Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Министерства финансов Украины

Минфин
Приказ от 26.12.2018 № 1142
действует с 22.02.2019

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2018

м. Київ

N 1142

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 січня 2019 р. за N 70/33041

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до глави 58 та статті 407 Митного кодексу України, пункту 16 Порядку інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом "єдиного вікна" з використанням електронних засобів передачі інформації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 року N 364, та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що додаються.

2. Внести зміни до форми заяви про надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської діяльності та форми заяви про анулювання/зупинення дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 серпня 2015 року N 693, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 серпня 2015 року за N 1036/27481, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

3. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

 

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
прикордонної служби України

О. Бляшенко

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

1. У Положенні про склади тимчасового зберігання, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2012 року N 613, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 року за N 1307/21619:

1) у розділі I:

у пункті 1.7 слова "системи відеоспостереження (далі - СВС)" замінити словами "системи відеоконтролю (далі - СВК)";

пункт 1.8 викласти у такій редакції:

"1.8. Утримувач СТЗ забезпечує надання митниці, в зоні діяльності якої знаходиться СТЗ, та відповідному підрозділу ДФС, на який покладено функцію здійснення моніторингу, віддаленого доступу до наявних СВК (в тому числі архівів відеозображень).

На письмовий запит керівника митниці або уповноваженої ним особи утримувач СТЗ надає митниці відеоінформацію СВК на носіях, узгоджених із митницею, за період, вказаний у запиті.";

2) у пункті 2.4 розділу II слова "системи відеоспостереження (далі - СВС)" замінити абревіатурою "СВК";

3) у розділі III:

абзац перший пункту 3.1 після слів "подає до митниці" доповнити словами "в паперовій та/або електронній формі";

пункт 3.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі подання заяви в електронній формі на документи, передбачені цим пунктом, накладається кваліфікований електронний підпис.";

пункт 3.3 викласти у такій редакції:

"3.3. Заява про надання Дозволу реєструється митницею в порядку, установленому Типовою інструкцією з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року N 55.";

4) в абзаці другому пункту 8.3 розділу VIII посилання "www.customs.gov.ua" замінити посиланням "www.sfs.gov.ua";

5) у тексті Положення:

абревіатуру "СВС" замінити абревіатурою "СВК";

слова "Держмитслужба України" в усіх відмінках замінити абревіатурою "ДФС";

слова "орган державної податкової служби" замінити словами "орган доходів і зборів";

6) у додатках до Положення:

у додатку 2 абревіатуру "СВС" замінити абревіатурою "СВК";

у додатку 4 слова "Держмитслужба України" в усіх відмінках замінити абревіатурою "ДФС";

у додатках 3 - 5, 7 слова "орган державної податкової служби" замінити словами "орган доходів і зборів".

2. У Порядку надання складським об'єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2012 року N 835, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2012 року за N 1324/21636 (зі змінами):

1) у розділі II:

у пункті 2.2:

абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

"наявність і функціонування системи відеоконтролю (далі - СВК) для нагляду за в'їздами на прилеглу територію МС та виїздами з неї, воротами та дверними отворами МС, через які здійснюється розміщення товарів на склад або випуск товарів зі складу, фіксування такого відображення для виявлення несанкціонованого вилучення товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, а також ведення відповідного архіву (умови обладнання СВК наведені в додатку 1 до цього Порядку);

в абзаці десятому абревіатуру "СВС" замінити абревіатурою "СВК";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Утримувач МС забезпечує надання митниці, в зоні діяльності якої знаходиться МС, та відповідному підрозділу ДФС, на який покладено функцію здійснення моніторингу, віддаленого доступу до наявних СВК (в тому числі архівів відеозображень).";

2) у розділі III:

пункт 3.2 після слів "подає до митниці" доповнити словами "в паперовій та/або електронній формі";

пункт 3.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі подання заяви в електронній формі на документи, передбачені цим пунктом, накладається кваліфікований електронний підпис.";

3) у тексті Порядку:

абревіатуру "СВС" замінити абревіатурою "СВК";

слова "орган державної податкової служби" замінити словами "орган доходів і зборів";

4) у додатках до Порядку:

у додатку 1 абревіатуру "СВС" замінити абревіатурою "СВК";

у додатках 2, 3 слова "орган державної податкової служби" замінити словами "орган доходів і зборів".

3. У розділі II Порядку подання та розгляду заяв і надання дозволу на провадження митної брокерської діяльності та контролю за нею, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04 серпня 2015 року N 693, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 серпня 2015 року за N 1036/27481:

абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції:

"1. З метою отримання та переоформлення Дозволу підприємство надсилає на адресу ДФС Заяву про надання/переоформлення Дозволу, яка заповнюється у друкованому вигляді за допомогою друкувального пристрою на аркуші паперу формату А4 засобами поштового або електронного зв'язку.

У разі подання Заяви в електронній формі на неї накладають кваліфікований електронний підпис керівника підприємства / фізичної особи - підприємця та надсилають засобами електронного зв'язку.";

абзац другий пункту 5 викласти у такій редакції:

"Протягом трьох робочих днів після дати включення підприємства до реєстру митних брокерів витяг з цього реєстру надсилається ДФС засобами поштового або електронного зв'язку на адресу місцезнаходження юридичної особи / місця проживання фізичної особи - підприємця або на адресу електронної пошти, які зазначені у Заяві про надання/переоформлення Дозволу.".

 

Директор Департаменту
митної політики

О. П. Москаленко

 

 

_____________________________________
(найменування центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику)

ЗАЯВА
про надання/переоформлення дозволу на провадження митної брокерської діяльності

Прошу надати/переоформити дозвіл на провадження митної брокерської діяльності
                  (непотрібне закреслити)

Заявник _____________________________________________________________________________
                                                            (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові,
                                           паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи - підприємця)
______________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства)
______________________________________________________________________________________
     (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса))

________________________
(телефони)

____________________________
(адреса електронної пошти)

_________________________
(факс)

________________________________________
(організаційно-правова форма (КОД))

________________________________________
(код території підприємства (10 знаків)
(КОАТУУ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(ідентифікаційний код, або реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта))

Дозвіл на провадження митної брокерської діяльності

номер і дата запису в реєстрі митних брокерів серія ______ N _____________ від _____________
                                                                                                                              (зазначається у разі переоформлення дозволу)

Підстава для переоформлення дозволу __________________________________________________
                                                                                                                        (зазначається у разі переоформлення дозволу)

ДОСТОВІРНІСТЬ ЗАЯВЛЕНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПІДТВЕРДЖУЮ. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних у паперових та електронних картотеках.

"___" ____________ 20__ р.

___________________________
(підпис керівника підприємства або
фізичної особи - підприємця)
М. П. (за наявності)

__________________________
(прізвище, ініціали)


 

Директор Департаменту
митної політики

О. П. Москаленко

 

 

___________________________________
(найменування центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику)

ЗАЯВА
про анулювання/зупинення дії дозволу на провадження митної брокерської діяльності

Прошу анулювати/зупинити дію дозволу на провадження митної брокерської діяльності
                  (непотрібне закреслити)

Заявник _______________________________________________________________________________
                                                           (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові,
                                          паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи - підприємця)
_______________________________________________________________________________________
                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства)
_______________________________________________________________________________________
        (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса))

_______________________
(телефони)

____________________________
(адреса електронної пошти)

_________________________
(факс)

________________________________________
(організаційно-правова форма (КОД))

________________________________________
(код території підприємства (10 знаків)
(КОАТУУ))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(ідентифікаційний код, або реєстраційний номер облікової
картки платника податків та інших обов'язкових платежів,
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають
відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі
за серією та номером паспорта))

Дозвіл на провадження митної брокерської діяльності

номер і дата запису в реєстрі митних брокерів серія _______ N ___________ від ______________

Підстава для анулювання/зупинення дії дозволу ____________________________________________
                                      (непотрібне закреслити)

Зупинити дію дозволу до ____________
                              (зазначити дату в разі зупинення дії дозволу)

ДОСТОВІРНІСТЬ ЗАЯВЛЕНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПІДТВЕРДЖУЮ. Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних у паперових та електронних картотеках.

"___" ____________ 20__ р.

___________________________
(підпис керівника підприємства або
фізичної особи - підприємця)
М. П. (за наявності)

__________________________
(прізвище, ініціали)


 

Директор Департаменту
митної політики

О. П. Москаленко

Опрос