Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок заказа, выдачи и учета номерных знаков транспортных средств, изготавливаемых по индивидуальному заказу их владельцев

МВД
Приказ от 26.12.2018 № 1058
действует с 12.02.2019

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2018

м. Київ

N 1058

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2019 р. за N 67/33038

Про внесення змін до Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 липня 2000 року N 1081 "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників" (із змінами), від 28 жовтня 2015 року N 889 "Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ", підпунктів 21, 22 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (із змінами), пункту 22 підрозділу "Територіальні органи з надання сервісних послуг МВС" розділу I Переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року N 795 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1098), та з метою спрощення процедури отримання фізичними та юридичними особами адміністративної послуги з виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 березня 2016 року N 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2016 року за N 494/28624, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Начальникові Головного сервісного центру МВС Криклію В. А. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної поліції України

С. М. Князєв

 

ПОРЯДОК
замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників

I. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює єдині вимоги до замовлення, виготовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників (далі - індивідуальні номерні знаки).

2. Індивідуальні номерні знаки замовляються лише на транспортні засоби, які пройшли державну реєстрацію в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС відповідно до вимог Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року N 1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року N 1371).

3. Індивідуальні номерні знаки дійсні виключно на території України. Для участі в міжнародному русі використовуються номерні знаки, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух.

4. Комбіноване використання реєстраційних номерних знаків транспортних засобів та індивідуальних номерних знаків, закріплених за певним транспортним засобом, забороняється.

5. Індивідуальні номерні знаки мають відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2000 року N 1081 "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників" (із змінами) та чинним державним стандартам України.

6. На індивідуальному номерному знакові можна розміщувати:

1) літери;

2) літери і цифри;

3) літери, цифри і графічний елемент;

4) літери і графічний елемент.

7. Напис на індивідуальних номерних знаках для автомобілів має містити від трьох до восьми символів (від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр).

Напис на індивідуальних номерних знаках для мотоциклів має містити від трьох до шести символів (від двох до п'яти літер і цифр).

Літер у написі на індивідуальному номерному знакові має бути не менше ніж дві.

8. На індивідуальні номерні знаки забороняється наносити:

1) написи дискримінаційного характеру за ознаками мови, расової та національної належності, ставлення до релігії, соціального й майнового стану, статі, освіти, роду та характеру занять, місця проживання;

2) написи ненормативного походження;

3) символіку, абревіатури або скорочені назви установ, організацій, підприємств без їх письмової згоди (на індивідуальні номерні знаки транспортних засобів, що належать фізичним чи юридичним особам); знак (торговельну марку) фізичної чи юридичної особи, що належить іншій фізичній або юридичній особі, без їх письмової згоди;

4) графічний елемент дискримінаційного характеру;

5) графічний елемент, що схожий за накресленням із літерами чи цифрами.

9. Забороняється також використовувати чи імітувати зображення Державного Герба України або Державного Прапора України (крім символів державної належності, передбачених чинними державними стандартами України), державних символів інших країн та міжнародних організацій, офіційні назви органів державної влади України або їх скорочені найменування, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Індивідуальні номерні знаки не мають бути тотожні або схожі за накресленням із номерними знаками, які видають (видавали) під час державної або відомчої реєстрації транспортних засобів в Україні.

10. У разі якщо індивідуальний номерний знак починається з двох окремих літер, їх сполучення не має збігатися з літеросполукою, що використовується для позначення адміністративно-територіальної належності.

11. На індивідуальному номерному знакові забороняється одночасне використання літер української і латинської абеток, за винятком літер, що збігаються за написом.

12. За одним транспортним засобом може бути закріплено лише один комплект індивідуальних номерних знаків.

13. Використання індивідуальних номерних знаків на транспортних засобах без відповідного оформлення в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС забороняється.

14. Вартість послуг, що надаються територіальними органами з надання сервісних послуг МВС під час замовлення, видачі та обліку індивідуальних номерних знаків, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання" (із змінами).

Вартість виготовлення індивідуального номерного знака визначається відповідно до вимог законодавства.

15. Строк зберігання матеріалів про належність індивідуальних номерних знаків та журналу реєстрації заяв про забезпечення виготовлення комплектів індивідуальних номерних знаків та їх видачі у відповідному територіальному органі з надання сервісних послуг МВС - три роки.

16. Замовлення індивідуальних номерних знаків здійснюється в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС або онлайн (через мережу Інтернет).

Не можуть бути замовлені онлайн індивідуальні номерні знаки юридичними особами, за дорученням, а також такі, що містять графічний елемент або знак (торговельну марку), символіку, абревіатури чи скорочені назви установ, підприємств, організацій незалежно від форм власності, громадських організацій.

II. Порядок замовлення та обліку індивідуальних номерних знаків під час звернення до територіального сервісного центру МВС

1. У разі замовлення індивідуального номерного знака власник транспортного засобу (юридична або фізична особа) або уповноважена ним особа (далі - замовник) особисто подає до територіального сервісного центру МВС (далі - ТСЦ МВС) незалежно від місця реєстрації транспортного засобу заяву про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака (додаток 1).

2. Заява про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака реєструється в журналі обліку вхідних документів ТСЦ МВС уповноваженою особою ТСЦ МВС після перевірки правильності її заповнення.

Заява одразу після реєстрації надсилається каналами електронного зв'язку до Головного сервісного центру МВС (далі - ГСЦ МВС) для здійснення відповідної перевірки.

3. З метою виключення повторного замовлення комплекту індивідуальних номерних знаків уповноважена особа ГСЦ МВС на підставі заяви про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака впродовж двох робочих днів перевіряє в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів напис, який планується нанести, за переліком написів, замовлених у регіоні, в якому зареєстрований транспортний засіб власника, а також перевіряє відповідність напису та/або графічного елемента вимогам пунктів 5 - 11 розділу I цього Порядку.

Про результати перевірки уповноважена особа ГСЦ МВС повідомляє ТСЦ МВС шляхом надсилання відповіді каналами електронного зв'язку із зазначенням свого прізвища, ініціалів та посади.

Якщо під час перевірки встановлено повторність замовлення комплекту індивідуальних номерних знаків, невідповідність напису та/або графічного елемента вимогам пунктів 5 - 11 розділу I цього Порядку або відсутність відомостей про транспортний засіб в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, замовнику надається письмова відповідь про неможливість здійснення замовлення.

4. Якщо замовлений напис не повторюється в одному регіоні, замовлений напис та/або графічний елемент відповідає вимогам пунктів 5 - 11 розділу I цього Порядку, а також відомості про транспортний засіб є в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, уповноваженою особою ГСЦ МВС розробляється макет індивідуального номерного знака із зазначенням прізвища, ініціалів і посади розробника, зазначається дата його розроблення, після чого він надсилається до ТСЦ МВС каналами електронного зв'язку.

5. Уповноваженою особою ТСЦ МВС засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів формується заява про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків (додаток 2), яка подається на підпис замовнику.

Із підписаною заявою про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків замовник подає до ТСЦ МВС такі документи:

1) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копію;

2) документ, що підтверджує повноваження представника (для представників фізичних осіб - нотаріально посвідчена довіреність);

3) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

4) належно засвідчену копію документа, що підтверджує реєстрацію символіки, знака (торговельної марки) у встановленому законодавством порядку (у разі нанесення на індивідуальний номерний знак символіки установи, організації, підприємства або знака (торговельної марки) фізичної або юридичної особи);

5) письмову згоду установи, організації, підприємства в разі нанесення їх символіки, абревіатури, скороченої назви чи письмову згоду фізичної або юридичної особи в разі нанесення її знака (торговельної марки) на індивідуальний номерний знак транспортного засобу, що належить іншій фізичній або іншій юридичній особі;

6) засвідчені в установленому порядку копії установчих документів установи, організації, підприємства тощо в разі нанесення на індивідуальний номерний знак їх абревіатури або скороченої назви.

6. Під час приймання заяви про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків уповноважена особа ТСЦ МВС перевіряє за реєстрами і базами даних МВС відомості про транспортний засіб, а також про його власника та уповноважену ним особу.

Результати проведених перевірок зазначаються на заяві про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків та підписуються уповноваженою посадовою особою ТСЦ МВС із зазначенням прізвища та ініціалів, посади, дати і часу проведення перевірки.

Якщо під час перевірки за реєстрами і базами даних МВС буде встановлено факт перебування транспортного засобу або його власника чи уповноваженої ним особи в розшуку, уповноважена особа ТСЦ МВС інформує про цей факт територіальний орган Національної поліції для відповідного реагування. У прийнятті заяви про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків у такому разі замовнику відмовляють, про що йому надається відповідь у письмовій формі.

7. Уповноважена особа ТСЦ МВС, яка приймає заяву про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків, перевіряє правильність її оформлення, реєструє в журналі обліку вхідних документів ТСЦ МВС та погоджує із замовником макет індивідуального номерного знака у двох примірниках.

У разі неналежного оформлення замовником заяви про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків та/або непогодження макета індивідуального номерного знака надання послуги припиняється.

8. Для забезпечення виготовлення індивідуальних номерних знаків замовник оплачує вартість комплекту індивідуальних номерних знаків і послуг ГСЦ МВС.

Платіжний документ долучається до заяви про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків.

9. Отримані від замовника документи, визначені в пункті 5 цього розділу, погоджений макет індивідуального номерного знака у двох примірниках та документ, що підтверджує оплату вартості комплекту індивідуальних номерних знаків і послуг ГСЦ МВС, надсилаються до ГСЦ МВС не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.

У ГСЦ МВС уповноважена особа реєструє заяву про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків у журналі реєстрації заяв про забезпечення виготовлення комплектів індивідуальних номерних знаків та їх видачі (додаток 3).

III. Порядок замовлення та обліку індивідуальних номерних знаків онлайн через мережу Інтернет

1. Для замовлення індивідуального номерного знака онлайн власник транспортного засобу проходить процедуру ідентифікації та автентифікації за допомогою мережі Інтернет із накладенням кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП).

Електронна взаємодія сервісних центрів МВС та власників транспортних засобів здійснюється з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та КЕП.

Для забезпечення електронної взаємодії власник транспортного засобу під час проходження електронної ідентифікації та автентифікації зазначає свою електронну адресу, підтверджує правильність своїх ідентифікаційних даних та визначає спосіб взаємодії із сервісними центрами МВС (через мобільний зв'язок або електронну пошту).

За достовірність відомостей, зазначених під час електронної ідентифікації та автентифікації, відповідає власник транспортного засобу.

2. Після ідентифікації та автентифікації власник транспортного засобу зазначає регіон, в якому зареєстрований транспортний засіб, та напис, який бажає нанести на номерний знак.

3. Напис автоматично перевіряється. Якщо напис було замовлено раніше в регіоні реєстрації транспортного засобу, власник транспортного засобу отримує онлайн-відповідь про неможливість його оформлення.

Якщо замовлений напис не повторюється у зазначеному регіоні, власникові транспортного засобу надається доступ для переходу до заповнення заяви про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків в електронній формі, в якій замовник заповнює зазначені в ній поля.

Заповнену заяву про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків в електронній формі замовник підписує шляхом накладення КЕП.

Упродовж здійснення замовлення індивідуального номерного знака зазначений у заяві напис у регіоні замовлення не може бути замовлений іншим замовником.

4. Відомості про транспортний засіб та його власника, внесені до заяви про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків в електронній формі, автоматично перевіряються за Єдиним державним реєстром транспортних засобів.

5. Уповноважена особа ГСЦ МВС упродовж двох робочих днів перевіряє відомості про транспортний засіб та його власника за реєстрами і базами даних МВС та замовлений напис на відповідність вимогам пунктів 5 - 11 розділу I цього Порядку й у разі його відповідності розробляє макет індивідуального номерного знака.

Якщо під час перевірки буде встановлено факт перебування транспортного засобу або його власника в розшуку, невідповідності замовленого напису вимогам пунктів 5 - 11 розділу I цього Порядку або відсутності відомостей про транспортний засіб в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, у замовленні відмовляється, власнику транспортного засобу надається відповідь в електронній формі із зазначенням причини відмови.

6. Власник транспортного засобу підписує макет індивідуального номерного знака шляхом накладення КЕП, сплачує вартість комплекту індивідуальних номерних знаків і послуги ГСЦ МВС.

Власник транспортного засобу може сплатити вартість комплекту індивідуальних номерних знаків та послуг ГСЦ МВС через мережу Інтернет із використанням електронних платіжних систем, що дають можливість сформувати платіжний документ.

Документ, що підтверджує здійснення платежу за комплект індивідуальних номерних знаків і послуги ГСЦ МВС, надсилається каналами електронного зв'язку до ГСЦ МВС для перевірки надходження коштів на рахунки ГСЦ МВС.

Якщо власник транспортного засобу не підписав макет чи не сплатив вартість комплекту індивідуальних номерних знаків та послуг ГСЦ МВС протягом п'яти днів із моменту отримання доступу до макета індивідуального номерного знака, що замовляється, замовлення анулюється.

7. Після підписання власником транспортного засобу макета індивідуального номерного знака та здійснення оплати електронна заява засобами електронного зв'язку надходить до спеціальної підсистеми Єдиного державного реєстру транспортних засобів, в якій реєструються дата і час отримання відповідних замовлень, факт узгодження макета, інші дії за допомогою електронної позначки часу.

Відомості про замовлений індивідуальний номерний знак реєструються в журналі реєстрації заяв про забезпечення виготовлення комплектів індивідуальних номерних знаків та їх видачі.

IV. Порядок виготовлення та видачі (доставляння) індивідуальних номерних знаків

1. Не пізніше десяти робочих днів із дати реєстрації в ГСЦ МВС матеріалів замовлення або реєстрації в електронному журналі дій та перевірки надходження коштів на рахунки ГСЦ МВС уповноважена особа ГСЦ МВС передає один примірник макета індивідуального номерного знака виробникові для виготовлення комплекту номерних знаків.

2. Строк виготовлення індивідуальних номерних знаків - до одного місяця з моменту передання одного примірника макета індивідуального номерного знака виробникові для виготовлення комплекту номерних знаків.

3. Отримання індивідуальних номерних знаків здійснюється замовником або уповноваженою ним особою (у разі надання визначених чинним законодавством документів, що підтверджують її повноваження) в ГСЦ МВС.

4. Факт отримання комплекту індивідуальних номерних знаків засвідчується підписом замовника або уповноваженої ним особи у відповідній графі журналу реєстрації заяв про забезпечення виготовлення комплектів індивідуальних номерних знаків та їх видачі.

5. У разі неотримання виготовлених індивідуальних номерних знаків упродовж року з дати оплати вартості комплекту індивідуальних номерних знаків і послуг ГСЦ МВС замовлення анулюється, індивідуальні номерні знаки знищуються, кошти за виготовлені індивідуальні номерні знаки та надані послуги не повертаються.

6. Відомості про видачу індивідуального номерного знака вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

7. Власник транспортного засобу впродовж десяти діб після отримання індивідуальних номерних знаків повинен перереєструвати транспортний засіб у ТСЦ МВС, при цьому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу підлягає заміні, а в графу "Особливі відмітки" нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вноситься інформація про індивідуальний номерний знак у такому форматі:

напис індивідуального номерного знака зазначається великими літерами без пробілів;

за наявності графічного елемента вноситься напис: "з графічним елементом".

8. У разі зняття з обліку транспортного засобу або його перереєстрації на нового власника індивідуальний номерний знак відкріпляється від такого транспортного засобу, не вилучається і може бути перезакріплений відповідно до положень розділу V цього Порядку.

V. Перезакріплення індивідуальних номерних знаків

1. Власник індивідуального номерного знака може перезакріпити його за іншим належним йому транспортним засобом або передати його власникові іншого транспортного засобу. Для цього замовник особисто подає до ТСЦ МВС:

1) заяву про перезакріплення індивідуального номерного знака (додаток 4);

2) документи, зазначені в підпунктах 1 - 3 пункту 5 розділу II цього Порядку;

3) письмову згоду власника індивідуального номерного знака на передання його іншому власнику (якщо власник не присутній під час подання заяви, така письмова згода має бути нотаріально засвідчена).

2. Підписана замовником заява реєструється в журналі обліку вхідних документів ТСЦ МВС уповноваженою особою ТСЦ МВС після перевірки правильності її заповнення.

3. Під час приймання заяви про перезакріплення індивідуального номерного знака уповноважена особа ТСЦ МВС учиняє дії, передбачені пунктом 6 розділу II цього Порядку.

4. Відомості про перезакріплення індивідуального номерного знака, а також про транспортний засіб та його власника вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

5. Розгляд заяви про перезакріплення індивідуального номерного знака, його перезакріплення та видача нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу здійснюються в день звернення замовника до ТСЦ МВС, при цьому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу підлягає заміні, а в графу "Особливі відмітки" нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вноситься інформація про індивідуальний номерний знак.

6. Передання індивідуального номерного знака іншій особі без додержання вимог цього розділу забороняється.

7. Експлуатація транспортного засобу з індивідуальним номерним знаком без відповідної реєстрації в ТСЦ МВС не дозволяється.

 

Начальник Головного сервісного
центру Міністерства
внутрішніх справ України

В. А. Криклій

 

 

Начальнику територіального сервісного центру МВС N _____
__________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
__________________________________________
   або найменування юридичної особи - замовника)
__________________________________________
                            (місце проживання або
__________________________________________
                      місцезнаходження замовника)
__________________________________________
                                       (телефон)

ЗАЯВА
про встановлення можливості оформлення індивідуального номерного знака

Прошу встановити можливість оформлення комплекту індивідуальних номерних знаків на транспортний засіб ______________________ марки (моделі) __________________________, реєстраційний номер ______________________, кузов N _______________________, рік випуску _____________, що належить на підставі свідоцтва про реєстрацію ____________________________
                                                                                                                                                                                    (серія, номер)

_____________________________________________________________________________________
                                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                               місцезнаходження або місце проживання)
та нанесення напису ___________________________________________________________________,
                                                                                                                                   (напис)
графічного елемента ___________________________________________________________________.
                                                                                                        (стислий опис графічного елемента)

____ ____________ 20__ року

____________________
(підпис)

 

 

Начальнику територіального сервісного центру МВС N _____
___________________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
___________________________________________
        або найменування юридичної особи - замовника)
___________________________________________
                             (місце проживання або
___________________________________________
                         місцезнаходження замовника)
___________________________________________
                                              (телефон)

ЗАЯВА
про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків

Прошу забезпечити виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків на транспортний засіб __________ марки (моделі) ___________________, реєстраційний номер ___________, кузов N ____________________, рік випуску __________, що належить на підставі свідоцтва про реєстрацію ________________________
                 (серія, номер)

_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,

_____________________________________________________________________________________,
місцезнаходження або місце проживання)

та нанести напис ______________________________________________________________________,
                     (напис)

графічний елемент ____________________________________________________________________,
                                   (стислий опис графічного елемента)

розробити макет індивідуального номерного знака, провести відповідну перевірку за Єдиним державним реєстром транспортних засобів.

До заяви додаю:

1.____________________________________________________________________________________
          (довіреність додається за потреби)

2. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

3. Копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або копію документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус.

4. ______________ (за потреби).

5. ______________ (за потреби).

____ ____________ 20__ року

_____________________
(підпис)

У разі неотримання виготовлених індивідуальних номерних знаків упродовж року з дати оплати вартості комплекту індивідуальних номерних знаків і послуг територіального органу з надання сервісних послуг МВС замовлення анулюється, індивідуальні номерні знаки знищуються, кошти за виготовлені індивідуальні номерні знаки та надані послуги не повертаються.

Замовник ознайомлений               _______________       ______________________________________
                                                                                        (підпис)                                                                     (П. І. Б.)

 

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв про забезпечення виготовлення комплектів індивідуальних номерних знаків та їх видачі

N
з/п

Дата надходження заяви

Власник транспортного засобу (П. І. Б.)

Замовник (П. І. Б.)
(за потреби)

Серія і номер довіреності
(за потреби)

Індивідуальний номерний знак

Особа, яка отримує (П. І. Б.)

Серія і номер довіреності (за потреби)

Підпис особи, яка отримує

Дата отримання індивідуального номерного знака

код регіону

напис, наявність графічного елемента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальнику територіального сервісного центру МВС N _______
_____________________________________________
                        (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
_____________________________________________
              або найменування юридичної особи - замовника)
_____________________________________________
                                       (місце проживання або
_____________________________________________
                                 місцезнаходження замовника)

_____________________________________________
                                                  (телефон)

ЗАЯВА
про перезакріплення індивідуального номерного знака

Прошу перезакріпити індивідуальний номерний знак ______________________, що був виданий на транспортний засіб ____________________________________________________________________,
                                                (марка, модель)
реєстраційний номер _________________, кузов N ________________________________________,
на інший транспортний засіб ___________________________________________________________,
                                                                           (марка, модель)
реєстраційний номер _________________________, кузов N _________________________________,
який належить на підставі свідоцтва про реєстрацію ________________________________________
                                                                                                                            (серія, номер)
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові власника)

До заяви додаю:

1. Копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

2. Копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або копію документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус.

3. Довіреність (за потреби).

4. Письмову згоду власника індивідуального номерного знака (за потреби).

___ ____________ 20__ року

____________________
(підпис)

____________

Опрос