Идет загрузка документа (182 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственного стандарта социальной реабилитации лиц с интеллектуальными и психическими расстройствами

Министерство социальной политики Украины
Приказ, Стандарт от 17.12.2018 № 1901
действует с 05.03.2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2018

м. Київ

N 1901

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2019 р. за N 66/33037

Про затвердження Державного стандарту соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними розладами

Відповідно до абзацу чотирнадцятого статті 1 Закону України "Про соціальні послуги", абзацу дев'ятого пункту 8 статті 2 Указу Президента України від 13 грудня 2016 року N 553 "Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю", пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державний стандарт соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними розладами, що додається.

2. Управлінню інтегрованих соціальних послуг (Пінчук І. М.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Чуркіну О. І.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова ГО "Психічне здоров'я",
к. психол. н.

Л. Айвазян

Виконавчий директор Всеукраїнської
громадської організації "Коаліція
захисту прав осіб з інвалідністю
внаслідок інтелектуальних порушень"

Р. І. Кравченко

Голова ГО ВО СОІУ

В. В. Назаренко

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

В. о. Міністра
фінансів України

Ю. Гелетій

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини

Л. В. Левшун

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними розладами

I. Загальні положення

1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними розладами (далі - соціальна послуга соціальної реабілітації), показники її якості для суб'єктів усіх форм власності, які надають цю послугу.

2. Цей Державний стандарт застосовується для:

організації надання соціальної послуги соціальної реабілітації особам з інтелектуальними та психічними розладами;

моніторингу та оцінки якості надання соціальної послуги соціальної реабілітації.

3. У цьому Державному стандарті терміни вживаються у таких значеннях:

індивідуальний план надання соціальної послуги соціальної реабілітації (далі - індивідуальний план) - документ, сформований відповідно до складеного індивідуального плану реабілітації осіб з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації та на підставі проведеного визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації, у якому зазначено заходи, що здійснюються для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних виконавців, дані щодо моніторингу результатів та інформацію щодо перегляду цього плану;

мультидисциплінарна команда - команда, до складу якої включається не менше ніж три особи з числа таких працівників: соціальний працівник, медичний працівник (у тому числі сестра медична), реабілітолог, ерготерапевт, юрист, психолог тощо;

надавач соціальної послуги соціальної реабілітації - фахівець у сфері надання соціальних послуг, медичний працівник або мультидисциплінарна команда, який (яка) безпосередньо виконує заходи, що становлять зміст соціальної послуги;

отримувач соціальної послуги соціальної реабілітації - особа, яка через психічний розлад або інтелектуальне порушення потребує надання соціальної послуги соціальної реабілітації або отримує таку послугу;

оцінка якості надання соціальної послуги соціальної реабілітації - постійний чи періодичний перегляд діяльності суб'єкта, що надає соціальну послугу, який має на меті оцінювання поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення, покращення та/або удосконалення надання соціальної послуги із залученням одержувача соціальної послуги та/або його законного представника;

соціальна послуга соціальної реабілітації - навчання, формування, розвиток та підтримка соціально-побутових навичок (самообслуговування, комунікації, позитивної поведінки, приготування їжі, користування грошима тощо); допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; організація дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності, працетерапії, арт-терапії; надання інформації з питань соціального захисту населення тощо;

суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, - підприємство, установа, організація, заклад незалежно від форми власності, фізична особа - підприємець, які відповідають критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги.

Інші терміни застосовуються у значеннях, визначених Законами України "Про соціальні послуги", "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про психіатричну допомогу", "Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї" та іншими нормативно-правовими актами.

4. Соціальна послуга соціальної реабілітації в обсязі, визначеному цим Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати.

II. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Підставою для отримання соціальної послуги соціальної реабілітації є звернення потенційного отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації / його законного представника / члена його сім'ї або рішення органу опіки та піклування (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника та надання соціальної послуги соціальної реабілітації за рішенням органів опіки та піклування) (далі - орган опіки та піклування) до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчого органу міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад, сільських, селищних рад об'єднаних територіальних громад (далі - структурний підрозділ) або суб'єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, із заявою та документом, що посвідчує особу отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації / його законного представника (для недієздатних осіб - документом, що підтверджує повноваження законного представника).

2. Рішення про надання соціальної послуги соціальної реабілітації з урахуванням ступеня індивідуальних потреб потенційного отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації чи відмову у її наданні приймає суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, протягом 14 календарних днів з дати отримання:

звернення (заяви) потенційного отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації / члена його сім'ї / його законного представника або рішення органу опіки та піклування;

путівки (направлення), виданої(го) структурним підрозділом.

Для отримання соціальної послуги соціальної реабілітації рівень навичок самостійного проживання за категоріями "Організація харчування", "Зовнішній вигляд, дотримання правил особистої гігієни", "Здоров'я", "Утримання помешкання", "Дотримання правил безпеки та поведінки в разі надзвичайних ситуацій", "Міжособистісні відносини", "Знання ресурсів громади", "Обізнаність у юридичній сфері" має бути щонайменше задовільним, а сумарний результат за цими категоріями має становити не менше ніж 35 балів, за іншими категоріями - щонайменше базовим, а сума балів за такими категоріями має бути не менше ніж 25.

3. Якщо за наявних ресурсів суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації, він письмово повідомляє про це отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації / його законного представника / члена його сім'ї / орган опіки та піклування із поясненням причин і наданням довідкової інформації (у разі її наявності) про можливість отримати соціальну послугу соціальної реабілітації в іншого суб'єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації. Копія рішення про відмову в соціальній послузі соціальної реабілітації направляється місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

4. Підставою для відмови у наданні чи припинення надання соціальної послуги соціальної реабілітації є:

висновок лікаря системи первинної медико-санітарної допомоги про те, що стан здоров'я особи, якій надається соціальна послуга соціальної реабілітації, є таким, що унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, особа має медичні протипоказання (гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції, усі захворювання в гострій стадії та заразній формі);

обґрунтована відмова від отримання соціальної послуги соціальної реабілітації її отримувачем / його законним представником / членом його сім'ї / органом опіки та піклування;

перенаправлення отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації до установ, закладів або відділень тимчасового перебування, денного догляду або підтриманого проживання;

погіршення стану здоров'я отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації, що потребує стаціонарного лікування;

зміна місця проживання / перебування отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації;

покращення стану здоров'я отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації та можливість самостійно задовольняти свої життєві потреби, що підтверджено висновком лікарсько-консультативної комісії за участю двох лікарів-психіатрів;

закінчення строку дії або порушення умов договору про надання соціальної послуги соціальної реабілітації;

відповідне рішення суду;

свідоцтво про смерть отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації;

ліквідація підприємства, установи, організації, закладу, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації.

III. Визначення індивідуальних потреб

1. Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації згідно з додатком 1 до цього Державного стандарту проводиться протягом 7 календарних днів з дати звернення (подання заяви) отримувачем соціальної послуги соціальної реабілітації / його законним представником / членом його сім'ї / органом опіки та піклування або отримання путівки (направлення), виданої(го) структурним підрозділом.

Форма комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації розробляється суб'єктом, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, з урахуванням його спеціалізації.

Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації проводиться надавачем соціальної послуги соціальної реабілітації із залученням отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації / його законного представника / члена його сім'ї.

Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації визначається:

для осіб з інтелектуальними розладами - відповідно до шкали оцінки навичок за основними категоріями та картки визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації, наведених відповідно у таблицях 1, 2 додатка 1 до цього Державного стандарту;

для осіб із психічними розладами - відповідно до таблиці 3 додатка 1 до цього Державного стандарту згідно з анкетою визначення рейтингу соціальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації.

2. Результати комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб потенційного отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації є підставою для прийняття рішення про надання соціальної послуги соціальної реабілітації, складання / перегляд індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги соціальної реабілітації.

3. Через 30 календарних днів з початку надання соціальної послуги соціальної реабілітації соціальним працівником, медичним працівником або членами мультидисциплінарної команди проводиться повторне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації з метою коригування індивідуального плану (за потреби). Надалі ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації визначається один раз на рік.

IV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги соціальної реабілітації та ґрунтується на результатах комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації.

Індивідуальний план складається за участю отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації / його законного представника / члена його сім'ї / представника органу опіки та піклування протягом 3 робочих днів із дня визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації.

2. Індивідуальний план надання соціальної послуги соціальної реабілітації для осіб з інтелектуальними або психічними розладами складається за формою згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту у двох примірниках та підписується отримувачем соціальної послуги соціальної реабілітації / його законним представником / членом його сім'ї / представником органу опіки та піклування та суб'єктом, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації.

Один примірник індивідуального плану надається отримувачеві соціальної послуги соціальної реабілітації, другий примірник - його законному представнику (за наявності) / члену його сім'ї або надсилається органу опіки та піклування, третій примірник залишається у суб'єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації.

3. Індивідуальний план містить:

загальні відомості про отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації;

заходи, що проводяться під час надання соціальної послуги соціальної реабілітації, згідно з пунктом 1 розділу VIII цього Державного стандарту;

періодичність і строк виконання заходів;

відомості про виконавців заходів;

дані щодо моніторингу результатів надання соціальної послуги соціальної реабілітації та перегляду індивідуального плану (за потреби).

Індивідуальний план переглядається надавачем соціальної послуги соціальної реабілітації разом з отримувачем соціальної послуги соціальної реабілітації / його законним представником (за наявності) / членом його сім'ї / представником органу опіки та піклування через місяць з початку надання такої послуги з метою коригування (за потреби), надалі - раз на рік (за потреби).

V. Укладення договору про надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Із кожним потенційним отримувачем соціальної послуги соціальної реабілітації / його законним представником (за наявності) / членом його сім'ї / представником органу опіки та піклування не пізніше ніж через 3 робочі дні після прийняття рішення про надання соціальної послуги соціальної реабілітації укладається договір про її надання.

2. Договір про надання соціальної послуги соціальної реабілітації укладається за участю потенційного отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації / його законного представника (за наявності) / члена його сім'ї / представника органу опіки та піклування.

3. Договір про надання соціальної послуги соціальної реабілітації підписується отримувачем соціальної послуги соціальної реабілітації / його законним представником (за наявності) / членом його сім'ї / представником органу опіки та піклування та суб'єктом, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

Істотними умовами договору про надання соціальної послуги соціальної реабілітації є назва соціальної послуги, умови та строк її надання, її вартість, відповідальність сторін та інші умови, що сторони визнають істотними.

Невід'ємною частиною договору про надання соціальної послуги соціальної реабілітації є індивідуальний план надання соціальної послуги.

VI. Місце та строки надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Соціальна послуга соціальної реабілітації надається у приміщенні суб'єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, або отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації, в місцях громадського користування (магазин, аптека, парк, спортивна площадка, поштове відділення тощо).

2. Соціальна послуга соціальної реабілітації може надаватись постійно або тимчасово (протягом визначеного у договорі періоду).

Строки надання соціальної послуги соціальної реабілітації узгоджуються з отримувачем соціальної послуги соціальної реабілітації / його законним представником (за наявності) / членом його сім'ї / представником органу опіки та піклування з урахуванням визначеного ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації. Обсяг і зміст такої послуги зазначаються у договорі про надання соціальної послуги соціальної реабілітації.

VII. Принципи надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Доступність соціальної послуги соціальної реабілітації:

суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, вживає заходів щодо інформування отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації про зміст такої послуги, порядок звернення за її наданням, порядок і умови її надання. Інформація для отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації розміщується на офіційному сайті органу місцевого самоврядування та суб'єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, а також на спеціальних стендах у доступному місці приміщення суб'єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, і подається на контрастному фоні з розмірами знаків, що відповідають відстані огляду, та повинна бути візуально доступною для осіб, що переміщуються у кріслах колісних. Інформація також надається у спеціальних листівках, буклетах, брошурах, за потреби - із застосуванням рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля) для отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації, які не бачать, але читають за допомогою цього шрифту. Інформація для отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації подається доступною мовою та висвітлюється в засобах масової інформації;

суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, організовує свою діяльність у приміщеннях, спеціально обладнаних і пристосованих для обслуговування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм і стандартів. За потреби з урахуванням категорії отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації аналогічно облаштовується територія, прилегла до приміщень суб'єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, призначених для надання такої послуги.

2. Адресність та індивідуальний підхід:

надавачі соціальної послуги соціальної реабілітації застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації, віку, статі та особливостей, зумовлених інвалідністю) та з повагою ставляться до особи, раси, національності, культури, релігії;

надавачі соціальної послуги соціальної реабілітації роз'яснюють отримувачам соціальної послуги соціальної реабілітації обставини та наслідки прийняття рішень з питань щодо їх життєдіяльності;

отримувачі соціальної послуги соціальної реабілітації мають бути поінформовані про свої права, обов'язки, а також про державні й громадські організації, до повноважень яких належить забезпечення захисту прав людини, шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах, надання інформаційних листівок, буклетів тощо.

3. Законність:

надавачі соціальної послуги соціальної реабілітації провадять свою діяльність із дотриманням етичних норм та правил, із повагою до отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

отримувачам соціальної послуги соціальної реабілітації / їхнім законним представникам (за наявності) / їхнім членам сім'ї надається інформація про порядок оскарження дій надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації, про права та обов'язки отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації;

інформація отримувачам соціальної послуги соціальної реабілітації з інтелектуальними та сенсорними розладами надається мовою, доступною для їх читання та розуміння, а також у доступних для них форматах.

4. Конфіденційність інформації:

суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про психіатричну допомогу", конфіденційності інформації щодо отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації та їхніх законних представників;

отримувачі соціальної послуги соціальної реабілітації / їхні законні представники (за наявності) / їхні члени сім'ї в обов'язковому порядку ознайомлюються із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності;

надавачі соціальної послуги соціальної реабілітації інформують отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації / їхніх законних представників / їхніх членів сім'ї щодо нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

5. Під час надання соціальної послуги соціальної реабілітації забезпечується дотримання інших принципів, визначених законодавством.

VIII. Зміст соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги соціальної реабілітації (додаток 3), передбачають:

навчання, формування, розвиток і підтримку соціально-побутових навичок (самообслуговування, комунікації, позитивної поведінки, приготування їжі, користування грошима, орієнтування тощо);

надання допомоги у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

психологічну підтримку, у тому числі шляхом організації та координації підтримки за принципом "рівний - рівному"; нормалізацію психосоціального стану і підвищення якості життя;

організацію дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності, працетерапії тощо;

надання інформації з питань соціального захисту населення.

2. Зміст соціальної послуги соціальної реабілітації та її обсяг для кожного отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації та зазначаються в індивідуальному плані.

Орієнтовний час, необхідний для виконання кожного заходу, що становить зміст соціальної послуги соціальної реабілітації, їх періодичність наведено в додатку 3 до цього Державного стандарту.

3. Соціальна послуга соціальної реабілітації може надаватися отримувачу соціальної послуги соціальної реабілітації індивідуально або у групі з іншими отримувачами соціальної послуги соціальної реабілітації, які мають подібний стан і потреби.

IX. Використання ресурсів під час організації надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, забезпечує необхідну кількість працівників відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації та згідно зі штатним розписом, складеним в установленому законодавством порядку.

2. Безпосереднє надання соціальної послуги соціальної реабілітації здійснюється надавачами соціальної послуги соціальної реабілітації з дотриманням вимог законодавства про інформацію та законодавства про захист персональних даних. Суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, у разі потреби може залучати до надання такої послуги інших фахівців, зокрема психологів, реабілітологів, юристів, ерготерапевтів тощо.

Для виконання заходів, зазначених в індивідуальному плані та договорі про надання соціальної послуги соціальної реабілітації, суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, на договірних засадах може залучати для виконання цієї роботи інші підприємства, установи, організації, фізичних осіб, зокрема волонтерів, тощо.

3. Надавачі соціальної послуги соціальної реабілітації повинні володіти знаннями й навичками та відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. "Соціальні послуги", затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року N 518.

4. Суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, вживає заходів із:

підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації;

формального та неформального професійного навчання надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації;

запобігання професійному (емоційному) виснаженню надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації, зокрема, шляхом організації обміну досвідом та супервізій;

проведення атестації надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації.

5. Суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, розробляє і затверджує посадові інструкції надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації.

6. Надавач соціальної послуги соціальної реабілітації повинен проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди відповідно до законодавства.

X. Приміщення та обладнання

1. Суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, забезпечує наявність необхідної кількості приміщень для проведення заходів з надання соціальної послуги соціальної реабілітації.

2. Приміщення суб'єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, мають відповідати санітарним та протипожежним вимогам і бути забезпечені гарячим і холодним безперебійним водопостачанням і водовідведенням, освітленням, опаленням згідно з вимогами законодавства, обладнані засобами безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм і стандартів.

3. Суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, для забезпечення виконання заходів з надання такої послуги повинен мати:

твердий і м'який інвентар (меблі, постіль, посуд тощо);

транспорт (за потреби), пристосований для перевезення отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації, тощо.

4. Суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, забезпечує надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації робочим місцем, обладнанням, інвентарем, витратними матеріалами та робочим одягом, необхідними для виконання їхніх обов'язків із проведення соціальної реабілітації.

XI. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, організовує інформаційно-методичне забезпечення своєї діяльності, зокрема забезпечує своїх працівників нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг соціальної реабілітації.

2. Суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, створює можливості для підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальну послугу соціальної реабілітації, зокрема щодо обміну їх досвідом з іншими суб'єктами, що надають соціальну послугу соціальної реабілітації.

XII. Взаємодія з іншими суб'єктами, що надають соціальну послугу соціальної реабілітації

Суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, організовує виконання заходів з надання соціальної послуги соціальної реабілітації із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

XIII. Документація для організації процесу надання соціальної послуги соціальної реабілітації

Суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, провадить свою діяльність відповідно до установчих документів (положень, статутів), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців).

Документація, зазначена у розділах II - V цього Державного стандарту ведеться, оформляється та зберігається із дотриманням загальних правил документообігу та правил ведення номенклатурних справ.

XIV. Оцінка ефективності надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Ефективність надання соціальної послуги соціальної реабілітації визначається під час проведення зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості зазначеної соціальної послуги.

2. Суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, опитує отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації / їхніх членів сім'ї / їхніх законних представників з метою отримання відгуків щодо організації та надання соціальної послуги соціальної реабілітації.

Результати опитувань обговорюються під час проведення аналізу діяльності суб'єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, та надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації і враховуються в подальшій роботі з метою підвищення ефективності та якості надання соціальної послуги соціальної реабілітації.

XV. Моніторинг та оцінювання діяльності з надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Діяльність суб'єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, підлягає моніторингу, внутрішньому та зовнішньому оцінюванню на відповідність соціальної послуги соціальної реабілітації, яку він надає, законодавству України, у тому числі вимогам цього Державного стандарту.

Результати моніторингу, внутрішнього та зовнішнього оцінювання використовуються для усунення виявлених недоліків та вжиття заходів з покращення діяльності суб'єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації.

2. Під час моніторингу застосовуються статистичні, адміністративні та оперативні дані з надання соціальної послуги соціальної реабілітації.

3. Під час проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання застосовуються показники якості надання соціальної послуги соціальної реабілітації (додаток 4).

Внутрішнє оцінювання проводить суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, не рідше ніж один раз на рік.

Зовнішнє оцінювання суб'єктів, що надають соціальну послугу соціальної реабілітації, проводять центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші уповноважені органи відповідно до законодавства.

Суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, вживає заходів щодо:

інформування отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації та їхніх законних представників щодо проведення зовнішнього оцінювання діяльності суб'єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації;

забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації та їхніх законних представників до органу, що проводить зовнішнє оцінювання.

До процедури оцінювання залучаються надавачі соціальної послуги соціальної реабілітації, отримувачі соціальної послуги соціальної реабілітації / їхні законні представники / їхні члени сім'ї.

З метою оцінювання розробляється і впроваджується процедура консультацій з отримувачами соціальної послуги соціальної реабілітації / їхніми законними представниками / їхніми членами сім'ї щодо відповідності обсягу, змісту, умов і порядку надання соціальної послуги соціальної реабілітації вимогам, визначеним у цьому Державному стандарті.

4. Результати моніторингу та оцінювання якості надання соціальної послуги соціальної реабілітації оприлюднюються і поширюються серед отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації, населення адміністративно-територіальної одиниці, де провадить свою діяльність суб'єкт, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації.

XVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Вартість соціальної послуги соціальної реабілітації розраховується з урахуванням собівартості такої послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.

2. Вартість соціальної послуги соціальної реабілітації, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.

 

Начальник Управління
інтегрованих соціальних послуг

І. Пінчук

 

Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації

Таблиця 1

Шкала оцінки навичок за основними категоріями отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації повнолітніх осіб з інтелектуальними розладами

N з/п

Категорії

Рівень навичок проживання за категоріями

Характеристика володіння навичками

1

2

3

4

1

Управління фінансами / обізнаність у сфері споживання

Найнижчий

  Відрізняє гроші від папірців.
  Розуміє, що гроші заробляють.
  Розуміє, що в магазині товари без грошей не дають.
  Відрізняє банк від магазину.
  Розуміє, у якому магазині та що купують

Базовий

  Розуміє вартість монет і паперових грошей.
  Може здійснити покупки в магазині та порахувати решту.
  Має уявлення про відмінність між розкішшю та необхідністю у харчуванні, транспорті, одязі, житлі.
  Знає відмінність між ціною зі знижкою та звичайною ціною.
  Може визначити спосіб заощадження грошей на покупках

Задовільний

  Знає, як відкрити банківський рахунок (розрахунковий або ощадний).
  Знає, як зробити та зняти банківський вклад.
  Може обмежити бюджет на один тиждень (демонструє деяке вміння заощаджувати).
  Розуміє відмінність між нарахованою та фактично отриманою заробітною платою.
  Може використовувати калькулятор, щоб додавати, віднімати, ділити і множити

Добрий

  З допомогою може скласти місячний бюджет, що покриває витрати для самостійного життя.
  Стійкий до впливів маркетингових кампаній (розпродажів, акцій, дешевих кредитів тощо).
  Знає, як звернутися в банк та отримати виписку з банківського рахунку.
  Може порівнювати магазини відповідно до цін у
них.
  Знає, як обрізати і використовувати різноманітні акційні купони

Високий

  Може заощадити та відкласти кошти для непередбачуваних ситуацій, сезонних рахунків тощо.
  Розуміє, що означають покупки в кредит, відсотки та пеня.
  Розуміє відрахування із заробітної плати, податки, страхування.
  Може заповнити коротку форму для податкової декларації.
  Має регулярну програму заощадження

2

Організація харчування

Найнижчий

  Миє руки перед їжею без нагадування.
  Розуміє, які продукти можна їсти без приготування, а які потрібно обробляти та готувати.
  Знає, що овочі та фрукти потрібно мити, чистити
  Користується столовими приборами, такими як ложка, виделка.
  Прибирає після себе посуд зі столу

Базовий

  Миє руки перед вживанням чи приготуванням їжі.
  Поводиться належно за столом.
  Може замовити їжу у кафе чи закладі швидкого харчування.
  Знає про продукти, які рекомендовано вживати для підтримання здорового способу життя.
  Знає назви кухонного приладдя та те, як його використовувати

Задовільний

  Може замовити їжу в ресторані, використовуючи меню.
  Може приготувати сніданок чи обід на одну людину.
  Може скласти список необхідних покупок для походу в магазин.
  Може ефективно і безпечно використовувати кухонне приладдя для приготування їжі (ножі, тертки, консервні ножі, картоплечистки тощо).
  Уміє правильно накрити на стіл

Добрий

  Виявляє продукти, які швидко псуються і мають зберігатися в холодильнику.
  Розрізняє ознаки зіпсованої їжі.
  Уміє дотримуватися інструкцій з приготування консервованих або заморожених продуктів.
  Уміє купувати продукти для тижневого меню та не перевищувати бюджету на продукти харчування.
  Уміє здійснити покупки у магазині (обрати товари зі списку покупок та сплатити за них касиру)

Високий

  Готує страви за рецептами.
  Уміє змінити рецепт, щоб приготувати страву для більшої чи меншої кількості людей.
  Розуміє, як використовувати товари до закінчення терміну придатності для запобігання їх псуванню.
  Уміє планувати щотижневе меню із поживних страв.
  Розуміє та вміє використовувати ціни для порівняння магазинів

3

Зовнішній вигляд, дотримання правил особистої гігієни

Найнижчий

  Одягається з допомогою інших осіб.
  Користується туалетом і купається з допомогою інших.
  Миє руки, чистить зуби, розчісує волосся з допомогою.
  Може поголитися з допомогою (для чоловіків). Може з допомогою дотримуватися правил особистої гігієни, у тому числі під час менструального циклу (для жінок).
  Замінює брудний одяг з нагадуванням/допомогою

Базовий

  Самостійно одягається і взувається відповідно до сезону.
  Знає, коли потрібно замінити білизну і брудний одяг.
  Самостійно купається.
  Використовує мило, шампунь, дезодорант, крем для гоління, інші засоби з урахуванням статі.
  Регулярно самостійно чистить зуби

Задовільний

  Регулярно приймає душ та миється.
  Доглядає за волоссям, підтримує його чистим та охайним
  Може самостійно скористатися послугами перукарні.
  Одягається в досить чистий одяг.
  Сушить взуття за потреби

Добрий

  Може читати етикетки на одязі та визначити спосіб прання відповідних речей.
  Може сортувати одяг для прання в пральній машині.
  Знає вартість та може запланувати в бюджеті гроші для спеціальних процедур з волоссям, нігтями (фарбування, плетіння, манікюр тощо).
  Може самостійно прасувати одяг.
  Може пришивати ґудзики і робити дрібний ремонт одягу

Високий

  Може прати речі руками, виконуючи інструкції на етикетці.
  Знає, який одяг потрібно одягнути майже для будь-якої події.
  За потреби може віднести до ательє одяг для складного ремонту, орієнтується в послугах ательє та цінах.
  Знає, яка косметика підходить саме йому/їй.
  Уміє безпечно користуватися побутовою технікою для догляду за власною зовнішністю (феном, електробритвою, електроепілятором тощо)

4

Здоров'я

Найнижчий

  Може сказати, що погано себе почуває.
  Може показати/сказати, де болить.
  Знає, що таке ліки і де вони зберігаються і продаються.
  Не бере ліки без дозволу.
  Розуміє, що у разі хвороби потрібно звертатися до лікаря

Базовий

  Знає, що не можна брати чужі ліки, і не бере їх.
  Знає, що вживання наркотиків, алкоголю або тютюну шкодить здоров'ю.
  Знає основи анатомії людини.
  Знає про методи контрацепції.
  Знає, як і де отримати невідкладну медичну допомогу

Задовільний

  Може розпізнавати й описувати симптоми застуди, грипу та інших найбільш поширених захворювань.
  Погоджується пройти медичні процедури на прохання людини, якій довіряє.
  Знає, що робити у разі незначного порізу, опіку чи як витягнути скабку.
  Розуміє ризики вагітності та захворювань, що передаються статевим шляхом.
  Розуміє ризики зловживання наркотиками і алкоголем

Добрий

  Може доглядати за собою під час застуди чи грипу, виміряти собі температуру.
  Розпізнає / правильно вживає ліки, які продаються без рецептів.
  Може викликати лікаря або записатися до нього на прийом і дотримуватися лікарських інструкцій.
  Вміє без нагляду безпечно приймати ліки, що входять до аптечки першої допомоги.
  Знає методи контролю народжуваності (контрацепції), як їх отримати і запобігти поширенню захворювань, що передаються статевим шляхом

Високий

  Усвідомлює необхідність здорового харчування, фізичних вправ, правильного харчування та інших профілактичних заходів для здорового способу життя.
  Може визначити, коли треба звернутися до лікарні за невідкладною допомогою та коли піти до сімейного лікаря чи поліклініки.
  Усвідомлює необхідність повноцінного сну та прогулянок на свіжому повітрі.
  Знає про заклади планування сім'ї.
  Знає, що таке належне допологове спостереження

5

Утримання помешкання

Найнижчий

  Знає, що потрібно дотримуватися чистоти в помешканні.
  Відрізняє брудне помешкання від чистого.
  Може прибрати брудний посуд зі столу.
  Знає основні предмети для прибирання та місце їхнього зберігання.
  Може скласти свій одяг з допомогою інших

Базовий

  Може мити посуд, використовуючи мийні засоби та гарячу воду.
  Може поміняти лампочку.
  Може застелити ліжко.
  Може самостійно винести сміття.
  Як правило, кладе речі на свої місця

Задовільний

  Вміє правильно використовувати пилосос і чистити його, чистити унітаз і ванну.
  Може міняти постільну білизну.
  Знає, як не допустити засмічення раковини й унітаза.
  Знає, як підмітати й мити підлогу, вікна, витирати пил.
  Знає відповідні мийні засоби для різних видів очищення

Добрий

  Знає, як користуватися вантузом для прочищання унітазу чи раковини.
  Може розморожувати холодильник, якщо це потрібно.
  Знає, як економити енергію і воду.
  Виконує рутинні та генеральні прибирання, щоб підтримувати будинок в досить чистому стані.
  Правильно використовує ящики і шафи для зберігання речей

Високий

  Знає, що ремонт має виконувати власник будинку, і може подати запит щодо проведення ремонтних робіт.
  Може зробити невеликий побутовий ремонт.
  Може поміняти запобіжник або вимикач.
  Може виміряти вікно для встановлення жалюзі чи штор.
  Знає, як позбутися тарганів і як не завести шкідників тощо

6

Обізнаність у сфері нерухомості

Найнижчий

  Може відрізнити житловий будинок від будинку іншого призначення.
  Може сказати, в якому будинку проживає (приватний чи багатоквартирний).
  Знає людей, з якими проживає в будинку.
  Знає працівників, які регулярно надають йому/їй послуги для задоволення базових потреб (догляду).
  Розуміє, до кого звертатися з питаннями про умови проживання

Базовий

  Розуміє поняття "здається в оренду".
  Знає, як дістатися до аварійного виходу в будівлі.
  Може правильно написати свою адресу.
  Розрізняє в межах спільного приміщення, до яких кімнат може входити без дозволу, а до яких має постукати.
  Може самостійно без допомоги користуватися ліфтом

Задовільний

  Може читати і розуміє оголошення про оренду.
  Розуміє основні терміни (власне житло, оренда, попросити довідку тощо).
  Може розрахувати витрати, пов'язані з орендою різного виду житла.
  Знає правила поведінки із сусідами.
  Уміє звернутися по допомогу, щоб орендувати житло

Добрий

  Може визначити тип житла, що можна орендувати в межах власного бюджету і яке відповідає сучасним вимогам щодо житла.
  Може розрахувати початковий внесок (депозити, плата за підключення, застава, оренда - перший місяць, придбання меблів та інших предметів домашнього вжитку).
  Може заповнити орендну заяву і обговорити її з орендодавцем.
  Знає, що потрібно оглянути квартиру, щоб переконатися, що господар будинку надав правдиву інформацію про квартиру та сусідів.
  Розуміє наслідки, якщо права інших мешканців щодо майна чи можливого шуму не дотримуються

Високий

  Демонструє здатність налагоджувати контакт та спілкуватися з іншими мешканцями й орендодавцем.
  Знає, як отримати допомогу, якщо є конфлікт із орендодавцем.
  Може викликати майстра у сфері комунальних послуг за потреби.
  Уміє враховувати права інших співмешканців під час проживання в орендованій квартирі.
  Може регулярно сплачувати орендну плату та комунальні платежі

7

Користування транспортом

Найнижчий

  Знає, що можна пересуватися за допомогою транспорту.
  Може відрізнити громадський транспорт від приватного, вантажівку від легкового авто.
  Розрізняє різні види громадського транспорту.
  Знає, що за проїзд у громадському транспорті потрібно платити.
  Розуміє важливість дотримання правил дорожнього руху

Базовий

  Розуміє важливість безпеки та використовує ремені безпеки під час поїздки в авто.
  Ознайомлений із будь-якими формами доступного громадського транспорту.
  Знає найближчі зупинки громадського транспорту біля свого будинку.
  Знає вартість користування кожним видом громадського транспорту.
  Може самостійно дістатися на громадському транспорті від дому до установи, яку відвідує регулярно

Задовільний

  Може безпечно їздити на велосипеді.
  Вміє сплатити вартість поїздки або пред'явити документ про пільговий проїзд.
  Усвідомлює наслідки водіння без прав та страхування.
  Знає, як викликати таксі та приблизну вартість поїздки на таксі.
  Якщо є пояснення, може їздити в громадському транспорті з кількома пересадками

Добрий

  Може організувати щоденне пересування транспортом на роботу чи на навчання.
  Знає, що потрібно зробити, щоб отримати права водія.
  Знає дорожні знаки.
  Може полагодити велосипед.
  Може орієнтуватися по карті

Високий

  Може скористатися альтернативним маршрутом громадського транспорту у разі, якщо регулярний маршрут не працює.
  Знає, як здійснювати основне обслуговування автомобіля.
  Може оцінити вартість утримання та експлуатації автомобіля на місяць/рік, включаючи вклади і страхування.
  Уміє знайти інформацію про проїзд у громадському транспорті до іншого населеного пункту.
  Може здійснити проїзд в обидва кінці на міжміському громадському транспорті

8

Організація навчального процесу

Найнижчий

  Вміє читати.
  Розрізняє поняття "один" і "багато" на прикладі конкретних предметів.
  Може у складі групи проводити певний період часу за трудовою діяльністю (працетерапією) і для виконання роботи готовий освоювати певні трудові операції.
  Відрізняє робочий час від дозвілля і поводить себе відповідно.
  Розуміє, що кожен повинен працювати і що необхідно добре вчитися, щоб працювати

Базовий

  Виявляє уподобання у певній сфері трудової діяльності під час групових занять із працетерапії.
  Виявляє бажання освоювати нові трудові навички під час групових або індивідуальних трудових занять.
  Розуміє поняття "професія" і виявляє бажання набути певної професії.
  Має реалістичний погляд на свою майбутню професію.
  Розуміє, що таке школа, професійне училище, технікум, університет

Задовільний

  Може заповнювати форми у разі вступу на освітні програми.
  Має загальне уявлення про те, яка освіта необхідна для роботи, яку він/вона хоче виконувати.
  Може обговорювати освітні/професійні плани з вчителями/консультантами.
  Знає, як дізнатися про умови для вступу на навчальні програми.
  Має уявлення про те, де зможе працювати після отримання бажаної освіти

Добрий

  Знає, як писати конспекти.
  Розуміє відмінність між лекцією та практичним заняттям.
  Розуміє освітні потреби/навички, необхідні для обраної роботи.
  Знає вартість навчальних курсів.
  Розуміє, що таке стипендія і як її отримати

Високий

  Може вибрати освітній заклад, де можна здобути бажану професію.
  Знає, де знайти і як отримати доступ до освіти або професійної підготовки в громаді.
  Знає, як отримати фінансову допомогу для додаткової освіти.
  Розуміє перспективи та можливі стандарти життя відповідно до рівня освіти і спеціалізованих навичок.
  Розуміє, що повинен про себе турбуватися сам, якщо буде здобувати освіту в іншому місті, готовий до самостійного проживання і самообслуговування

9

Навички пошуку роботи

Найнижчий

  Знає, що дорослій людині потрібно працювати, щоб заробляти на життя.
  Розрізняє різні види діяльності.
  Розуміє відмінність між працетерапією і найманою працею.
  Усвідомлює, що улюблене заняття може не приносити прибутку.
  Знає, що на роботі може виникнути потреба робити те, що скажуть, а не те, що хочеш

Базовий

  Знає, що зазвичай працюють у робочі дні, а відпочивають у вихідні.
  Уміє підготуватися до виходу на роботу вранці (вчасно встати, вдягтися, зібрати необхідні речі, замкнути двері).
  Має відповідне уявлення про типи роботи, доступні для нього/неї.
  Знає, що за роботу людина отримує відповідну заробітну плату.
  Знає, на яку роботу і на яку оплату може розраховувати

Задовільний

  Може написати стандартну форму заяви на роботу.
  Може шукати оголошення про роботу й знаходити відповідні вакансії для себе.
  Може пройти співбесіду, даючи підходящі відповіді на потенційні запитання.
  Може домовитися про час для проходження співбесіди.
  Знає про відповідний одяг для співбесіди

Добрий

  Може написати резюме і підготуватися до співбесіди.
  Може пройти співбесіду.
  Знає функції Державної служби зайнятості України, може до неї звернутися.
  Знає функції приватних служб зайнятості та розуміє, що вони беруть плату за свої послуги.
  Може визначити оголошення, розміщені приватними службами зайнятості

Високий

  Має резюме.
  Вміє реалістично зважувати переваги однієї роботи над іншою.
  Розуміє прояви дискримінації на роботі і те, де шукати допомогу в таких випадках.
  Може реалістично оцінити свою здатність виконувати посадові обов'язки після ознайомлення з ними.
  Знає, до кого звернутися за консультацією у разі, якщо треба вибрати одну роботу із декількох вакансій і проаналізувати ризики

10

Організація роботи (зайнятості)

Найнижчий

  Знає, що потрібно ходити на роботу / у трудові майстерні регулярно.
  Знає, що на роботі / у трудовій майстерні працюють люди в колективі.
  Може виконувати роботи/завдання з постійним супроводом, наглядом.
  Потребує частих змін видів діяльності протягом робочого часу.
  Потребує частих відпочинків протягом робочого часу

Базовий

  Одягається на роботу належним чином.
  Уміє розрахувати час, щоб дістатися до роботи вчасно.
  Вчасно звітує про виконану роботу.
  Знає свої посадові обов'язки і те, як виконувати завдання на роботі.
  Знає, як зв'язатися з роботодавцем, якщо не може вийти на роботу

Задовільний

  Уміє відповідно спілкуватися на роботі.
  Уміє відрізняти робочі стосунки від приватних, розуміє робочу ієрархію і дисципліну.
  Знає, як отримати розрахунковий листок.
  Знає, через яку поведінку його/її буде одразу звільнено.
  Знає, як звернутися по допомогу під час проблем на роботі

Добрий

  Знає, коли має право на лікарняний, відпустку або особистий час.
  Знає, яка процедура подання та розгляду скарг.
  Знає, що потрібно зробити, щоб отримати підвищення.
  Знає, де і коли не можна говорити з колегами.
  Знає, як упоратися з гнівом у разі, якщо гнів направлено на керівника, колег або клієнтів

Високий

  Може справлятися з гнівом у більшості випадків.
  Знає неписані правила компанії і може виконувати їх.
  Знає, як просити про підвищення або збільшення заробітної плати.
  Знає, що потрібно зробити, щоб мати право на просування по службі.
  Знає законні права працівника

11

Дотримання правил безпеки та поведінки у разі надзвичайних ситуацій

Найнижчий

  Знає про типові небезпечні ситуації і про їх наслідки.
  Знає про необхідність звернутися по допомогу у цих ситуаціях.
  Знає, що у небезпечну ситуацію можуть потрапити і близькі люди, яким потрібна буде допомога.
  Розрізняє звукові та візуальні сигнали небезпеки.
  Виконує інструкції доглядальника або професійного рятувальника у разі небезпечної ситуації

Базовий

  Знає функції поліції, швидкої допомоги та пожежної, а також номери телефонів, за якими можна викликати кожну зі служб.
  Знає, що несправні прилади можуть призвести до пожежі.
  Знає правильний спосіб утилізації недопалків, якщо палить.
  Вміє закривати і відкривати двері та вікна.
  Розуміє, що таке пожежна сигналізація і що робити у разі її спрацювання

Задовільний

  Розуміє основні протипожежні заходи.
  Знає, як правильно евакуюватися у разі пожежі.
  Може розпізнати запах газу у разі його витоку.
  Знає, що робити, і кому дзвонити, якщо він/вона почули запах газу у разі його витоку.
  Дотримується правил дорожнього руху

Добрий

  Знає правила купання у водоймі та дотримується їх.
  Знає, як правильно зберігати мийні засоби.
  Дотримується правил безпеки під час побутового використання мийних засобів та електроприладів.
  Може, як правило, визначити, коли потрібна професійна медична допомога, допомога пожежників, поліції.
  Знає, як користуватися вогнегасником

Високий

  Уміє плавати.
  Знає і застосовує на практиці застережні заходи для орієнтації у місті або на місцевості.
  Чітко виконує правила спілкування з незнайомцями, не ініціює контактів з незнайомими людьми.
  Уміє безпечно користуватися газовою плитою.
  Знає, що робити, якщо зупинився ліфт

12

Знання ресурсів громади

Найнижчий

  Знає, що існують магазини, школи, поліклініки, лікарні тощо, куди звертаються люди.
  Знає, що в певних установах потрібно платити за послуги.
  Знає, де розташовано найближчий супермаркет або торговий центр.
  Знає про існування парків, кафе, кінотеатрів тощо для проведення дозвілля та відпочинку.
  Може назвати на ім'я своїх сусідів

Базовий

  Знає, як отримати потрібну інформацію телефоном.
  Може подзвонити найближчим родичам чи знайомим для вирішення певних проблем.
  Знає, до кого звернутися у разі поранення або хвороби.
  Знає, як отримати доступ до їжі та притулку в екстрених ситуаціях.
  Знає, як користуватися посвідченням для безоплатного проїзду в транспорті, пільгового придбання їжі, отримання знижок у певних торгових мережах

Задовільний

  Знає, де знаходиться районне управління соціального захисту, а також питання, за якими можна туди звернутися.
  Знає ті установи соціальної інфраструктури, де послуги надаються безоплатно.
  Може використовувати довідники, щоб отримати інформацію.
  Знає місцезнаходження найближчої недержавної організації.
  Знає розташування найближчого поштового відділення та як користуватися його послугами

Добрий

  Знає, до кого звернутися, якщо є проблеми з отриманням комунальних послуг.
  Знає, де і як вирішуються питання щодо військового обліку.
  Знає, до якої релігійної громади може звернутися по допомогу.
  Знає спеціалізовані ресурси в громаді (консультування щодо психічного здоров'я, консультування як споживача, клініки щодо репродуктивного та сексуального здоров'я, офіси допомоги людям з інвалідністю, контролю за тваринами, місця масового відпочинку тощо).
  Розуміє важливість проведення благодійних заходів і з готовністю бере в них участь

Високий

  Знає, хто обраний владним представником (депутатом) від територіальної громади і як до нього звернутися за допомогою.
  Має абонентський квиток для відвідання спортивного клубу або басейну.
  Знає, де знаходяться спеціалізовані громадські організації, в яких можна отримати допомогу.
  Знає, від яких благодійних програм можна отримати допомогу і як саме (харчування, одяг, волонтерська допомога тощо).
  Має постійних друзів, родичів, приятелів, які регулярно надають психологічну підтримку та практичну допомогу у вирішенні певних життєвих ситуацій

13

Міжособистісні відносини

Найнижчий

  Відрізняє чужих людей від близького оточення.
  Дивиться в очі іншій людині та тисне руку, якщо інша людина це пропонує.
  Виявляє інтерес до людей навколо себе, спостерігає за ними.
  Демонструє адекватні мімічні реакції.
  Адекватно коментує картинки про стосунки між людьми та їх взаємодію

Базовий

  Може реагувати на звернення та відповідати на прості запитання.
  Може визначити одного друга.
  Може недовго поговорити з іншою людиною (віч-на-віч).
  Спілкується принаймні з однією людиною на тиждень.
  Відрізняє сімейні стосунки від приятельських і виробничих (ділових)

Задовільний

  Може відрекомендуватися, в тому числі попросивши інших представити його.
  Розуміє межі спілкування, не завдає шкоди іншим людям.
  Може звернутися по допомогу.
  Може пояснити власні почуття.
  Може визначити стосунки, які можуть бути шкідливі або небезпечні

Добрий

  Може визначити свої сильні сторони і потреби (з допомогою, якщо потрібно).
  Бере активну участь у роботі громадської організації.
  Знає, де можна отримати допомогу, якщо сам не в змозі вирішити міжособистісні конфлікти.
  Утримується від фізичного насильства як засобу вирішення міжособистісних конфліктів.
  Знає, як сказати "ні" тому, хто намагався переконати його/її зробити щось неправильне, уникає стосунків, які ображають чи несуть небезпеку

Високий

  Визначає та висловлює гнів або інші сильні почуття належно, проговорює проблеми.
  Може розробити реалістичний план з відповідними кроками для досягнення цілей і виконати його з чиєюсь допомогою.
  Може передбачити з обмеженою участю інших, які наслідки можуть бути пов'язані з різними варіантами поведінки.
  Знає, як висловити людині свою повагу та подяку.
  Може описати зв'язок між діями і наслідками

14

Обізнаність у юридичній сфері

Найнижчий

  Може назвати своє ім'я та прізвище.
  Може назвати імена своїх опікунів/доглядальників.
  Відрізняє власні речі від чужих.
  Знає назву та розташування базової установи соціального захисту, освіти чи забезпечення денної зайнятості, яку регулярно відвідує.
  За відсутності матері/доглядальника знає, до кого звернутися по допомогу

Базовий

  Має номер телефону особи, якій може подзвонити у разі певних життєвих негараздів.
  Розуміє, які дії порушують закон та які будуть наслідки від такої поведінки.
  Знає, хто такі поліцейський, юрист, нотаріус.
  Знає свої основні права.
  Може висловити правильне припущення про дії інших осіб, які порушують його/її права

Задовільний

  Знає особисті права, якщо його/її заарештовано, а також функції адвоката в такій ситуації.
  Знає дозволений вік для покупки алкоголю і тютюнових виробів.
  Розуміє значення поняття "повноліття" в юридичних термінах (те, що можна робити, а чого не можна).
  Вміє читати договори і розуміє їх значення.
  Знає, як і де зареєструватися, щоб голосувати

Добрий

  Усвідомлює потребу в юридичній допомозі у разі підписання будь-якої угоди.
  Розуміє, що є безкоштовні юридичні послуги, а також те, у яких випадках доцільно звертатися по юридичну допомогу.
  Знає, де і як саме можна отримати безкоштовну юридичну допомогу.
  Розуміє наслідки підписання контракту або договору оренди.
  Має уявлення про штрафи за різні види проступків та злочинів

Високий

  Є хорошим громадянином і розуміє права й обов'язки громадянина.
  Виконує обов'язки волонтера у своїй громаді.
  Зареєстрований для голосування.
  Знає, куди йти голосувати.
  Знає відмінність між поняттями "кримінальний злочин", "проступок" і "порушення"

Таблиця 2

Картка визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації повнолітніх осіб з інтелектуальними розладами

Прізвище, ім'я, по батькові отримувача соціальної послуги __________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рівень навичок проживання

Категорії

Само-
обс-
луго-
вуван-
ня / зов-
ніш-
ній вигляд, дотри-
мання правил осо-
бистої гігієни

органі-
зація харчу-
вання

управ-
ління фінан-
сами / обізна-
ність у сфері спожи-
вання

здо-
ров'я

утри-
мання помеш-
кання

обізна-
ність у сфері нерухо-
мості

ко-
ристу-
вання транс-
портом

органі-
зація нав-
чаль-
ного про-
цесу

нави-
чки пош-
уку робо-
ти

орган-
ізація діяль-
ності (зайня-
тості/
робо-
ти)

дотри-
мання пра-
вил без-
пеки та пове-
дінка у разі надзви-
чайних ситу-
ацій

знан-
ня ресур-
сів гр-
мади

між-
осо-
бис-
тісні відно-
сини

обізна-
ність у юри-
дичній сфері

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Найнижчий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задовільний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок. Отримувач соціальної послуги _________________________________________________
                                                                                                                                                         (П. І. Б.)
в цілому володіє навичками проживання на ___________ рівні, за уніфікованою оцінкою нараховано усього ______ балів, потребує в середньому ___ годин соціальної послуги соціальної реабілітації на тиждень.

Особи, залучені до виконання оцінки навичок проживання особи

Посада / ким доводиться отримувачу

Дата

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, яка провела оцінювання (відповідальна особа)

___________________________
(П. І. Б.)

____________
(підпис)

____________
(дата)

Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації з числа осіб з інвалідністю з інтелектуальними розладами визначається на підставі оцінювання навичок проживання за основними категоріями (таблиця 1), що проводиться відповідно до картки визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації (далі - Картка) (таблиця 2).

Метою заповнення Картки є оцінювання навичок проживання особи шляхом визначення кількісних показників потреби у соціальній послузі соціальної реабілітації, що базується на уніфікованих показниках рівня володіння навичками виконання елементарних та складних дій за 14 категоріями життєдіяльності. Результати оцінювання зазначаються у висновку та застосовуються за таким принципом:

у разі найнижчого рівня (від 35 до 70 балів) - надається послуга денного догляду, догляду вдома, стаціонарного догляду (за вибором);

у разі базового рівня (від 71 до 113 балів) - потреба становить 5 годин послуги на тиждень;

у разі задовільного рівня (від 114 до 243 балів) - потреба становить 35 годин послуги на тиждень;

у разі доброго рівня (від 244 до 314 балів) - потреба становить 21 годину послуги на тиждень;

у разі високого рівня (від 315 до 350 балів) - потреба становить 14 годин послуги на тиждень.

Заходи, що становлять зміст послуги, визначаються з урахуванням рівня навичок особи за відповідними категоріями.

В оцінюванні навичок проживання отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації беруть участь особа, яку оцінюють / члени її сім'ї / її законний представник (за наявності), інші особи, які знають навички отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації.

Рівень навичок проживання для кожної оцінюваної особи визначається за найнижчим рівнем задовільних відповідей за відповідною категорією (усього оцінювання виконується за 14 категоріями). Отримувач соціальної послуги соціальної реабілітації може мати високий рівень навичок проживання за однією категорією, але базовий чи найнижчий - за іншою.

Для оцінювання за кожною з 14 категорій життєдіяльності питання поділено на 5 рівнів (від найнижчого до високого) по 5 запитань для кожного. З просуванням від рівня до рівня питання ускладнюються. За кожну ствердну відповідь на одне запитання нараховується 1 бал.

Оцінювання навичок проживання починається з відповідей на запитання найнижчого рівня. До наступного рівня оцінювання переходять за наявності ствердних відповідей на всі запитання попереднього рівня, за які відповідно зараховується 5 балів. Якщо на найнижчому рівні ствердними є відповіді на 4 або менше запитань, рівень володіння навичками оцінюється як найнижчий. Якщо на рівнях від базового до високого ствердними є відповіді на 1 або 2 запитання, рівень володіння навичками оцінюється як попередній; якщо ствердними є 3 або 4 відповіді, зараховується цей рівень володіння навичками.

Таблиця 3

Визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації повнолітніх осіб з психічними розладами

Анкета заповнюється надавачем соціальної послуги соціальної реабілітації разом з отримувачем соціальної послуги соціальної реабілітації / його законним представником (за наявності) / членом його сім'ї, іншими особами, які знають навички отримувача соціальної послуги. Сутність потреб формулюється як запитання. Потреба може оцінюватись як незадоволена - 3 бали, як задоволена - 0 балів, і за відсутності інформації (або якщо одержувач відмовляється відповідати на запитання) - 1 бал. Надавач соціальної послуги соціальної реабілітації заповнює анкету в ході бесіди. В анкеті надавач соціальної послуги соціальної реабілітації відмічає свою оцінку потреб, оцінку, яку ставить отримувач соціальної послуги соціальної реабілітації / його законний представник / член його сім'ї. Для підрахунку балів підсумовуються оцінки отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації, надавача соціальної послуги соціальної реабілітації, законного представника (за наявності) / члена його сім'ї, інших осіб, які знають навички отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації, окремо за кожною з чотирьох сфер "Житло / документи", "Навички самостійного проживання", "Сфера здоров'я", "Соціальна сфера". Отримані бали вписуються у відповідне поле в кінці таблиці.

Примітка. Під час заповнення анкети потреби оцінюються як такі, що потребують додаткового уточнення та консультації відповідного спеціаліста у разі отримання відповідей "так":

відповіді на запитання розділу у сфері здоров'я;

відповіді на запитання 6, 9 - 11, 23, 24.

Прізвище, ім'я, по батькові отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації
_____________________________________________________________________________________
Дата народження ______________________________________________________________________
Місце проживання _____________________________________________________________________
П. І. Б. надавача соціальної послуги соціальної реабілітації ____________________________________
Дата опитування ______________________________________________________________________

Анкета визначення рейтингу соціальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації

N з/п

Питання

Отримувач соціальної послуги соціальної реабілітації

Надавач соціальної послуги соціальної реабілітації

Член сім'ї отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації / його законний представник (за наявності), інші родичі, які здійснюють догляд, інші особи, які знають про навички отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації

ЖИТЛО/ДОКУМЕНТИ

1

Житло
Де Ви проживаєте? Чи є у Вас житло?

 

 

 

2

Доступ до житла
Чи є у Вас доступ до житла? Чи можете Ви безперешкодно потрапити до власного житла?

 

 

 

3

Гроші*
Чи отримуєте Ви всі кошти, які Вам призначені (пенсія тощо)?

 

 

 

4

Умови житла
Чи є у Вашому житлі всі необхідні комунікації (вода, електрика тощо)?

 

 

 

5

Потреба у відновленні документів*
Чи є у Вас документи, що посвідчують особу (паспорт, ідентифікаційний код)?

 

 

 

6

Утримання житла
Чи є у Вас труднощі з оплатою комунальних послуг (заповнення документів / достатність коштів)?

 

 

 

НАВИЧКИ САМОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

7

Догляд за житлом / навички побуту
Чи справляєтесь Ви з побутовою роботою (прибирання, миття посуду тощо)?

 

 

 

8

Засоби зв'язку
Чи вмієте Ви користуватись телефоном?

 

 

 

9

Громадський транспорт
Чи є труднощі у користуванні громадським транспортом (маршрутне таксі, потяг тощо)?

 

 

 

10

Догляд за собою
Чи є у Вас труднощі з доглядом за собою (правила особистої гігієни: душ, охайний вигляд тощо)?

 

 

 

11

Догляд за дітьми
Чи маєте Ви дітей віком до 18 років? Якщо так, чи маєте Ви труднощі в догляді за ними?

 

 

 

12

Базова освіта
Чи вмієте Ви писати, читати, рахувати?

 

 

 

СФЕРА ЗДОРОВ'Я

13

Фізичне здоров'я
Чи є у Вас фізичні захворювання, які потребують уваги лікарів?

 

 

 

14

Психічне здоров'я
Чи чули Ви коли-небудь голоси? Чи відчували сплутаність думок, погану концентрацію, будь-які інші труднощі з мисленням, думками?

 

 

 

15

Психологічний стан / дистрес
Чи відчували Ви останнім часом сильне погіршення настрою, сум?

 

 

 

16

Небезпека для самого себе
Чи хотіли Ви коли-небудь (або останнім часом) завдати собі шкоди?

 

 

 

17

Небезпека для оточення
Чи хотіли Ви коли-небудь (або останнім часом) завдати шкоди іншим людям?

 

 

 

18

Алкоголь/наркотики
Чи вживаєте Ви алкоголь, наркотики?

 

 

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

19

Соціальні контакти
Чи достатньо Ви спілкуєтесь?

 

 

 

20

Режим дня / Вільний час
Чим Ви займаєтесь протягом дня? Як проходить Ваш звичайний день? Чи задоволені Ви як він проходить?

 

 

 

21

Спеціальність*
Чи маєте Ви потребу в отриманні нової спеціальності/професії?

 

 

 

22

Стосунки
Чи достатню підтримку Ви отримуєте від Ваших близьких?

 

 

 

23

Робота*
Чи Ви працевлаштовані? Якщо ні, чи хочете бути працевлаштованим(ою)?

 

 

 

24

Інформація
Чи порушуються Ваші права? Чи потребуєте Ви юридичної підтримки?

 

 

 

Загальна сума балів за сферами

житло/документи

 

навички самостійного проживання

 

сфера здоров'я

 

соціальна сфера

 

____________
* Запитання щодо грошей, потреби у відновленні документів, спеціальності та роботи не застосовуються для недієздатних осіб.

Рекомендації щодо використання даних анкети для осіб з психічними розладами:

після підрахунку балів складається рейтинг потреб за сферами. Сфера, за якою набрано найбільше балів, потребує першочергових заходів надавача соціальної послуги соціальної реабілітації. Для сфер, що знаходяться нижче за рейтингом (набрано менше балів), заходи надаються в порядку черговості відповідно до індивідуального плану одержувача соціальної послуги соціальної реабілітації;

у разі розходження отриманої інформації (сумарного рейтингу) від отримувача соціальної послуги / його законного представника / члена його сім'ї, інших осіб, які знають навички отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації, за певною сферою - надавач соціальної послуги визначає цю сферу як таку, що потребує додаткової уваги та повторного опитування після надання першочергових заходів одержувачу соціальної послуги соціальної реабілітації.

 

Індивідуальний план
надання соціальної послуги соціальної реабілітації для осіб з інтелектуальними або психічними розладами

Інформація про отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації:

прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________

вік __________________________________________________________________________________

стать ________________________________________________________________________________

сімейний стан _________________________________________________________________________

ступінь індивідуальної потреби у наданні соціальної послуги соціальної реабілітації
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові законного представника (за наявності) отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації / члена його сім'ї / представника органу опіки та піклування (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Контактні дані законного представника (за наявності) отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації / члена його сім'ї / представника органу опіки та піклування (для недієздатних осіб у разі відсутності законного представника) (телефон) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата звернення _______________

Надавач соціальної послуги соціальної реабілітації, відповідальний за організацію та надання соціальної послуги соціальної реабілітації
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                             (П. І. Б.)

Потреба у залученні інших фахівців, підприємств, установ, організацій, закладів незалежно від форм власності _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Послуга

Заходи, що становлять зміст послуги

Ресурси (обладнання, інвентар, витратні матеріали)

Періодичність і строк (термін) виконання

Виконавці

1

2

3

4

5

Соціальна реабілітація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг виконання індивідуального плану / поточне оцінювання результатів, перегляд індивідуального плану (дата проведення, підпис)

 

Надавач послуги

_________________________________
(П. І. Б.)

____________________
(підпис)

Отримувач послуги /
законний представник /
член сім'ї отримувача соціальної
послуги соціальної реабілітації /
представник органу опіки та піклування

 
 
 
 
_________________________
(П. І. Б.)

 
 
 
 
_________________
(підпис)

Примітка. Персональні дані використовуються з метою надання соціальної послуги соціальної реабілітації особам з інтелектуальними та психічними розладами, захищаються та обробляються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,
що становлять зміст соціальної послуги соціальної реабілітації

N з/п

Назва заходу

Форма роботи (індивідуальна/групова)

Періодичність, час на виконання заходу, хв*

1

2

3

4

1

Формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок

1.1

Навчання з метою усвідомлення необхідності отримання, зберігання і використання особистих документів

І / Гр

120 / за потреби

1.2

Супровід у відновленні чи отриманні документів (збирання необхідної інформації, супроводження до установи та у процесі реєстрації, отримання консультацій в установі тощо)

І

60 / за потреби

1.3

Формування, вироблення та підтримка навичок у підтримці належних житлових умов (прибирання, безпечні умови житла тощо)

І / Гр

60 / регулярно упродовж періоду надання послуги

1.4

Формування, вироблення та підтримка навичок користування побутовими приладами (пральна машина, пилосос, кондиціонер, праска, мікрохвильова піч, електрочайник тощо)

І / Гр

30 / за визначеним графіком (але не менше ніж 5 заходів)

1.5

Формування, вироблення та підтримка навичок орієнтування в населеному пункті, користування громадським транспортом міського, приміського сполучення, безпечної поведінки, дій отримувача послуги у разі, якщо він загубився (планування поїздки, попереднє замовлення квитка, придбання квитка, підготовки речей, які будуть використовуватися в поїздці, укладання домовленостей про зустрічі чи заходи під час поїздки тощо)

І / Гр

60 / за визначеним графіком (але не менше ніж 5 заходів)

1.6

Формування, вироблення та підтримка навичок користування комп'ютерною  технікою (пошук інформації в мережі Інтернет, користування соціальними мережами, використання електронної пошти тощо)

І / Гр

30 / за визначеним графіком (але не менше ніж 5 заходів)

1.7

Формування, вироблення та підтримка навичок особистої гігієни (вироблення навички охайного користування туалетом, заходів гігієни, гоління (для хлопців і чоловіків), ранкового і вечірнього туалету тощо)

І / Гр

60 / регулярно упродовж періоду надання послуги

1.8

Формування, вироблення та підтримка навичок приготування їжі (спільне виконання дій до отримання вмінь приготувати одну страву, закріплення цих навичок та навчання приготуванню іншої страви)

І / Гр

60 / регулярно упродовж періоду надання послуги (але не менше ніж 5 заходів)

1.9

Формування, вироблення та підтримка навичок міжособистісних комунікацій та стосунків, зокрема сімейних

І / Гр

30 / за визначеним графіком

1.10

Формування, вироблення та підтримка навичок проведення необхідних закупівель (вироблення навички закупівлі одного товару, визначення магазину для закупівлі певної групи товарів, вироблення уміння звертатися із стереотипними запитаннями або проханнями до продавця, вивчення розташування певного виду закладів торгівлі, для отримувачів послуги із достатнім рівнем розвитку інтелекту - складання списку необхідних продуктів, побутової хімії та опанування іншими складнішими навичками)

І / Гр

60 / за визначеним графіком (але не менше ніж 5 заходів)

1.11

Формування, вироблення та підтримка навичок виконання дій у типових ситуаціях, планування режиму дня

І / Гр

60 / за визначеним графіком (але не менше ніж 5 заходів)

1.12

Формування, вироблення та підтримка навичок фінансової грамотності (вміння звертатися по допомогу з управління коштами, для більш адаптованих користувачів - розподіляти кошти на певний проміжок часу з метою задоволення щоденних потреб: їжа, ліки, одяг, відпочинок тощо)

І / Гр

60 / за визначеним графіком (але не менше ніж 5 заходів)

1.13

Формування, вироблення та підтримка навичок листування, ведення телефонних розмов тощо

І

45 / за потреби

1.14

Організація занять з метою опанування навичками захисту власних прав та інтересів, здійснення комунікацій в органах місцевої влади, офіційних звернень для вирішення будь-яких правових питань чи питань соціального захисту, за потреби - організація надання соціальної послуги представництва інтересів

І / Гр

60 / за визначеним графіком (але не менше ніж 5 заходів)

2

Психологічна підтримка, нормалізація психосоціального стану і підвищення якості життя

2.1

Проведення занять щодо формування знань про власну хворобу, ознаки її загострення, вироблення індивідуального антикризового плану

І / Гр

960
(12 занять, кожне 80 хв) / за визначеним графіком

2.2

Організація та проведення занять у групах самодопомоги для осіб із психічними порушеннями

Гр

120 / за визначеним графіком (не менше одного заходу на тиждень)

2.3

Психологічна консультація та підтримка комунікативних навичок (навичок співпраці, взаємодії та етики поведінки)

І / Гр

60 / щоденно (за потреби)

2.4

Визначення бажаної сфери працевлаштування та необхідних навичок (мотивація до праці, профорієнтація та опанування базовими навичками трудової діяльності)

І

60 / за потреби

2.5

Навчання та вироблення навичок пошуку роботи, написання резюме та проходження співбесіди тощо в індивідуальній формі (покрокове опрацювання алгоритму дій)

І / Гр

60 / за потреби

2.6

Навчання навичок пошуку установ, де можна пройти перекваліфікацію, отримати спеціальність, куди можна звернутися за соціальною послугою соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці тощо (практичне заняття - відвідування закладів підвищення кваліфікації та закладів освіти)

І

45 / за потреби

2.7

Консультування для вироблення мотивації до активної участі у набутті навичок соціального функціонування та до участі у житті місцевої громади і родини

І / Гр

60 / щотижня

2.8

Консультація та психологічна підтримка родичів, близьких осіб, законних представників, залучених до реабілітації

І / Гр

60 / за потреби

2.9

Формування навичок позитивної поведінки (взаємодії, розв'язання конфліктних ситуацій, безпечної поведінки, толерантного ставлення один до одного)

І / Гр

60 / за потреби

2.10

Регуляція емоційно-вольової сфери (корекція агресивних проявів поведінки, тривожності, формування навичок саморегуляції)

І / Гр

60 / за потреби

3

Організація дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності, працетерапії

3.1

Ерготерапія (творча діяльність, трудові, рухові, побутові навички, спрямовані на відновлення повсякденної діяльності, соціальну адаптацію та досягнення максимальної самостійності в побуті)

Гр

110 / за потреби за окремим планом

3.2

Організація дозвілля з урахуванням інтересів та побажань отримувача соціальної послуги (екскурсії, відвідування бібліотек, театру, кіно, художніх виставок, концертів тощо), заходів і свят, у тому числі тих, які проводяться громадськими об'єднаннями чи місцевими спільнотами

Гр

90 / за потреби

3.3

Сприяння та підтримка фізичної форми та здоров'я отримувача соціальної послуги (фізичні вправи, спортивні змагання, рухливі ігри, дискотеки, активний відпочинок, туризм)

І

60 / за потреби

3.4

Організація зустрічей у закладах працевлаштування на відкритому ринку праці, супроводження отримувача соціальної послуги під час зустрічей, спрямованих на прийняття отримувача на облік як безробітного, отримання та аналіз інформації про можливі варіанти працевлаштування, сприяння в отриманні соціальної послуги "соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці"

І / Гр

за потреби

3.5

Навчання, вироблення та підтримка навичок вирощування квітів, овочів, зелені, догляду за деревами та кущами, розрізнення видів і сортів овочевих культур, турбота про тварин тощо

І / Гр

60 / за потреби

4

Арт-терапія

4.1

Проведення арт-терапії з використанням сучасних методик для розвитку емоційної компетентності, вираження почуттів та навичок участі в колективній діяльності

І / Гр

60 / за потреби

5

Надання інформації з питань соціального захисту населення

5.1

Надання інформації про медичні, реабілітаційні установи, а також громадські, волонтерські організації у сфері психічного здоров'я

І / Гр

20 / за потреби

5.2

Допомога отримувачу соціальної послуги за потреби звернення до установи соціального захисту для отримання соціальних послуг

І / Гр

протягом візиту до соціальної установи / за потреби

5.3

Надання необхідних інформаційних послуг

І / Гр

20 / за потреби

5.4

Організація (за потреби) отримання безоплатної правової допомоги

І / Гр

20 / за потреби

5.5

Супроводження отримувача послуги під час збору документів для первинного чи повторного встановлення групи інвалідності

І

60 / за потреби

6

Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними

6.1

Сприяння в організації звернень до реабілітаційних установ з метою отримання реабілітаційних послуг

І

за потреби

6.2

Навчання користуванню технічними засобами реабілітації

І / Гр

за потреби

6.3

Сприяння в отриманні технічних (допоміжних засобів), засобів догляду та реабілітації

І

за потреби

Примітка. Час, необхідний для виконання заходів з надання соціальної послуги соціальної реабілітації, подано орієнтовно (як середній показник), він може відрізнятися з огляду на індивідуальні потреби, стан здоров'я, вік і вподобання отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації.

Заходи організовуються та проводяться з урахуванням ступеня індивідуальної потреби, стану здоров'я, віку та вподобань отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації.

 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
надання соціальної послуги соціальної реабілітації

1. Кількісні показники:

кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації);

кількість подяк (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації);

чисельність отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації, у яких відбулося покращення/погіршення емоційного, психологічного, фізичного стану за оцінкою мультидисциплінарної команди, з них жінки;

кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги соціальної реабілітації (% від загальної кількості звернень);

чисельність працівників, які мають відповідну фахову освіту (%);

чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%).

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід:

критерії оцінювання:

наявність визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації (% від загальної кількості отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації);

наявність підписаного індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної реабілітації, що відповідає визначеному ступеню індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (% від загальної кількості отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації);

перегляд індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної реабілітації (% від загальної кількості отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації);

2) результативність:

критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою соціальної реабілітації (за оцінками отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації);

проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингів якості надання соціальної послуги соціальної реабілітації;

кількість затверджених планів заходів з удосконалення роботи суб'єкта, що надає соціальну послугу;

3) своєчасність:

критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги соціальної реабілітації, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної реабілітації відповідно до встановлених строків;

складання та підписання договору про надання соціальної послуги соціальної реабілітації відповідно до встановлених строків;

відповідність строків та термінів надання соціальної послуги соціальної реабілітації зазначеним в індивідуальному плані надання соціальної послуги;

4) доступність та відкритість:

критерії оцінювання:

наявність приміщень із розумним пристосуванням чи універсальним дизайном відповідно до державних будівельних норм і стандартів, а також вимог, визначених цим Державним стандартом;

наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, спеціальних ліфтів, пандусів, інших пристосувань для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації до суб'єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації;

наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги соціальної реабілітації, в тому числі доступних для сприйняття особами з порушеннями зору, особами, які пересуваються в кріслах колісних, та особами з інтелектуальними порушеннями;

наявність довідників, буклетів та інших витратних матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги соціальної реабілітації;

5) повага до отримувача соціальної послуги соціальної реабілітації:

критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги соціальної реабілітації щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги;

наявність оформлених стендів із зазначенням інформації про правозахисні організації, порядок подання та розгляду скарг;

наявність у договорі про надання соціальної послуги соціальної реабілітації положень щодо дотримання принципу конфіденційності;

наявність скриньки / книги для скарг і пропозицій;

6) професійність:

критерії оцінювання:

сформований відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб'єкта, що надає соціальну послугу соціальної реабілітації, штатний розпис;

затверджені посадові інструкції та їх відсоток від загальної кількості посад;

розроблена програма стажування для надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації;

затверджені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників;

наявність документів про освіту (державного зразка) надавачів соціальної послуги соціальної реабілітації;

наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та відсоток проходження обов'язкових медичних оглядів;

наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг;

наявність обладнання, інвентарю, витратних матеріалів, робочого одягу тощо, необхідних для надання соціальної послуги;

наявність програми та проведення заходів з покращення діяльності суб'єкта, що надає соціальну послугу, з урахуванням результатів оцінювання якості надання соціальної послуги.

____________

Опрос