Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка возмещения фактических расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросу на информацию, распорядителем которой является Государственная служба морского и речного транспорта Украины, и их Размера

Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Приказ от 22.12.2018 № 649
действует с 22.02.2019

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2018

м. Київ

N 649

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2019 р. за N 60/33031

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України, та їх Розміру

Відповідно до статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України;

2) Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України.

2. Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю. Ф.

 

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби морського
та річкового транспорту України

Д. Петренко

 

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Державною службою морського та річкового транспорту України (далі - Морська адміністрація) за запитами на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Морська адміністрація є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 22 грудня 2018 року N 649.

5. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається структурним підрозділом Морської адміністрації, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку.

6. Структурні підрозділи Морської адміністрації, які володіють запитуваною інформацією, у разі копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подають до структурного підрозділу Морської адміністрації, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України (далі - Заявка), за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

7. На підставі отриманої Заявки структурний підрозділ Морської адміністрації, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Морської адміністрації, який зберігає запитувану інформацію, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

9. Структурний підрозділ Морської адміністрації, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Морської адміністрації передає структурному підрозділу Морської адміністрації, який володіє запитуваною інформацією, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу Морської адміністрації, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку, з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунка та виписки з реєстраційного рахунку) структурний підрозділ Морської адміністрації, який зберігає запитувану інформацію, невідкладно передає структурному підрозділу або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Морська адміністрація, для здійснення обліку.

10. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

 

Директор Департаменту
реформування та функціонування
морського та річкового транспорту

О. Басюк

 

ЗАЯВКА N _____
від "___" ____________ 20 __ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України

_____________________________________________________________________________________
(назва документа)
_____________________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу, який володіє запитуваною інформацією)

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Кількість сторінок

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

 

Виконавець

_______________________
                          (посада)

___________________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу,
який володіє запитуваною інформацією

_______________________
                         (посада)

___________________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

 

Надавач послуг: Державна служба морського та річкового транспорту України
Реєстраційний рахунок: 35213079053925
МФО банку: 820172
Код за ЄДРПОУ: 41886120
Платник: ________________________________

РАХУНОК N ______
від "___" ____________ 20__ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України

_____________________________________________________________________________________
(назва документа)

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 сторінки, грн

Кількість сторінок

Сума, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

Усього до
сплати _______________________________________________________________________________
                                                                                                          (сума словами)
_____________________________________________________ грн ___________________ коп.

Виконавець

_______________________
                      (посада)

___________________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

____________

Опрос