Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок маршрутизации трафика в телекоммуникационной сети общего пользования Украины

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации
Решение от 18.12.2018 № 656
действует с 08.02.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

18.12.2018

м. Київ

N 656

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2019 р. за N 58/33029

Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України

Відповідно до статті 18 Закону України "Про телекомунікації" та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 05 липня 2012 року N 324, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 липня 2012 року за N 1252/21564, що додаються.

2. Департаменту зв'язку в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України

Л. О. Євдоченко

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

М. Ніжнік

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ЗМІНИ
до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України

1. У розділі I:

абзац другий пункту 1.1 після слів "на території проведення антитерористичної операції" доповнити словами ", операції об'єднаних сил, території, де здійснюються заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави-агресора,";

абзац перший пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Маршрутизація трафіка голосової телефонії в ТМЗК України здійснюється операторами телекомунікацій відповідно до нормативно-правових актів, нормативних документів, технічних вимог, установлених для телекомунікаційних мереж, зокрема нормативного документа "Спільноканальна сигналізація N 7. Національна версія України. Правила використання у телефонній мережі загального користування. Версія 3.0", затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 13 грудня 2007 року N 1164, Технічних вимог до взаємоз'єднання та взаємодії телефонних мереж загального користування з різними технологіями обробки, комутації, перенесення сигналів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04 серпня 2010 року N 558, Технічних вимог до маршрутизації трафіка в телефонній мережі загального користування України, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 серпня 2010 року N 607, нормативного документа "Телекомунікаційна мережа загального користування. Телефонна мережа. Технічні вимоги (у трьох частинах)", затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 07 травня 2015 року N 252, та договорів про взаємоз'єднання.";

2. У пункті 2.1 розділу II:

абзаци дванадцятий, тринадцятий викласти в такій редакції:

"міжміський трафік голосової телефонії - трафік між телекомунікаційними мережами різних зон нумерації та/або між різними місцевими мережами України;

міжнародний трафік голосової телефонії - трафік між телекомунікаційними мережами різних країн;";

в абзаці п'ятнадцятому слова "вузлами місцевої телекомунікаційної мережі, що знаходяться в межах" замінити словом "абонентами";

3. У розділі III:

пункт 3.6 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Маршрутизація трафіка голосової телефонії між телекомунікаційними мережами, що побудовані з використанням різних технологій комутації (пакетів або каналів) здійснюється через міжмережеві (медіа) шлюзи.

За наявності у оператора (операторів) комутаційних систем, які підтримують використання різних технологій комутації (пакетів та каналів), маршрутизація може здійснюватись без міжмережевих (медіа) шлюзів за напрямком, на якому використовується технологія комутації пакетів.";

пункт 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7. Маршрутизація місцевого трафіка голосової телефонії має здійснюватися через автоматичну телефонну станцію (далі - АТС) та/або опорно-транзитну телефонну станцію (далі - ОПТС), транзитну станцію (далі - ТС) (за їх наявності) відповідно до розділу IV цього Порядку.

Як ОПТС/АТС може використовуватися обладнання, яке відповідає таким вимогам:

має код пункту спільноканальної сигналізації (далі - сигналізація СКС-7) для національного інтерфейсу (крім мереж, взаємоз'єднаних за технологією комутації пакетів);

має виданий в установленому законодавством порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та є включеним до переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування, або має погодження центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку для застосування як ОПТС/АТС;

має проектну документацію щодо підключення до ТМЗК України як ОПТС/АТС.";

пункти 3.9, 3.10 викласти в такій редакції:

"3.9. Маршрутизація міжміського трафіка голосової телефонії має здійснюватися через автоматичні міжміські телефонні станції (далі - АМТС) відповідно до розділу IV цього Порядку.

Як АМТС може використовуватися обладнання, яке відповідає таким вимогам:

має код пункту сигналізації СКС-7 для національного інтерфейсу (крім мереж, взаємоз'єднаних за технологією комутації пакетів);

має виданий в установленому законодавством порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та є включеним до переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування, або має погодження центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку для застосування як АМТС;

має проектну документацію щодо підключення до ТМЗК України як АМТС.

3.10. Маршрутизація міжнародного трафіка голосової телефонії має здійснюватися лише через МЦК відповідно до розділу IV цього Порядку.

Як МЦК може використовуватися обладнання, яке відповідає таким вимогам:

має міжнародний код пункту сигналізації СКС-7 для міжнародного інтерфейсу та національний код пункту сигналізації для національного інтерфейсу (крім мереж, взаємоз'єднаних за технологією комутації пакетів);

має виданий в установленому законодавством порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та є включеним до переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування, або має погодження центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку для застосування як МЦК;

має проектну документацію щодо підключення до ТМЗК України як МЦК.";

пункт 3.11 після слів "Маршрутизація вхідного міжнародного трафіка голосової телефонії" доповнити словами ", у тому числі з використанням технології комутації пакетів,";

у пункті 3.15:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"здійснювати маршрутизацію трафіка через АТС місцевої мережі фіксованого телефонного зв'язку до інших мереж у разі застосування додаткового набору коду зони/мережі/послуг та/або телефонного номера;";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"здійснювати маршрутизацію трафіка через точки взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, які використовуються суб'єктами господарювання, що не зареєстровані згідно із законодавством України.";

4. У розділі IV:

в абзаці четвертому підпункту "б" пункту 4.1 абревіатуру "АМТЗ" замінити абревіатурою "АМТС";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Маршрутизація трафіка голосової телефонії від/до кінцевого обладнання абонентів місцевих мереж фіксованого телефонного зв'язку може здійснюватись з використанням мереж рухомого (мобільного) зв'язку на договірних засадах та відповідно до законодавства.

За умови дотримання вимог цього Порядку і законодавства України та за технічної можливості один вузол телекомунікаційної мережі (комутаційна станція) може забезпечувати з'єднання декількох місцевих телефонних мереж та/або зон нумерації.

При цьому такий вузол телекомунікаційної мережі може використовувати код СКС-7 мережевий або код СКС-7, який відповідає географічній зоні розміщення обладнання, та має виконувати функції комутаційного обладнання ОПТС/АМТС декількох місцевих телефонних мереж та/або зон нумерації. У цьому випадку маршрутизація всього трафіка здійснюється тільки через один вузол телекомунікаційної мережі (комутаційна станція) зі статусами ОПТС/АМТС.";

5. Розділ V викласти в такій редакції:

"V. Особливості маршрутизації трафіка при використанні скорочених номерів та кодів глобальних телекомунікаційних послуг

5.1. Маршрутизація трафіка голосової телефонії для виклику служб екстреної допомоги здійснюється відповідно до законодавства України.

5.2. Маршрутизація трафіка голосової телефонії в межах території місцевої телефонної мережі, зони нумерації, мережі рухомого (мобільного) зв'язку або всієї території України за задіяним скороченим номером має здійснюватись кожним оператором у власній мережі відповідно до отриманого ним дозволу НКРЗІ на використання такого номера на певній території, а у разі відсутності такого дозволу НКРЗІ - відповідно до умов договорів про взаємоз'єднання до мережі оператора, який отримав дозвіл на такий номер.

5.3. Маршрутизація трафіка голосової телефонії за кодом глобальної телекомунікаційної послуги, на який отримано дозвіл НКРЗІ на його використання, має здійснюватись всіма операторами до мережі оператора, який отримав дозвіл на такий код відповідно до умов договорів про взаємоз'єднання.".

 

Директор Департаменту зв'язку

І. І. Хохотва

Опрос