Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка составления и представления запросов на информацию, распорядителем которой является Государственная служба морского и речного транспорта Украины, и формы для представления таких запросов

Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Форма, Приказ от 22.12.2018 № 650
действует с 15.02.2019

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2018

м. Київ

N 650

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2019 р. за N 57/33028

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України, та форми для подання таких запитів

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України;

2) форму запиту на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України.

2. Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю. Ф.

 

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
морського та річкового
транспорту України

Д. Петренко

 

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" та визначає механізм складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про доступ до публічної інформації" та постанові Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади".

3. Запит на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України (далі - Морська адміністрація), подається фізичною, юридичною особами, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень, в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, або шляхом надсилання на адресу Морської адміністрації поштою, факсом, електронною поштою, або по телефону.

4. Письмовий запит на інформацію подається у довільній формі.

5. Запит на інформацію має містити:

ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

6. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка розміщується на офіційному веб-сайті Морської адміністрації.

7. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурного підрозділу, який здійснює облік запитів на інформацію, розпорядником якої є Морська адміністрація.

8. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

9. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу, або посадова особа якою здійснюється облік запитів на інформацію, розпорядником якої є Морська адміністрація (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, поштової адреси, контактного телефону в запиті), та надає копію запиту особі, яка його подала.

10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати отримання та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Директор Департаменту
реформування та функціонування
морського та річкового транспорту

О. Басюк

 

ФОРМА
запиту на інформацію, розпорядником якої є Державна служба морського та річкового транспорту України

Розпорядник
інформації

Державна служба морського та річкового транспорту України

Запитувач

___________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
___________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
___________________________________________________________________
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
___________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати
______________________________________________________________________________________
                                                    (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити)

на поштову адресу

__________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
_________________________________________________
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

 

факсом

 

телефоном

 

_________________
(дата)

 

_________________
(підпис)

Примітки:

1. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: вул. Преображенська, 25, м. Київ, 03110 (на конверті зазначати "Публічна інформація");

на електронну адресу: office@marad.gov.ua;

телефоном: (044) 294-60-16; (044) 294-60-18;

факсом: (044) 294-60-16.

2. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до структурного підрозділу, який здійснює облік запитів на інформацію, розпорядником якої є Морська адміністрація, за адресою: вул. Преображенська, 25, м. Київ, 03110, каб. 315-а, у робочі дні - з 09:00 до 18:00, напередодні святкових, неробочих і вихідних днів - з 09:00 до 16:45.

3. Форму запиту можна отримати у Морській адміністрації за адресою: вул. Преображенська, 25, м. Київ, 03110, каб. 315-а, або на офіційному веб-сайті Морської адміністрації (www.marad.gov.ua).

4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися, загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

6. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється у письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

7. Інформація на запит надається безоплатно.

8. У разі якщо запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, запитувач повідомляється про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) Морська адміністрація не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 8 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складання та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

Директор Департаменту
реформування та функціонування
морського та річкового транспорту

О. Басюк

Опрос