Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения анализа рынков определенных телекоммуникационных услуг и определения операторов, провайдеров телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на рынках таких услуг

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации
Порядок, Решение от 11.12.2018 № 640
редакция действует с 20.12.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

11.12.2018

м. Київ

N 640

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2019 р. за N 54/33025

Про затвердження Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 28 травня 2019 року N 257
,
від 19 листопада 2019 року N 544

Відповідно до пункту 101 статті 18 Закону України "Про телекомунікації", підпункту 18 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 19 лютого 2009 року N 1366 "Про затвердження Переліку ринків телекомунікаційних послуг в Україні, прийнятих для аналізу з метою попереднього регулювання", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 березня 2009 року за N 238/16254;

рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 25 серпня 2011 року N 444 "Про затвердження Порядку аналізу ринків послуг пропуску трафіка та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2011 року за N 1078/19816 (зі змінами).

3. Департаменту економічного аналізу в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ПОРЯДОК
проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про телекомунікації" (далі - Закон) та інших нормативно-правових актів України з урахуванням положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода).

2. Цей Порядок встановлює механізм проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг (далі - послуги), визначення операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - оператори, провайдери) з істотною ринковою перевагою (далі - з ІРП) на цих ринках.

3. Цей Порядок використовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, в межах визначених Законом повноважень для проведення аналізу ринків певних послуг і визначення операторів, провайдерів з ІРП, до яких застосовуються зобов'язання, визначені Законом.

4. Дія цього Порядку поширюється на всіх операторів, провайдерів, включених до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

5. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

взаємозамінні послуги - послуги, які надаються на всій території України чи на будь-якій її частині і мають для операторів, провайдерів, споживачів послуг (далі - споживачі) подібні, аналогічні, однорідні характеристики, ціни та цільове використання;

географічні межі ринку - територія ринку послуг, територія держави, територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя (далі - регіон), міста тощо або частина їх території, у межах якої за звичайних умов споживач може задовольнити свій попит на певну послугу;

індекс Герфіндаля - Гіршмана (ННІ) - показник, який використовується для оцінки ринкової концентрації та показує, яку частку на певному ринку послуг (ринкову частку) займають всі оператори, провайдери, що надають послуги на цьому ринку;

коефіцієнт ринкової концентрації (CR) - показник, який використовується для оцінки рівня концентрації та показує, яку частку на певному ринку послуг (ринкову частку) займають окремі оператори, провайдери, що надають послуги на цьому ринку і мають найбільшу питому вагу в загальних доходах на цьому ринку;

попереднє регулювання - зобов'язання, визначені Законом, що спрямовані на розвиток економічної конкуренції на ринках послуг, необхідність виконання яких покладається на визначених НКРЗІ операторів, провайдерів з ІРП за результатами проведеного аналізу таких ринків;

ринок певних послуг - сфера обігу взаємозамінних послуг, на які протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція;

ринок послуг на роздрібному рівні (роздрібний ринок) - сфера обігу телекомунікаційних послуг, що надаються оператором, провайдером телекомунікацій кінцевим споживачам.

ринок послуг на оптовому рівні (оптовий ринок) - сфера обігу телекомунікаційних послуг, що надаються операторами, провайдерами телекомунікацій операторам, провайдерам телекомунікацій для надання ними телекомунікаційних послуг кінцевим споживачам;

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України "Про телекомунікації", "Про захист економічної конкуренції", Методиці визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку, затвердженій розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05 березня 2002 року N 49-p, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2002 року за N 317/6605, Правилах взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 08 грудня 2005 року N 155, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 січня 2006 року за N 71/11945 (у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 31 березня 2015 року N 174), Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій, затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 09 липня 2009 року N 1586, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2009 року за N 880/16896 (зі змінами), Порядку установлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою, затвердженому рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 07 червня 2016 року N 295, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за N 922/29052, Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженому рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 05 квітня 2016 року N 180, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року за N 739/28869.

II. Етапи аналізу ринків послуг

1. Аналіз ринків певних послуг проводиться на підставі рішення НКРЗІ з метою визначення операторів, провайдерів з ІРП згідно з переліком ринків телекомунікаційних послуг, наведеним у додатку до цього Порядку, сформованим відповідно до Індикативного переліку України відповідних ринків, що мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 Угоди (Додаток XX до Угоди).

2. За обґрунтованим зверненням операторів, провайдерів, органів державної влади, інших заінтересованих осіб НКРЗІ розглядає питання щодо визначення інших ринків послуг, які не включені до переліку ринків телекомунікаційних послуг, в установленому нею порядку.

Ринки, визначені в установленому НКРЗІ порядку, не обмежують визначення ринків в конкретних випадках згідно із законодавством про захист економічної конкуренції.

3. У рішенні про проведення аналізу ринку послуг зазначаються:

назва ринку послуг, що аналізується;

кінцева дата проведення аналізу ринку;

кінцева дата збору інформації для проведення аналізу ринку;

форми для збору інформації для проведення аналізу ринку;

підстави для проведення аналізу ринку.

4. Аналіз ринку послуг включає такі етапи:

збір даних для проведення аналізу ринку;

оцінка стану економічної конкуренції на ринку;

визначення операторів, провайдерів з ІРП на ринку, де економічна конкуренція обмежена.

5. За результатами аналізу ринку послуг НКРЗІ приймає рішення, у якому зазначаються висновки про стан економічної конкуренції на ринку, а у разі визначення оператора(ів), провайдера(ів) з ІРП на ринку, де економічна конкуренція обмежена, додатково зазначається дата, з якої оператори, провайдери з ІРП виконують зобов'язання, визначені Законом.

Проект рішення за результатами аналізу ринків підлягає погодженню з Антимонопольним комітетом України.

(абзац другий пункту 2 розділу V у редакції рішення
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 19.11.2019 р. N 544)

6. Повторний аналіз ринку послуг проводиться не раніше ніж через три роки після прийняття НКРЗІ рішення про результати раніше проведеного аналізу на підставі рішення про повторний аналіз відповідного ринку послуг.

7. За результатами обґрунтованого звернення оператора, провайдера, що надає послуги на ринку певних послуг, чи за власною ініціативою НКРЗІ може достроково прийняти рішення про проведення повторного аналізу такого ринку, але не раніше ніж через один рік після прийняття рішення про результати раніше проведеного аналізу відповідного ринку.

8. Оператори, провайдери можуть у судовому порядку оскаржити рішення НКРЗІ про результати аналізу ринків послуг.

9. У разі виявлення під час проведення аналізу ринку певних послуг ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції НКРЗІ передає до Антимонопольного комітету України матеріали, що містять такі дані.

Ринок також може розглядатись як такий, на якому недоцільне попереднє регулювання, у разі підтвердження наявності сталої та ефективної конкуренції на цьому ринку та за умови, що припинення дії існуючих регуляторних зобов'язань не призведе до зниження конкуренції на цьому ринку.

III. Збір даних для проведення аналізу ринку послуг

Для аналізу ринку послуг НКРЗІ може використовувати такі дані:

звітність операторів, провайдерів, подана в установленому законодавством порядку до НКРЗІ;

інформація операторів, провайдерів, отримана в установленому законодавством порядку на запит НКРЗІ;

інформація, отримана із звернень споживачів до НКРЗІ, а також відповідей на анкети, розроблені з метою вивчення стану ринку послуг;

дані державного статистичного спостереження;

дані, отримані під час проведення заходів державного нагляду за здійсненням діяльності у сфері телекомунікацій;

інші джерела офіційної (публічної) інформації щодо стану і розвитку ринку послуг;

дані, отримані НКРЗІ від консалтингових підприємств, що займаються проведенням досліджень, збором інформації, інтерв'юванням;

інформація, отримана зі звернень операторів, провайдерів до НКРЗІ.

IV. Оцінка стану економічної конкуренції на ринку певних послуг

1. НКРЗІ з метою встановлення доцільності визначення операторів, провайдерів з ІРП, до яких застосовуватимуть зобов'язання, встановлені Законом, проводить оцінку стану економічної конкуренції на ринку певних послуг за трьома критеріями:

1) рівень концентрації ринку (зосередження частки доходів від надання послуг на ринку послуг у окремої кількості операторів, провайдерів таких послуг);

2) наявність значних (високих та постійних) бар'єрів для входження на ринок послуг інших операторів, провайдерів;

3) наявність проблем, що існують на ринках телекомунікаційних послуг, щодо регулювання взаємодії операторів телекомунікацій при взаємоз'єднанні телекомунікаційних мереж та наданні телекомунікаційних послуг (початок з'єднання, пропуск трафіку, доступ до телекомунікаційних мереж, надання в користування каналів електрозв'язку), розв'язання яких належить до компетенції НКРЗІ та які не можуть бути вирішені у повному обсязі лише із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції.

2. Показниками для оцінки рівня ринкової концентрації на ринку певних послуг є коефіцієнт ринкової концентрації (CR) та індекс Герфіндаля - Гіршмана (ННІ), які розраховуються за допомогою ринкової частки.

Ринкова частка доходів оператора, провайдера на ринку певних послуг розраховується за формулою

Vi = (Qi/QPT) х 100 %,

де Qi - обсяг доходів i-го оператора, провайдера на ринку певних послуг протягом року, що передує проведенню аналізу;

QPT - обсяг сумарного отриманого доходу всіх операторів, провайдерів на ринку певних послуг протягом року, що передує проведенню аналізу ринку, який визначається за формулою

  

де n - кількість операторів, провайдерів на ринку певних послуг.

Коефіцієнт ринкової концентрації є сумою найбільших часток трьох ранжируваних у порядку зменшення доходу операторів, провайдерів, що отриманий протягом року на певному ринку послуг.

Коефіцієнт ринкової концентрації визначається за формулою

  

де Vi - ринкова частка доходів оператора, провайдера у загальному обсязі доходів на ринку певних послуг;

k - кількість операторів, провайдерів на ринку певних послуг, дані яких використані в розрахунку (k = 3).

Індекс Герфіндаля - Гіршмана (ННІ) враховує загальну кількість операторів, провайдерів на ринку певних послуг.

ННІ розраховується за частками доходу, отриманого всіма операторами, провайдерами на ринку певних послуг, за формулою

  

де k - загальна кількість операторів, провайдерів на ринку певних послуг;

Vi - ринкова частка доходів оператора, провайдера у загальному обсязі доходів на ринку певних послуг.

3. Якщо значення коефіцієнта ринкової концентрації CR перевищує 45 % та/або значення ННІ перевищує 1000, рівень концентрації на ринку певних послуг, що аналізується, свідчить, що за цим критерієм ринок сприятливий до застосування попереднього регулювання і є необхідність визначення наявності структурних, стратегічних та адміністративних бар'єрів для входження на ринок.

4. Структурні (технологічні) бар'єри виникають, коли специфіка технології, структура супутніх витрат та рівень попиту створюють асиметричні умови для діючих на ринку операторів, провайдерів та їх потенційних конкурентів, що може призвести до створення перешкод для входження на ринок або створює невигідні умови для входження на ринок.

Структурні бар'єри характеризуються існуванням для діючих на ринку операторів, провайдерів можливостей для значної економії на масштабі, та/або економії на різноманітності послуг, та/або економії на щільності.

Структурні бар'єри також можуть існувати, якщо для надання певної послуги необхідно забезпечити наявність елементів мережі або інфраструктури, які не можуть бути дубльовані або вартість дублювання яких конкурентами є економічно невигідною.

Існує ймовірність того, що собівартість одиниці товару у оператора, провайдера з розвиненою мережею нижче собівартості одиниці товару в невеликій мережі.

Оператор, провайдер, що виходить на ринок, буде змушений значно знизити ціни порівняно з цінами діючих операторів, провайдерів для того, щоб збільшити свою ринкову частку, що призведе до ускладнення або неможливості відшкодування постійних витрат.

5. Стратегічні бар'єри мають місце, якщо існують тривалі господарські зв'язки значущих суб'єктів господарювання з постачальниками і покупцями, довгострокові угоди щодо постачання (збуту) певного товару (послуги) тощо.

6. Адміністративні (регулятивні) бар'єри випливають із законодавчих, нормативних або регулювальних вимог, що здійснюють безпосередній вплив на умови входження на ринок (обмеження кількості користувачів радіочастотного ресурсу України, які використовують його для надання послуг; обмежена кількість ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та дозволів на використання номерного ресурсу; заходи щодо контролю за цінами; надання ексклюзивних прав тощо).

7. За наявності значних (високих та постійних) бар'єрів для входження на ринок інші критерії можуть свідчити, що ринок має тенденції до наявності економічної конкуренції.

8. У разі наявності структурних, та/або стратегічних, та/або адміністративних бар'єрів для входження на ринок аналіз продовжується з метою оцінки відповідності іншим критеріям.

9. Якщо на ринку виконуються у сукупності три критерії, наведені у пункті 1 цього розділу, аналіз продовжується з метою встановлення істотної ринкової переваги одного чи кількох операторів, провайдерів на ньому, до яких застосовуватиметься попереднє регулювання.

10. Якщо на ринку не виконується хоча б один із трьох критеріїв, наведених у пункті 1 цього розділу, ринок є економічно конкурентним і застосування попереднього регулювання є недоцільним.

V. Визначення оператора, провайдера з ІРП на ринку певних послуг

Оператор, провайдер на ринку певних послуг відповідно до Закону визначається оператором, провайдером з ІРП, якщо частка доходу оператора, провайдера на ринку певних послуг протягом року, що передує проведенню аналізу ринку, перевищує 25 відсотків сумарного доходу всіх операторів, провайдерів, що отриманий на цьому ринку за той самий період часу (ринкова частка), або якщо внаслідок технологічного процесу надання послуги іншому оператору, провайдеру її може бути надано тільки в мережі цього оператора, провайдера (технологічна ознака).

VI. Виконання рішення НКРЗІ

1. З дати, зазначеної у рішенні НКРЗІ про результати проведеного аналізу ринку певних послуг, оператори, провайдери з ІРП виконують зобов'язання, передбачені Законом для операторів, провайдерів з ІРП.

2. Рішення НКРЗІ про результати аналізу ринку певних послуг розміщується на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет і є обов'язковим для виконання операторами, провайдерами з ІРП на ринку певних послуг.

Конфіденційна інформація, що міститься в рішенні, не оприлюднюється.

3. Рішення НКРЗІ про результати аналізу ринку послуг набирає чинності із зазначеної у ньому дати.

 

В. о. директора Департаменту
економічного аналізу

Л. М. Олійник

 

ПЕРЕЛІК
ринків телекомунікаційних послуг

N
з/п

Назва ринку послуг

Тип мережі

Географічні межі ринку

Споживачі послуги

Оператори, провайдери телекомунікацій, що надають послуги

Види послуг, що надаються на ринку

Відповідність ринків з Індикативного переліку України, що мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 Угоди (Додаток XX до Угоди)

1

2

3

4

5

6

7

8

Ринки послуг на роздрібному рівні (роздрібні ринки)

 

1

Послуги доступу до фіксованої телефонної мережі загального користування для споживачів (фізичних осіб)

Фіксована

Регіон

Фізичні особи

Оператори, провайдери телекомунікацій місцевого фіксованого зв'язку

1. Телекомунікаційні послуги:
підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційної мережі загального користування за допомогою аналогових ліній;
підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційної мережі загального користування за допомогою цифрових ліній:
цифровий базовий доступ (144 Кбіт/с);
цифровий розширений доступ (2,048 Мбіт/с).
2. Підключення до телекомунікаційної мережі загального користування з використанням безпроводового доступу.
3. Підтримання голосової телефонії (надання послуг в межах абонентної плати за користування телефонним апаратом)

Ринок 1

2

Послуги доступу до фіксованої телефонної мережі загального користування для споживачів (юридичних осіб)

Фіксована

Регіон

Юридичні особи

Оператори, провайдери телекомунікацій місцевого фіксованого зв'язку

1. Телекомунікаційні послуги:
підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційної мережі загального користування за допомогою аналогових ліній;
підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційної мережі загального користування за допомогою цифрових ліній:
цифровий базовий доступ (144 Кбіт/с);
цифровий розширений доступ (2,048 Мбіт/с).
2. Підключення до телекомунікаційної мережі загального користування з використанням безпроводового доступу.
3. Підтримання голосової телефонії (надання послуг в межах абонентної плати за користування телефонним апаратом)

Ринок 2

3

Телекомунікаційні послуги місцевого та/або послуги міжміського фіксованого зв'язку, що надаються споживачам (фізичним особам)

Фіксована

Два регіони і більше

Фізичні особи

Оператори, провайдери телекомунікацій місцевого та/або міжміського фіксованого зв'язку

1. Телекомунікаційні послуги місцевого фіксованого зв'язку в межах зони нумерації телекомунікаційної мережі загального користування (крім послуг, наданих в рахунок абонентної плати за користування телефонним апаратом).
2. Міжміські з'єднання - початок та завершення з'єднання в межах однієї зони нумерації, отримання яких потребує набору префіксу виходу на міжміський зв'язок.
3. Міжміські з'єднання - початок та завершення з'єднання в різних зонах нумерації, отримання яких потребує набору префіксу виходу на міжміський зв'язок.
4. Міжміські з'єднання - початок та завершення з'єднання в різних зонах нумерації, отримання яких потребує використання передплаченого сервісу.
5. Міжміські з'єднання - початок та завершення з'єднання в різних зонах нумерації, отримання яких потребує використання кодів вибору маршрутів міжміського зв'язку.
6. З'єднання з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв'язку.
7. Виклик довідкових служб.
8. Зв'язок за допомогою таксофонів

Ринок 3

4

Послуги міжнародного фіксованого зв'язку, що надаються споживачам (фізичним особам)

Фіксована

Територія всієї країни

Фізичні особи

Оператори телекомунікацій, які надають послуги міжнародного фіксованого зв'язку

1. Міжнародні з'єднання - початок та завершення з'єднання абонентів телекомунікаційної мережі загального користування України з мережами операторів телекомунікацій інших держав, отримання яких потребує набору префіксу виходу на міжнародний зв'язок.
2. З'єднання з ІР-мережею для отримання послуг міжнародного зв'язку за допомогою карток передплаченого сервісу.
3. З'єднання абонентів телекомунікаційної мережі загального користування з абонентами операторів телекомунікацій інших держав за допомогою кодів вибору маршрутів міжнародного зв'язку

Ринок 4

5

Телекомунікаційні послуги місцевого та/або послуги міжміського фіксованого зв'язку, що надаються споживачам (юридичним особам)

Фіксована

Два регіони і більше

Юридичні особи

Оператори, провайдери місцевого та/або міжміського фіксованого зв'язку

1. Телекомунікаційні послуги місцевого фіксованого зв'язку в межах зони нумерації телекомунікаційної мережі загального користування (крім послуг, наданих в рахунок абонентної плати за користування телефонним апаратом).
2. Міжміські з'єднання - початок та завершення з'єднання в межах однієї зони нумерації, отримання яких потребує набору префіксу виходу на міжміський зв'язок.
3. Міжміські з'єднання - початок та завершення з'єднання в різних зонах нумерації, отримання яких потребує використання передплаченого сервісу.
4. Міжміські з'єднання - початок та завершення з'єднання в різних зонах нумерації, отримання яких потребує використання кодів вибору маршрутів міжміського зв'язку.
5. З'єднання з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв'язку.
6. Виклик довідкових служб.
7. Зв'язок за допомогою таксофонів

Ринок 5

6

Послуги міжнародного фіксованого зв'язку, що надаються споживачам (юридичним особам)

Фіксована

Територія всієї країни

Юридичні особи

Оператори телекомунікацій, які надають послуги міжнародного фіксованого зв'язку

1. Міжнародні з'єднання - початок та завершення з'єднання абонентів телекомунікаційної мережі загального користування України з мережами операторів телекомунікацій інших держав, отримання яких потребує набору префіксу виходу на міжнародний зв'язок.
2. З'єднання з ІР-мережею для отримання послуг міжнародного зв'язку за допомогою карток передплаченого сервісу.
3. З'єднання абонентів телекомунікаційної мережі загального користування з абонентами операторів телекомунікацій інших держав за допомогою кодів вибору маршрутів міжнародного зв'язку

Ринок 6

7

Послуги з надання у користування каналів електрозв'язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с кінцевим споживачам

Фіксована

Територія всієї країни

Фізичні та юридичні особи

Оператори телекомунікацій, які надають у користування канали електрозв'язку

Послуги з надання у користування місцевих, міжміських та міжнародних каналів електрозв'язку зі швидкістю
до 2 Мбіт/с

Ринок 7

Ринки послуг на оптовому рівні (оптові ринки)

8

Послуги початку з'єднання з місцевих фіксованих телекомунікаційних мереж на телефонну мережу загального користування

Фіксована

Регіон

Оператори телекомунікацій місцевого, міжміського, міжнародного фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку

Оператори телекомунікацій місцевого фіксованого зв'язку

Послуга початку телефонного з'єднання кінцевого обладнання абонентів з телекомунікаційними мережами операторів місцевого, міжміського, міжнародного зв'язку

Ринок 8

9

Послуга термінації голосового трафіку на місцевих мережах фіксованого зв'язку телекомунікаційної мережі загального користування

Фіксована

Регіон

Оператори телекомунікацій місцевого, міжміського, міжнародного фіксованого зв'язку

Оператори телекомунікацій місцевого фіксованого зв'язку

Послуга завершення (термінації) телефонного з'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій місцевого, міжміського та/або міжнародного зв'язку з кінцевим обладнанням абонентів місцевих телекомунікаційних мереж

Ринок 9

10

Послуги транзиту трафіку у фіксованій телефонній мережі загального користування

Фіксована

Обмежена межами дії мережі

Оператори телекомунікацій місцевого, міжміського, міжнародного фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку

Оператори телекомунікацій місцевого, міжміського, міжнародного фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку

Послуга транзиту трафіку між телекомунікаційними мережами операторів телекомунікацій у фіксованій телефонній мережі загального користування, включаючи транзит трафіку на перенесені абонентські номери

Ринок 10

11

Послуги з надання доступу (включаючи спільний доступ) до абонентських ліній для надання послуг широкосмугового доступу та голосових послуг

Фіксована

Регіон

Оператори телекомунікацій місцевого фіксованого зв'язку, провайдери телекомунікацій

Оператори телекомунікацій місцевого фіксованого зв'язку, провайдери телекомунікацій - власники інфраструктури доступу

Послуга з надання оператору, провайдеру телекомунікацій повного або сумісного доступу до абонентських ліній зв'язку іншого оператора з метою надання споживачам голосових послуг та/або послуг широкосмугового доступу та/або передачі даних

Ринок 11

12

Послуги з надання широкосмугового доступу до мереж передачі даних

Фіксована

Регіон

Оператори, провайдери телекомунікацій

Оператори, провайдери телекомунікацій

Послуга надання оператору, провайдеру доступу до мереж передачі даних іншого оператора, провайдера телекомунікацій

Ринок 12

13

Послуги з надання у користування каналів електрозв'язку в телекомунікаційних мережах доступу

Фіксована

Обмежена межами дії мережі

Оператори, провайдери телекомунікацій

Оператори телекомунікацій, які надають у користування канали електрозв'язку

Послуги з надання у користування каналів електрозв'язку зі швидкістю понад 2 Мбіт/с в телекомунікаційних мережах доступу

Ринок 13

14

Послуги з надання у користування каналів електрозв'язку в транспортних телекомунікаційних мережах

Фіксована

Обмежена межами дії мережі

Оператори, провайдери телекомунікацій

Оператори телекомунікацій, які надають у користування канали електрозв'язку

Послуги з надання у користування каналів електрозв'язку зі швидкістю понад 2 Мбіт/с в транспортних телекомунікаційних мережах

Ринок 14

15

Послуги з надання доступу та послуги початку з'єднання до/на телефонних мереж(ах) рухомого (мобільного) зв'язку телекомунікаційної мережі загального користування

Рухома (мобільна)

Територія всієї країни

Оператори телекомунікацій рухомого (мобільного) та місцевого, міжміського, міжнародного фіксованого зв'язку

Оператори телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку

Послуги доступу до мереж рухомого (мобільного) зв'язку та послуги початку з'єднання на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв'язку на мережі інших операторів телекомунікаційної мережі загального користування

Ринок 15

16

Послуги термінації голосового трафіку на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв'язку телекомунікаційної мережі загального користування

Рухома (мобільна)

Територія всієї країни

Оператори телекомунікацій місцевого, міжміського, міжнародного телефонного фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку

Оператори телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку

Послуги термінації голосового трафіку (місцевого, міжміського, міжнародного, рухомого (мобільного)) на мережах операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку

Ринок 16

17

Послуги міжнародного роумінгу на мережах рухомого (мобільного) зв'язку

Рухома (мобільна)

Територія всієї країни

Оператори, провайдери телекомунікацій, які надають кінцевим споживачам власної мережі рухомого (мобільного) зв'язку послуги міжнародного роумінгу в рухомих (мобільних) мережах телекомунікаційної мережі загального користування

Оператори телекомунікацій, що мають інфраструктуру, яка створює телефонну мережу рухомого (мобільного) зв'язку телекомунікаційної мережі загального користування, за допомогою якої оператори, провайдери телекомунікацій надають своїм кінцевим споживачам власної мережі (рухомого) мобільного зв'язку послуги міжнародного роумінгу

Послуги оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку у межах власної мережі, забезпечення доступу споживачів операторів, провайдерів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку інших держав, що знаходяться в зоні дії цього оператора телекомунікацій, можливість початку та завершення з'єднань

Ринок 17

(додаток із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сфері зв'язку та інформатизації, від 28.05.2019 р. N 257)

____________

Опрос