Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция о порядке выдачи, изъятия или признания недействительными Генеральной прокуратурой Украины удостоверений участника боевых действий и соответствующих нагрудных знаков

Генеральная прокуратура
Приказ, Инструкция от 19.12.2018 № 253
действует с 08.02.2019

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків

1. Ця Інструкція визначає порядок обліку, зберігання, заповнення, видачі, вилучення та визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків.

2. Підставою для видачі посвідчення учасника бойових дій і відповідного нагрудного знака є рішення комісії Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі - Комісія), а також рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, яка утворюється Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

3. Посвідчення учасника бойових дій і відповідні нагрудні знаки видаються (або направляються для вручення до військових прокуратур регіонів України) військовослужбовцям військових прокуратур, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, кадровим підрозділом Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

4. Посвідчення учасника бойових дій і відповідні нагрудні знаки військовослужбовців, які проходять військову службу у військових прокуратурах регіонів України та прокуратурах гарнізонів, направляються для подальшого їх вручення кадровим підрозділам військових прокуратур регіонів України.

5. Облік і зберігання бланків посвідчень учасника бойових дій та відповідних нагрудних знаків здійснюються кадровим підрозділом Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

6. Одержані бланки посвідчень учасника бойових дій обліковуються в журналі обліку отримання бланків посвідчень учасника бойових дій за формою відповідно до додатка 1 до цієї Інструкції.

7. У разі якщо до посвідчення учасника бойових дій внесено помилковий запис, за рапортом особи, що його виявила, чи за заявою особи, якій його виписано, видається нове посвідчення, а зіпсоване знищується, про що складається акт про знищення бланків за формою відповідно до додатка 2 до цієї Інструкції, який зберігається в кадровому підрозділі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України. Перед знищенням знімається фотокопія бланка посвідчення учасника бойових дій, яка зберігається у відповідному наряді.

8. Якщо посвідчення стало непридатним або втрачено, за заявою особи (військовослужбовця військової прокуратури або особи, що звільнена з органів військової прокуратури) видається нове посвідчення після отримання від неї письмових пояснень щодо обставин псування або втрати посвідчення учасника бойових дій.

9. Бланки посвідчень учасника бойових дій і відповідні нагрудні знаки до моменту їх видачі зберігаються в кадровому підрозділі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України в пристосованих для цього приміщеннях, забезпечених сейфами або металевими шафами.

10. Організація роботи з видачі посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків покладається на кадровий підрозділ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

11. Посвідчення учасника бойових дій заповнюється працівниками кадрового підрозділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, підписується заступником Генерального прокурора - Головним військовим прокурором, а за його відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов'язки, та скріплюється гербовою печаткою Генеральної прокуратури України.

12. Видача (отримання) учасникам(и) бойових дій посвідчень і відповідних нагрудних знаків засвідчується їх особистими підписами.

13. Видача посвідчень і відповідних нагрудних знаків реєструється кадровим підрозділом Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України в книзі персонального обліку військовослужбовців військових прокуратур, яким видані посвідчення учасника бойових дій і відповідні нагрудні знаки (далі - Книга персонального обліку), за формою відповідно до додатка 3 до цієї Інструкції.

14. Кадрові підрозділи військових прокуратур регіонів України складають заповнені відомості вручення посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків за формою відповідно до додатка 4 до цієї Інструкції, які надсилаються до кадрового підрозділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України протягом 10 робочих днів після видачі посвідчень учасника бойових дій, а копії зазначених відомостей долучаються до відповідної номенклатурної справи.

15. У разі прийняття рішення про позбавлення військовослужбовця статусу учасника бойових дій Комісія надсилає або видає йому письмове повідомлення із зазначенням причин такого рішення і роз'ясненням порядку оскарження.

Видане раніше військовослужбовцю Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України посвідчення кадровий підрозділ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України вилучає або публікує в офіційних засобах масової інформації оголошення про визнання недійсним такого посвідчення.

Посвідчення, видані військовослужбовцям військових прокуратур регіонів та гарнізонів, вилучаються та визнаються в установленому порядку недійсними кадровими підрозділами військових прокуратур регіонів України з подальшим направленням відповідного повідомлення до кадрового підрозділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

16. Посвідчення військовослужбовців, позбавлених статусу учасника бойових дій, знищуються в порядку, визначеному пунктом 7 цієї Інструкції.

17. Звіт про використання бланків посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків складається за формою відповідно до додатка 5 до цієї Інструкції секретарем Комісії щокварталу не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Зазначений звіт зберігається у кадровому підрозділі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

До звіту додаються копії сторінок з Книги персонального обліку.

18. Щороку до 01 січня проводиться інвентаризація посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків. Інвентаризація проводиться також в разі зміни відповідальної посадової особи, встановлення фактів втрати бланків посвідчень в установі або в інших необхідних випадках за рішенням заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора.

Для проведення інвентаризації призначається інвентаризаційна комісія із числа працівників Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України. Акти інвентаризації бланків зберігаються у кадровому підрозділі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

 

Заступник Генерального прокурора -
Головний військовий прокурор

А. Матіос

 

ЖУРНАЛ
обліку отримання бланків посвідчень учасника бойових дій

N
з/п

Дата отримання (виготовлення) бланків

Кількість, шт. (словами)

Серії та номери бланків (з номера по номер)

Звідки отримано (ким виготовлено)

Номер накладної на отримання бланків

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

Генеральна прокуратура України

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________
_____________________________________
                                       (посада)
_____________________________________
                               (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

АКТ
про знищення бланків

від "___" ____________ 20__ року N ______

______________________________________________________________________________________
(назви бланків)

за період з "___" ____________ 20__ року по "____" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(місце складання)

Комісія, утворена відповідно до наказу від "___" ____________ 20__року N ______, у складі:

голови комісії __________________________________________________________________________
                     (посада, прізвище та ініціали)

членів комісії:

______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

склала цей акт про те, що "___" ____________ 20__ року проведено знищення шляхом спалення бланків _____________________________________________________________________, зіпсованих
                                                                                           (номер форми)

та/або пошкоджених.

Усього комісією знищено бланків у кількості ____ шт. (__________________)
                                                                                                                                       (словами)

на загальну суму ____________________________ грн (__________________) грн.
                                                              (словами)                                                         (цифрами)

N
з/п

Серія

Номер бланка

Назви використаних бланків

1

2

3

4

Голова комісії

_________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

 

_________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

 

_________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

 

_________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

Секретар комісії

_________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

 

КНИГА ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ
військовослужбовців військових прокуратур, яким видані посвідчення учасника бойових дій і відповідні нагрудні знаки

Ліва сторона

N
з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада, місце служби

Підстава для визначення учасником бойових дій

1

2

3

4

5

Права сторона

Номер, дата протоколу Комісії

Серія та номер посвідчення

Дата й підпис про отримання

Серія та номер листів талонів

Дата й підпис про отримання

1

2

3

4

5

 

ВІДОМІСТЬ
вручення посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків

____________________________________________
(найменування військової прокуратури регіону)

Номер з/п

Військове звання (за наявності)

Прізвище, ім'я, по батькові

Серія, номер посвідчення

Підпис, дата отримання посвідчення, нагрудного знака

Примітка

1

2

3

4

5

6

Керівник кадрового підрозділу

____________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

 

ЗВІТ
про використання бланків посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків

(станом на "___" ____________ 20__ року)

N
з/п

Учасники бойових дій

Загальна чисельність

Вручено

посвідчень

нагрудних знаків

1

Військовослужбовці

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

Залишок:

посвідчень учасника бойових дій _______

 

нагрудних знаків _______

Секретар комісії
Генеральної прокуратури України
з питань розгляду матеріалів
про визнання учасниками
бойових дій

 
 
 
 
___________
(підпис)

 
 
 
 
___________________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос