Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о комиссии Генеральной прокуратуры Украины по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий и Инструкции о порядке выдачи, изъятия или признания недействительными Генеральной прокуратурой Украины удостоверений участника боевых действий и соответствующих нагрудных знаков

Генеральная прокуратура
Положение, Приказ от 19.12.2018 № 253
Утратил силу

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2018

м. Київ

N 253

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 січня 2019 р. за N 45/33016

Про затвердження Положення про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Генерального прокурора
 від 9 червня 2020 року N 269)

Відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, що додається.

2. Затвердити Інструкцію про порядок видачі, вилучення або визнання недійсними Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генеральної прокуратури України від 24 лютого 2016 року N 104 "Про затвердження Положення про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі Генеральною прокуратурою України посвідчень учасника бойових дій і відповідних нагрудних знаків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 березня 2016 року за N 401/28531.

4. Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, керівників військових прокуратур.

 

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної політики України

А. Рева

Перший заступник Голови
Державної служби України у
справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції

І. В. Мальцев

Голова СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні функції, завдання, повноваження та склад комісії Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (далі - Комісія), а також порядок організації її роботи.

2. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (далі - Порядок).

3. Комісія утворюється наказом Генеральної прокуратури України з метою реалізації заходів, пов'язаних з наданням та позбавленням статусу учасника бойових дій військовослужбовців військових прокуратур, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

4. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

5. Для вирішення питання про надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям військових прокуратур військові прокурори регіонів зобов'язані:

у місячний строк після завершення ними виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (після видання відповідного наказу керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України) подати на розгляд Комісії довідки за формою згідно з додатком 1 до Порядку та документи, передбачені пунктом 4 Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій. У разі якщо місце постійної дислокації військової прокуратури регіону (на правах регіональної) або підпорядкованої військової прокуратури гарнізону (на правах місцевої) розташоване безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, документи військовими прокурорами регіонів подаються на розгляд Комісії не раніше ніж через 30 календарних днів після призначення військовослужбовців військових прокуратур на відповідні посади;

після закінчення 30 календарних днів участі таких військовослужбовців у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях подати на розгляд Комісії довідки за формою згідно з додатком 4 до Порядку та документи, передбачені пунктом 4 Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

6. Підготовку документів, зазначених у пункті 5 розділу I цього Положення, стосовно військовослужбовців Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України та подання їх на розгляд Комісії здійснює кадровий підрозділ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, а щодо інших військовослужбовців - кадрові підрозділи військових прокуратур (на правах регіональних).

7. Керівники військових прокуратур регіонів (на правах регіональних) подають документи на розгляд Комісії через кадровий підрозділ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України або безпосередньо до Комісії.

8. У разі неподання керівником до Комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, військовослужбовці, а також особи, звільнені з військової служби, можуть звернутися до Комісії самостійно або через кадровий підрозділ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

II. Основні завдання та повноваження Комісії

1. Основним завданням Комісії є прийняття рішення про надання військовослужбовцям військових прокуратур статусу учасника бойових дій.

2. Комісія має право:

1) вивчати довідки і документи, надіслані до Комісії керівниками та військовослужбовцями військових прокуратур особисто, та у разі потреби уточнювати інформацію про осіб, щодо яких вони подані (надсилати запити тощо);

2) у разі потреби заслуховувати пояснення військовослужбовців військових прокуратур, стосовно яких подані довідки та документи, свідків;

3) приймати рішення про надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям військових прокуратур;

4) подавати на розгляд міжвідомчої комісії, утвореної Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - міжвідомча комісія), документи зі спірних питань щодо осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, що потребують міжвідомчого врегулювання;

5) повертати керівникам за відсутності підстав для подальшого доопрацювання документи стосовно військовослужбовців військових прокуратур;

6) приймати рішення про відмову в наданні статусу учасника бойових дій;

7) приймати рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій;

8) повторно розглядати за рішенням Генерального прокурора питання про надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям військових прокуратур, яким було відмовлено в наданні такого статусу раніше.

3. Комісія приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій на підставі документів, визначених пунктом 4 Порядку.

4. Комісія розглядає заяви та інші документи і приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій у місячний строк з дня надходження документів.

5. Комісія у місячний строк інформує Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про осіб, яким надано статус учасника бойових дій, за формами, наведеними у додатках 3, 4 до Порядку.

6. Комісія позбавляє військовослужбовця статусу учасника бойових дій у разі:

1) наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

2) виявлення факту подання недостовірної інформації про участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх проведення або подання недостовірних даних про особу;

3) подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.

7. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

8. Комісія надсилає військовослужбовцю військової прокуратури, стосовно якого прийнято рішення про позбавлення його статусу учасника бойових дій, або видає йому письмове повідомлення із зазначенням причин такого рішення і роз'ясненням порядку його оскарження. Посвідчення учасника бойових дій вилучається або визнається недійсним.

9. Комісія в місячний строк інформує Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за місцем перебування пільговика на обліку про позбавлення статусу учасника бойових дій за формою, визначеною в додатку до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року N 117.

III. Склад Комісії

1. Персональний склад Комісії затверджується наказом Генеральної прокуратури України.

2. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар та члени Комісії, які є працівниками Генеральної прокуратури України.

3. Голова Комісії:

1) очолює Комісію, здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її роботи;

2) головує на засіданнях Комісії;

3) організовує в межах своїх повноважень взаємодію Комісії з міжвідомчою комісією;

4) підписує протоколи та рішення, що приймаються Комісією;

5) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Комісії.

4. У разі відсутності голови Комісії на засіданні головує його заступник.

IV. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за наявності документів для розгляду, але не частіше одного разу на місяць.

2. Про дату проведення засідання та порядок денний члени Комісії повідомляються не пізніше ніж за 2 робочі дні до початку засідання.

3. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

4. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

5. За рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії, а в разі відсутності голови - його заступника, який головує на засіданні.

6. Головою Комісії може бути прийнято рішення про проведення таємного голосування, рішення за яким також приймається простою більшістю голосів.

7. У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії письмово викладає свої заперечення в рапорті (доповідній записці), що додається до протоколу засідання Комісії і є його невід'ємною частиною.

8. Результати засідання Комісії оформлюються протоколом не пізніше п'яти робочих днів з дня його проведення.

Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем та всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.

9. Рішення комісії Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій згідно з додатком до цього Положення та документи, на підставі яких Комісія прийняла рішення про надання військовослужбовцям статусу учасника бойових дій, зберігаються у кадровому підрозділі Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

 

Заступник Генерального прокурора -
Головний військовий прокурор

А. Матіос

 

РІШЕННЯ
комісії Генеральної прокуратури України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій

___ ____________ 20__ р.

N ___________


Гр. ___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

надано статус (відмовлено в наданні статусу) учасника бойових дій

Підстави:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Голова комісії ______________________________
                                                       (прізвище, ініціали)

Секретар комісії ____________________________
                                                        (прізвище, ініціали)

М. П.

____________

Опрос