Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях Государственной миграционной службой Украины

МВД
Приказ от 20.12.2018 № 1037
действует с 05.02.2019

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2018

м. Київ

N 1037

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 січня 2019 р. за N 37/33008

Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною міграційною службою України

Відповідно до статті 2222 Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до вимог чинного законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною міграційною службою України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 серпня 2013 року N 825, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за N 1654/24186, що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Державною міграційною службою України Міністерства внутрішніх справ України (Ковалевська І. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Гончарова С. М.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
міграційної служби України

М. Ю. Соколюк

 

ЗМІНИ
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною міграційною службою України

1. У пункті 1.3 розділу I:

після слів та цифр "частиною першою статті 203, статтями" доповнити цифрами "2031,";

після слів "підприємств незалежно від форм власності," доповнити словами "у тому числі іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю,".

2. У розділі II:

1) абзац другий пункту 2.1 після слів та цифр "частиною першою статті 203, статтями" доповнити цифрами "2031,";

2) у пункті 2.2:

в абзаці першому слова "Протокол про правопорушення складається" замінити словами "Протокол про правопорушення (у разі його оформлення) складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення,";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"При складанні протоколу про правопорушення, учинене іноземцем або особою без громадянства, уповноважена посадова особа здійснює заходи з ідентифікації та верифікації особи відповідно до Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб'єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року N 784.

Якщо протокол про правопорушення складено посадовою особою, яка не уповноважена розглядати справу про адміністративне правопорушення, зазначений протокол та інші матеріали справи невідкладно надсилаються органу (посадовій особі), правомочному (правомочній) розглядати справу.";

3) в абзаці першому пункту 2.4 слова "обліків ДМС" замінити словами та цифрами "інших наявних державних та єдиних реєстрів, інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій (за їхньою згодою), в обсязі інформації про особу, установленому пунктами 1, 2, 4, 7, а також пунктами 8 (щодо типу, назви документа, серії, номера, дати видачі) та 14 (щодо місця проживання, місця роботи та посади) частини першої статті 7 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

4) пункт 2.6 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Перекладачем може бути особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється провадження у справі про адміністративне правопорушення, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного або письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також особа, яка володіє технікою жестової мови (для спілкування з особами з вадами слуху).

Перекладачами також можуть бути залучені особи, відомості про яких унесено до Довідково-інформаційного реєстру перекладачів відповідно до Порядку ведення Державною міграційною службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 березня 2013 року N 228, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2013 року за N 801/23333.";

5) пункт 2.11 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Під час складання протоколу про затримання іноземця або особи без громадянства уповноважена посадова особа здійснює заходи з ідентифікації та верифікації особи відповідно до Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб'єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року N 784.";

6) в абзаці першому пункту 2.12 слова "обліків ДМС" замінити словами та цифрами "інших наявних державних та єдиних реєстрів, інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій (за їхньою згодою), в обсязі інформації про особу, установленому пунктами 1, 2, 4, 7, а також пунктами 8 (щодо типу, назви документа, серії, номера, дати видачі) та 14 (щодо місця проживання, місця роботи та посади) частини першої статті 7 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

7) пункт 2.14 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Інформування здійснюється цілодобово за допомогою телефонного, факсимільного зв'язку на єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги (0-800-213103) (контактний центр системи надання безоплатної правової допомоги) та інші телефонні номери, електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правової допомоги.";

8) пункт 2.15 викласти в такій редакції:

"2.15. Про випадки адміністративного затримання іноземця на строк, що перевищує три години, орган (підрозділ) ДМС, що його здійснив, протягом доби з дати затримання надсилає повідомлення до акредитованого в Україні дипломатичного представництва або консульської установи держави, громадянином якої є затримана особа.

У разі відсутності акредитованого в Україні дипломатичного представництва або консульської установи країни походження іноземця повідомлення щодо його затримання надсилається через Департамент консульської служби МЗС.

Повідомлення підписує начальник (заступник начальника) органу (підрозділу) ДМС або особа, яка виконує його обов'язки.".

3. У розділі III:

1) у пункті 3.1:

в абзаці першому слова "за місцем вчинення правопорушення" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Справи про адміністративні правопорушення розглядаються в територіальних органах і територіальних підрозділах ДМС за місцем учинення правопорушення, а справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 203, статтею 2031 КУпАП, розглядаються в територіальних органах і територіальних підрозділах ДМС за місцем їх виявлення.";

2) в абзаці другому пункту 3.2 слова "за місцем учинення правопорушення" замінити словами та цифрами "відповідно до статті 276 КУпАП";

3) абзац перший пункту 3.3 після слів та цифр "частиною першою статті 203, статтями" доповнити цифрами "2031,".

4. У розділі VI:

1) абзац перший пункту 6.6 викласти в такій редакції:

"6.6. У разі несплати штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення документ, що підтверджує його сплату, або його копія не пізніше трьох робочих днів після закінчення строку, передбаченого частиною першою статті 307 КУпАП, надається або надсилається правопорушником органу (посадовій особі), який виніс (яка винесла) постанову про накладення цього штрафу.";

2) пункт 6.7 викласти в такій редакції:

"6.7. Після закінчення строку, передбаченого статтею 307 КУпАП для добровільного виконання, територіальний орган (територіальний підрозділ) ДМС протягом десяти робочих днів надсилає для примусового виконання постанову про накладення штрафу разом із заявою про відкриття виконавчого провадження до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання правопорушника, місцем роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, визначеному законом.".

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною міграційною
службою України Міністерства
внутрішніх справ України

І. В. Ковалевська

Опрос