Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку обращения, хранения и уничтожения электронных документов, используемых профессиональными участниками депозитарной системы Украины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 30.08.2018 № 598
действует с 01.02.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.08.2018

м. Київ

N 598

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 січня 2019 р. за N 16/32987

Про затвердження Змін до Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України

Відповідно до частини третьої статті 27 Закону України "Про депозитарну систему України", пункту 38 частини другої статті 7, пунктів 13, 20 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про електронні довірчі послуги" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року N 2996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2014 року за N 124/24901, що додаються.

2. Департаменту інформаційних технологій (Фоменко Є.) забезпечити:

подання цього рішення для проведення експертизи на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Панченка О.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
з питань електронного
урядування України

О. Риженко

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

 

 

ЗМІНИ
до Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України

1. У розділі I:

1) у пункті 1:

слова "Про електронний цифровий підпис" замінити словами "Про електронні довірчі послуги";

слова "Вимог до програмних продуктів на фондовому ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року N 1342, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за N 1760/22072" замінити словами "Вимог до програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року N 1342, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за N 1760/22072";

слова "наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 20 серпня 2012 року N 1236/5/453 "Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за N 1398/21710" замінити словами "вимогам до технічних засобів, у тому числі до алгоритмів, форматів, структури, протоколів та інтерфейсів, які реалізуються такими засобами, процесів їх створення, використання та функціонування у складі інформаційно-телекомунікаційних систем під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, які встановлюються Міністерством юстиції України та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року N 1057 "Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання";

2) у пункті 3:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"прикладне програмне забезпечення - сукупність програмних продуктів (модулів), що забезпечують реалізацію функцій, які використовуються професійними учасниками депозитарної системи України для оброблення та обігу електронних документів в обліково-розрахунковій інформаційно-телекомунікаційній системі обробки інформації Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) та/або депозитарної установи (далі - ІТС ЦД ДУ);";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законодавстві України.".

2. У розділі II:

1) у підпункті 3 пункту 1 слова "електронний цифровий підпис" замінити словами "кваліфікований електронний підпис";

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Кваліфікований електронний підпис використовується для електронної ідентифікації автора (підписувача) електронного документа іншими учасниками депозитарної системи України, а також для забезпечення виявлення порушення цілісності електронного документа, з яким пов'язаний цей електронний підпис.";

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Використання кваліфікованого електронного підпису здійснюється відповідно до законодавства у сфері електронних довірчих послуг.".

3. У розділі III:

1) у пункті 3:

в абзаці першому абревіатуру "ЕЦП" замінити словами "кваліфікованим електронним підписом";

в абзаці другому:

абревіатуру "ЕЦП" замінити словами "кваліфікованим електронним підписом";

слова "здійснення запиту до АЦСК на отримання позначки часу" замінити словами "формування кваліфікованої електронної позначки часу шляхом отримання відповідної послуги від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг";

2) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

"Створення електронного документа завершується накладанням кваліфікованого електронного підпису.".

4. Пункт 4 розділу IV викласти в такій редакції:

"4. Одержання електронного документа адресатом можливе лише за умови позитивного результату перевірки кваліфікованого електронного підпису автора електронного документа.".

5. У розділі V:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Оброблення електронного документа Центральним депозитарієм в інформаційно-телекомунікаційній системі обробки інформації Центрального депозитарію або депозитарною установою в ІТС ЦД ДУ можливе лише за умови позитивного результату перевірки кваліфікованого електронного підпису автора електронного документа.

Перевірка кваліфікованого електронного підпису автора електронного документа здійснюється відповідно до частини другої статті 18 Закону України "Про електронні довірчі послуги".";

2) у пункті 4 слова "Центральним депозитарієм" замінити словами "професійним учасником депозитарної системи України".

6. У тексті Порядку абревіатури "ІТС ЦД" замінити абревіатурами "ІТС ЦД ДУ".

 

Директор департаменту
інформаційних технологій

Є. Фоменко

Опрос