Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики определения платы за доступ к элементам инфраструктуры объекта электроэнергетики

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Методика, Приказ от 10.12.2018 № 622
действует с 29.01.2019

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2018

м. Київ

N 622

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 січня 2019 р. за N 1/32972

Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики

Відповідно до статті 9 Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики, що додається.

2. Директорату енергетичних ринків забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Близнюка М. Д.

 

Міністр

І. Насалик

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

В. о Голови НКРЗІ

О. Скляров

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

А. Вовк

 

МЕТОДИКА
визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики

I. Загальні положення

1. Ця Методика визначає механізм формування та встановлення розміру плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики.

2. Ця Методика поширюється на власників (володільців) інфраструктури об'єктів електроенергетики всіх форм власності та замовників доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики (далі - замовник).

3. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:

ремонт - комплекс операцій для відновлення справного стану або працездатності об'єкта та відновлення ресурсів об'єктів чи їх складових частин;

технічне обслуговування електроустановок - комплекс заходів щодо підтримання працездатності і справності електроустановок.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" (далі - Закон), Законах України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про ринок електричної енергії".

4. У цій Методиці вживаються такі скорочення:

ЛЕП - лінія електропередачі;

ПЛ - повітряна лінія електропередачі;

ТУ - технічні умови з доступу;

ТП - трансформаторна підстанція;

РП - розподільчий пристрій;

ПЛІ - повітряна лінія електропередачі ізольована;

ТР - технічне рішення.

II. Формування одноразової плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики (розробка та видача ТУ)

1. Розробка та видача ТУ складається з комплексу таких робіт і процедур:

1) приймання та реєстрація заяви замовника;

2) загальна перевірка поданої заяви на повноту наданої інформації відповідно до Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року N 853 (далі - Правила);

3) вибірка даних із існуючих баз фактичного улаштування та експлуатаційного стану об'єктів (елементів) інфраструктури електроенергетики, що можуть бути задіяні в забезпеченні доступу, зважаючи на мету, визначену в заяві замовника;

4) визначення технічної можливості забезпечення доступу, у разі потреби - розробка альтернативної пропозиції;

5) позачерговий огляд об'єктів (елементів) електроенергетики для остаточного рішення щодо технічної можливості забезпечення доступу за рішенням керівника районних електричних мереж, а у разі використання різних ПЛ, ПЛІ, ТП або інших елементів - обов'язковий;

6) підготовка повідомлення за результатами роботи;

7) формування ТУ як комплексу вимог та вихідних даних для розроблення замовником проектної документації;

8) формування рахунка.

2. Розмір одноразової плати за розроблення та видачу ТУ розраховується за формулою

ОП = Сту ґ Кз,

де ОП - одноразова плата;

Сту - планова собівартість розробки та видачі технічних умов, що розраховується відповідно до додатка 1 до цієї Методики;

Кз - коефіцієнт зниження розміру плати за доступ:

Кз = 0,9 - у разі надання телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях;

Кз = 0,9 - у разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг;

Кз = 0,9 - у разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях;

Кз = 1 - в інших випадках.

Замовники надають копію акта Кабінету Міністрів України щодо території, якій надано статус депресивної, та її меж, які визначено згідно із Законом України "Про стимулювання розвитку регіонів".

У разі якщо одноразова плата за розробку та видачу ТУ перевищує розмір, встановлений частиною сьомою статті 17 Закону, як одноразова плата приймається величина, встановлена Законом.

Розмір одноразової плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики визначається в межах розмірів, визначених цією Методикою, з урахуванням податку на додану вартість, якщо власник (володілець) інфраструктури об'єкта електроенергетики є платником цього податку.

III. Формування періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики

1. Формування періодичної плати замовника за доступ до інфраструктури об'єкта електроенергетики включає визначення вартості доступу замовника до однієї одиниці (одного елемента) цієї інфраструктури, до якої (якого) застосовується коефіцієнт ускладнення робіт з експлуатації однієї одиниці (одного елемента) електроенергетичної інфраструктури у зв'язку із забезпеченням доступу до неї.

2. Визначення вартості доступу до однієї одиниці (одного елемента) інфраструктури здійснюється для ПЛ або ПЛІ кожного класу напруги.

Визначена вартість доступу до однієї одиниці (опори) застосовується при визначенні плати за доступ до конструктивних елементів ТП, РП у разі їх використання для зовнішнього розміщення технічних засобів телекомунікацій.

3. Вартість експлуатації однієї одиниці (одного елемента) інфраструктури електроенергетики визначається на підставі нормованих обсягів робіт та витрат на ці роботи.

4. Вартість експлуатації однієї опори ПЛ, ПЛІ визначається на підставі нормованих обсягів робіт на 1 км лінії та витрат на ці роботи як частка загальних витрат на 1 км відносно нормованої (розрахункової) кількості опор.

5. У разі якщо власник (володілець) інфраструктури об'єкта електроенергетики відповідно до вимог чинного законодавства України не веде окремого обліку витрат на елементи інфраструктури електроенергетики, періодична плата визначається відповідно до розміру, встановленого частиною сьомою статті 17 Закону.

6. Періодична плата за доступ може встановлюватись виключно за наявності додаткових витрат власника (володільця) інфраструктури об'єктів електроенергетики на утримання елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики, пов'язаних з наданим доступом.

7. Послуга транзиту кабельних ліній в інфраструктурі об'єкта електроенергетики не надається у зв'язку з тим, що в інфраструктурі об'єкта електроенергетики не розташовано будинкові розподільні мережі.

IV. Порядок визначення прямих витрат власника (володільця) інфраструктури об'єктів електроенергетики, пов'язаних з утриманням елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики, якими користується замовник

1. Прямі додаткові витрати власника (володільця) інфраструктури об'єктів електроенергетики у зв'язку із збільшенням норм часу на обслуговування ПЛ, ПЛІ напругою 0,4 - 10 кВ із розташованими на них технічними засобами телекомунікацій в розрахунку на одну опору визначаються як сума додаткових витрат, пов'язаних з ускладненням умов виконання робіт, спричиненим наданням доступу.

2. У разі забезпечення доступу до елементів об'єктів інфраструктури електроенергетики з використанням несучої спроможності будівель і споруд, щодо яких відсутні галузеві норми оцінки ускладнення умов виконання робіт з їх експлуатації, періодична плата визначається відповідно до розміру, встановленого частиною сьомою статті 17 Закону на кожний елемент кріплення технічних засобів телекомунікацій.

3. Витрати на експлуатацію однієї опори ПЛ, ПЛІ напругою 0,4 - 10 кВ розраховуються виходячи із середньої кількості опор на 1 км власників (володільців) інфраструктури об'єктів електроенергетики за відповідним класом напруги.

4. Періодичність виконання експлуатаційних робіт, не встановлена Правилами, має бути розрахована кожним власником (володільцем) інфраструктури об'єктів електроенергетики виходячи із середніх показників фактично виконаних робіт за попередні три роки.

5. Планові витрати на експлуатацію 1 км ПЛ, ПЛІ напругою 0,4 - 10 кВ, наведені у додатку 2 до цієї Методики, включають прямі витрати на оплату праці, використання машин і механізмів, загальновиробничі витрати.

6. Планові витрати на використання машин і механізмів, пов'язаних з експлуатацією ПЛ, ПЛІ напругою 0,4 - 10 кВ, у розрахунку на одну опору розраховуються власником (володільцем) інфраструктури об'єктів електроенергетики на підставі нормативно-технічних документів та ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів".

7. Власник (володілець) інфраструктури об'єктів електроенергетики за письмовим зверненням замовника надає йому розрахунок середнього показника планових витрат на експлуатацію 1 км ПЛ, ПЛІ напругою 0,4 - 10 кВ та дані про середню кількість опор на 1 км ПЛ, ПЛІ напругою 0,4 - 10 кВ.

8. Додаткові річні витрати власника (володільця) інфраструктури об'єктів електроенергетики на експлуатацію (утримання) однієї опори ПЛ, ПЛІ напругою 0,4 - 10 кВ, спричинені ускладненням умов виконання робіт внаслідок забезпечення доступу замовника, визначаються шляхом застосування коефіцієнта 0,05 до затверджених власником (володільцем) інфраструктури об'єктів електроенергетики витрат на експлуатацію однієї опори діючих нормативів витрат на кожний радіофідер або будь-який інший технічний засіб телекомунікацій, розташований на ПЛ, ПЛІ напругою 0,4 - 10 кВ.

У разі розташування на траверсі декількох кабельних ліній електрозв'язку одного замовника до першого кабелю застосовується коефіцієнт 0,05, а до кожного наступного кабелю - коефіцієнт 0,03.

До кожного кабелю лінії електрозв'язку, що кріпиться окремо, застосовується коефіцієнт 0,05.

Сумарний коефіцієнт ускладнення для одного замовника не може бути більше ніж 0,2.

9. Річні витрати власника (володільця) інфраструктури об'єктів електроенергетики на одну опору визначаються за формулою

РВВ = Воп + Вмм + Звв,

де Воп - витрати на одну опору, в тому числі єдиний соціальний внесок;

Вмм - витрати машин і механізмів, в тому числі єдиний соціальний внесок;

Звв - загальновиробничі витрати, в тому числі єдиний соціальний внесок.

10. Річні додаткові витрати власника (володільця) інфраструктури об'єктів електроенергетики на кожну опору визначаються як сума витрат для забезпечення доступу кожному замовнику пропорційно його участі, спричинених ускладненням умов виконання робіт, у разі, якщо різними замовниками використовуються одні й ті самі елементи об'єкта енергетики, за формулою

РДВВ = РДВВзам1 + РДВВзам2 ... РДВВзамN,

де РДВВзам1, РДВВзам2, РДВВзамN - річні додаткові витрати власника (володільця) інфраструктури об'єктів електроенергетики, спричинені ускладненням умов виконання робіт, що пов'язані із забезпеченням доступу для першого (зам1), другого (зам2) та останнього (замN) замовників.

Річні додаткові витрати на кожну опору кожного замовника розраховуються за формулою

РДВВi = РВВ ґ КyI ґ Кз,

де РВВ - річні витрати власника (володільця) інфраструктури об'єктів електроенергетики на одну опору;

КyI - коефіцієнт ускладнення умов виконання робіт, пов'язаний із забезпеченням доступу певного (I-го) замовника

КyI = 0,05 ґ N 1 + 0,03 ґ N 2 + 0,05 ґ N 3,

де N 1 - кількість кабельних ліній електрозв'язку I-го замовника, що розташовані на траверсах під порядковими номерами 1;

N 2 - кількість кабельних ліній електрозв'язку I-го замовника, що розташовані на траверсах під порядковими номерами від 2 до 4;

N 3 - кількість кабельних ліній електрозв'язку I-го замовника, що розташовані на опорі з окремими кріпленнями;

Кз - коефіцієнт зниження розміру плати за доступ:

Кз = 0,9 - у разі надання телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях;

Кз = 0,9 - у разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг;

Кз = 0,9 - у разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях;

Кз = 1 - в інших випадках.

Замовники надають копію акта Кабінету Міністрів України щодо території, якій надано статус депресивної, та її меж, які визначено згідно із Законом України "Про стимулювання розвитку регіонів".

11. Щомісячна плата за доступ для кожного замовника визначається на кожну опору.

Щомісячною платою за доступ для замовника на кожну опору є 1/12 обсягу річних додаткових витрат РДВВi, розрахованих відповідно до пункту 10 цього розділу.

У разі якщо ця величина перевищує норму, встановлену Законом, як плата за доступ для замовника на кожну опору має прийматися величина, встановлена Законом.

Розмір плати за доступ замовника на одну опору визначається в межах розмірів, визначених цією Методикою, з урахуванням податку на додану вартість, якщо власник (володілець) інфраструктури об'єкта електроенергетики є платником цього податку.

12. Забороняється встановлення додаткової плати за доступ, крім визначеної Законом, після укладення договору з доступу.

V. Підстави для перегляду розміру плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики

1. Підставою для перегляду розміру плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики є зміна розміру мінімальної заробітної плати, зміна ставок податків і зборів, ставок орендної плати, зміна цін і тарифів на комунальні послуги, енергоносії, матеріальні ресурси.

2. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури, перелік яких визначений договором, не може змінюватися протягом одного року з дня укладення договору з доступу.

VI. Строки сплати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики

1. Одноразова плата за розробку та видачу ТУ сплачується протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття рішення власником (володільцем) інфраструктури об'єктів електроенергетики про видачу ТУ та отримання рахунка на оплату.

2. Періодична плата за доступ до елементів інфраструктури об'єктів електроенергетики сплачується щомісяця відповідно до умов договору з доступу.

 

Генеральний директор
Директорату енергетичних ринків

О. Буславець

 

РОЗРАХУНОК
планової собівартості розробки та видачі технічних умов

N
з/п

Елементи витрат

Одиниця вимірювання

Сума

1

Заробітна плата виконавців:

грн

 

1.1

 

 

 

1.2

 

 

 

1.3

 

 

 

2

Нарахування єдиного соціального внеску

грн

 

3

Застосування автотранспорту, спеціальних машин і механізмів:

 

 

3.1

 

 

 

3.2

 

 

 

3.3

 

 

 

4

Загальновиробничі витрати

грн

 

5

Усього витрати

грн

 

 

Генеральний директор
Директорату енергетичних ринків

О. Буславець

 

ПЛАНОВІ ВИТРАТИ
на експлуатацію 1 км ПЛ, ПЛІ напругою 0,4 - 10 кВ

N з/п

Назва робіт з технічного обслуговування

Одиниця виміру

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЛ 0,4 - 20 кВ

1

Заміна опори ПЛ

1 опора

2

Заміна проводу

1 км

3

Встановлення приставок до стояків опор

1 опора

4

Встановлення підкосів до опор

1 опора

5

Перенесення опор та закріплення у слабких ґрунтах

1 опора

6

Регулювання, ремонт та заміна роз'єднувачів, кабельних муфт, грозорозрядників

1 роз'єднувач

7

Заміна та встановлення додаткових заземлень

1 опора

8

Встановлення додаткових опор для підсилення ЛЕП

1 опора

9

Заміна ізоляторів по всій довжині ЛЕП

км

10

Вирівнювання опор по всій довжині ЛЕП

км

11

Встановлення подвійного кріплення проводів

1 кріплення

12

Встановлення додаткових траверс, гаків та ізоляторів

1 траверса

13

Заміна траверс

1 траверса

14

Заміна заземлюючих спусків та заземлювачів

1 опора

15

Встановлення додаткових заземлень

1 заземлення

16

Розширення просіки

га

17

Встановлення відбійних тумб

1 опора

18

Заміна відгалужень на вводах та виконання глухого кріплення проводів

1 ввід

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛ 0,4 - 20 кВ з нормами періодичності

19

Огляд

км

20

Перевірка загнивання дерев'яних опор

1 опора

21

Перевірка стану залізобетонних опор

1 опора

22

Перевірка трубчастих розрядників із зніманням їх з опори

1 розрядник

23

Перевірка стану заземлень

1 вимір

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЕЗ ЧІТКИХ НОРМ

1

Перевірка відстані від проводів до поверхні землі та інженерних споруд і приведення їх у відповідність до ПТЕ

км

2

Захист металевих частин від корозії

1 опора

3

Перевірка опору петля "фаза-нуль"

1 вимірювання

4

Вирубування окремих дерев, що становлять загрозу падіння на ЛЕП

1 дерево

5

Вирубування кущів в охоронній зоні ЛЕП, обрізання гілок

1 га

6

Відновлення номерних знаків і плакатів на опорах

1 опора

7

Вирівнювання окремих опор

1 опора

8

Утрамбування ґрунту під опорами

1 опора

9

Перетягування проводів в прогонах ЛЕП

-

10

Перетягування бандажів кріплення стійки опори до приставки

1 опора

11

Заміна накидів з проводів

1 накид

12

Заміна обірваних заземлюючих спусків і встановлення затискачів

-

13

Заміна обірваних в'язок проводів

1 опора

14

Перевірка стану ізоляції і заміна окремих ізоляторів

1 ізолятор

15

Перевірка грозового захисту і усунення пошкоджень (без заміни)

-

16

Встановлення замків на приводах роз'єднувачів і зменшення їх

-

17

Встановлення захисних кутників для захисту кабелів

-

18

Розчищення рослинності для захисту опор від низових пожеж

1 га

19

Вимірювання навантажень, теплового режиму

-

20

Вимірювання напруги в контрольних точках ЛЕП

1 км

21

Заміна пошкоджених окремих опор

1 опора

22

Заміна пошкоджених проводів в окремих прогонах

1 перехід

23

Заміна пошкоджених шлейфів

1 шлейф

24

Вирівнювання траверси

1 траверса

25

Ремонт окремих відгалужень на вводах

1 ввід

 

Генеральний директор
Директорату енергетичних ринків

О. Буславець

Опрос