Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики осуществления первичного и углубленного профилирования лиц, ищущих работу, и зарегистрированных безработных

Министерство социальной политики Украины
Методика, Приказ от 19.12.2018 № 1910
действует с 28.12.2018

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2018

м. Київ

N 1910

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2018 р. за N 1517/32969

Про затвердження Методики здійснення первинного та поглибленого профілювання осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних

Відповідно до пунктів 10, 25 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року N 792, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику здійснення первинного та поглибленого профілювання осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних, що додається.

2. Директорату розвитку ринку праці та зайнятості (Савенко О. Л.) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

В. о. Голови Державної служби
зайнятості (Центрального апарату)

В. Ярошенко

 

МЕТОДИКА
здійснення первинного та поглибленого профілювання осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних

I. Загальні положення

1. Ця Методика застосовується для здійснення кар'єрним радником первинного та поглибленого профілювання осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних.

2. У цій Методиці терміни вживаються у таких значеннях:

первинне профілювання осіб, які шукають роботу, - оцінка можливостей працевлаштування особи, яка шукає роботу, на основі її особистісних та професійних характеристик;

поглиблене профілювання - система оцінки ступеня мотивації до праці зареєстрованого безробітного, попиту на його професію на ринку праці, можливості працевлаштування, ризику тривалого безробіття та визначення обсягу і видів послуг, що надаватимуться з метою його інтеграції до ринку праці;

профільна група - група, до якої належать зареєстровані безробітні, за результатами оцінки їх ступеня мотивації до праці та можливостей працевлаштування.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", постанові Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року N 792 "Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу".

3. Ця Методика передбачає визначення п'яти профільних груп:

1) профіль 1 - високий ступінь мотивації до праці та високі можливості працевлаштування:

наявність бажання працювати та готовність розпочати роботу;

активність у пошуку роботи;

відсутність досвіду довготривалого безробіття;

повна відповідність особистісних і професійних якостей вимогам ринку праці;

наявність професії, на яку є попит на ринку праці;

наявність досвіду роботи, вмінь та навичок;

2) профіль 2 - високий ступінь мотивації до праці та середні або низькі можливості працевлаштування:

наявність бажання працювати та готовність розпочати роботу;

активність у пошуку роботи;

відсутність професії або наявність такої, що не користується попитом на ринку праці;

недостатній рівень кваліфікації;

відсутність стажу роботи;

наявність тривалої перерви в роботі;

3) профіль 3 - середній або низький ступінь мотивації до праці та середні або низькі можливості працевлаштування:

відсутність навичок самопрезентації;

наявність значних труднощів в процесі пошуку роботи;

відсутність бажання працювати;

відсутність професії або наявність такої, що не користується попитом на ринку праці;

недостатній рівень кваліфікації;

відсутність стажу роботи;

наявність тривалої перерви в роботі;

4) профіль 4 - середній або низький ступінь мотивації до праці та високі можливості працевлаштування:

відсутність навичок самопрезентації;

наявність значних труднощів в процесі пошуку роботи;

відсутність бажання працювати;

наявність професії, на яку є попит на ринку праці;

високий рівень кваліфікації;

наявність досвіду роботи, вмінь та навичок;

5) профіль 5 - низький ступінь мотивації до праці та низькі можливості працевлаштування:

неготовність стати до праці;

відсутність вмінь й активності у пошуку роботи;

наявність тривалої перерви в роботі;

відсутність професії на ринку праці;

відсутність досвіду роботи;

наявність частих змін місця роботи;

налаштованість на максимально тривале перебування в статусі безробітного.

II. Комплекс заходів та послуг щодо сприяння зайнятості

1. Комплекс заходів та послуг щодо сприяння зайнятості для осіб, які шукають роботу, та зареєстрованих безробітних визначається відповідно до їх профільної групи.

2. Для всіх профільних груп пропонується мінімальний базовий набір заходів та послуг щодо сприяння зайнятості, який включає:

інформування про наявні вакансії;

підбір роботи;

консультування щодо можливостей самостійного пошуку роботи та підвищення власної конкурентоспроможності на ринку праці;

участь у постійно діючих міні-ярмарках та ярмарках вакансій, презентаціях роботодавця, днях відкритих дверей;

участь у семінарі із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці.

3. Кожній профільній групі відповідає рекомендований набір заходів та послуг щодо сприяння зайнятості, який у разі потреби може бути розширений.

4. Рекомендований набір заходів та послуг відображається в індивідуальному плані надання послуг чи працевлаштування, який розробляється кар'єрним радником разом із особою, яка шукає роботу, чи зареєстрованим безробітним.

5. Заходи та послуги центру зайнятості залежно від профільної групи визначаються кар'єрним радником на основі рекомендованого набору заходів та послуг щодо сприяння зайнятості:

1) профіль 1:

мінімальний базовий набір послуг щодо сприяння зайнятості;

2) профіль 2:

мінімальний базовий набір послуг щодо сприяння зайнятості;

послуги з професійної орієнтації;

послуги з професійного навчання;

підбір громадських та інших робіт тимчасового характеру;

орієнтація на підприємництво та самозайнятість;

соціальний супровід при працевлаштуванні (за згодою безробітної особи);

3) профіль 3:

мінімальний базовий набір послуг щодо сприяння зайнятості;

семінари з техніки пошуку роботи;

ознайомлення з успішним досвідом інших безробітних осіб у пошуку роботи;

орієнтація на підприємництво та самозайнятість;

засоби психологічної підтримки із залученням партнерських організацій, що надають соціальні психологічні послуги;

участь у мотиваційних заходах;

послуги з професійної орієнтації;

послуги з професійного навчання;

підбір громадських та інших робіт тимчасового характеру;

соціальний супровід при працевлаштуванні (за згодою безробітної особи);

4) профіль 4:

мінімальний базовий набір послуг щодо сприяння зайнятості;

ознайомлення з успішним досвідом інших безробітних осіб у пошуку роботи;

семінари з техніки пошуку роботи;

засоби психологічної підтримки із залученням партнерських організацій, що надають соціальні, психологічні послуги;

участь у мотиваційних заходах;

соціальний супровід при працевлаштуванні (за згодою безробітної особи);

5) профіль 5:

мінімальний базовий набір послуг щодо сприяння зайнятості;

послуги з професійної орієнтації;

послуги з професійного навчання (стажування);

тренінги щодо побудови кар'єри та професійного розвитку;

професіографічна екскурсія;

підбір громадських та інших робіт тимчасового характеру;

засоби психологічної підтримки із залученням партнерських організацій, що надають соціальні, психологічні послуги;

ознайомлення з успішним досвідом інших безробітних осіб у пошуку роботи;

соціальний супровід при працевлаштуванні (за згодою безробітної особи).

III. Організація та проведення первинного профілювання осіб, які шукають роботу

1. Після формування персональної картки особи, яка шукає роботу, кар'єрний радник здійснює її первинне профілювання шляхом проведення анкетування.

2. За результатами первинного профілювання кар'єрний радник оцінює можливості особи, яка шукає роботу, до працевлаштування та разом з нею складає індивідуальний план надання послуг, в якому зазначаються комплекс заходів, які мають вжити кар'єрний радник та особа, яка шукає роботу, строки та періодичність їх надання, зобов'язання сторін щодо виконання цього плану.

IV. Організація та проведення поглибленого профілювання зареєстрованих безробітних

1. Після реєстрації безробітного кар'єрний радник протягом десяти календарних днів здійснює його поглиблене профілювання шляхом проведення анкетування.

2. На основі отриманих результатів поглибленого профілювання кар'єрний радник визначає профільну групу та разом із зареєстрованим безробітним розробляє індивідуальний план працевлаштування, який повинен містити комплекс заходів, що мають вжити кар'єрний радник та особисто зареєстрований безробітний, для працевлаштування або здійснення іншого виду зайнятості.

3. За потреби коригування індивідуального плану працевлаштування кар'єрний радник може проводити уточнення ступеня мотивації до праці зареєстрованого безробітного (за його згодою) шляхом проведення анкетування.

 

Генеральний директор
Директорату розвитку ринку
праці та зайнятості

О. Савенко

Опрос