Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению об организации профессиональной подготовки лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины

Минюст
Приказ от 26.12.2018 № 4091/5
действует с 18.01.2019

ЗМІНИ
до Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

1. Розділи I - VI, IX виключити.

У зв'язку з цим розділи VII, VIII вважати відповідно розділами I, II.

2. У розділі I:

1) пункт 1 після слів "Службова підготовка" доповнити словами та абревіатурою "в Державній кримінально виконавчій службі України (далі - ДКВС України)";

2) у пункті 2 абревіатуру "ДПтС" замінити словами "Міністерства юстиції України";

3) у підпункті 6 пункту 6:

в абзаці шостому слова та абревіатури "ДПтС, органів і установ, що належать до сфери управління ДПтС" замінити словами та абревіатурами "Адміністрації ДКВС України, міжрегіональних управлінь, органів і установ ДКВС України";

абзац чотирнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - п'ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - п'ятдесят третім;

в абзаці сороковому цифри "VIII" замінити цифрами "II", цифри "IX" виключити;

4) у пункті 12:

в абзаці п'ятому слова та абревіатуру "навчальна група, до складу якої входять особи середнього і старшого начальницького складу підрозділів КВІ" виключити;

в абзаці шостому слово та абревіатуру "в УВП" замінити словами "в установах виконання покарань";

у абзаці сьомому слово та абревіатуру "у СІЗО" замінити словами "у слідчих ізоляторах";

5) пункт 13 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"в міжрегіональних управліннях - керівники структурних підрозділів;".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

6) пункт 17 виключити.

У зв'язку з цим пункти 18 - 26 вважати відповідно пунктами 17 - 25;

7) в абзаці першому пункту 17, пункті 18 слово та абревіатуру "наказом ДПтС" замінити словами та абревіатурою "наказом Адміністрації ДКВС України";

8) у пункті 22 слова та абревіатуру "та навчальних закладів ДПтС" виключити;

9) в абзаці першому пункту 23, пункті 24 слово та абревіатуру "голови ДПтС" замінити словами та абревіатурою "начальника Адміністрації ДКВС України";

10) в абзаці третьому пункту 25 слова та абревіатуру "органу чи установи, що належить до сфери управління ДПтС" замінити словами та абревіатурою "міжрегіонального управління, органу чи установи ДКВС України".

3. У розділі II:

1) в абзаці першому пункту 7 слово та абревіатуру "підрозділів КВІ" виключити;

2) у пункті 18 слова та абревіатуру "органу чи установі, що належить до сфери управління ДПтС" замінити словами та абревіатурою "міжрегіональних управлінь, органів і установ ДКВС України";

3) у пункті 20 слова та абревіатуру "навчальних закладів ДПтС" виключити.

4. У тексті Положення:

1) слова та абревіатуру "органи і установи, що належать до сфери управління ДПтС" в усіх відмінках замінити словами та абревіатурою "органи і установи ДКВС України" у відповідних відмінках;

2) слова та абревіатуру "територіальний орган управління ДПтС" в усіх відмінках замінити словами "міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції" у відповідних відмінках;

3) слова та абревіатури "навчальні заклади ДПтС", "вищі навчальні заклади ДПтС" в усіх відмінках замінити словами та абревіатурою "заклади освіти ДКВС" у відповідних відмінках;

4) слово та абревіатуру "апарат ДПтС" в усіх відмінках замінити словами та абревіатурою "Адміністрація ДКВС України" у відповідних відмінках;

5) слова та абревіатуру "департамент по роботі з персоналом ДПтС" в усіх відмінках замінити словами та абревіатурою "управління персоналу Адміністрації ДКВС України" у відповідних відмінках;

6) слово та абревіатуру "голови ДПтС" в усіх відмінках замінити словами та абревіатурою "Адміністрації ДКВС України";

7) абревіатури "УВП", "СІЗО" замінити словами та абревіатурою "органи і установи ДКВС України" у відповідних відмінках.

5. Додатки 1 - 4 виключити.

У зв'язку з цим додатки 5 - 16 вважати відповідно додатками 1 - 12.

У тексті Положення посилання на додатки 5 - 16 вважати відповідно посиланнями на додатки 1 - 12.

6. У додатках 1 - 12:

слова та цифри "розділу VII", "розділу VIII" замінити відповідно словами та цифрами "розділу I", "розділу II";

слова та абревіатури "вищий навчальний заклад ДПтС", "навчальний заклад ДПтС" в усіх відмінках замінити словами та абревіатурою "заклад освіти ДКВС" у відповідних відмінках;

слова "Державна пенітенціарна служба України" замінити словами "Державна кримінально-виконавча служба України";

слова та абревіатуру "територіальний орган управління ДПтС", "орган" в усіх відмінках замінити словами "міжрегіональне управління" у відповідних відмінках;

абревіатури "УВП", "СІЗО" замінити словами та абревіатурою "орган чи установа ДКВС України" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту персоналу

Н. П. Сова

Опрос