Идет загрузка документа (117 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 15 мая 2012 года N 240

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Приказ от 20.12.2018 № 361
действует с 18.01.2019

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2018

м. Київ

N 361

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2018 р. за N 1495/32947

Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року N 240

Відповідно до частини п'ятнадцятої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пункту 15 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 553 (зі змінами), пункту 6 Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342 (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2012 року N 240 "Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за N 1116/21428 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 1 слова ", будівельних норм, стандартів і правил" виключити;

2) додаток 1 викласти у новій редакції, що додається;

3) у додатку 2 слова та цифри "пункту 1 частини четвертої статті 41" замінити словами та цифрами "пункту 1 частини третьої статті 41".

2. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С. Я.), Юридичному департаменту (Чепелюк О. В.) разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Філончук В. В.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л. Р.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Державної архітектурно-будівельної
інспекції України

В. В. Філончук

 

  

_____________________________________________________________________________________
   (найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, його місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ

від ___________________
            (дата складання акта)

N  

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності

Перевірено дотримання суб'єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил на об'єкті:

_____________________________________________________________________________________
                                                                          (назва та місцезнаходження об'єкта будівництва)
_____________________________________________________________________________________

  Замовник __________________________________________________________________________
                                                                      (найменування юридичної особи (відокремленого
______________________________________________________________________________________
                                                                 підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи/
______________________________________________________________________________________
                                                                                       фізичної особи - підприємця)
код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта*
______________________________________________________________________________________
                                       (місцезнаходження суб'єкта господарювання або місце проживання фізичної особи,
______________________________________________________________________________________
                                                               номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)
вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
______________________________________________________________________________________
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
______________________________________________________________________________________

  Підрядник
______________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування юридичної особи (відокремленого
______________________________________________________________________________________
                                                                   підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
______________________________________________________________________________________
                                                                                              особи - підприємця)
код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта*
______________________________________________________________________________________
                                                            (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
______________________________________________________________________________________
                                                                             телефаксу та адреса електронної пошти)
вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
______________________________________________________________________________________
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
______________________________________________________________________________________

  Субпідрядники
______________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування юридичної особи (відокремленого
______________________________________________________________________________________
                                                                         підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
______________________________________________________________________________________
                                                                                                      особи - підприємця)
код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта*
______________________________________________________________________________________
                                                                   (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
______________________________________________________________________________________
                                                                                 телефаксу та адреса електронної пошти)
вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
______________________________________________________________________________________
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
______________________________________________________________________________________

  Генеральний проектувальник ________________________________________________________
                                                                                                  (найменування юридичної особи (відокремленого
______________________________________________________________________________________
                                                                  підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові автора проекту,
______________________________________________________________________________________
                                               фізичної особи - підприємця, серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта*
______________________________________________________________________________________
                                                           (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
______________________________________________________________________________________
                                                                                   телефаксу та адреса електронної пошти)
вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
_____________________________________________________________________________________
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
_____________________________________________________________________________________

  Субпроектувальники ______________________________________________________________
                                                                             (найменування юридичної особи (відокремленого
_____________________________________________________________________________________
                                                              підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові автора проекту,
_____________________________________________________________________________________
                                                  фізичної особи - підприємця, серія та номер кваліфікаційного сертифіката)
код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________
                                                         (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     телефаксу та адреса електронної пошти)
вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
_____________________________________________________________________________________
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
_____________________________________________________________________________________

  Експертна організація ______________________________________________________________
                                                                                            (найменування юридичної особи
_____________________________________________________________________________________
                                                               (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            фізичної особи - підприємця)
код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________
                                                           (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          телефаксу та адреса електронної пошти)
вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
_____________________________________________________________________________________
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
_____________________________________________________________________________________

  Експерт
_____________________________________________________________________________________
                                                              (прізвище, ім'я та по батькові головного експерта, серія і номер
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               кваліфікаційного сертифіката)

  Особа (особи), яка (які) здійснює (здійснюють) авторський нагляд, або керівник групи авторського нагляду
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

  Особа (особи), яка (які) здійснює (здійснюють) технічний нагляд
_____________________________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер кваліфікаційного
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                          сертифіката)
_____________________________________________________________________________________

  Позиція відмічається позначкою та заповнюється у разі здійснення заходу державного нагляду (контролю) стосовно суб'єкта містобудування (у разі наявності).

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

I. Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю),
від .. N  
Посвідчення (направлення)
від .. N  

Тип заходу державного нагляду (контролю):
  плановий
  позаплановий

Форма заходу державного нагляду (контролю):
  перевірка
  ревізія
  обстеження
  огляд
  інша форма, визначена законом
____________________
(назва форми заходу)

II. Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

III. Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)*

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

  проводився з .. по .. 
Акт перевірки
N  
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався; видавався
Вимоги припису: виконано; не виконано
Припис щодо зупинення підготовчих та будівельних робіт:
  не видавався; видавався
Вимоги припису: виконано; не виконано

  проводився з .. по .. 
Акт перевірки
N  
Припис щодо усунення порушень:
  не видавався; видавався
Вимоги припису: виконано; не виконано
Припис щодо зупинення підготовчих та будівельних робіт:
  не видавався; видавався
Вимоги припису: виконано; не виконано

____________
* Не зазначається щодо фізичних осіб

IV. Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю)

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (посади, прізвища, імена та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
керівник суб'єкта господарювання/фізична особа або уповноважені ними особи
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (посада (за наявності), прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
треті особи: ___________________________________________________________________________
                                                                 (посади (за наявності), прізвища, імена та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

V. Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

  суб'єктом господарювання/фізичною особою

  засобами аудіотехніки
  засобами відеотехніки
  засобами фототехніки

  посадовою особою органу державного нагляду (контролю)

  засобами аудіотехніки
  засобами відеотехніки
  засобами фототехніки

VI. ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)*

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом містобудування вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Позиція суб'єкта господа-
рювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

не розгляда-
лося

1

Право на виконання підготовчих та будівельних робіт

1.1

Підготовчі роботи виконуються з повідомленням органу державного архітектурно-будівельного контролю

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 35 ЗУ N 3038-VI;

пункт 13 ПКМУ N 466

1.2

Підготовчі роботи виконуються на підставі декларацій про початок виконання підготовчих робіт, які є чинними до завершення будівництва об'єктів, крім випадків їх скасування відповідно до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ N 1817-VIII

1.3

Будівельні роботи виконуються після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Незначний

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 34 ЗУ N 3038-VI;

пункт 13 ПКМУ N 466

1.4

Будівельні роботи виконуються на підставі декларації про початок виконання будівельних робіт, які є чинними до завершення будівництва об'єктів, крім випадків їх скасування відповідно до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності"

Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ N 1817-VIII

1.5

Будівельні роботи виконуються після отримання дозволу на виконання будівельних робіт

Високий
Середній

 

 

 

 

Частина перша статті 37 ЗУ N 3038-VI;

пункт 27 ПКМУ N 466

1.6

Дані, зазначені в повідомленні про початок виконання підготовчих робіт, достовірні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 11 ПКМУ N 466

1.7

Дані, зазначені в повідомленні про початок виконання будівельних робіт, достовірні

Незначний

 

 

 

 

Пункт 11 ПКМУ N 466

1.8

Дані, зазначені в декларації про початок виконання підготовчих робіт, достовірні

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 5 пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ N 1817-VIII

1.9

Дані, зазначені в декларації про початок виконання будівельних робіт, достовірні

Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт 5 пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ N 1817-VIII

2

Розроблення проектної документації

2.1***

Архітектор, інші проектувальники, які здійснили роботи зі створення об'єктів архітектури, додержались Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 N 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2011 за N 651/19389

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 26 ЗУ N 687-XIV;

Наказ N 45

2.2

Проектна документація розроблена та затверджена відповідно до статті 7 Закону України "Про архітектурну діяльність", Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року N 560, та Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 травня 2011 року N 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2011 за N 651/19389

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Статті 7, 9 ЗУ N 687-XIV;

частина перша статті 31 ЗУ N 3038-VI;

ПКМУ N 560;
Наказ N 45

2.2.1

Завдання на проектування об'єктів будівництва складено з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво" і затверджено замовником за погодженням із генпроектувальником (проектувальником)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший підпункту 4.1 пункту 4
Наказу N 45

2.2.2

Проектна документація на будівництво об'єкта розроблена з урахуванням вимог містобудівної документації, вихідних даних на проектування та дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, державних стандартів і правил, у тому числі вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом)

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 9
Наказу N 45

2.3

Проект об'єкта архітектури розроблено під керівництвом або за обов'язковою участю головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац тринадцятий частини першої статті 1, стаття 7, частина друга статті 20 ЗУ N 687-XIV;

ПКМУ N 554;

Наказ N 45

3

Експертиза

3.1****

Експертиза проектів будівництва проведена в порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року N 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина п'ята статті 7 ЗУ N 687-XIV;

частини друга, четверта статті 31
ЗУ N 3038-VI
;
пункти 6 - 18 ПКМУ N 560;

Будівельні норми, стандарти та правила

3.2

Експертиза проектів будівництва проведена експертними організаціями, відомості про які внесені до переліку експертних організацій

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 31
ЗУ N 3038-VI
;

ПКМУ N 560

3.3

До проведення експертизи архітектурного рішення проекту об'єкта архітектури залучено архітектора, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина шоста статті 7 ЗУ N 687-XIV;

ПКМУ N 554

3.4****

Експертизу проекту будівництва здійснено з дотриманням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, будівельних норм, стандартів і правил

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 7 ЗУ N 687-XIV;
стаття 31 ЗУ N 3038-VI;

ПКМУ N 560;

Будівельні норми, стандарти та правила

4

Організація будівництва

4.1

Генпідрядник (підрядник) та субпідрядники мають право виконувати будівельні роботи, інформація щодо генпідрядника (підрядника) відповідає даним, зазначеним у документі, що дає право на виконання будівельних робіт

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Статті 317 - 319 ГКУ;

частина перша статті 17 ЗУ N 687-XIV;
ПКМУ N 668;

ПКМУ N 466;

ПКМУ N 1396

4.2

Генпідрядник (підрядник) має ліцензію з відповідним переліком видів робіт

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 9 частини першої статті 7 ЗУ N 222-VIII

4.3

Субпідрядник має відповідну ліцензію з відповідним переліком видів робіт

Високий
Середній

 

 

 

 

Пункт 9 частини першої статті 7 ЗУ N 222-VIII

4.4

Авторський нагляд забезпечено замовником та здійснюється у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року N 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 11 ЗУ N 687-XIV;

ПКМУ N 903 - Порядок авторського нагляду

4.5***

Відвідування об'єкта архітектури представниками авторського нагляду здійснюється згідно з планом-графіком

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4 ПКМУ N 903 - Порядок авторського нагляду

4.6***

Результати авторського нагляду фіксуються в журналі авторського нагляду

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац перший пункту 5 ПКМУ N 903 - Порядок авторського нагляду

4.7***

Представник авторського нагляду під час відвідування об'єкта архітектури вносить до журналу авторського нагляду зауваження щодо виявлених відхилень від затвердженого проекту разом з пропозиціями стосовно їх усунення та ознайомлює з ними під розписку відповідального представника підрядника

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 5 ПКМУ N 903 - Порядок авторського нагляду

4.8***

Технічний нагляд забезпечено замовником та здійснюється особами, що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року N 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 11 ЗУ N 687-XIV;

ПКМУ N 903 - Порядок технічного нагляду

4.9

Технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 3 ПКМУ N 903 - Порядок технічного нагляду

4.10***

Особа, що здійснює технічний нагляд проводить перевірку відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Абзац третій підпункту 1 пункту 5 ПКМУ N 903 - Порядок технічного нагляду

5

Процес будівництва

5.1

Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 9 ЗУ N 687-XIV;

Будівельні норми, стандарти і правила

5.2

За результатом виконаних будівельних робіт належним чином та у повному обсязі оформлена виконавча документація

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 4.8 ДБН
А.3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва"

5.3

На об'єкті будівництва здійснюється контроль якості будівельних робіт та їх результатів

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 4.7, 8 ДБН
А.3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва"

5.4

Будівельний майданчик утримується відповідно до рішень з організації будівництва, прийнятих у ПТД, вимог охорони праці і промислової безпеки та правил пожежної безпеки

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункт 7.3 ДБН
А.3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва"

5.5

При виконанні будівельних робіт забезпечена комплексна безпека будівництва у тому числі для об'єктів прилеглої забудови та навколишнього середовища

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Пункти 4.3, 7.13 ДБН А.3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва"

5.6

Замовники та підрядники під час створення об'єкта архітектури виконали обов'язки, визначені статтею 27 Закону України "Про архітектурну діяльність"

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Стаття 27 ЗУ N 687-XIV;

Будівельні норми, стандарти і правила

6

Інші питання

6.1

Закінчений будівництвом об'єкт, що експлуатується, прийнятий в експлуатацію

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина восьма статті 39 ЗУ N 3038-VI;

пункт 12 ПКМУ N 461

6.2

Вимоги раніше виданого припису про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил виконано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 3 частини третьої статті 41 ЗУ N 3038-VI;

підпункт 3 пункту 11 ПКМУ N 553

6.3

Вимоги раніше виданого припису про зупинення підготовчих та будівельних робіт виконано

Високий
Середній
Незначний

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 3 частини третьої статті 41 ЗУ N 3038-VI;

підпункт 3 пункту 11 ПКМУ N 553

6.4

Дані, зазначені в декларації про готовність об'єкта до експлуатації, достовірні

Середній
Незначний

 

 

 

 

Частина десята статті 39 ЗУ N 3038-VI;

Наказ N 127

____________
* Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю), який містить відомості з обмеженим доступом, складається окремим додатком до уніфікованої форми акта та не підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті.

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

*** Виявлені порушення є підставою для позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката відповідно до пункту 20 Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 554.

**** Виявлені порушення є підставою для позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката відповідно до пункту 20 Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року N 554, та для інформування відповідного органу (організації), що формує перелік експертних організацій.

VII. ПЕРЕЛІК*
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті

Позначення

найменування

дата і номер

1

2

3

4

5

I. Кодекси України

1.

Господарський кодекс України

16.01.2003
N 436-IV

 

ГКУ

II. Закони України

2.1

Про архітектурну діяльність

20 травня 1999 року N 687-XIV

 

ЗУ N 687-XIV

2.2

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері містобудівної діяльності

05 квітня 2007 року N 877-V

 

ЗУ N 877-V

2.3

Про регулювання містобудівної діяльності

17 лютого 2011 року N 3038-VI

 

ЗУ N 3038- VI

2.4

Про ліцензування видів господарської діяльності

02 березня 2015 року N 222-VIII

 

ЗУ N 222-VIII

2.5

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності

17 січня 2017 року N 1817-VIII

 

ЗУ N 1817-VIII

III. Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

13 квітня
2011 року N 461

 

ПКМУ
N 461

3.2

Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт

13 квітня
2011 року N 466

 

ПКМУ
N 466

3.3

Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю

23 травня
2011 року N 553

 

ПКМУ
N 553

3.4

Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

23 травня
2011 року N 554

 

ПКМУ
N 554

3.5

Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

11 травня
2011 року N 560

 

ПКМУ
N 560

3.6

Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

01 серпня
2005 року N 668

 

ПКМУ
N 668

3.7

Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури

11 липня
2007 року N 903

 

ПКМУ 903
- Порядок авторського нагляду
,
ПКМУ 903
- Порядок технічного нагляду

3.8

Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

05 грудня
2007 року N 1396

 

ПКМУ
N 1396

IV. Накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

4.1

Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів

16 травня
2011 року N 45

01 червня
2011 року N 651/19389

Наказ N 45

4.2

Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

24 травня
2001 року N 127

10 липня
2001 року N 582/5773

Наказ N 127

V. Будівельні норми, стандарти і правила України

5.1

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України

Закони України "Про будівельні норми" та "Про стандартизацію"; постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року N 483 "Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм";
наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 02 грудня 2010 року N 470 "Про створення та забезпечення функціонування Центрального фонду будівельних норм"

 

 

_____________
* Перелік нормативно-правових актів, який містить більше 10 позицій або має гриф обмеження доступу, може складатись окремим додатком до уніфікованої форми акта перевірки.

VIII. ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

 

 

 

 

 

Інформація про потерпілих (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_____________________________________________________________________________________

IX. Перелік питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1**

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

Частина четверта статті 5

2**

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

3**

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий, сьомий статті 10

4**

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5**

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

6***

Під час проведення позапланової перевірки службове посвідчення та направлення для проведення позапланової перевірки пред'явлено

 

 

 

Абзац одинадцятий пункту 7
ПКМУ N 553

____________
* Ця частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

** Заповнюється виключно посадовою особою суб'єкта містобудування чи фізичною особою - підприємцем або уповноваженою ними особою.

*** Заповнюється фізичною особою.

___________ __________________
(підпис, прізвище та ініціали керівника (уповноваженої ним особи) юридичної особи/фізичної особи - підприємця/фізичної особи, що зазначає відповіді)
_____________________________________________________________________________________
                              (у разі відмови особи від заповнення робиться відмітка, у разі часткового заповнення
_____________________________________________________________________________________
                                           зазначаються пункти, які особа відмовилась заповнювати)

X. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього акта*

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

____________
* Ця частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

XI. Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

 

 

 

____________
* Ця частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

____________________________
(посада)

 

________________
(підпис)

 

_______________________________
(ініціали та прізвище)

____________________________
(посада)

 

________________
(підпис)

 

_______________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання/фізична особа або уповноважені ними особи

____________________________
(посада)

 

________________
(підпис)

 

_______________________________
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

____________________________
(посада)

 

________________
(підпис)

 

_______________________________
(ініціали та прізвище)

____________________________
(посада)

 

________________
(підпис)

 

_______________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на сторінках отримано .. 

____________________________
(посада)

 

________________
(підпис)

 

_______________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання / фізичною особою або уповноваженою ними особою, іншими особами цього акта __________________________________
_____________________________________________________________________________________

Примірник цього акта надіслано поштою __________________________________________________
                                                                                                                          (оператор поштового зв'язку, дата і
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 номер поштового відправлення)

У випадку здійснення заходу державного нагляду (контролю) більше ніж щодо одного суб'єкта містобудування акт складається у такій кількості примірників, що буде достатньою для вручення кожному суб'єкту містобудування, щодо якого здійснювався захід державного нагляду (контролю).

____________

Опрос