Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку проведения технического обследования и приема в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов, хозяйственных (приусадебных) строений и сооружений, строений и сооружений сельскохозяйственного назначения, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными последствиями (СС1), построены на земельном участке соответствующего целевого назначения без разрешительного документа на выполнение строительных работ

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Приказ от 14.12.2018 № 342
действует с 18.01.2019

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2018

м. Київ

N 342

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2018 р. за N 1489/32941

Про затвердження Змін до Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт

Відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 липня 2018 року N 158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2018 року за N 976/32428, що додаються.

2. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С. Я.), Юридичному департаменту (Чепелюк О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л. Р.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Голова Державної
архітектурно-будівельної
інспекції України

О. Кудрявцев

 

Зміни
до Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт

1. Пункт 2 розділу III після слова "об'єкта" доповнити словами "або через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві".

2. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1:

слова

"Замовник ____________________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові (найменування замовника),
______________________________________________________________________________________
                       місце проживання / місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти (за наявності))
______________________________________________________________________________________
                                                                                           (місце та рік складання звіту)"

замінити словами

"Замовник ____________________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, місце проживання,
______________________________________________________________________________________
                   серія і номер паспорта, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків з
______________________________________________________________________________________
                Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (не зазначається фізичними особами, які через свої
______________________________________________________________________________________
               релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
______________________________________________________________________________________
                        та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________________________________________________
                     найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному
______________________________________________________________________________________
                                            державному реєстрі підприємств та організацій України, номер телефону)";

слова

"Інформація щодо відповідності місця розташування об'єкта вимогам державних будівельних норм, отримана виконавцем від місцевого органу містобудування та архітектури, -

______________________________________________________________________________________
                                                        (найменування місцевого органу містобудування та архітектури,
______________________________________________________________________________________
                                                            дата та реєстраційний номер документа (лист, довідка тощо))"

виключити;

2) у додатку 2 слова "та з урахуванням інформації щодо відповідності його місця розташування вимогам державних будівельних норм, отриманої виконавцем від місцевого органу містобудування та архітектури

______________________________________________________________________________________
                                                        (найменування місцевого органу містобудування та архітектури,
______________________________________________________________________________________,
                                                           дата та реєстраційний номер документа (лист, довідка тощо))"

виключити;

3) у додатку 3:

після слів "найменування об'єкта" доповнити словами та цифрами ", код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)";

слова "Найменування/прізвище, ім'я, по батькові замовника, місцезнаходження / місце проживання, номер телефону" замінити словами "Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, місце проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), номер телефону; найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, номер телефону";

у розділі ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ:

доповнити словами:

"вид будівництва ______________________________________________________________________
                                                                        (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт)";

слова "ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТА ВИМОГАМ ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ, ОТРИМАНА ВИКОНАВЦЕМ ВІД МІСЦЕВОГО ОРГАНУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

______________________________________________________________________________________
                                                          (найменування місцевого органу містобудування та архітектури,
______________________________________________________________________________________
                                                          дата та реєстраційний номер документа (лист, довідка тощо))"

виключити.

 

Директор Департаменту
містобудування, архітектури
та планування територій

С. Білоус

Опрос