Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в форму Налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка

Минфин
Приказ от 15.11.2018 № 897
действует с 18.01.2019

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2018

м. Київ

N 897

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2018 р. за N 1473/32925

Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року N 408, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за N 479/26924, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

 

В. о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

О. Власов

 

 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)
 


 

  

N
з/п

Показник

Величина
(грн коп.)

1

2

3

5

податкове зобов'язання за об'єкти житлової нерухомості (згідно з додатком(ами) 1 до Податкової декларації)

Х

5.1

податкове зобов'язання за податковий (звітний) період, усього
(сума значень колонки 20 рядка 3 розділу I)

 

5.2

податкове зобов'язання, що уточнюється до збільшення
(сума значень колонки 3 рядка 5 розділу II)

 

5.3

податкове зобов'язання, що уточнюється до зменшення
(сума значень колонки 3 рядка 6 розділу II)

 

5.4

сума штрафу
(сума значень колонки 3 рядка 7 розділу II)

 

5.5

сума пені
(сума значень колонки 3 рядка 8 розділу II)

 

6

податкове зобов'язання за об'єкти нежитлової нерухомості (згідно з додатком(ами) 2 до Податкової декларації)

Х

6.1

податкове зобов'язання за податковий (звітний) період, усього
(сума значень колонки 19 рядка 3 розділу І)

 

6.2

податкове зобов'язання, що уточнюється до збільшення
(сума значень колонки 3 рядка 5 розділу II)

 

6.3

податкове зобов'язання, що уточнюється до зменшення
(сума значень колонки 3 рядка 6 розділу II)

 

6.4

сума штрафу
(сума значень колонки 3 рядка 7 розділу II)

 

6.5

сума пені
(сума значень колонки 3 рядка 8 розділу II)

 

7

кількість додатків відповідного типу, що подано з Податковою декларацією, у тому числі:

додаток 1

 

додаток 2

 

 

 
 


 

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

N з/п

Зміст доповнення

 

 


Інформація, наведена у Податковій декларації, додатках та доповненнях, є достовірною.

Дата заповнення (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

Керівник (уповноважена особа)

_________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія (за наявності) та номер паспорта)7

 

Головний бухгалтер
(особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

_________________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової
картки платника податків або
серія (за наявності) та номер паспорта)7

 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

Відмітка про внесення даних до електронної
бази податкової звітності

"___" ____________ 20__ року


_____________________________________________________________________________________
                              (посадова особа контролюючого органу (підпис, прізвище, ініціали))

  За результатами камеральної перевірки декларації (підкреслити потрібне) порушень (помилок) не
   виявлено / складено акт "___" ____________ 20__ року N ______

"___" ____________ 20__ року

_________________________________
(посадова особа контролюючого органу
(підпис, прізвище, ініціали))


 

____________
1 Невід'ємною частиною Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Податкова декларація), є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта(ів) оподаткування. За відсутності у платника відповідного виду об'єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов'язання для такого виду об'єкта оподаткування, до Податкової декларації не додається.

У разі існування об'єктів нерухомості, що знаходяться на території адміністративно-територіальних одиниць, які відповідають різним кодам за КОАТУУ органів місцевого самоврядування, але ці адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним відповідним контролюючим органом, подається одна Податкова декларація з кількома додатками відповідного типу. Кількість додатків певного типу має відповідати кількості кодів за КОАТУУ органів місцевого самоврядування, які відповідають адміністративно-територіальним одиницям, на території яких розташовано об'єкт(и) нерухомості відповідного виду.

2 Зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами, починаючи з одиниці, послідовно за порядком зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій.

3 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку з самостійним виявленням помилки у раніше поданій Податковій декларації, що уточнюється, або у зв'язку із зміною об'єкта оподаткування.

4 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.

5 Заповнюється за бажанням платника податків.

6 Відповідно до підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 розділу XII Кодексу платник податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, подає податкові декларації до відповідних контролюючих органів за місцезнаходженням об'єкта(ів) оподаткування, в яких перебуває на обліку платником такого податку (за основним та/або неосновним місцем обліку).

У разі створення об'єднаної територіальної громади, до якої входять територіальні громади адміністративно-територіальних одиниць, розташованих у різних районах, Податкова декларація надається до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням адміністративного центру об'єднаної територіальної громади.

7 Зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

 

 
 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)


Додаток 1
до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Порядковий номер Податкової декларації1   

Розрахунок N2   у частині об'єктів житлової нерухомості

1

Код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Розрахунок податкового зобов'язання

N з/п

Код типу об'єкта4

Код за КОАТУУ адміністративно-територіальної одиниці за місцем розташування об'єкта(ів) нерухомості5

Реєстраційний номер6

Дата (дд.мм.рррр)6

Розмір частки/поділу загальної площі об'єкта нерухомості, що перебуває у спільній частковій, спільній сумісній власності6

реєстрації права власності

припинення права власності

1

2

3

4

5

6

7

2.17

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.27

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N з/п

Площа об'єкта оподаткування (загальна)8

Кількість місяців перебування у власності, у кварталах9

Ставка10 (%)

Розмір мінімальної заробітної плати на 01 січня звітного року

Застосування підпункту "ґ" підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Кодексу11

Річна сума податку12
(грн)

Пільга

Сума податкового зобов'язання до сплати (грн)

усього16

у тому числі розмір квартальних авансових внесків17

код пільги13

розмір пільги14, %

сума пільги 15 (грн)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Нараховано на 20__ рік, усього (сума рядків 2.1 - 2.n, де n - номер рядка)

 

 

 

 

 

II. Уточнення податкового зобов'язання18

 

 

Сума податкового зобов'язання до сплати (грн)

усього

у тому числі розмір квартальних авансових внесків

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

4

Нараховано за даними раніше поданого розрахунку (р. 3 додатка 1 до Податкової декларації, що уточнюється)19

 

 

 

 

 

5

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання на 20__ рік (р. 3 - р. 4)

 

 

 

 

 

6

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання на 20__ рік (р. 4 - р. 3)

 

 

 

 

 

7

Сума штрафу (к. 4 - 7 р. 5 х 3 % або 5 %)20

 

 

 

 

 

8

Сума пені21

 

 

 

 

 

__________
1 Зазначається номер Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Податкова декларація), до якої додається цей розрахунок.

2 Зазначається порядковий номер розрахунку (арабськими цифрами), починаючи з одиниці, послідовно за порядком зростання. Загальна кількість розрахунків/додатків дорівнює рядку 7 Податкової декларації та залежить від кількості органів місцевого самоврядування, на території адміністративно-територіальних одиниць яких розташовані об'єкти нерухомого майна.

3 Зазначається код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування, повноваження якого розповсюджуються на адміністративно-територіальну одиницю, на території якої розташовано об'єкт(и) нерухомості. У разі створення об'єднаної територіальної громади зазначається код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування, який відповідає адміністративному центру об'єднаної територіальної громади. За кожним таким кодом за КОАТУУ складається окремий додаток.

4 Зазначається код типу об'єкта, визначеного відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17 серпня 2000 року N 507 (далі - Класифікатор).

У разі якщо у правовстановлюючих документах на об'єкт нерухомості не зазначено код згідно з Класифікатором, з Класифікатора обирається код, який найбільше відповідає типу нерухомості, що зазначений у правовстановлюючих документах.

5 Зазначається код за КОАТУУ адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовані об'єкти нерухомості.

6 Зазначається інформація про реєстраційні дані об'єкта нерухомого майна.

7 За потреби кількість рядків може бути збільшена.

8 Зазначається площа об'єкта оподаткування відповідно до підпункту 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 розділу XII Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у метрах квадратних з двома знаками після коми.

У разі перебування об'єкта оподаткування у спільній власності зазначається розмір (площа) належного декларанту такого об'єкта.

9 Зазначається кількість місяців перебування об'єкта нерухомості у власності платника у кожному кварталі звітного (податкового) періоду. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року для попереднього власника не враховується місяць, в якому припинилося право власності на зазначений об'єкт, а для нового власника враховується місяць, в якому він набув право власності (підпункт 266.8.1 пункту 266.8 статті 266 Кодексу).

10 Зазначається ставка податку у відсотках, визначена рішенням органу місцевого самоврядування відповідно до підпункту 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 розділу XII Кодексу.

Якщо рішення прийнято за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 483 "Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" (далі - Типова форма), зазначається ставка, що відповідає відповідному коду об'єкта нерухомого майна.

У разі якщо рішення органу місцевого самоврядування прийнято не за Типовою формою та якщо ставки податку визначені без застосування кодів згідно з Класифікатором, зазначається ставка, визначена для об'єкта нерухомого майна, який найбільше відповідає типу нерухомості, зазначеного у правовстановлюючих документах.

11 Зазначається збільшення річної суми податку на 25000 грн згідно з нормою підпункту "ґ" підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Кодексу: якщо розмір податку збільшується, зазначається "25000", якщо не збільшується, клітинка не заповнюється.

12 Річна сума податку (у гривнях з копійками з двома знаками після ком) за кожним задекларованим об'єктом обчислюється за формулою к. 8 р. 2.n х к. 13 р. 2.n х к. 14 р. 2.n  / 100 + к. 15 р. 2 n, де n - порядковий номер рядка.

13 Зазначається код пільги відповідно до Довідника пільг.

14 Зазначається розмір пільги (%), яка розповсюджується на нерухоме майно згідно з рішенням органу місцевого самоврядування.

15 Зазначається сума пільги (у гривнях з копійками з двома знаками після коми), розрахована пропорційно до кількості місяців перебування нерухомого майна у власності:

к. 16 р. 2 n / 12 х (сума к. 9 - 12) р. 2.n х к. 18 / 100.

16 Зазначається сума податкового зобов'язання до сплати (у гривнях з копійками з двома знаками після коми):

к. 16 р. 2 n / 12 х (сума к. 9 - 12) р. 2.n - к. 19 р. 2 n.

17 Сума авансового внеску за відповідний квартал звітного (податкового) періоду обчислюється за формулами:

к. 21 р. 2 n = к. 20 р. 2 n  / (сума к. 9 - 12) х к. 9 р. 2 n;

к. 22 р. 2 n = к. 20 р. 2 n / (сума к. 9 - 12) х к. 10 р. 2 n;

к. 23 р. 2 n = к. 20 р. 2 n / (сума к. 9 - 12) х к. 11 р. 2 n;

к. 24 р. 2 n = к. 20 р. 2 n - (сума к. 21 - 23) р. 2 n.

18 Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники, у складі уточнюючої Податкової декларації за податковий (звітний) період, що уточнюється, або у складі звітної чи звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

19 Зазначається р. 3 додатка 1 до Податкової декларації, що уточнюється (або р. 6 Податкової декларації у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року N 408).

20 Зазначається розмір штрафної санкції, що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу: якщо сума недоплати визначена Податковою декларацією з відміткою "звітна", "нова звітна", застосовується штраф у розмірі 5 відсотків, якщо з відміткою "уточнююча", застосовується штраф у розмірі 3 відсотки.

21 Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

 

 
 
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)


Додаток 2
до Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Порядковий номер Податкової декларації1  

Розрахунок N2  у частині об'єктів нежитлової нерухомості

1

Код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Розрахунок податкового зобов'язання

N з/п

Код типу об'єкта4

Код за КОАТУУ адміністративно-територіальної одиниці за місцем розташування об'єкта(ів) нерухомості5

Реєстраційний номер6

Дата (дд.мм.рррр)6

Розмір частки/поділу загальної площі об'єкта нерухомості, що перебуває у спільній частковій, спільній сумісній власності6

реєстрації права власності

припинення права власності

1

2

3

4

5

6

7

2.17

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.27

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N з/п

Площа об'єкта оподаткування (загальна)8

Кількість місяців перебування у власності, у кварталах9

Ставка10 (%)

Розмір мінімальної заробітної плати на 01 січня звітного року

Річна сума податку11
(грн)

Пільга

Сума податкового зобов'язання до сплати (грн)

усього15

у тому числі розмір квартальних авансових внесків 16

код пільги12

розмір пільги, %13

сума пільги 14 (грн)

 

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Нараховано на 20__ рік, усього (сума рядків 2.1 - 2.n, де n - номер рядка)

 

 

 

 

 

II. Уточнення податкового зобов'язання17

 

 

Сума податкового зобов'язання до сплати (грн)

усього

у тому числі розмір квартальних авансових внесків

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

4

Нараховано за даними раніше поданого розрахунку (р. 3 додатка 2 до Податкової декларації, що уточнюється) 18

 

 

 

 

 

5

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання на 20__ рік (р. 3 - р. 4)

 

 

 

 

 

6

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання на 20__ рік (р. 4 - р. 3)

 

 

 

 

 

7

Сума штрафу (к. 4 - 7 р. 5 х 3 % або 5 %)19

 

 

 

 

 

8

Сума пені20

 

 

 

 

 

__________
1 Зазначається номер Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - Податкова декларація), до якої додається цей розрахунок.

2 Зазначається порядковий номер розрахунку (арабськими цифрами), починаючи з одиниці, послідовно за порядком зростання. Загальна кількість розрахунків/додатків дорівнює рядку 6 Податкової декларації та залежить від кількості органів місцевого самоврядування, на території адміністративно-територіальних одиниць яких розташовані об'єкти нерухомого майна.

3 Зазначається код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування, повноваження якого розповсюджуються на адміністративно-територіальну одиницю, на території якої розташовано об'єкт(и) нерухомості. У разі створення об'єднаної територіальної громади зазначається код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування, який відповідає адміністративному центру об'єднаної територіальної громади. За кожним таким кодом за КОАТУУ складається окремий додаток.

4 Зазначається код типу об'єкта, визначеного відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17 серпня 2000 року N 507 (далі - Класифікатор).

У разі якщо у правовстановлюючих документах на об'єкт нерухомості не зазначено код згідно з Класифікатором, з Класифікатора обирається код, який найбільше відповідає типу нерухомості, що зазначений у правовстановлюючих документах.

5 Зазначається код за КОАТУУ адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовані об'єкти нерухомості.

6 Зазначається інформація про реєстраційні дані об'єкта нерухомого майна.

7 За потреби, кількість рядків може бути збільшена.

8 Зазначається площа об'єкта оподаткування відповідно до підпункту 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 розділу XII Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у метрах квадратних з двома знаками після коми.

У разі перебування об'єкта оподаткування у спільній власності зазначається розмір (площа) належного декларанту такого об'єкта.

9 Зазначається кількість місяців перебування об'єкта нерухомості у власності платника у кожному кварталі звітного (податкового) періоду. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року для попереднього власника не враховується місяць, в якому припинилося право власності на зазначений об'єкт, а для нового власника враховується місяць, в якому він набув право власності (підпункт 266.8.1 пункту 266.8 статті 266 Кодексу).

10 Зазначається ставка податку у відсотках, визначена рішенням органу місцевого самоврядування відповідно до підпункту 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 розділу XII Кодексу.

Якщо рішення прийнято за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 483 "Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" (далі - Типова форма), зазначається ставка, що відповідає відповідному коду об'єкта нерухомого майна.

У разі якщо рішення органу місцевого самоврядування прийнято не за Типовою формою та якщо ставки податку визначені без застосування кодів згідно з Класифікатором, зазначається ставка, визначена для об'єкта нерухомого майна, який найбільше відповідає типу нерухомості, зазначеного у правовстановлюючих документах.

11 Річна сума податку (у гривнях з копійками з двома знаками після ком) за кожним задекларованим об'єктом обчислюється за формулою к. 8 р. 2.n х к. 13 р. 2.n х к. 14 р. 2.n / 100, де n - порядковий номер рядка.

12 Зазначається код пільги відповідно до Довідника пільг.

13 Зазначається розмір пільги (%), яка розповсюджується на нерухоме майно згідно з рішенням органу місцевого самоврядування.

14 Зазначається сума пільги (у гривнях з копійками з двома знаками після коми), розрахована пропорційно кількості місяців перебування нерухомого майна у власності:

к. 15 р. 2 n / 12 х (сума к. 9 - 12) р. 2.n х к. 17 / 100.

15 Зазначається сума податкового зобов'язання до сплати (у гривнях з копійками з двома знаками після коми):

к. 15 р. 2 n / 12 х (сума к. 9 - 12) р. 2.n - к. 18 р. 2 n.

16 Сума авансового внеску за відповідний квартал звітного (податкового) періоду обчислюється за формулами:

к. 20 р. 2 n = к. 19 р. 2 n / (сума к. 9 - 12) х к. 9 р. 2 n;

к. 21 р. 2 n = к. 19 р. 2 n / (сума к. 9 - 12) х к. 10 р. 2 n;

к. 22 р. 2 n = к. 19 р. 2 n / (сума к. 9 - 12) х к. 11 р. 2 n;

к. 23 р. 2 n = к. 19 р. 2 n - (сума к. 20 - 22) р. 2 n.

17 Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники, у складі уточнюючої Податкової декларації за податковий (звітний) період, що уточнюється, або у складі звітної чи звітної нової Податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

18 Зазначається р. 3 додатка 2 до Податкової декларації, що уточнюється (або р. 6 Податкової декларації у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року N 408).

19 Зазначається розмір штрафної санкції, що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної згідно з нормами підпункту "а" або "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу: якщо сума недоплати визначена Податковою декларацією з відміткою "звітна", "нова звітна", застосовується штраф у розмірі 5 відсотків, якщо з відміткою "уточнююча", застосовується штраф у розмірі 3 відсотки.

20 Нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

____________

Опрос