Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Межведомственной рабочей группе по вопросам реализации инновационных технологических решений для регистрации расчетных операций в сфере торговли (в том числе торговли с использованием Интернета), общественного питания, купли-продажи иностранной валюты, торговли через автоматы по продаже (предоставлению) товаров (услуг), предоставления услуг по приему наличных для дальнейшего перевода, перевозки пассажиров и прочих услуг

Минфин
Положение, Приказ от 26.11.2018 № 936
действует с 08.01.2019

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2018

м. Київ

N 936

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2018 р. за N 1445/32897

Про затвердження Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, перевезення пасажирів та інших послуг

Відповідно до пункту 4 Порядку реалізації експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року N 472,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, перевезення пасажирів та інших послуг, що додається.

2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника Міністра фінансів України Верланова С. О.

 

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

С. В. Холод

Голова Державного агентства
з питань електронного
урядування України

О. Риженко

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України

Л. О. Євдоченко

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

О. Власов

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

М. Нефьодов

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, перевезення пасажирів та інших послуг

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, перевезення пасажирів та інших послуг (далі - Міжвідомча робоча група).

2. Міжвідомча робоча група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом при Мінфіні, утворена з метою вивчення та дослідної експлуатації інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, перевезення пасажирів та інших послуг.

3. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

4. Персональний склад Міжвідомчої робочої групи та зміни до нього затверджуються наказом Мінфіну.

До складу Міжвідомчої робочої групи входять голова, його заступник, секретар та члени Міжвідомчої робочої групи.

Голова Міжвідомчої робочої групи здійснює загальне керівництво, відповідає за організацію та координацію діяльності Міжвідомчої робочої групи.

Заступник голови та секретар Міжвідомчої робочої групи визначаються з числа осіб, які входять до її складу.

Секретар Міжвідомчої робочої групи забезпечує організаційно-технічну підтримку роботи групи, зокрема підготовку необхідних матеріалів та документів до засідань, ведення протоколу засідань, а також здійснення контролю за виконанням рішень.

5. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

1) забезпечення координації роботи членів Міжвідомчої робочої групи з розгляду поданих виробниками (постачальниками) новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій (далі - новітня модель комплексу), пропозицій щодо таких моделей та документів, зазначених у пункті 6 Порядку реалізації експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року N 472 (далі - Порядок);

2) підготовка пропозицій Мінфіну для включення новітніх моделей комплексів до переліку таких моделей.

6. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) перевіряє надані пропозиції виробників (постачальників) новітніх моделей комплексів щодо повноти переліку документів та даних відповідно до пункту 6 Порядку;

2) вивчає пропозиції виробників (постачальників) новітніх моделей комплексів та забезпечує протягом місяця після надходження зазначених пропозицій попередню перевірку дотримання вимог щодо здійснення фіскальних функцій новітніми моделями комплексів та узагальнює інформацію про дотримання/недотримання вимог щодо здійснення таких функцій.

Забезпечення дотримання вимог щодо здійснення фіскальних функцій новітніми моделями комплексів здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 7 Порядку;

3) подає Мінфіну за результатами розгляду пропозицій виробників (постачальників) наступного робочого дня після завершення зазначеної попередньої перевірки пропозиції щодо включення або відмови у включенні новітніх моделей комплексів до переліку таких моделей;

4) надсилає виробникам (постачальникам) у разі недотримання вимог щодо здійснення фіскальних функцій та особливостей, передбачених пунктом 7 Порядку, новітніми моделями комплексів інформацію із зазначенням причин такого недотримання;

5) напрацьовує рекомендації щодо внесення змін до законодавства з питань застосування реєстраторів розрахункових операцій;

6) приймає в межах компетенції інші рішення.

7. Міжвідомча робоча група має право:

1) отримувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, представників міжнародних організацій, незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби постійні або тимчасові робочі групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань.

8. Формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання.

Засідання Міжвідомчої робочої групи проводить голова, а в разі його відсутності - заступник голови. Засідання Міжвідомчої робочої групи проводяться у міру надходження пропозицій виробників та у разі потреби.

Засідання Міжвідомчої робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутня більш як половина її складу.

Працівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських та інших організацій, незалежні експерти і громадяни України, інші особи (які не є членами Міжвідомчої робочої групи) можуть брати участь у її роботі під час обговорення усіх або окремих питань порядку денного засідань за погодженням голови Міжвідомчої робочої групи.

9. Міжвідомча робоча група за результатами розгляду питань, що належать до її компетенції, готує відповідні пропозиції та рекомендації.

10. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Міжвідомчої робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

11. Член Міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання.

12. Рішення з пропозиціями та рекомендаціями Міжвідомчої робочої групи оформлюються протоколом засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар. Протокол засідання надсилається членам Міжвідомчої робочої групи.

У разі недотримання вимог щодо здійснення фіскальних функцій новітніми моделями комплексів Міжвідомча робоча група надсилає виробникам (постачальникам) інформацію із зазначенням причин невідповідності згідно з Порядком.

13. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої робочої групи мають рекомендаційний характер. На підставі наданих Міжвідомчою робочою групою пропозицій та рекомендацій центральні органи виконавчої влади, представники яких входять до Міжвідомчої робочої групи, можуть приймати відповідні рішення шляхом видання розпорядчих актів.

14. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої робочої групи здійснює Мінфін.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

Опрос