Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Требованиям к оформлению виз в электронном виде

МИД
Приказ от 06.12.2018 № 525
действует с 01.01.2019

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.12.2018

м. Київ

N 525

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 грудня 2018 р. за N 1419/32871

Про затвердження Змін до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді

Відповідно до пункту 18 Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року N 118,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді, затверджених наказом Міністерства закордонних справ України від 18 грудня 2017 року N 558, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 січня 2018 року за N 71/31523, що додаються.

2. Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

Т. в. о. Міністра
закордонних справ України

В. М. Боднар

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Служби
зовнішньої розвідки України

Є. Божок

Міністр фінансів України

О. Маркарова

Голова Національного
банку України

Я. В. Смолій

Голова Державної
міграційної служби України

М. Ю. Соколюк

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Слюз

Міністр внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

Голова Державної
прикордонної служби України

П. Цигикал

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

П. Демчина

 

Зміни до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді

1. Пункт 6 розділу I викласти у такій редакції:

"6. е-Віза оформлюється як разова на строк до 30 днів для в'їзду в Україну з діловою, приватною, туристичною метою, а також з метою лікування, провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, з метою виконання службових обов'язків іноземним кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації.".

2. У розділі II:

1) в абзаці четвертому пункту 2 слова та цифри "документа, що підтверджує ділову або туристичну мету поїздки (українською або англійською мовами) відповідно до пунктів 3, 4 цього розділу" замінити словами та цифрами "документа, що підтверджує мету поїздки (українською або англійською мовами) відповідно до пунктів 3 - 8 цього розділу";

2) після пункту 4 доповнити новими пунктами 5 - 8 такого змісту:

"5. При оформленні е-Візи для поїздок з приватною метою подається один з таких документів:

запрошення фізичної особи - громадянина України, іноземця або особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово або постійно проживають на території України, оформлене відповідно до підпункту 2 пункту 7 Правил;

документ, що підтверджує право власності іноземця на нерухомість на території України;

підтвердний документ, що іноземець є чоловіком, дружиною, батьком, матір'ю, дитиною громадянина України.

6. При оформленні е-Візи для поїздок з метою лікування подається запрошення закладу охорони здоров'я.

7. При оформленні е-Візи для поїздок з метою провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту подається один з таких документів:

запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене відповідно до підпункту 1 пункту 7 Правил;

запрошення державного органу, державної установи, державного підприємства, державної організації;

звернення державного органу іноземної держави або міжнародної організації.

8. При оформленні е-Візи для поїздок з метою виконання службових обов'язків іноземним кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації подається звернення відповідного іноземного засобу масової інформації згідно з підпунктом 11 пункту 7 Правил.".

У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 9.

3. Пункт 5 розділу IV викласти у такій редакції:

"5. Залежно від мети поїздки встановлюються кодові позначення:

С-01 (е) - ділова;

С-02 (е) - приватна;

С-06 (е) - туризм;

С-07 (е) - лікування;

С-09 (е) - діяльність у сфері культури, науки, освіти, спорту;

С-11 (е) - виконання службових обов'язків кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації.".

4. У пункті 1 розділу VI слова та цифри "за тарифною ставкою 65 доларів США" виключити.

5. Додатки 2, 3 до Вимог викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту
консульської служби

С. Погорельцев

 

Форма

ВІЗОВА АНКЕТА

1. Прізвище(а) (згідно з паспортним документом)

 
 
 
ФОТО
 
 
 


 
Службові відмітки
 
Дата подання візової анкети:
 
Номер візової анкети:
 
Подані документи:
паспортний документ
поліс медичного страхування
фінансове забезпечення
документ, що підтверджує мету поїздки
 
Прийняте рішення:
в оформленні відмовити
оформити
 
Віза дійсна:
з __.__.____
до __.__.____
 
Строк перебування: __ днів
 
Дата оформлення:
 
Прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи:

2. Прізвище(а) при народженні / попереднє(і) прізвище(а)

3. Ім'я/імена (згідно з паспортним документом)

4. Дата народження
(день, місяць, рік)

5. Місце народження

7. Громадянство (згідно з паспортним документом)

6. Країна народження

8. Стать чоловіча жіноча

9. Цивільний стан
  неодружений/незаміжня    одружений/заміжня
  розлучений/а    вдівець/вдова

10. Ідентифікаційний або персональний номер (за наявності)

11. Тип паспортного документа
закордонний паспорт   дипломатичний паспорт    службовий паспорт
офіційний паспорт    спеціальний паспорт    інший проїзний документ (потрібне зазначити)

12. Номер паспортного документа

13. Дата видачі

14. Дійсний до

15. Орган видачі (згідно з паспортним документом)

16. Поштова адреса та адреса електронної пошти заявника

17. Номер(и) телефону(ів) у міжнародному форматі

18. Мета поїздки
  ділова
  приватна
  туризм
  лікування
  діяльність у сфері культури, науки, освіти, спорту
  виконання службових обов'язків кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації

19. Запланований строк перебування в Україні: з __.__.____ до __.__.____

20. Попередні візи для в'їзду в Україну (отримані впродовж останніх трьох років)
  ні
  так - строк(и) дії візи: з __.__.____ до __.__.____

21. Здійснення в'їзду на тимчасово окуповану територію України АР Крим і м. Севастополь
після 10 червня 2015 року
  ні
  так - мета поїздки:
      орган видачі спеціального дозволу:
      строк дії спеціального дозволу: з __.__.____ до __.__.____

22. Адреса місця проживання заявника в Україні (назва готелю, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти)

23. Прізвище, ім'я, дата народження фізичної особи, яка запрошує в Україну (адреса місця проживання, номер телефону, адреса електронної пошти)

24. Найменування юридичної особи, що запрошує/направляє в Україну (адреса місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти)

25. Прізвище, ім'я контактної особи - представника юридичної особи, що запрошує/направляє в Україну (номер телефону, факсу, адреса електронної пошти)

26. Фінансове забезпечення поїздки в Україну та перебування на її території здійснюється
  заявником   приймаючою стороною стороною, що направляє

27. Місце і дата заповнення

Мені відомо, що сплачений консульський збір поверненню не підлягає.

Мені відома така інформація і я з нею погоджуюсь: дані, які потрібно зазначити в цій візовій анкеті, та надання однієї фотокартки є обов'язковими для розгляду візового клопотання; мої персональні дані, відомості, зазначені в цій візовій анкеті, а також фотокартка будуть передані до компетентних органів України для розгляду при прийнятті рішення щодо оформлення е-Візи.

Заявляю, що відомості, викладені мною в цій візовій анкеті, правдиві. Усвідомлюю, що подання неправдивих відомостей може бути причиною відмови в оформленні е-Візи та відмови у в'їзді в Україну за наявності оформленої е-Візи.

Я зобов'язуюсь виїхати з території України до закінчення строку дії оформленої е-Візи.

Мене поінформовано, що е-Віза є однією з вимог для в'їзду на територію України.

Факт отримання е-Візи не означає, що я маю право на відшкодування, якщо я порушив(ла) положення законодавства України, внаслідок чого мені заборонили в'їзд в Україну. Виконання вимог в'їзду перевірятиметься при проходженні прикордонного контролю, у тому числі щодо:

  наявності дійсного поліса медичного страхування з покриттям витрат щонайменше на 30000 євро або в еквіваленті іншою валютою, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України;

  наявності достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування в Україні і для повернення до держави походження чи можливості отримання достатнього фінансового забезпечення у законний спосіб на території України відповідно до Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в'їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2013 року N 884

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України у сфері захисту персональних даних

Я підтверджую, що прочитав(ла) і зрозумів(ла) все вищевикладене
  ні   так

 

ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВ,
громадянам яких оформлюється е-Віза

Австралія

Співдружність Багамських островів

Барбадос

Королівство Бахрейн

Беліз

Багатонаціональна держава Болівія

Королівство Бутан

Республіка Вануату

Республіка Гаїті

Республіка Ґватемала

Республіка Гондурас

Ґренада

Співдружність Домініки

Домініканська Республіка

Республіка Еквадор

Республіка Індонезія

Королівство Камбоджа

Китайська Народна Республіка

Республіка Кірібаті

Республіка Колумбія

Республіка Коста-Ріка

Держава Кувейт

Лаоська Народно-Демократична Республіка

Республіка Маврикій

Малайзія

Мальдівська Республіка

Республіка Маршаллові Острови

Мексиканські Сполучені Штати

Федеративні Штати Мікронезії

Республіка Союзу М'янма

Республіка Науру

Федеративна Демократична Республіка Непал

Республіка Нікараґуа

Нова Зеландія

Султанат Оман

Республіка Палау

Республіка Перу

Республіка Ель-Сальвадор

Незалежна держава Самоа

Королівство Саудівська Аравія

Республіка Сейшельські Острови

Сент-Вінсент і Ґренадини

Сент-Люсія

Республіка Сінгапур

Соломонові Острови

Республіка Сурінам

Королівство Таїланд

Демократична Республіка Тімор-Лешті

Республіка Трінідад і Тобаґо

Тувалу

Республіка Фіджі

Ямайка

____________

Опрос