Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в положения о порядках регистрации выпуска инвестиционных сертификатов инвестиционного фонда и инвестиционной компании и информации об их выпуске

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 15.11.2018 № 812
действует с 02.01.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

15.11.2018

м. Київ

N 812

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2018 р. за N 1404/32856

Про внесення змін до положень про порядки реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пунктів 13, 14 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про інститути спільного інвестування", Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Закону України від 05 жовтня 2017 року N 2164-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких положень", Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", пунктів 2, 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року N 505-р "Про скасування деяких актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про їх випуск, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 1998 року N 8 (із змінами), такі зміни:

1) розділ 2 виключити.

У зв'язку з цим розділи 3 - 5 вважати відповідно розділами 2 - 4;

2) у пункті 2.1 розділу 2:

абзац четвертий підпункту "ж" викласти в такій редакції:

"- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами;";

підпункт "и" виключити.

У зв'язку з цим підпункти "і" - "к" вважати відповідно підпунктами "и" - "й";

абзац третій підпункту "и" викласти в такій редакції:

"- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи;";

абзац другий підпункту "і" викласти в такій редакції:

"повне найменування і місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми), для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, адреса аудитора, із зазначенням номера та дати (у форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України / інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";";

3) підпункти 6, 7 пункту 4.1 розділу 4 викласти в такій редакції:

"6) аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності за період, що передує даті подання документів до Комісії, який має містити висновок про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;

7) копії річної та/або проміжної фінансової звітності за період, що передує даті подання документів до Комісії, засвідчені підписами емітента;".

2. Унести до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та інформації про їх випуск, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 1998 року N 8 (із змінами), такі зміни:

1) розділ 2 виключити.

У зв'язку з цим розділи 3 - 5 вважати відповідно розділами 2 - 4;

2) у пункті 2.1 розділу 2:

абзац п'ятий підпункту "а" викласти в такій редакції:

"- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами;";

підпункт "и" виключити.

У зв'язку з цим підпункти "і" - "к" вважати відповідно підпунктами "и" - "й";

абзац третій підпункту "и" викласти в такій редакції:

"- номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи;";

абзац другий підпункту "і" викласти в такій редакції:

"повне найменування і місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми), для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, адреса аудитора, із зазначенням номера та дати (у форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України / інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";";

3) підпункти 5, 6 пункту 4.1 розділу 4 викласти в такій редакції:

"5) аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності за період, що передує даті подання документів до Комісії, який має містити висновок про те, що емітент не здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів;

6) копії річної та/або проміжної фінансової звітності за період, що передує даті подання документів до Комісії, засвідчені підписами емітента;".

3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Панченка О.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Опрос