Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и признании утратившим силу распоряжения Нацкомфинуслуг от 26 февраля 2013 года N 640

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 15.11.2018 № 1997
действует с 04.12.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.11.2018

м. Київ

N 1997

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 листопада 2018 р. за N 1369/32821

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 26 лютого 2013 року N 640

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Нацкомфінпослуг від 26 лютого 2013 року N 640 "Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 року за N 462/22994 (із змінами).

3. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Аудиторської
палати України 

Т. О. Каменська 

Голова Національного
банку України 

Я. В. Смолій 

Голова Антимонопольного
комітету України 

Ю. Терентьєв 

 

 

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. Унести до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року N 4368), такі зміни:

1) у розділі I:

абзац сімнадцятий пункту 2 доповнити словами ", "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

після пункту 14 доповнити новим пунктом 15 такого змісту:

"15. Інформація про суб'єкта аудиторської діяльності, який підтверджує фінансову звітність заявника, має бути внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до законодавства:

до розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності";

до розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес", якщо заявником є підприємство, що становить суспільний інтерес. ".

У зв'язку з цим пункт 15 вважати пунктом 16;

2) у розділі VII:

у пункті 1:

в абзаці першому підпункту 3 слова "аудитором (аудиторською фірмою)" замінити словами "суб'єктом аудиторської діяльності";

у підпункті 4 слова "аудиторський висновок (звіт)" замінити словами "аудиторський звіт";

3) у підпункті 2 пункту 8 розділу XI слова "аудитором (аудиторською фірмою)" замінити словами "суб'єктом аудиторської діяльності";

4) у виносці "**" додатка 13 слово "аудитори" замінити словами "суб'єкти аудиторської діяльності".

2. Унести до Положення про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 лютого 2005 року N 3617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28 березня 2005 року за N 336/10616 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18 липня 2013 року N 2365), такі зміни:

1) абзац четвертий пункту 2 розділу I після слів "Про недержавне пенсійне забезпечення" доповнити словами ", "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

2) у розділі III:

у пункті 4:

в абзаці першому слова "висновком аудитора або аудиторської фірми" замінити словами "звітом суб'єкта аудиторської діяльності";

в абзаці другому слова "аудиторський висновок" замінити словами "аудиторський звіт";

абзац третій замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Інформація про суб'єкта аудиторської діяльності, який підтверджує фінансову звітність заявника, має бути внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до законодавства:

до розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності";

до розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес", якщо заявником є підприємство, що становить суспільний інтерес.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

3) у виносці "5" додатка 1 слово "аудитори" замінити словами "суб'єкти аудиторської діяльності".

3. Унести до розділу II Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04 грудня 2012 року N 2531, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за N 2190/22502 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 20 вересня 2016 року N 2290), такі зміни:

підпункт 3 пункту 2 викласти в такій редакції:

"3) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи та наявність у такої особи достатнього розміру власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи:

аудиторський звіт проміжної фінансової звітності юридичної особи за останній квартал, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі;

аудиторський звіт щодо фінансової звітності юридичної особи за останній рік, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі (не подається юридичною особою, запис про державну реєстрацію якої внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у поточному році).

Новостворені заявники замість документів, визначених абзацами другим, третім цього підпункту, подають до Нацкомфінпослуг підтверджений суб'єктом аудиторської діяльності баланс (звіт про фінансовий стан) станом на будь-яку дату, що передує даті подання заяви.

Суб'єкт аудиторської діяльності, який надає зазначені в цьому підпункті аудиторські послуги юридичній особі, має бути внесений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться в порядку, визначеному законодавством;

розрахунок аналітичних показників фінансового стану заявника згідно з переліком, зазначеним у додатку 4 до цього Порядку, підтверджений суб'єктом аудиторської діяльності (не подається заявниками - фінансовими установами);

довідка про відповідність розміру регулятивного/власного капіталу, платоспроможності або додержання фінансових нормативів вимогам законодавства, підтверджена суб'єктом аудиторської діяльності (подається заявником - фінансовою установою з урахуванням вимог абзаців сьомого - десятого пункту 1 розділу IV цього Порядку). У такій довідці обов'язково зазначається інформація про нормативні значення показників, що характеризують вимоги до регулятивного/власного капіталу, платоспроможності та/або фінансових нормативів заявника, та їх фактичних значень для заявника на останню звітну дату, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи, а також про дотримання заявником таких вимог після придбання акцій (часток) у фінансовій установі. У довідці зазначаються ті показники, вимоги щодо додержання яких встановлені законодавством.";

підпункт 3 пункту 3 викласти в такій редакції:

"3) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан іноземної юридичної особи та наявність у такої особи достатнього розміру власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи:

аудиторський звіт проміжної фінансової звітності юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за останній квартал, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі;

аудиторський звіт щодо фінансової звітності юридичної особи, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, за останній рік, що передує поданню заяви про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у фінансовій установі (не подається іноземною юридичною особою, якщо її реєстрація в країні, у якій зареєстровано її головний офіс, відбулася в поточному році).

Новостворені заявники замість документів, визначених абзацами другим, третім цього підпункту, подають до Нацкомфінпослуг підтверджений суб'єктом аудиторської діяльності баланс (звіт про фінансовий стан) станом на будь-яку дату, що передує даті подання заяви;

розрахунок аналітичних показників фінансового стану заявника згідно з переліком аналітичних показників фінансового стану заявника, зазначеним у додатку 4 до цього Порядку, підтверджений суб'єктом аудиторської діяльності (не подається заявниками, які відповідно до своїх установчих документів надають одну або декілька фінансових послуг);

довідка про відповідність розміру регулятивного/власного капіталу, платоспроможності або додержання фінансових нормативів вимогам законодавства країни місцезнаходження заявника, підтверджена суб'єктом аудиторської діяльності (подається заявником, основним видом діяльності якого є надання фінансових послуг, з урахуванням вимог абзаців сьомого - десятого пункту 1 розділу IV цього Порядку). У такій довідці обов'язково зазначається інформація про нормативні значення показників, що характеризують вимоги до регулятивного/власного капіталу, платоспроможності та/або фінансових нормативів заявника, та їх фактичних значень для заявника на останню звітну дату, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному (складеному) капіталі фінансової установи, а також про дотримання заявником таких вимог після придбання акцій (часток) у фінансовій установі. У довідці зазначаються ті показники, вимоги щодо додержання яких встановлені законодавством.".

4. Унести до розділу VIII Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 12 листопада 2015 року N 2724, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2015 року за N 1511/27956, такі зміни:

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Достовірність та повнота річної звітності про діяльність небанківської фінансової групи мають бути підтверджені аудиторським звітом суб'єкта аудиторської діяльності. Інформація про суб'єкта аудиторської діяльності, який надає аудиторські послуги юридичній особі, має бути внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в порядку, визначеному законодавством.

Суб'єктом аудиторської діяльності, що здійснює перевірку консолідованої звітності про діяльність небанківської фінансової групи, не може бути особа, пов'язана з учасниками такої небанківської фінансової групи.";

у пункті 7 слова "аудиторським висновком (звітом)" замінити словами "аудиторським звітом".

5. Унести до Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19 квітня 2016 року N 825, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 травня 2016 року за N 722/28852, такі зміни:

1) абзац другий пункту 2 розділу I викласти в такій редакції:

"Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положенні про реєстр та іншому законодавстві України.";

2) у підпункті 9 пункту 2 розділу II слова "аудиторським висновком" замінити словами "аудиторським звітом";

3) у підпункті 3 пункту 1 розділу IV слова "аудиторський висновок" замінити словами "аудиторський звіт".

 

Директор департаменту державного
регулювання та методології нагляду
на ринках фінансових послуг

Н. Лех

Опрос