Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка дачи органами приватизации согласия на дальнейшее отчуждение, передачу в залог или внесение в уставный капитал хозяйственного общества объектов приватизации, отягощенных обязательствами их владельцев перед государством (территориальной общиной)

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 18.10.2018 № 1330
действует с 21.12.2018

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2018

м. Київ

N 1330

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2018 р. за N 1342/32794

Про затвердження Порядку надання органами приватизації згоди на подальше відчуження, передачу в заставу або внесення до статутного капіталу господарського товариства об'єктів приватизації, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою (територіальною громадою)

Відповідно до статті 27 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання органами приватизації згоди на подальше відчуження, передачу в заставу або внесення до статутного капіталу господарського товариства об'єктів приватизації, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою (територіальною громадою), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 03 травня 2012 року N 606 "Про затвердження Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження або передачу в заставу об'єктів, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 травня 2012 року за N 807/21119.

3. Управлінню контролю постприватизаційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту та контролю забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Фонду

В. Трубаров

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Заступник голови Секретаріату
Української асоціації
районних та обласних рад

І. Б. Кордуба

Заступник Голови - керівник
виконавчої дирекції
Всеукраїнської асоціації
сільських та селищних рад

М. С. Поєдинок

В. о. виконавчого директора
Асоціації міст України

В. В. Сидоренко

 

ПОРЯДОК
надання органами приватизації згоди на подальше відчуження, передачу в заставу або внесення до статутного капіталу господарського товариства об'єктів приватизації, обтяжених зобов'язаннями їх власників перед державою (територіальною громадою)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок регулює відносини між органом приватизації, що здійснює контроль за виконанням зобов'язань власником об'єкта приватизації, взятих ним за договором купівлі-продажу, власником об'єкта приватизації та претендентом на придбання цього об'єкта під час його подальшого відчуження, передачі в заставу або внесення об'єкта приватизації до статутного капіталу господарського товариства у період дії умов договору купівлі-продажу.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

власник - фізична або юридична особа, якій належить на праві власності об'єкт приватизації у період дії зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу;

договір купівлі-продажу - договір купівлі-продажу об'єкта приватизації, укладений органом приватизації в результаті відчуження такого об'єкта у процесі його приватизації;

договір подальшого відчуження - письмова угода між власником та претендентом, згідно з якою від власника до претендента переходить право власності на об'єкт приватизації та невиконані власником зобов'язання, визначені договором купівлі-продажу;

заява - звернення до органу приватизації за погодженням подальшого відчуження, передачі в заставу або внесення до статутного капіталу господарського товариства об'єкта приватизації;

претендент - фізична або юридична особа, яка придбаває об'єкт приватизації, що є предметом договору купівлі-продажу, у разі його подальшого відчуження, передачі в заставу або внесення такого об'єкта до статутного капіталу у період дії умов договору купівлі-продажу.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про приватизацію державного і комунального майна".

II. Порядок погодження подальшого відчуження об'єкта приватизації органом приватизації

1. Для отримання згоди на відчуження об'єкта приватизації власник і претендент подають до органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням зобов'язань, визначених відповідним договором купівлі-продажу, такі документи:

заяву, підписану власником і претендентом;

копії договору купівлі-продажу та договорів про внесення змін до нього (у разі наявності);

документи щодо стану виконання умов договору купівлі-продажу та рішень судів щодо санкцій, передбачених чинним законодавством та умовами договору купівлі-продажу (у разі наявності);

проект договору подальшого відчуження;

письмову згоду претендента щодо взяття на себе зобов'язань, визначених умовами договору купівлі-продажу;

документи, які підтверджують відповідність претендента (кредитора фінансування купівлі об'єкта приватизації (у разі його залучення)) вимогам до покупця, встановленим статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", а саме:

претенденти, які є юридичними особами для придбання об'єкта великої або малої приватизації:

дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію (далі - дозвіл на концентрацію) (у разі необхідності його отримання згідно з Законом України "Про захист економічної конкуренції");

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

останню річну або квартальну фінансову звітність, підтверджену аудитором;

інформацію про кредитора фінансування купівлі об'єкта приватизації (у разі його залучення), а також документи, які підтверджують, що такий кредитор погоджується надати відповідний обсяг фінансування претенденту, у разі надання органом приватизації згоди на подальше відчуження;

претенденти - фізичні особи - громадяни України:

інформацію про джерела походження коштів для придбання об'єкта великої приватизації;

копію паспорта громадянина України;

претенденти - іноземні громадяни:

документ про майновий стан і доходи, виданий уповноваженим органом держави громадянства або податкового резидентства;

копію паспорта / копію документа, що засвідчує особу (у разі придбання об'єкта малої приватизації).

Усі документи, що подаються до органу приватизації з метою погодження подальшого відчуження, викладаються державною мовою.

2. Проект договору подальшого відчуження пакета акцій має передбачати, що предметом договору відчуження є пакет акцій, розмір якого дорівнює розміру пакета акцій, проданого за договором купівлі-продажу (у відсотках до статутного капіталу товариства).

3. Достовірність, повнота поданих документів, а також обов'язок довести відповідність претендента (кредитора фінансування купівлі об'єкта приватизації (у разі його залучення)) вимогам до покупців об'єктів приватизації, встановленим статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", забезпечуються власником об'єкта приватизації.

4. Розгляд заяви здійснює орган приватизації у двадцятиденний строк після одержання відповідних документів. За відсутності зауважень орган приватизації погоджує договір подальшого відчуження.

5. За наявності зауважень до поданих документів орган приватизації у двотижневий строк з дня їх отримання надсилає заявникам лист про необхідність їх доопрацювання. Повторний розгляд доопрацьованих документів здійснюється відповідно до пункту 4 цього розділу.

6. Орган приватизації здійснює погодження подальшого відчуження об'єкта за таких умов:

повного розрахунку власника з органом приватизації за об'єкт приватизації;

виконання власником рішень судів щодо санкцій, передбачених чинним законодавством та умовами договору купівлі-продажу за порушення цих умов (у разі їх наявності);

забезпечення правонаступництва претендентом згідно з умовами проекту договору подальшого відчуження всіх прав та зобов'язань власника, передбачених договором купівлі-продажу;

узяття претендентом на себе всіх невиконаних власником зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу;

відповідності претендента вимогам до покупця, встановленим статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна";

відповідності кредитора фінансування вимогам до покупців об'єктів приватизації, встановленим статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" (у разі його залучення).

наявності дозволу на концентрацію Антимонопольного комітету України (у разі необхідності його отримання згідно з Законом України "Про захист економічної конкуренції").

7. Орган приватизації у разі потреби залучає до розгляду заяв інші органи державної влади (органи місцевого самоврядування) за їх згодою.

8. Погодження подальшого відчуження об'єкта орган приватизації здійснює шляхом накладання на договір подальшого відчуження поряд з підписами сторін договору резолюції "Погоджено" за підписом уповноваженої посадової особи органу приватизації відповідно до розподілу функціональних обов'язків, засвідченим печаткою.

9. У разі відмови у погодженні подальшого відчуження об'єкта орган приватизації листом надає відповідні обґрунтування прийнятого рішення, яке оформлено наказом органу приватизації, і повертає заявникам усі отримані від них документи.

10. За результатами розгляду поданих документів орган приватизації може відмовити в погодженні відчуження об'єкта у таких випадках:

претендент не відповідає вимогам, визначеним цим Порядком та встановленим законодавством для покупців державного (комунального) майна;

кредитор фінансування купівлі об'єкта приватизації не відповідає вимогам до покупців об'єктів приватизації, встановленим статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна";

порушено встановлені цим Порядком вимоги щодо оформлення документів або їх подано у неповному обсязі.

III. Порядок погодження внесення об'єкта приватизації до статутного капіталу іншого господарського товариства

1. Для отримання згоди внесення об'єкта приватизації до статутного капіталу господарського товариства власник до органу приватизації подає такі документи:

заяву, підписану власником;

копію засновницького договору господарського товариства, до статутного капіталу якого буде передано об'єкт приватизації;

копію протоколу установчих зборів господарського товариства, до статутного капіталу якого буде передано об'єкт приватизації;

копію статуту юридичної особи, до статутного капіталу якої буде передано об'єкт приватизації;

копії договору купівлі-продажу та договорів про внесення змін до нього (у разі наявності);

документи щодо стану виконання умов договору купівлі-продажу та рішень судів щодо санкцій, передбачених чинним законодавством та умовами договору купівлі-продажу (у разі наявності);

проект договору про перехід від власника до господарського товариства, до статутного капіталу якого передається об'єкт приватизації, невиконаних зобов'язань за договором купівлі-продажу, в якому має бути відображено умову, що зобов'язання, визначені договором купівлі-продажу, переходять до товариства, до статутного капіталу якого вноситься об'єкт, з дати фактичної передачі об'єкта приватизації;

документи, які підтверджують відповідність засновників юридичної особи, до статутного капіталу якої вноситься майно, вимогам до покупця, встановленим статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", а саме:

для засновників, які є юридичними особами:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

для засновників - фізичних осіб - громадян України:

інформацію про джерела походження коштів для придбання об'єкта великої приватизації;

копію паспорта громадянина України;

для потенційних покупців - іноземних громадян:

документ про майновий стан і доходи, виданий уповноваженим органом держави громадянства або податкового резидентства;

копію паспорта / копію документа, що засвідчує особу (у разі придбання об'єкта малої приватизації).

2. Під час передачі об'єкта приватизації до статутного капіталу товариства не передбачено укладення договору відчуження об'єкта, між власником і товариством, до статутного капіталу якого вноситься об'єкт, має бути укладено відповідний договір, за яким до господарського товариства, до статутного капіталу якого вноситься об'єкт, переходять зобов'язання, передбачені договором купівлі-продажу. Такий договір підлягає погодженню органом приватизації, що уклав договір купівлі-продажу, з дотриманням вимог, передбачених цим Порядком.

3. Достовірність, повнота поданих документів, а також обов'язок довести відповідність засновників вимогам до покупців об'єктів приватизації, встановленим статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", забезпечуються власником об'єкта приватизації.

4. За наявності зауважень до поданих документів орган приватизації у двотижневий строк з дня їх отримання надсилає заявникам лист про необхідність їх доопрацювання. Повторний розгляд доопрацьованих документів здійснюється відповідно до пункту 5 цього розділу.

5. Розгляд заяви орган приватизації здійснює у двадцятиденний строк після одержання відповідних документів. За відсутності зауважень орган приватизації погоджує внесення об'єкта приватизації до статутного капіталу господарського товариства шляхом погодження договору про перехід від власника до господарського товариства, до статутного капіталу якого передається об'єкт приватизації, невиконаних зобов'язань за договором купівлі-продажу.

6. У разі відмови у погодженні передачі об'єкта до статутного капіталу орган приватизації листом надає відповідні обґрунтування прийнятого рішення і повертає заявникам усі отримані від них документи.

7. Орган приватизації у разі потреби залучає до розгляду заяв інші органи державної влади (органи місцевого самоврядування) за їх згодою.

8. Погодження внесення об'єкта приватизації до статутного капіталу господарського товариства орган приватизації здійснює шляхом накладання на договір про перехід від власника до господарського товариства, до статутного капіталу якого передається об'єкт приватизації, невиконаних зобов'язань за договором купівлі-продажу поряд з підписами сторін договору резолюції "Погоджено" за підписом уповноваженої посадової особи органу приватизації відповідно до розподілу функціональних обов'язків, засвідченим печаткою.

IV. Порядок погодження застави (іпотеки) об'єкта приватизації

1. Для отримання згоди на передачу в заставу (іпотеку) об'єкта приватизації власник до органу приватизації подає такі документи:

заяву, підписану власником;

разом із заявою про погодження передачі в заставу (іпотеку) об'єкта до органу приватизації подаються проект договору застави (іпотеки) або договір застави (іпотеки), укладений за відкладальною умовою щодо набрання ним чинності після погодження його органом приватизації, який має передбачати, що:

у разі реалізації заставодержателем (іпотекодержателем) свого права на звернення стягнення на заставлений об'єкт у випадку невиконання власником своїх зобов'язань за договором застави (іпотеки) пов'язане з цим відчуження об'єкта застави (іпотеки) має здійснюватися лише за погодженням з органом приватизації;

у разі розірвання у судовому порядку договору купівлі-продажу у зв'язку з невиконанням власником своїх зобов'язань за цим договором об'єкт приватизації підлягає поверненню у державну (комунальну) власність за рішенням суду. У цьому випадку звернення стягнення на об'єкт приватизації за невиконання власником зобов'язань за договором застави (іпотеки) заставодержателем (іпотекодержателем) здійснене бути не може;

копії договору купівлі-продажу та договорів про внесення змін до нього (у разі наявності);

документи щодо стану виконання умов договору купівлі-продажу та рішень судів щодо санкцій, передбачених чинним законодавством та умовами договору купівлі-продажу (у разі наявності);

документи, які підтверджують відповідність заставодержателя вимогам до покупця, встановленим статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", а саме:

для заставодержателів (іпотекодержателів), які є юридичними особами:

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

для заставодержателів (іпотекодержателів) - фізичних осіб - громадян України:

інформацію про джерела походження коштів;

копію паспорта громадянина України;

для іноземних громадян:

документ про майновий стан і доходи, виданий уповноваженим органом держави громадянства або податкового резидентства;

копію паспорта / копію документа, що засвідчує особу (у разі придбання об'єкта малої приватизації);

Усі документи, що подаються до органу приватизації з метою погодження подальшого відчуження, викладаються державною мовою.

2. Достовірність, повнота поданих документів, а також обов'язок довести відповідність заставодержателя вимогам до покупців об'єктів приватизації, встановленим статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", забезпечуються власником об'єкта приватизації.

3. За наявності зауважень до поданих документів орган приватизації у двотижневий строк з дня їх отримання надсилає заявникам лист про необхідність їх доопрацювання. Повторний розгляд доопрацьованих документів здійснюється відповідно до пункту 4 цього розділу.

4. Розгляд заяви здійснюється органом приватизації у двадцятиденний строк після одержання ним відповідних документів. За відсутності зауважень орган приватизації погоджує договір застави (іпотеки).

5. Погодження застави (іпотеки) об'єкта приватизації орган приватизації здійснює шляхом накладання на договір застави (іпотеки) поряд з підписами сторін договору застави (іпотеки) резолюції "Погоджено" за підписом уповноваженої посадової особи органу приватизації відповідно до розподілу функціональних обов'язків, засвідченим печаткою.

6. У разі відмови у погодженні передачі в заставу об'єкта орган приватизації надає відповідні обґрунтування прийнятого рішення, яке оформлюється наказом відповідного органу приватизації, і повертає заявникам усі отримані від них документи.

7. Орган приватизації у разі потреби залучає до розгляду заяв інші державні органи (органи місцевого самоврядування) за їх згодою.

 

Директор Департаменту
внутрішнього аудиту та контролю

Л. Вєлєва

Опрос