Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и торговли Украины от 15 сентября 2017 года N 1372

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ от 31.10.2018 № 1596
действует с 28.12.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.10.2018

м. Київ

N 1596

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 листопада 2018 р. за N 1333/32785

Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 вересня 2017 року N 1372

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 8 та частини другої статті 13 Закону України "Про публічні закупівлі"

НАКАЗУЮ:

1. Пункт 2 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 вересня 2017 року N 1372 "Про затвердження Порядку укладання і виконання рамкових угод", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2017 року за N 1236/31104, викласти в такій редакції:

"2. Установити, що положення розділу IX Порядку застосовуються з 01 січня 2020 року.".

2. Затвердити Зміни до Порядку укладання і виконання рамкових угод, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 вересня 2017 року N 1372, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2017 року за N 1236/31104, що додаються.

3. Департаменту регулювання публічних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. Загородній

 

ЗМІНИ
до Порядку укладання і виконання рамкових угод

1. В абзацах другому, третьому пункту 5 розділу I слово "проведення" замінити словом "здійснення".

2. У розділі II:

1) у пункті 2 слова "орієнтовний річний обсяг закупівлі, а в разі укладення рамкової закупівлі на строк менше ніж один рік - орієнтовний обсяг такої закупівлі" замінити словами "очікувана вартість предмета закупівлі в разі укладення рамкової угоди строком до одного року або очікувана вартість предмета закупівлі з урахуванням усього строку дії рамкової угоди - у разі укладення рамкової угоди на строк більше ніж один рік";

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. У разі укладення рамкової угоди на строк більше ніж один рік у річному плані закупівель замовника/ЦЗО зазначається строк, на який планується укласти рамкову угоду.".

3. У розділі III:

1) у назві розділу слово "проведення" замінити словом "здійснення";

2) в абзаці п'ятому пункту 2 слова "очікувану ціну за одиницю товару (послуги)" замінити словами "очікувану вартість предмета закупівлі";

3) пункт 3 доповнити новими абзацами такого змісту:

"вимогу замовника/ЦЗО щодо оприлюднення учасниками інформації про ціну за одиницю товару (послуги) відповідно до цього пункту.

Інформація про ціну за одиницю товару (послуги) оприлюднюється учасниками-переможцями в електронній системі закупівель у п'ятиденний строк, що починається після закінчення строку, установленого для оскарження рішень замовника/ЦЗО, який визначено у пункті 4 розділу V цього Порядку.

У разі якщо інформація про ціну за одиницю товару (послуги) містить помилки щодо ціни, виправлена інформація має бути оприлюднена учасником-переможцем у строки, визначені в абзаці п'ятому цього пункту.

Ціна за одиницю товару (послуги) має бути розрахована учасником-переможцем та відповідати його пропозиції за результатами аукціону.

Замовник/ЦЗО оприлюднює в електронній системі закупівель зведену інформацію про ціни за одиниці товарів (послуг), яку подали учасники-переможці, разом з оголошенням з відомостями про укладену рамкову угоду, звітом про результати проведення процедури закупівель та рамковою угодою.";

4) в абзаці другому пункту 4 слова "орієнтовного річного обсягу закупівлі" замінити словами "від очікуваної вартості предмета закупівлі з урахуванням усього строку дії рамкової угоди", слова "орієнтовного обсягу закупівлі" замінити словами "від очікуваної вартості предмета закупівлі";

5) пункт 5 виключити.

4. У розділі IV:

1) у пункті 1:

в абзаці другому слова ", а також у разі необхідності - частини предмета закупівлі (лоти)" виключити;

в абзаці дев'ятому слово "(відбір)" замінити словами "- відбір або конкурентний відбір";

абзаци десятий - дванадцятий виключити;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"критерії оцінки відповідно до статті 28 Закону;

порядок та строк укладення договору (договорів) про закупівлю за рамковою угодою;

порядок та підстави припинення дії рамкової угоди;

випадки та порядок зміни умов рамкової угоди.

Замовником/ЦЗО в рамковій угоді визначаються всі істотні умови договору про закупівлю, крім випадків, передбачених розділом IX цього Порядку.

Умови рамкової угоди не повинні відрізнятися від змісту тендерних пропозицій за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможців процедури закупівлі. Істотні умови рамкової угоди не можуть змінюватися після її підписання, крім таких випадків:

зміна ціни за одиницю товару (послуги) не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару (послуги) на ринку;

зміна встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміна курсу іноземної валюти, зміна біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в рамковій угоді, у разі встановлення порядку зміни ціни за одиницю товару (послуги) у рамковій угоді;

зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

У разі внесення змін до рамкової угоди у випадках, визначених абзацами шістнадцятим - вісімнадцятим цього пункту, замовник відображає зміну ціни за одиницю товару (послуги) в електронній системі закупівель шляхом коригування попередньої ціни за одиницю на відсоткове значення зміни ціни.

У разі внесення змін до рамкової угоди у випадку, визначеному абзацом вісімнадцятим цього пункту, якщо розмір ставки податків або зборів визначено в абсолютному значенні, замовник відображає зміну ціни за одиницю товару (послуги) в електронній системі закупівель шляхом коригування попередньої ціни за одиницю на різницю між значенням зміненої ставки податку або зборів та попереднім значенням такої ставки податку або зборів.

Випадки та порядок зміни умов рамкової угоди визначаються в рамковій угоді.

Замовник/ЦЗО розміщує зміни до рамкової угоди в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня унесення змін до рамкової угоди.";

2) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:

"умову, згідно з якою учасник припиняє бути стороною рамкової угоди в разі, якщо він не подав свої пропозиції для проведення відбору. Замовник самостійно визначає кількість таких випадків, але не менше ніж три;".

5. У розділі V:

1) у пункті 3 слово "найвища" виключити, слова "серед учасників" замінити словами "запропонована кожним з учасників";

2) у пункті 4:

слова "та пропозиції учасника (пропозицій учасників), якого (яких) визначено переможцем (переможцями) торгів" замінити словами "і пропозицій учасників, яких визначено переможцями торгів та які оприлюднили інформацію про ціну за одиницю товару (послуги) відповідно до пункту 3 цього розділу";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі неоприлюднення учасником-переможцем в електронній системі закупівель інформації про ціну за одиницю товару (послуги) або її оприлюднення з помилками щодо ціни у строки, установлені у пункті 3 розділу III цього Порядку, рамкова угода з таким учасником не укладається.";

3) пункт 5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6, 7 вважати відповідно пунктами 5, 6;

4) у пункті 6 слова "з відомостями про рамкову угоду та звітом про результати проведення відкритих торгів" замінити словами "з відомостями про укладену рамкову угоду, звітом про результати проведення відкритих торгів та зведеною інформацією про ціни за одиниці товарів (послуг)".

6. У розділі VI:

1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо під час проведення відбору свою пропозицію відповідно до вимог, установлених у запрошенні, подав лише один учасник, електронний аукціон не застосовується, замовник визначає такого учасника переможцем відбору, після чого електронна система закупівель оприлюднює повідомлення про намір укласти договір.";

2) у пункті 2:

слова "виключно на основі цінового критерію" замінити словами "на основі критеріїв оцінки, які були застосовані під час визначення учасників-переможців для укладення рамкової угоди";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо, крім ціни, установлено інші критерії оцінки, до початку електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично застосовуються показники інших критеріїв оцінки, які було розраховано електронною системою закупівель відповідно до методики оцінки для визначення учасників-переможців для укладення рамкової угоди.";

3) у пункті 3:

в абзаці третьому слова "або частини предмета закупівлі (лота)" виключити;

абзаци восьмий, дев'ятий замінити абзацом такого змісту:

"ціну за товари (послуги), яка розраховується автоматично електронною системою як добуток ціни за одиницю для кожного учасника-переможця, зазначеної ним в інформації про ціну за одиницю, та кількості (об'єму) товару (послуги), на яку (який) планується укласти договір;".

У зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим;

4) пункт 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Учасник може подати нижчу ціну за товари (послуги), ніж та, яка була зазначена в запрошенні для проведення відбору.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

5) пункт 5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6 - 12 вважати відповідно пунктами 5 - 11;

6) у пункті 5 слова "п'ять днів" замінити словами "три дні";

7) у пункті 9 слово "цінових" виключити.

7. Розділ VIII викласти в такій редакції:

"VIII. Порядок та підстави припинення дії рамкової угоди

1. У разі відмови замовника від виконання рамкової угоди у випадках, визначених законодавством, замовник розміщує в електронній системі закупівель повідомлення про відмову від виконання рамкової угоди, що автоматично надсилається учасникам, які підписали таку угоду, не пізніше ніж за 10 днів до дня припинення його участі в рамковій угоді.

2. У разі відмови замовника, в інтересах якого закупівлі за рамковими угодами здійснює ЦЗО, від виконання рамкової угоди у випадках, визначених законодавством, замовник повідомляє про це ЦЗО у строк не пізніше ніж за 10 днів до дня припинення його участі в рамковій угоді, що дасть змогу ЦЗО розмістити в електронній системі закупівель повідомлення про відмову від рамкової угоди, яке автоматично надсилається учасникам рамкової угоди.

3. У разі відмови учасника, який є стороною рамкової угоди, від виконання рамкової угоди з підстав, що передбачені в рамковій угоді, учасник повідомляє про це замовника/ЦЗО в письмовій формі не пізніше ніж за 30 днів до дня припинення участі учасника в рамковій угоді. Замовник/ЦЗО розміщує таку інформацію в електронній системі закупівель.

4. Рамкова угода припиняється в порядку та за наявності підстав, визначених у рамковій угоді. До підстав припинення рамкової угоди належать:

відмова замовника від виконання рамкової угоди відповідно до пункту 1 цього розділу;

відмова всіх замовників, в інтересах яких закупівлю за рамковими угодами здійснює ЦЗО, від виконання рамкової угоди відповідно до пункту 2 цього розділу;

настання обставин, передбачених в абзацах другому, третьому пункту 2 розділу IV цього Порядку, якщо внаслідок цього кількість учасників, які підписали рамкову угоду, стала менше трьох.

Електронна система закупівель не призначає відбір у разі, якщо в рамковій угоді залишилося менше ніж три учасники.

Рамкова угода може містити інші підстави припинення, передбачені законодавством.

5. Припинення рамкової угоди здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та цього Порядку.".

 

Директор департаменту
регулювання публічних закупівель

Л. В. Лахтіонова

Опрос