Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Украины от 19 июля 2005 года N 360

Министерство здравоохранения
Приказ от 04.10.2018 № 1819
редакция действует с 28.12.2019

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.10.2018

м. Київ

N 1819

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2018 р. за N 1300/32752

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року N 360

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства охорони здоров'я України
 від 26 грудня 2019 року N 2677

Відповідно до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби", Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", підпункту 10 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, з метою удосконалення організації рецептурного відпуску та запровадження електронної форми рецепта за спеціальними рецептурними бланками форми N 3 (ф-3)

НАКАЗУЮ:

1. Підпункт 1.4 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року N 360 "Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за N 782/11062, виключити.

2. Внести зміни до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року N 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за N 782/11062, виклавши їх в новій редакції, що додаються.

3. Затвердити зміни до Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року N 360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за N 783/11063, що додаються.

4. Внести зміни до Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року N 360, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за N 784/11064, виклавши її в новій редакції, що додається.

5. Рецептурні бланки форми N 1 (ф-1) та спеціальні рецептурні бланки форми N 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів, виготовлені та/або придбані до набрання чинності цим наказом, дійсні до повного їх використання.

Застосування рецептурних бланків N 1 (ф-1), що формуються засобами реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії (далі - Реєстр), відповідно до Положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 грудня 2015 року N 890, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 74/28204 (далі - Положення), які використовувались до дати набрання чинності наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 квітня 2018 року N 735 "Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року N 360", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 квітня 2018 року за N 502/31954, дозволяється до внесення технічних змін у Реєстр у період до 31 грудня 2020 року з дотриманням положень абзацу третього пункту 3 розділу IV Положення.

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26.12.2019 р. N 2677)

6. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р. Р.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

В. о. Голови Держлікслужби

Р. Ісаєнко

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

Правила
виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення

I. Загальні вимоги до виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення

1. Рецепти на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі - Рецепти) виписуються лікарями суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики (далі - суб'єкт господарювання), згідно із лікарськими спеціальностями, за якими провадиться медична практика відповідно до отриманої ліцензії, та відповідно до лікарських посад (далі - медичні працівники). Рецепти на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які відпускаються на пільгових умовах, безоплатно чи з доплатою або вартість яких підлягає державному відшкодуванню (повністю або частково), дозволяється виписувати медичним працівникам суб'єктів господарювання, які провадять медичну практику, за узгодженням зі структурними підрозділами охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.

Фельдшери закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування мають право виписувати Рецепти хворим із затяжними і хронічними захворюваннями у разі продовження лікуючим лікарем курсу лікування із зазначенням своєї посади та засвідченням Рецепта власним підписом та печаткою закладу охорони здоров'я.

2. Медичні працівники, які мають право виписувати Рецепти, є відповідальними за призначення хворому ліків та додержання правил виписування Рецептів згідно із законодавством України.

У разі якщо Рецепт був виписаний з порушенням цих Правил, керівник закладу охорони здоров'я або фізична особа - підприємець (далі - ФОП), що провадить господарську діяльність з медичної практики, зобов'язані забезпечити своєчасне виписування нового Рецепта для хворого.

3. Рецепти виписуються хворому за наявності відповідних показань з обов'язковим записом про призначення лікарських засобів чи медичних виробів в медичній документації (історія хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого).

Рецепти виписуються на лікарські засоби, зареєстровані в Україні, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

4. Рецепти обов'язково виписуються на:

рецептурні лікарські засоби;

безрецептурні лікарські засоби, медичні вироби у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових умовах;

лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки для конкретного пацієнта.

5. Рецепти на лікарські засоби, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів, і вироби медичного призначення виписуються на рецептурних бланках форми N 1 (ф-1) (додаток 1).

Рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на спеціальних рецептурних бланках форми N 3 (ф-3) (додаток 2).

Спеціальні рецептурні бланки форми N 3 (ф-3) виготовляються на папері рожевого кольору розміром 75 х 120 мм, мають наскрізну нумерацію. Контроль за їх обліком та використанням покладається на відповідальну особу, яка призначається наказом суб'єкта господарювання.

Рецепти ф-1 та ф-3 можуть також виписуватись у формі електронного документа - електронного рецепта. Електронний рецепт створюється, зберігається та передається через інформаційну (інформаційно-телекомунікаційну) систему, доступ до якої надається уповноваженим особам суб'єкта господарювання, що здійснюють виписування електронного рецепта, та уповноваженим особам суб'єкта господарювання, що здійснюють відпуск лікарського засобу за електронним рецептом відповідно до вимог чинного законодавства у сфері електронного документообігу, електронного цифрового підпису та захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Інформаційно-телекомунікаційна система, в якій створюється, зберігається та передається електронний рецепт, повинна мати комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

Електронний рецепт виписується відповідно до пункту 1 цього розділу уповноваженою на те в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі суб'єкта господарювання особою і підписується електронним цифровим підписом з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа за допомогою надійного засобу електронного цифрового підпису.

Рецепт, створений комп'ютерним набором, який було роздруковано та підписано власноруч чи за допомогою факсиміле, не вважається електронним рецептом.

Суб'єкт господарювання самостійно приймає рішення про запровадження виписування електронних рецептів, крім випадків, коли вимоги щодо обов'язкового виписування електронного рецепта визначено законодавством.

Для виписування електронного рецепта суб'єкт господарювання вносить до бази даних інформаційної (інформаційно-телекомунікаційної) системи інформацію про лікаря та пацієнта, яка відповідає інформації, що зазначається на рецептурних бланках форм N 1 (ф-1) та N 3 (ф-3).

Електронний рецепт для пацієнта може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму, яка відтворює інформацію, що зазначається на рецептурних бланках форм N 1 (ф-1) та N 3 (ф-3).

Візуальною формою електронного рецепта є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для сприйняття його змісту людиною. Така форма не є Рецептом.

За згодою пацієнта суб'єкт господарювання може надавати йому додаткові послуги (сервіси), пов'язані із виписуванням електронного рецепта (повідомлення номера рецепта через засоби мобільного зв'язку, на електронну адресу тощо).

6. Рецепти на лікарські засоби, що відпускаються на пільгових умовах, з доплатою чи безоплатно, крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів, виписуються у 2 примірниках на рецептурному бланку форми N 1 (ф-1) (крім електронних рецептів).

7. У разі виписування безоплатно, з доплатою чи на пільгових умовах наркотичних (психотропних) лікарських засобів поряд з виписуванням Рецепта на бланку ф-3 виписується додатково Рецепт на бланку ф-1.

8. У разі необхідності відповідно до дозового режиму дозволяється виписувати Рецепт на лікарський засіб в кількості, необхідній для продовження чи повторення курсу лікування, шляхом зазначення кратності видачі ліків, за винятком лікарських засобів, що відпускаються згідно з нормами відпуску рецептурних лікарських засобів (далі - норми відпуску) (додаток 3).

9. Забороняється виписувати в одному Рецепті лікарські засоби у більшій кількості, ніж зазначена у нормах відпуску, крім випадків:

зазначених у пунктах 3, 4 розділу II цих Правил;

надходження зазначених у нормах відпуску лікарських засобів в оригінальних упаковках, що містять більшу кількість таблеток, ніж зазначена у нормах відпуску. У такому випадку дозволяється виписувати в Рецепті 1 упаковку, але не більше 50 таблеток.

10. Забороняється виписувати Рецепти на лікарські засоби (за міжнародними непатентованими назвами), перелічені в додатку 4 до цих Правил, що використовуються для усіх видів наркозу (інгаляційного, неінгаляційного, увідного) при хірургічних та діагностичних втручаннях.

11. Рецептурні комбіновані лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму норму, виписуються медичними працівниками на рецептурних бланках ф-1.

Забороняється виписувати в одному Рецепті ф-1 комбіновані лікарські засоби, у складі яких кількість наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів перевищує гранично допустиму кількість, зазначену у додатку 5 до цих Правил.

У разі надходження цих препаратів в оригінальних упаковках, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в кількості, що перевищує їх гранично допустиму норму, дозволяється виписувати в 1 Рецепті 1 упаковку лікарського засобу, але не більше 50 таблеток.

12. Рецепти на лікарські засоби, виписані на рецептурних бланках форми N 1 (ф-1), дійсні протягом одного місяця з дня виписування, а на спеціальних рецептурних бланках форми N 3 (ф-3) - протягом десяти днів з дня виписування.

Строк дії електронного рецепта відповідає строку дії Рецепта, виписаного на рецептурному бланку форми N 1 (ф-1) та рецептурному бланку форми N 3 (ф-3) відповідно.

II. Особливості виписування Рецептів для деяких категорій хворих

1. Пільговим категоріям пацієнтів, яким проводять ін'єкції поза межами закладів охорони здоров'я, дозволяється виписувати до 100 г етилового спирту безоплатно на місяць.

2. У разі необхідності (відрядження, відпустка тощо) пацієнтам, в тому числі тим, які мають право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для тримісячного курсу лікування, ураховуючи норми відпуску.

3. Хворим із затяжними і хронічними захворюваннями, в тому числі тим, які мають право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку наркотичні (психотропні) лікарські засоби в кількості, передбаченій для десятиденного курсу лікування.

4. При наданні паліативної допомоги пацієнтам, в тому числі тим, які мають право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для п'ятнадцятиденного курсу лікування.

5. При виписуванні Рецептів відповідно до пунктів 2 - 4 цього розділу лікар повинен зробити позначку "Хронічно хворому".

6. Для хворих із затяжними і хронічними захворюваннями Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал у кількості, що не перевищує гранично допустиму, у суміші з іншими лікарськими засобами та належать до рецептурних, можуть виписуватись на рецептурному бланку форми N ф-1 (ф-1) на курс лікування до одного місяця з обов'язковою позначкою лікаря "За спеціальним призначенням".

III. Особливості щодо заповнення рецептурних бланків

1. Рецепти заповнюються чітко і розбірливо чорнилом, кульковою ручкою або комп'ютерним набором з обов'язковим заповненням належної інформації, передбаченої відповідною формою бланка Рецепта. Виправлення в Рецепті не дозволяються.

У разі виявлення в електронному рецепті помилки такий електронний рецепт вважається недійсним та анулюється в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі особою, що виписала електронний рецепт, або іншою уповноваженою суб'єктом господарювання особою.

2. Забороняється нанесення на рецептурний бланк інформації (в тому числі рекламної), крім визначеної у цьому розділі.

3. На Рецептах зазначається міжнародна непатентована назва лікарського засобу. Торговельна назва зазначається, якщо лікарський засіб не має міжнародної непатентованої назви, належить до лікарських засобів біологічного походження або подібних біологічних лікарських засобів (біосимілярів).

Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгредієнтів, що може призвести до плутанини стосовно того, який лікарський засіб виписано.

4. Правила заповнення рецептурного бланка форми N 1 (ф-1):

1) у частині бланка вище лінії відрізу, яка залишається у суб'єкта господарювання, лікар якого виписав Рецепт, зазначаються прізвище, ініціали та вік хворого, назви лікарських засобів із зазначенням форм випуску та виписаної кількості лікарських засобів, номер бланка друкарським способом та дата виписування (число, місяць, рік) Рецепта;

2) у частині бланка, яка видається хворому, нижче лінії відрізу у відповідних графах для закладів охорони здоров'я зазначаються найменування закладу охорони здоров'я, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номер та дата (число, місяць, рік числовим способом) видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики або номер та дата (число, місяць, рік числовим способом) рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;

3) у частині бланка, яка видається хворому, нижче лінії відрізу у відповідних графах для ФОП зазначаються прізвище, ім'я та по батькові ФОП, лікар якого виписує Рецепт, місцезнаходження (місце провадження діяльності) ФОП, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), номер та дата (число, місяць, рік числовим способом) видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики або номер та дата (число, місяць, рік числовим способом) рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;

4) у графі "Рецепт N ______" зазначається номер Рецепта друкарським способом та підкреслюється слово "дорослий" у випадку виписування Рецепта особі віком від 18 років, або "дитячий" у випадку виписування Рецепта особі віком до 18 років;

5) у графі "(дата виписування Рецепта)" зазначаються число, місяць та рік виписування Рецепта;

6) у Рецепті підкреслюється "за повну вартість", якщо пацієнт оплачує лікарський засіб за власні кошти, або "безоплатно", якщо для лікарського засобу передбачено безоплатний відпуск для пацієнта, або "з доплатою", якщо лікарський засіб відпускається на пільгових умовах або пацієнт частково оплачує вартість лікарського засобу;

7) у графі "джерело фінансування" зазначаються назва та код бюджетної програми, за рахунок фінансування якої лікарський засіб відпускається пацієнту безоплатно або з доплатою;

8) у Рецепті зазначаються прізвище, ініціали та вік хворого, якому виписується Рецепт, номер його карти амбулаторного чи стаціонарного хворого;

9) у Рецепті зазначаються прізвище та ініціали лікаря, який виписує Рецепт. Рецепт засвідчується підписом та особистою печаткою лікаря.

Засвідчувати печаткою лікаря не заповнені та не підписані лікарем рецептурні бланки забороняється;

10) на рецептурних бланках форми N 1 (ф-1) дозволяється виписувати не більше трьох найменувань лікарських засобів.

Одне найменування лікарського засобу виписується у разі призначення:

пільговим категоріям населення на рецептурному бланку форми N 1 (ф-1);

лікарських засобів, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, на рецептурному бланку форми N 1 (ф-1);

лікарських засобів на спеціальному рецептурному бланку форми N 3 (ф-3);

11) в частині звернення лікаря до фармацевтичного працівника у Рецепті зазначаються:

латинською, або англійською, або українською мовою назва лікарського засобу, а саме: міжнародна непатентована назва, торговельна назва у випадках, визначених пунктом 3 цього розділу, назва формоутворюючих та коригуючих речовин, склад лікарського засобу, лікарська форма, звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення та/або видачу лікарського засобу. Скорочення зазначаються тільки латинською мовою;

державною мовою або мовою міжнаціонального спілкування пишеться спосіб застосування ліків із зазначенням дози, частоти, часу та умов прийому. Забороняється обмежуватися загальними вказівками типу "Зовнішнє", "Відомо" тощо;

державною мовою позначки "Хронічно хворому", "За спеціальним призначенням" та на паперових рецептурних бланках додатково засвідчуються підписом та печаткою лікаря.

Використання латинських скорочень дозволяється тільки відповідно до прийнятих у медичній та фармацевтичній практиці (додаток 6);

12) у графі "Додаткова інформація" зазначається номер страхового поліса (за наявності), а для Рецептів на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які відпускаються з доплатою чи безоплатно, зазначається інформація, необхідна для виконання державних, регіональних або місцевих програм, в тому числі уточнююча інформація щодо графи "Джерело фінансування".

5. Особливості заповнення Рецептів на лікарські засоби, що виготовляються в умовах аптеки:

1) Рецепти на лікарські засоби, які виготовляються в аптеці, заповнюються в розгорнутому вигляді;

2) назви наркотичних (психотропних) та отруйних лікарських засобів пишуться на початку Рецепта, далі - усі інші лікарські засоби (інгредієнти);

3) при виписуванні наркотичних (психотропних), отруйних та сильнодіючих лікарських засобів у дозах, що перевищують вищі одноразові дози, медичний працівник зобов'язаний написати дозу цього засобу словами і поставити знак оклику;

4) кількість твердих та сипучих лікарських засобів зазначається у грамах (0,001; 0,01; 0,5; 1,0), рідких - у мілілітрах, грамах, краплях;

5) за потреби негайного відпуску хворому ліків у верхній частині Рецепта проставляється позначка "cito" (швидко) або "statim" (негайно);

6) на зворотньому боці рецептурного бланка проставляються штамп аптеки, яка виготовила лікарський засіб, номер лікарської форми індивідуального виготовлення. У графах "Перевірив", "Відпустив", "Прийняв", "Виготовив" зазначаються прізвища, ініціали та проставляються підписи фармацевтичних працівників, які заповнюють ці графи.

6. Правила заповнення спеціального рецептурного бланка форми N 3 (ф-3):

1) у верхній частині бланка для закладів охорони здоров'я зазначаються найменування закладу охорони здоров'я, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номер та дата (число, місяць, рік числовим способом) видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики або номер та дата (число, місяць, рік числовим способом) рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;

2) у верхній частині бланка для ФОП зазначаються прізвище, ім'я та по батькові ФОП, лікар якого виписує Рецепт, місцезнаходження (місце провадження діяльності) ФОП, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), номер та дата (число, місяць, рік числовим способом) видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики або номер та дата (число, місяць, рік числовим способом) рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;

3) у частині "Рецепт" зазначаються серія та номер друкарським способом, дата (число, місяць, рік) виписування Рецепта, прізвище, ініціали та вік хворого, номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого;

4) у Рецепті зазначаються прізвище та ініціали лікаря, який виписує Рецепт. Рецепт засвідчується підписом та особистою печаткою лікаря.

Засвідчувати печаткою лікаря не заповнені та не підписані лікарем рецептурні бланки забороняється;

5) у графі "Місце позначки" зазначаються позначки "Хронічно хворому", "За спеціальним призначенням", які на паперових рецептурних бланках додатково засвідчуються підписом та печаткою лікаря;

6) заповнення Рецепта в частині звернення до фармацевтичного працівника здійснюється відповідно до підпункту 11 пункту 4 цього розділу.

 

Начальник Управління
фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції

Т. М. Лясковський

 

Прізвище, ініціали та вік хворого __________________________________________________________

Назва та кількість виписаних лікарських
засобів _______________________________________________________________________________

Рецепт N ____________

"___" ____________ 20__ р.
(дата виписування рецепта)


лінія відрізу
...........................................................................................................................................................................

ФОРМА
рецептурного бланка N 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно або з доплатою

Найменування закладу охорони здоров'я або прізвище, ім'я, по батькові ФОП _____________________
Місцезнаходження закладу охорони здоров'я або ФОП* _______________________________________
Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер
облікової картки платника податків** ______________________________________________________
Реквізити ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
або рішення органу ліцензування
про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з медичної
практики ______________________________________________________________________________

Медична документація ф-1

РЕЦЕПТ N _____
дорослий, дитячий (потрібне підкреслити)

"___" ____________ 20__ р.
(дата виписування рецепта)

За повну вартість

 

Безоплатно

джерело фінансування __________________________________________

З доплатою

джерело фінансування __________________________________________


______________________________________________________________________________________
Прізвище, ініціали та вік хворого __________________________________________________________
Номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого _______________________________________
Прізвище та ініціали лікаря _______________________________________________________________
   I Rp:
   I
   I
______________________________________________________________________________________
   I Rp:
   I
   I
______________________________________________________________________________________
   I Rp:
   I
   I
Додаткова інформація ___________________________________________________________________
Підпис та особиста печатка
лікаря

Рецепт дійсний протягом 1 місяця

(друкується на зворотному боці рецептурного бланка)

Штамп аптеки

N лікарської форми
індивідуального виготовлення ______________

Перевірив ___________

Відпустив _________

Прийняв ____________

Виготовив _____________


Примітка. Номер бланка зазначається друкарським способом.

____________
* Місце проживання (місце провадження діяльності) ФОП.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

 

Начальник Управління
фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції

Т. М. Лясковський

 

ФОРМА
спеціального рецептурного бланка N 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів

Найменування закладу охорони здоров'я або прізвище, ім'я, по батькові ФОП ___________________
Місцезнаходження закладу охорони здоров'я або ФОП* _____________________________________
Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки платника податків** ___________________
_____________________________________________________________________________________
Реквізити ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики
або рішення органу ліцензування
про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з медичної
практики _____________________________________________________________________________

Медична документація ф-3

РЕЦЕПТ

Серія ___N _______________ "___" ____________ 20__ року
Прізвище, ініціали та вік хворого _________________________________________________________
Номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого ______________________________________
Прізвище та ініціали лікаря ______________________________________________________________
   I Rp:
   I
   I
Місце для позначки ____________________________________________________________________

Підпис лікаря

Особиста печатка лікаря


Рецепт дійсний протягом 10 днів
Рецепт залишається в аптеці

Примітка. Серія та номер бланка зазначаються друкарським способом.

____________
* Місце проживання (місце провадження діяльності) ФОП.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.

 

Начальник Управління
фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції

Т. М. Лясковський

 

Норми відпуску рецептурних лікарських засобів

Назва лікарського засобу

Гранично допустима для відпуску кількість засобу на один Рецепт

Амфепрамон (фепранон)

драже 0,025 г

50 драже

Бупренорфін

таблетки 0,2 мг

0,017 г

таблетки 0,4 мг

0,017 г

таблетки 2 мг

0,112 г

таблетки 4 мг

0,112 г

таблетки 8 мг

0,112 г

ампули 0,3 мг - 1 мл

20 амп.

ампули 0,6 мг - 2 мл

10 амп.

пластир трансдермальний

10 пластирів незалежно від дозування

таблетки 5 мг, 15 мг, 30 мг, 60 мг

12 табл.

Морфін

таблетки 5 мг

40 табл.

таблетки 10 мг

20 табл.

розчин оральний 2 мг/1 мл

100 мл

ампули 1 % - 1 мл

10 амп.

Натрію оксибутират та інші солі оксимасляної кислоти

 

ампули 20 % - 5, 10 мл

10 амп.

флакони 66,7 % - 50 мл

1 фл.

Омнопон

ампули по 1 мл

10 амп.

Психотропні лікарські засоби*

10 - 12 табл., 10 амп.

Тримеперидину гідрохлорид

ампули 20 мг/мл

10 амп.

таблетки 25 мг

10 табл.

Триазолам (хальцион)

таблетки 0,25 мг

30 табл.

Етилморфіну гідрохлорид**

таблетки 10 мг, 15 мг

0,2 г загальної кількості етилморфіну у перерахунку на безводну основу

Просідол

таблетки 25 мг

10 табл.

ампули 1 % - 1 мл

0,25 г загальної кількості просідолу у перерахунку на безводну основу

Трамадол (міжнародна непатентована назва)

капсули, таблетки 0,05 г

30 капс., табл.

ампули 5 % - 1 мл

10 амп.

ампули 5 % - 2 мл

10 амп.

краплі 0,1 г в 1 мл

1 фл. 50 мл

свічки ректальні 0,1 г

20 свічок

Атропін та його солі, порошок

0,01 г

Тетракаїн, порошок

1 г

Тригексифенідил

0,12 г

Атракурій

0,05 г

Векуроній

0,004 г

Піпекуроній

0,004 г

Рокуроній

0,05 г

Суксаметоній

0,1 г

Буторфанол (морадол тощо)

0,008 г

Дифенгідрамін (димедрол), тверді форми

2,1 г

Зопіклон

0,075 г

Клонідин (клофелін), субстанція, рідкі форми

0,015 г

Метандієнон

0,05 г

Нандролон

0,05 г

Прометазин

0,5 г

Гідроморфону гідрохлорид

21 табл.

Фентаніл у формі трансдермальних терапевтичних систем із пролонгованим ефектом

10 пластирів незалежно від дозування

Метадон

таблетки 5 мг, 10 мг, 25 мг, 40 мг

1 г

рідкі форми, 1 мг в 1 мл

0,3 г

Кодеїн (кодеїну фосфат), таблетки

2,1 г

____________
* Віднесені до психотропних лікарських засобів згідно із Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".

** В очних краплях та мазях етилморфіну гідрохлорид може виписуватись у кількості до 1 г за наявності вказівки медичного працівника на рецепті "За спеціальним призначенням".

 

Начальник Управління
фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції

Т. М. Лясковський

 

ПЕРЕЛІК
лікарських засобів (за міжнародними непатентованими назвами), на які не дозволяється виписувати Рецепти

Фармакотерапевтична група

Міжнародна непатентована назва

Засоби для наркозу

 

Азоту закис

 

Галотан

 

Гексенал

 

Гексобарбітал

 

Диетиловий ефір

 

Енфлуран

 

Етомідат

 

Ізофлуран

 

Кетамін

 

Метогексітал

 

Натрию оксибат*

 

Предіон

 

Пропанідид

 

Пропофол

 

Тіопентал натрію

Опіоїдні аналгетики

 

 

Реміфентаніл

 

Фентаніл**

Нейролептики

 

 

Дроперидол

Похідні бензодіазепіну

 

 

Мідазолам***

 

Флунітразепам***

Діагностичні радіофармацевтичні препарати

Без винятку

Терапевтичні радіофармацевтичні препарати

Без винятку

Антихолінергічні засоби

Тропікамід

____________
* Лікарські форми для внутрішньовенного введення.

** Крім препаратів у формі трансдермальних терапевтичних систем із пролонгованим ефектом.

*** Лікарські форми для внутрішньовенного та внутрішньом'язового введення.

 

Начальник Управління
фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції

Т. М. Лясковський

 

Норми
гранично допустимої для відпуску кількості наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсору у складі комбінованого лікарського засобу

Назва наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсору

Гранично допустима для відпуску кількість у складі наркотичного (психотропного) комбінованого лікарського засобу на 1 рецепт

Кодеїн

0,2 г

Декстропропоксифен

0,6 г

Фенобарбітал

1 г

Ефедрину гідрохлорид

0,6 г

Псевдоефедрин

0,6 г

Фенілпропаноламін

0,6 г

Ерготамін

0,02 г

Ергометрин

0,002 г

(у перерахунку на безводну основу)

 

Начальник Управління
фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції

Т. М. Лясковський

 

Рецептурні скорочення,
прийняті у медичній та фармацевтичній практиці

Скорочення латинською мовою

Повне написання

Переклад

1

2

3

 

ana

по, порівну

ac. acid.

acidum

кислота

amp.

ampulla

ампула

aq.

aqua

вода

aq. pur.

Aqua purificata

очищена вода

but.

butyrum

масло (тверде)

comp.

compositus (a, um)

складний

D.

Da, Detur, Dentur

видай, нехай буде видано, нехай будуть видані

D. S.

Da Signa, Detur Signetur

видай, познач нехай буде видано, позначено, видати, позначити

D. t. d.

Da (Dentur) tales doses

видай (видати) такі дози

dil.

dilutus

розведений

div. in. p. aeq.

Divide in partes aequales

розділи на рівні частини

extr.

extractum

екстракт, витяжка

f.

fiat (fiant)

нехай утвориться (утворяться)

gtt., gtts.

gutta, guttae

крапля, краплі

hb.

herba

трава

inf.

infusum

настій

inampl.

In ampullis

в ампулах

intab.

In tabulettis

у таблетках

linim.

linimentum

рідка мазь, лінімент

liq.

liquor

рідина

M. pil.

Massa pilularum

пілюльна маса

M.

Misce, Misceatur

змішай, нехай буде змішано, змішати

N.

numero

число

ol.

oleum

олія

pil.

pilula

пілюля

P. aeq.

Partes aequeles

рівні частини

pulv.

pulvis

порошок

q. s.

Quantum satis

Скільки потрібно, скільки необхідно

r., rad.

radix

корінь

Rp.

Recipe

візьми

Rep.

Repete, Repetatur

повтори, нехай буде повторено

rhiz.

rhizoma

кореневище

S.

Signa, Signetur

познач, нехай буде позначено

sem.

semen

насіння

simpl.

simplex

простий

sir.

sirupus

сироп

sol.

solutio

розчин

steril.

Aerilisa sterilisetur

простерилізуй, нехай буде простерилізовано

supp.

suppositorium

свічка, супозиторій

tab.

tabuletta

таблетка

t-ra., tct.

tinctura

настойка

ung.

unguentum

мазь

vitr.

vitrum

склянка

praecip.

praecipitatus

осаджений

 

Начальник Управління
фармацевтичної діяльності та
якості фармацевтичної продукції

Т. М. Лясковський

Опрос