Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия органов Государственной пограничной службы Украины и Государственной фискальной службы Украины при выявлении признаков нарушений таможенных правил, а также выявлении имущества, которое не имеет владельца или владелец которого неизвестен

Минфин, МВД
Порядок, Приказ от 18.10.2018 № 849/828
действует с 18.12.2018

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2018

м. Київ

N 849/828

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 листопада 2018 р. за N 1290/32742

Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Державної фіскальної служби України під час виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий

Відповідно до статті 558 Митного кодексу України, підпункту 191.1.23 пункту 191.1 статті 191 розділу I Податкового кодексу України, пункту 33 частини першої статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", з метою врегулювання порядку взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону під час здійснення оперативно-службової діяльності з митницями та контролюючими органами

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Державної фіскальної служби України під час виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства доходів і зборів України від 03 жовтня 2013 року N 947/525 "Про затвердження Інструкції про порядок дій органів (підрозділів) охорони державного кордону під час виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий, та порядок подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами доходів і зборів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2013 року за N 1826/24358 (зі змінами).

3. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України (Рябий С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

 

Міністр внутрішніх
справ України

А. Аваков

В. о. Міністра фінансів України

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
прикордонної служби України

В. Серватюк

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Продан

 

ПОРЯДОК
взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Державної фіскальної служби України під час виявлення ознак порушень митних правил, а також виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм організації взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба) з митницями Державної фіскальної служби України (далі - митниці ДФС) у разі виявлення ознак порушень митних правил, а також із головними управліннями Державної фіскальної служби України в областях, місті Києві (далі - ГУ ДФС) у разі виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

адміністративно-оперативна група - прикордонний наряд, призначений для оперативного реагування на виявлені службовими особами органів (підрозділів) охорони державного кордону адміністративні правопорушення;

відділ прикордонної служби - підрозділ органу охорони державного кордону Держприкордонслужби, який виконує завдання з охорони державного кордону України або бере безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів;

предмети правопорушення - товари і транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України особою або групою осіб, у діях яких вбачаються ознаки порушення митних правил.

II. Дії службових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону під час виявлення ознак правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції митниці ДФС

1. Службова особа органу (підрозділу) охорони державного кордону в разі виявлення під час здійснення оперативно-службової діяльності поза пунктом пропуску (пунктом контролю) через державний кордон України, поза контрольним пунктом в'їзду-виїзду осіб, у діях яких вбачаються ознаки порушення митних правил:

вживає заходів щодо припинення правопорушення;

негайно (за першої можливості) інформує відповідний центр управління службою про затримання осіб і предметів правопорушення із зазначенням дати, часу та обставин правопорушення;

складає акт про виявлення (додаток 1);

забезпечує збереження предметів правопорушення, їх тари й упаковки, наявних слідів на них та вживає заходів щодо унеможливлення доступу до предметів правопорушення сторонніх осіб, непорушення їх розташування, уникає залишення відбитків пальців рук на виявлених товарах та інших предметах, що мають відношення до цього правопорушення;

передає предмети правопорушення, наявні супровідні, технічні, реєстраційні документи до них, ключі запалювання транспортного засобу, а також акт про виявлення (з відміткою про передавання) адміністративно-оперативній групі;

у разі виявлення в діях осіб правопорушень, протидію яким віднесено до компетенції Держприкордонслужби, складає стосовно таких осіб протоколи про адміністративне затримання відповідно до статтей 260 - 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення та здійснює оформлення справ про адміністративні правопорушення відповідно до Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 вересня 2013 року N 898, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2013 року за N 1729/24261;

передає документи, а також затриманих осіб адміністративно-оперативній групі.

2. Адміністративно-оперативна група після негайного прибуття на місце виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через три години з моменту виявлення:

приймає від службових осіб органу (підрозділу) охорони державного кордону, які виявили правопорушення, предмети правопорушення, наявні супровідні, технічні, реєстраційні документи до них, ключі запалювання транспортного засобу, акт про виявлення (з відміткою про передавання та приймання), а також затриманих осіб та матеріали справи про адміністративні правопорушення;

перевіряє отримані документи на відповідність встановленим законодавством вимогам та проводить додаткові заходи щодо опитування правопорушників та можливих свідків правопорушення (за потреби);

за участі службової особи органу (підрозділу) охорони державного кордону, яка виявила правопорушення, складає схему місця виявлення правопорушення (із відображенням місця виявлення; відстані від місця виявлення до державного кордону України та найближчих населених пунктів або доріг; розташування особового складу прикордонного наряду; попереджувальних знаків (щитів), а в разі незаконного перетинання (спроби) державного кордону України - місця перетинання);

у разі затримання правопорушника в установленому законом порядку на строк до трьох діб здійснює його доставлення до місця тимчасового тримання органу (підрозділу) охорони державного кордону;

передає предмети правопорушення та наявні супровідні, технічні, реєстраційні документи до них і ключі запалювання транспортного засобу, що вилучаються посадовою особою митниці ДФС.

3. У разі неможливості прибуття на місце виявлення правопорушення адміністративно-оперативної групи виконання дій, визначених абзацами четвертим - шостим пункту 2 цього розділу, покладається на службових осіб органу (підрозділу) охорони державного кордону, які виявили правопорушення.

4. Старший зміни центру управління службою відділу прикордонної служби:

негайно доповідає начальнику органу (підрозділу) охорони державного кордону та інформує, але не пізніше ніж через 30 хвилин з моменту виявлення про час та обставини виявлення ознак порушень митних правил митницю ДФС, у зоні діяльності якої виявлено правопорушення;

направляє на місце виявлення предметів правопорушення адміністративно-оперативну групу та здійснює реєстрацію отриманої інформації;

уточнює інформацію щодо дати та часу можливого прибуття представника митниці ДФС на місце виявлення предметів правопорушення;

здійснює взаємообмін інформацією про перебіг виконання завдань та зміни в обстановці зі старшим адміністративно-оперативної групи.

5. Начальник відділу прикордонної служби організовує та забезпечує:

прибуття до місця виявлення правопорушення адміністративно-оперативної групи;

доставлення затриманих осіб до місця тимчасового тримання органу (підрозділу) охорони державного кордону;

передавання (надсилання) не пізніше доби після виявлення предметів правопорушення, копій матеріалів, що стосуються правопорушення (протоколів про адміністративне правопорушення, про адміністративне затримання, актів про виявлення, рапортів, схем місця виявлення правопорушення), у митницю ДФС, у зоні діяльності якої виявлено правопорушення;

надсилання акта про виявлення й копії отриманого від посадової особи митниці ДФС процесуального документа про вилучення предметів правопорушення до інформаційно-аналітичного підрозділу органу охорони державного кордону для формування звітності, зберігання та взаємозвірок.

6. У разі виявлення службовою особою органу (підрозділу) охорони державного кордону осіб, у діях яких вбачаються ознаки порушення митних правил, у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України, контрольному пункті в'їзду-виїзду така службова особа здійснює заходи, передбачені абзацами другим, третім і п'ятим пункту 1 цього розділу.

Службова особа органу (підрозділу) охорони державного кордону продовжує подальше несення служби в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон, контрольному пункті в'їзду-виїзду через державний кордон України після прибуття на місце виявлення правопорушення старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску (пункті контролю, контрольному пункті в'їзду-виїзду).

III. Дії посадових осіб митниці ДФС щодо процесуального оформлення порушень митних правил, виявлених органами (підрозділами) охорони державного кордону

Посадова особа митниці ДФС, уповноважена на проведення процесуальних дій та визначена керівником або заступником керівника митниці ДФС, після отримання інформації про виявлення службовими особами органу (підрозділу) охорони державного кордону ознак порушення митних правил:

прибуває на місце виявлення правопорушення не пізніше ніж через три години з моменту отримання інформації про виявлення правопорушення, якщо воно виявлено поза межами пункту пропуску через державний кордон України, а в межах пункту пропуску - негайно;

вилучає предмети правопорушення, наявні супровідні, технічні, реєстраційні документи до них, ключі запалювання транспортного засобу, про що складає відповідний процесуальний документ, копію якого передає службовій особі адміністративно-оперативної групи, а також проводить інші необхідні процесуальні дії;

одержує (за потреби) письмові пояснення від службових осіб органу (підрозділу) охорони державного кордону, які виявили ознаки порушення митних правил, інших учасників або свідків правопорушення.

IV. Взаємодія службових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону та ГУ ДФС під час виявлення майна, яке не має власника або власник якого невідомий

1. Службова особа органу (підрозділу) охорони державного кордону в разі виявлення під час оперативно-службової діяльності в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон, контрольному пункті в'їзду-виїзду, контрольованому прикордонному районі майна, яке не має власника або власник якого невідомий (далі - майно):

вживає заходів щодо збереження майна;

негайно інформує відповідний центр управління службою із зазначенням часу та обставин виявлення майна;

складає акт про виявлення з детальним описом майна, що чітко його ідентифікує, та забезпечує подальше його збереження до прибуття адміністративно-оперативної групи;

передає майно та акт про виявлення (з відміткою про передавання) адміністративно-оперативній групі.

2. Центр управління службою відділу прикордонної служби негайно, але не пізніше ніж через 30 хвилин з моменту отримання повідомлення про виявлення майна, про час та обставини його виявлення доповідає начальнику відділу прикордонної служби та інформує ГУ ДФС, що знаходиться на адміністративній території, на якій його виявлено, а також центр управління службою органу охорони державного кордону.

3. Начальник відділу прикордонної служби організовує та забезпечує:

прибуття до місця виявлення майна адміністративно-оперативної групи;

транспортування та зберігання майна;

доставлення та передавання майна до відповідного ГУ ДФС.

4. Адміністративно-оперативна група після прибуття до місця виявлення майна:

приймає від службової особи органу (підрозділу) охорони державного кордону майно та акт про виявлення (з відміткою про передавання та приймання);

здійснює доставлення майна до відповідного підрозділу охорони державного кордону.

5. Доставлення та передавання майна здійснюється щомісяця або з іншою періодичністю залежно від кількості накопиченого майна, але не пізніше 10 числа першого місяця наступного кварталу.

6. Керівник (його заступник) або уповноважена особа ГУ ДФС не пізніше наступного дня після передання органом (підрозділом) охорони державного кордону майна забезпечує:

постановку майна на облік та з урахуванням специфіки майна приймає рішення щодо його передання на зберігання;

організацію подальшої роботи щодо поводження з майном відповідно до чинного законодавства.

7. Посадова особа ГУ ДФС, яка отримала доручення про постановку майна на облік, приймає від службових осіб органу (підрозділу) охорони державного кордону виявлене майно в день його доставлення, але не пізніше трьох годин з моменту доставлення.

Передавання відділом прикордонної служби майна представникам ГУ ДФС оформлюється актом приймання-передавання (додаток 2), що складається у двох примірниках, один з яких залишається в ГУ ДФС, а інший передається інформаційно-аналітичному підрозділу органу охорони державного кордону для формування звітності, зберігання та взаємозвірок.

До акта приймання-передавання долучається копія акта про виявлення. У разі невідповідності стану та кількості майна, зазначеного в акті про виявлення, доставленому майну установлена невідповідність фіксується в акті приймання-передавання.

V. Організація обліку та взаємозвірки результатів взаємодії

1. Керівники органів охорони державного кордону, митниць ДФС та ГУ ДФС організовують:

участь представника органу (підрозділу) охорони державного кордону в складанні акта опису і попередній оцінці ГУ ДФС майна;

занесення інформації щодо виявлення та передавання предметів порушення митних правил та майна до відповідних баз даних;

здійснення взаємозвірок щодо приймання-передавання виявлених предметів правопорушення або майна.

2. Взаємозвірки здійснюються щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним. Результати взаємозвірок оформлюються відповідними актами.

Акти взаємозвірок зберігаються в органах охорони державного кордону, митницях ДФС та ГУ ДФС упродовж одного року після їх підписання.

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною прикордонною службою
України Міністерства
внутрішніх справ України

С. М. Рябий

Директор Департаменту митної політики
Міністерства фінансів України

О. П. Москаленко

В. о. директора Департаменту
податкової політики Міністерства
фінансів України

В. П. Овчаренко

 

Акт
про виявлення

"___" ____________ 20__ р.

______________________
(місце складання)

Я, ___________________________________________________________________________________
                                              (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові старшого прикордонного наряду)
_____________________________________________________________________________________,
сьогодні о ___ год ___ хв, перебуваючи в прикордонному наряді
_________________________________ у складі ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
на напрямку _____________________-_______________________ на території __________________ сільської (селищної) ради ___________________ району _______________ області (____ метрів до державного кордону України, ______ метрів до/від населеного пункту _______________________),
виявив ________________________________________________________________________, а саме:
                               (предмети правопорушення / майно, яке не має власника або власник якого невідомий)
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (перелік майна, його індивідуальні ознаки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_________________________________
(посада, звання, прізвище, ініціали
та підпис службової особи,
_________________________________
яка виявила предмети / майно)

_________________________________
(посада, звання, прізвище, ініціали
та підпис службової особи
_________________________________
адміністративно-оперативної групи)

 

Акт
приймання-передавання

"___" ____________ 20__ р.

______________________
(місце складання)

Я, ___________________________________________________________________________________
              (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові представника органу (підрозділу) охорони державного кордону)
_____________________________________________________________________________________,
сьогодні о ___ год ___ хв передав, а ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                  (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові представника Головного управління ДФС)
прийняв таке майно:
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (перелік майна, його індивідуальні ознаки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_________________________________
(посада, прізвище, ініціали
та підпис представника
_________________________________
органу (підрозділу) охорони державного кордону)

_________________________________
(посада, прізвище, ініціали
та підпис представника
_________________________________
Головного управління ДФС)

____________

Опрос