Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка независимого мониторинга отчетов о результатах обследования инженерных систем

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 18.10.2018 № 274
действует с 07.12.2018

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2018

м. Київ

N 274

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 листопада 2018 р. за N 1277/32729

Про затвердження Порядку незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем

Відповідно до частини першої статті 14 Закону України "Про енергетичну ефективність будівель", пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем, що додається.

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В. В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е. Б.

 

Перший заступник Міністра

В. Негода

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
з енергоефективності та
енергозбереження України

С. Савчук

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ПОРЯДОК
незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем (далі - Моніторинг) відповідно до Закону України "Про енергетичну ефективність будівель" (далі - Закон).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

3. Моніторинг здійснює Мінрегіон.

4. Для здійснення Моніторингу можуть залучатися експертні установи та/або фахівці з обстеження інженерних систем, які не мають конфлікту інтересів щодо його результатів.

Для здійснення Моніторингу можуть залучатися лише ті фахівці з обстеження інженерних систем та/або фахівці, що є у складі експертних установ, з досвідом здійснення обстеження інженерних систем (протягом двох років), що підтверджується наявністю складених ними звітів про результати обстеження інженерних систем.

5. Моніторинг здійснюється шляхом перевірки звітів про результати обстеження інженерних систем (далі - Звіти) щодо відповідності вимогам законодавства у сфері енергетичної ефективності будівель, зокрема Методиці обстеження інженерних систем будівлі, затвердженій наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11 липня 2018 року N 173, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 року за N 826/32278 (далі - Методика).

6. Після накопичення протягом календарного року кожних 50 Звітів, внесених до відповідної бази даних, здійснюється випадковий відбір одного з них для перевірки.

Відбір здійснюється автоматизовано за наявності відповідного програмного забезпечення.

7. Перевірка Звітів, які не відібрано, здійснюється за наявності однієї з таких підстав:

підготовка Звіту фахівцем з обстеження інженерних систем з анульованим кваліфікаційним атестатом;

звернення замовника обстеження інженерних систем або власника (співвласника) будівлі, інженерні системи якої були обстежені (для багатоквартирних будинків - власника (співвласників) будинку, житлово-будівельного кооперативу, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя багатоквартирного будинку);

надходження негативної рецензії на Звіт (не відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів з оцінки технічних параметрів інженерних систем, є неякісним та не може бути використаний).

8. Перевірка Звітів здійснюється на предмет відповідності Методиці та включає перевірку:

повноти Звіту та обґрунтованості показників енергетичної ефективності обстежуваних інженерних систем;

обґрунтованості висновків та рекомендацій, викладених у Звіті.

9. Звіт вважається складеним з порушенням вимог нормативно-правових актів та нормативних документів (не відповідає вимогам законодавства) у разі встановлення за результатами перевірки його невідповідності пункту 8 цього Порядку та/або наявності під час його підготовки, зокрема, конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості фахівців з обстеження інженерних систем у результатах обстеження інженерних систем (у тому числі рішення суду).

10. Строк здійснення перевірки Звітів становить до 30 календарних днів з дня відбору чи надходження до Мінрегіону відповідних документів.

11. За результатами перевірки Звітів складається висновок за результатами незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем (далі - Висновок) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

12. Звіту на підставі Висновку у відповідній базі даних присвоюється одне з таких маркувань:

"Не відповідає вимогам законодавства";

"Відповідає вимогам законодавства".

13. У разі якщо за результатами Моніторингу виявлено, що Звіти не відповідають вимогам законодавства, Мінрегіон протягом 5 робочих днів з дня складання Висновку надсилає фахівцю з обстеження інженерних систем Висновок (копію Висновку - замовнику обстеження інженерних систем) та інформує фахівця з обстеження інженерних систем про те, що у разі повторного порушення ним законодавства відповідна інформація буде передана атестаційній комісії, що проводить професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із обстеження інженерних систем (далі - Атестаційна комісія), відповідно до статті 9 Закону.

14. У разі встановлення за результатами Моніторингу невідповідності двох Звітів вимогам законодавства, в тому числі наявності під час їх підготовки, зокрема, конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості фахівців з обстеження інженерних систем у результатах обстеження інженерних систем (у тому числі рішення суду), Мінрегіон надсилає Атестаційній комісії інформацію щодо повторного порушення законодавства фахівцем з обстеження інженерних систем для прийняття рішення про анулювання кваліфікаційного атестата відповідно до вимог Закону.

15. Спори, пов'язані з Моніторингом, вирішуються в судовому порядку.

 

Заступник директора Департаменту
систем життєзабезпечення
та житлової політики

В. Токаренко

 

ВИСНОВОК N ___
за результатами незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем

Сформовано ___ ____________ 20__ року

У рамках незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем здійснено перевірку звіту про результати обстеження інженерних систем.

1. Номер звіту про результати обстеження інженерних систем ________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Прізвище, ім'я, по батькові фахівця з обстеження інженерних систем _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Номер, дати видачі кваліфікаційного атестата фахівця з обстеження інженерних систем та закінчення строку дії кваліфікаційного атестата _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Назва та місцезнаходження будівлі _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Підстава проведення перевірки ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Інформація щодо відповідності звіту про результати обстеження інженерних систем вимогам законодавства ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. У базі даних звітів про результати обстеження інженерних систем за результатами перевірки звітові N _____________________ присвоєно одне із таких маркувань:

(а) "Не відповідає вимогам законодавства";

(б) "Відповідає вимогам законодавства".

______________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
відповідального працівника Мінрегіону)

_________________
(підпис)

____________

Опрос