Идет загрузка документа (210 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по организации обеспечения, хранения и эксплуатации вооружения в Национальной полиции Украины

МВД
Приказ, Инструкция от 11.10.2018 № 828
действует с 07.12.2018

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.10.2018

м. Київ

N 828

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 листопада 2018 р. за N 1249/32701

Про затвердження Інструкції з організації забезпечення, зберігання та експлуатації озброєння в Національній поліції України

Відповідно до Закону України "Про Національну поліцію", Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877, з метою належної організації забезпечення, зберігання та експлуатації озброєння в Національній поліції України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації забезпечення, зберігання та експлуатації озброєння в Національній поліції України, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В. А.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної
поліції України

С. М. Князєв

 

ІНСТРУКЦІЯ
з організації забезпечення, зберігання та експлуатації озброєння в Національній поліції України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України "Про Національну поліцію", Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 877, визначає організацію забезпечення зброєю, боєприпасами, спеціальними засобами, засобами індивідуального захисту, приладами та іншим захисним спорядженням (далі - озброєння) у Національній поліції України, їх зберігання та експлуатацію.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

боєприпаси - патрони до стрілецької зброї, гранати, постріли, вибухові речовини, засоби ініціювання (підриву);

відповідальний за озброєння - службова особа, яка забезпечує дотримання визначеного порядку експлуатації озброєння його облік та зберігання;

зброя - пістолети, револьвери, пістолети-кулемети, ручні кулемети, автомати, снайперські та спортивні гвинтівки, штурмові гвинтівки, гранатомети (у тому числі автоматичні та станкові), навчальні/учбові пістолети, автомати та кулемети;

прилади та інше захисне спорядження - загальновійськові протигази, засоби захисту органів дихання та шкіри, оптичні прилади, запасні інструменти, приладдя та спорядження до зброї;

службово-бойові завдання - завдання, що виконують озброєні поліцейські в установленому чинним законодавством порядку;

спеціальні засоби - засоби, що можуть використовуватися поліцейськими для виконання своїх повноважень, перелік яких визначено пунктами 1 - 6, 8 - 12 частини четвертої статті 42 Закону України "Про Національну поліцію";

табель забезпечення озброєнням - основний планово-розрахунковий документ служби озброєння, який визначає обґрунтовану потребу органу (підрозділу) поліції в озброєнні та складається відповідно до норм забезпечення та реальної потреби на підставі штатної чисельності поліцейських.

Інші терміни в цій Інструкції вживаються в значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Законах України "Про Національну поліцію", "Про публічні закупівлі" та інших актах законодавства України.

II. Організація забезпечення озброєнням

1. Організацію забезпечення озброєнням у Національній поліції України здійснює структурний підрозділ центрального органу управління Національної поліції України, на який покладено виконання завдань з управління державним майном, яке належить до сфери управління Національної поліції України (далі - ПУДМ).

2. Забезпечення озброєнням у Національній поліції України здійснює служба озброєння.

3. Служба озброєння організаційно складається зі:

структурних підрозділів установи забезпечення Національної поліції України (далі - УЗНП), на яку відповідно до положення покладено функції із забезпечення озброєнням центрального органу управління Національної поліції України (далі - апарат поліції), її міжрегіональних територіальних органів (далі - МТО), а також за рішенням апарату поліції - територіальних органів поліції (далі - ТО);

структурних підрозділів логістики та матеріально-технічного забезпечення територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції, на які покладено функції із забезпечення озброєнням цих органів та їх територіальних (відокремлених) підрозділів (далі - ПЗ ТО, ПЗ МТО);

структурних підрозділів логістики та матеріально-технічного забезпечення установ, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі - УП), на які покладено функції із забезпечення їх озброєнням (далі - ПЗ УП).

За рішенням Голови Національної поліції України забезпечення озброєнням апарату МТО здійснює УЗНП, а їх територіальних (відокремлених) підрозділів - ПЗ ТО за місцем їх територіальної дислокації за рахунок майна, яке перебуває на балансі ТО.

До служби озброєння належать склади озброєння (за наявності).

4. Служба озброєння забезпечує апарат поліції, територіальні (у тому числі міжрегіональні) органи поліції, їх територіальні (відокремлені) підрозділи, установи, що належать до сфери управління Національної поліції України, озброєнням у мирний і воєнний час.

5. Закупівлю озброєння здійснюють відповідно до вимог чинного законодавства.

Організація закупівлі озброєння покладається на ПУДМ.

6. На службу озброєння покладаються такі завдання:

1) визначення потреби в озброєнні.

Показники потреби в озброєнні розраховують на початок року, а також під час підготовки пропозицій до бюджетного запиту на наступний рік. Показники потреби в озброєнні можуть переглядатися протягом поточного року.

Розрахунок потреби в озброєнні здійснюють відповідно до штатної чисельності апарату поліції, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції та їх територіальних (відокремлених) підрозділів, установ, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі - органи (підрозділи) поліції), норм і табелів забезпечення, залишків майна на складах озброєння.

Узагальнення інформації про потребу в озброєнні покладено на ПУДМ;

2) отримання озброєння.

Озброєння отримують на підставі відповідного рішення керівництва Національної поліції України з дотриманням вимог чинного законодавства;

3) належний розподіл озброєння.

Табелі забезпечення озброєнням (додаток 1) складають у межах норм забезпечення вогнепальною зброєю та боєприпасами, а також норм забезпечення спеціальними засобами органів та підрозділів поліції на підставі штатної чисельності поліцейських та потреби у відповідному озброєнні;

4) організація обліку і списання озброєння в установленому чинним законодавством порядку (узагальнення даних та контроль за обліком озброєння здійснює ПУДМ);

5) організація зберігання озброєння, обладнання приміщень для його зберігання, контроль технічного стану озброєння;

6) звітування щодо стану забезпечення поліцейських озброєнням.

7. Начальники складів озброєння, а також працівники, які згідно з функціональними обов'язками відповідальні за озброєння в органах (підрозділах) поліції, є матеріально відповідальними особами, з якими укладають відповідний договір в установленому чинним законодавством порядку.

III. Порядок передання та розподілу озброєння

1. Передання озброєння між органами поліції, установами, які належать до сфери управління Національної поліції України, здійснюється за рішенням керівництва Національної поліції України відповідно до вимог чинного законодавства, з відображенням у бухгалтерському обліку таких операцій шляхом заповнення типових форм у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності, установлених відповідними нормативно-правовими актами (далі - типові форми бухгалтерського обліку).

2. Заборонено передавати озброєння до інших органів, установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, в порядку, не передбаченому чинним законодавством.

3. Під час внутрішнього переміщення озброєння в межах одного ТО (МТО, УП) видачу в користування до їх територіальних (відокремлених) підрозділів озброєння зі складу та прийом озброєння на склад здійснюють за листом (заявкою) керівника територіального (відокремленого) підрозділу з кутовим штампом та реєстраційним номером на підставі видаткового документа та наряду (додаток 2).

4. Служба озброєння виписує наряд у двох примірниках та реєструє в журналі реєстрації прибутково-видаткових і облікових документів (додаток 3). Два примірники наряду отримує одержувач під підпис у зазначеному журналі. Один примірник після отримання видаткового документа залишають у підрозділі, який здійснює фінансове забезпечення та бухгалтерський облік, інший - передають на склад озброєння.

5. На підставі наряду підрозділ, який здійснює фінансове забезпечення та бухгалтерський облік у ТО (МТО, УП), оформляє видатковий документ згідно з типовими формами бухгалтерського обліку в чотирьох примірниках.

Після отримання видаткових документів один примірник наряду залишають у підрозділі, який здійснює фінансове забезпечення та бухгалтерський облік.

Видаткові документи затверджує особа, уповноважена наказом керівника ТО (МТО, УП).

Під час видачі (прийому) озброєння начальник складу озброєння зазначає фактичну видачу (прийом) у видатковому документі.

Перший примірник виконаного видаткового документа начальник складу озброєння повертає до підрозділу, який здійснює фінансове забезпечення та бухгалтерський облік у ТО (МТО, УП), для відображення в бухгалтерському обліку ТО (МТО, УП), другий - отримувачу (здавачу) озброєння для обліку за місцем зберігання отриманого озброєння. Третій примірник передається до служби озброєння для внесення змін до обліку шляхом відображення в книзі обліку озброєння (додаток 4), четвертий примірник залишається у начальника складу озброєння для відображення переміщення озброєння в картках складського обліку (додаток 5).

До видаткового документа за потреби додають відомість довільної форми у двох примірниках, у якій щодо зброї, яка має відповідні виробничі дані, зазначають серію, номер, рік виготовлення; щодо боєприпасів - їх виробничі дані (серія, рік, завод).

6. Озброєння, що надійшло до ТО (МТО, УП), приймає комісія, створена наказом керівника ТО (МТО, УП), у присутності матеріально відповідальної особи. Комісія у своєму складі обов'язково має керівника служби озброєння та не менше ніж 3 особи від заінтересованих підрозділів.

Після приймання озброєння комісія складає первинні документи із застосуванням типових форм бухгалтерського обліку.

7. Під час перевірки комісія проводить кількісне і якісне приймання озброєння шляхом розпечатування упаковки зі зброєю, ручними гранатами, а також ящиків із патронами до стрілецької зброї, перевіряючи дані, зазначені в пакувальних аркушах (додаток 6).

8. Керівник служби озброєння перевіряє справність, комплектність і готовність до відправлення прийнятого озброєння, повноту і своєчасність записів у обліковій документації.

9. В органах та підрозділах поліції озброєння зберігається в кількості згідно із штатною чисельністю поліцейських та затвердженими нормами забезпечення вогнепальною зброєю та боєприпасами, а також нормами забезпечення спеціальними засобами.

Кількісні показники наявного в органах (підрозділах) поліції озброєння формуються шляхом відображення таких даних у книзі обліку і закріплення озброєння (додаток 7).

10. Надлишкове озброєння згідно з табелем забезпечення озброєнням передають з ТО (МТО, УП) до УЗНП відповідно до вимог чинного законодавства.

11. Про наявність надлишкового озброєння в ТО (МТО, УП) керівник служби озброєння інформує ПУДМ кожні півроку та організовує його передання до УЗНП під час першого виїзду за отриманням майна.

12. У всіх випадках здавання озброєння до УЗНП із апарату поліції або ТО (МТО, УП) всі види озброєння мають бути приведені в порядок та запечатані у справну штатну (пристосовану) упаковку.

13. Забезпечення структурних підрозділів апарату поліції чи ТО (МТО, УП) озброєнням проводить служба озброєння безпосередньо зі складу озброєння. Черговість і строки видачі (заміни) зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та засобів індивідуального захисту для апарату поліції встановлює керівництво Національної поліції України, для ТО (МТО, УП) - його керівництво з урахуванням норм забезпечення, виконання службово-бойових завдань, оперативної обстановки та наявних резервних залишків.

14. Перевезення озброєння залізничним, автомобільним, повітряним та водним транспортом здійснюють згідно з правилами перевезень відповідним видом транспорту, під озброєною охороною, з урахуванням того, що озброєння має перевозитися у справній штатній упаковці. Під час перевезення озброєння автотранспортом озброєна охорона повинна перебувати безпосередньо біля такого озброєння чи в автомобілі супроводження.

IV. Порядок видачі озброєння

1. Видавати та приймати зброю, боєприпаси, спеціальні засоби та засоби індивідуального захисту в органах (підрозділах) поліції має право оперативний черговий (або особа, яка тимчасово його замінює).

2. Порядок отримання поліцейськими зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та засобів індивідуального захисту здійснюється з дотриманням заходів безпеки під час поводження зі зброєю, визначених чинним законодавством.

3. Підставами для видачі поліцейському зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та засобів індивідуального захисту є:

1) витяги з наказів про видачу зброї, у тому числі для проведення навчально-тренувальних стрільб;

2) затверджені керівником органу (підрозділу) поліції розрахунки в книзі нарядів (додаток 8), складені на підставі графіків чергувань;

3) рапорти на ім'я керівника органу (підрозділу) поліції щодо видачі зброї окремим поліцейським для виконання службових завдань, чищення зброї (на підставі затверджених графіків) з резолюцією керівника про видачу;

4) рапорти на ім'я керівника органу (підрозділу) поліції щодо видачі зброї поліцейським інших органів (підрозділів) поліції, які перебувають у відрядженні, з резолюцією керівника про видачу, витяг з наказу про відрядження, службове посвідчення та облікова картка зброї та боєприпасів поліцейського, який виїжджає у службове відрядження (додаток 9);

5) затверджені керівником органу (підрозділу) поліції окремі відомості про видачу зброї під час уведення в дію спеціальних оперативних планів та визначення ступенів готовності.

4. За наявності підстав для видачі зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та засобів індивідуального захисту оперативний черговий (або особа, яка тимчасово його замінює) видає поліцейським:

1) закріплену за поліцейським табельну вогнепальну зброю та боєприпаси - в обмін на картку-замісник (додаток 10) за наявності підписів осіб, які їх отримують:

у книзі нарядів - для виконання службових обов'язків чи проведення занять зі службової підготовки на строк не більше доби;

у книзі видачі й приймання озброєння (додаток 11) - в інших випадках;

2) озброєння, закріплене за підрозділами (автоматична, спортивна, учбова зброя та боєприпаси до неї, оптичні прилади тощо), - за наявності підписів осіб, які їх отримують, у книзі видачі й приймання озброєння;

3) спеціальні засоби та засоби індивідуального захисту - за наявності підписів осіб, які їх отримують:

у книзі нарядів - для виконання службових обов'язків чи проведення занять зі службової підготовки на строк не більше доби;

у книзі видачі й приймання озброєння - в інших випадках.

5. Оперативному черговому (або особі, яка тимчасово його замінює) заборонено видавати озброєння без підпису особи, яка його отримує, та раніше часу, зазначеного в книзі нарядів або в іншому дозволі на отримання озброєння.

6. Приймаючи озброєння, оперативний черговий (або особа, яка його замінює) перевіряє номери, кількість, стан і справність, розкладає по встановлених для зберігання шафах і місцях, робить відповідні відмітки в обліковій документації.

7. Про факти втрати, затримання здавання озброєння оперативний черговий доповідає письмово рапортом керівнику органу (підрозділу) поліції. Про втрату чи неповернення в установлений строк озброєння, що знаходиться на тимчасовому зберіганні, відповідальні за озброєння повинні письмово повідомляти керівництво підрозділу, з якого воно передане на зберігання.

8. Заборонено видавати озброєння поліцейським, які перебувають у відпустці, відсторонені від посади, учинили діяння, що містить ознаки злочину, або щодо яких проводиться службове розслідування за фактом порушення службової дисципліни, чи за наявності інших обмежувальних умов, визначених законодавством України.

За наявності умов, зазначених в абзаці першому цього пункту, керівник підрозділу, який здійснює кадрове забезпечення, зобов'язаний невідкладно заповнити картку-застереження та передати її оперативному черговому (або особі, яка тимчасово його замінює), який поміщає її до комірки шафи, в якій зберігається зброя, закріплена за вказаною категорією осіб.

Після скасування обмежувальних умов щодо заборони видачі зброї, боєприпасів та спеціальних засобів поліцейському керівник підрозділу, який здійснює кадрове забезпечення, письмово інформує про це оперативного чергового, який вилучає картку-застереження.

9. Поліцейським, які безпосередньо несуть службу та беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду (не перебувають у відрядженні на зазначеній території), під час отримання зброї в органі (підрозділі) поліції для виконання службово-бойових завдань видають посвідчення до зброї та боєприпасів поліцейського (додаток 12). Посвідчення до зброї та боєприпасів поліцейського має бути оформлено на всю табельну вогнепальну зброю, закріплену за поліцейськими такої категорії, та зберігатися зі зброєю в шафах кімнати зберігання зброї (далі - КЗЗ).

10. Щодня під час доповіді керівнику органу (підрозділу) поліції під час приймання-здавання чергування оперативні чергові подають відповідну облікову документацію для перевірки правильності її ведення.

V. Закріплення табельної вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та засобів індивідуального захисту за поліцейськими

1. Підставою для закріплення табельної вогнепальної зброї є рапорт поліцейського, який успішно склав відповідні заліки, визначені Інструкцією із заходів безпеки при поводженні зі зброєю, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 01 лютого 2016 року N 70, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за N 250/28380, та резолюція на рапорті керівника органу (підрозділу) поліції, в якому проходить службу поліцейський.

Табельну вогнепальну зброю закріплюють за поліцейськими апарату МТО, їх територіальних (відокремлених) підрозділів, забезпечення яких здійснюють УЗНП, ПЗ ТО за місцем їх територіальної дислокації, відповідно до абзацу першого цього пункту за клопотанням керівника МТО.

2. Відповідальний за озброєння під час закріплення за поліцейським табельної вогнепальної зброї та боєприпасів видає йому картку-замісник, спорядження для відкритого чи прихованого носіння табельної вогнепальної зброї, а також приладдя для догляду за матеріальною частиною зброї, що поліцейський підтверджує підписом у картці обліку озброєння, яке закріплено за поліцейським, форму якої наведено у додатку 13 до цієї Інструкції.

3. Табельну вогнепальну зброю, боєприпаси і спеціальні засоби видають поліцейському, який зобов'язаний підтримувати їх у належному стані.

4. Табельну вогнепальну зброю та боєприпаси до неї закріплюють за поліцейськими на весь час служби.

У разі переведення чи переміщення поліцейського до іншого органу (підрозділу) поліції або звільнення зі служби в поліції видана та закріплена за ним зброя, боєприпаси підлягають здаванню до КЗЗ за місцем одержання. Спеціальні засоби, картка-замісник та відповідне спорядження здають відповідальному за озброєння, про що він робить відмітки в облікових документах.

Одночасно до служби озброєння подають витяг із наказу про переведення, переміщення або звільнення поліцейського.

VI. Умови та порядок постійного зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів поліцейськими

1. Постійне зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів поліцейськими допускається:

1) поліцейськими апарату поліції - на підставі рішення керівництва Національної поліції України;

2) поліцейськими ТО (МТО) - на підставі рішення керівників цих органів;

3) поліцейськими територіальних (відокремлених) підрозділів ТО (МТО) у разі закріплення табельної вогнепальної зброї і боєприпасів - на підставі рішення керівників цих органів;

4) поліцейськими територіальних (відокремлених) підрозділів ТО (МТО) у разі закріплення спеціальних засобів - на підставі рішення керівників цих підрозділів;

5) поліцейськими територіальних (відокремлених) підрозділів МТО, забезпечення яких здійснює ПЗ ТО за місцем їх територіальної дислокації, - на підставі рішення керівників відповідних ТО, за клопотанням керівника МТО.

2. Прийняті рішення щодо постійного зберігання й носіння табельної вогнепальної зброї та боєприпасів затверджуються наказом відповідних органів (підрозділів) поліції, зазначених у пункті 1 цього розділу.

3. Видача на постійне зберігання і носіння поліцейськими озброєння здійснюється:

1) табельної вогнепальної зброї та боєприпасів - за наявності умов для їх зберігання за місцем проживання поліцейських та після складання ними заліків щодо передбачених чинним законодавством вимог до порядку зберігання, носіння, використання і застосування зброї, заходів безпеки під час поводження з нею та матеріальної частини зброї;

2) пристроїв для відстрілу патронів, що споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, патронів до них, електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії - за наявності умов для їх зберігання, вивчення поліцейськими правил зберігання, носіння та застосування цих спеціальних засобів, поводження з ними, надання першої домедичної допомоги особам, які постраждали під час їх застосування, матеріальної частини спеціальних засобів та складання відповідних заліків;

3) гумових та пластикових кийків, засобів обмеження рухомості і засобів, споряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, - після складання поліцейськими заліків із правил їх зберігання, носіння, застосування та надання першої домедичної допомоги особам, які постраждали під час їх застосування;

4) інших спеціальних засобів - після вивчення поліцейськими їх тактико-технічних даних, правил зберігання, носіння й використання та складання відповідних заліків.

4. Відмову у видачі поліцейському для постійного зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів оформлює відповідна комісія з резолюцією посадової особи із числа керівництва органу (підрозділу) поліції на рапорті поліцейського, з обов'язковим зазначенням мотивів відмови.

5. Належні умови зберігання табельної вогнепальної зброї та боєприпасів передбачають наявність за місцем постійного проживання поліцейського прикріпленого до стіни або підлоги металевого ящика із внутрішнім замком, який виключав би можливість доступу сторонніх осіб до зброї, боєприпасів та спеціальних засобів.

6. Постійне зберігання та носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів дозволено поліцейському, який успішно склав заліки відповідно до Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 01 лютого 2016 року N 70, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за N 250/28380, на підставі рапорту такого поліцейського та акта обстеження умов його постійного місця проживання. Рішення про надання поліцейському дозволу на постійне зберігання, носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів оформлюється наказом органу (підрозділу) поліції, в якому зберігаються зброя, боєприпаси та спеціальні засоби.

7. Рапорти з дозволом на видачу табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів передають відповідальному за озброєння.

Акти обстеження умов проживання поліцейського разом із витягами з наказів про закріплення табельної вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів, а також аркуші контролю за порядком зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів, які закріплені для постійного носіння за поліцейським (додаток 14), зберігаються в номенклатурній справі.

8. Видача табельної вогнепальної зброї і боєприпасів для постійного зберігання і носіння здійснює оперативний черговий на підставі витягу з наказу про постійне носіння табельної вогнепальної зброї в обмін на картку-замісник. Поліцейський, який отримав табельну вогнепальну зброю і боєприпаси, засвідчує це своїм підписом в обліковій документації.

9. Спеціальні засоби для постійного носіння видає відповідальний за озброєння на підставі витягу з наказу про постійне зберігання й носіння спеціальних засобів та рапорту поліцейського щодо їх видачі з дозволом керівника підрозділу, в якому поліцейський несе службу. Одночасно зі спеціальними засобами поліцейському видають спорядження для їх відкритого чи прихованого носіння, а також приладдя для догляду за його матеріальною частиною. Отримання поліцейським спеціальних засобів, спорядження до них і приладдя фіксують у картці обліку озброєння.

10. Поліцейський, який отримав табельну вогнепальну зброю, боєприпаси та спеціальні засоби для постійного зберігання і носіння, зобов'язаний забезпечити їх збереження та постійно підтримувати в технічно справному стані.

Під час перебування поліцейського на службі видана йому табельна вогнепальна зброя та боєприпаси мають знаходитися при ньому або у службовому сейфі, який виключає можливість доступу до озброєння інших осіб.

11. У разі зміни місця або умов проживання поліцейський, за яким закріплено для постійного зберігання і носіння табельну вогнепальну зброю, боєприпаси і спеціальні засоби, зобов'язаний негайно доповісти про це письмовим рапортом керівнику органу (підрозділу) поліції, який надав такий дозвіл, здати зброю і боєприпаси до КЗЗ чергової частини до отримання нового дозволу на право постійного зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї та боєприпасів.

12. У разі переміщення по службі або переведення до іншого органу (підрозділу) поліції, звільнення зі служби, якщо немає подальшої потреби постійно носити табельну вогнепальну зброю, боєприпаси та спеціальні засоби, поліцейський зобов'язаний здати табельну вогнепальну зброю і боєприпаси до КЗЗ чергової частини, а спеціальні засоби - відповідальному за озброєння.

13. У разі направлення поліцейського на стаціонарне лікування, навчання, виїзду його за межі України, а також якщо тимчасово немає потреби в табельній вогнепальній зброї, боєприпасах і спеціальних засобах, виданих для постійного зберігання і носіння, зброя і патрони до неї підлягають обов'язковому здаванню на час відсутності для зберігання до КЗЗ чергової частини, а спеціальні засоби - відповідальному за озброєння.

14. Перевірка знань вимог цієї Інструкції, інших нормативно-правових актів, матеріальної частини зброї та спеціальних засобів, контроль за виконанням практичної вправи зі стрільби, прийняття заліків, а також обстеження умов для зберігання табельної вогнепальної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів за місцем проживання поліцейських проводить комісія, утворена наказами керівників органів (підрозділів) поліції, в якому поліцейський проходить службу.

Комісія може мати у своєму складі працівників підрозділів кадрового забезпечення органів (підрозділів) поліції, служби озброєння та підрозділу, який здійснює контроль за обігом зброї в органах (підрозділах) поліції.

VII. Зберігання озброєння поза основним місцем несення служби

1. У разі відрядження поліцейських до інших населених пунктів з метою участі у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду для виконання службово-бойових завдань дозволено зберігання озброєння при поліцейських, за якими його закріплено.

У разі такого відрядження поліцейському видають витяг із наказу, облікову картку зброї та боєприпасів поліцейського, який виїжджає у службове відрядження.

2. Зброя та боєприпаси, закріплені за поліцейськими, яких на нетривалий строк (до 30 календарних днів) відряджають до інших органів (підрозділів) поліції, тимчасово зберігаються в КЗЗ чергових частин цих органів (підрозділів) поліції на підставі витягу з наказу про відрядження, посвідчення про відрядження, службового посвідчення та облікової картки зброї та боєприпасів поліцейського, який виїжджає у службове відрядження, в якій оперативний черговий робить відмітку про отримання зброї та боєприпасів.

3. На довготривалий строк (понад 30 календарних днів) від інших органів (підрозділів) поліції на відповідальне зберігання озброєння приймають на підставі рішення керівництва органу (підрозділу) поліції та укладеного договору. Передання озброєння оформлюють актом приймання-передавання озброєння (додаток 15), перший примірник якого постійно знаходиться в черговій частині, другий - у підрозділі, який здійснює фінансове забезпечення та бухгалтерський облік, третій - в органі (підрозділі) поліції, який здав зброю.

Озброєння обліковують у розділі "Б" першої частини та в другій частині книги озброєння органу (підрозділу) поліції, де зберігається зброя. Оперативні чергові перераховують його поштучно.

4. Кулемети та інше озброєння, установлене на бронемашинах, зберігаються в чохлах. Не допускається потрапляння в канал ствола води, снігу, піску, бруду. Місця, де знаходяться бронемашини зі встановленою зброєю, постійно охороняються.

5. На опорних пунктах та блок-постах зброя і боєприпаси, спеціальні засоби і засоби індивідуального захисту мають знаходитися безпосередньо у поліцейських, які забезпечують їх зберігання та дотримання правил безпеки під час поводження з ними.

VIII. Контроль за зберіганням озброєння, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні

1. Зброю, боєприпаси, спеціальні засоби та засоби індивідуального захисту, які є речовими доказами в кримінальному провадженні, приймають відповідальні за їх зберігання, а за їх відсутності (у неробочий час, вихідні й святкові дні) - оперативний черговий (або особа, яка тимчасово його замінює) на підставах та в порядку, визначених чинним законодавством.

2. Оперативний черговий органу (підрозділу) поліції, який прийняв зброю та боєприпаси, що є речовими доказами в кримінальному провадженні, зобов'язаний:

1) упевнитися, що вони упаковані та опечатані, що забезпечує їх зберігання і можливість подальшого використання;

2) перевірити в разі наявності на зброї номерів їх відповідність записам у поданих документах, укомплектованість;

3) перевірити наявність на упаковках скріплених печаткою відповідного органу (підрозділу) поліції ярликів, засвідчених відповідними написами й підписами.

4) розмістити їх у КЗЗ в окремо визначених металевих шафах та опечатати особистою печаткою;

5) зробити позначку про прийняття зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та засобів індивідуального захисту в книзі приймання та здавання чергування;

6) надалі передати зброю, боєприпаси, спеціальні засоби та засоби індивідуального захисту разом із матеріалами відповідальному за їх зберігання в установленому чинним законодавством порядку.

IX. Загальні вимоги до приміщень, призначених для зберігання озброєння

1. Усі приміщення апарату поліції та ТО (МТО, УП), зокрема кімнати зберігання вибухових матеріалів (далі - КЗВМ), призначені для зберігання озброєння, мають забезпечувати:

1) надійне збереження і недоступність для сторонніх осіб;

2) підтримку якісного і технічного стану озброєння;

3) зручність одержання, видачі, контролю, екстреного вивезення чи евакуації озброєння.

2. Для виконання зазначених у пункті 1 цього розділу вимог усі приміщення для зберігання озброєння (у тому числі КЗВМ) повинні мати надійні стіни, підлогу і стелю. Ці приміщення (у тому числі КЗВМ) забезпечують цілодобовою озброєною охороною, обладнують охоронно-пожежною сигналізацією з виведенням на пульт централізованої системи охорони. Двері приміщень обшивають металевим листом і обладнують надійними запорами. У приміщеннях (у тому числі КЗВМ) чи поряд із ними (на відстані не більше ніж 20 метрів) розміщують засоби пожежогасіння. Вологість і температура мають забезпечувати збереження якісного стану озброєння.

3. Для складу озброєння УЗНП, ПЗ ТО (МТО), ПЗ УП відводять сухі приміщення, які відповідають вимогам умов зберігання і протипожежної безпеки.

На керівника служби озброєння покладається організація проведення на території складів озброєння протипожежних заходів, систематичні перевірки дотримання правил пожежної безпеки під час зберігання озброєння, мастильно-обтиральних матеріалів, засобів пожежогасіння та їх готовності до застосування.

Заборонено розміщувати склади з боєприпасами та вибуховими речовинами в адміністративних і житлових будинках, а також організовувати зберігання озброєння в підвальних (напівпідвальних) приміщеннях, через які проходять інженерні комунікації.

Дозволено розміщувати КЗВМ в адміністративних будівлях за умови відсутності в суміжних приміщеннях, під та над КЗВМ робочих місць із постійним перебуванням людей.

4. Приміщення для зберігання озброєння (у тому числі КЗВМ) обладнують подвійними дверима. Внутрішні двері мають бути виготовлені у вигляді металевих ґрат із товщиною прута не менше ніж 15 мм.

У разі розташування такого приміщення (у тому числі КЗВМ) на першому поверсі чи в напівпідвальному приміщенні вікна обладнують зсередини, крім ґрат, віконницями, які замикаються.

5. Електричне освітлення за умови дотримання заходів пожежної безпеки дозволено в усіх приміщеннях, за винятком приміщень із вибуховими речовинами, засобами підриву і мастильними матеріалами. У таких приміщеннях слід користуватися електричними ліхтарями чи обладнати їх електричним освітленням із напругою мережі не більше ніж 36 В зі ступенем захисту плафонів світильників, призначених для вибухонебезпечних приміщень.

Використання на складах озброєння (у тому числі КЗВМ) гасових ліхтарів, факелів, свічок та інших освітлювальних пристроїв із відкритим полум'ям і застосуванням рідких горючих речовин заборонено.

6. У приміщенні складу озброєння мають бути переносна драбина з платформою, інструменти для упакування і розпакування тари, пломбіратор.

7. У приміщеннях із озброєнням не допускається зберігання паливно-мастильних і легкозаймистих матеріалів. Заборонено захаращувати робочі, оглядові проходи на складі озброєння та під'їзні шляхи до нього.

8. Біля складу озброєння розміщують ящики з піском. Приміщення забезпечують пожежним інвентарем згідно з установленими законодавством України нормами.

9. Перші примірники ключів від приміщень для зберігання озброєння постійно знаходяться у начальника складу озброєння, другі - у запечатаному вигляді в черговій частині апарату поліції, ТО (МТО, УП).

X. Організація та умови зберігання озброєння в органах та підрозділах поліції

1. Контроль за організацією зберігання та обліку озброєння в апараті поліції покладається на одного із заступників Голови Національної поліції України, у ТО (МТО) - на керівника такого органу, у їх територіальних (відокремлених) підрозділах - на керівника цього підрозділу, в УП - на керівника цієї установи, які:

1) відповідним наказом по органу (підрозділу) поліції призначають працівників, відповідальних за зберігання:

табельної вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та засобів індивідуального захисту, закріплених за поліцейськими органу (підрозділу) поліції;

зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та засобів індивідуального захисту, які є речовими доказами в кримінальному провадженні;

2) підписують накази і доручення, на підставі яких дозволяється видача (приймання) зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та засобів індивідуального захисту в органі (підрозділі) поліції.

2. Затвердження графіків видачі і приймання зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та засобів індивідуального захисту й чищення зброї в органах (підрозділах) поліції покладається на працівників, визначених наказами керівництва органів (підрозділів) поліції.

3. Для зберігання озброєння в органах (підрозділах) поліції відводиться КЗЗ - окрема кімната, яка відокремлюється від решти приміщень капітальними стінами з негорючих матеріалів. КЗЗ має бути обладнана охоронно-пожежною сигналізацією, може розміщуватися суміжно з оперативною залою чергової частини і мати двері, що відчиняються всередину приміщення, виготовлені з металу або з важкозаймистих або незаймистих матеріалів, оббиті із зовнішнього боку листовою сталлю й обладнані надійними врізаними замками (не менше двох).

Із внутрішнього боку встановлюються ґратчасті двері, що замикаються на накладний (коробчастий) замок, який забезпечує автоматичне зачинення.

4. Видача озброєння проводиться через вікно відповідно до схеми розташування вікон видачі озброєння (додаток 16), яке виходить у кімнату для заряджання, розряджання та чищення зброї (далі - КЗРЧЗ) та розташоване на висоті не нижче ніж 110 см від рівня підлоги. У разі потреби, а також під час будівництва нових чи реконструкції наявних адмінбудівель органів (підрозділів) поліції за рішенням керівника органу (підрозділу) поліції під вікном видачі озброєння може бути обладнано вікно розміром 32 х 70 см для видачі спеціальних засобів. Дверцята цих вікон мають бути сталеві, завтовшки не менше ніж 4 мм, або дерев'яні, оббиті з обох боків листовою сталлю й обладнані надійними запорами.

5. Вхідні двері КЗЗ та вікна видачі озброєння мають бути обладнані охоронною сигналізацією, виведеною на приймально-контрольний прилад охоронно-пожежної сигналізації чергової частини поліції та пульт централізованого спостереження найближчого органу поліції охорони (далі - ПЦСО).

6. У разі надходження на ПЦСО органу поліції охорони сигналу про спрацювання засобів охоронної сигналізації КЗЗ оператор ПЦСО негайно інформує про подію чергову частину та керівництво органу (підрозділу) поліції і направляє групу швидкого реагування на місце спрацювання охоронної сигналізації.

7. У КЗЗ установлюють стандартні металеві шафи, призначені для зберігання такого озброєння:

1) табельна вогнепальна зброя та боєприпаси до неї з розрахунку одна шафа на 90 - 100 пістолетів або 60 пістолетів та 4 - 6 автоматів (штурмових гвинтівок);

2) автомати, штурмові гвинтівки, ручні кулемети, снайперські і спортивні гвинтівки, пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень та рушниці для відстрілу спеціальних засобів можуть зберігатися в окремій нестандартній шафі. Шафи обладнують арматурою та комірками (гніздами), зручними для ставлення та виймання зброї, а також гніздами для багнетів-ножів автоматів;

3) боєприпаси бойового запасу, а також для вогневої підготовки, піротехнічні засоби, що видаються для оперативних цілей (сигнальні та освітлювальні патрони);

4) спеціальні засоби, ручні гранатомети (можуть зберігатися в дерев'яних шафах, ящиках);

5) зброя, боєприпаси, спеціальні засоби та засоби індивідуального захисту, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

8. Зберігання інших речей і предметів у КЗЗ, крім зазначених у пункті 4 цього розділу, заборонено.

9. У КЗЗ має бути дошка зі службовою документацією, на якій розміщують опис майна, наявного в кімнаті зберігання зброї (додаток 17).

10. КЗЗ і шафи з озброєнням опечатуються:

1) КЗЗ і шафи з табельною вогнепальною зброєю, боєприпасами, спеціальними засобами та засобами індивідуального захисту, необхідними для озброєння груп захоплення, оперативних груп чи для захисту (оборони) адміністративної будівлі органу (підрозділу) поліції (далі - тривожні шафи), а також шафа для службової документації - особистою печаткою оперативного чергового;

2) шафа з боєприпасами бойового запасу, для вогневої підготовки та спеціальними засобами - особистою печаткою відповідального за озброєння;

3) шафа для зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, спеціальних засобів та засобів індивідуального захисту, які є речовими доказами або тимчасово вилучені та/або на які слідчим суддею, судом накладено арешт як захід забезпечення кримінального провадження, - особистою печаткою відповідального за їх зберігання;

4) шафи з боєприпасами бойового запасу та для вогневої підготовки органів (підрозділів) поліції, які передали зброю на зберігання, - особистими печатками відповідальних за озброєння органів (підрозділів) поліції;

5) шафа для зберігання вилученої, добровільно зданої і знайденої зброї опечатується особистою печаткою поліцейського, відповідального за порядок її зберігання, та оперативного чергового.

11. Заборонено використання кількома оперативними черговими однієї печатки.

12. Поруч із КЗЗ обладнують КЗРЧЗ. Вхід до неї слід передбачати з коридору чи вестибюля підрозділу поліції. У цій кімнаті розміщують столи з кулеуловлювачем, металевий ящик для збирання промасленого ганчір'я, ємність із мастилом (за можливістю обладнана розбірним краном), вогнегасники, затверджені графіки чищення зброї, плакати із зображенням матеріальної частини зброї, що знаходиться на озброєнні в Національній поліції України, витяг із Закону України "Про Національну поліцію" в частині порядку та правил застосування і використання зброї і спеціальних засобів, а також Інструкцію про заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю, затверджену наказом Міністерства внутрішніх справ України від 01 лютого 2016 року N 70, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за N 250/28380.

13. КЗРЧЗ оснащують системою цілодобового відеоконтролю з архівацією інформації (не менше ніж 30 діб), з установленням монітора в КЗЗ над вікном видачі озброєння.

14. У КЗЗ та зовнішніх стінах КЗРЧЗ не має бути віконних отворів (крім вікон видачі озброєння).

15. З метою оперативного екіпірування поліцейських передбачено тривожні шафи N 1 та N 2.

16. Тривожна шафа N 1 установлюється в КЗЗ і призначається для екстреного озброєння груп захоплення та слідчо-оперативних груп. У ній зберігаються два автомати, чотири магазини до них (споряджені патронами по 20 шт.), по два бронежилети і кулезахисних шоломи, засоби, споряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, наручники, гумові кийки, електричні ліхтарі та переносні радіостанції.

17. Споряджені магазини до зброї переспоряджають не рідше одного разу на місяць, про що роблять запис у журналі переспорядження магазинів до автоматичної зброї (додаток 18).

18. У КЗЗ зберігаються не менше двох переносних радіостанцій (одна на частоті ПЦСО), призначених виключно для груп захоплення та оперативних груп. Контроль за їх працездатністю та станом зарядки акумулятора покладається на оперативного чергового.

19. Тривожна шафа N 2 установлюється біля пульта оперативного чергового і призначається для озброєння працівників чергової частини з метою захисту (оборони) адміністративної будівлі органу (підрозділу) поліції під час раптового нападу. У ній зберігається озброєння так само, як у тривожній шафі N 1, із розрахунку на кожного працівника чергової частини добового наряду.

20. Тривожна шафа N 2 має бути надійно прикріплена до підлоги. У корпусі шафи має бути отвір для негайного схову ключів від неї та від КЗЗ. В окремих випадках дозволяється обладнувати для схову ключів від тривожної шафи N 2 та КЗЗ спеціальну шафу, до якої немає доступу.

21. Тривожна шафа N 2 має бути опечатана особистою печаткою оперативного чергового та підключена до ПЦСО.

22. Рішення про необхідність установлення тривожної шафи N 2 у тих структурних підрозділах апарату поліції, територіальних (відокремлених) підрозділах ТО (МТО, УП), де немає КЗЗ, приймає особисто керівник такого органу поліції одночасно з призначенням відповідальної особи за порядок зберігання озброєння в шафі N 2, про що видається відповідний наказ.

23. У разі службової потреби та можливості кількість озброєння і спорядження в тривожних шафах N 1 та N 2 дозволяється доповнити на підставі відповідного наказу керівника органу.

24. Ключі від КЗЗ та тривожної шафи N 2 постійно знаходяться в оперативного чергового, а за його відсутності - в особи, яка його заміщає. У разі їх втрати здійснюється заміна замка (міняється або переробляється із заміною секрета). Використання замків, ідентичних замкам від інших службових приміщень чи сейфів, не допускається.

25. Ключі від шаф зі зброєю, що знаходяться в КЗЗ, зберігаються безпосередньо в КЗЗ.

26. Зброя і боєприпаси, що знаходяться в КЗЗ, зберігаються в металевих шафах (наявні спеціальні засоби можуть поміщатися до дерев'яних шаф). На кожну шафу наклеюють бирку із зазначенням її номера, печаток, якими її опечатують, та прізвищ відповідальних за порядок зберігання озброєння.

27. У шафах зброя розміщується в спеціально обладнаних комірках (гніздах). Не закріплена за поліцейськими зброя зберігається разом із закріпленою. Для розміщення навчальної та спортивної зброї в шафах із бойовою зброєю обладнуються окремі відділення (полиці).

28. Курки зброї, що знаходиться в шафах, має бути спущено з бойового зводу, перевідники - поставлено на запобіжник, відкидні приклади - у похідному (складеному) положенні, хомутики прицільних планок - установлено на нульових позначках. Магазини має бути від'єднано від зброї і розряджено (крім магазинів до автоматів, що знаходяться в тривожних шафах).

Магазини та багнети-ножі зберігаються в спеціальних гніздах шафи зі зброєю. Сумки для магазинів поміщають до тієї самої шафи.

29. Патрони, призначені для несення служби, зберігаються в колодках: пістолетні - разом зі зброєю, автоматні - окремо (в одному з відділень шафи зі зброєю, що зачиняється на замок, або в окремому сховищі).

30. У шафах зі зброєю біля кожної комірки (гнізда) та на колодках із патронами наклеюють бирки із зазначенням інформації про зброю (серія, порядковий і заводський номери) та поліцейського (прізвище, ініціали), за яким закріплено цю зброю.

Усередині шафи розміщують опис озброєння, що зберігається в шафі (додаток 19).

31. Якщо поліцейський має право на постійне зберігання і носіння зброї, бирку перекреслюють широкою косою смугою червоного кольору, а якщо зброю за поліцейським не закріплено, на бирку замість прізвища наносять поздовжню смугу чорного кольору.

32. Боєприпаси бойового запасу та боєприпаси для вогневої підготовки зберігаються в окремих шафах. Такі боєприпаси мають бути в заводській упаковці, яку без потреби не порушують, змащувати їх заборонено.

33. Шафи з боєприпасами бойового запасу і для вогневої підготовки та зі спеціальними засобами опечатує відповідальний за озброєння.

34. Спеціальні засоби та засоби індивідуального захисту, які постійно у службовій діяльності не використовують, слід зберігати в окремих приміщеннях або в окремих шафах чи ящиках у КЗЗ, які приймає оперативний черговий за відбитком печатки.

XI. Умови зберігання озброєння на складах

1. На складах зброя зберігається в стандартній для неї упаковці, окремо за зразками, категоріями та метою застосування. Не забезпечену упаковкою зброю допускається зберігати під замком у шафах чи пірамідах, а пістолети і револьвери - лише в металевих шафах, які замикаються. При цьому пістолети і револьвери зберігаються без кобур, зі спущеними та поставленими на запобіжник курками.

2. Ящики, шафи та піраміди зі зброєю пломбують чи опечатують способом, який виключає їх розкриття без порушення пломби чи печатки.

3. Запасні частини, інструменти і приладдя (далі - ЗІП), що входять до складу індивідуального комплекту зброї, зберігаються окремо від зброї, але в одній шафі (піраміді) з нею.

4. Озброєння в стандартній заводській упаковці, що знаходиться в штабелях, розміщують так, щоб неповна упаковка знаходилася зверху штабеля, ближче до виходу (проходу). На видному місці упаковки роблять напис "Неповна" та зазначають кількість озброєння в ній.

5. Оптичні прилади зберігаються в сухих, опалюваних приміщеннях.

6. Усі боєприпаси, які зберігаються в штатній упаковці, складають у штабелі за номенклатурами, категоріями та партіями. Кількість рядів у штабелі має бути такою, щоб навантаження на нижній ящик та підлогу сховища не перевищувало допустимої норми, зазначеної в паспорті сховища. Висота штабелів із боєприпасами не має перевищувати:

1) 2,5 м - для ручних гранат із вкладеними в ящики комплектами запалів та виробів із димного пороху в штатній упаковці (вибуховий пакет);

2) 2,0 м - для гранат до гранатометів, остаточно і неостаточно споряджених, вибухових речовин і засобів підриву;

3) 3,5 м - для піротехнічних засобів (далі - ПТЗ) і патронів до стрілецької зброї.

7. Боєприпаси під час зберігання у штабелях розташовують так, щоб можна було контролювати їх технічний стан, а також вести облік, приймання і видачу.

У сховищі залишають проходи:

робочі - завширшки 1,25 - 1,5 м;

оглядові - уздовж стін завширшки 0,6 - 0,7 м.

Проходи на підлозі позначають обмежувальними лініями, нанесеними білою фарбою.

XII. Категорування озброєння

1. За якісним (технічним) станом озброєння обліковують за такими категоріями:

перша категорія - нове (таке, що не було у використанні) озброєння, що зберігається на складах озброєння, відповідає вимогам технічних умов та відповідних стандартів із невичерпаними термінами (строками) експлуатації (носіння) і повністю придатне для використання за призначенням;

друга категорія - озброєння, що знаходиться в експлуатації (було у використанні), утримується на складах озброєння, відповідає всім вимогам експлуатаційної документації, придатне до використання за призначенням (з ремонтом або після ремонту) і використовується в межах установленого терміну (строку) експлуатації;

третя категорія - озброєння, установлений термін (строк) експлуатації (носіння) якого закінчився, але за своїм технічним (якісним) станом воно придатне для використання за прямим призначенням після ремонту (потребує середнього ремонту) або без ремонту (для окремих видів озброєння може не встановлюватися);

четверта категорія - озброєння, що за своїм технічним (якісним) станом потребує капітального ремонту (зберігається понад визначений термін (строк) зберігання), який економічно доцільний (для окремих видів озброєння може не встановлюватися);

п'ята категорія - озброєння, яке технічно несправне і за своїм якісним (технічним) станом непридатне для подальшого використання, не відповідає вимогам технічних умов та відповідних стандартів, ремонт якого технічно неможливий або економічно недоцільний та яке підлягає списанню (для окремих видів озброєння може не встановлюватися).

2. Для категорування озброєння наказом органу (підрозділу) поліції призначається комісія з аналізу технічного стану озброєння, яку очолює особа, за посадою не нижче заступника керівника органу (підрозділу) поліції. Комісія має у своєму складі керівника служби озброєння, інших працівників органу (підрозділу) поліції, за винятком матеріально відповідальних осіб служб озброєння.

3. Право переведення озброєння до нижчої (вищої) категорії залежно від його технічного стану, гарантійних і призначених термінів зберігання та експлуатації надається керівникам відповідних органів (підрозділів) та установ поліції, що є балансоутримувачами такого виду майна.

4. Ознаки, за якими озброєння підлягає тому чи іншому виду ремонту, установлюються відповідною технічною документацією підприємств-виробників та визначаються окремими нормативними актами.

5. Ремонт, якому підлягає озброєння залежно від ступеня несправності, здійснюють УЗНП та організації, які мають відповідну ліцензію на провадження такої діяльності.

6. Результат роботи комісії з аналізу технічного стану озброєння відображається в акті технічного стану озброєння (додаток 20), який складається у двох примірниках. Один примірник залишається у службі озброєння органу (підрозділу) поліції, який здійснив огляд озброєння, інший - подається до ПУДМ для відображення за обліком.

У разі приведення озброєння в непридатний стан із вини поліцейського до акта технічного стану озброєння додається висновок службового розслідування.

7. Служба озброєння забезпечує відображення результатів проведення аналізу технічного стану озброєння в книзі огляду якісного і технічного стану озброєння (додаток 21).

Керівник служби озброєння здійснює контроль за своєчасним поданням до ПУДМ документації щодо переведення озброєння до нижчої категорії.

XIII. Знищення непридатного озброєння

1. Для прийняття рішення про знищення непридатного озброєння наказом керівника ТО (МТО, УП) призначається технічна комісія під головуванням його заступника згідно з розподілом функціональних обов'язків. Комісія має у своєму складі працівників підрозділів, які в ТО (МТО, УП) виконують функції з матеріального, фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, превентивної діяльності, внутрішньої безпеки (за згодою), та експертів-криміналістів (за згодою), за винятком матеріально відповідальних осіб служб озброєння.

Результат роботи технічної комісії відображають в акті знищення озброєння (додаток 22), який надсилають до ПУДМ у встановленому порядку.

2. Непридатну для використання за прямим призначенням зброю в установленому законодавством України порядку передають до УЗНП із метою її подальшого знищення, одночасно відображаючи фінансово-господарські операції у бухгалтерському обліку із застосуванням типових форм бухгалтерського обліку.

3. Перед знищенням зброї призначена комісія УЗНП повинна ретельно перевірити її з метою недопущення знищення зарядженої зброї.

У разі виявлення зарядженої зброї вживають заходів щодо вилучення заряду з дотриманням усіх заходів безпеки.

4. УЗНП у встановленому законодавством України порядку передає непридатну зброю до спеціалізованого підприємства, яке проводить знищення, що відображають у бухгалтерському обліку УЗНП шляхом вибуття зазначеної зброї з балансу, застосовуючи типові форми бухгалтерського обліку.

5. Усі придатні деталі знімають, що відображають в акті технічного стану придатних деталей до зброї (додаток 23). Непридатні металеві деталі зброї перетворюють на брухт шляхом механічної деформації або шляхом розрізування газозварювальним апаратом. Стволи зброї розрізують уздовж і поперек каналу ствола, а решту деталей і механізмів - так, щоб жодна з деталей не залишилася придатною для подальшого використання.

6. Непридатні дерев'яні деталі (ложі, приклади, ствольні накладки), вироби й деталі з брезенту, шкіри, гуми, прогумованої тканини спалюють або використовують для господарських потреб.

7. Механічним шляхом у зброї деформують такі деталі:

1) у пістолетів і револьверів - стволи і рамки до складного вигину;

2) у гвинтівок і карабінів - стволи від дульної до середньої частини до складного вигину, ствольні коробки - до зім'ятості з тріщинами;

3) багнети-ножі ламають на 2 - 3 частини з вигином трубки.

8. Деформована зброя до моменту її знищення зберігається в ящиках, які опломбувала технічна комісія УЗНП.

9. Рух деформованої зброї з місця її зберігання (УЗНП) до підприємства, яке проводитиме знищення, відображають у картках складського обліку.

10. Завантаження зброї в плавильні печі здійснюється в присутності членів технічної комісії та представника підприємства, яке проводить знищення.

11. За результатами знищення непридатної зброї технічна комісія УЗНП складає акт знищення озброєння у трьох примірниках.

В акті зазначають, яким способом і де відбулося знищення непридатної зброї та кількість отриманого металобрухту за вагою.

До акта додають відомість на зброю, деформовану в металобрухт чи знищену (у довільній формі, з обов'язковим переліком серій, номерів і років виготовлення зброї), та відомість на придатні деталі, зняті зі зброї перед знищенням (у довільній формі).

Затверджений акт є підставою для списання непридатної зброї з позабалансового обліку УЗНП та для оприбуткування металобрухту і придатних деталей (матеріалів), одержаних у результаті розукомплектування і знищення непридатної зброї.

Перший примірник акта з оформленими відомостями надсилають до підрозділу, який здійснює фінансове забезпечення та бухгалтерський облік в УЗНП, другий - до ПУДМ, а третій залишається в службі озброєння УЗНП.

12. Непридатні для використання боєприпаси, спеціальні засоби та засоби індивідуального захисту органи поліції знищують самостійно в порядку, визначеному пунктами 13 - 23 цього розділу.

13. Непридатні патрони знищують шляхом випалювання пороху.

14. Непридатні сигнальні й освітлювальні патрони, вибухові пакети, вогнепровідні шнури, спеціальні засоби та засоби індивідуального захисту знищують шляхом спалювання.

15. Роботи зі знищення боєприпасів належать до найбільш небезпечних. До знищення боєприпасів залучають спеціалістів-вибухотехніків.

16. Боєприпаси знищують на військових полігонах, розташованих на відстані не ближче ніж 1,5 км від житлових і виробничих будівель. Місце, де відбуватиметься випалювання боєприпасів, розчищають у радіусі 25 метрів від сухих дерев, чагарників, сухої трави й обкопують ровом завглибшки 0,25 м та завширшки 0,5 м.

17. Порох випалюють у металевому бункері об'ємом 1 м3 або в пристосованій для цього металевій бочці ємністю не менше ніж 200 літрів. Бочка повинна мати надійні кришки із завантажувальними отворами. Якщо кришки знімаються, можна не робити завантажувальних отворів. У такому разі кришка бочки має надійно прикріплюватися до корпусу. У днищі бочки обладнують вивантажувальне вікно, яке закривається висувною заслінкою. У кришці та в боках бочки роблять отвори діаметром 6 мм через кожні 50 мм. Такі само отвори роблять й у дні бочки для стікання розплавленого свинцю. Бочку встановлюють на прокладках із цегли або каменю.

18. У бочку боєприпаси завантажують залежно від калібру й виду в такій кількості:

пістолетні та малокаліберні патрони:

у бочку об'ємом 200 л - 1000 шт.;

у бочку об'ємом 1 куб. м - 5000 шт.;

гвинтівочні патрони:

у бочку об'ємом 200 л - 1000 шт.;

у бочку об'ємом 1 куб. м - 2500 шт.;

освітлювальні та сигнальні патрони:

у бочку об'ємом 200 л - не більше ніж 50 шт.;

у бочку об'ємом 1 куб. м - не більше ніж 200 шт.;

регенеративні патрони:

у бочку об'ємом 200 л - не більше ніж 5 шт.;

у бочку об'ємом 1 куб. м - не більше ніж 25 шт.

12,7-мм крупнокаліберні патрони, 14,5-мм крупнокаліберні патрони, вибухові пакети передають на знищення до вибухотехнічного підрозділу поліції для проведення знищення.

19. Перед завантаженням у бочку боєприпаси підлягають огляду з метою виявлення та вилучення запалів, детонаторів тощо. Боєприпаси перед завантаженням вивільняють від паперових, картонних пачок та обойм.

20. Патрони у бочку завантажуються жолобом з-за укриття (вогнетривкої стінки) під наглядом спеціаліста-вибухотехніка. На завантажені в бочку боєприпаси накладають дрібні дрова або паперові відходи.

21. Спеціаліст-вибухотехнік запалює горючі матеріали за допомогою вогнепровідного шнура. Після запалювання вогнепровідного шнура всі присутні особи відходять на безпечну відстань не менше ніж 100 м від бочки.

22. Застосовувати як матеріал для запалювання мастило, луг, коротке льоноволокно та ганчір'я заборонено.

23. Бочку від гільз та куль, які залишаються після знищення боєприпасів, розвантажують після цілковитого припинення горіння, пострілів у бункері та після охолодження. Отриманий після випалювання пороху з боєприпасів, спалення спеціальних засобів і засобів індивідуального захисту металобрухт, очищають від попелу, перевіряють щодо безпеки, після чого розсортовують за родом металу.

XIV. Облік та порядок витрачання боєприпасів на вогневу підготовку, спортивні заходи та службові завдання

1. Витрачання боєприпасів на вогневу підготовку та спортивні заходи планують на звітний рік згідно з наказами керівництва Національної поліції України та ТО (МТО, УП).

Стрільби організовують і проводять на підставі наказу керівника ТО (МТО, УП), яким визначаються час і місце їх проведення та призначаються особа, відповідальна за їх проведення (керівник стрільб), і роздавач боєприпасів.

На підставі наказу про проведення практичних стрільб оформлюють заявку на відпуск боєприпасів (додаток 24), яку після затвердження подають до служби озброєння.

2. На вогневу підготовку насамперед витрачаються боєприпаси в негерметичній упаковці більш ранніх років виготовлення, а також із числа тих, що використовуються для несення служби.

3. У структурних підрозділах апарату поліції та ТО (МТО, УП), які одержують боєприпаси на вогневу підготовку безпосередньо зі складу озброєння, заміну боєприпасів, що знаходяться в користуванні, планує і здійснює не рідше одного разу на рік служба озброєння.

В інших органах (підрозділах) поліції заміна боєприпасів відбувається в міру їх одержання на вогневу підготовку.

4. Боєприпаси на вогневу підготовку для поліцейських апарату поліції та ТО (МТО, УП) відпускають зі складу озброєння на кожне проведення практичних стрільб безпосередньо керівнику стрільб (роздавачу боєприпасів), призначеному наказом керівника структурного підрозділу, в якому проводять практичні стрільби, а в тренінговому центрі - на навчальний рік.

5. Для обліку витрачання боєприпасів на стрільбищі (у тирі) роздавач боєприпасів здійснює видачу патронів за підписами поліцейських, які беруть участь у стрільбі, в обліковій документації.

6. Заборонено призначати керівником стрільб або роздавачем боєприпасів начальника служби озброєння, поліцейських служби озброєння, начальника складу озброєння та інших працівників, на яких покладено облік чи зберігання боєприпасів.

7. Керівник стрільб зобов'язаний:

1) особисто перевіряти правильність видачі боєприпасів, спорядження магазинів, стежити за розряджанням зброї, здійснювати її огляд та організовувати збирання гільз;

2) після закінчення стрільб звірити витрачання боєприпасів тими, хто стріляв, за списком у роздавально-здавальній відомості на видачу боєприпасів на стрільбищі (у тирі) особовому складу (додаток 25) із залишком, після чого провести відповідне оформлення таких відомостей;

3) того самого дня після закінчення стрільб, а під час нічних стрільб - наступного дня звітувати про витрачені боєприпаси та здати начальнику складу озброєння невитрачені боєприпаси, патрони з осічками, стріляні гільзи, порожню упаковку, роздавально-здавальні відомості на видачу боєприпасів та акти;

4) додатково відобразити у відповідній обліковій документації витрачання ручних гранат, вибухових речовин, засобів підриву, імітаційних, димових, піротехнічних і спеціальних засобів.

8. За умови подання територіальними (відокремленими) підрозділами ТО (МТО, УП) звітних документів про витрачання боєприпасів, одержаних раніше, та за наявності місць для їх зберігання боєприпаси відпускають один раз на квартал згідно з установленими нормами та розрахунком.

9. Стріляні гільзи з тиру разом із матеріалами про списання боєприпасів підлягають поверненню до складів озброєння.

10. У разі втрати патронів керівник стрільб зобов'язаний доповісти рапортом керівнику підрозділу, який брав участь у стрільбах, про обставини втрати та заходи з їх розшуку.

11. Про кожний випадок витрачання боєприпасів на службові завдання та оперативні заходи поліцейські наряду, конвою доповідають рапортом (додаток 26) керівнику органу (підрозділу) поліції. У рапорті зазначають коли, де, ким, з якою метою, скільки і які боєприпаси витрачено. Зазначені боєприпаси списують з обліку після прийняття рішення керівником органу (підрозділу) поліції за кожним конкретним фактом.

12. Під час виконання службово-бойових завдань:

1) витрачання боєприпасів боєкомплекту дозволено здійснювати лише з метою забезпечення виконання бойових (службово-бойових) завдань;

2) видану поліцейським підрозділу (зведеному загону) кількість боєприпасів установлює керівник підрозділу залежно від обстановки (як правило, у розмірі боєкомплекту);

3) кожний випадок витрачання боєприпасів відображають в обліковій документації, доповідають в установленому чинним законодавством порядку керівнику органу (підрозділу) поліції;

4) у разі витрачання боєприпасів, спеціальних засобів на службово-бойові завдання оформляють акт, який затверджує керівник органу (підрозділу) поліції. В акті зазначають де, коли, з якою метою, які і скільки боєприпасів, спеціальних засобів використано.

13. Для проведення занять із підривних робіт, навчань, випробувань, проведення вибухотехнічних робіт боєприпаси і вибухові речовини виділяють на підставі заявок, які подають до служби озброєння керівники підрозділів, та видають згідно з обліковими документами. Боєприпаси і вибухові речовини, витрачені з цією метою, списують за актом, у якому зазначають де, коли, з якою метою, які і скільки боєприпасів та вибухових речовин використано.

14. Служба озброєння здійснює заходи із забезпечення раціонального витрачання боєприпасів.

15. Керівник служби озброєння контролює правильність витрачання боєприпасів і своєчасність подання звітної документації.

XV. Порядок оприбуткування гільз

1. Гільзи, які залишаються від вогневої підготовки, спортивних заходів та знищення боєприпасів, відповідно до вимог чинного законодавства належать до складу запасів органу (підрозділу) поліції та підлягають обов'язковому оприбуткуванню.

Територіальні (відокремлені) підрозділи ТО (МТО, УП) до кінця кожного кварталу здають до ТО (МТО, УП) гільзи, які залишаються від вогневої підготовки, спортивних заходів та знищення боєприпасів.

2. З метою оприбуткування гільз, які залишаються від вогневої підготовки, спортивних заходів та знищення боєприпасів, наказом керівника органу (підрозділу) поліції створюється комісія на чолі з його заступником відповідно до розподілу функціональних обов'язків, а також посадових осіб служби озброєння та підрозділу, який здійснює фінансове забезпечення та бухгалтерський облік.

До складу комісії заборонено залучати начальника складу озброєння.

Забезпечення роботи комісії покладається на керівника органу (підрозділу) поліції.

3. Особа, яка згідно з функціональними обов'язками забезпечує проведення вогневої підготовки та спортивних заходів, після проведення таких заходів, здійснює повернення гільз на склад озброєння.

Гільзи приймають на склад озброєння разом із матеріалами про списання боєприпасів. Кількість повернених гільз має відповідати отриманій та використаній (знищеній) кількості патронів у процесі цих заходів, а також даним роздавально-здавальної відомості на видачу боєприпасів на стрільбищі (у тирі) особовому складу.

4. Гільзи, які повертають на склад озброєння, отримує в присутності комісії начальник складу озброєння.

5. Під час отримання на складі озброєння гільз члени комісії (працівники служби озброєння) складають акт оприбуткування в трьох примірниках, застосовуючи типові форми бухгалтерського обліку. Перший примірник залишається в особи, яка згідно з функціональними обов'язками відповідальна за проведення вогневої підготовки та спортивних заходів, знищення боєприпасів, другий - у начальника складу озброєння, третій разом із зведеною відомістю та актом списання боєприпасів передається до підрозділу, який здійснює фінансове забезпечення та бухгалтерський облік в органі поліції.

6. Гільзи зберігають окремо від патронів та сортують за видами.

7. Після закінчення кожного кварталу гільзи передають від органів (підрозділів) поліції до УЗНП з метою подальшого передання спеціалізованим підприємствам.

XVI. Облік озброєння

1. Облік озброєння в органах (підрозділах) поліції ведуть в установленому чинним законодавством порядку, ураховуючи вимоги цієї Інструкції.

2. Основними завданнями обліку є контроль за збереженням озброєння та використанням його за призначенням, отриманням достовірних даних про наявність, витрачання, рух, якісний стан озброєння та заходи із забезпечення ним органів (підрозділів) поліції.

3. Обліку підлягає все озброєння незалежно від його призначення, джерел надходження і способів придбання, у тому числі те, що входить до комплекту бронетехніки.

4. Облік здійснюється шляхом оформлення документів, правильного та своєчасного занесення записів до книг, карток та інших облікових документів, визначених цією Інструкцією.

5. Книги та інші документи з обліку озброєння зберігають відповідно до вимог законодавства України.

6. Облік озброєння ведуть:

1) у службі озброєння - відповідальний за облік озброєння;

2) у КЗЗ - начальник чергової частини;

3) у територіальних (відокремлених) підрозділах ТО (МТО, УП) - відповідальний за озброєння;

4) на складі озброєння - відповідальний за озброєння.

7. Облік на складі озброєння здійснюється за обліковими документами, наведеними у додатках 5, 22, 27 - 33 до цієї Інструкції, які складає служба озброєння на кожний вид озброєння.

8. Початкові записи в картках складського обліку робить відповідальний за облік озброєння. Правильність записів засвідчує підписом начальник служби озброєння. Наступні записи здійснює начальник складу озброєння.

9. Посадові особи, які ведуть облік у службі озброєння, на складах озброєння, у територіальних (відокремлених) підрозділах ТО (МТО, УП), забезпечують правильне оформлення облікових документів, своєчасне ведення записів у книгах (картках) обліку, які стосуються прийому і видачі, зміни якісного (технічного) стану озброєння, своєчасне передання документів до підрозділу, який здійснює фінансове забезпечення та бухгалтерський облік.

10. Усі записи в облікових документах роблять чорнилом чорного або темно-синього кольору, розбірливо, без виправлень чи підчисток.

Запис, виконаний помилково, закреслюють по діагоналі так, щоб можна було розібрати зміст закресленого. Над закресленням роблять правильний напис, який завіряє підписом особа, що веде облік.

11. Облікові документи, що містять інформацію з обмеженим доступом або інформацію, що становить державну таємницю, підлягають реєстрації з відповідним грифом секретності із забезпеченням дотримання режиму секретності в порядку, визначеному законодавством України.

12. Усі записи в книгах і картках обліку про наявність і рух озброєння роблять на підставі оригіналів облікових документів.

13. На день інвентаризації в усіх книгах і картках обліку записи підкреслюють рискою, під рискою роблять підсумкові записи, які засвідчують підписами особи, відповідальні за озброєння.

14. Книги і картки обліку заводять на підставі даних інвентаризації чи шляхом перенесення в них звірених залишків із попередніх книг, карток і ведуть до повного використання.

15. Керівник служби озброєння повинен систематично здійснювати контроль за правильністю організації та ведення обліку озброєння, своєчасністю оформлення облікових документів та їх належним зберіганням.

16. Звірку облікових даних проводять з такою періодичністю:

1) УЗНП, ТО (МТО, УП) з обліковими даними ПУДМ - один раз на рік;

2) територіальних (відокремлених) підрозділів ТО (МТО, УП) з обліковими даними ТО (МТО, УП) - не рідше одного разу на півріччя;

3) складу озброєння ТО (МТО, УП) з даними служби озброєння в ТО (МТО, УП) - щомісяця.

XVII. Контроль за збереженням і порядком обліку озброєння

1. Здійснювати перевірку наявності, організації зберігання та обліку озброєння в органах (підрозділах) поліції, пред'явивши службове посвідчення, мають право:

1) Голова Національної поліції України, його перший заступник та заступники (у всіх без винятку органах (підрозділах) поліції);

2) керівники ТО (МТО) поліції та їх заступники (у підпорядкованих їм територіальних (відокремлених) підрозділах) - не рідше одного разу на рік;

3) керівники УП та їх заступники (у підпорядкованих їм підрозділах) - не рідше одного разу на рік.

2. Здійснювати перевірку організації зберігання та обліку озброєння в органах (підрозділах) поліції можуть посадові особи інших державних органів, які відповідно до чинного законодавства мають право на здійснення таких перевірок.

3. Здійснювати перевірку наявності, організації зберігання та обліку озброєння в органах (підрозділах) поліції згідно із затвердженим планом заходів (перевірок) у разі пред'явлення службового посвідчення та дозволу на право перевірки умов зберігання й наявності озброєння в органах (підрозділах) поліції (додаток 34) зобов'язані:

1) працівники ПУДМ - не рідше одного разу на два роки в кожному органі (підрозділі) поліції;

2) працівники служби озброєння ТО (МТО) - не рідше одного разу на рік у кожному із своїх територіальних (відокремлених) підрозділів;

3) працівники служби озброєння УП - не рідше одного разу на рік.

4. У разі службової необхідності окремим наказом керівника відповідного органу (підрозділу) поліції можуть визначатися інші працівники апарату поліції, ТО (МТО, УП) для здійснення перевірок наявності, організації зберігання та обліку озброєння в органах (підрозділах) поліції.

5. У разі пред'явлення службового посвідчення, відповідного наказу про призначення службового розслідування та дозволу на право перевірки мають право здійснювати перевірку організації зберігання та обліку озброєння під час проведення службових розслідувань за фактами надзвичайних подій уповноважені працівники інспекції з особового складу апарату поліції та ТО (МТО, УП).

6. Дозвіл на право перевірки озброєння можуть надавати:

1) в апараті поліції - Голова Національної поліції України, його перший заступник або заступник згідно з розподілом функціональних обов'язків (дія такого дозволу поширюється на всю систему Національної поліції України);

2) у ТО (МТО, УП) - керівник такого органу, його перший заступник або заступник згідно з розподілом функціональних обов'язків (дія такого дозволу поширюється на їх територіальні (відокремлені) підрозділи).

7. Керівник служби озброєння організовує проведення перевірки наявності, обліку, збереження озброєння та забезпечує належне збереження та облік озброєння.

8. Результати перевірки наявності, організації зберігання, обліку та технічного стану озброєння, а також недоліки у збереженні озброєння, виявлені під час перевірки, записують до книги огляду якісного і технічного стану озброєння.

9. Проведення інвентаризації озброєння в органах (підрозділах) поліції здійснюється в установленому законодавством України порядку.

10. Контроль за наявністю у поліцейських табельної вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів, які закріплені за ними для постійного носіння, здійснює:

1) безпосередній керівник - щотижня, під час перебування поліцейського на службі, про що робиться відповідна відмітка в аркуші контролю за порядком зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів, які закріплені для постійного носіння;

2) оперативний черговий - щомісяця, під час проведення перереєстрації зброї, боєприпасів, спеціальних засобів та засобів індивідуального захисту, про що робиться відмітка в книзі видачі й приймання озброєння.

11. У разі виявлення в органах (підрозділах) поліції нестачі, втрати, пошкодження озброєння, а також випадків їх приховування від обліку або зберігання в неналежному місці проводять службове розслідування в установленому законодавством України порядку.

12. Предмети озброєння, нестачу яких виявлено, списують в установленому законодавством України порядку з основного обліку й записують до книги обліку нестач (псування) озброєння (додаток 35), де вони враховуються до закінчення службового розслідування, з відповідним відображенням на позабалансовому обліку.

13. Перевитрата боєприпасів та спеціальних засобів на вогневу підготовку (учбову практику) за рік понад установлені норми витрат боєприпасів не допускається.

За фактами перевитрати проводять службове розслідування із занесенням перевитрачених боєприпасів до книги обліку нестач (псування) озброєння.

14. Перерозподіл боєприпасів у межах норм їх витрат між ТО (МТО, УП) визначає ПУДМ, а між їх територіальними (відокремленими) підрозділами - керівник ТО (МТО, УП).

15. У разі якщо за результатами службового розслідування встановлено, що виявлені нестачі чи залишки виникли внаслідок помилок в обліку, списане (оприбутковане) озброєння поновлюють (виключають) виправним проведенням по книгах обліку. Підставою для внесення виправлень у такому разі є висновок службового розслідування, затверджений керівником органу (підрозділу) поліції.

16. Про всі факти нестачі, утрати зброї, боєприпасів, спеціальних засобів, засобів індивідуального захисту, спорядження та інших засобів, а також їх приховування від обліку в органах (підрозділах) поліції їх керівники негайно у встановленому порядку повідомляють керівництво Національної поліції України.

17. Висновки службового розслідування невідкладно надсилаються до ПУДМ.

18. Предмети озброєння, що вийшли з ладу з вини поліцейських, списують або здають на склад озброєння відповідно до вимог цієї Інструкції.

Збитки, заподіяні з вини поліцейських, відшкодовуються в установленому законодавством України порядку.

 

Начальник Управління взаємодії
з Національною поліцією
Міністерства внутрішніх
справ України

О. О. Соколовський

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник органу (підрозділу) поліції
____________________
(прізвище, ініціали, підпис)
___ ____________ 20__ р.

Табель забезпечення озброєнням

в _____________________________________________________________

N
з/п

Назва

Одиниці виміру

Належить утримувати за нормами забезпечення

підрозділи органу поліції

усього по органу поліції

 

 

 

 

 

Начальник підрозділу
матеріального забезпечення

 

_______________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Начальник служби озброєння

 

_______________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

НАРЯД N ___

___ ____________ 20__ р.

Одержувач (здавач) ____________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, N доручення)

Підстава _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

N з/п

N за номенклатурою

Назва майна

Одиниця виміру

Відпустити (прийняти)
(необхідне підкреслити)

кількість

категорія

 

 

 

 

 

 

Керівник служби озброєння

_________________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації прибутково-видаткових і облікових документів

_______________________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

Розпочато ___ ____________ 20__ р.

Закінчено ___ ____________ 20__ р.

ЗМІСТ

N з/п

Найменування документів

Сторінки

початкова

наступна

Реєстраційний номер документа

Дата запису

Найменування документа, звідки надійшов, його номер

Кількість аркушів

Розписка в одержанні документа

Розписка про здавання документа

Місце зберігання документа

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА
обліку озброєння

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

 

Розпочато ___ ____________ 20__ р.

Закінчено ___ ____________ 20__ р.

Строк зберігання ___ років

Інвентарний N _________________

ЗМІСТ

N з/п

Назва предметів озброєння

Сторінки книги

N з/п

Назва зразків озброєння

Сторінки книги

початкова

наступна

початкова

наступна

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________
(назва майна)

NN статей за поряд-
ком

Дата запису

Реєстра-
ційний номер

Назва операції

Рух органом та підрозділом поліції

У тому числі перебуває на складі озброєння

Знахо-
диться в підроз-
ділах

Рух за кожною операцією

Із числа тих, що знаходяться в користуванні

Підпис про внесення змін

Підпис керівника
 про пере-
вірку

прибуток

витрати

загаль-
ний
 залишок

категорія

усього

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник служби озброєння
____________________
(підпис, ініціали, прізвище)
____________________________________
(найменування складу органу (підрозділу) поліції)

КАРТКА складського обліку N ______

_____________________________________
(назва предмета)

Номенклатурний N _________

або деталь N _____________ Одиниця обліку ___________________

N з/п

Дата операції

N документа

Назва операції

Рух

Із них перебування за категорією

Відмітка про звірку

прибуток

витрати

загальний
 залишок

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перебуває на

Залишок на
___ ____________ 20__ р.

 

Пакувальний аркуш N _______

________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

N з/п

Назва озброєння

Категорія

Кількість

Примітка
(серія, N зброї,
рік виготовлення)

 

 

 

 

 

Пакування зробив
__________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
___ ____________ 20__ р.

 

КНИГА
обліку і закріплення озброєння

__________________________________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

Частина I. Облік озброєння

Частина II. Закріплення озброєння

Розпочато ___ ____________ 20__ р.

Закінчено ___ ____________ 20__ р.

Строк зберігання ___ років

Інвентарний N ________

Частина I. Облік озброєння

Дата запису

Назва операції, номери документів

Назва майна

Підпис про перевірку записів керівником підрозділу

Підпис про внесення даних відповідальним за озброєння

прибуток

витрати

залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина II. Закріплення озброєння

N з/п

Звання, прізвище, ініціали

Займана посада

Назва закріпленого майна

Підпис про отримання

Відмітка про здавання озброєння та боєприпасів

дата

підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА НАРЯДІВ

________________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

Розпочато ___ ____________ 20__ р.

Закінчено ___ ____________ 20__ р.

Строк зберігання ___ років

Інвентарний N __________

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник
____________________
(прізвище, ініціали, підпис)
___ ____________ 20__ р.

РОЗСТАНОВКА НАРЯДІВ
на ___ ____________ 20__ р.

N з/п

Вид наряду

Посада, звання, прізвище, ініціали

Дата, час отримання

Вид озброєння

Видано

Прийнято

кількість
(N зброї, рік виготовлення)

підпис про отримання

дата, час прийняття

кількість
(N зброї, рік виготовлення)

підпис про прийняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільовий інструктаж провів __________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                             (посада, прізвище, ініціали, підпис)

Перевірка несення служби нарядів _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                               (дата, час, вид наряду, виявлені недоліки, ужиті заходи, прізвище, ініціали того, хто перевіряє)

Зауваження щодо несення служби
___________________________________________________________________________________________________________________________

Оперативний черговий ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                               (прізвище, ініціали, підпис)

 

ОБЛІКОВА КАРТКА
ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО, ЯКИЙ ВИЇЖДЖАЄ У СЛУЖБОВЕ ВІДРЯДЖЕННЯ

Облікова картка зброї і боєприпасів N ______ від ___________

видана ______________________________________________________________
(посада, звання, прізвище, ініціали)

___________________________________________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції, в якому проходить службу поліцейський)

N
з/п

Термін перебування у відрядженні

Вид, реквізити організаційно-
розпорядчого документа

Калібр, найменування зброї та боєприпасів

N зброї

Назва, кількість патронів

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

Облікова картка дійсна у разі пред'явлення службового посвідчення та документів про відрядження поліцейського.

Відповідальний за озброєння
____________________
(прізвище, ініціали, підпис)

Безпосередній керівник поліцейського
__________________________
(посада, прізвище, ініціали, підпис)

                 М. П.

___ ____________ 20__ р.

(зворотний бік облікової картки)

Відмітка про прийняття черговою частиною на зберігання табельної вогнепальної зброї та повернення її поліцейському, за яким її закріплено

Прийнято на зберігання до ______________________________________________________________
                                                                                                   (найменування органу (підрозділу) поліції)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (назва та перелік зброї)

Прийняв _____________________________________________________________________________
                                                                            (дата, посада, звання, прізвище, ініціали, підпис)

Повернув ____________________________________________________________________________
                                                                               (дата, посада, звання, прізвище, ініціали, підпис)

 

Картка-замісник N ________

Видано ______________________________________________________________________________
                                                                                             (звання, прізвище, ініціали)
для підтвердження того, що від нього прийнято на зберігання
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (назва зброї, серія, номер, рік виготовлення)
патронів ____________________________ шт., магазинів __________________________________ шт.

Особистий підпис поліцейського _________________________________________________________

Керівник органу (підрозділу поліції) _____________________________________________________
                                                                                                                            (підпис, ініціали, прізвище)

М. П.

___ ____________ 20__ р.

 

КНИГА
видачі й приймання озброєння

_______________________________________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

Частина I. Облік видачі й приймання озброєння:

розділ "Тривожні шафи"

розділ "А". На службу, заняття. На постійне носіння

розділ "Б". На зберігання

Частина II. Облік здавання і приймання озброєння оперативним черговим

 

Розпочато ___ ____________ 20__ р.

Закінчено ___ ____________ 20__ р.

Строк зберігання ___ років

Інвентарний N _____________

Частина I. Облік видачі й приймання озброєння

Розділ "Тривожні шафи"

Дата, час видачі

Кому видано (хто здав)
(посада, звання, прізвище, ініціали)

Назва озброєння

Видано

Прийнято

кількість
(N, рік виготовлення)

підпис про отримання

дата, час прийняття

кількість
(N, рік виготовлення)

підпис про прийняття

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ "А". На службу, заняття. На постійне носіння

Розділ "Б". На зберігання

Дата, час видачі

Кому видано (хто здав) (посада, звання, прізвище, ініціали)

Назва озброєння

Видано

Прийнято

кількість
(N, рік виготовлення)

підпис про отримання

дата, час прийняття

кількість
(N, рік виготовлення)

підпис про прийняття

 

 

 

 

 

 

 

 

Частина II. Облік здавання і приймання озброєння оперативним черговим

Дата приймання

Звання, прізвище, ініціали чергового або відповідального за озброєння

Назва майна

Підпис відповідального за озброєння або чергового про здавання

Підпис чергового про приймання зброї

Підпис керівника про перевірку ведення книги

за описом

на збері-
ганні

усього

з них

у шафах

у користу-
ванні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСВІДЧЕННЯ ДО ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Посвідчення до зброї N ________

Видано ______________________________________________________________________________
                                                                                   (звання, прізвище, ініціали поліцейського)
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (назва, серія, номер, рік виготовлення зброї)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
патронів ______________________ шт., магазинів _____________________________________ шт.

Особистий підпис поліцейського _________________________________________________________

Посвідчення дійсне у разі пред'явлення службового посвідчення.

Безпосередній керівник поліцейського ____________________________________________________
                                                                                                                      (посада, підпис, ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

 

КАРТКА N _____
обліку озброєння, яке закріплено

за __________________________________________
(посада, звання, прізвище, ініціали)
____________________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

N
з/п

Дата операції

Вид, N документа

Назва операції

Назва майна

Підпис співробітника про отримання

Підпис про здавання

 

 

 

 

 

 

 

 

АРКУШ КОНТРОЛЮ
за порядком зберігання і носіння табельної вогнепальної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів, які закріплені для постійного носіння за ______________________________

N
з/п

Дата перевірки

Місце перевірки

Назва

Результати перевірки, зауваження, недоліки

Прізвище, ініціали, підпис особи, яка перевіряла

 

 

 

 

 

 

Начальник

 

 

____________
(посада, звання)

_________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

Перереєстрацію зброї проведено.

______________
(дата проведення)

 

Оперативний черговий

 

 

________________________

_________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник
__________________________
         (прізвище, ініціали, підпис)
                        М. П.

АКТ
приймання-передавання озброєння

___ ____________ 20__ р.

м. ____________

N _________

Приймання-передавання озброєння від ___________________________________________________
до ___________________________________________________________________________________

НА ПІДСТАВІ _______________________________________________________________________

Комісія у складі:

голови комісії _________________________________________________________________________

членів комісії:
_____________________________________________________________________________________

склали цей акт про приймання-передавання озброєння.

N з/п

Назва озброєння

Одиниця виміру

Кількість

Вартість за одиницю

Загальна вартість

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

Передав
____________________
____________
       (підпис)

Прийняв
_____________________
____________
        (підпис)

У присутності

 

 

голови комісії

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

членів комісії:

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

Акт складено в трьох примірниках і передано:

перший - до чергової частини органу (підрозділу) поліції, що прийняв озброєння;

другий - до підрозділу, який здійснює фінансове забезпечення та бухгалтерський облік в органі (підрозділі) поліції, що прийняв озброєння;

третій - до органу (підрозділу) поліції, що здав озброєння.

 

СХЕМА
розташування вікон видачі озброєння

  

 

ОПИС
майна, наявного в кімнаті зберігання зброї

_____________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

N з/п

Назва майна

Здавання майна станом на

 

 

 

Підпис про внесення змін

 

Начальник органу (підрозділу) поліції
____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Відповідальний за озброєння
____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

ЖУРНАЛ
переспорядження магазинів до автоматичної зброї

_____________________________________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

 

Розпочато ___ ____________ 20__ р.

Закінчено ___ ____________ 20__ р.

Інвентарний N ________

N з/п

Дата переспорядження

Посада, прізвище, ініціали працівника, який здійснив переспорядження

N магазина

Кількість патронів

Підпис про переспорядження

 

 

 

 

 

 

 

ОПИС
озброєння, що зберігається в шафі N ___

N з/п

Назва озброєння

Здавання майна станом на

 

 

 

Підпис про внесення змін

 

Начальник органу (підрозділу) поліції
____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

Відповідальний за озброєння
____________________
(підпис, ініціали, прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник
____________________
(прізвище, ініціали, підпис)
                    М. П.

АКТ
технічного стану озброєння

___ ____________ 20__ р.

м. ___________

N Р-____

Комісія, призначена наказом у __________________ від ___ ____________ 20__ р. N ____, у складі:

голови комісії

_______________________________
(посада, прізвище, ініціали)

членів комісії:

_______________________________
(посада, прізвище, ініціали)

___ ____________ 20__ р. провела технічний огляд озброєння, пред'явленого для переведення до нижчої категорії.

У результаті проведеного огляду і вивчення формулярів, паспортів і карток комісія встановила:

N
з/п

Назва озброєння

Серія, номер, рік виготовлення, виробничі дані озброєння

Кількість

Категорія, за якою значиться за обліком

Технічний стан, комплектність зразка озброєння, виявлені комісією під час огляду

Висновок комісії про фактичну категорію перевіреного озброєння

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції комісії _____________________________________________________________________

Озброєння потребує ___________________________________________________________________
                                                                                           (поточного, капітального ремонту чи списання)

Комісія у складі:

 

голови комісії

________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

членів комісії:

________________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

 

КНИГА N ______
огляду якісного і технічного стану озброєння

_________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

 

Розпочато ___ ____________ 20__ р.

Закінчено ___ ____________ 20__ р.

Інвентарний N ________

N з/п

Дата огляду озброєння

Посада, звання, прізвище особи, яка перевіряє озброєння

Що перевірялося

Зауваження перевіряючого щодо догляду за озброєнням та його збереженням

Відмітка про усунення недоліків, дата, підпис посадової особи

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник
____________________
(прізвище, ініціали, підпис)
                       М. П.

АКТ
знищення озброєння

___ ____________ 20__ р.

м. _____________

N Р-___

Комісія, призначена наказом у _________________ від ___ ____________ 20__ р. N _____, у складі:

голови комісії

__________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

членів комісії:

__________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

___ ____________ 20__ р. перевірила наявність і стан озброєння, яке переведено актом технічного стану N Р-____ від ___ ____________ 20__ р. до _____ категорії.

N
з/п

Назва озброєння

Одиниця вимірювання

Кількість

Категорія

NN статей та сторінок за книгами обліку

 

 

 

 

 

 

___ ____________ 20__ р. на підставі Інструкції з організації забезпечення, зберігання та експлуатації озброєння в Національній поліції України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 жовтня 2018 року N 828, здійснено знищення непридатного для подальшого використання озброєння шляхом ___________ на підприємстві _______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (назва підприємства)

Унаслідок знищення озброєння шляхом ________ отримано ____ кг металобрухту.

Комісія у складі:

 

голови комісії

_______________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

членів комісії:

_______________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Представник підприємства

_______________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник
____________________
(прізвище, ініціали, підпис)
                    М. П.

АКТ
технічного стану придатних деталей до зброї

___ ____________ 20__ р.

м. _________

N Р-___

Комісія, призначена наказом у _________________ від ___ ____________ 20__ р. N ____, у складі:

голови комісії

_________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

членів комісії:

_________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

___ ____________ 20__ р. провела технічний огляд частин та механізмів зброї, яка не придатна для подальшого використання за прямим призначенням.

У результаті проведеного огляду комісія встановила:

N
з/п

Назви частин, деталей, механізмів

Серія, номер, рік виготовлення зброї, з якої знято деталь

Кількість

Категорія

Технічний стан, комплектність

Висновок комісії

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції комісії _____________________________________________________________________

Комісія у складі:

 

голови комісії

___________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

членів комісії

___________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

 

 

Начальникові
_______________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

ЗАЯВКА
на відпуск боєприпасів

Для проведення ___ ____________ 20__ р. практичних стрільб, службових занять із поліцейськими _________ щодо виконання вправи N _________ з _____________ згідно з наказом про курс стрільб прошу відпустити ___ ____________ 20__ р. такі боєприпаси:

N з/п

Назва боєприпасів

Замовляється до відпуску

Дозволяється відпустити шт. (словами)

Примітка

1

2

3

4

5

Кількість стрільців ____________________________________________________________________

Одержувач ___________________________________________________________________________
                                                                                                  (посада, прізвище, ініціали)

Начальник підрозділу __________________________________________________________________
                                                                                                     (посада, підпис, ініціали, прізвище)

Начальнику складу озброєння _______________________________________ відпустити боєприпаси
                                                                                                (прізвище, ініціали)

в кількості, зазначеній у графі 4.

Начальник

 

________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

___ ____________ 20__ р.

 

 

РОЗДАВАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ
на видачу боєприпасів на стрільбищі (у тирі) особовому складу

_____________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

для виконання _______________ вправи курсу стрільб із _________________

Дата видачі

Кому видано

Назва боєприпасів

Кількість

Підпис про отримання

Здано

Підпис про прийняття

невитрачених боєприпасів

патронів із осічками

гільз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роздавач патронів                              _______________________

Керівник стрільби                              _______________________

___ ____________ 20__ р.

 

 

Начальникові ______________
__________________________
         (посада, прізвище, ініціали)

РАПОРТ

Доповідаю, що ___ ____________ 20 __ р. поліцейським (підрозділом) під час несення служби (або виконання службово-бойового завдання) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                               (конкретно, якої служби, якого завдання, в якому місці)
з метою ______________________________________________________________________________
                                                      (пояснення обставин та необхідності застосування зброї або боєприпасів)
було витрачено боєприпаси ______________________________________ у кількості ______ штук.
                                                                             (зазначити найменування та їх партію)

Клопочу про списання витрачених боєприпасів та втрачених гільз із обліку підрозділу.

________________
              (посада)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20 __ р.

 

 

 

КНИГА
обліку, інструменту, приладдя (ЗІП), устаткування

__________________________________________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

 

Розпочато ____ ____________ 20__ р.

Закінчено ___ ____________ 20__ р.

Строк зберігання ____ років

Інвентарний N ________

Номер деталі ________ Одиниця обліку _______

Рахунок _________________________________
                                              (назва предмета)

NN статей

Дата запису операції

Назва операції

Рух органом (підрозділом) поліції

У тому числі

Підпис

Підпис керівника

прибуток

витрати

залишок

на складі

у підзвіт-
них орга-
нах

категорія

усього

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник
____________________
(прізвище, ініціали, підпис)

ВІДОМІСТЬ
обліку витрат боєприпасів на вогневу підготовку

по _______________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)
за _______________________________________
(період, місяць, квартал)

Дата видачі

Кому видано (підрозділ, прізвище, ініціали отримувача)

Назва виданих боєприпасів

Кількість

Підпис про одержа-
ння

Фактично витрачено

Здано

Не здано

Підпис про прийняття

не витра-
чено боєпри-
пасів

з осічками

гільзи

усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видав ________________

 

СТЕЛАЖНИЙ (ШТАБЕЛЬНИЙ) ЯРЛИК

Стелаж (штабель) N _________

Облікова картка N _______ категорії _______

_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (назва озброєння)

Підприємство-виробник ________________________________________________________________

Рік виготовлення ___________________________________ N партії ___________________________

Дата надходження _____________________________________________________________________

Термін чергової переконсервації (випробування) ___________________________________________

Начальник складу озброєння ____________________________________________________________
                                                                                                                      (підпис, ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

Керівник служби озброєння
_________________________
       (прізвище, ініціали, підпис)
___ ____________ 20__ р.

КАРТКА ОБЛІКУ N ______

витрат ______________________________
(назва боєприпасів)

на вогневу підготовку на 20__ р.
__________________________________________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

Дата запису

Назва документів

Назва підрозділів

Резерв

Усього

 

 

 

 

 

Належить на рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник
__________________________
         (прізвище, ініціали, підпис)
___ ____________ 20__ р.

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ N ________________
на ______________________________________________
(озброєння та боєприпаси, витрачені на вогневу підготовку)

за ____________ 20__ р.

N з/п

NN накладних і роздавальних відомостей

Найменування органів (підрозділів) поліції

Назва озброєння та одиниця обліку

 

 

 

 

Інспектор з обліку _____________________________________________________________________
                                                                                                              (підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив
керівник служби озброєння _____________________________________________________________
                                                                                                                  (підпис, ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

КНИГА N ______
номерного обліку зброї

_____________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

 

Розпочато ___ ____________ 20__ р.

Закінчено ___ ____________ 20__ р.

Інвентарний N ______________

_________________________________
(назва зброї)

N з/п

Дата надходження

Звідки надійшла, N документа

Серія, номер зброї

Рік виготовлення

Категорія

Де знаходиться

Коли, куди вибула, N, дата документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА
обліку відвідувань складу озброєння та вказівок перевіряючих

 

Розпочато ___ ____________ 20__ р.

Закінчено ___ ____________ 20__ р.

Інвентарний N ________

Частина перша

N з/п

Дата

Посада, прізвище, ініціали відвідувача

Підпис відвідувача

Частина друга. Облік зауважень і пропозицій осіб, які перевіряють

N з/п

Дата

Посада, прізвище, ініціали особи, яка перевіряє

Що перевірялося

Результати перевірки, основні недоліки та зауваження

Вказівки особи, яка перевіряє, щодо усунення недоліків і термін їх виконання

Відмітка про усунення недоліків, дата, підпис посадової особи

 

ДОЗВІЛ
на право перевірки умов зберігання й наявності озброєння в органах (підрозділах) поліції

видано _______________________________________________________________________________
                                                                                              (посада, прізвище, ініціали)

Службове посвідчення _______ N ____________________________
                                                         (серія)                                      (номер)

Дозвіл дійсний до ___ ____________ 20__ року.

__________________
                 (посада)

____________________
(підпис керівника, М. П.)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

КНИГА
обліку нестач (псування) озброєння по
______________________________________________
(найменування органу (підрозділу) поліції)

 

Розпочато ___ ____________ 20__ р.

Закінчено ___ ____________ 20__ р.

Строк зберігання ___ років

Інвентарний N ________

N з/п

Дата запису

Назва, номер, дата доку-
мента, яким установ-
лено нестачу (псу-
вання)

Посада, пріз-
вище, ініціали особи, з вини якої сталася нестача (псу-
вання)

При-
чина нестачі (псу-
вання)

Назва нес-
тачі (псу-
вання)

Оди-
ниця виміру

Вар-
тість

Нестача (псування)

NN сторінок та статей, за якими майно списано з обліку

Прийня-
те рішення щодо нестачі (псу-
вання)

Загальна сума, що підлягає відшкоду-
ванню

Вжиті заходи щодо нестачі (псування)

При-
мітка

кіль-
кість

сума

рішення за резуль-
татами пере-
вірки

погашення нестачі (псування)

списано за уточненням облікових даних

стягнуто з винних

усього

кіль-
кість

сума

кіль-
кість

сума

кіль-
кість

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос