Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения Доверительного списка

Минюст
Порядок, Приказ от 29.10.2018 № 3373/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.10.2018

м. Київ

N 3373/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 2018 р. за N 1221/32673

Про затвердження Порядку ведення Довірчого списку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 22 жовтня 2019 року N 3220/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства цифрової трансформації України
 від 8 липня 2020 року N 104)

Відповідно до статті 35, абзацу другого пункту 8 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про електронні довірчі послуги" та з метою встановлення організаційних, методологічних принципів ведення Довірчого списку та забезпечення його функціонування

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Довірчого списку, що додається.

2. Адміністратору інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу - державному підприємству "Національні інформаційні системи" (далі - Адміністратор ІТС ЦЗО) (Лур'є С. С.) забезпечити впровадження, підтримку в актуальному стані та публікацію на офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу Довірчого списку із додаванням електронної печатки центрального засвідчувального органу у вигляді, придатному для автоматизованої обробки.

3. Включення до Довірчого списку акредитованих центрів сертифікації ключів, утворених відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис", з чинними свідоцтвами про акредитацію здійснюється Адміністратором ІТС ЦЗО за погодженням з Міністерством юстиції України.

Акредитовані центри сертифікації ключів подають до Міністерства юстиції України та Адміністратора ІТС ЦЗО письмові звернення про намір надавати електронні довірчі послуги, в яких зазначають перелік електронних довірчих послуг та серійні номери відповідних посилених сертифікатів відкритих ключів акредитованих центрів сертифікації ключів.

Департамент державної реєстрації та нотаріату (Гайдук В. М.) в день отримання звернення направляє Адміністратору ІТС ЦЗО погодження в електронній формі щодо автоматичного внесення зазначених центрів до Довірчого списку як кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, яке здійснюється в день отримання такого погодження.

4. Інші юридичні особи, фізичні особи - підприємці, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, вносяться до Довірчого списку з урахуванням вимог статті 30 Закону України "Про електронні довірчі послуги" відповідно до Порядку ведення Довірчого списку, затвердженого цим наказом.

5. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

6. Цей наказ набирає чинності одночасно із Законом України "Про електронні довірчі послуги", але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу, крім абзацу другого пункту 3 цього наказу, який набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 

Перший заступник Міністра

О. Сукманова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби спеціального
 зв'язку та захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

 

ПОРЯДОК
ведення Довірчого списку

(У тексті Порядку слова "кваліфікованих довірчих послуг", "кваліфікованих послуг" замінено словами "кваліфікованих електронних довірчих послуг" згідно з наказом Міністерства юстиції України від 22 жовтня 2019 року N 3220/5)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Довірчого списку, внесення відомостей до Довірчого списку та забезпечення цілодобового доступу до Довірчого списку через телекомунікаційні мережі загального користування.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про електронні довірчі послуги" (далі - Закон) та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до Закону.

3. Ведення Довірчого списку здійснюється українською мовою з використанням кирилиці та англійською (британською) мовою з використанням латиниці. Власні назви з української мови транслітеруються латиницею згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року N 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею".

II. Внесення відомостей до Довірчого списку

1. Внесення відомостей про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, що мають намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги (далі - заявники), до Довірчого списку здійснюється з урахуванням положень, визначених частинами першою - шостою, восьмою статті 30 Закону.

(пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 22.10.2019 р. N 3220/5)

2. Підставами для внесення відомостей до Довірчого списку про заявника та кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ним надаватимуться, є рішення центрального засвідчувального органу (далі - ЦЗО) або подання засвідчувального центру (далі - ЗЦ) та засвідчення заявником у ЦЗО або ЗЦ чинності одного або декількох своїх відкритих ключів (окремо для кожної електронної довірчої послуги), які використовуватимуться для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Інформація про засвідчення заявником у ЗЦ чинності одного або декількох своїх відкритих ключів (окремо для кожної електронної довірчої послуги), які використовуватимуться для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, зазначається у поданні та направляється до ЦЗО.

Про засвідчення одного або декількох відкритих ключів Адміністратор ІТС ЦЗО протягом трьох календарних днів повідомляє ЦЗО в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису посадової особи Адміністратора ІТС ЦЗО.

(пункт 2 розділу II у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 22.10.2019 р. N 3220/5)

3. ЦЗО після прийняття рішення про внесення до Довірчого списку відомостей про заявника та кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ним надаватимуться, повідомляє заявника про прийняття рішення (направляє копію рішення) та надсилає Адміністратору інформаційно-телекомунікаційної системи ЦЗО (далі - Адміністратор ІТС ЦЗО) копію цього рішення, а також копії документів, передбачених частиною другою статті 30 Закону.

4. Заявник, отримавши копію рішення ЦЗО про внесення відомостей про нього до Довірчого списку, подає до Адміністратора ІТС ЦЗО заяву про формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, який використовуватиметься для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, та документи, що до неї додаються, за формою, встановленою Регламентом роботи ЦЗО.

5. Не пізніше наступного робочого дня після формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, який використовуватиметься для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, Адміністратор ІТС ЦЗО вносить до Довірчого списку відомості про заявника та кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ним надаватимуться, разом із сформованим сертифікатом відповідно до схеми Довірчого списку, визначеної Обов'язковими вимогами до Довірчого списку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 року N 775 (далі - Постанова).

6. Адміністратор ІТС ЦЗО того самого дня в електронній формі інформує ЦЗО щодо внесення відомостей про заявника та кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ним надаватимуться, до Довірчого списку.

7. Відомості про ЦЗО та засвідчувальний центр, а також про кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ними надаються, вносяться до першої та усіх наступних публікацій Довірчого списку відповідно до Обов'язкових вимог до Довірчого списку, затверджених Постановою.

III. Внесення змін до Довірчого списку

1. Внесення змін до Довірчого списку здійснюється відповідно до вимог, визначених частиною сьомою статті 30 Закону.

2. Підставою для внесення змін до Довірчого списку є зміна відомостей про кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, що містяться в Довірчому списку, визначених підпунктом 3 пункту 7 Обов'язкових вимог до Довірчого списку, затверджених Постановою.

3. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг у разі виникнення підстав для внесення змін до Довірчого списку зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав подати до ЦЗО заяву про внесення змін до Довірчого списку разом з документами, що підтверджують відповідні зміни.

У заяві обов'язково зазначаються відомості про кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, які потребують змін, та відомості, які потребують внесення до Довірчого списку.

4. Якщо зміни відомостей про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, що містяться в Довірчому списку, пов'язані із формуванням нових кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, до подання заяви про внесення змін до Довірчого списку кваліфікований надавач електронних довірчих послуг повинен подати заяву на формування нового кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, який використовуватиметься для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, відповідно до Регламенту роботи ЦЗО.

У разі закінчення терміну дії або скасування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг до ЦЗО подається заява про внесення змін до Довірчого списку для зміни статусу відповідної зазначеному сертифікату кваліфікованої електронної довірчої послуги.

(пункт 4 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 22.10.2019 р. N 3220/5
,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім
)

У заяві про внесення змін до Довірчого списку обов'язково зазначається серійний номер отриманого кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, який використовуватиметься/використовувався для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

(абзац третій пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 22.10.2019 р. N 3220/5)

5. ЦЗО протягом п'яти календарних днів розглядає заяву про внесення змін до Довірчого списку та у разі прийняття рішення про внесення змін до Довірчого списку повідомляє про це кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, а також надсилає Адміністратору ІТС ЦЗО копії такого рішення та документів, поданих разом із заявою.

6. ЦЗО приймає рішення про відмову у внесенні змін до Довірчого списку у разі неподання документів, що є підставою для внесення відповідних змін до Довірчого списку, виявлення в заяві про внесення змін до Довірчого списку та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити зміст, виправлень або дописок.

У випадках, передбачених абзацом першим цього пункту, ЦЗО з дня отримання заяви про внесення змін до Довірчого списку надсилає кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг вмотивовану відмову у внесенні змін до Довірчого списку.

7. Після отримання копії рішення про внесення змін до Довірчого списку Адміністратор ІТС ЦЗО не пізніше наступного робочого дня вносить до Довірчого списку відомості про заявника та кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ним надаватимуться, разом із сформованим сертифікатом відповідно до схеми Довірчого списку, визначеної Обов'язковими вимогами до Довірчого списку, затвердженими Постановою.

8. Адміністратор ІТС ЦЗО того самого дня в електронній формі інформує ЦЗО про внесення змін до Довірчого списку.

III1. Внесення відомостей (змін) до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру

1. ЗЦ протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про внесення відомостей про заявника та кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ним надаватимуться, до Довірчого списку або отримання від кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг заяви про внесення змін до Довірчого списку надсилає до ЦЗО подання (далі - подання ЗЦ), яке включає:

повідомлення про прийняте рішення;

відомості про заявника та кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ним надаватимуться, включаючи інформацію про відповідність порядку надання зазначеної кваліфікованої електронної довірчої послуги Вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, затвердженим в установленому порядку Національним банком України;

кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформовані ЗЦ, які заявник / кваліфікований надавач електронних довірчих послуг використовуватиме для надання відповідних кваліфікованих електронних довірчих послуг (у разі внесення до Довірчого списку відомостей про заявника або якщо зміни відомостей про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, що містяться в Довірчому списку, пов'язані з формуванням нових кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів).

2. У разі закінчення терміну дії або скасування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, сформованого ЗЦ, до ЦЗО подається відповідне подання ЗЦ про внесення змін до Довірчого списку для зміни статусу відповідної зазначеному сертифікату кваліфікованої електронної довірчої послуги.

3. ЦЗО після реєстрації подання ЗЦ надсилає Адміністратору ІТС ЦЗО копію подання ЗЦ.

4. Після отримання від ЦЗО копії подання ЗЦ Адміністратор ІТС ЦЗО не пізніше наступного робочого дня вносить до Довірчого списку відомості про заявника / кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг та кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ним надаватимуться, разом із сформованими сертифікатами відповідно до схеми Довірчого списку, визначеної Обов'язковими вимогами до довірчого списку, затвердженими Постановою.

5. Відомості про кваліфіковані електронні довірчі послуги вносяться Адміністратором ІТС ЦЗО відповідно до підпункту 10 пункту 2 розділу V цього Порядку.

6. Адміністратор ІТС ЦЗО того самого дня в електронній формі інформує ЦЗО та ЗЦ про внесення відомостей/змін до Довірчого списку.

7. ЗЦ на підставі прийнятого рішення про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку не пізніше ніж за один робочий день до дати припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг надсилає до ЦЗО подання про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку.

8. ЦЗО надсилає Адміністратору ІТС ЦЗО копію подання ЗЦ про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку.

9. Після отримання копії подання ЗЦ про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку Адміністратор ІТС ЦЗО не пізніше наступного робочого дня вносить до Довірчого списку відповідні зміни та в електронній формі інформує про це ЦЗО та ЗЦ.

(Порядок доповнено розділом III1 згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 22.10.2019 р. N 3220/5)

IV. Виключення з Довірчого списку

1. Виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку здійснюється з урахуванням вимог, визначених частиною дев'ятою статті 30 та частиною десятою статті 31 Закону.

2. Не пізніше як за один робочий день до дати припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг ЦЗО надсилає Адміністратору ІТС ЦЗО копію рішення про виключення такого надавача з Довірчого списку.

3. Після отримання копії рішення про виключення надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку Адміністратор ІТС ЦЗО не пізніше наступного робочого дня вносить до Довірчого списку відповідні зміни та в електронній формі інформує про це ЦЗО.

V. Наповнення Довірчого списку

1. Структуру Довірчого списку визначено пунктом 7 Обов'язкових вимог до Довірчого списку, затверджених Постановою.

2. Під час ведення Довірчого списку він наповнюється відомостями з урахуванням таких особливостей:

1) формат позначки розмітки (тега), версія схеми Довірчого списку, позначення типу Довірчого списку, дата публікації та дата наступної публікації Довірчого списку, тип, статус та дата останньої зміни статусу кваліфікованих електронних довірчих послуг визначаються за правилами, що встановлені ДСТУ ETSI TS 119 612:2016 "Електронні підписи та інфраструктури. Довірчі списки" (ETSI TS 119 612:2016, IDT);

2) порядковий номер Довірчого списку для першої публікації визначається як числове значення "1" та збільшується на 1 за кожної наступної публікації Довірчого списку;

3) інформація про місцезнаходження оператора схеми Довірчого списку поділяється на підрозділи, в яких окремо зазначаються адреса будинку, назва міста, поштовий код та позначення країни у форматі "UA";

4) електронна адреса офіційного веб-сайту, в тому числі електронна адреса, за якою розміщуються наступні публікації Довірчого списку, та адреса електронної пошти зазначаються у форматі гіперпосилань;

5) інформація про нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснюється ведення Довірчого списку, подається у текстовому вигляді (інформація щодо відповідності схеми Довірчого списку Закону) та у вигляді гіперпосилань на розділ офіційного веб-сайту ЦЗО "Нормативно-правові акти" (інформація про інші нормативно-правові акти, на підставі яких здійснюється ведення Довірчого списку);

6) відомості про місцезнаходження, контактну інформацію, найменування та семантичне найменування заявника або кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, гіперпосилання на його положення сертифікаційних практик, а також назва кваліфікованих електронних довірчих послуг, які ним надаватимуться, мають відповідати відомостям, наданим заявником у заяві про внесення до Довірчого списку або кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг у заяві про внесення змін до Довірчого списку, форми яких встановлюються Регламентом роботи ЦЗО;

7) семантичні найменування заявників та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, які є фізичними особами - підприємцями, вносяться до Довірчого списку в порядку наявності таких ідентифікаційних даних:

(абзац перший підпункту 7 пункту 2 розділу V із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 22.10.2019 р. N 3220/5)

TINUA - реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП); або

PNOUA - унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; або

PASUA - номер паспорта громадянина України у формі книжечки (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відповідну відмітку у паспорті);

8) до набору ідентифікаторів кваліфікованих електронних довірчих послуг, що забезпечують їх унікальність, вносяться кваліфіковані сертифікати відкритих ключів та ідентифікатори відкритих ключів, інтерпретовані у кодуванні Base64, а також розпізнавальні імена кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, які використовуватимуться для надання таких послуг;

9) для зв'язку поточного статусу кваліфікованої електронної довірчої послуги, яка надається надавачем електронної довірчої послуги, із її попередніми статусами використовується ідентифікатор відкритого ключа, який застосовувався для надання такої послуги;

10) для ідентифікації кваліфікованих електронних довірчих послуг, відомості про які внесені до Довірчого списку на підставі рішення ЗЦ, у Довірчому списку використовуються такі поля:

Scheme service definition URI відповідно до пункту 5.5.6 ДСТУ ETSI TS 119 612:2016 "Електронні підписи та інфраструктури. Довірчі списки" (ETSI TS 119 612:2016, IDT), в якому містяться гіперпосилання на інформаційні вебсторінки на офіційному вебсайті ЦЗО (https://czo.gov.ua/nbulegislationua - українською мовою та https://czo.gov.ua/nbulegislationen - англійською мовою), де містяться посилання на нормативно-правові акти, вимогами яких керується кваліфікований надавач електронних довірчих послуг для надання кваліфікованої електронної довірчої послуги;

additionalServiceInformation Extention відповідно до пункту 5.5.9.4 ДСТУ ETSI TS 119 612:2016 "Електронні підписи та інфраструктури. Довірчі списки" (ETSI TS 119 612:2016, IDT), у якому міститься ознака відповідності порядку надання зазначеної кваліфікованої електронної довірчої послуги Вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, затвердженим в установленому порядку Національним банком України, у вигляді наявності гіперпосилання https://czo.gov.ua/bankingandpayment.

(пункт 2 розділу V доповнено підпунктом 10 згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 22.10.2019 р. N 3220/5)

3. У Довірчому списку дані зберігаються у форматі XML та відповідно до схеми Довірчого списку.

VI. Технічні вимоги до веб-сторінок офіційного веб-сайту центрального засвідчувального органу щодо публікації відомостей Довірчого списку

1. У день внесення змін до Довірчого списку ЦЗО публікує повідомлення про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті.

2. Довірчий список публікується на офіційному веб-сайті ЦЗО у відповідному розділі та складається з таких частин:

файл Довірчого списку у форматі XML, у якому містяться відомості про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їх кваліфіковані електронні довірчі послуги, надання яких передбачає використання алгоритмів електронного підпису, визначених ДСТУ ETSI TS 119 312:2015 "Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Криптографічні комплекти" (ETSI TS 119 312:2014, IDT), а також значення геш-функції файлу, що обчислюється за алгоритмом, який використовувався під час накладення на Довірчий список електронної печатки ЦЗО;

файл Довірчого списку у форматі XML, в якому містяться відомості про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їх кваліфіковані електронні довірчі послуги, надання яких передбачає використання алгоритмів електронного підпису, визначених ДСТУ 4145-2002 "Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння", а також значення геш-функції файлу, що обчислюється за алгоритмом, який використовувався під час накладення на Довірчий список електронної печатки ЦЗО.

3. Файл Довірчого списку, в якому містяться відомості про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їх кваліфіковані електронні довірчі послуги, надання яких передбачає використання алгоритмів електронного підпису, визначених ДСТУ ETSI TS 119 312:2015 "Електронні підписи й інфраструктури (ESI). Криптографічні комплекти" (ETSI TS 119 312:2014, IDT), та відповідні йому значення геш-функції мають бути доступними за відповідними прямими посиланнями:

https://czo.gov.ua/download/tl/TL-UA.xml;

https://czo.gov.ua/download/tl/TL-UA.sha2.

4. Файл Довірчого списку, в якому містяться відомості про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їх кваліфіковані електронні довірчі послуги, надання яких передбачає використання алгоритмів електронного підпису, визначених ДСТУ 4145-2002 "Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння", та відповідні йому значення геш-функції мають бути доступними за відповідними прямими посиланнями:

https://czo.gov.ua/download/tl/TL-UA-DSTU.xml;

https://czo.gov.ua/download/tl/TL-UA-DSTU.dstu.

VII. Порядок доступу до Довірчого списку

1. Доступ до Довірчого списку, який розміщено на офіційному веб-сайті ЦЗО, забезпечується через телекомунікаційні мережі загального користування цілодобово.

2. Інформація, яка міститься в Довірчому списку, є відкритою.

3. Кожна фізична або юридична особа має право на вільний та безоплатний доступ для завантаження Довірчого списку через офіційний веб-сайт ЦЗО з метою ознайомлення або автоматизованої обробки.

4. Надання інформації з Довірчого списку на письмові запити органів державної влади, інших юридичних та фізичних осіб здійснюється ЦЗО у вигляді інформаційної довідки з Довірчого списку.

5. Адміністратор ІТС ЦЗО надає інформаційну довідку з Довірчого списку протягом не більше двох робочих днів з дня отримання запиту від ЦЗО.

6. Формат назви файлів інформаційної довідки з Довірчого списку:

TL-UA_РРРР-ММ-ДД.pdf або TL-UA-DSTU_РРРР-ММ-ДД.pdf.

VIII. Забезпечення дотримання вимог цього Порядку

1. Адміністратор ІТС ЦЗО забезпечує:

cвоєчасне внесення відомостей до Довірчого списку та їх відповідність відомостям, отриманим від заявників та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг;

здійснення заходів із супроводження програмного забезпечення Довірчого списку;

надання цілодобового доступу до Довірчого списку через телекомунікаційні мережі загальнодоступного користування;

здійснення матеріально-технічного та технологічного забезпечення ведення Довірчого списку;

здійснення комплексу програмних, технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту інформації, яка міститься у Довірчому списку, від несанкціонованого доступу;

резервування Довірчого списку;

придатність Довірчого списку до автоматизованої обробки.

2. Відповідальними за достовірність відомостей, що подаються до ЦЗО для внесення до Довірчого списку, є заявники, кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг в частині відомостей, що містяться у заявах.

3. В ІТС ЦЗО створюється комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно зі статтею 8 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

4. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснює Міністерство юстиції України.

 

Директор Департаменту
приватного права

О. Ференс

Опрос