Идет загрузка документа (175 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении некоторых форм судовых документов и правил их ведения на рыболовных судах, подлежащих надзору классификационного общества

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Форма, Приказ, Правила от 27.09.2018 № 460
действует с 16.11.2018

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.09.2018

м. Київ

N 460

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 жовтня 2018 р. за N 1184/32636

Про затвердження деяких форм суднових документів та правил їх ведення на риболовних суднах, що підлягають нагляду класифікаційного товариства

Відповідно до частини другої статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України, підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму суднового журналу риболовного судна, що підлягає нагляду класифікаційного товариства;

2) форму машинного журналу риболовного судна з механічним двигуном, що підлягає нагляду класифікаційного товариства;

3) Правила ведення суднового журналу і машинного журналу на риболовних суднах, що підлягають нагляду класифікаційного товариства.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна

Голова Державного агентства
рибного господарства України

Я. С. Бєлов

 

Форма 

 

Титульна сторінка суднового журналу 

 

СУДНОВИЙ ЖУРНАЛ
риболовного судна, що підлягає нагляду класифікаційного товариства

Реєстраційний N ________

Тип і назва судна ______________________________________________________________________

Власник судна (судновласник, фрахтувальник) _____________________________________________

Місце проживання (місцезнаходження) власника судна (судновласника, фрахтувальника)
_____________________________________________________________________________________

Тип і потужність головного двигуна ______________________________________________________

Ідентифікаційний номер Міжнародної морської організації (ІМО) судна _________________________

Позивний сигнал судна ________________________________________________________________

Місце реєстрації судна (порт приписки) ___________________________________________________

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

Лівий бік розвороту

Час

Курс судна по голо-
вному ком-
пасу

Зага-
льна поп-
равка голо-
вного ком-
пасу

Курс судна по магні-
тному ком-
пасу

Зага-
льна поп-
равка магні-
тного ком-
пасу

Відлік лага та шви-
дкість судна

Нап-
рямок та шви-
дкість вітру

Поп-
равка на дрейф або течію

Стан вод-
ної пове-
рхні

Стан по-
годи

Атмос-
ферний тиск

Темпе-
ратура зовні-
шнього повітря

Темпе-
ратура забор-
тної води

годи-
ни

хви-
лини

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координати судна

Заміри в танках на 08.00 "______" ______________ 20____ року

на 24.00
"___" ____________ 20__ року

Замірювання в питних танках

Замірювання в баластних танках

широта

довгота

N танка

лівий, см

т

правий, см

т

N танка

лівий, см

т

правий, см

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паливо

Усього:

 

 

 

 

 

 

 

витрачено за добу
т _______

залишок
 
т ______

витрачено за добу
 
т __________________

залишок
 
т ___________

 

 

 

Усього

лівий, т _______

правий, т ______

Суднові годинники на постах управління судном та механізмами погоджено о 08.00

_________
(підпис)

Правий бік розвороту

____________________________
(день тижня)

___________ "___" ____________ 20__ року

____________________________________________________________
(район плавання або місце стоянки судна)

 

Зауваження капітана

Події

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                          _________________________
                                                                                                                                                                                (підпис капітана судна)

Остання сторінка суднового журналу

Реєстраційний номер суднового журналу _________________________________________________

У цьому журналі прошнуровано, пронумеровано та скріплено гербовою печаткою капітана ___________________ морського рибного порту ______ аркушів.

_____________________________________________________________________________________
                          (посада, ініціали, прізвище особи, яка засвідчила початок ведення суднового журналу)

                                                                                                                            _______________________
                                                                                                                                                                                            (підпис)                                                  

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
                          (посада, ініціали, прізвище особи, яка засвідчила закінчення ведення суднового журналу)

                                                                                                                              ______________________
                                                                                                                                                                                              (підпис)                     

"___" ____________ 20__ року

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

Форма 

Титульна сторінка машинного журналу

МАШИННИЙ ЖУРНАЛ
риболовного судна з механічним двигуном, що підлягає нагляду класифікаційного товариства

Реєстраційний N ______

Тип і назва судна ______________________________________________________________

Тип і потужність головного двигуна ______________________________________________

Власник судна (судновласник, фрахтувальник) ______________________________________

Місце проживання (місцезнаходження) власника судна (судновласника, фрахтувальника) ______________________________________________________________________________

Позивний сигнал судна __________________________________________________________

Місце реєстрації судна (порт приписки) _____________________________________________

Розпочато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

Лівий бік розвороту

"___" ____________ 20__ року

Го-
ди-
ни

ГОЛОВНИЙ ДВИГУН N 1

ГОЛОВНИЙ ДВИГУН N 2

ДОПОМІЖНІ ДВИГУНИ

кіль-
кі-
сть обе-
ртів го-
ло-
вно-
го дви-
гуна

ти-
ск пус-
ко-
во-
го по-
ві-
тря, кг/ см
2

ти-
ск ма-
сла до фі-
ль-
тру, кг/ см
2

ти-
ск ма-
сла пі-
сля фі-
ль-
тру, кг/ см
2

тем-
пе-
ра-
ту-
ра ма-
сла пі-
сля хо-
ло-
ди-
ль-
ни-
ка,
°C

тем-
пе-
ра-
ту-
ра во-
ди на ви-
хо-
ді з дви-
гу-
на,
°C

температура вихлопних газів у °C

кіль-
кі-
сть обе-
ртів го-
ло-
вно-
го дви-
гуна

ти-
ск пус-
ко-
во-
го по-
ві-
тря, кг/ см
2

ти-
ск ма-
сла до фі-
ль-
тру, кг/ см
2

ти-
ск ма-
сла пі-
сля фі-
ль-
тру, кг/ см
2

тем-
пе-
ра-
ту-
ра ма-
сла пі-
сля хо-
ло-
ди-
ль-
ни-
ка,
°C

тем-
пе-
ра-
ту-
ра во-
ди на ви-
хо-
ді з дви-
гу-
на,
°C

температура вихлопних газів у °C

дизель-генератор N 1

дизель-генератор N 2

ци-
лін-
др N 1

ци-
лін-
др N 2

ци-
лін-
др N 3

ци-
лін-
др N 4

ци-
лін-
др N 5

ци-
лін-
др N 6

ци-
лін-
др N 7

ци-
лін-
др N 8

ци-
лін-
др N 1

ци-
лін-
др N 2

ци-
лін-
др N 3

ци-
лін-
др N 4

ци-
лін-
др N 5

ци-
лін-
др N 6

ци-
лін-
др N 7

ци-
лін-
др N 8

ти-
ск ма-
сла до / пі-
сля фі-
ль-
тру, кг/ см
2

тем-
пе-
ра-
ту-
ра во-
ди на ви-
хо-
ді з дви-
гу-
на,
°C

си-
ла то-
ку в ам-
пе-
рах (А)

нап-
ру-
га то-
ку у во-
ль-
тах (Вт)

ти-
ск ма-
сла до / пі-
сля фі-
ль-
тру, кг/ см
2

тем-
пе-
ра-
ту-
ра во-
ди на ви-
хо-
ді з дви-
гу-
на,
°C

си-
ла то-
ку в ам-
пе-
рах (А)

нап-
ру-
га то-
ку у во-
ль-
тах (Вт)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва паливно-мастильних матеріалів, тонни / назва операції

Дизельне пальне

Масло моторне

Назва суднових механізмів

Кількість годин роботи за добу

Кількість годин роботи (зростаючий підсумок)

Наявність на ______.______

 

 

Головний двигун N 1

 

 

Головний двигун N 2

 

 

Дизель-генератор N 1

 

 

Отримано/передано за добу

 

 

Дизель-генератор N 2

 

 

Витрачено за добу

 

 

Залишок на ______.______

 

 

Паровий або водяний котел

 

 

Правий бік розвороту

____________________________
(день тижня)

"___" ____________ 20__ року

____________________________________________________________
(район плавання або місце стоянки судна)

Час пуску та зупинення головного двигуна, допоміжних двигунів і суднових механізмів, несправності в їх роботі, вжиті заходи з усунення несправностей, команди і розпорядження капітана (вахтового помічника капітана), заміряні зазори у відповідних деталях, приймання паливно-мастильних матеріалів, здійснення їх замірів, ремонтні роботи, які виконує персонал (екіпаж) машинної команди, підписи механіків про приймання та здавання вахт тощо

Особливі відмітки

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Капітан _________________
                                (підпис)

Старший механік _____________________
                                                                 (підпис)

Остання сторінка машинного журналу

Реєстраційний номер машинного журналу _______________________

У цьому журналі прошнуровано, пронумеровано та скріплено гербовою печаткою капітана ___________________ морського рибного порту ______ аркушів.

_____________________________________________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище особи, яка засвідчила початок ведення машинного журналу)

                                                                                                                                                                                                         _______________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (підпис)              

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище особи, яка засвідчила закінчення ведення машинного журналу)

                                                                                                                                                                                                        _______________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (підпис)              

"___" ____________ 20__ року

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ПРАВИЛА
ведення суднового журналу і машинного журналу на риболовних суднах, що підлягають нагляду класифікаційного товариства

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок ведення суднового журналу для риболовних суден, що підлягають нагляду класифікаційного товариства (далі - судновий журнал), і машинного журналу для риболовних суден з механічним двигуном, що підлягають нагляду класифікаційного товариства (далі - машинний журнал), які плавають під Державним Прапором України.

2. Судновий журнал є основним офіційним документом, у якому безперервно відображаються відомості про діяльність судна, що підлягає нагляду класифікаційного товариства, у тому числі події навігаційного характеру.

3. Машинний журнал є основним офіційним документом, який відображає відомості про роботу головного двигуна та інших суднових механізмів, дії суднового персоналу (екіпажу) із забезпечення роботи й обслуговування суднових механізмів.

4. Судновий та машинний журнали ведуться у паперовому вигляді на риболовних суднах, що підлягають нагляду класифікаційного товариства (далі - судна) протягом періоду експлуатації суден.

У період тимчасового виведення судна з експлуатації (ремонт, відстій тощо) ведення суднового журналу та/або машинного журналу може бути призупинено за наказом власника судна (судновласника, фрахтувальника), про що на правому боці розвороту суднового журналу та/або машинного журналу робиться запис, зазначається дата, час та підстави призупинення ведення суднового та/або машинного журналів.

5. Судновий журнал має вміщувати не менше ніж 200 сторінок книжкового розвороту формату А3, машинний журнал - не менше ніж 200 сторінок альбомного розвороту формату А3.

Сторінки суднового та машинного журналів мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені на останній сторінці гербовою печаткою капітана відповідного морського рибного порту.

6. Судновий та машинний журнали підлягають реєстрації капітаном морського рибного порту в книзі обліку суднових журналів. Реєстраційні номери зазначаються на титульній та останній сторінках суднового та машинного журналів.

У разі зміни відомостей про судно або власника судна (судновласника, фрахтувальника), зазначених на титульній сторінці суднового та машинного журналів, їх ведення припиняється та розпочинається ведення нових суднового та машинного журналів після засвідчення таких дій капітаном морського рибного порту.

7. Судновий та машинний журнали ведуться відповідно до форм, затверджених цим наказом, з урахуванням вимог міжнародних документів та національних нормативно-правових актів з питань безпеки мореплавства.

8. Записи в судновому та машинному журналах виконуються мовою, встановленою власником судна (судновласником, фрахтувальником), чітко і розбірливо кульковою ручкою синього або чорного кольору.

9. Якщо під час заповнення суднового або машинного журналу було допущено помилку, а також в інших випадках (пропуск, виправлення, доповнення запису), в кінці на правому боці розвороту суднового або машинного журналу ставиться відмежований горизонтальною лінією цифровий знак виноски з наскрізною нумерацією для поточної доби і пишеться текст виноски.

10. Початок нової доби в судновому та машинному журналах розпочинається з нового розвороту.

Не заповнені протягом доби рядки суднового та машинного журналів закреслюються знаком "Z".

11. Якщо записи за поточну добу на правому боці розвороту суднового або машинного журналу не вміщуються, вони продовжуються на наступній сторінці, а з правого боку в заголовку нової доби зазначаються день тижня і дата з позначкою "Продовження", наприклад: "Продовження середи, 25 травня 2018 року".

12. Судновий та машинний журнали зберігаються на судні після закінчення протягом одного року, після чого здаються на зберігання власнику судна (судновласнику, фрахтувальнику).

13. У разі загибелі судна капітан судна має вжити всіх можливих заходів для рятування і збереження суднового та машинного журналів.

II. Порядок ведення суднового журналу

1. Судновий журнал веде вахтовий помічник капітана судна під час несення вахти або капітан судна.

2. На титульній сторінці суднового журналу записуються:

реєстраційний номер суднового журналу;

тип і назва судна;

відомості про власника судна (судновласника, фрахтувальника);

місце проживання (місцезнаходження) власника судна (судновласника, фрахтувальника);

тип і потужність головного двигуна;

ідентифікаційний номер Міжнародної морської організації (ІМО) судна;

позивний сигнал судна;

місце реєстрації судна (порт приписки);

прізвище, ім'я, по батькові капітана судна;

дати початку та закінчення ведення суднового журналу.

3. У графи на лівому боці розвороту суднового журналу на початок кожної години відповідної доби вносяться такі відомості:

1) курс судна по головному компасу з точністю до 1,0°;

2) загальна поправка головного компасу з точністю до 0,1° та власним знаком (плюс або мінус);

3) курс судна по магнітному компасу з точністю до 1,0°;

4) загальна поправка магнітного компасу з точністю до 0,1° та власним знаком (плюс або мінус);

5) відлік лага або швидкість судна з точністю до 0,10 милі;

6) напрямок вітру в градусах та його швидкість в м/с;

7) поправка на дрейф або течію з точністю до 0,1° та власним знаком (плюс або мінус);

8) стан водної поверхні в балах шкали Бофорта, у разі плавання судна в льодових умовах - з проставлянням букви "Л";

9) стан погоди умовними позначеннями: Я - ясно (хмарність не більше 5 балів), М - мінлива хмарність (від 0 до 10 балів), П - похмуро (хмарність від 5 до 10 балів), Т - туман, Дм - димка, Д - дощ, С - сніг, Гз - гроза, Гр - град тощо;

10) атмосферний тиск в одиницях виміру шкали барометра, який використовується на судні;

11) температура зовнішнього повітря в градусах виміру шкали термометра, який використовується на судні;

12) температура забортної води в градусах виміру шкали термометра, який використовується на судні.

4. Графи "Координати судна" та "Паливо" на лівому боці розвороту суднового журналу заповнюються вахтовим помічником капітана або капітаном судна станом на 24.00 поточної доби.

5. Графа "Заміри в танках" на лівому боці розвороту суднового журналу заповнюється вахтовим помічником капітана або капітаном судна станом на 08.00 поточної доби.

6. Суднові годинники на постах управління судном та механізмами погоджуються о 08.00 кожної доби, що засвідчується підписом капітан або вахтового помічника капітана в нижній частині на лівому боці розвороту суднового журналу.

7. У заголовку на правому боці розвороту суднового журналу записується день тижня, дата, район плавання (назва моря, затоки тощо) або місце стоянки (назва порту, рейду тощо).

8. У графі "Події" на правому боці розвороту суднового журналу в хронологічний послідовності у множині минулого часу записуються події, які мають значення для судна, його персоналу (екіпажу) та які дають змогу відслідкувати обставини плавання та діяльності судна і суднового персоналу (екіпажу) під час плавання (стоянки), а також відомості, не зазначені в графах на лівому боці розвороту суднового журналу, і записи подій навігаційного характеру.

Записи подій навігаційного характеру мають з граничною точністю відображати ведення обчислення шляху судна, контроль за рухом судна та пов'язані з цим дії: зміни курсу та швидкості судна, визначення місцезнаходження судна, включення/виключення навігаційних приладів, включення/виключення навігаційних та спеціальних вогнів судна, підйом/спуск знаків і прапорів, переведення управління двигунами з центрального посту управління в стернову рубку та назад, а також інші зміни в управлінні судном.

9. У графі "Події" на правому боці розвороту суднового журналу записується:

1) під час прийому вахти - посада, прізвище, ім'я, по батькові вахтового помічника капітана або капітана судна, а також посади, прізвища, імена, по батькові членів персоналу судна (екіпажу), які заступили на вахту;

2) під час здавання вахти - посада, прізвище, ім'я, по батькові вахтового помічника капітана або капітана судна, який уносив записи до суднового журналу та засвідчував їх своїм підписом;

3) перед виходом судна з порту - дії персоналу (екіпажу) судна з підготовки судна до виходу в рейс, готовність судна до виходу, кількість членів персоналу судна (екіпажу), пасажирів (у разі наявності), кількість вантажу, палива, прісної води, осадку судна носом і кормою, маршрут судна, а також інші відомості, встановлені міжнародними і національними актами та інструкціями (процедурами) системи управління безпекою судна;

4) під час зміни курсу або швидкості судна, на початку/після закінчення врахування дрейфу та/або поправки на течію - час і координати судна;

5) фактична горизонтальна дальність видимості в милях у разі її зменшення з будь-яких причин, координати і швидкість судна, а також інформація про дії, спрямовані на забезпечення безпеки плавання відповідно до вимог Конвенції про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року та місцевих правил плавання;

6) детальна характеристика водної поверхні та льоду;

7) для відновлення маршруту судна - події навігаційного характеру, опис прокладки на морських картах, інформація технічних засобів контролю;

8) відомості про проведення всіх видів суднових навчань персоналу судна (екіпажу) з питань безпечної експлуатації судна, забезпечення живучості судна із зазначенням часу початку/закінчення та стислих висновків за результатами їх проведення;

9) факт, час і місце спуску і підйому тралу (постановки і вибирання знарядь лову), довжина ваєрів та інші дані про знаряддя лову, курс та швидкість руху судна з тралом (дрейфу із знаряддями лову), відомості про втрату знарядь лову тощо;

10) положення гвинта регульованого кроку в одиницях, зазначених на пульті управління гвинтом;

11) час підходу до борту інших суден, кількість прийнятого або вивантаженого вантажу та забезпечення постачання, час відходу від борту суден;

12) відомості про народження дитини, укладення/розірвання шлюбу, нещасний випадок або загибель людини на судні;

13) відомості про зміни у складі персоналу судна (екіпажу), які відбулися в морі, а також про зміни складу пасажирів у разі їх наявності;

14) у разі отримання сигналу лиха:

час, джерело та спосіб отримання сигналу лиха, час початку рятувальної операції, її обставини та досягнутий результат;

якщо після отримання сигналу лиха капітан судна не має змоги прямувати до судна, що зазнало лиха, для надання йому допомоги - причину ненадання допомоги такому судну;

15) у разі аварійної події з судном або на судні:

час та місце знаходження судна під час аварійної події;

обставини, що передували події, перебіг події та її наслідки;

докладні відомості про людей, які отримали пошкодження або загинули;

пошкодження корпусу і конструкцій судна, його механізмів, спорядження та обладнання;

втрата, пошкодження вантажу;

дії персоналу судна (екіпажу) з ліквідації наслідків аварійної події;

16) у разі втрати або пошкодження знарядь лову:

час та місце знаходження судна;

дії персоналу судна (екіпажу);

дії судна, причетного до аварійної події;

наслідки аварійної події;

17) з приходом судна на місце стоянки:

назва місця стоянки;

осадка судна носом і кормою;

як і куди пришвартовано судно;

час вручення повідомлення порту або вантажоодержувачу про готовність судна до вантажних операцій;

18) під час знаходження судна в порту:

час початку та закінчення проведення вантажних операцій;

час початку та закінчення простою судна, його причина;

куди та якими засобами вивантажують або звідки приймають вантаж, назву вантажу;

час і місце перешвартування судна;

зміни в технічному стані судна;

вжиті заходи для забезпечення безпеки суднового персоналу (екіпажу) та суднових операцій;

кількість вантажу вивантаженого або навантаженого за вахту;

19) у разі передання командування судном одним капітаном іншому капітану вноситься інформація про причини, час, місце, обставини передання командування, технічний стан судна, яка скріплюється підписами обох капітанів, зазначаються посади, прізвища, імена, по батькові. Запис має закінчуватися словами: "Судно здав...", "Судно прийняв...".

10. Наведений перелік інформації, яка вноситься до суднового журналу, не є вичерпним. Капітан судна має право приймати рішення про внесення до суднового журналу будь-яких записів, необхідних для правильного та повного відображення умов плавання, дій персоналу судна (екіпажу), а також діяльності судна.

11. Капітан судна на правому боці кожного розвороту суднового журналу засвідчує своїм підписом із зазначенням посади, ініціалів та прізвища правильність викладених записів та (за потреби) вносить свої доповнення і зауваження у графу "Зауваження капітана".

III. Порядок ведення машинного журналу

1. Машинний журнал ведеться вахтовим механіком, який повинен протягом несення вахти записувати відповідну інформацію в графи на лівому боці розвороту машинного журналу станом на початок кожної години.

2. На титульній сторінці машинного журналу зазначаються:

реєстраційний номер машинного журналу;

тип і назва судна;

тип і потужність головного двигуна;

відомості про власника судна (судновласника, фрахтувальника);

місце проживання (місцезнаходження) власника судна (судновласника, фрахтувальника);

позивний сигнал судна;

місце реєстрації судна (порт приписки);

дати початку та закінчення ведення машинного журналу.

3. У разі періодичного обслуговування машинного відділення без вахти, інформація в графах на лівому боці розвороту машинного журналу може записуватися тільки під час приймання/здавання вахти та на початок і кінець кожної доби.

4. Записи на лівому боці розвороту машинного журналу щодо паливно-мастильних матеріалів та суднових механізмів здійснюються вахтовим механіком станом на початок і кінець кожної доби.

5. У заголовку на правому боці розвороту машинного журналу слід записати день тижня, дату, район плавання (назву моря, затоки тощо) або місце стоянки (порт, рейд тощо).

6. Записи про час пуску та зупинення головного двигуна, допоміжних двигунів і суднових механізмів, несправності в їх роботі, вжиті заходи з усунення несправностей, команди і розпорядження капітана (вахтового помічника капітана), заміряні зазори у відповідних деталях, приймання паливно-мастильних матеріалів, здійснення їх замірів, ремонтні роботи, які виконує персонал машинної команди, тощо здійснюються на правому боці розвороту машинного журналу. Такі записи робляться у множині минулого часу.

7. На правому боці розвороту машинного журналу записуються:

1) під час прийому вахти - посада, прізвище, ім'я, по батькові вахтового механіка, а також посади, прізвища, імена, по батькові членів персоналу судна (екіпажу), які заступили на вахту;

2) під час здавання вахти - посада, прізвище, ім'я, по батькові вахтового помічника капітана, який уносив записи до машинного журналу та засвідчив їх своїм підписом;

3) відомості про управління і роботу головного двигуна, механізмів і обладнання судна, дії вахтового персоналу з обслуговування механізмів та обладнання;

4) під час плавання судна:

час пуску/зупинки головного двигуна;

інформація, пов'язана з використанням і обслуговуванням головного двигуна;

час пуску/зупинки допоміжних двигунів, іншого допоміжного обладнання, інформація, пов'язана з використанням і обслуговуванням допоміжних двигунів та обладнання, перекачування рідин між танками;

інформація про пошкодження головного двигуна, інших механізмів та обладнання;

інформація про проведені роботи з обслуговування та ремонту двигунів та обладнання;

5) під час стоянки судна в порту або на якорі:

назва місця стоянки та встановлена капітаном судна готовність головного двигуна;

час пуску/зупинки головного двигуна;

інформація про роботу механізмів;

ремонтні та інші роботи, які виконуються у машинних приміщеннях;

6) у разі передання обов'язків одним старшим механіком іншому старшому механіку вноситься інформація про причини, час, місце, обставини передання та технічний стан механізмів судна. Запис має бути закінчено словами: "Механізми та обладнання здав...", "Механізми та обладнання прийняв..." та підписано обома старшими механіками із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові.

8. Наведений перелік інформації, яка вноситься до машинного журналу, не є вичерпним. Старший механік має право приймати рішення про внесення до машинного журналу інших записів, необхідних для правильного та повного відображення умов плавання, роботи механізмів, дій персоналу (екіпажу) машинної команди, а також рибогосподарської та іншої діяльності судна.

9. Старший механік та капітан судна перевіряють правильність ведення машинного журналу і достовірність внесених до нього записів, на кожному правому боці розвороту машинного журналу проставляють підписи та зазначають посади, ініціали, прізвища та (за потреби) вносять свої доповнення та/або зауваження до графи "Особливі відмітки".

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

Опрос