Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка реализации программы "Молодежный работник"

Министерство молодежи и спорта Украины
Порядок, Приказ от 19.09.2018 № 4334
действует с 09.11.2018

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2018

м. Київ

N 4334

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2018 р. за N 1178/32630

Про затвердження Порядку реалізації програми "Молодіжний працівник"

Відповідно до підпункту 13 пункту 3 Завдань і заходів з виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2016 - 2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року N 148, кроку 450 розділу III Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року N 244-р, з метою набуття молоддю знань, навичок шляхом неформальної освіти як сучасної форми задоволення освітніх потреб особистості

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реалізації програми "Молодіжний працівник", що додається.

2. Департаменту молодіжної політики забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Виконуючий обов'язки Міністра
молоді та спорту України

О. Ярема

 

ПОРЯДОК
реалізації програми "Молодіжний працівник"

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає організаційні засади реалізації програми "Молодіжний працівник" (далі - Програма).

2. Програма передбачає комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів з реалізації державної політики у молодіжній сфері, формування знань і навичок, необхідних для самореалізації молоді.

3. Реалізація Програми здійснюється Мінмолодьспортом разом з Державним інститутом сімейної та молодіжної політики (далі - Інститут), Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань молоді обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування (за їх згодою).

Організаційний та інформаційний супровід реалізації Програми забезпечує Мінмолодьспорт разом з Інститутом шляхом організації і проведення тренінгів базового, спеціалізованого рівнів, тренінгів для тренерів, конкурсу кращих практик молодіжної роботи в Україні, Всеукраїнського форуму молодіжних працівників і працівниць, обмінів молоддю, а також її стажування.

4. Реалізація Програми здійснюється на всеукраїнському, регіональному та місцевому рівнях і базується на принципах партнерства, а також засадах неформальної освіти.

5. Програма розрахована на представників інститутів громадянського суспільства, які працюють з молоддю та державних службовців, відповідальних за реалізацію державної політики у молодіжній сфері на всеукраїнському, місцевому, регіональному рівнях, а також на інших осіб, залучених до роботи з молоддю.

6. З урахуванням стратегічної мети, потреб і завдань Програми Мінмолодьспорт спільно з Інститутом щороку визначають зміст, програми тренінгів базового, спеціалізованого рівнів й тренінгу для тренерів, а також питання щодо проведення конкурсу кращих практик молодіжної роботи в Україні, Всеукраїнського форуму молодіжних працівників та працівниць, обмінів молоддю, а також її стажування.

II. Мета і завдання Програми

1. Основною метою Програми є сприяння підвищенню рівня компетентностей фахівців молодіжної сфери, створення сприятливих умов для ефективного розроблення та реалізації обґрунтованої молодіжної політики в Україні.

2. Основними завданнями Програми є:

1) підвищення компетентностей фахівців молодіжної сфери щодо формування та реалізації державної політики у молодіжній сфері шляхом проведення короткострокових навчальних курсів на всеукраїнському, регіональному і місцевому рівнях;

2) узагальнення інформації про випускників Програми та кращих практик молодіжної роботи в Україні;

3) налагодження ефективного діалогу між органами державної влади та інститутами громадянського суспільства задля сприяння розвитку молоді в Україні;

4) консультування молоді щодо участі у формуванні державної політики у молодіжній сфері;

5) обмін кращими міжнародними й національними практиками молодіжної роботи та реалізації молодіжної політики.

III. Наглядова рада Програми

1. З метою визначення завдань, шляхів розвитку та основних напрямів реалізації Програми, підготовки пропозицій та здійснення контролю за її виконанням при Мінмолодьспорті утворюється Наглядова рада Програми (далі - Наглядова рада).

2. Наглядову раду очолює заступник Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

3. Склад Наглядової ради затверджується наказом Мінмолодьспорту.

4. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

5. Засідання Наглядова рада проводить за потреби, але щонайменше раз на півроку.

6. Засідання Наглядової ради скликає її голова за власною ініціативою, а за потреби - члени Наглядової ради.

7. Основними завданнями Наглядової ради є:

1) підготовка пропозицій щодо визначення завдань, шляхів перспективного розвитку та основних напрямів реалізації Програми, а також контроль за їх виконанням;

2) підготовка пропозицій до плану на поточний рік щодо проведення короткострокових навчальних курсів (тренінгів базового й спеціалізованого рівнів, а також тренінгів для тренерів), проведення конкурсу кращих практик молодіжної роботи в Україні, Всеукраїнського форуму молодіжних працівників і працівниць, обмінів молоддю, а також її стажування;

3) аналіз результатів реалізації Програми.

IV. Порядок реалізації Програми

1. Реалізація Програми передбачає проведення:

першого етапу - базові тренінги на всеукраїнському, регіональному та місцевому рівнях;

другого етапу - спеціалізовані тренінги на всеукраїнському, регіональному та місцевому рівнях;

третього етапу - тренінги для тренерів на всеукраїнському рівні;

конкурсу кращих практик молодіжної роботи в Україні;

Всеукраїнського форуму молодіжних працівників і працівниць;

обмінів молоддю, а також її стажування.

2. Програма передбачає проведення короткострокових навчальних курсів - тренінгів базового, спеціалізованого рівнів, тренінгів для тренерів та інших заходів у межах реалізації Програми.

3. Короткостроковий навчальний курс (далі - тренінг) складається із модулів, опису навчальної програми (теоретичні положення, практичні вправи, завдання для формування навичок в учасників), презентацій, порад тренеру з проведення тренінгу щодо взаємодії з групою.

4. Під час тренінгу учасники відповідно до рівня навчання (базовий, спеціалізований рівні чи тренінг для тренерів) опановують матеріал і методологію для використання у подальшій роботі з молоддю.

5. З метою організації і проведення тренінгів базового, спеціалізованого рівнів та тренінгів для тренерів на всеукраїнському, регіональному і місцевому рівнях Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань молоді обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування (за їх згодою) в межах виконання Програми (далі - організатори проведення тренінгів Програми) надсилають Інституту лист-заяву про необхідність проведення таких тренінгів, у якому зазначається інформація про можливість матеріально-технічного забезпечення їх проведення на місцях.

6. Інститут щороку складає план проведення тренінгів базового та спеціалізованого рівнів на місцях на підставі отриманих листів-заявок від організаторів проведення тренінгів Програми.

7. З метою належної організації і проведення тренінгів базового, спеціалізованого рівнів, а також тренінгів для тренерів Інститут:

1) розробляє проектну документацію для тренінгів базового, спеціалізованого рівнів, а також тренінгів для тренерів;

2) узагальнює інформацію про учасників і випускників Програми (ім'я, прізвище та по-батькові, вік, поштова адреса, номер телефону, електронна пошта, посада і організація, яку представляє учасник), термін зберігання інформації відповідно до номенклатури справ;

3) видає випускникам Програми свідоцтва про проходження навчання;

4) надає консультації, контролює діяльність організаторів проведення тренінгів Програми та тренерів Програми;

5) обслуговує та наповнює сайт Програми;

6) готує, координує та організовує роботу тренерів для проведення тренінгів базового, спеціалізованого рівнів, а також тренінгів для тренерів;

7) забезпечує моніторинг реалізації Програми;

8) готує підсумкову інформацію щодо проведення тренінгів.

8. За результатами проходження навчання під час тренінгів базового, спеціалізованого рівнів, а також тренінгів для тренерів випускники Програми отримують свідоцтво про проходження навчання.

Учасник, який відвідував навчальний тренінг менше ніж 90 % належного часу, свідоцтво про проходження навчання не отримує.

Наявність свідоцтва підтверджує проходження навчання за тренінгами базового, спеціалізованого рівнів, а також тренінгів для тренерів у межах реалізації Програми.

9. Випускники Програми, які отримали свідоцтва є професійно підготовленими фахівцями, мають необхідні компетенції та сприяють налагодженню ефективного діалогу між учасниками Програми, а також залученню молоді та молодіжних об'єднань до роботи у цій сфері.

10. Видатки на організацію тренінгів здійснюються відповідно до законодавства України.

11. Під час реалізації Програми обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

V. Перший етап реалізації Програми

1. Першим етапом реалізації Програми є організація та проведення тренінгів базового рівня.

2. Тренінг базового рівня - короткостроковий навчальний курс, за результатами якого передбачено формування в його учасників основних теоретичних понять і практичних знань щодо роботи з молоддю.

3. Тренінг базового рівня передбачає триденний навчальний курс (24 навчальні години), що проводить тренер Програми, який пройшов навчання для тренерів базового рівня.

4. З метою проведення тренінгу базового рівня Інститут забезпечує:

1) підготовку відповідних документів;

2) оголошення конкурсу про проведення тренінгу за 21 календарний день до початку;

3) відбір учасників відповідно до таких критеріїв:

досвід роботи з молоддю;

мотивація участі;

гендерний і регіональний баланси;

дотримання принципу пропорційної участі представників державного та громадського секторів;

максимальна кількість отриманих балів під час визначення фіналістів конкурсу на учать у тренінгу;

4) формування остаточного списку учасників і резервної групи (у разі відмови учасників основної групи від тренінгу);

5) повідомлення учасників про участь у тренінгу;

6) вирішення організаційних питань щодо забезпечення участі у тренінгу;

7) розробка програми тренінгу;

8) погодження тренерського складу;

9) проведення тренінгу;

10) видача свідоцтва про проходження навчання базового рівня.

VI. Другий етап реалізації Програми

1. Другий етап реалізації Програми передбачає проведення тренінгів спеціалізованого рівня.

2. Тренінг спеціалізованого рівня - короткостроковий навчальний курс, за результатами якого передбачено формування у його учасників спеціальних умінь і навичок, необхідних у певних напрямах роботи з молоддю.

3. Тренінг спеціалізованого рівня проводиться для випускників тренінгів базового рівня та передбачає три - або п'ятиденний навчальний курс (24 або 40 навчальних годин).

4. З метою проведення тренінгу спеціалізованого рівня Інститут забезпечує:

1) підготовку відповідних документів;

2) оголошення конкурсу про проведення тренінгу за 21 календарний день до початку;

3) відбір учасників з-поміж випускників тренінгів базового рівня відповідно до таких критеріїв:

досвід роботи з молоддю;

мотивація участі;

гендерний і регіональний баланси;

дотримання принципу пропорційної участі представників державного і громадського секторів;

максимальна кількість отриманих балів під час визначення фіналістів конкурсу на учать у тренінгу;

4) формування остаточного списку учасників і резервної групи (у разі відмови учасників основної групи від тренінгу);

5) повідомлення учасників про участь у тренінгу;

6) вирішення організаційних питань щодо забезпечення участі у тренінгу;

7) здійснення технічної підготовки приміщення для проведення тренінгу;

8) розробка програми тренінгу;

9) погодження тренерського складу;

10) проведення тренінгу;

11) видача свідоцтва про проходження навчання спеціалізованого рівня.

VII. Третій етап реалізації Програми

1. Третій етап реалізації Програми передбачає проведення тренінгів для тренерів.

2. Тренінг для тренерів - короткостроковий навчальний курс, за результатами якого передбачено формування в учасників тренінгу методологічних і практичних знань щодо організації та проведення тренінгів базового й спеціалізованого рівнів у межах реалізації Програми.

3. Тренінг для тренерів передбачає п'ятиденний навчальний курс (40 навчальних годин) для випускників тренінгу базового рівня.

4. З метою проведення тренінгу для тренерів Мінмолодьспорт спільно з Інститутом забезпечує:

1) підготовку внутрішніх документів;

2) оголошення конкурсу про проведення тренінгу за 21 календарний день до його початку;

3) відбір учасників з-поміж випускників тренінгів базового рівня відповідно до таких критеріїв:

досвід тренерської роботи;

мотивація участі;

гендерний і регіональний баланси;

дотримання принципу пропорційної участі представників державного і громадського секторів;

максимальна кількість отриманих балів з-поміж визначення фіналістів конкурсу на участь у тренінгу;

4) формування остаточного списку учасників і резервної групи (у разі відмови учасників основної групи від тренінгу);

5) повідомлення учасників про участь у тренінгу;

6) вирішення організаційних питань щодо забезпечення участі у тренінгу;

7) розробка програми тренінгу;

8) погодження тренерського складу;

9) проведення тренінгу;

10) видача свідоцтв про проходження навчання для тренерів.

5. Випускник тренінгу для тренерів, який пройшов спеціальне навчання для тренерів Програми, провів один базовий тренінг та отримав рекомендацію від організаторів Програми на проведення тренінгів базового рівня в регіонах є тренером Програми.

VIII. Конкурс кращих практик молодіжної роботи в Україні

1. Програма передбачає проведення конкурсу кращих практик молодіжної роботи в Україні.

2. З метою відбору, відзначення і поширення кращих практик молодіжної роботи серед фахівців молодіжної сфери у межах реалізації Програми передбачається проведення щорічного конкурсу кращих практик молодіжної роботи в Україні (далі - конкурс).

3. За результатами конкурсу видають друковане та електронне видання "Каталог кращих практик молодіжної роботи в Україні".

4. Конкурсний відбір кращих практик здійснює комісія, до складу якої входять за згодою: представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства, наукових установ, міжнародних організацій.

5. Для проведення конкурсу Мінмолодьспорт забезпечує:

1) оголошення про прийом заявок на конкурс;

2) формування складу членів конкурсної комісії;

3) відбір кращих практик;

4) підготовку електронної та друкованої версії каталогу кращих практик молодіжної роботи.

IX. Всеукраїнський форум молодіжних працівників і працівниць

1. Програма передбачає щорічне проведення Всеукраїнського форуму молодіжних працівників і працівниць з метою підтримки ефективних форм співпраці серед випускників Програми та інших фахівців молодіжної сфери.

2. За підсумками реалізації Програми Мінмолодьспорт разом з органами, визначеними у абзаці першому пункту 3 розділу I, проводять Всеукраїнський форум молодіжних працівників і працівниць.

3. Для проведення Всеукраїнського форуму молодіжних працівників і працівниць Мінмолодьспорт спільно з Інститутом забезпечують:

1) розробку програми форуму;

2) оголошення про набір учасників;

3) організацію та проведення форуму.

X. Проведення обмінів молоддю, а також її стажування

1. Програма передбачає проведення обмінів молоддю, а також її стажування шляхом короткострокових навчальних міжнародних візитів для випускників Програми, які організовуються з метою обміну досвідом і поширення кращих практик молодіжної роботи в межах реалізації Програми.

2. З метою проведення обмінів молоддю, а також її стажування забезпечується:

1) розробка програми навчального обміну;

2) оголошення про набір учасників;

3) організація та проведення навчального візиту.

XI. Подання підсумкової інформації

1. Інститутом щороку не пізніше 30 січня наступного року подається до Мінмолодьспорту підсумкова інформація за результатами реалізації Програми.

2. Підсумкова інформація має містити:

1) кількість навчальних тренінгів, проведених протягом року;

2) кількість отриманих заявок на участь у навчальних тренінгах;

3) кількість випускників Програми, які отримали свідоцтва;

4) загальний обсяг витрат Програми;

5) тренерів Програми;

6) програми навчальних тренінгів, підготовлені та апробовані протягом року;

7) аналіз інформації щодо результативних показників у досягненні поставленої мети та завдань під час реалізації Програми, а саме результати опитування учасників навчальних тренінгів на початковому і на завершальному етапах навчання;

8) інші заходи, що проводили протягом року в межах реалізації Програми.

XII. Моніторинг Програми

1. Моніторинг Програми проводиться Інститутом шляхом аналізу, зберігання та використання інформації про результативні показники у досягненні поставленої мети й завдань під час реалізації Програми.

2. Моніторинг якості проведення навчальних тренінгів Програми передбачає оцінку рівня знань її учасників і внесення відповідних пропозицій щодо вдосконалення Програми відповідно до потреб та запитів.

3. Моніторинг якості навчальних тренінгів передбачає:

1) опитування учасників навчальних тренінгів на початку навчання;

2) опитування учасників тренінгів після закінчення навчання;

3) проведення аналізу результатів опитування;

4) пропозиції щодо змін і доповнень до Програми.

 

Заступник директора департаменту
молодіжної політики - начальник відділу
підтримки молодіжних та дитячих
громадських об'єднань

А. Білий

Опрос