Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, сведений из персонально-справочного учета единой информационной системы Министерства внутренних дел Украины

МВД, Национальное агентство Украины по вопросам выявления; розыска и управления активами; полученными от коррупционных и других преступлений
Порядок, Приказ от 19.09.2018 № 292/770
редакция действует с 05.11.2019

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2018

м. Київ

N 292/770

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2018 р. за N 1168/32620

Про затвердження Порядку надання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відомостей із персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,
 Міністерства внутрішніх справ України
 від 25 вересня 2019 року N 438/802

Відповідно до пунктів 2, 6 частини першої статті 10, пункту 2 частини другої статті 11 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", підпунктів 17, 18 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (зі змінами), з метою забезпечення інформаційної взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Міністерства внутрішніх справ України

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відомостей із персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Управлінню виявлення та розшуку активів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Пронін Ф.), забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

 

Голова Національного агентства
України з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів

А. Янчук

Міністр внутрішніх справ України

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Уповноважений
Верховної ради України
з прав людини

Л. Денісова

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України

Л. О. Євдоченко

 

ПОРЯДОК
надання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відомостей із персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України

1. Цей Порядок установлює процедуру надання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, відомостей із персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України (далі - персонально-довідковий облік).

2. Для роботи з відомостями персонально-довідкового обліку в АРМА організовуються підключені до мережі автоматизовані робочі місця.

3. Надання АРМА відомостей із персонально-довідкового обліку здійснюється відповідно до запитів, надісланих до МВС в електронній формі за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення з дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації.

4. Право на надсилання запитів до персонально-довідкового обліку та отримання відповіді на них мають уповноважені особи АРМА, визначені відповідно до статті 11 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (далі - уповноважені особи), у зв'язку із здійсненням своїх повноважень та з урахуванням обмежень, установлених законом.

Використання відомостей із персонально-довідкового обліку здійснюється уповноваженими особами виключно для виконання АРМА завдань, визначених законодавством України, із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпечення таємниці, що охороняється законом.

5. Доступ уповноважених осіб до спеціалізованого програмного забезпечення персонально-довідкового обліку здійснюється на підставі отриманого МВС листа, підписаного Головою АРМА чи особою, яка виконує його обов'язки, в якому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, посада, службовий телефон, службова електронна адреса уповноваженої особи та до якого додається(ються) належно засвідчена(і) копія(ї) наказу(ів) про визначення уповноваженої особи (уповноважених осіб).

6. Уповноважена особа з робочого місця віддаленого доступу до єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС за допомогою засобів спеціалізованого програмного забезпечення формує запит після проходження процедур ідентифікації, автентифікації та авторизації з використанням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання (далі - кваліфікований електронний підпис) такої особи.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління
 активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Міністерства
 внутрішніх справ України від 25.09.2019 р. N 438/802)

Запити, надіслані без використання спеціалізованого програмного забезпечення, заборонено приймати до розгляду.

7. Запит має містити таку інформацію:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, дата та місце її народження (за наявності), що дає змогу ідентифікувати її в персонально-довідковому обліку (установчі дані);

прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи;

підстави запиту.

Запит формується окремо на кожну особу, яка перевіряється за персонально-довідковим обліком.

8. Запити про надання відомостей із персонально-довідкового обліку реєструються автоматично в електронному журналі із зазначенням дати, часу запиту, назви установи та уповноваженої особи, що подала запит. Кожному запиту автоматично присвоюється номер.

9. У разі виявлення помилки в установчих даних уповноважена особа має право надіслати до МВС повторний запит з уточненими даними.

10. Контроль за доступом до спеціалізованого програмного забезпечення персонально-довідкового обліку та його використанням здійснюється МВС із фіксуванням та збереженням за допомогою програмних засобів відомостей про уповноважену особу, яка здійснила запит, дату, час та підстави запиту.

11. Працівник персонально-довідкового обліку, який опрацьовує запит, відповідає за достовірність інформації, наданої на запит уповноваженої особи, та може за потреби здійснювати зворотний запит до уповноваженої особи з метою уточнення даних про особу.

12. Відомості, що містяться в персонально-довідковому обліку, надаються АРМА в електронному вигляді у формі довідки, в якій зазначаються відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, що засвідчується спеціально призначеним для таких цілей кваліфікованим електронним підписом.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з наказом Національного агентства
 України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними
 від корупційних та інших злочинів, Міністерства внутрішніх справ України
 від 25.09.2019 р. N 438/802)

13. Якщо під час роботи із запитом посадовими особами МВС установлено, що фізична особа, яка перевіряється за персонально-довідковим обліком, перебуває в розшуку, про це інформується безпосередньо Департамент карного розшуку Національної поліції України з одночасним наданням інформації до АРМА.

14. У разі виявлення порушень вимог цього Порядку МВС тимчасово відключає АРМА доступ до персонально-довідкового обліку та одночасно інформує про причини відключення.

АРМА невідкладно вживає всіх необхідних заходів з метою усунення причин порушення вимог цього Порядку, про що інформує МВС для оперативного надання доступу до персонально-довідкового обліку.

15. У разі виявлення факту несанкціонованого доступу до внутрішньої мережі АРМА АРМА має право призупинити доступ до своєї інформаційної системи з подальшим інформуванням МВС шляхом надсилання листа до Департаменту інформатизації МВС не пізніше наступного робочого дня після виявлення такого доступу.

16. У разі відсутності доступу до спеціалізованого програмного забезпечення, яке використовується для обміну інформацією, МВС невідкладно вживає заходів з поновлення доступу АРМА до нього.

17. Доступ уповноваженої особи до спеціалізованого програмного забезпечення персонально-довідкового обліку припиняється в разі припинення повноважень уповноваженої особи АРМА на підставі отриманого МВС листа, підписаного Головою АРМА або особою, що виконує його повноваження, в якому має бути зазначено дату припинення доступу. Лист надсилається до Департаменту інформатизації МВС не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття відповідного наказу.

 

Начальник Управління виявлення та
розшуку активів Національного агентства
України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів

Ф. Пронін

Директор Департаменту інформатизації
Міністерства внутрішніх справ України

І. Бондаренко

Опрос