Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Авиационных правил Украины, Часть 24 "Правила предоставления адреса воздушного судна"

Государственная авиационная служба Украины
Приказ, Правила от 07.09.2018 № 921
действует с 02.11.2018

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.09.2018

м. Київ

N 921

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 жовтня 2018 р. за N 1143/32595

Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 24 "Правила надання адреси повітряного судна"

Відповідно до статті 11 Повітряного кодексу України та Додатка 10 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України, Частина 24 "Правила надання адреси повітряного судна" (далі - Авіаційні правила), що додаються.

2. Департаменту льотної придатності (Овчинніков В. М.) забезпечити в установленому законодавством порядку:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної авіаційної служби України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 22 вересня 2005 року N 692 "Про затвердження Правил надання адрес повітряних суден", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2005 року за N 1173/11453 (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державної
авіаційної служби України

О. Більчук

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. Загородній

Міністр інфраструктури України

В. Омелян

 

Авіаційні правила України,
Частина 24 "Правила надання адреси повітряного судна"

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила розроблені згідно з вимогами Повітряного кодексу України, стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), є обов'язковими для власників та (або) експлуатантів цивільних повітряних суден або псевдоповітряних суден.

2. Ці Авіаційні правила визначають вимоги та процедури щодо надання адрес повітряних суден цивільним повітряним суднам, що зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, новим цивільним повітряним суднам, які були виготовлені організацією розробника та (або) виробника України, схваленою уповноваженим органом з питань цивільної авіації, але ще не зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, з метою виконання льотних випробувань для перевірки роботи апаратури систем зв'язку, навігації та спостереження, а також небортовим прийомовідповідачам режиму S, що встановлюються на псевдоповітряних суднах.

3. Адреса повітряного судна може бути надана небортовому прийомовідповідачу режиму S, що встановлюється на псевдоповітряному судні, яке використовується для спостереження та (або) радіолокаційного моніторингу, що обумовлено в Додатку 10 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.

4. Адреса повітряного судна надається небортовому прийомовідповідачу режиму S, що встановлюється на псевдоповітряному судні відповідно до вимог цих Авіаційних правил та процедури, встановленої уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

5. У цих Авіаційних правилах наведені терміни мають такі значення:

аварійний привідний передавач (ELT) для пошуку і рятування - бортове обладнання, що передає в ефір характерні сигнали на фіксованих частотах;

адреса повітряного судна - індивідуальна комбінація, що складається з 24 бітів, яка надається повітряному судну з метою забезпечення зв'язку "повітря-земля", навігації та спостереження або небортовому прийомовідповідачу режиму S, що встановлюється на псевдоповітряному судні;

аеродромний наземний транспортний засіб (A/V) - транспортний засіб, який використовується під час наземного обслуговування та утримання аеродромів;

біт - одиниця кількості інформації, яка міститься в повідомленні типу "так"-"ні" (у двійковому коді - "0" або "1"); один двійковий розряд машинного слова;

бортова система попередження зіткнень - бортова система, що заснована на використанні сигналів прийомовідповідача вторинного оглядового радіолокатора (далі - ВОРЛ), що функціонує незалежно від наземного обладнання та надає пілоту інформацію щодо конфліктної ситуації, яку можуть створити повітряні судна, що оснащені прийомовідповідачами ВОРЛ;

власник повітряного судна - юридична або фізична особа, право власності якої на повітряне судно підтверджене відповідними документами;

власник псевдоповітряного судна - юридична або фізична особа, право власності якої на псевдоповітряне судно підтверджене відповідними документами;

вторинний оглядовий радіолокатор - радіолокаційна система спостереження, яка використовує передавачі/приймачі (запитувачі) та прийомовідповідачі;

заявка - офіційне звернення власника або експлуатанта повітряного судна або псевдоповітряного судна до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою отримання адреси повітряного судна;

небортовий прийомовідповідач режиму S - обладнання, що забезпечує радіопередавання інформації та якому надається адреса повітряного судна;

псевдоповітряне судно - аеродромний наземний транспортний засіб (A/V), перешкода або фіксований засіб виявлення цілей у режимі S, на якому встановлено або до складу якого входить небортовий прийомовідповідач режиму S.

Інші терміни, що використовуються у цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та стандартах Міжнародної організації цивільної авіації.

II. Загальні вимоги

1. Адреси повітряних суден надаються уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

2. Будь-які майбутні потреби в додаткових адресах повітряних суден будуть задовольнятися шляхом координації між Міжнародною організацією цивільної авіації та уповноваженим органом з питань цивільної авіації. Заявка на додаткові адреси повітряних суден надається уповноваженим органом з питань цивільної авіації до Міжнародної організації цивільної авіації тільки після того, як щонайменше 75 % вже виділених адрес повітряних суден уповноваженому органу з питань цивільної авіації присвоєні повітряним суднам або псевдоповітряним суднам.

3. Адреса повітряного судна надається:

цивільному повітряному судну, яке зареєстроване в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України і має у складі бортового обладнання апаратуру систем зв'язку, навігації та спостереження та (або) аварійний привідний передавач (ELT) для пошуку і рятування;

новому цивільному повітряному судну, яке було виготовлене організацією розробника та (або) виробника України, схваленою уповноваженим органом з питань цивільної авіації, але ще не зареєстроване в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, з метою виконання льотних випробувань щодо перевірки роботи апаратури систем зв'язку, навігації та спостереження;

небортовому прийомовідповідачу режиму S, що встановлюється на псевдоповітряному судні.

4. До апаратури систем зв'язку, навігації та спостереження належать: прийомовідповідач вторинного оглядового радіолокатора; бортова система попередження зіткнень; прийомопередавач цифрових ліній передавання даних "земля-повітря".

5. Адреса повітряного судна заноситься (кодується) до апаратури систем зв'язку, навігації та спостереження та (або) аварійного привідного передавача (ELT) для пошуку і рятування, які входять до складу бортового обладнання повітряного судна, або небортового прийомовідповідача режиму S, що встановлюється на псевдоповітряному судні.

6. За основу адресації повітряних суден в Україні прийнята схема, яка має 32768 послідовних комбінацій. Відповідно до цієї схеми адреса повітряного судна складається з 24 бітів.

Фіксований блок із перших дев'яти бітів - 010100001, закріплений за Україною Міжнародною організацією цивільної авіації, визначає національну належність повітряного судна або псевдоповітряного судна.

Наступний перемінний блок із п'ятнадцяти бітів надається уповноваженим органом з питань цивільної авіації конкретному повітряному судну або небортовому прийомовідповідачу режиму S, що встановлюється на псевдоповітряному судні.

7. Перемінний блок має двійкову систему числення, яка вибрана згідно із системою послідовного надання номера в порядку зростання.

8. Кожна окрема адреса повітряного судна надається окремому заводському (серійному) номеру екземпляра повітряного судна або небортового прийомовідповідача режиму S, що встановлюється на псевдоповітряному судні.

9. Адреса повітряного судна не може бути надана більш ніж одному повітряному судну, за винятком небортових прийомовідповідачів режиму S, що встановлюються на псевдоповітряних суднах, які знаходяться на робочій площі аеродрому.

Небортові прийомовідповідачі режиму S, що встановлюються на псевдоповітряних суднах, яким розподілено аналогічні адреси повітряних суден, не використовуються на аеродромах, віддалених один від одного на відстань менше ніж на 1000 кілометрів.

10. Повітряному судну надається тільки одна адреса повітряного судна незалежно від комплектації бортового обладнання або його заміни.

11. Небортовому прийомовідповідачу режиму S, що встановлюється на псевдоповітряному судні, надається тільки одна адреса повітряного судна незалежно від комплектації небортового обладнання псевдоповітряного судна або його заміни.

12. Адреса повітряного судна може бути змінена тільки за надзвичайних обставин і ніколи не змінюється під час виконання польоту повітряного судна або експлуатації псевдоповітряного судна.

13. Адреса повітряного судна виконує функцію адресації та розпізнавання повітряного судна або псевдоповітряного судна і не використовується для передавання будь-якої іншої інформації.

14. Повітряним суднам або небортовим прийомовідповідачам режиму S, що встановлюються на псевдоповітряних суднах, не надаються адреси повітряних суден, які складаються з 24 нулів або 24 одиниць.

15. Власник або експлуатант повітряного судна або псевдоповітряного судна сплачує державні збори за виконання офіційних дій відповідно до вимог цих Авіаційних правил у розмірах та в порядку, визначених чинним законодавством України.

III. Порядок надання та скасування адреси повітряного судна

1. Власник або експлуатант повітряного судна подає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заявку на офіційному бланку власника або експлуатанта повітряного судна (за наявності) (додаток 1 до цих Авіаційних правил), а власник або експлуатант псевдоповітряного судна - відповідно (додаток 2 до цих Авіаційних правил).

Якщо власниками повітряного судна або псевдоповітряного судна є декілька фізичних або юридичних осіб, заявка підписується всіма власниками.

2. Заявка з незаповненими позиціями і та, яка має виправлення, до розгляду не приймається.

3. Заявка розглядається протягом 10 робочих днів від дня її реєстрації уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

4. Якщо відомості, що внесені до заявки, не відповідають вимогам цих Авіаційних правил або виникла потреба в розгляді додаткових документів, то уповноважений орган з питань цивільної авіації надсилає власнику або експлуатанту повітряного судна або псевдоповітряного судна відповідне письмове повідомлення.

Строк розгляду заявки в такому разі продовжується до 10 робочих днів з дня одержання всіх документів.

5. Заявка, яка була подана і за якою власником або експлуатантом повітряного судна або псевдоповітряного судна не були усунені недоліки протягом 20 календарних днів від дня надання зауважень, анулюється.

6. Після позитивного розгляду заявки уповноваженим органом з питань цивільної авіації власник або експлуатант повітряного судна забезпечує прийнятні умови, місце і час виконання інспектування повітряного судна державними інспекторами або особами, уповноваженими на проведення перевірок, з метою надання адреси повітряного судна, надає повітряне судно для його проведення та письмово повідомляє про це уповноважений орган з питань цивільної авіації.

7. Надання адреси повітряного судна відбувається на підставі:

1) позитивного розгляду заявки;

2) проведення оцінювання додаткових документів, які надані на вимогу уповноваженого органу з питань цивільної авіації;

3) інспектування повітряного судна державними інспекторами або особами, уповноваженими на проведення перевірок;

4) усунення власником або експлуатантом повітряного судна зауважень за результатами проведеного інспектування повітряного судна державними інспекторами або особами, уповноваженими на проведення перевірок (у разі виявлення);

5) надання оригіналу документа, що підтверджує сплату державного збору за надання адреси повітряного судна.

8. Заявка втрачає чинність, якщо протягом 30 календарних днів від дня її реєстрації уповноваженим органом з питань цивільної авіації повітряне судно не було пред'явлено для інспектування державними інспекторами або особами, уповноваженими на проведення перевірок.

9. У разі виконання вимог пункту 7 цього розділу уповноважений орган з питань цивільної авіації надає повітряному судну адресу повітряного судна, а власнику або експлуатанту повітряного судна видає посвідчення про надання адреси повітряного судна (додаток 3 до цих Авіаційних правил).

10. У разі виконання вимог підпунктів 1 - 2 пункту 7 цього розділу небортовому прийомовідповідачу режиму S, що встановлюється на псевдоповітряному судні, уповноважений орган з питань цивільної авіації надає адресу повітряного судна, а власнику або експлуатанту псевдоповітряного судна видає посвідчення про надання адреси повітряного судна небортовому прийомовідповідачу режиму S псевдоповітряного судна встановленого зразка (додаток 4 до цих Авіаційних правил).

11. Посвідчення про надання адреси повітряного судна та дублікат посвідчення про надання адреси повітряного судна підписуються керівником уповноваженого органу з питань цивільної авіації або його заступником та скріплюються гербовою печаткою уповноваженого органу з питань цивільної авіації.

12. У разі відмови у наданні адреси повітряного судна уповноважений орган з питань цивільної авіації протягом 30 календарних днів від дня реєстрації заявки письмово повідомляє власника або експлуатанта повітряного судна або псевдоповітряного судна про підстави прийняття такого рішення.

13. Адреса повітряного судна не надається, якщо:

1) обладнання, яке встановлене на повітряному судні, не належить до апаратури систем зв'язку, навігації та спостереження та (або) не є аварійним привідним передавачем (ELT) для пошуку і рятування;

2) заявка за формою та змістом не відповідає вимогам цих Авіаційних правил.

14. У разі передачі цивільного повітряного судна іншому власнику або експлуатанту повітряного судна без зміни держави реєстрації - України, посвідчення про надання адреси повітряного судна залишається чинним та передається разом із повітряним судном.

15. У разі зміни місця встановлення небортового прийомовідповідача режиму S, що встановлено на псевдоповітряному судні, власник або експлуатант псевдоповітряного судна протягом 3 робочих днів від дня зміни повідомляє про це уповноважений орган з питань цивільної авіації та повертає оригінал посвідчення про надання адреси повітряного судна.

16. Адреса повітряного судна скасовується, а посвідчення про надання адреси повітряного судна втрачає чинність із дати настання однієї з нижчезазначених подій:

1) повітряне судно виключається з Державного реєстру цивільних повітряних суден України;

2) припинена подальша експлуатація типу повітряного судна;

3) на повітряному судні припиняється використання апаратури систем зв'язку, навігації та спостереження та (або) аварійного привідного передавача (ELT) для пошуку і рятування;

4) на новому цивільному повітряному судні, яке було виготовлене організацією розробника та (або) виробника України, схваленою уповноваженим органом з питань цивільної авіації, але ще не зареєстроване в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, завершено виконання льотних випробувань щодо перевірки роботи апаратури систем зв'язку, навігації та спостереження;

5) згідно з висновками акта комісії з розслідування авіаційної події повітряне судно повністю зруйновано або серйозно пошкоджено і не підлягає відновленню, чи зникло безвісти, чи опинилось у місці, де доступ до нього абсолютно неможливий;

6) припинена подальша експлуатація псевдоповітряного судна.

17. У разі настання випадків, зазначених у пункті 16 цього розділу, власник або експлуатант повітряного судна протягом 3 робочих днів з дати настання однієї із зазначених подій письмово повідомляє про це уповноважений орган з питань цивільної авіації та повертає оригінал посвідчення про надання адреси повітряного судна разом із доказовими документами, що підтверджують вилучення адреси повітряного судна з апаратури систем зв'язку, навігації та спостереження та (або) аварійного привідного передавача (ELT) для пошуку і рятування, які входять до складу бортового обладнання повітряного судна, підписаними авіаційним персоналом та засвідченими відповідно до вимог чинного законодавства України (в разі потреби) тощо.

18. Скасування адреси повітряного судна, яка була надана небортовому прийомовідповідачу режиму S, що встановлено на псевдоповітряному судні, виконується у разі порушення вимог пункту 15 цього розділу та за результатами його інспектування державними інспекторами.

19. Якщо посвідчення про надання адреси повітряного судна загублено або стало непридатним для використання внаслідок зносу, пошкодження, що не дає можливості розрізнити записи, помітки, печатку, то власник або експлуатант повітряного судна протягом 3 робочих днів з дати настання цієї події письмово повідомляє про це уповноважений орган з питань цивільної авіації та надає до уповноваженого органу з питань цивільної авіації заявку на офіційному бланку власника або експлуатанта повітряного судна (за наявності) (додаток 1 до цих Авіаційних правил), акт розслідування щодо втрати або пошкодження посвідчення про надання адреси повітряного судна, копію наказу (або розпорядження, витягу) про його результати і розробку заходів щодо збереження посвідчення про надання адреси повітряного судна.

Власники повітряних суден авіації загального призначення надають письмові пояснення із зазначенням обставин втрати або пошкодження посвідчення про надання адреси повітряного судна.

20. Дублікат посвідчення про надання адреси повітряного судна видається на підставі:

1) позитивного розгляду заявки;

2) проведення оцінювання документів, зазначених у пункті 19 цього розділу;

3) надання оригіналу документа, що підтверджує сплату державного збору за видачу дубліката посвідчення про надання адреси повітряного судна.

21. На дублікаті посвідчення про надання адреси повітряного судна під його номером друкується слово "Дублікат" українською та "Duplicate" англійською мовами.

IV. Вимоги до оформлення та зберігання документації

1. Документи, які надсилаються до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, за формою та змістом мають відповідати чинному законодавству України та цим Авіаційним правилам.

2. Уся вхідна документація та кореспонденція підлягає обов'язковій реєстрації.

3. Уповноважений орган з питань цивільної авіації приймає до розгляду документи у вигляді оригіналів або засвідчених власником або експлуатантом повітряного судна або псевдоповітряного судна відповідно до вимог чинного законодавства України копій.

4. Документи, що надійшли до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою отримання посвідчення про надання адреси повітряного судна, зберігаються в реєстраційній справі повітряного судна разом з копією посвідчення про надання адреси повітряного судна або дубліката посвідчення про надання адреси повітряного судна.

5. Оригінал посвідчення про надання адреси повітряного судна, який було повернено до уповноваженого органу з питань цивільної авіації, долучається до реєстраційної справи повітряного судна та зберігається протягом одного календарного року після його виключення з Державного реєстру цивільних повітряних суден України.

 

Заступник директора департаменту
льотної придатності -
начальник управління
підтримання льотної придатності

В. Овчинніков

 

ЗАЯВКА

Прошу:

  надати адресу повітряного судна та видати посвідчення про надання адреси повітряного судна;

  видати дублікат посвідчення про надання адреси повітряного судна

(зазначити необхідне)

I. Відомості про повітряне судно

1) Державний та реєстраційний знаки

UR -

2) Тип (модель)

 

3) Найменування та місцезнаходження організації виробника

 

4) Заводський (серійний) номер

 

5) Повна дата виготовлення

 

6) Класифікація

 

7) Максимальна злітна маса

 

8) Назва, склад та кількість апаратури систем зв'язку, навігації та спостереження та (або) аварійного привідного передавача (ELT) для пошуку і рятування

 

9) Держава попередньої реєстрації повітряного судна

 

10) Місце (адреса) проведення інспектування повітряного судна

 

II. Відомості про власника повітряного судна

1) Повне найменування юридичної особи / П. І. Б. (державною мовою)

 

2) Повне найменування юридичної особи / П. І. Б. (англійською мовою)

 

3) Місцезнаходження / місце проживання власника повітряного судна

 

4) Телефон

 

5) Телефон контактної особи

 

6) Факс

 

7) E-mail

 

8) E-mail контактної особи

 

III. Відомості про експлуатанта повітряного судна

1) Повне найменування юридичної особи (державною мовою)

 

2) Повне найменування юридичної особи (англійською мовою)

 

3) Місцезнаходження експлуатанта

 

4) Телефон

 

5) Телефон контактної особи

 

6) Факс

 

7) E-mail

 

8) E-mail контактної особи

 

IV. Документи, що додаються до заявки

(Назва документа, дата, номер)

V. Заява власника або експлуатанта повітряного судна

З Авіаційними правилами України, Частина 24 "Правила надання адреси повітряного судна" ознайомлений(і).

Цим засвідчую(ємо) відсутність заборони (відчуження, арешту, застави) щодо вищезазначеного повітряного судна, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання.

Відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" надаю(ємо) згоду на обробку та використання власних персональних даних.

Правдивість вищезазначеної інформації підтверджую(ємо) своїм(и) підписом(ами) на цій заявці.

Згоден(ні) з тим, щоб оплатити всі витрати відповідно до вимог чинного законодавства України відповідно до поточної схеми державних зборів.

Посада(и)

Підпис(и) власника(ів) або експлуатанта повітряного судна

П. І. Б.

Дата

 

 


Заповнюється виключно державним інспектором уповноваженого органу з питань цивільної авіації

Дата отримання заявки

 

Реєстраційний номер заявки

 

Лист уповноваженого органу з питань цивільної авіації

вих. N
від _ _. _ _. 20 _ _ року

Дата підтвердження заявки

 

Посвідчення (або дублікат) про надання адреси повітряного судна

N
від _ _. _ _. 20 _ _ року

Адреса повітряного судна

0101 0000 1 _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Примітка. Заявка оформляється на офіційному бланку власника або експлуатанта повітряного судна (за наявності).

____________
* Або копія сторінки паспорта з відповідною відміткою (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

 

ЗАЯВКА
на отримання адреси повітряного судна для небортового прийомовідповідача режиму S, що встановлюється на псевдоповітряному судні

Прошу надати адресу повітряного судна та видати посвідчення про надання адреси повітряного судна небортовому прийомовідповідачу режиму S псевдоповітряного судна

I. Відомості про псевдоповітряне судно

1) Тип/модель псевдоповітряного судна

 

2) Назва прийомовідповідача режиму S

 

3) Найменування організації виробника

 

4) Заводський (серійний) номер

 

5) Дата виготовлення

 

6) Координати встановлення прийомовідповідача режиму S у системі WGS-84

 

7) Вихідна потужність

 

8) Висота антени над рівнем моря

 

9) Додаткові дані

 

10) Місце (адреса) проведення інспектування псевдоповітряного судна

 

II. Відомості про організацію, яка експлуатує псевдоповітряне судно

1) Повне найменування юридичної особи
(державною мовою)

 

2) Повне найменування юридичної особи
(англійською мовою)

 

3) Місцезнаходження організації

 

4) Телефон

 

5) Телефон контактної особи

 

7) Факс

 

8) E-mail

 

9) E-mail контактної особи

 

10) Код ЄДРПОУ

 

11) Додаткові дані

 

III. Документи, що додаються до заявки

(Назва документа, дата, номер)

IV. Заява організації, яка експлуатує псевдоповітряне судно

З Авіаційними правилами України, Частина 24 "Правила надання адреси повітряного судна" ознайомлений(і).

Цим засвідчую(ємо) відсутність заборони (відчуження, арешту, застави) щодо вищезазначеного псевдоповітряного судна, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання.

Відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" надаю(ємо) згоду на обробку та використання власних персональних даних.

Правдивість вищезазначеної інформації підтверджую(ємо) своїм(и) підписом(ами) на цій заявці.

Згоден(ні) з тим, щоб оплатити всі витрати відповідно до вимог чинного законодавства України відповідно до поточної схеми державних зборів.

Посада(и)

Підпис(и) власника(ів) або експлуатанта псевдоповітряного судна

П. І. Б.

Дата

 

 


Заповнюється виключно державним інспектором уповноваженого органу з питань цивільної авіації

Дата отримання заявки

 

Реєстраційний номер заявки

 

Лист уповноваженого органу з питань цивільної авіації

вих. N
від __. __. 20 __ року

Дата підтвердження заявки

 

Посвідчення про надання адреси повітряного судна

N
від __. __. 20 __ року

Адреса повітряного судна

0101 0000 1 _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Примітка. Заявка оформляється на офіційному бланку власника або експлуатанта псевдоповітряного судна (за наявності).

 

(Державний Герб України)

УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
NATIONAL CIVIL AVIATION AUTHORITY

ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО НАДАННЯ АДРЕСИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

CERTIFICATE OF GRANTING OF ICAO 24-BIT AIRCRAFT ADDRESS

N

Цим засвідчується, що повітряному судну
This confirms that the following aircraft

заводський (серійний) номер
Aircraft serial number

виготовлювач
Manufacturer of aircraft

надана адреса повітряного судна
Is provided with ICAO 24-bit aircraft address

У разі виключення повітряного судна з Державного реєстру цивільних повітряних суден України, припинення подальшої експлуатації повітряного судна або припинення використання (випробування) на ньому апаратури систем зв'язку, навігації та спостереження та (або) аварійного привідного передавача для пошуку і рятування адреса повітряного судна скасовується.
This ICAO 24-bit aircraft address is canceled, in case of the removal of an aircraft from the State Civil Aircraft Register of Ukraine, cessation of further operation of the said aircraft or stop using (testing) airborne equipment communications, navigation and surveillance communication systems and (or) emergency locator transmitter.

 

Підпис
Signature

Дата
Date of issue

Посада
Title


Примітка. У разі скасування адреси повітряного судна дане посвідчення втрачає чинність та повертається до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.
Note. In case of cancellation of the ICAO 24-bit aircraft address, this certificate becomes invalid and it must be returned to the National Civil Aviation Authority.

 

(Державний Герб України)

УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
NATIONAL CIVIL AVIATION AUTHORITY

ПОСВІДЧЕННЯ
ПРО НАДАННЯ АДРЕСИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА НЕБОРТОВОМУ ПРИЙОМОВІДПОВІДАЧУ РЕЖИМУ S ПСЕВДОПОВІТРЯНОГО СУДНА

CERTIFICATE OF GRANTING OF ICAO 24-BIT AIRCRAFT ADDRESS TO PSEUDO-AIRCRAFT MODE S TRANSPONDER

N

Цим засвідчується, що небортовому прийомовідповідачу режиму S псевдоповітряного судна
This confirms that the following pseudo-aircraft Mode S transponder

заводський (серійний) номер небортового прийомовідповідача режиму S
Mode S transponder serial number

заводський (серійний) номер псевдоповітряного судна
Pseudo-aircraft serial number

виготовлювач псевдоповітряного судна (небортового прийомовідповідача режиму S)
Manufacturer of pseudo-aircraft (Mode S transponder)

надана адреса повітряного судна
Is provided with ICAO 24-bit aircraft address

У разі скасування адреси повітряного судна, яка була надана небортовому прийомовідповідачу режиму S псевдоповітряного судна, та припинення подальшої експлуатації псевдоповітряного судна або припинення використання (випробування) на ньому апаратури систем зв'язку, навігації та спостереження адреса повітряного судна скасовується.
In case of cancellation of the ICAO 24-bit aircraft address that was provided to the pseudo-aircraft Mode S transponder and the cessation of further operation of an pseudo-aircraft or the cessation of the use (testing) of the airborne equipment communications, navigation and surveillance communication systems, the ICAO 24-bit aircraft address is canceled.

 

Підпис
Signature

Дата
Date of issue

Посада
Title


Примітка. У разі скасування адреси повітряного судна, яка надана небортовому прийомовідповідачу режиму S псевдоповітряного судна, дане посвідчення втрачає чинність та повертається до уповноваженого органу з питань цивільної авіації.
Note. In case of cancellation of the ICAO 24-bit aircraft address provided pseudo-aircraft Mode S transponder, this certificate becomes invalid and it must be returned to the National Civil Aviation Authority.

____________

Опрос