Идет загрузка документа (87 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции по организации учета личного состава Вооруженных Сил Украины

Минобороны
Приказ от 14.09.2018 № 464
действует с 09.11.2018

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.09.2018

м. Київ

N 464

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 жовтня 2018 р. за N 1137/32589

Про затвердження Змін до Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України

Відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу", Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153, з метою подальшого вдосконалення та належної організації обліку особового складу Збройних Сил України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2014 року N 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 червня 2014 року за N 611/25388, що додаються.

2. Генеральному штабу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра охорони
здоров'я України з питань
європейської інтеграції

О. Стефанишина

Заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Л. Парцхаладзе

 

ЗМІНИ
до Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України

1. У розділі I:

абзац сьомий пункту 1.2 викласти в такій редакції:

"сповіщення сім'ї або близьких родичів загиблого (померлого), зниклого безвісти, захопленого в заручники або полон, інтернованого у нейтральній державі військовослужбовця (працівника) про місце, дату, причину (обставини) його загибелі (смерті), зникнення безвісти, захоплення в заручники або полон, інтернування, видача документів, необхідних для призначення пенсії (допомоги) і надання пільг, установлених законодавством України.".

2. У розділі II:

1) у главі 7:

заголовок глави викласти в такій редакції:

"7. Порядок обліку померлих (загиблих), зниклих безвісти, безвісно відсутніх, захоплених в заручники або інтернованих військовослужбовців і працівників";

пункт 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Командир військової частини зобов'язаний у день смерті (загибелі), зникнення безвісти, захоплення в заручники або полон, інтернування військовослужбовця особисто повідомити письмово та через засоби зв'язку військового комісара за місцем проживання сім'ї померлого (загиблого), зниклого безвісти, захопленого в заручники або полон, інтернованого дату і причину смерті (обставини загибелі, зникнення безвісти, захоплення в заручники або полон, інтернування) військовослужбовця.

Командир національного контингенту зобов'язаний у день смерті (загибелі), зникнення безвісти, захоплення в заручники або полон, інтернування військовослужбовця особисто повідомити письмово та через засоби зв'язку командувача виду Збройних Сил України, якому він підпорядкований. Командувач виду Збройних Сил, якому підпорядкований командир національного контингенту, зобов'язаний у цей самий день повідомити сім'ю про смерть (загибель), зникнення безвісти, захоплення в заручники або полон, інтернування військовослужбовця через відповідного військового комісара.";

пункти 7.3 - 7.5 викласти в такій редакції:

"7.3. Військовослужбовці, які померли (загинули) від захворювання, внаслідок нещасного випадку, від отриманих ними поранення, контузії, травми, каліцтва, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, завданих іншою особою, гострого професійного захворювання (отруєння), одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, отримання інших ушкоджень унаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрус, зсув, повінь, ураган тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, комахами, іншими представниками флори і фауни, після встановлення причин і обставин смерті (загибелі) та отримання підтвердних документів виключаються наказом по стройовій частині зі списків особового складу військової частини.

7.4. Наказ по стройовій частині є підставою для відправлення за належністю власних речей, цінностей і особистих документів військовослужбовця, який помер (загинув) або визнаний рішенням суду безвісно відсутнім чи оголошений померлим, а також для внесення до облікових документів даних про час і причину виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

7.5. Сповіщення (додаток 32) на померлих (загиблих), зниклих безвісти, захоплених у заручники або полон, інтернованих військовослужбовців складається у двох примірниках. Перший примірник разом із свідоцтвом про смерть, отриманим з дипломатичних представництв (консульських установ) України (у разі смерті за кордоном), надсилається до військових комісаріатів за місцем проживання членів сімей (близьких родичів) померлих (загиблих), зниклих безвісти, захоплених у заручники або інтернованих протягом доби після отримання достовірної інформації про смерть (загибель), зникнення безвісти, захоплення в заручники або полон, інтернування.

Надсилати сповіщення безпосередньо сім'ям померлих (загиблих), зниклих безвісти, захоплених у заручники або полон, інтернованих або їхнім близьким родичам категорично забороняється.

Якщо місце проживання сім'ї померлого (загиблого), зниклого безвісти, захопленого в заручники або полон, інтернованого невідоме або померлий (загиблий), зниклий безвісти, захоплений у заручники або інтернований військовослужбовець не мав сім'ї чи близьких родичів, сповіщення надсилається до військового комісаріату за місцем прийняття (призову) померлого (загиблого), зниклого безвісти, захопленого в заручники або інтернованого військовослужбовця.

Сповіщення підписується командиром і начальником штабу військової частини та засвідчується гербовою печаткою. На померлих (загиблих) офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, крім того, надсилаються особові справи та витяги з наказів про виключення зі списків особового складу військової частини. Другий примірник сповіщення зберігається у справі військової частини.

На померлих (загиблих) сержантів і солдатів, курсантів, які не мали офіцерських звань, одночасно з надсиланням Сповіщення до районного (об'єднаного, міського) військового комісаріату надсилається Іменний список безповоротних втрат особового складу (додаток 33) до Галузевого архіву.

Один із примірників Іменного списку безповоротних втрат особового складу надсилається до кадрового органу Генерального штабу.";

абзац перший пункту 7.6 викласти в такій редакції:

"7.6. На померлих (загиблих) офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, крім Сповіщення, військові частини надсилають за підпорядкованістю Донесення про смерть (загибель) (додаток 34), а на підставі рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення померлою - клопотання про виключення зі списків особового складу Збройних Сил довільної форми з доданням до нього копії відповідного рішення суду.";

пункт 7.7 викласти в такій редакції:

"7.7. На підставі наказу по стройовій частині в книзі алфавітного обліку особового складу та книзі алфавітного обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу робиться запис із зазначенням дати і причини смерті (загибелі) військовослужбовця, місця поховання, номера наказу про виключення зі списків особового складу військової частини, коли, кому та за яким номером надіслано Сповіщення.";

абзац перший пункту 7.12 викласти в такій редакції:

"7.12. У закладах охорони здоров'я облік військовослужбовців із числа постійного складу, які померли (загинули), зникли безвісти, визнані згідно з рішенням суду безвісно відсутніми чи оголошені померлими, захоплені у заручники або полон, інтерновані, ведеться в порядку, установленому для штабу військової частини.";

пункт 7.13 викласти в такій редакції:

"7.13. Сповіщення на військовослужбовців, які перебували на лікуванні в закладах охорони здоров'я, надсилаються у військові комісаріати командирами військових частин, в яких проходили службу померлі військовослужбовці.";

пункт 7.15 викласти в такій редакції:

"7.15. Районний (об'єднаний, міський) військовий комісаріат на підставі одержаних від військових частин Сповіщень зобов'язаний протягом семи днів після їх отримання вручити членам сімей (близьким родичам) загиблих (померлих), зниклих безвісти, захоплених у заручники або полон, інтернованих військовослужбовців (працівників) Сповіщення сім'ї (додаток 38), а також висловити їм співчуття, проінформувати щодо пільг, передбачених законодавством України, і роз'яснити порядок подання документів для призначення пенсії (допомоги) членам сім'ї померлого (загиблого) військовослужбовця.

У разі звернення членів сім'ї (близьких родичів) щодо отримання повторного Сповіщення сім'ї їм може бути виданий(а) дублікат (копія) зазначеного сповіщення.

Сповіщення, що надійшло до військових комісаріатів від військових частин, підшивається та зберігається в спеціальних справах військових комісаріатів.";

абзац перший пункту 7.16 викласти в такій редакції:

"7.16. Облік померлих (загиблих), зниклих безвісти, безвісно відсутніх, захоплених у заручники працівників, відправлення їхніх особистих речей, цінностей і документів проводяться в порядку, установленому для військовослужбовців.";

пункт 7.17 викласти в такій редакції:

"7.17. У разі смерті (загибелі), зникнення безвісти, захоплення в заручники працівника на службі у військовій частині сім'ю або близьких родичів померлого (загиблого), зниклого безвісти, захопленого в заручники сповіщають в усному порядку. Письмові Сповіщення на працівника військові частини надсилають у разі проживання сім'ї або близьких родичів померлого (загиблого), зниклого безвісти, захопленого в заручники в іншій місцевості (за кордоном). Ці сповіщення надсилаються у відповідні військові комісаріати (закордонні дипломатичні установи України) за місцем проживання членів сім'ї (близьких родичів) померлого (загиблого), зниклого безвісти, захопленого в заручники працівника.";

2) у главі 11:

у пункті 11.2:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"призначення на посади (у тому числі у разі зміни назви посади, військово-облікової спеціальності, військового звання за штатом), переміщення по службі, зарахування в розпорядження, продовження строків перебування на посадах;";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі зміни грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема зміни розміру посадових окладів (тарифних розрядів), посадове становище військовослужбовців наказами по особовому складу не оголошується.";

пункт 11.4 викласти в такій редакції:

"11.4. У разі накладення на військовослужбовців наказами відповідних посадових осіб дисциплінарних стягнень ("пониження в посаді", "пониження у військовому званні на один ступінь", "звільнення з військової служби за службовою невідповідністю" або "позбавлення військового звання") примірники цих наказів (або витягів із них) надсилаються до кадрових органів, в яких ведеться персональний облік таких військовослужбовців, для запису в їхні облікові документи.".

3. У розділі III:

1) у главі 1:

абзац сьомий пункту 1.10 викласти в такій редакції:

"у всіх військових частинах (крім закладів охорони здоров'я) і в неокремих батальйонах (дивізіонах) розділ добової відомості (додаток 55) "IV. У наявності" замінюється розділом "IV. Втрати за минулу добу: а) загинуло або померло; б) зникло безвісти; в) потрапило в полон; г) захоплено в заручники; ґ) інтерновано; д) евакуйовано з пораненнями; е) евакуйовано внаслідок хвороби; є) інші втрати;";

абзац четвертий пункту 1.14 викласти в такій редакції:

"у батальйоні (дивізіоні, ескадрильї) - на підставі даних іменних списків особового складу, який вибув зі строю рот (батарей) і окремих підрозділів, про втрати особового складу, звірені з даними медичних підрозділів військової частини, складається загальний іменний список особового складу, який вибув зі строю, на особовий склад батальйону (дивізіону, ескадрильї), який разом із добовою відомістю щодня надається до штабу військової частини.";

пункти 1.15, 1.16 викласти в такій редакції:

"1.15. У штабі військової частини іменні списки особового складу, який вибув зі строю, подані командирами підрозділів, звіряються з даними обліку медичних підрозділів військової частини. В іменних списках робиться відмітка щодо того, хто з поранених і хворих перебуває в медичному підрозділі військової частини, хто вибув зі складу військової частини через поранення та з інших причин без відома медичних підрозділів частини. На підставі зазначених іменних списків особового складу, який вибув зі строю, даних обліку медичного підрозділу військової частини видається наказ по стройовій частині, за яким весь особовий склад, що загинув у бою, помер унаслідок поранення, контузії, каліцтва, хвороби та з інших причин, виключається зі списків особового складу військової частини. У книгах алфавітного обліку особового складу військової частини робиться відповідний запис.

1.16. Загиблі та померлі офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського складу виключаються зі списків особового складу Збройних Сил наказами по особовому складу в порядку, установленому в пункті 11.3 цієї глави.";

абзац перший пункту 1.17 викласти в такій редакції:

"1.17. Особовий склад, який безповоротно вибув (загинув, помер), що виключається зі списків, у наказі розподіляється за категоріями: офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського складу, працівники. Кожна з категорій зазначається в наказі окремим параграфом.";

у пункті 1.18:

абзац другий викласти в такій редакції:

"військовослужбовці, які загинули (померли), визнані на підставі рішень суду безвісно відсутніми чи оголошені померлими, звільнені з військової служби, а також переміщені до інших військових частин або направлені на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, - з дня смерті (загибелі) або з дня набрання чинності відповідними рішеннями суду чи оголошення померлим (у день вибуття - для звільнених, переміщених або направлених на навчання військовослужбовців);";

абзац четвертий виключити;

абзац другий пункту 1.19 викласти в такій редакції:

"особовий склад, який знаходиться на лікуванні в медичному підрозділі військової частини;";

абзац перший пункту 1.20 викласти в такій редакції:

"1.20. На сержантів і солдатів, які підлягають евакуації з медичного підрозділу військової частини до військових лікувальних закладів внаслідок поранення, контузії, каліцтва, через хворобу та з інших причин, штабом військової частини через медичний підрозділ військової частини передаються до військових лікувальних закладів їхні обліково-послужні картки. У разі якщо сержанти і солдати евакуйовуються до військових лікувальних закладів без відома медичного підрозділу військової частини, обліково-послужні картки на них із послужної картотеки вилучаються та зберігаються в штабі військової частини окремо протягом одного року.";

2) пункт 2.1 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.1. Особовий склад, який безповоротно вибув із Збройних Сил унаслідок загибелі (смерті) та з інших причин, становить безповоротні втрати особового складу. Вони розподіляються на бойові та інших загиблих (померлих).

До бойових безповоротних втрат належать особи, які:

загинули під час виконання бойових завдань;

загинули від застосування противником зброї масового ураження й інших видів зброї;

померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва, хвороби та з інших причин під час бойової обстановки, перебування в полоні (у заручниках) або інтернування незалежно від місця смерті;

загинули внаслідок подій і нещасних випадків, пов'язаних із виконанням завдань командування, під час виконання бойових завдань (аварії літаків, автомашин та іншої бойової техніки, аварії (катастрофи) на залізниці, вибухи мін, виконання рятувальних робіт тощо).

До інших загиблих (померлих) належать особи, які:

померли від захворювання та з інших причин, не пов'язаних з участю в бойових діях;

покінчили життя самогубством;

загинули (померли) від необережного поводження зі зброєю, через порушення заходів безпеки, внаслідок позастатутних взаємовідносин, в аваріях, катастрофах та інших випадках, не пов'язаних із виконанням завдань командування та бойових завдань.";

3) у главі 3:

абзац другий пункту 3.1 викласти в такій редакції:

"Іменні списки безповоротних втрат особового складу складаються на підставі наказів по стройовій частині окремо за кожною категорією особового складу в алфавітному порядку в трьох примірниках із розподілом на бойові та інших загиблих (померлих). Іменні списки звіряються з даними статистичного обліку втрат і подаються до вищого кадрового органу у двох примірниках. Треті примірники іменних списків підшиваються до справи обліку безповоротних втрат військової частини.";

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. У районному (об'єднаному, міському) військовому комісаріаті персонально обліковуються військовослужбовці, які загинули (померли), зникли безвісти, яких визнано відповідним рішенням суду безвісно відсутніми чи оголошено померлими, а також ті, що потрапили в полон, захоплені в заручники або інтерновані, які призивалися (приймалися) на військову службу цим військовим комісаріатом, а також військовослужбовці, які загинули (померли), зникли безвісти, ті, що потрапили в полон, захоплені в заручники, сім'ї яких проживають на території цього району. Облік ведеться на підставі отриманих від військових частин і закладів охорони здоров'я Сповіщень і Повідомлень (додаток 64) від військових комісаріатів.

Для ведення довідкової роботи за запитами (листами) і контролю вручення Сповіщення сім'ї сім'ям військовослужбовців, які загинули (померли), зникли безвісти, потрапили в полон, захоплені в заручники або інтерновані, у військовому комісаріаті ведеться Алфавітна книга обліку безповоротних втрат військовослужбовців і призначення пенсій їхнім сім'ям (додаток 65) окремо за кожною категорією особового складу.";

абзац третій пункту 3.6 викласти в такій редакції:

"Військові коменданти комендатур військових сполучень станцій (дільниць) і керівники закладів охорони здоров'я, які прийняли тіло загиблого (померлого) військовослужбовця на шляху прямування, сповіщають військовий комісаріат за місцем проживання сім'ї загиблого (померлого) для подальшого його поховання.";

пункт 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7. Штаб військової частини (з'єднання), який прийняв команду, на підставі акта на військовослужбовців, які загинули (померли) на шляху прямування, наказом по стройовій частині виключає військовослужбовців, які загинули (померли) на шляху прямування, зі списків особового складу і вносить їх до Іменного списку безповоротних втрат особового складу, а до військових комісаріатів за місцем проживання сімей (близьких родичів) загиблих (померлих) надсилає Сповіщення.";

4) у главі 4:

заголовок глави викласти в такій редакції:

"4. Облік похованих військовослужбовців і працівників";

пункти 4.1, 4.2 викласти в такій редакції:

"4.1. Облік похованих військовослужбовців (працівників) здійснюється за Іменними списками безповоротних втрат особового складу.

4.2. Іменні списки безповоротних втрат особового складу на загиблих (померлих) військовослужбовців (працівників) складаються після видання наказу командира військової частини по стройовій частині про виключення військовослужбовця (працівника) зі списків військової частини в зв'язку зі смертю (загибеллю).";

пункти 4.3 - 4.10 виключити;

5) главу 5 викласти в такій редакції:

"5. Сповіщення сімей (близьких родичів) про загибель (смерть), зникнення безвісти, потрапляння у полон, захоплення в заручники або інтернування військовослужбовців і працівників

5.1. Протягом доби після отримання підтвердженої відповідними донесеннями достовірної інформації про загибель (смерть), зникнення безвісти, потрапляння у полон, захоплення в заручники або інтернування на кожного військовослужбовця (працівника) військової частини, який загинув (помер), зник безвісти, потрапив у полон, захоплений у заручники, інтернований у нейтральній державі, складається та надсилається до районного (об'єднаного, міського) військового комісаріату за місцем проживання сім'ї (близьких родичів) Сповіщення. Надсилати Сповіщення безпосередньо сім'ям загиблих (померлих), зниклих безвісти, полонених, захоплених у заручники, інтернованих або їхнім близьким родичам категорично забороняється.

Якщо місце проживання сім'ї (близьких родичів) загиблого (померлого), зниклого безвісти, полоненого, захопленого в заручники або інтернованого невідоме або загиблий (померлий), зниклий безвісти, полонений, захоплений в заручники або інтернований військовослужбовець не мав сім'ї чи близьких родичів (проживають на тимчасово окупованій території), Сповіщення надсилається до військового комісаріату за місцем прийняття (призову) загиблого (померлого), зниклого безвісти, полоненого, захопленого в заручники або інтернованого.

Військові частини, які перебували на переході у відкритому морі, письмове Сповіщення надсилають негайно після прибуття корабля (судна) у порт (на базу).

Донесення про смерть (загибель) військовослужбовців в особливий період не надсилаються.

5.2. Районний (об'єднаний, міський) військовий комісаріат на підставі одержаних від військових частин Сповіщень зобов'язаний не пізніше семи днів після їх отримання вручити сім'ям (близьким родичам) загиблих (померлих), зниклих безвісти, полонених, захоплених у заручники або інтернованих військовослужбовців (працівників) Сповіщення сім'ї.

Якщо одержане військовим комісаріатом Сповіщення викликає сумніви у його достовірності, військовий комісар зобов'язаний вжити заходів для повного уточнення всіх даних отриманого Сповіщення і лише після підтвердження його достовірності виписати і вручити сім'ї (близьким родичам) загиблого (померлого), зниклого безвісти, полоненого, захопленого в заручники або інтернованого Сповіщення сім'ї. У разі підтвердження недостовірності Сповіщення воно негайно направляється до кадрового органу Генерального штабу. Одночасно про це повідомляється командиру військової частини, начальнику штабу з'єднання або керівнику закладу охорони здоров'я, від якого надійшло Сповіщення.

5.3. Якщо сім'я (близькі родичі) загиблого (померлого), зниклого безвісти, полоненого, захопленого в заручники або інтернованого військовослужбовця (працівника) змінила місце проживання, Сповіщення, що надійшло, пересилається до військового комісаріату за новим місцем проживання сім'ї (близьких родичів) загиблого (померлого), зниклого безвісти, полоненого, захопленого в заручники або інтернованого. У разі якщо у військовому комісаріаті відомості про нове місце проживання сім'ї (близьких родичів) загиблого (померлого), зниклого безвісти, полоненого, захопленого в заручники, інтернованого військовослужбовця відсутні або якщо неможливо дізнатися про нове місце проживання сім'ї (близьких родичів), Сповіщення пересилається до кадрового органу Генерального штабу із зазначенням причин пересилання.

5.4. У разі надходження до військового комісаріату будь-яких змін до раніше одержаного Сповіщення військовий комісар зобов'язаний внести ці зміни до облікових документів військового комісаріату, повідомити про це сім'ю (близьких родичів) загиблого (померлого), зниклого безвісти, полоненого, захопленого в заручники або інтернованого, а якщо ці зміни впливають на виплату пенсії або одержання встановлених пільг, одночасно повідомити про це відповідні органи.

Після надходження до військового комісаріату Сповіщення на військовослужбовців, прийнятих (призваних) іншими військовими комісаріатами, військовий комісар зобов'язаний протягом п'яти днів після отримання Сповіщення надіслати до військового комісаріату за місцем прийняття (призову) військовослужбовця Повідомлення (додаток 64).

5.5. Отримані військовим комісаріатом із військових частин, з'єднань, закладів охорони здоров'я Сповіщення та інші документи, які підтверджують загибель (смерть), зникнення безвісти, потрапляння у полон, захоплення в заручники або інтернування військовослужбовця (працівника), підшиваються до справи.";

6) главу 7 викласти в такій редакції:

"7. Облік військовослужбовців, визволених із полону (після інтернування) або звільнених із заручників

7.1. Усі військовослужбовці, визволені з полону (після інтернування), звільнені з заручників, а також які вийшли з оточення поодинці, направляються до резервних військових частин, що підпорядковані оперативним командуванням, видам Збройних Сил.

7.2. У резервних військових частинах на кожну групу військовослужбовців, які визволені з полону (після інтернування), звільнені з заручників або вийшли з оточення поодинці, складається Іменний список військовослужбовців, які визволені з полону (після інтернування), вийшли з оточення або звільнені з заручників і перебувають у резервних військових частинах (додаток 67), у двох примірниках окремо за кожною категорією військовослужбовців.

Перший примірник Іменного списку направляється до кадрового органу Генерального штабу, другий - підшивається до справи військової частини.

Копії Іменних списків на військовослужбовців, які визволені з полону (після інтернування), вийшли з оточення або звільнені з заручників, направляються до штабів військових частин за місцем їхньої служби.

7.3. У разі загибелі (смерті) військовослужбовців, визволених з полону (після інтернування) або звільнених із заручників, на шляху прямування до резервної військової частини або під час перебування в ній на них складається окремий Іменний список військовослужбовців, які визволені з полону (після інтернування), звільнені з заручників і на шляху прямування до резервних військових частин або під час перебування в них загинули (померли) (додаток 68).

7.4. Контроль за своєчасним і достовірним наданням резервними військовими частинами Іменних списків військовослужбовців, які визволені з полону (після інтернування), звільнені з заручників і перебувають у резервних військових частинах, та Іменних списків військовослужбовців, які визволені з полону (після інтернування), звільнені з заручників і на шляху прямування до резервних військових частин або під час перебування в них загинули (померли), покладається на начальників кадрових органів оперативних командувань, видів Збройних Сил.

7.5. Кадровий орган Генерального штабу після отримання Іменного списку військовослужбовців, які визволені з полону (після інтернування), звільнені з заручників або вийшли з оточення і перебувають у резервних військових частинах, зобов'язаний не пізніше п'яти днів після їх одержання повідомити районні (міські) військові комісаріати за місцем проживання сімей (близьких родичів) цих військовослужбовців про їхнє визволення, звільнення з заручників або вихід з оточення.

У повідомленні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, військове звання до потрапляння у полон або інтернування (виходу з оточення), або до захоплення в заручники, посада, яку займав до потрапляння у полон (інтернування), виходу з оточення або до захоплення в заручники, рік народження, яким військовим комісаріатом і коли прийнятий (призваний), час і місце визволення з полону (після інтернування), звільнення із заручників, виходу з оточення, місцезнаходження, куди звертатися за довідками.

7.6. Районний (об'єднаний, міський) військовий комісаріат після отримання від кадрового органу Генерального штабу повідомлень на військовослужбовців про їх визволення з полону (після інтернування), вихід із оточення або звільнення з заручників зобов'язаний внести до облікових документів необхідні зміни і не пізніше трьох днів після їх одержання усно або письмово повідомити про це сім'ю (близьких родичів) визволеного з полону (після інтернування), звільненого з заручників військовослужбовця, що вийшов з оточення, й одночасно анулювати раніше видане Сповіщення.

Після отримання районними (об'єднаними, міськими) військовими комісаріатами повідомлень про визволення з полону (після інтернування), звільнення з заручників або вихід із оточення військовослужбовців, прийнятих (призваних) іншими військовими комісаріатами, районні (міські) військові комісаріати зобов'язані не пізніше п'яти днів після їх одержання повідомити про це відповідні військові комісаріати за місцем прийняття (призову) цих військовослужбовців.".

4. У додатках до Інструкції:

пункт 14 додатка 15 викласти в такій редакції:

"14. Перебування в полоні (заручниках або інтернуванні), за яких обставин, де і коли потрапив у полон (інтернований) і визволений з полону (після інтернування), захоплений в заручники та звільнений з заручників";

пункт 1 додатка 42 викласти в такій редакції:

"1. Ідентифікаційний жетон з особистим номером (далі - жетон) військовослужбовця Збройних Сил призначений для ідентифікації особи військовослужбовця (у разі його загибелі, смерті, поранення чи контузії) та надання відповідних донесень.";

розділ IV додатка 56 викласти в такій редакції:

"IV. Втрати за минулу добу

Із них:

а) загинуло і померло

б) зникло безвісти

в) потрапило в полон

г) інтерновано у нейтральній державі

ґ) захоплено в заручники

д) евакуйовано з пораненнями

е) евакуйовано внаслідок хвороби

є) інші втрати";

додатки 32, 33, 38, 64, 65, 67, 68 викласти в новій редакції, що додаються;

додаток 61 виключити.

У зв'язку з цим додатки 62 - 73 вважати відповідно додатками 61 - 72.

5. У тексті Інструкції посилання на додатки 62 - 73 замінити відповідно посиланнями на додатки 61 - 72.

 

Начальник Головного управління
персоналу - заступник начальника
Генерального штабу Збройних
Сил України
генерал-лейтенант

А. Артеменко

 

Формат 144 х 203 мм

КОРІНЕЦЬ СПОВІЩЕННЯ N ______

Сповіщення на ________________________________________________________________________
                                                                 (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця,
_____________________________________________________________________________________
                       який загинув (помер), зник безвісти, інтернований, потрапив у полон, захоплений у заручники)*
надіслано _____________________________________________ районному (об'єднаному, міському) військовому комісару _____________________________ області "___" ____________ 20__ року.

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

____________
* Підкреслити потрібне.

--------------------------------------------Лінія відрізу---------------------------------------

Кутовий штамп
військової частини

___________________________ районному (об'єднаному, міському) військовому комісару __________________________ області (міста)

СПОВІЩЕННЯ N _______

Прошу сповістити гр. __________________________________________________________________,
яка (який) проживає ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                              (місце проживання членів сім'ї або близьких родичів)
про те, що її (його) _____________________________________________________________________
                                                                                                             (ступінь споріднення)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (військове звання, прізвище)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (ім'я, по батькові, рік народження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (характеристика військовослужбовця)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

М. П.

Командир військової частини
(керівник закладу охорони здоров'я)
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

Начальник штабу військової частини
(начальник медичної частини)
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

"___" ____________ 20__ року.

Примітки:

1. Сповіщення на військовослужбовця (працівника), який загинув (помер), зник безвісти, потрапив у полон або захоплений у заручники, інтернований, є документом, що містить відомості про місце, дату та причину загибелі (смерті), обставини, за яких військовослужбовець (працівник) зник безвісти, потрапив у полон або захоплений у заручники, інтернований, а також характеристику його вірності Батьківщині.

2. У Сповіщенні зазначаються перевірені відомості про особу, на яку його заповнюють, та членів його сім'ї (близьких родичів). Записи робляться без скорочень та виправлень.

3. Сповіщення в мирний час друкуються на стандартних аркушах паперу з кутовим штампом військової частини у двох примірниках. В особливий період - на спеціальному бланку в одному примірнику.

Військові частини, з'єднання у Сповіщенні зазначаються за умовним найменуванням.

4. На позначених вільних рядках Сповіщення у мирний час і особливий період зазначаються відомості про місце, дату та причини загибелі (смерті), полону, перебування в заручниках, зникнення безвісти. Наприклад: "Прошу сповістити громадянку Петрову Надію Сергіївну, яка проживає в м. Одеса по вул. Жуковського, 2, кв. 18, про те, що її чоловік, командир танкової роти, капітан Петров Іван Іванович, 19__ року народження, прийнятий (призваний) на військову службу 12 вересня 20__ року Київським районним військовим комісаріатом Одеської області, вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув "___" ____________ 20__ року".

5. У мирний час у Сповіщенні зазначається, чи пов'язана смерть (загибель) військовослужбовця з виконанням обов'язків військової служби. Запис відомостей про зв'язок смерті з виконанням обов'язків військової служби робиться в тих випадках, коли це визначено в наказі по особовому складу. В інших випадках зазначається діагноз захворювання або причина, від якої настала смерть (внаслідок нещасного випадку, від отриманого ним поранення, контузії, травми, каліцтва, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, завданих іншою особою, гострого професійного захворювання (отруєння), одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, отримання інших ушкоджень у результаті аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрус, зсув, повінь, ураган тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, комахами, іншими представниками флори і фауни). Для вирішення питання про причину смерті та її зв'язок із виконанням обов'язків військової служби слід керуватися висновками відповідних медичних та слідчих органів. Запис про це робиться після причини смерті (загибелі): "..., смерть пов'язана (не пов'язана) з виконанням обов'язків військової служби.".

6. Сповіщення виготовляють у формі книжки. Перед використанням книжки нумерують, шнурують, опечатують сургучевою печаткою та обліковують в книзі річного опису нетаємного діловодства.

7. Надіслані Сповіщення нумерують за зростанням протягом періоду бойових дій, починаючи з першого номера.

8. Після використання всіх аркушів корінці Сповіщень підшивають до справи безповоротних втрат військової частини.

 

Формат 288 х 407 мм

ІМЕННИЙ СПИСОК
безповоротних втрат особового складу

_____________________________________________________________________________________
(найменування військової частини)

за період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Ідентифікаційний жетон з особистим номером

Номер документа, що посвідчує особу

Військове звання

Посада

Найменування підрозділу (частини, установи)

Дата народ-
ження

Місце народ-
ження

Коли і яким військовим комісаріатом прийнятий (призваний) на військову службу (РВК та область)

Дата і номер наказу про виключення зі списків особового складу частини

Дата та обставини загибелі (смерті)

Місце і дата поховання

Прізвище, ім'я, по батькові дружини (чоловіка), батька, матері або близького родича, місце проживання членів сім'ї (близьких родичів)

Якому військовому комісаріату і за яким номером надіслано Сповіщення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Примітки:

1. Іменний список є документом, який відображає поіменно безповоротні втрати особового складу частини.

2. Порядок заповнення іменного списку:

у рядках відповіді записуються в порядку поставлених запитань;

у рядку 2 прізвище, ім'я, по батькові записуються без скорочення. Якщо прізвище подвійне, його слід зазначати повністю;

у рядку 5 щодо офіцерів зазначається наказ про присвоєння останнього військового звання (ким виданий, його номер та дата), щодо осіб рядового, сержантського і старшинського складу після військового звання додаються слова "військова служба за контрактом". Якщо загиблий (померлий) перебував у складі дисциплінарного батальйону, зазначається останнє військове звання, яке він мав до направлення в дисциплінарний батальйон. На працівників рядок 5 не заповнюється;

у рядку 6 зазначається остання посада, яку займав військовослужбовець. Якщо загиблий (померлий) перебував у складі дисциплінарного батальйону, зазначається остання посада, яку він займав до направлення в дисциплінарний батальйон, для працівників - посада та розмір місячної заробітної плати;

у рядку 7 зазначається найменування підрозділу, якщо іменний список складається у військовій частині; найменування військової частини, де проходив військову службу військовослужбовець, якщо іменний список складається в закладі охорони здоров'я. Військові частини та установи в іменному списку зазначаються за дійсним або умовним найменуванням;

у рядку 11 зазначаються дата та номер наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини;

у рядку 12 зазначаються дата та обставини загибелі (смерті). Наприклад: "21 квітня 2000 року загинув в бою під містом Іловайськ", "22 липня 2001 року потонув під час переправи через річку поблизу населеного пункту Авдіївка";

у рядку 13 зазначаються місце та дата поховання. Наприклад: "У могилі на ділянці цивільного кладовища міста Харків 21 грудня 2004 року.". У разі поховання військовослужбовців не на ділянках кладовищ зазначати область, район, його координати на топографічній карті";

у рядку 14 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові дружини (чоловіка), батька, матері чи іншого родича, місце проживання членів сім'ї (близьких родичів);

у рядку 15 зазначається, якому військовому комісаріату та за яким номером надіслано Сповіщення (додаток 32).

3. Іменний список безповоротних втрат особового складу засвідчується підписом командира військової частини (керівника закладу (установи)) та завіряється гербовою печаткою за умовним найменуванням.

 

Формат 144 х 203 мм

КОРІНЕЦЬ СПОВІЩЕННЯ СІМ'Ї N _______

Сповіщення на ________________________________________________________________________
                                                                 (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця,
_____________________________________________________________________________________
                      який загинув (помер), зник безвісти, інтернований, потрапив у полон, захоплений у заручники)*
вручено ______________________________________________________________________________
                                                    (ступінь споріднення, прізвище, ім'я, по батькові члена сім'ї або родича)

"___" ____________ 20__ року.

Військовий комісар ____________________________________________________________________
                                                                                    (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

____________
* Підкреслити потрібне.

--------------------------------------------Лінія відрізу---------------------------------------

Кутовий штамп
військового комісаріату

Гр. ________________________________________________
                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
___________________________________________________
                                                  (місце проживання)

СПОВІЩЕННЯ СІМ'Ї N _______

Сповіщаю Вас зі скорботою про те, що Ваш (Ваша) _________________________________________
                                                                                                                                              (ступінь споріднення,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (характеристика військовослужбовця)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Це Сповіщення є підставою для подання документів для призначення пенсії (матеріальної допомоги) і надання пільг в установленому законодавством порядку.

М. П.

Районний (об'єднаний, міський)
військовий комісар
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

Начальник ___________ відділення
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

"___" ____________ 20__ року.

Примітки:

1. У Сповіщеннях, які складаються у військових комісаріатах для вручення членам сім'ї (близьким родичам) військовослужбовця (працівника), який загинув (помер), зник безвісти, потрапив у полон, інтернований, захоплений у заручники, найменування військової частини, де він проходив військову службу, а також остання посада і оклад його грошового забезпечення не зазначаються.

Характеристика записується відповідно до порядку, встановленого в додатку 32 до Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2014 року N 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 червня 2014 року за N 611/25388 (далі - Інструкція).

Правильність написання характеристики військовослужбовця перевіряється посадовими особами, що підписують сповіщення.

2. На підставі Сповіщень здійснюється забезпечення членів сімей військовослужбовців (працівників), які загинули (померли), зникли безвісти, потрапили в полон, захоплені в заручники, пенсією, матеріальною допомогою та пільгами в установленому законодавством порядку.

3. Сповіщення складається і обліковується відповідно до порядку, встановленого в додатку 32 до Інструкції.

 

Формат 148 х 210 мм

КОРІНЕЦЬ ПОВІДОМЛЕННЯ N ______

Повідомлення на ______________________________________________________________________
                                                                                     (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________
                        військовослужбовця, який загинув, помер, зник безвісти, інтернований, потрапив у полон або
                                                                                        захоплений у заручники)*

надіслано _____________________________________________ районному (об'єднаному, міському) військовому комісару _____________________________ області

"___" ____________ 20__ року.

Військовий комісар ____________________________________________________________________
                                                                                (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

____________
* Підкреслити потрібне.

--------------------------------------------Лінія відрізу---------------------------------------

Кутовий штамп
військової частини

__________________________ районному (об'єднаному, міському) військовому комісару ________________________ області (міста)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Прийнятий (призваний) Вами на військову службу "___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                          (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження військовослужбовця)
під час бойових дій ____________________________________________________________________
                                                                                                  (зазначити потрібне (загинув (помер),
_____________________________________________________________________________________
                                             пропав безвісти, потрапив у полон, інтернований, захоплений у заручники))
"___" ____________ 20__ року, про що мною вручено Сповіщення його (її)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                      (ступінь споріднення, прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) проживає ___________________________________________________________________
                                                                                 (місце проживання членів сім'ї або близьких родичів)

Підстава: Сповіщення від "___" ____________ 20__ року за N ____________

М. П.

Районний (об'єднаний, міський)
військовий комісар
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

Начальник ________________ відділення
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

Примітки:

1. У районному (об'єднаному, міському) військовому комісаріаті за місцем прийняття (призову) на військову службу військовослужбовця на підставі одержаного Сповіщення та повідомлення робиться відмітка в книзі прийнятих (призваних) та в алфавітній книзі обліку безповоротних втрат військовослужбовців та щодо призначення пенсій членам їхніх сімей.

2. Повідомлення складається і обліковується відповідно до порядку, встановленого в додатку 32 до Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2014 року N 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 червня 2014 року за N 611/25388.

 

Формат 203 х 288 мм

  

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

АЛФАВІТНА КНИГА
обліку безповоротних втрат військовослужбовців та призначення пенсій їхнім сім'ям

_____________________________________________________________________________________
(найменування військового комісаріату)

 

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

На _______ арк.

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Військове звання

Посада і оклад грошового забезпечення
(за посадою і військовим званням)

Рік
народження

Дата та обставини загибелі (смерті)

Місце і дата поховання

Коли та від кого одержано Сповіщення, його номер і де воно зберігається (номер справи і сторінки)

Коли і кому вручено Сповіщення від військового комісаріату (зазначити ступінь споріднення, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)

Дата і номер рішення про призначення пенсії, (матеріальної допомоги) та сума пенсії (матеріальної допомоги)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Примітки:

1. У книзі обліковуються загиблі (померлі) військовослужбовці, які були прийняті (призвані) цим військовим комісаріатом, а також які були прийняті (призвані) іншими військовими комісаріатами, але члени сім'ї зазначених військовослужбовців проживають на території цього району (міста).

2. Запис у книзі робиться на підставі Сповіщень (додаток 32), одержаних від військових частин, з'єднань та кадрових органів з обліку безповоротних втрат.

3. Порядок заповнення рядків:

рядки 2 - 8 заповнюються на підставі Сповіщень. Рядок 4 заповнюється на офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу на підставі розрахункових книжок, одержаних від військових частин (з'єднань) або закладів охорони здоров'я;

у рядку 9 зазначається, коли і кому вручено Сповіщення сім'ї (додаток 38) від військового комісаріату. Наприклад: "15.10.2012 року дружині Івановій Лідії Іванівні, м. Київ, вул. Володарського, буд. 48, кв. 56";

у рядку 10 зазначаються дата і номер рішення комісії про призначення пенсії (матеріальної допомоги), а також її розмір (сума);

у рядку 11 зазначається, куди направлено одержане військовим комісаріатом Сповіщення, якщо члени сім'ї або близькі родичі військовослужбовця, який загинув (помер), виїхали з цього району (міста); куди та кому повернено Сповіщення, якщо військовослужбовець, на якого одержано Сповіщення, залишився живим або знаходиться на лікуванні в закладі охорони здоров'я; причина, через яку не призначено пенсію (матеріальну допомогу) членам сім'ї військовослужбовця, який загинув (помер). Наприклад: "Від пенсії відмовився", "На пенсію не мають права", "На матеріальну допомогу не мають права (захоплений у заручники внаслідок СЗЧ)"; чому не вручено Сповіщення (якщо військовослужбовець, який загинув (помер), не має сім'ї або близьких родичів); дата та підстава зроблених виправлень у книзі.

 

Формат 297 х 420 мм

ІМЕННИЙ СПИСОК
військовослужбовців, які визволені з полону (після інтернування), вийшли з оточення або звільнені з заручників і перебувають у резервних військових частинах

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Військове звання і займана посада до потрапляння у полон (оточення), інтернування, захоплення в заручники

Найменування військової частини, де служив до потрапляння у полон (оточення), інтернування, захоплення в заручники

Дата, місце народження, особистий номер

Коли і яким військовим комісаріатом прийнято (призвано), з якої області

Місце проживання членів сім'ї (близьких родичів), прізвище, ім'я, по батькові дружини (чоловіка), батька, матері

Коли, де і за яких обставин потрапив у полон (оточення), інтернований, захоплений в заручники

Де і яку роботу виконував, перебуваючи в полоні (заручниках, інтернуванні)

Коли і де визволено з полону (інтернування), вийшов з оточення або звільнено з заручників

Куди направлено з резервних військових частин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

 

Формат 297 х 420 мм

ІМЕННИЙ СПИСОК
військовослужбовців, які визволені з полону (після інтернування), вийшли з оточення або звільнені з заручників і на шляху прямування до резервних військових частин або під час перебування в них загинули (померли)

N
з/п

Прізви-
ще, ім'я, по батькові

Військове звання і займана посада до потрапляння у полон (оточення), інтернування, захоплення в заручники

Найменування військової частини, де служив до потрапляння у полон (оточення), інтернування, захоплення в заручники

Дата, місце народ-
ження, особистий номер

Коли і яким військовим комісаріатом прийнято (призвано), з якої області

Місце проживання членів сім'ї (близьких родичів), прізвище, ім'я, по батькові дружини (батька, матері)

Коли, де і за яких обставин потрапив у полон (оточення), інтернований, захоплений в заручники

Де і яку роботу виконував, перебуваючи в полоні (заручниках, інтернуванні)

Коли і де визволено з полону (інтернування), вийшов з оточення або звільнено з заручників

Куди направлено з резервних військових частин

Дата, причина і місце смерті

Коли і де похований

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

____________

Опрос