Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики определения платы за доступ к элементам инфраструктуры объекта строительства

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Перечень, Методика, Приказ от 25.09.2018 № 247
действует с 30.10.2018

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.09.2018

м. Київ

N 247

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 вересня 2018 р. за N 1119/32571

Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта будівництва

Відповідно до абзацу третього пункту 2 частини першої статті 7 Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта будівництва, що додається.

2. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Шоломицька Л. М.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О. В.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л. Р.

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. Негода

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Голова НКРЗІ

О. Животовський

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. Мірошниченко

Виконавчий директор
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

О. В. Слобожан

 

МЕТОДИКА
визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта будівництва

I. Загальні положення

1. Ця Методика визначає механізм формування та встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта будівництва (далі - інфраструктура об'єкта) та поширюється на інфраструктуру об'єктів усіх форм власності.

2. Дія цієї Методики поширюється на відносини між власниками (володільцями) інфраструктури об'єкта та замовниками доступу до інфраструктури об'єкта (далі - замовник), що виникають під час доступу до інфраструктури об'єктів, для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою надання телекомунікаційних послуг.

3. У цій Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж", "Про телекомунікації", "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248 (із змінами).

II. Визначення плати за доступ до інфраструктури об'єкта

1. Плата за доступ до інфраструктури об'єкта складається з одноразової та/або періодичної плати.

2. Одноразовою платою за доступ до інфраструктури об'єкта (далі - одноразова плата) є плата за розроблення та видачу технічних умов з доступу, що розраховується відповідно до цієї Методики та встановлюється власником, а замовник сплачує її одноразово.

Плата за погодження власником проектної документації з доступу до інфраструктури об'єкта, розробленої відповідно до технічних умов, виданих ним, окремо не стягується.

3. Періодична плата за доступ до інфраструктури об'єкта (далі - періодична плата) може встановлюватися виключно за наявності додаткових витрат власника інфраструктури об'єкта, пов'язаних з наданим доступом.

4. Розмір одноразової, періодичної плати та плати за транзит кабельних ліній визначається за цією Методикою з урахуванням податків, зборів та обов'язкових платежів, встановлених законодавством, який не може перевищувати граничних розмірів, встановлених статтею 17 Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж", та зазначається у договорі з доступу.

5. До складу додаткових витрат власника на утримання інфраструктури об'єкта, пов'язаних з наданим доступом, включаються прямі витрати за умов документального підтвердження, зокрема:

прямі матеріальні витрати, пов'язані з придбанням та використанням матеріалів, запасних частин, комплектувальних виробів та інших матеріалів під час виконання робіт, пов'язаних з наданим доступом до інфраструктури об'єкта;

прямі витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо задіяного у наданні доступу замовників до інфраструктури об'єктів, зокрема заробітна плата та інші виплати відповідно до законодавства;

інші прямі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до надання доступу замовників до інфраструктури об'єктів, а саме відрахування на соціальні заходи.

6. До складу додаткових витрат із надання доступу до елементів інфраструктури не може бути включено:

суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

суми неустойки (штраф, пеня);

суми нестачі та втрат від псування цінностей, у тому числі за рішенням суду;

витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти;

суми спонсорської та благодійної допомоги;

втрати від знецінення запасів;

витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

витрати на добровільне страхування майна та працівників;

витрати від списання недоамортизованих основних засобів;

вартість реалізованих виробничих запасів;

витрати, пов'язані із зменшенням власного капіталу.

7. Забороняється встановлення додаткової плати за доступ до інфраструктури об'єкта, крім визначеної Законом України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж", після укладення відповідного договору з доступу.

III. Визначення одноразової плати

1. Визначення одноразової плати здійснюється з урахуванням переліку робіт, що враховуються для визначення розміру одноразової плати за доступ до інфраструктури об'єкта, наведеного у додатку 1 до цієї Методики, за собівартістю послуг з підготовки технічних умов.

2. Розмір одноразової плати (далі - Под) за доступ до інфраструктури об'єкта розраховується за такою формулою:

Под = С x Кз,

де С - собівартість послуги з розроблення та видачі технічних умов;

Кз - коефіцієнт зниження розміру одноразової плати, який застосовується у разі:

надання телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях - 0,95;

надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг - 0,9.

3. У разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях зазначені коефіцієнти перемножуються.

4. Розмір одноразової плати не може перевищувати 50 відсотків мінімальної заробітної плати, яка визначається законом станом на 01 січня поточного року.

IV. Визначення періодичної плати

1. Періодична плата (далі - ПП) за доступ до інфраструктури об'єкта визначається з урахуванням переліку робіт, що враховуються для визначення розміру періодичної плати за доступ до інфраструктури об'єкта, наведеного у додатку 2 до цієї Методики, за такою формулою:

ПП = (Взп + Вм + Ві) : Nі x Кз,

де Взп - прямі витрати на оплату праці, які можуть бути безпосередньо віднесені до надання доступу до інфраструктури об'єкта;

Вм - прямі матеріальні витрати, пов'язані з придбанням та використанням матеріалів, запасних частин, комплектувальних виробів та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до надання доступу до інфраструктури об'єктів;

Ві - інші прямі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до надання доступу до інфраструктури об'єкта;

Nі - кількість замовників, які використовують одну й ту саму інфраструктуру об'єкта;

Кз - коефіцієнт зниження розміру періодичної плати, який застосовується у разі:

надання телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях - 0,95;

надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг - 0,9.

2. У разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях зазначені коефіцієнти перемножуються.

3. Розмір періодичної плати (ПП) за доступ до інфраструктури об'єкта (на місяць за будинок) не може перевищувати:

для будинків до 100 квартир - 2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

для будинків від 101 до 160 квартир - 3 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

для будинків від 161 квартири і вище - 5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

4. Розмір періодичної плати (ПП) за доступ до опор зовнішнього освітлення не може перевищувати 0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за одну опору зовнішнього освітлення на місяць.

V. Визначення плати за транзит кабельних ліній

1. Розмір одноразової плати за розроблення та видачу технічних умов за транзит кабельних ліній розраховується за такою формулою:

ПТод = Под x Ктр,

де ПТод - одноразова плата за розроблення та видачу технічних умов за транзит кабельних ліній;

Под - одноразова плата за розроблення та видачу технічних умов;

Ктр = 0,5 - коефіцієнт зниження розміру плати за транзит кабельних ліній.

2. Розмір періодичної плати за транзит кабельних ліній розраховується за такою формулою:

ППтр = ПП x Ктр,

де ППтр - розмір періодичної плати за транзит кабельних ліній;

ПП - розмір періодичної плати;

Ктр = 0,1 - коефіцієнт зниження розміру періодичної плати за доступ до інфраструктури об'єкта.

VI. Підстави для перегляду розміру плати за доступ до інфраструктури об'єкта

1. Розмір плати за доступ до інфраструктури об'єкта має бути сталим і не може змінюватися протягом одного року з дня укладення договору з доступу.

2. Підставою для перегляду розміру плати за доступ до інфраструктури об'єкта є зміна розміру складових додаткових витрат, а також кількості замовників, які використовують одну й ту саму інфраструктуру об'єкта, з урахуванням вимог пункту 1 цього розділу.

VII. Строки плати за доступ до інфраструктури об'єкта

1. Замовник вносить одноразову плату протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття рішення власником про видачу технічних умов та рахунка на оплату.

2. Періодична плата сплачується відповідно до умов договору з доступу, але не пізніше останнього числа місяця, наступного за розрахунковим місяцем.

 

Начальник Управління
ціноутворення, економіки та
договірних відносин у будівництві

Л. Шоломицька

 

ПЕРЕЛІК
робіт, що враховуються для визначення розміру одноразової плати за доступ до інфраструктури об'єкта

1. Прийом та реєстрація заяви замовника.

2. Загальна перевірка заяви на повноту наданої інформації відповідно до частини тринадцятої статті 12 Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж".

3. Роботи з виявлення наявності вільних елементів інфраструктури об'єкта, включаючи транспортні витрати.

4. Формування вихідних даних для розроблення замовником проектної документації з доступу до інфраструктури об'єкта.

5. Формування та видача рахунку за видачу технічних умов з доступу до інфраструктури об'єкта.

6. Видача технічних умов з доступу до інфраструктури об'єкта.

7. Погодження власником інфраструктури об'єкта проектної документації з доступу.

 

ПЕРЕЛІК
робіт, що враховуються для визначення розміру періодичної плати за доступ до інфраструктури об'єкта

1. Виїзд спеціалістів до місця проведення робіт.

2. Технічне обслуговування інфраструктури об'єкта.

____________

Опрос