Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении методики определения автоматических индикаторов рисков, их перечня и порядка применения

Государственная аудиторская служба Украины
Методика, Приказ от 11.09.2018 № 196
Утратил силу

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2018

м. Київ

N 196

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2018 р. за N 1113/32565

Про затвердження методики визначення автоматичних індикаторів ризиків, їх переліку та порядку застосування

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 28 жовтня 2020 року N 647)

Відповідно до частини двадцять першої статті 71 Закону України "Про публічні закупівлі", пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року N 43,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Методику визначення автоматичних індикаторів ризиків;

Перелік автоматичних індикаторів ризиків;

Порядок застосування автоматичних індикаторів ризиків.

2. Департаменту контролю у сфері закупівель Державної аудиторської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу комунікацій, зв'язків з громадськістю та розгляду звернень громадян Державної аудиторської служби України забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державної аудиторської служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

Л. Гаврилова

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Антимонопольного
комітету України 

Ю. Терентьєв 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України 

С. І. Кубів 

 

МЕТОДИКА
визначення автоматичних індикаторів ризиків

I. Загальні положення

1. Ця Методика встановлює механізм визначення автоматичних індикаторів ризиків (далі - індикатори) на основі даних електронної системи закупівель та інших відкритих джерел інформації.

2. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:

персональний кабінет - частина електронної системи закупівель, що забезпечує реєстрацію працівників органу державного фінансового контролю, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення моніторингу закупівлі, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якої здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

система автоматичних індикаторів ризиків (далі - ризик-система) - аналітичний обчислювальний комплекс у складі електронної системи закупівель, що забезпечує постійний та регулярний розрахунок індикаторів на основі відкритих даних з API-сервісу (application program interface сервіс) електронної системи закупівель;

черга ризикових процедур закупівлі (далі - черга) - впорядкований перелік процедур закупівлі, щодо яких спрацювали індикатори, розміщений у персональному кабінеті.

Інші терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про публічні закупівлі" та Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 166.

II. Методика визначення індикаторів

1. Індикатори розраховуються з метою визначення процедур закупівлі, що містять ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівель та/або свідчать про ймовірність допущення таких порушень.

2. Розрахунок індикаторів здійснюється ризик-системою за допомогою програмного забезпечення, яке використовує алгоритми розрахунку згідно із заданими параметрами.

3. Для розрахунку індикаторів ризик-система може використовувати інформацію, що міститься, розміщена або оприлюднена у таких джерелах:

електронна система закупівель;

єдині державні реєстри;

бази даних, відкриті для доступу центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю;

офіційний веб-сайт Національного банку України;

інші офіційні джерела.

4. Алгоритм розрахунку індикаторів передбачає аналіз інформації з джерел, наведених у пункті 3 цього розділу, як під час проведення окремої процедури закупівлі, так і кількох процедур закупівель того самого замовника упродовж певного періоду.

Індикатори розраховуються на етапах планування, проведення процедури закупівлі, укладання договору про закупівлю та його виконання.

5. Індикатори мають містити таку інформацію:

код індикатора;

назва індикатора;

опис індикатора;

етапи закупівлі, щодо яких індикатор є актуальним;

умовна вага.

6. Під час затвердження органом державного фінансового контролю переліку індикаторів кожному індикатору присвоюється умовна вага, що перебуває в діапазоні від 0,1 до 0,5, яка визначається з урахуванням рівня потенційного впливу порушень законодавства у сфері публічних закупівель, що можуть бути виявлені за результатами аналізу спрацьованих індикаторів.

Зважаючи на загальну суму умовної ваги за спрацьованими індикаторами, визначається ранг ризику для кожної окремої процедури.

7. За потреби перелік індикаторів та їх умовну вагу переглядає Державна аудиторська служба України за погодженням із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України залежно від зміни законодавства, виявлення системних порушень під час проведення замовниками процедур закупівлі, появи додаткових технічних можливостей в електронній системі закупівель, коригування алгоритму розрахунку індикатора, зокрема відсотка процедур, що потрапляють у чергу ризикових процедур.

 

Директор Департаменту
контролю у сфері закупівель

С. Аніщенко

Опрос