Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о группах медицинских экспертов Министерства внутренних дел Украины

МВД
Положение, Приказ от 11.09.2018 № 740
действует с 26.10.2018

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2018

м. Київ

N 740

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2018 р. за N 1095/32547

Про затвердження Положення про групи медичних експертів Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до підпункту 52 пункту 4, підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, з метою підвищення ефективності та прозорості надання медичної допомоги особам, які відповідно до законодавства мають право на медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС, удосконалення організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи та забезпечення ефективної координації медичних профільних напрямів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про групи медичних експертів Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Управлінню охорони здоров'я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України (Коробка В. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О. В.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра охорони
здоров'я України

У. Супрун

 

ПОЛОЖЕННЯ
про групи медичних експертів Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1 Це Положення визначає статус, повноваження, основні завдання, функції груп медичних експертів Міністерства внутрішніх справ України (далі - групи експертів), які утворюються при Міністерстві внутрішніх справ України.

2. Групи експертів утворюються як консультативно-дорадчий орган з метою експертного супроводу виконання завдань МВС у сфері реалізації державної політики з охорони здоров'я осіб, які відповідно до законодавства мають право на медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС, координації роботи цих закладів за лікарськими (провізорськими) спеціальностями відповідного профілю та спеціальностями молодших спеціалістів із медичною (фармацевтичною) освітою.

3. Персональний склад груп експертів затверджується наказом Міністерства внутрішніх справ України.

4. Діяльність груп експертів координується начальником Управління охорони здоров'я та реабілітації МВС.

5. Члени груп експертів здійснюють визначені цим Положенням функції та обов'язки на громадських засадах.

6. Членом групи експертів призначається провідний фахівець, що має вищу освіту медичного спрямування за відповідною лікарською спеціальністю, спеціалізацію, стаж роботи за спеціальністю не менше 7 років та не нижче ніж першу кваліфікаційну категорію.

7. Групи експертів приймають колегіальні рішення більшістю голосів.

8. У своїй діяльності члени груп експертів керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

II. Функції груп експертів

1. Групи експертів беруть участь у:

підготовці пропозицій, проектів управлінських рішень для МВС із питань, що належать до компетенції груп експертів;

плануванні конференцій, заходів із профілактики, зниження захворюваності, інвалідності, смертності осіб, які отримують медичну допомогу в закладах охорони здоров'я МВС;

визначенні пріоритетних напрямів розвитку і вдосконалення діяльності закладів охорони здоров'я МВС;

забезпеченні обміну передовим досвідом та знаннями щодо сучасних, заснованих на фактичних даних, міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері охорони здоров'я;

впровадженні в практику закладів охорони здоров'я МВС новітніх технологій, досягнень науки, техніки, передового досвіду.

2. Групи експертів надають методичну, консультативно-дорадчу допомогу та експертну допомогу закладам охорони здоров'я МВС, Національної гвардії України, медичним частинам (пунктам) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання.

3. У своїй діяльності члени груп експертів співпрацюють із групами експертів МОЗ, структурними підрозділами МВС та закладами охорони здоров'я МВС.

III. Права та обов'язки членів груп експертів

1. Члени груп експертів мають право:

отримувати необхідну документацію та інформацію від структурних підрозділів МВС і закладів охорони здоров'я МВС;

використовувати під час підготовки проектів рішень, які приймає керівництво МВС, висновки працівників науково-дослідних установ та закладів, інших фахівців системи МОЗ щодо діяльності закладів охорони здоров'я МВС;

надавати пропозиції та брати участь у розробці актів нормативно-правового та організаційно-розпорядчого характеру, що стосуються сфери охорони здоров'я, за відповідною спеціальністю;

брати участь у міжнародних та національних симпозіумах, конгресах, з'їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів.

2. До обов'язків членів груп експертів належать:

1) участь у:

розробці проектів планів закладів охорони здоров'я МВС щодо проведення науково-практичних конференцій, семінарів із профільної патології та рекомендованої тематики заходів;

підготовці методичних рекомендацій щодо покращення якості медичного обслуговування осіб, які відповідно до законодавства мають право на медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС;

впровадженні досягнень медичної науки в практику діяльності закладів охорони здоров'я МВС;

розробці проектів цільових та перспективних програм у сфері охорони здоров'я;

2) надання пропозицій щодо покращення організації, підготовки та підвищення рівня кваліфікації й атестації лікарів і середніх медичних працівників із профільної спеціалізації та участь у роботі атестаційної комісії Управління охорони здоров'я та реабілітації МВС;

3) координація роботи спеціалістів закладів охорони здоров'я МВС із відповідних спеціальностей;

4) співпраця з медичними закладами вищої освіти та науково-дослідними установами центральних органів виконавчої влади України щодо вивчення фахових проблем в установленому законодавством порядку;

5) здійснення освітньо-просвітницької роботи, надання консультативної допомоги з питань, віднесених до сфери охорони здоров'я.

 

Начальник Управління охорони
здоров'я та реабілітації МВС

В. І. Коробка

Опрос