Идет загрузка документа (383 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Авиационных правил Украины "Технические требования и административные процедуры относительно выдачи свидетельств и сертификатов диспетчеров управления воздушным движением"

Государственная авиационная служба Украины
Приказ, Правила от 31.05.2018 № 485
действует с 01.01.2019

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2018

м. Київ

N 485

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 вересня 2018 р. за N 1089/32541

Про затвердження Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом"

Відповідно до частин першої, третьої та сьомої статті 11, статті 49 Повітряного кодексу України, Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", пункту 8 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року N 520, з метою впровадження Регламенту Європейської комісії від 20 лютого 2015 року (ЄС) N 2015/340

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Авіаційні правила України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом", що додаються.

2. Департаменту аеронавігації (Задорожня А. О.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Установити, що протягом перехідного періоду, який передбачається до 31 грудня 2019 року:

1) сертифікати авіаційних навчальних закладів, спеціальні положення щодо підготовки, програми та керівництва, видані та схвалені відповідно до Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки спеціалістів з організації повітряного руху, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 02 квітня 2004 року N 275, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за N 526/9125, є чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року;

2) медичні сертифікати диспетчерів управління повітряним рухом, видані відповідно до Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27 березня 2007 року N 243, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2007 року за N 393/13660, залишаються чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

1) наказ Міністерства транспорту України від 02 квітня 2004 року N 275 "Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки спеціалістів з організації повітряного руху", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за N 526/9125 (із змінами);

2) наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 27 березня 2007 року N 243 "Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2007 року за N 393/13660 (із змінами).

5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2019 року, але не раніше дня офіційного опублікування, крім пункту 4, який набирає чинності з 01 січня 2020 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Державіаслужби

О. Більчук

 ПОГОДЖЕНО:

 

 Голова Професійної спілки
авіапрацівників України

 М. І. Козич

Перший заступник Голови СПО
об'єднань профспілок

О. О. Шубін 

 Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

 О. Мірошниченко

 Керівник Секретаріату СПО
роботодавців на національному рівні

Р. В. Іллічов 

 В. о. Міністра охорони
 здоров'я України

 У. Супрун

 Міністр інфраструктури України

 В. Омелян

Міністр освіти і науки України 

 Л. М. Гриневич

Голова Державної
регуляторної служби України 

 К. М. Ляпіна

 

Авіаційні правила України
"Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом"

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила містять такі додатки:

1) додаток 1 "Вимоги щодо видачі свідоцтв диспетчерів управління повітряним рухом (PART ATCO)";

2) додаток 2 "Уповноважений орган (PART ATCO.AR)";

3) додаток 3 "Вимоги до організацій з підготовки диспетчерів управління повітряним рухом та авіаційних медичних центрів (PART ATCO.OR)";

4) додаток 4 "Медичні вимоги до диспетчерів управління повітряним рухом (PART ATCO.MED)".

Додатки до цих Авіаційних правил складаються з підчастин, розділів, пунктів, підпунктів та доповнень.

Для реалізації цих Авіаційних правил уповноважений орган з питань цивільної авіації (далі - уповноважений орган) застосовує прийнятні методи визначення відповідності та інструктивний матеріал, враховуючи останні зміни, внесені до Регламентів Європейської Комісії.

2. Ці Авіаційні правила встановлюють загальні вимоги щодо:

1) умов видачі свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом (далі - УПР) та студента-диспетчера УПР, дотримання їх чинності, внесення змін, обмеження, призупинення дії та анулювання свідоцтв, відповідних рейтингів та допусків, права та обов'язки власників свідоцтв, умови заміни чинних національних свідоцтв, а також умови визнання свідоцтв інших країн;

2) умов видачі, обмеження, призупинення та анулювання медичних сертифікатів кандидатам на отримання і власникам свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, а також прав та обов'язків їх власників;

3) сертифікації авіаційних медичних експертів (далі - АМЕ) та авіаційних медичних центрів (далі - AeMC), що здійснюють медичну сертифікацію кандидатів на отримання, власників свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР;

4) сертифікації організацій, що здійснюють підготовку диспетчерів УПР;

5) умов набуття чинності (валідації), підтвердження чинності (ревалідації), відновлення та використання свідоцтв диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, а також пов'язаних з ними рейтингів, доповнень до рейтингів, допусків та медичних сертифікатів.

3. Ці Авіаційні правила застосовуються до:

1) кандидатів на отримання та власників свідоцтва диспетчера УПР або студента-диспетчера УПР, які виконують свої обов'язки відповідно до чинного законодавства та цих Авіаційних правил;

2) осіб та організацій, залучених до сертифікації, підготовки, проведення іспитів та перевірок, медичної сертифікації та оцінювання кандидатів на отримання, власників свідоцтва диспетчера УПР та свідоцтва студента-диспетчера УПР відповідно до цих Авіаційних правил.

4. Диспетчерське обслуговування повітряного руху надається лише особами, які пройшли відповідну підготовку та отримали свідоцтво диспетчера УПР відповідно до цих Авіаційних правил.

5. Нагляд за дотриманням цих Авіаційних правил, а також сертифікація організацій, що здійснюють підготовку диспетчерів УПР, AeMC, і видача свідоцтв диспетчерам УПР та студентам-диспетчерам УПР, відповідних рейтингів та сертифікатів, пов'язаних з цими свідоцтвами, згідно з цими Авіаційними правилами покладається на уповноважений орган.

II. Відповідність Авіаційним правилам

1. Особи і організації, залучені до процесу видачі свідоцтв, медичних сертифікатів, підготовки, проведення іспитів та перевірок, проведення медичних оглядів та оцінювання кандидатів, зазначених у пункті 4 цього розділу, мають бути сертифіковані відповідно до додатків 1, 3, 4 до цих Авіаційних правил уповноваженим органом.

2. Організації та особи, зазначені у підпункті 2 пункту 3 розділу I цих Авіаційних правил, мають відповідати технічним вимогам та адміністративним процедурам, викладеним у додатках 1 - 4 до цих Авіаційних правил.

3. Медична сертифікація осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 3 розділу I цих Авіаційних правил, має здійснюватися відповідно до технічних вимог та адміністративних процедур, зазначених у додатках 3, 4 до цих Авіаційних правил.

4. Власники свідоцтв диспетчера служби руху, виданих відповідно до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 07 грудня 1998 року N 486, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 грудня 1998 року за N 833/3273, до набрання чинності цими Авіаційними правилами, незважаючи на зазначений у свідоцтві термін дії, можуть надавати послуги з обслуговування повітряного руху лише до 31 грудня 2019 року з урахуванням вимог, визначених у цих Авіаційних правилах.

5. Свідоцтва диспетчера служби руху, зазначені у пункті 4 цього розділу, є чинними до 31 грудня 2019 року та підлягають заміні уповноваженим органом не пізніше 31 грудня 2019 року на свідоцтва диспетчерів УПР, що відповідають вимогам цих Авіаційних правил. Для заміни свідоцтва диспетчера служби руху на свідоцтва диспетчерів УПР згідно з додатком 1 до цих Авіаційних правил власники свідоцтва диспетчера служби руху звертаються до уповноваженого органу.

III. Терміни та визначення

1. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

альтернативні методи визначення відповідності (alternative means of compliance) (AltMoc) - встановлені уповноваженим органом методи, які пропонують альтернативу існуючим прийнятним методам визначення відповідності або пропонують нові методи для встановлення відповідності тим положенням цих Авіаційних правил, відносно яких уповноваженим органом не було встановлено прийнятних методів визначення відповідності;

безперервна підготовка (continuation training) - система заходів, спрямованих на підтримання поточної компетентності власників свідоцтва диспетчера УПР та здобуття ними нової компетентності, зумовленої технічними та процедурними змінами і нововведеннями;

відновлення (renewal) - адміністративна процедура, що виконується після закінчення терміну дії рейтингу, доповнення до рейтингу, допуску або медичного сертифіката, за допомогою якої відновлюються права для рейтингу, доповнення до рейтингу, допуску або медичного сертифіката на наступний чітко визначений період за умов відповідності вимогам, визначеним у цих Авіаційних правилах;

диспетчерське обслуговування повітряного руху (air traffic control service) - обслуговування, що здійснюється з метою запобігання зіткненню повітряних суден між собою і повітряних суден з іншими перешкодами у зоні маневрування, прискорення і підтримки впорядкованого потоку повітряного руху;

доповнення до рейтингу (rating endorsement) - дозвіл, що вноситься до свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР та складає його частину, який визначає спеціальні умови, права або обмеження щодо відповідного рейтингу;

допуск володіння мовою (language proficiency endorsement) - запис, що вноситься до свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР та складає його частину, який визначає рівень володіння мовою його власником;

допуск експерта (assessor endorsement) - дозвіл, що вноситься до свідоцтва диспетчера УПР та складає його частину, який визначає компетентність власника цього свідоцтва проводити оцінювання практичних навичок студентів-диспетчерів УПР та диспетчерів УПР;

допуск інструктора з підготовки на робочому місці (on-the-job training instructor endorsement) (OJTI) - дозвіл, що вноситься до свідоцтва диспетчера УПР та складає його частину, який визначає компетентність власника цього свідоцтва проводити підготовку на робочому місці та підготовку на синтетичних засобах підготовки;

допуск інструктора синтетичного засобу підготовки (synthetic training device instructor endorsement) (STDI) - дозвіл, що вноситься до свідоцтва диспетчера УПР та складає його частину, який визначає компетентність власника цього свідоцтва проводити підготовку на синтетичних засобах підготовки;

допуск органу обслуговування повітряного руху (ОПР) (unit endorsement) - дозвіл, що вноситься до свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР та складає його частину, в якому зазначаються індекс місцезнаходження Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) відповідного органу ОПР та сектор, група секторів або робочі місця, де власник свідоцтва компетентний виконувати роботу;

екзаменування (examination) - формалізована перевірка, призначена для визначення рівня теоретичних знань та їх розуміння у особи, яка перевіряється;

засіб для відпрацювання часткових завдань (part-task trainer) - синтетичний засіб підготовки, призначений для забезпечення відпрацювання специфічних та окремих операційних завдань, при цьому від особи, яка проходить підготовку, не вимагається здійснення усіх завдань, що зазвичай виконуються у реальному операційному середовищі;

індекс місцезнаходження ICAO (ICAO location indicator) - чотирьохлітерна кодова група, сформована згідно з правилами ICAO і призначена для позначення місцезнаходження авіаційної фіксованої станції;

інструктивний матеріал (guidance material) (GM) - необов'язковий для виконання матеріал, розроблений уповноваженим органом для роз'яснення значення певної вимоги або специфікації, що використовується для тлумачення цих Авіаційних правил та прийнятних методів визначення відповідності;

компетентність (competency) - характеристика ефективності дій людини, що використовується для достовірного прогнозування успішності дій при виконанні службових обов'язків. Кожна компетентність проявляється та спостерігається під час ситуацій, що вимагають певних знань, навичок та ставлень у ході виробничої діяльності або при виконанні завдань у відповідних умовах;

критичний стрес, пов'язаний з інцидентом (critical incident stress), - прояв позаштатних та/або екстремальних емоційних, фізичних та/або поведінкових реакцій у людини після неочікуваної події;

курс підготовки (training course) - теоретична та/або практична підготовка визначеної тривалості, яка має структуровану форму;

набуття чинності (валідація) (validation) - процес, за результатами якого власник свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР може почати здійснювати права відповідно до наданого рейтингу, доповнення до рейтингу та/або допуску після успішного проходження курсу підготовки;

організація з підготовки (training organisation) - організація, сертифікована уповноваженим органом для проведення одного або більше видів підготовки диспетчерів УПР;

оцінювання (assessment) - визначення рівня володіння практичними навичками, що передує видачі свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, рейтингу, доповнення до рейтингу та/або допуску, набуттю чинності (ревалідації), та/або відновленню їх дії, під час якого особа, яка оцінюється, повинна продемонструвати відповідну поведінку, вміння на практиці застосувати отримані знання та розуміння процесів;

підтвердження чинності (ревалідація) (revalidation) - адміністративна процедура, що виконується в період терміну дії свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, рейтингу, доповнення до рейтингу, допуску або медичного сертифіката, яка дозволяє власнику свідоцтва продовжувати здійснювати права відповідно до рейтингу, доповнення до рейтингу, допуску або медичного сертифіката на наступний визначений термін за умов відповідності визначеним вимогам;

позаштатна ситуація (abnormal situation) - обставини, у тому числі ситуації погіршення експлуатаційних характеристик, що не виникають при звичайній роботі, не носять повсякденний характер та щодо яких у диспетчера УПР не було розвинуто напрацьованих навичок;

прийнятні методи визначення відповідності (acceptable means of compliance) (AMC) - необов'язкові стандарти, прийняті уповноваженим органом з метою визначення методів, за умови виконання яких встановлюється відповідність вимогам цих Авіаційних правил;

психоактивні речовини (psychoactive substance) - алкоголь, опіоїди, каннабіноїди, седативні засоби, гіпнотичні препарати, кокаїн, інші психостимулюючі засоби, галюциногени та летючі розчинники, за винятком тютюну та кофеїну;

свідоцтво (licence) - документ встановленого зразка, виданий відповідно до цих Авіаційних правил, що дозволяє його власнику здійснювати права відповідно до рейтингів, доповнень до рейтингів та допусків, зазначених у ньому;

сектор (sector) - частина диспетчерського району та/або району польотної інформації або верхнього району польотної інформації;

синтетичний засіб підготовки (synthetic training device) (STD) - будь-який тип засобу, у тому числі тренажер, та засіб для відпрацювання часткових завдань, за допомогою якого імітуються умови операційного середовища;

стажування на робочому місці (on-the-job training instruction) - етап підготовки в органі ОПР, під час якого раніше набуті професійні стандартні знання та навички інтегруються у практичне їх застосування під наглядом власника свідоцтва диспетчера УПР з допуском інструктора з підготовки на робочому місці в умовах реального повітряного руху;

студент-диспетчер управління повітряним рухом (student air traffic controller) - особа, яка закінчила початкову підготовку за затвердженою програмою, отримала відповідну кваліфікацію для того, щоб розпочати стажування на реальному робочому місці органу ОПР, та яка має свідоцтво студента-диспетчера УПР;

схема компетентності органу ОПР (unit competence scheme) - встановлені методи, за допомогою яких визначається компетентність власників свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР та регулюється її підтримання;

тимчасова нездатність (provisional inability) - тимчасовий стан власника свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, за якого він втрачає можливість здійснювати права відповідно до свідоцтва, у той самий час його рейтинги, доповнення до рейтингів, допуски та медичний сертифікат залишаються чинними;

тренажер (simulator) - синтетичний засіб підготовки, що забезпечує представлення важливих аспектів реального операційного середовища та відтворює операційні умови, в яких особа, що проходить підготовку, має можливість безпосередньо відпрацювати завдання, що виконуються у реальному часі;

цілі діяльності (performance objective) - точний та однозначний опис змісту діяльності, що очікується від особи, яка проходить підготовку, умов, за яких ця діяльність має виконуватись, та стандартів, які при цьому повинна виконувати особа, що проходить підготовку.

2. Інші терміни, які використовуються у цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

IV. Організації з підготовки

1. Організації з підготовки кандидатів на отримання, власників свідоцтва диспетчера УПР та свідоцтва студента-диспетчера УПР повинні виконувати технічні вимоги та адміністративні процедури, встановлені у додатках 1 - 4 до цих Авіаційних правил, а також мати відповідний сертифікат, виданий уповноваженим органом.

2. Організації з підготовки кандидатів на отримання та власників свідоцтва диспетчера УПР та свідоцтва студента-диспетчера УПР, які мають сертифікати, видані уповноваженим органом відповідно до Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки спеціалістів з організації повітряного руху, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 02 квітня 2004 року N 275, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за N 526/9125, вважаються такими, що відповідають вимогам цих Авіаційних правил. Організації з підготовки кандидатів на отримання, власників свідоцтва диспетчера УПР та свідоцтва студента-диспетчера УПР повинні до 31 березня 2019 року відредагувати свої керівництва, програми та плани підготовки, процедури та інструкції відповідно до вимог додатка 3 до цих Авіаційних правил.

3. Організації з підготовки, зазначені у пункті 2 цього розділу, повинні отримати від уповноваженого органу не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року замість сертифікатів, виданих уповноваженим органом відповідно до Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки спеціалістів з організації повітряного руху, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 02 квітня 2004 року N 275, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за N 526/9125, сертифікати, що відповідають вимогам додатка 3 до цих Авіаційних правил.

V. Свідоцтва AeMC, посвідчення АМЕ та медичні сертифікати кандидатів на отримання та власників свідоцтва диспетчера УПР та свідоцтва студента-диспетчера УПР, видані до набрання чинності цими Авіаційними правилами

1. Свідоцтва AeMC, посвідчення АМЕ та медичні сертифікати кандидатів на отримання, власників свідоцтва диспетчера УПР та свідоцтва студента-диспетчера УПР, видані або визнані уповноваженим органом відповідно до Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 27 березня 2007 року N 243, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2007 року за N 393/13660, залишаються чинними протягом установленого в них строку дії, але не пізніше ніж до 31 грудня 2019 року.

2. Заміна свідоцтв AeMC, посвідчень АМЕ та медичних сертифікатів кандидатів на отримання та власників свідоцтва диспетчера УПР та свідоцтва студента-диспетчера УПР на сертифікати AeMC, АМЕ та медичні сертифікати, що відповідають вимогам додатків 2, 3, 4 до цих Авіаційних правил, має бути здійснена до 31 грудня 2019 року.

3. Заміна свідоцтв AeMC, посвідчень АМЕ та медичних сертифікатів кандидатів на отримання та власників свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, зазначених у пункті 1 цього розділу, має здійснюватися згідно з вимогами додатків 2 та 4 до цих Авіаційних правил.

 

Заступник директора
департаменту аеронавігації

В. Сімак

 

ДОДАТОК 1 (ANNEX 1)
ВИМОГИ ЩОДО ВИДАЧІ СВІДОЦТВ ДИСПЕТЧЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

ЧАСТИНА ATCO - PART ATCO

ПІДЧАСТИНА A (SUBPART A)
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ATCO.A.001 Сфера застосування

У цьому додатку встановлюються вимоги для видачі, призупинення та анулювання свідоцтв студентів-диспетчерів УПР та свідоцтв диспетчерів УПР, пов'язаних з ними рейтингів, доповнень до рейтингу та допусків та умов їх чинності (валідності) та використання.

ATCO.A.005 Заявка на видачу свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, рейтингів, доповнень до рейтингів та допусків

(a) Заявка на видачу відповідного свідоцтва, рейтингів, доповнень до рейтингів та допусків подається на розгляд уповноваженому органу відповідно до процедури, встановленої цим органом.

(b) Заявка для видачі подальших рейтингів, доповнень до рейтингів або допусків, для підтвердження чинності (ревалідації) або для відновлення рейтингів, доповнень до рейтингів і допусків та для заміни свідоцтва диспетчера УПР подається на розгляд уповноваженому органу, який видав це свідоцтво.

(c) Свідоцтво диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР залишається власністю особи, якій воно було видане, за винятком випадків анулювання свідоцтва уповноваженим органом. Власник свідоцтва засвідчує свідоцтво своїм підписом.

(d) Свідоцтво диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР уточнює всю необхідну інформацію щодо прав, наданих свідоцтвом, та відповідає всім вимогам, зазначеним в доповненні 1 до додатка 2 до цих Авіаційних правил.

ATCO.A.010 Обмін свідоцтв диспетчера УПР

(a) Якщо власник свідоцтва диспетчера УПР має намір здійснювати права, надані свідоцтвом, в Україні та уповноважений орган України не є органом, який видав свідоцтво, власник свідоцтва подає заявку на обмін його свідоцтва на свідоцтво диспетчера УПР, яке видається уповноваженим органом України, відповідно до процедури, визначеної цим органом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. З цією метою задіяні державні органи видають запити для отримання всієї необхідної інформації для проведення обміну свідоцтв відповідно до процедур, що зазначені в пункті (c) ATCO.AR.B.001 додатка 2 до цих Авіаційних правил.

(b) Для обміну та здійснення прав, наданих свідоцтвом, власник свідоцтва має відповідати вимогам щодо володіння мовою, що зазначені в ATCO.B.030 цього додатка.

(c) Нове свідоцтво повинно включати рейтинги, доповнення до рейтингів та допуски, які були наведені у попередньому свідоцтві, у тому числі дату першої видачі та строк дії, якщо можливо.

(d) Після видачі нового свідоцтва його власник подає заявку на видачу рейтингів, доповнень до рейтингу та допусків, зазначену в ATCO.A.005 цього додатка, а також його свідоцтво диспетчера УПР з метою отримання нових рейтингів, доповнень до рейтингу та допусків.

(e) Після обміну раніше видане свідоцтво повертається до органу, що видав це свідоцтво.

ATCO.A.015 Здійснення прав, наданих свідоцтвом диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, та тимчасова нездатність

(a) Здійснення прав, наданих свідоцтвом, залежить від чинності рейтингу, доповнення до рейтингу, відповідних допусків та медичного сертифіката.

(b) Власник свідоцтва не здійснює права, надані свідоцтвом, якщо має сумніви щодо можливості безпечно здійснювати надані свідоцтвом права та в таких випадках невідкладно повідомляє провайдера аеронавігаційного обслуговування про тимчасову нездатність здійснювати права, надані свідоцтвом.

(c) Провайдери аеронавігаційного обслуговування можуть визнати тимчасову нездатність власника свідоцтва, якщо вони мають будь-які сумніви щодо здатності власника свідоцтва безпечно здійснювати права, надані свідоцтвом.

(d) Провайдери аеронавігаційного обслуговування розробляють та впроваджують об'єктивні, прозорі та рівноправні процедури з метою надання власникам свідоцтв можливості визнання своєї тимчасової нездатності щодо здійснення прав, наданих їх свідоцтвом, відповідно до пункту (b) ATCO.A 015 цього додатка, визнавання тимчасової нездатності власником свідоцтва відповідно до пункту (c) ATCO.A.015 цього додатка, боротьби з негативним впливом випадків тимчасової нездатності та інформування уповноваженого органу, як це визначено процедурою.

(e) Процедури, визначені пунктом (d) ATCO.A.015 цього додатка, включаються в схему компетентності органу ОПР відповідно до підпункту (13) пункту (a) ATCO.B.025 цього додатка.

ATCO.A.020 Анулювання та призупинення свідоцтв диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, рейтингів, доповнень до рейтингів та допусків

(a) Свідоцтва, рейтинги, доповнення до рейтингу та допуски можуть бути призупинені або анульовані уповноваженим органом відповідно до ATCO.AR.D.005 додатка 2 до цих Авіаційних правил, якщо власник свідоцтва не відповідає вимогам цього додатка.

(b) У разі анулювання свідоцтва його власник в десятиденний строк повертає свідоцтво до уповноваженого органу відповідно до адміністративних процедур, визначених цим органом.

(c) Після видачі свідоцтва диспетчера УПР свідоцтво студента-диспетчера УПР анулюється та повертається до уповноваженого органу, який видає свідоцтво диспетчера УПР.

ПІДЧАСТИНА B (SUBPART B)
СВІДОЦТВА, РЕЙТИНГИ, ДОПОВНЕННЯ ДО РЕЙТИНГІВ ТА ДОПУСКИ

ATCO.B.001 Свідоцтво студента-диспетчера УПР

(a) Власник свідоцтва студента-диспетчера УПР має право здійснювати диспетчерське обслуговування повітряного руху відповідно до рейтингу (рейтингів), доповнення (нь) до рейтингу (ів), що містяться в його свідоцтві, під наглядом власника допуску інструктора з підготовки на робочому місці та проходити підготовку для отримання доповнення (нь) до рейтингу (ів).

(b) Заявники на видачу свідоцтва студента-диспетчера УПР мають:

(1) бути не менше 18 років;

(2) успішно пройти початкову підготовку в організації з підготовки, що відповідає вимогам, викладеним у додатку 3 до цих Авіаційних правил, відповідно до рейтингу і, якщо необхідно, до доповнення до рейтингу, як визначено розділом 2 підчастини D цього додатка;

(3) мати чинний медичний сертифікат;

(4) продемонструвати належний рівень володіння мовою відповідно до вимог ATCO.B.030 цього додатка.

(c) Свідоцтво студента-диспетчера УПР повинно містити допуск володіння мовою та щонайменше один рейтинг.

(d) Власник свідоцтва студента-диспетчера УПР, який не розпочав здійснення прав, наданих цим свідоцтвом протягом одного року від дати видачі свідоцтва або припинив здійснення прав на період більше одного року, може розпочати або продовжити підготовку в органі ОПР після попереднього оцінювання його компетентності організацією з підготовки, яка відповідає вимогам, викладеним в додатку 3 до цих Авіаційних правил, та пройшла сертифікацію на проведення початкової підготовки, відповідної до рейтингу, з метою визначення відповідності цього власника свідоцтва вимогам рейтингу, а також після виконання інших вимог підготовки, за результатами якої виконується це оцінювання.

ATCO.B.005 Свідоцтво диспетчера УПР

(a) Власник свідоцтва диспетчера УПР має право здійснювати диспетчерське обслуговування повітряного руху відповідно до рейтингів, доповнень до рейтингу та допусків, зазначених у свідоцтві.

(b) Права свідоцтва диспетчера УПР включають права свідоцтва студента-диспетчера УПР, як визначено в пункті (a) ATCO.B.001 цього додатка.

(c) Заявники, що вперше претендують на видачу свідоцтва диспетчера УПР, повинні:

(1) мати свідоцтво студента-диспетчера УПР;

(2) завершити курс підготовки для отримання допуску органу обслуговування повітряного руху і успішно пройти відповідні екзаменування та оцінювання відповідно до вимог, визначених розділом 3 підчастини D цього додатка;

(3) мати чинний медичний сертифікат;

(4) продемонструвати необхідний рівень володіння мовою відповідно до ATCO.B.030 цього додатка.

(d) Свідоцтво диспетчера УПР вважається чинним за наявності одного або більше рейтингів, відповідних доповнень до рейтингу, допуску володіння мовою та допуску органу ОПР у разі успішного проходження підготовки, пов'язаної з їх отриманням.

(e) Власник свідоцтва диспетчера УПР, який не розпочав здійснення прав будь-якого рейтингу протягом року від дати його видачі, може розпочати підготовку в органі ОПР за цим рейтингом лише після попереднього оцінювання його компетентності, що проводиться організацією з підготовки, яка відповідає вимогам додатка 3 до цих Авіаційних правил та пройшла сертифікацію на здійснення початкової підготовки для відповідного рейтингу, з метою визначення відповідності власника свідоцтва вимогам рейтингу, а також після виконання інших вимог підготовки, за результатами якої проводиться це оцінювання.

ATCO.B.010 Рейтинги диспетчерів УПР

(a) Свідоцтва диспетчерів УПР містять один або більше таких рейтингів з метою визначення виду послуг, які власник свідоцтва уповноважений надавати:

(1) рейтинг контролю аеродрому візуального (Aerodrome Control Visual - ADV) вказує, що власник свідоцтва уповноважений надавати послуги диспетчерського обслуговування повітряного руху на аеродромі, який не має опублікованих процедур заходження на посадку або вильоту за приладами;

(2) рейтинг контролю аеродрому інструментального (Aerodrome Control Instrument - ADI) вказує, що власник свідоцтва уповноважений надавати диспетчерське обслуговування повітряного руху на аеродромі, який має опубліковані процедури заходження на посадку та/або вильоту за приладами, та має принаймні одне з доповнень до рейтингу, зазначеного в пункті (a) ATCO.B.015 цього додатка;

(3) рейтинг процедурного контролю підходу (Approach Control Procedural - APP) вказує, що власник свідоцтва уповноважений надавати диспетчерське обслуговування повітряного руху повітряним суднам (далі - ПС), що прибувають, вилітають або прямують транзитним в диспетчерському районі та/або диспетчерській зоні без використання систем спостереження;

(4) рейтинг контролю підходу за засобами спостереження (Approach Control Surveillance - APS) вказує, що власник свідоцтва уповноважений надавати диспетчерське обслуговування повітряного руху ПС, що прибувають, вилітають або прямують транзитом в диспетчерському районі та/або диспетчерській зоні з використанням систем спостереження;

(5) рейтинг процедурного контролю району (Area Control Procedural - ACP) вказує, що власник свідоцтва уповноважений надавати диспетчерське обслуговування повітряного руху без використання систем спостереження;

(6) рейтинг контролю району за засобами спостереження (Area Control Surveillance - ACS) вказує, що власник свідоцтва уповноважений надавати диспетчерське обслуговування повітряного руху з використанням систем спостереження.

(b) Власник рейтингу, що припинив здійснення прав, пов'язаних з цим рейтингом, протягом чотирьох або більше років підряд, може розпочати підготовку в органі ОПР лише після оцінювання його попередньої компетентності організацією з підготовки, яка відповідає вимогам додатка 3 до цих Авіаційних правил, та пройшла сертифікацію на проведення підготовки відповідно до рейтингу, з метою визначення його відповідності вимогам рейтингу, а також після виконання інших вимог підготовки, що проводиться за результатами цього оцінювання.

ATCO.B.015 Доповнення до рейтингів

(a) Рейтинг контролю аеродрому інструментального (ADI) повинен мати принаймні одне з таких доповнень:

(1) контроль за рухом у повітрі (Air Control - AIR) вказує, що власник свідоцтва уповноважений забезпечувати контроль у повітрі ПС, що виконують польоти навколо аеродрому та на злітно-посадковій смузі;

(2) контроль за наземним рухом (Ground Movement Control - GMC) вказує, що власник свідоцтва уповноважений забезпечувати контроль за наземним рухом;

(3) контроль за аеродромним рухом (Tower Control - TWR) вказує, що власник свідоцтва уповноважений надавати аеродромне диспетчерське обслуговування. Доповнення TWR включає в себе доповнення AIR та GMC;

(4) контроль за наземним рухом за засобами спостереження (Ground Movement Surveillance - GMS), що видається додатково до доповнень GMC або AIR, вказує, що власник свідоцтва уповноважений здійснювати контроль наземного руху за допомогою систем спостереження за наземним рухом;

(5) контроль за аеродромним рухом за радіолокатором (Aerodrome Radar Control - RAD), що видається додатково до доповнень AIR або TWR, вказує, що власник свідоцтва уповноважений надавати послуги аеродромного контролю за допомогою оглядового радіолокатора.

(b) Рейтинг контролю підходу за засобами спостереження (APS) може мати один або більше наступних доповнень:

(1) контроль підходу за радіолокатором точного заходження на посадку (Precision Approach Radar - PAR) вказує, що власник свідоцтва уповноважений забезпечувати наземний контроль за точним кінцевим заходженням на посадку ПС з використанням радіолокаційного обладнання точного заходження на посадку;

(2) контроль підходу за оглядовим радіолокатором (Surveillance Radar Approach - SRA) вказує, що власник свідоцтва уповноважений забезпечувати контроль за неточним кінцевим заходженням на посадку ПС з використанням обладнання оглядового радіолокатора;

(3) термінальний контроль (Terminal Control - TCL) вказує, що власник свідоцтва уповноважений здійснювати диспетчерське обслуговування повітряного руху з використанням будь-якого обладнання систем спостереження в термінальному районі та/або суміжних секторах, призначених для здійснення TCL.

(c) Рейтинг контролю району за засобами спостереження (ACS) може мати наступне доповнення:

термінальний контроль (Terminal Control - TCL), вказує що власник свідоцтва уповноважений здійснювати диспетчерське обслуговування повітряного руху з використанням будь-якого обладнання систем спостереження в термінальному районі та/або суміжних секторах, призначених для здійснення TCL.

ATCO.B.020 Допуск органу ОПР

(a) Допуск органу ОПР визначає повноваження власника свідоцтва надавати послуги диспетчерського обслуговування повітряного руху у конкретному секторі, групі секторів та/або робочих місць, які входять до сфери відповідальності конкретного органу ОПР.

(b) Кандидати на отримання допуску органу ОПР повинні успішно закінчити курс підготовки для отримання допуску органу ОПР відповідно до вимог, визначених в розділі 3 підчастини D цього додатка.

(c) Кандидати на отримання допуску органу ОПР після обміну свідоцтва, зазначеному в ATCO.A.010 цього додатка, повинні відповідати вимогам як пункту (b) ATCO.B.020 цього додатка, так і пункту (f) ATCO.D.060 цього додатка.

(d) До власників свідоцтва диспетчера УПР, які здійснюють диспетчерське обслуговування повітряного руху для ПС, що виконують випробувальні польоти, крім вимог, зазначених в пункті (b) ATCO.B 020 цього додатка, можуть застосовуватися додаткові вимоги відповідно до чинного законодавства України.

(e) Допуск органу ОПР є чинним протягом періоду, визначеного схемою компетентності органу ОПР. Цей період не повинен перевищувати трьох років.

(f) Строк дії допуску органу ОПР, отриманого вперше або відновленого, не може починатися пізніше ніж через 30 днів від моменту успішного проходження оцінювання.

(g) Підтвердження чинності (ревалідація) допуску органу ОПР здійснюється, якщо:

(1) кандидат здійснював права, визначені свідоцтвом, не менше мінімальної кількості годин, як зазначено в схемі компетентності органу ОПР;

(2) кандидат пройшов курси відновлюваної підготовки протягом періоду чинності допуску органу ОПР відповідно до схеми компетентності органу ОПР;

(3) компетентність кандидата була оцінена відповідно до схеми компетентності органу ОПР не раніше, ніж за три місяці до дати закінчення строку дії допуску органу ОПР.

(h) Чинність (валідність) допуску органу ОПР повинна бути підтверджена, якщо вимоги, визначені в пункті (g) ATCO.B 020 цього додатка, виконуються протягом 3 місяців до закінчення строку дії допуску органу ОПР. У таких випадках відлік строк дії розпочинається від дати закінчення строку дії допуску органу ОПР.

(i) Якщо процедуру підтвердження чинності (ревалідації) допуску органу ОПР проведено перед періодом, визначеним в пункті (h) ATCO.B.020 цього додатка, період набуття чинності (валідації) допуску починається не пізніше, ніж через 30 днів після дати успішного оцінювання, у разі коли умови, визначені в підпунктах (1) та (2) пункту (g) ATCO.B.020 цього додатка, також виконані.

(j) Якщо чинність (валідність) допуску органу ОПР втрачено, власник свідоцтва повинен успішно закінчити курси підготовки для отримання допуску органу ОПР у відповідності до вимог, визначених в розділі 3 підчастини D цього додатка, з метою відновлення допуску органу ОПР.

ATCO.B.025 Схема компетентності органу ОПР

(a) Схема компетентності органу ОПР впроваджується провайдером аеронавігаційного обслуговування та погоджується з уповноваженим органом. Вона повинна включати в себе, як мінімум, такі елементи:

(1) строк дії допуску органу ОПР відповідно до пункту (e) ATCO.B.020 цього додатка;

(2) максимальну тривалість часу, протягом якого власник допуску органу ОПР може не здійснювати діяльність без втрати чинності допуску. Цей період має не перевищувати 90 календарних днів;

(3) мінімальну кількість годин здійснення прав, пов'язаних з допуском органу ОПР в межах визначеного періоду, який не має перевищувати 12 місяців, на виконання підпункту (1) пункту (g) ATCO.B.020 цього додатка. Для власників допуску інструктора з підготовки на робочому місці, які здійснюють інструкторську діяльність, цей період має становити максимум 50 % годин, необхідних для продовження дії допуску органу ОПР;

(4) процедури для випадків, якщо власник свідоцтва не відповідає вимогам, зазначеним в підпунктах (2) та (3) пункту (a) ATCO.B 025 цього додатка;

(5) процедури оцінювання компетентності, включаючи оцінювання практичних навичок за навчальними дисциплінами відновлювальної підготовки, відповідно до пункту (b) ATCO.D.080 цього додатка;

(6) процедури екзаменувань теоретичних знань та розуміння, які необхідні для здійснення прав за рейтингами, доповненнями до рейтингів та допусками;

(7) процедури визначення тем/підтем, цілей підготовки та методів безперервної підготовки;

(8) мінімальну тривалість та частоту проведення відновлювальної підготовки;

(9) процедури екзаменувань та/або оцінювань практичних навичок, які необхідні під час перепідготовки, враховуючи прохідні бали (відсотки) екзаменувань;

(10) процедури при отриманні незадовільних результатів під час екзаменувань або оцінювань, включаючи процедуру оскарження;

(11) кваліфікацію, роль та відповідальність персоналу, який залучається до підготовки;

(12) процедуру, яка гарантує, що інструктор з практичної підготовки володіє інструкторськими методами за тими процедурами, за якими він має намір проводити підготовку згідно з підпунктом (3) пункту (b) ATCO.C 010 та підпунктом (3) пункту (b) ATCO.C.030 цього додатка;

(13) процедури оголошення та урегулювання випадків тимчасової нездатності власника свідоцтва, а також процедури інформування уповноваженого органу згідно з пунктом (d) пункту ATCO.A.015 цього додатка;

(14) порядок ведення та зберігання записів (документів) щодо безперервної підготовки та оцінювань згідно з ATCO.AR.B.015 додатка 2 до цих Авіаційних правил;

(15) процес та підстави для перегляду, внесення змін до схеми компетентності органу ОПР та її подання до уповноваженого органу. Перегляд схеми компетентності органу ОПР має проводитися принаймні один раз на три роки.

(b) З метою відповідності вимогам, визначеним в підпункті (3) пункту (a) ATCO.B.025 цього додатка, провайдери аеронавігаційного обслуговування мають зберігати записи щодо кількості відпрацьованих годин власників свідоцтв на окремому секторі, групі секторів та/або робочих місцях органу ОПР та надавати за запитом інформацію про них уповноваженому органу та власнику свідоцтва.

(c) Встановлюючи процедури відповідно до підпунктів (4) та (13) пункту (a) ATCO.B.025 цього додатка, провайдери аеронавігаційного обслуговування мають гарантувати справедливе ставлення до власників свідоцтв, виключаючи випадки неправомірного продовження строку дії доповнень до рейтингу та допусків.

ATCO.B.030 Допуск володіння мовою

(a) Диспетчери УПР та студенти-диспетчери УПР не повинні здійснювати діяльність відповідно до виданого свідоцтва, якщо вони не мають чинного допуску володіння англійською мовою і допуску володіння іншою мовою, якщо це необхідно з міркування забезпечення безпеки польотів органом ОПР. Допуск володіння мовою має містити інформацію про мову, рівень володіння мовою та строк закінчення дії допуску.

(b) Рівень володіння мовою визначається відповідно до шкали оцінювання рівнів володіння мовою - вимог до рівнів володіння мовою, визначеної в доповненні 1 до цього додатка.

(c) Кандидат на отримання допуску володіння мовою повинен продемонструвати як мінімум робочий рівень (четвертий рівень) володіння мовою відповідно до шкали оцінювання рівнів володіння мовою - вимог до рівнів володіння мовою, зазначеної в доповненні 1 до цього додатка.

Для цього кандидат має:

(1) добре розмовляти цією мовою (під час ведення радіотелефонного зв'язку) та вести діалог у різних ситуаціях;

(2) чітко та зрозуміло спілкуватися на загальні теми та теми, пов'язані з професійною діяльністю;

(3) використовувати відповідні комунікативні навички для обміну повідомленнями, розуміння та вирішення непорозумінь у загальному або професійному контексті;

(4) успішно та досить легко справлятися з ситуаціями, пов'язаними з лінгвістичними ускладненнями або несподіваним перебігом подій в контексті повсякденної професійної діяльності або комунікативних завдань, з якими вони так чи інакше знайомі;

(5) використовувати діалект або акцент, зрозумілий для авіаційної спільноти.

(d) Незважаючи на пункт (c) ATCO.B.030 цього додатка, провайдер аеронавігаційного обслуговування з метою забезпечення безпеки польотів може вимагати високий рівень (п'ятий рівень) володіння мовою згідно з шкалою оцінювання рівнів володіння мовою - вимог до рівнів володіння мовою, зазначеною в доповненні 1 до цього додатка, якщо операційні умови певного рейтингу, доповнення до рейтингу або допуску вимагають високого рівня (п'ятого рівня) володіння мовою. Така вимога не носить дискримінаційного характеру, є цілком співрозмірною, прозорою та об'єктивною, має бути обґрунтованою провайдером аеронавігаційного обслуговування та погодженою з уповноваженим органом.

(e) Рівень володіння мовою має бути підтвердженим відповідним сертифікатом.

ATCO.B.035 Строк дії допуску володіння мовою

(a) Строк дії допуску володіння мовою залежить від рівня володіння мовою відповідно до доповнення 1 до цього додатка і становить:

(1) три роки для робочого рівня (четвертого рівня);

(2) шість років для високого рівня (п'ятого рівня);

(3) дев'ять років для експертного рівня (шостого рівня) володіння мовою.

(b) Відлік строку дії допуску володіння мовою у випадках отримання першого такого допуску та у разі його відновлення повинен розпочатися не пізніше ніж через 30 днів з дати проведення успішного оцінювання.

(c) Підтвердження чинності (ревалідація) допуску володіння мовою має здійснюватися після успішного оцінювання протягом трьох місяців до дати закінчення строку його дії. У таких випадках новий строк дії починається від дати закінчення попереднього строку дії.

(d) Якщо процедуру підтвердження чинності (ревалідації) допуску володіння мовою було проведено до періоду, зазначеного в пункті (c) ATCO.B.035 цього додатка, строк його дії має починатися не пізніше ніж через 30 днів від дати проведення оцінювання.

(e) У разі закінчення строку дії допуску володіння мовою для його відновлення власник свідоцтва має успішно пройти оцінювання рівня володіння мовою.

ATCO B.040 Оцінювання рівня володіння мовою

(a) Рівень володіння мовою має визначатися шляхом затвердженої уповноваженим органом системи оцінювання, яка включає:

(1) процес проведення оцінювання;

(2) кваліфікацію експертів;

(3) процедуру оскарження.

(b) Органи з оцінювання рівня володіння мовою мають відповідати вимогам, встановленим уповноваженим органом, відповідно до ATCO.AR.A.010 додатка 2 до цих Авіаційних правил.

ATCO.B.045 Мовна підготовка

(a) Провайдери аеронавігаційного обслуговування повинні створювати умови для підтримання необхідного рівня володіння мовою власниками свідоцтва диспетчера УПР для:

(1) власників допуску володіння мовою на робочому рівні (з четвертим рівнем) або за потреби з вищим рівнем;

(2) власників свідоцтва диспетчера УПР, які не мають можливості застосовувати свої мовні навички на регулярній основі.

(b) Мовна підготовка також може включатися до безперервної підготовки.

ПІДЧАСТИНА C (SUBPART C)
ВИМОГИ ДО ВИКЛАДАЧІВ/ІНСТРУКТОРІВ ТА ЕКСПЕРТІВ

РОЗДІЛ 1
Викладачі/інструктори

ATCO.C.001 Викладачі/інструктори з теоретичної підготовки

(a) Теоретична підготовка повинна проводитись лише кваліфікованими викладачами/інструкторами з теоретичної підготовки.

(b) Викладач/інструктор з теоретичної підготовки вважається кваліфікованим, якщо він:

(1) має свідоцтво диспетчера УПР та/або відповідну фахову кваліфікацію за навчальною дисципліною, яку викладає, та/або продемонстрував належні знання та досвід у організації з підготовки;

(2) продемонстрував належні інструкторські (викладацькі) навички в організації з підготовки.

ATCO.C.005 Інструктори з практичної підготовки

Для проведення практичної підготовки обов'язковим є наявність свідоцтва диспетчера УПР з допуском OJTI або STDI.

ATCO.C.010 Права власника допуску OJTI

(a) Власники допуску OJTI мають право здійснювати практичну підготовку та стажування на робочому місці органу ОПР відповідно до чинного допуску органу ОПР та зазначених в свідоцтві рейтингів, а також на синтетичних засобах підготовки.

(b) Власники допуску OJTI мають використовувати повноваження, надані цим допуском, лише, якщо:

(1) мають не менше двох років досвіду роботи з відповідним рейтингом;

(2) мають не менше шести місяців досвіду роботи з відповідним допуском органу ОПР;

(3) мають навички інструкторської роботи за тими процедурами, за якими вони мають намір проводити підготовку.

(c) Вимоги щодо наявності дворічного досвіду, зазначені в підпункті (1) пункту (b) ATCO.C.010 цього додатка, можуть бути зменшені до одного року уповноваженим органом на запит організації з підготовки.

ATCO.C.015 Заявка для отримання допуску OJTI

Кандидати на отримання допуску OJTI повинні:

(a) мати свідоцтво диспетчера УПР з чинним допуском органу ОПР;

(b) мати досвід роботи диспетчером УПР не менше двох років. Цей період може зменшуватися до одного року уповноваженим органом на запит організації з підготовки;

(c) за попередній рік успішно пройти курс з підготовки інструкторів з практичної підготовки, набувши необхідних знань та педагогічних навичок, а також після відповідного успішного оцінювання.

ATCO.C.020 Строк дії допуску OJTI

(a) Строк дії допуску OJTI становить три роки.

(b) Продовження строку дії допуску OJTI може здійснюватися після успішного проходження відновлювальної підготовки з набуття практичних інструкторських навичок у разі виконання вимог пунктів (a) та (b) ATCO.C.015 цього додатка.

(c) Якщо строк дії допуску OJTI закінчився, його відновлення можливе у разі:

(1) проходження відновлюваної підготовки з набуття практичних інструкторських навичок;

(2) успішного проходження оцінювання компетентності у якості OJTI

за рік, що передує поданню заявки на відновлення допуску, виконувалися вимоги пунктів (a) та (b) ATCO.C.015 цього додатка.

(d) У разі першого отримання такого допуску та його відновлення, відлік строку дії допуску OJTI має розпочатися не пізніше ніж через 30 днів від дати проведення оцінювання.

(e) У разі невиконання вимог пунктів (a) та (b) ATCO.C.015 цього додатка допуск OJTI може бути замінено на допуск STDI з урахуванням вимог пунктів (b) та (c) ATCO.C.040 цього додатка.

ATCO.C.025 Тимчасові повноваження OJTI

(a) У разі коли відповідність до вимог підпункту (2) пункту (b) ATCO.C.010 цього додатка неможлива, уповноважений орган може надавати OJTI тимчасові повноваження на основі наданого провайдером аеронавігаційного обслуговування аналізу безпеки польотів.

(b) Тимчасові повноваження OJTI, зазначені у пункті (a) ATCO.C.025 цього додатка, можуть бути надані лише власникам діючого допуску OJTI, виданого згідно з ATCO.C.015 цього додатка.

(c) Тимчасові повноваження OJTI, зазначені у пункті (a) ATCO.C.025 цього додатка, дозволяють здійснювати інструкторську діяльність лише у виняткових випадках, а строк дії таких повноважень не повинен становити більше одного року або більше строку дії діючого OJTI, виданого згідно з ATCO.C.015 цього додатка, залежно від того, що настане раніше.

ATCO.C.030 Права власника допуску STDI

(a) Власники допуску STDI мають право здійснювати практичну підготовку на синтетичних засобах підготовки:

(1) за навчальними дисциплінами / операційними процедурами під час проведення початкової підготовки;

(2) при підготовці в органі ОПР, крім стажування на робочому місці (OJT); та

(3) при проведенні безперервної підготовки.

Якщо власник допуску STDI здійснює підготовку до стажування на робочому місці (pre-OJT), він повинен мати або мав раніше відповідний допуск органу ОПР.

(b) Власники допуску STDI можуть здійснювати діяльність лише, якщо вони:

(1) мають не менше двох років досвіду роботи відповідно до зазначеного рейтингу;

(2) продемонстрували належні знання з діючих операційних процедур відповідного органу ОПР;

(3) мають навички інструкторської роботи за тими процедурами, за якими вони мають намір проводити підготовку.

(c) Незважаючи на підпункт (1) пункту (b) ATCO.C.030 цього додатка

(1) при проведенні базової підготовки потрібно мати досвід роботи за будь-яким рейтингом;

(2) при проведенні рейтингової підготовки така підготовка може здійснюватися власником допуску STDI за специфічними та окремими завданнями, які відповідають наявному в нього рейтингу.

ATCO.C.035 Заявка для отримання допуску STDI

Кандидати на отримання допуску STDI повинні:

(a) мати досвід роботи диспетчером УПР не менше двох років; та

(b) протягом року, що передує подачі заявки, пройти курс підготовки інструкторів з практичної підготовки, набувши необхідних знань та педагогічних навичок, а також після відповідного успішного оцінювання.

ATCO.C.040 Строк дії допуску STDI

(a) Строк дії допуску STDI становить три роки.

(b) Продовження строку дії допуску STDI може здійснюватися після успішного проходження відновлюваної підготовки з набуття практичних інструкторських навичок та знань існуючих особливостей роботи в період його дії.

(c) Якщо строк дії допуску STDI закінчився, його відновлення можливе у разі:

(1) проходження відновлюваної підготовки з набуття практичних інструкторських навичок та знань існуючих особливостей роботи;

(2) успішного проходження оцінювання компетентності диспетчера-інструктора з практичної підготовки протягом року, що передує даті подання заявки на відновлення допуску.

(d) У разі першого отримання такого допуску та його відновлення строк дії допуску STDI має розпочинатися не пізніше ніж через 30 днів з дати проведення оцінювання.

РОЗДІЛ 2
Експерти

ATCO.C.045 Права експертів

(a) Оцінювання повинна здійснювати лише особа, яка має допуск експерта.

(b) Власники допуску експерта мають право здійснювати оцінювання:

(1) під час початкової підготовки, яка передбачає отримання свідоцтва студента-диспетчера УПР або отримання нового рейтингу та/або за потреби доповнення до рейтингу;

(2) попередньої компетентності відповідно до пункту (d) ATCO.B.001 цього додатка та пункту (b) ATCO.B.010 цього додатка;

(3) студента-диспетчера УПР на отримання допуску органу ОПР та за потреби доповнень до рейтингів;

(4) власників свідоцтва диспетчера УПР на отримання допуску органу ОПР та за потреби доповнень до рейтингу, а також продовження та відновлення допуску органу ОПР;

(5) кандидатів на отримання допуску інструктора з практичної підготовки або допуску експерта, враховуючи вимоги підпунктів (2), (3) та (4) пункту (d) ATCO.C.045 цього додатка.

(c) Власники допуску експерта мають право здійснювати діяльність, лише якщо вони:

(1) мають не менше двох років досвіду здійснення діяльності відповідно до наданого їм рейтингу та доповнення (доповнень) до рейтингу;

(2) продемонстрували знання за відповідними діючими операційними процедурами органу ОПР.

(d) Крім вимог, визначених в пункті (c) ATCO.C.045 цього додатка, власник допуску експерта повинен використовувати права, надані цим допуском, тільки у таких випадках:

(1) для проведення оцінювання з метою надання, підтвердження чинності (ревалідації) та відновлення допуску органу ОПР, якщо вони мають допуск органу ОПР, отриманий не пізніше ніж за рік до цього;

(2) для проведення оцінювання компетентності кандидата на отримання або відновлення допуску STDI, якщо вони мають допуск STDI або OJTI та здійснювали відповідну діяльність не менше трьох років;

(3) для проведення оцінювання компетентності кандидата на отримання або відновлення допуску OJTI, якщо вони мають допуск OJTI та здійснювали відповідну діяльність не менше трьох років;

(4) для проведення оцінювання компетентності кандидата на отримання або відновлення допуску експерта, якщо вони здійснювали відповідну діяльність не менше трьох років.

(e) Проводячи оцінювання з отримання та відновлення допуску органу ОПР та здійснюючи перевірку на робочому місці, експерт також повинен мати допуск OJTI та діючий допуск органу ОПР.

ATCO.C.050 Конфлікт інтересів

Експерт не повинен проводити оцінювання у разі наявності факторів, які можуть вплинути на об'єктивність такого оцінювання (наприклад, в разі наявності конфлікту інтересів).

ATCO.C.055 Заявка для отримання допуску експерта

Кандидати на отримання допуску експерта повинні:

(a) мати досвід роботи диспетчером УПР не менше двох років;

(b) протягом року, що передує подачі заявки, пройти курс з підготовки експертів, набувши необхідних теоретичних знань та практичних навичок та пройшовши відповідне оцінювання.

ATCO.C.060 Строк дії допуску експерта

(a) Строк дії допуску експерта становить три роки.

(b) Продовження строку дії допуску експерта може здійснюватися після успішного проходження відновлюваної підготовки експертів з набуття відповідних навичок та знань існуючих особливостей роботи в період його дії.

(c) Якщо строк дії допуску експерта закінчився, його відновлення можливе у разі:

(1) проходження відновлюваної підготовки експертів з набуття відповідних навичок та знань існуючих особливостей роботи; та

(2) успішного проходження оцінювання компетентності експерта протягом року, що передує подачі заявки на відновлення допуску.

(d) У разі першого отримання такого допуску та його відновлення відлік строку дії допуску експерта має розпочатися не пізніше ніж через 30 днів від дати проведення оцінювання.

ATCO.C.065 Тимчасові повноваження експерта

(a) У разі неможливості виконання вимог підпункту (1) пункту (d) ATCO.C.045 цього додатка уповноважений орган може надавати дозвіл власникам допуску експерта, наданого відповідно до ATCO.C.055 цього додатка, на здійснення оцінювання, зазначеного в підпунктах (3) та (4) пункту (b) ATCO.C.045 цього додатка, як виняток, або з метою забезпечення незалежного оцінювання, враховуючи вимоги пунктів (b) та (c) ATCO.C.065 цього додатка.

(b) Для проведення оцінювання у виняткових ситуаціях відповідно до пункту (a) ATCO.C.065 цього додатка власник допуску експерта також повинен мати допуск органу ОПР з відповідним рейтингом та за потреби доповненням до рейтингу, наданий не пізніше ніж за рік до цього. У виняткових ситуаціях такий допуск органу ОПР може не співпадати з тим, в якому буде проведено оцінювання. Такі повноваження надаються лише для проведення необхідного оцінювання у виняткових ситуаціях і строк їх дії не повинен становити більше одного року або більше строку дії діючого допуску експерта, виданого згідно з ATCO.C.055 цього додатка, залежно від того, що настане раніше.

(c) З метою проведення незалежного оцінювання періодичного характеру власник допуску експерта також повинен мати допуск органу ОПР з відповідним рейтингом та за потреби доповненням до рейтингу, наданий не пізніше ніж за рік до цього. Строк дії таких повноважень має визначатися уповноваженим органом, але не може бути більше строку дії діючого допуску експерта, наданого згідно з ATCO.C.055 цього додатка.

(d) Для надання тимчасових повноважень експерта відповідно до пунктів (b) та (c) ATCO.C.065 цього додатка, уповноважений орган може вимагати від провайдера аеронавігаційного обслуговування надання аналізу безпеки.

ПІДЧАСТИНА D
ПІДГОТОВКА ВЛАСНИКІВ СВІДОЦТВА ДИСПЕТЧЕРА УПР

РОЗДІЛ 1
Загальні вимоги

ATCO.D.001 Цілі підготовки диспетчерів УПР

Підготовка диспетчерів УПР має включати низку теоретичних курсів підготовки, практичні вправи, у тому числі тренажерну підготовку та стажування на робочому місці, необхідні для отримання та підтримання навичок з надання безпечного, впорядкованого та прискореного обслуговування повітряного руху.

ATCO.D.005 Види підготовки диспетчерів УПР

(a) Підготовка власників свідоцтва диспетчера УПР повинна включати такі види:

(1) початкова підготовка для отримання свідоцтва студента-диспетчера УПР або для надання додаткового рейтингу та за потреби доповнення до рейтингу, яка включає в себе:

(i) базову підготовку: теоретична та практична підготовка з набуття фундаментальних теоретичних знань та практичних навичок, пов'язаних з базовими операційними процедурами;

(ii) рейтингову підготовку: теоретична та практична підготовка з набуття теоретичних знань та практичних навичок, пов'язаних з відповідним рейтингом та за потреби з доповненням до рейтингу.

(2) підготовки в органі ОПР для отримання свідоцтва диспетчера УПР, надання доповнення до рейтингу, набуття чинності (валідація) рейтингу(ів) або доповнення до рейтингу(ів) та/або надання або відновлення допуску органу ОПР. Вона включає такі етапи:

(i) етап перехідного навчання, який першочергово передбачає отримання теоретичних знань та розуміння операційних процедур на конкретному робочому місці та аспектів конкретних завдань;

(ii) етап стажування на робочому місці, який є заключним етапом підготовки в органі ОПР та під час якого набуті знання та навички відпрацьовуються на практиці під наглядом кваліфікованого інструктора з підготовки на робочому місці в реальних умовах.

(iii) Крім етапів, зазначених у підпунктах (i) та (ii) підпункту (2) пункту (a) ATCO.D.005 цього додатка та направлених на отримання допуску(ів) в органі ОПР, який передбачає вміння працювати у складних умовах з великою кількістю ПС, існує також етап підготовки до стажування на робочому місці, який спрямований на покращення раніше набутих знань та навичок та підготовку до роботи в реальних умовах.

(3) безперервна підготовка, спрямована на підтримання чинності отриманих доповнень до рейтингів та допусків, яка складається з:

(i) відновлюваної підготовки;

(ii) перепідготовки (за потреби).

(b) Крім зазначених у пункті (a) ATCO.D.005 цього додатка видів підготовки, власники свідоцтва диспетчера УПР можуть проходити:

(1) підготовку інструкторів з практичної підготовки для отримання, підтвердження чинності (ревалідації) або відновлення допуску OJTI або STDI;

(2) підготовку експертів для отримання, підтвердження чинності (ревалідації) або відновлення допуску експерта.

РОЗДІЛ 2
Вимоги до початкової підготовки

ATCO.D.010 Складові початкової підготовки

(a) Початкова підготовка спрямована на отримання кандидатом свідоцтва студента-диспетчера УПР або надання додаткового рейтингу та/або за потреби доповнення до рейтингу та складається з:

(1) базової підготовки, яка передбачає вивчення всіх навчальних дисциплін, тем та підтем, зазначених у доповненні 2 до цього додатка;

(2) рейтингової підготовки, яка передбачає вивчення навчальних дисциплін, тем та підтем одного з таких рейтингів:

(i) контролю аеродрому візуального - ADV, описаного в доповненні 3 до цього додатка;

(ii) контролю аеродрому інструментального - ADI (TWR), описаного в доповненні 4 до цього додатка. Ця підготовка проводиться за напрямком TWR;

(iii) процедурного контролю підходу - APP, описаного в доповненні 5 до цього додатка;

(iv) процедурного контролю району - ACP, описаного в доповненні 6 до цього додатка;

(v) контролю підходу за засобами спостереження - APS, описаного в доповненні 7 до цього додатка;

(vi) контролю району за засобами спостереження - ACS, описаного в доповненні 8 до цього додатка.

(b) Підготовка для отримання додаткового рейтингу включає вивчення навчальних дисциплін, тем та підтем, необхідних для отримання одного з рейтингів, зазначених в підпункті (2) пункту (a) ATCO.D.010 цього додатка.

(c) Підготовка для відновлення рейтингу після невдалого оцінювання попередньої компетентності згідно з пунктом (b) ATCO.B.010 цього додатка має бути організована відповідно до результатів невдалого оцінювання.

(d) Підготовка для отримання доповнення до рейтингу, відмінного від зазначеного в підпункті (3) пункту (a) ATCO.B.015 цього додатка, складається з навчальних дисциплін, тем та підтем, розроблених організацією з підготовки та схвалених як частина навчального курсу.

(e) Базова підготовка та/або рейтингова підготовка може бути розширена вивченням навчальних дисциплін, тем та підтем додаткових або специфічних для відповідного операційного середовища.

ATCO.D.015 План початкової підготовки

План початкової підготовки має бути розроблений організацією з підготовки, затверджений уповноваженим органом та містити як мінімум:

(a) складові курсу початкової підготовки згідно з ATCO.D.010 цього додатка;

(b) структуру курсу початкової підготовки згідно з пунктом (b) ATCO.D.020 цього додатка;

(c) процес проведення курсу(ів) початкової підготовки;

(d) методи підготовки;

(e) мінімальну та максимальну тривалість курсу(ів) початкової підготовки;

(f) відповідно до пункту (b) ATCO.D.010 цього додатка процеси адаптації курсу(ів) початкової підготовки з урахуванням успішного завершення курсу базової підготовки;

(g) процеси екзаменування та оцінювання згідно з ATCO.D.025 та ATCO.D.035 цього додатка, а також цілі діяльності відповідно до ATCO.D.030 та ATCO.D.040 цього додатка;

(h) кваліфікацію персоналу, що залучається до підготовки, його роль та відповідальність;

(i) процес дострокового припинення підготовки;

(j) процес оскарження результатів;

(k) порядок ведення та зберігання записів, які слід зберігати лише для початкової підготовки;

(l) процес та причини перегляду і внесення змін до плану початкової підготовки, його подання до уповноваженого органу. Перегляд плану початкової підготовки має здійснюватися кожні три роки.

ATCO.D.020 Курси базової та рейтингової підготовки

(a) Курси базової та рейтингової підготовки можуть бути організовані у вигляді як інтегрованих курсів, так і окремих курсів.

(b) Курси базової та рейтингової підготовки або інтегрований курс початкової підготовки мають розроблятися і проводитися організаціями з підготовки та затверджуватися уповноваженим органом.

(c) У разі проведення початкової підготовки у вигляді інтегрованого курсу необхідно встановлювати чітке розмежування між екзаменуванням та оцінюванням для:

(1) базової підготовки;

(2) кожної рейтингової підготовки.

(d) Успішне проходження початкової підготовки або рейтингової підготовки для отримання додаткового рейтингу засвідчується свідоцтвом, виданим організацією з підготовки.

(e) Успішне проходження базової підготовки засвідчується свідоцтвом, виданим організацією з підготовки на запит кандидата.

ATCO.D.025 Екзаменування та оцінювання на етапі базової підготовки

(a) Курси базової підготовки мають включати екзаменування теоретичних знань та оцінювання практичних навичок.

(b) Для успішного проходження екзаменування теоретичних знань кандидат має набрати як мінімум 75 % від максимальної кількості балів (дати як мінімум 75 % правильних відповідей).

(c) Оцінювання за цілями діяльності згідно з ATCO.D.030 цього додатка має проводитись на тренажері або засобі з відпрацювання часткових завдань.

(d) Позитивне рішення стосовно кандидата приймається, якщо він постійно послідовно демонструє діяльність, наведену у ATCO.D.030 цього додатка, та відповідну поведінку, необхідну для безпечного виконання операцій під час диспетчерського обслуговування повітряного руху.

ATCO.D.030 Цілі діяльності базової підготовки

Оцінювання здійснюється за такими цілями діяльності:

(a) перевірка та використання обладнання робочого місця;

(b) визначення та підтримання ситуаційної обізнаності шляхом моніторингу повітряного руху та за потреби ідентифікації ПС;

(c) моніторинг оновлення інформації на дисплеях повітряної обстановки;

(d) постійне прослуховування відповідної частоти;

(e) видача відповідних диспетчерських дозволів, вказівок та інформації стосовно повітряного руху;

(f) використання затвердженої фразеології радіообміну;

(g) ефективне ведення радіозв'язку;

(h) застосування ешелонування;

(i) застосування необхідної координації;

(j) застосування встановлених процедур для відтворюваного повітряного простору;

(k) виявлення можливих конфліктів між ПС;

(l) визначення черговості дій;

(m) вибір відповідних методів ешелонування.

ATCO.D.035 Екзаменування та оцінювання на етапі рейтингової підготовки

(a) Курси рейтингової підготовки мають включати екзаменування теоретичних знань та оцінювання практичних навичок.

(b) Для успішного екзаменування теоретичних знань кандидат має набрати як мінімум 75 % від максимальної кількості балів (дати як мінімум 75 % правильних відповідей).

(c) Оцінювання практичних навичок здійснюється за визначеними цілями діяльності рейтингової підготовки згідно з ATCO.D.040 цього додатка.

(d) Оцінювання має здійснюватися на тренажері.

(e) Позитивне рішення стосовно кандидата приймається, якщо він постійно демонструє необхідну діяльність, наведену у ATCO.D.040 цього додатка, та показує відповідну поведінку, необхідну для безпечного виконання операцій під час диспетчерського обслуговування повітряного руху.

ATCO.D.040 Цілі діяльності рейтингової підготовки

(a) Цілі діяльності рейтингової підготовки мають встановлюватися для кожного курсу рейтингової підготовки.

(b) Цілі діяльності рейтингової підготовки вимагають від кандидата:

(1) продемонструвати здатність керувати повітряним рухом для забезпечення безпечного, впорядкованого та прискореного обслуговування повітряного руху;

(2) вміння вирішувати складні ситуації та діяти в умовах щільного повітряного руху.

(c) Додатково до вимог пункту (b) ATCO.D.040 цього додатка до кандидатів на отримання рейтингу контролю аеродрому візуального (ADV) та рейтингу контролю аеродрому інструментального (ADI) застосовуються вимоги:

(1) справлятися з робочим навантаженням та забезпечувати обслуговування повітряного руху в межах зони відповідальності визначеного аеродрому; та

(2) застосовувати відповідні диспетчерські методи та операційні процедури для аеродромного руху.

(d) Додатково до вимог пункту (b) ATCO.D.040 цього додатка до кандидатів на отримання рейтингу процедурного контролю підходу застосовуються вимоги:

(1) справлятися з робочим навантаженням та забезпечувати обслуговування повітряного руху в межах району відповідальності диспетчерського органу підходу; та

(2) застосовувати процедурний контроль підходу, відповідні методи планування та операційні процедури до ПС, які знаходяться в зоні очікування, та до ПС, що прибувають, вилітають або прямують (виконують політ) транзитом.

(e) Додатково до вимог пункту (b) ATCO.D.040 до кандидатів на отримання рейтингу контролю підходу за засобами спостереження застосовуються вимоги:

(1) справлятися з робочим навантаженням та забезпечувати обслуговування повітряного руху в межах району відповідальності диспетчерського органу підходу; та

(2) застосовувати диспетчерське обслуговування підходу з використанням систем спостереження, відповідні методи планування та операційні процедури для ПС, які знаходяться в зоні очікування, та до ПС, що прибувають, вилітають або прямують (виконують політ) транзитом.

(f) Додатково до вимог пункту (b) ATCO.D.040 цього додатка до кандидатів на отримання рейтингу процедурного контролю району застосовуються вимоги:

(1) справлятися з робочим навантаженням та забезпечувати обслуговування повітряного руху в межах району відповідальності районного диспетчерського центру; та

(2) застосовувати процедурний контроль району, відповідні методи планування та операційні процедури для повітряного руху у диспетчерському районі.

(g) Додатково до вимог пункту (b) ATCO.D.040 цього додатка до кандидатів на отримання рейтингу контролю району за засобами спостереження застосовуються вимоги:

(1) справлятися з робочим навантаженням та забезпечувати обслуговування повітряного руху в межах району відповідальності районного диспетчерського центру; та

(2) застосовувати районне диспетчерське обслуговування з використанням систем спостереження, відповідні методи планування та операційні процедури для повітряного руху у диспетчерському районі.

РОЗДІЛ 3
Вимоги до підготовки в органі ОПР

ATCO.D.045 Складові підготовки в органі ОПР

(a) Підготовка в органі ОПР має складатися з курсів підготовки для кожного допуску органу ОПР, встановлених в органі ОПР, згідно з Планом підготовки в органі ОПР.

(b) Курс(и) підготовки для отримання допуску органу ОПР мають розроблятися та проводитися організаціями з підготовки відповідно до ATCO.D.060 цього додатка та погоджуватися уповноваженим органом.

(c) Підготовка в органі ОПР має містити підготовку щодо:

(1) операційних процедур;

(2) особливостей виконання специфічних операційних завдань;

(3) дій у позаштатних та аварійних ситуаціях; та

(4) людського фактору.

ATCO.D.050 Передумови підготовки в органі ОПР

Підготовка в органі ОПР може здійснюватися лише тих осіб, які мають:

(a) свідоцтво студента-диспетчера УПР з відповідним рейтингом; або

(b) свідоцтво диспетчера УПР з відповідним рейтингом та за потреби доповненням до рейтингу;

при цьому має забезпечуватися виконання вимог пункту (d) ATCO.B.001 та пункту (b) ATCO.B.010 цього додатка.

ATCO.D.055 План підготовки в органі ОПР

(a) План підготовки в органі ОПР має розроблятися організацією з підготовки для кожного органу ОПР та погоджуватися уповноваженим органом.

(b) План підготовки в органі ОПР має містити принаймні:

(1) рейтинги, доповнення до рейтингів та допуски, за якими проводиться підготовка;

(2) структуру підготовки в органі ОПР;

(3) перелік курсів підготовки для отримання допуску органу ОПР згідно з ATCO.D.060 цього додатка;

(4) опис процесу проведення курсу підготовки для отримання допуску органу ОПР;

(5) методи підготовки;

(6) мінімальну тривалість курсу(ів) підготовки для отримання допуску органу ОПР;

(7) опис процесу адаптації курсу(ів) підготовки на отримання допуску органу ОПР, який враховує наявні рейтинги та/або доповнення до рейтингів, а також за потреби досвід кандидатів;

(8) процеси демонстрування теоретичних знань та розуміння згідно з ATCO.D.065 цього додатка, у тому числі кількість, частоту та види екзаменування, а також критерії успішного екзаменування, які повинні становити як мінімум 75 % від максимальної кількості балів (надати як мінімум 75 % правильних відповідей) для прийняття позитивного рішення стосовно кандидата;

(9) процеси оцінювання згідно з ATCO.D.070 цього додатка, у тому числі кількість та частоту оцінювань;

(10) кваліфікацію, роль та відповідальність персоналу, який проводить підготовку;

(11) процес дострокового припинення підготовки;

(12) процес оскарження результатів;

(13) порядок ведення та збереження записів щодо підготовки в органі ОПР;

(14) перелік позаштатних та аварійних ситуацій, що застосовуються для кожного допуску органу ОПР;

(15) процес та підстави для перегляду та внесення змін до Плану підготовки в органі ОПР, а також його подання на погодження уповноваженому органу. Перегляд Плану підготовки в органі ОПР має здійснюватися принаймні один раз на три роки.

ATCO.D.060 Курс підготовки для отримання допуску органу ОПР

(a) Курс підготовки для отримання допуску органу ОПР має складатися з відповідних етапів підготовки в органі ОПР для надання або відновлення допуску органу ОПР. Кожен курс має містити:

(1) етап перехідного навчання;

(2) етап стажування на робочому місці;

Етап підготовки до стажування на робочому місці може включатися за потреби згідно з підпунктом (2) пункту (a) ATCO.D.005 цього додатка.

(b) Етапи підготовки в органі ОПР, зазначені в пункті (a) ATCO.D.060 цього додатка, проводяться окремо або об'єднано.

(c) Курси підготовки для отримання допуску органу ОПР повинні включати план підготовки з урахуванням пункту (c) ATCO.D.045 цього додатка та проводитися відповідно до Плану підготовки в органі ОПР.

(d) Курси підготовки для отримання допуску органу ОПР, які включають підготовку для отримання доповнення до рейтингу відповідно до ATCO.B.015 цього додатка, мають включати додаткову підготовку для отримання навичок, необхідних для відповідного доповнення до рейтингу.

(e) Підготовка для отримання доповнення до рейтингу, не зазначеного в підпункті (3) пункту (a) ATCO.B.015 цього додатка, має включати навчальні дисципліни, цілі навчальних дисциплін, теми та підтеми, розроблені організацією з підготовки та погоджені як частина курсу підготовки.

(f) Курси підготовки для отримання допуску органу ОПР, які проводяться після обміну свідоцтва відповідно до ATCO.A.010 цього додатка, мають включати елементи початкової підготовки, характерні для відповідного операційного середовища.

ATCO.D.065 Демонстрація теоретичних знань та розумінь

Теоретичні знання та розуміння перевіряються за допомогою екзаменування.

ATCO.D.070 Оцінювання під час проведення курсів підготовки для отримання допуску органу ОПР

(a) Оцінювання кандидата має здійснюватися під час роботи в звичайних операційних умовах принаймні один раз в кінці стажування на робочому місці.

(b) Якщо курс підготовки для отримання допуску органу ОПР передбачає етап підготовки до стажування робочому місці, навички кандидата оцінюються на синтетичному засобі підготовки в кінці цього етапу.

(c) Незважаючи на пункт (a) ATCO.D.070 цього додатка, синтетичний засіб підготовки можна використовувати під час проведення оцінювання для отримання допуску органу ОПР з метою демонстрування відпрацювання операційних процедур, які не зустрічалися в операційному середовищі під час оцінювання на робочому місці.

РОЗДІЛ 4
Вимоги до безперервної підготовки

ATCO.D.075 Безперервна підготовка

Безперервна підготовка має складатися з курсів відновлюваної підготовки і перепідготовки та проводитися згідно з вимогами схеми компетентності органу ОПР відповідно до ATCO.B.025 цього додатка.

ATCO.D.080 Курси відновлюваної підготовки

(a) Курс(и) відновлюваної підготовки мають розроблятися та проводитися організаціями з підготовки та погоджуватися уповноваженим органом.

(b) Курси відновлюваної підготовки мають бути розроблені для відновлення, поглиблення та вдосконалення набутих знань та навичок у власників свідоцтва диспетчера УПР з метою забезпечення безпечного, впорядкованого та прискореного потоку повітряного руху та містити принаймні таке:

(1) відпрацювання стандартних практик та процедур з використанням затвердженої фразеології радіообміну та ефективного ведення радіозв'язку;

(2) відпрацювання дій під час виникнення позаштатних та аварійних ситуацій з використанням затвердженої фразеології радіообміну та ефективного ведення радіозв'язку; та

(3) вивчення людського фактору.

(c) Програма курсу відновлюваної підготовки має бути визначена із зазначенням дисципліни для відновлення навичок диспетчерів УПР та цілей діяльності.

ATCO.D.085 Перепідготовка

(a) Курс(и) перепідготовки мають розроблятися і проводитися організаціями з підготовки та погоджуватися уповноваженим органом.

(b) Перепідготовка має розроблятися та проводитися організаціями з підготовки з метою надання знань та навичок відповідно до змін в операційному середовищі, якщо після проведення оцінки безпеки польотів визначається потреба проведення перепідготовки.

(c) Курси перепідготовки мають містити:

(1) відповідні методи проведення підготовки та визначену тривалість курсу, враховуючи характер та обсяг змін;

(2) методи екзаменування та/або оцінювання.

(d) Перепідготовка має проводитися до того, як диспетчер УПР розпочне працювати у зміненому операційному середовищі.

РОЗДІЛ 5
Підготовка інструкторів та експертів

ATCO.D.090 Підготовка інструкторів з практичної підготовки

(a) Підготовка інструкторів з практичної підготовки має розроблятися і проводитися організаціями з підготовки та складатися з:

(1) курсу підготовки щодо методів інструкторської роботи для OJTI та/або STDI, у тому числі оцінювання;

(2) курсу відновлюваної підготовки з практичних навичок інструкторської роботи;

(3) методів оцінювання компетентності інструкторами з практичної підготовки.

(b) Курси підготовки та методи оцінювання, зазначені в пункті (a) ATCO.D.090 цього додатка, мають бути погоджені уповноваженим органом.

ATCO.D.095 Підготовка експертів

(a) Підготовка експертів має розроблятися і проводитися організаціями з підготовки та складатися з:

(1) курсу підготовки експерта, у тому числі оцінювання;

(2) курсу відновлюваної підготовки щодо навичок оцінювання;

(3) методів оцінювання компетентності експертами.

(b) Навчальні курси та методи оцінювання, зазначені в пункті (a) ATCO.D.095 цього додатка, мають бути погоджені уповноваженим органом.

 

Заступник директора
департаменту аеронавігації

В. Сімак

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ РІВНІВ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ - ВИМОГИ ДО РІВНІВ ВОЛОДІННЯ МОВОЮ

1. Шкала оцінювання рівнів володіння мовою: експертний рівень, високий рівень та робочий рівень

Рівень

Вимова
Використовує діалект і/або акцент, зрозумілий в авіаційному співтоваристві

Структура:
Відповідні граматичні структури і мовні звороти визначаються функціями мови згідно з завданням

Словниковий запас

Вільне володіння мовою

Мовне сприйняття

Взаємодія

ЕКСПЕРТНИЙ РІВЕНЬ

6

Вимова, наголос, ритм та інтонація, хоча і можуть знаходитися під впливом рідної мови або регіональних особливостей, майже ніколи не перешкоджають легкому розумінню

Постійне вдале дотримування простих і складних граматичних конструкцій та побудови речень

Запас слів та правильність їх застосування є достатніми для ефективного спілкування на численні знайомі та незнайомі теми. Словниковий запас складається з ідіом, насичений нюансами та стилістично забарвлений

Спроможність природно та невимушено говорити протягом довгого часу. Мову урізноманітнено стилістично, наприклад для підкреслення окремих моментів. Спонтанне використання відповідних структурних елементів мови та зв'язків

Упевнене розуміння практично в усіх ситуаціях, включно з розумінням лінгвістичних та культурних особливостей

Легке спілкування у майже всіх ситуаціях. Сприймання словесних реплік й невербальних сигналів та відповідне реагування на них

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

5

Вимова, наголос, ритм та інтонація, незважаючи на вплив рідної мови або регіональних особливостей, лише інколи перешкоджають розумінню

Постійне дотримування базових граматичних конструкцій та побудови речень. Спроби застосовувати складні конструкції, але з помилками, які іноді перекручують зміст

Запас слів та правильність їх застосування є достатніми для ефективного спілкування на загальні, конкретні та пов'язані з роботою теми. Упевнено та правильно використовуються перефразування. Іноді застосовуються ідіоми

Спроможність відносно легко говорити протягом довгого часу на знайомі теми, проте мову не урізноманітнено стилістично. Використовуються відповідні структурні елементи або зв'язки

Точне розуміння загальних, конкретних та пов'язаних з роботою тем та практично повне розуміння в разі виникнення у промовця лінгвістичних чи ситуативних ускладнень або при неочікуваному повороті подій. Сприймання різноманітних мовних варіацій (діалектів та/або акцентів) або стилістичних рівнів

Негайне реагування, доречне та інформативне. Ефективно взаємодіє з мовцем/слухачем

РОБОЧИЙ РІВЕНЬ

4

Вимова, наголос, ритм та інтонація знаходяться під впливом рідної мови або регіональних особливостей, але лише в окремих випадках перешкоджають розумінню

Основні граматичні конструкції та побудова речень використовуються уміло і зазвичай свідомо. Можливі помилки, зокрема у незвичних або неочікуваних ситуаціях, але вони рідко впливають на розуміння

Запас слів та правильність їх застосування є достатніми для ефективного спілкування на загальні, конкретні та пов'язані з роботою теми. У незвичних або неочікуваних ситуаціях у разі відсутності достатнього запасу слів можуть часто використовуватися перефразування

Підтримання розмови протягом певного часу у відповідному темпі. Іноді вільність мови порушується при переході від використання стандартних зворотів або вивчених шаблонних мовних конструкцій до спонтанного спілкування, але це не перешкоджає ефективному спілкуванню. В обмеженому об'ємі можуть використовуватися емфатичні елементи або зв'язки. Слова-паразити не перешкоджають розумінню

В основному правильне розуміння загальних, конкретних та пов'язаних з роботою тем, коли акцент або варіації є достатньо зрозумілими для міжнародної спільноти користувачів. У разі виникнення у промовця лінгвістичних або ситуативних ускладнень або при неочікуваному повороті подій розуміння може сповільнитись або потребувати уточнення

Реагування зазвичай негайне, доречне та інформативне. Ініціювання та підтримання обміну навіть у разі неочікуваного повороту подій. Правильне усування явного непорозуміння із застосуванням перевірок, підтверджень та уточнень

2. Шкала оцінювання рівнів володіння мовою: рівень нижче робочого, початковий рівень та рівень нижче початкового

Рівень

Вимова
Використовує діалект і/або акцент, зрозумілий в авіаційному співтоваристві

Структура:
Відповідні граматичні структури і мовні звороти визначаються функціями мови згідно з завданням

Словниковий запас

Вільне володіння мовою

Мовне сприйняття

Взаємодія

РІВЕНЬ НИЖЧЕ РОБОЧОГО

3

Вимова, наголос, ритм та інтонація знаходяться під впливом рідної мови або регіональних особливостей та часто перешкоджають розумінню

Відхилення від належних основних граматичних структур та від правильної побудови речень у передбачуваних ситуаціях. Помилки часто впливають на розуміння

Запас слів та правильність їх використання зазвичай достатні для ефективного спілкування на загальні, конкретні та пов'язані з роботою теми, але лексикон обмежений, а добір слів часто неправильний. Нездатність висловити правильно думку іншими словами через нестачу запасу слів

Підтримання розмови протягом певного часу, але часто трапляються неправильна побудова фраз та довгі паузи. Невпевненість або повільне розуміння мови може перешкоджати ефективному спілкуванню. Слова-паразити інколи заважають розумінню

Часто правильне розуміння загальних, конкретних та пов'язаних з роботою тем, коли акцент або інша особливість мовлення є загальнозрозумілими для міжнародної спільноти користувачів. Можливі випадки непорозуміння лінгвістичних чи ситуативних особливостей або за умов неочікуваного повороту подій

Реакція іноді негайна, доречна та інформативна. Відносна легкість в ініціюванні та підтримці спілкування на знайомі теми та в очікуваних ситуаціях. У разі неочікуваного повороту подій взаємодія в основному неадекватна

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

2

Вимова, наголос, ритм та інтонація знаходяться під сильним впливом рідної мови або регіональних особливостей, що зазвичай перешкоджає розумінню

Наявна здатність оперувати обмеженою кількістю простих, завчених граматичних конструкцій та речових шаблонів

Запас слів обмежений і складається тільки з окремих слів та засвоєних фраз

Застосування коротких, ізольованих, завчених фраз з частими паузами та використовування слів-паразитів, які перешкоджають розумінню при виборі виразів та артикуляції менше знайомих слів

Розуміння обмежене окремими, вивченими фразами, коли вони ретельно та повільно артикулюються

Реакція уповільнена та часто неадекватна. Спілкування обмежується простим обміном звичайною інформацією

РІВЕНЬ НИЖЧЕ ПОЧАТКОВОГО

1

Знання на рівні нижче початкового

Знання на рівні нижче початкового

Знання на рівні нижче початкового

Знання на рівні нижче початкового

Знання на рівні нижче початкового

Знання на рівні нижче початкового

 

Доповнення 2 до додатка 1
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМИ ТА ПІДТЕМИ
за етапами початкової підготовки диспетчерів УПР

БАЗОВА ПІДГОТОВКА

ЗМІСТ

ДИСЦИПЛІНА 1: ВСТУП ДО КУРСУ

ДИСЦИПЛІНА 2: АВІАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ДИСЦИПЛІНА 3: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

ДИСЦИПЛІНА 4: МЕТЕОРОЛОГІЯ

ДИСЦИПЛІНА 5: НАВІГАЦІЯ

ДИСЦИПЛІНА 6: ПОВІТРЯНЕ СУДНО

ДИСЦИПЛІНА 7: ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР

ДИСЦИПЛІНА 8: СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ДИСЦИПЛІНА 9: ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ДИСЦИПЛІНА 1: ВСТУП ДО КУРСУ

ТЕМА INTRB - ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

Підтема INTRB 1.1 - Вступ до курсу

Підтема INTRB 1.2 - Адміністрування курсу

Підтема INTRB 1.3 - Навчальні матеріали та навчальна документація

ТЕМА INTRB 2 - ВСТУП ДО КУРСУ ПІДГОТОВКИ ДИСПЕТЧЕРА УПР

Підтема INTRB 2.1 - Зміст курсу та організація

Підтема INTRB 2.2 - Характерні особливості підготовки

Підтема INTRB 2.3 - Процес оцінювання

ТЕМА INTRB 3 - ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПЕРСПЕКТИВОЮ РОБОТИ ДИСПЕТЧЕРА УПР

Підтема INTRB 3.1 - Перспектива роботи

ДИСЦИПЛІНА 2: АВІАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ТЕМА LAWB 1 - ВСТУП

Підтема LAWB 1.1 - Актуальність авіаційного законодавства

ТЕМА LAWB 2 - МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Підтема LAWB 2.1 - Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO)

Підтема LAWB 2.2 - Європейські та інші агентства

Підтема LAWB 2.3 - Авіаційні асоціації

ТЕМА LAWB 3 - НАЦІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Підтема LAWB 3.1 - Мета та функції

Підтема LAWB 3.2 - Національні нормативно-правові акти

Підтема LAWB 3.3 - Уповноважений орган

Підтема LAWB 3.4 - Національні авіаційні асоціації

ТЕМА LAWB 4 - УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ ПРИ ОПР

Підтема LAWB 4.1 - Регулювання безпеки польотів

Підтема LAWB 4.2 - Система управління безпекою польотів

ТЕМА LAWB 5 - ПРАВИЛА ТА РЕГЛАМЕНТИ

Підтема LAWB 5.1 - Одиниці виміру

Підтема LAWB 5.2 - Видача свідоцтв/сертифікатів диспетчерам УПР

Підтема LAWB 5.3 - Огляд аеронавігаційного обслуговування та обслуговування повітряного руху

Підтема LAWB 5.4 - Правила польотів

Підтема LAWB 5.5 - Повітряний простір та маршрути ОПР

Підтема LAWB 5.6 - План польоту

Підтема LAWB 5.7 - Аеродроми

Підтема LAWB 5.8 - Процедури очікування для польотів за ППП

Підтема LAWB 5.9 - Процедури очікування для польотів за ПВП

ДИСЦИПЛІНА 3: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ (ОрПР)

ТЕМА ATMB 1 - ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

Підтема ATMB 1.1 - Застосування одиниць виміру

Підтема ATMB 1.2 - Диспетчерське обслуговування повітряного руху (ATC)

Підтема ATMB 1.3 - Польотно-інформаційне обслуговування (FIS)

Підтема ATMB 1.4 - Аварійне обслуговування

Підтема ATMB 1.5 - Консультативне обслуговування повітряного руху

Підтема ATMB 1.6 - Організація потоків повітряного руху та пропускна спроможність системи ОПР

Підтема ATMB 1.7 - Управління використанням повітряного простору (УВПП)

ТЕМА ATMB 2 - АЛЬТИМЕТРІЯ ТА РОЗПОДІЛ РІВНІВ ПОЛЬОТУ

Підтема ATMB 2.1 - Альтиметрія

Підтема ATMB 2.2 - Ешелон переходу

Підтема ATMB 2.3 - Розподіл рівнів польоту

ТЕМА ATMB 3 - РАДІОТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК

Підтема ATMB 3.1 - Загальні правила ведення радіотелефонного зв'язку

ТЕМА ATMB 4 - ДИСПЕТЧЕРСЬКІ ДОЗВОЛИ ТА ВКАЗІВКИ

Підтема ATMB 4.1 - Тип та зміст диспетчерських дозволів

Підтема ATMB 4.2 - Диспетчерські вказівки

ТЕМА ATMB 5 - КООРДИНАЦІЯ

Підтема ATMB 5.1 - Принципи, типи та зміст координації

Підтема ATMB 5.2 - Необхідність координації

Підтема ATMB 5.3 - Засоби координації

ТЕМА ATMB 6 - ВІДОБРАЖЕННЯ ДАННИХ

Підтема ATMB 6.1 - Відбір даних

Підтема ATMB 6.2 - Обробка даних

ТЕМА ATMB 7 - ЕШЕЛОНУВАННЯ

Підтема ATMB 7.1 - Вертикальне ешелонування та процедури

Підтема ATMB 7.2 - Горизонтальне ешелонування та процедури

Підтема ATMB 7.3 - Візуальне ешелонування

Підтема ATMB 7.4 - Аеродромне ешелонування та процедури

Підтема ATMB 7.5 - Ешелонування з використанням засобів спостереження ОПР

Підтема ATMB 7.6 - Ешелонування з урахуванням турбулентності сліду

ТЕМА ATMB 8 - БОРТОВІ СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕНЬ ТА НАЗЕМНІ МЕРЕЖІ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ

Підтема ATMB 8.1 - Бортові системи попередження зіткнень

Підтема ATMB 8.2 - Наземні мережі безпеки

ТЕМА ATMB 9 - БАЗОВІ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ

Підтема ATMB 9.1 - Процес організації руху

Підтема ATMB 9.2 - Базові практичні навички, що застосовуються до всіх рейтингів

Підтема ATMB 9.3 - Базові практичні навички, пов'язані з аеродромом

Підтема ATMB 9.4 - Базові практичні навички щодо засобів спостереження

ДИСЦИПЛІНА 4: МЕТЕОРОЛОГІЯ

ТЕМА METB 1 - ВСТУП

Підтема METB 1.1 - Застосування одиниць виміру

Підтема METB 1.2 - Авіація та метеорологія

Підтема METB 1.3 - Організація метеорологічного обслуговування

ТЕМА METB 2 - АТМОСФЕРА

Підтема METB 2.1 - Структура та будова

Підтема METB 2.2 - Стандартна атмосфера

Підтема METB 2.3 - Тепло та температура

Підтема METB 2.4 - Вода в атмосфері

Підтема METB 2.5 - Атмосферний тиск

ТЕМА METB 3 - ЦИРКУЛЯЦІЯ АТМОСФЕРИ

Підтема METB 3.1 - Загальна циркуляція повітря

Підтема METB 3.2 - Повітряні маси та фронтальні системи

Підтема METB 3.3 - Мезомасштабні системи

Підтема METB 3.4 - Вітер

ТЕМА METB 4 - МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА

Підтема METB 4.1 - Хмари

Підтема METB 4.2 - Типи опадів

Підтема METB 4.3 - Видимість

Підтема METB 4.4 - Небезпечні для авіації явища погоди

ТЕМА METB 5 - МЕТЕОРОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВІАЦІЇ

Підтема METB 5.1 - Повідомлення та доповіді

ДИСЦИПЛІНА 5: НАВІГАЦІЯ

ТЕМА NAVB 1 - ВСТУП

Підтема NAVB 1.1 - Застосування одиниць виміру

Підтема NAVB 1.2 - Мета та використання навігації

ТЕМА NAVB 2 - ЗЕМЛЯ

Підтема NAVB 2.1 - Місцезнаходження та рух Землі

Підтема NAVB 2.2 - Система координат, напрямок та відстань

Підтема NAVB 2.3 - Магнетизм

ТЕМА NAVB 3 - МАПИ ТА АЕРОНАВІГАЦІЙНІ КАРТИ

Підтема NAVB 3.1 - Створення мап та геодезичні проекції

Підтема NAVB 3.2 - Мапи та карти, що використовуються в авіації

ТЕМА NAVB 4 - ОСНОВИ НАВІГАЦІЇ

Підтема NAVB 4.1 - Вплив вітру

Підтема NAVB 4.2 - Швидкість

Підтема NAVB 4.3 - Візуальна навігація

Підтема NAVB 4.4 - Навігаційні аспекти планування польотів

ТЕМА NAVB 5 - НАВІГАЦІЯ ЗА ПРИЛАДАМИ

Підтема NAVB 5.1 - Наземні радіотехнічні системи навігації

Підтема NAVB 5.2 - Інерційні системи навігації

Підтема NAVB 5.3 - Супутникові системи навігації

Підтема NAVB 5.4 - Процедури заходження на посадку за приладами

ТЕМА NAVB 6 - НАВІГАЦІЯ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

Підтема NAVB 6.1 - Принципи та переваги зональної навігації

Підтема NAVB 6.2 - Вступ до навігації, що базується на експлуатаційних характеристиках

Підтема NAVB 6.3 - Застосування навігації, що базується на експлуатаційних характеристиках

ТЕМА NAVB 7 - РОЗВИТОК НАВІГАЦІЇ

Підтема NAVB 7.1 - Перспективи розвитку навігації

ДИСЦИПЛІНА 6: ПОВІТРЯНЕ СУДНО

ТЕМА ACFTB 1 - ВСТУП

Підтема ACFTB 1.1 - Застосування одиниць виміру

Підтема ACFTB 1.2 - Авіація та повітряне судно

ТЕМА ACFTB 2 - Принципи польоту

Підтема ACFTB 2.1 - Сили, що діють на повітряне судно

Підтема ACFTB 2.2 - Основні елементи конструкції повітряного судна та керування повітряним судном

Підтема ACFTB 2.3 - Експлуатаційні режими польоту

ТЕМА ACFTB 3 - КАТЕГОРІЇ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Підтема ACFTB 3.1 - Категорії повітряних суден

Підтема ACFTB 3.2 - Класифікація повітряних суден за категорією турбулентності супутнього сліду

Підтема ACFTB 3.3 - Класифікація ICAO повітряних суден за швидкостями при заходженні на посадку

Підтема ACFTB 3.4 - Класифікація повітряних суден за категоріями захисту навколишнього середовища

ТЕМА ACFTB 4 - ДАНІ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFTB 4.1 - Розпізнавання типів повітряних суден

Підтема ACFTB 4.2 - Дані льотно-технічних характеристик ПС

ТЕМА ACFTB 5 - АВІАЦІЙНІ ДВИГУНИ

Підтема ACFTB 5.1 - Поршневі двигуни

Підтема ACFTB 5.2 - Реактивні двигуни

Підтема ACFTB 5.3 - Турбогвинтові двигуни

Підтема ACFTB 5.4 - Авіаційне паливо

ТЕМА ACFTB 6 - СИСТЕМИ ТА ПРИЛАДИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFTB 6.1 - Пілотажні прибори

Підтема ACFTB 6.2 - Навігаційні прилади

Підтема ACFTB 6.3 - Прилади, пов'язані з контролем роботи двигуна

Підтема ACFTB 6.4 - Системи повітряного судна

ТЕМА ACFTB 7 - ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЛЬОТНО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFTB 7.1 - Фактори на етапі зльоту

Підтема ACFTB 7.2 - Фактори на етапі набирання висоти

Підтема ACFTB 7.3 - Фактори на етапі крейсерського польоту

Підтема ACFTB 7.4 - Фактори на етапі зниження та початкового заходження на посадку

Підтема ACFTB 7.5 - Фактори на кінцевому заходженні на посадку та при посадці

Підтема ACFTB 7.6 - Економічні фактори

Підтема ACFTB 7.7 - Фактори навколишнього середовища

ДИСЦИПЛІНА 7: ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР

ТЕМА HUMB 1 - ВСТУП

Підтема HUMB 1.1 - Методи навчання

Підтема HUMB 1.2 - Актуальність людського фактору при диспетчерському обслуговуванні повітряного руху

Підтема HUMB 1.3 - Людський фактор та диспетчерське обслуговування повітряного руху

ТЕМА HUMB 2 - ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮДИНИ

Підтема HUMB 2.1 - Індивідуальна поведінка

Підтема HUMB 2.2 - Культура безпеки та професійна поведінка

Підтема HUMB 2.3 - Здоров'я та самопочуття

Підтема HUMB 2.4 - Командна робота

Підтема HUMB 2.5 - Основні потреби людини на роботі

Підтема HUMB 2.6 - Стрес

ТЕМА HUMB 3 - ЛЮДСЬКІ ПОМИЛКИ

Підтема HUMB 3.1 - Небезпека помилок

Підтема HUMB 3.2 - Визначення людських помилок

Підтема HUMB 3.3 - Класифікація людських помилок

Підтема HUMB 3.4 - Аналіз ризиків та управління ризиками

ТЕМА HUMB 4 - КОМУНІКАЦІЯ

Підтема HUMB 4.1 - Значимість правильного застосування комунікації при диспетчерському обслуговуванні повітряного руху

Підтема HUMB 4.2 - Комунікаційний процес

HUMB 4.3 - Види комунікації

ТЕМА HUMB 5 - РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Підтема HUMB 5.1 - Ергономіка та потреба у добре продуманому дизайні

Підтема HUMB 5.2 - Обладнання та засоби

Підтема HUMB 5.3 - Автоматизація

ДИСЦИПЛІНА 8: СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ТЕМА EQPSB 1 - ОБЛАДНАННЯ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ОПР

Підтема EQPSB 1.1 - Основні типи диспетчерського обладнання ОПР

ТЕМА EQPSB 2 - РАДІО

Підтема EQPSB 2.1 - Теорія радіо

Підтема EQPSB 2.2 - Пеленгування

ТЕМА EQPSB 3 - Обладнання авіаційного електрозв'язку

Підтема EQPSB 3.1 - Авіаційний повітряний радіозв'язок

Підтема EQPSB 3.2 - Авіаційний наземний електрозв'язок між органами обслуговування повітряного руху / робочими місцями

Підтема EQPSB 3.3 - Лінії електрозв'язку для передачі даних

Підтема EQPSB 3.4 - Авіаційний електрозв'язок, що використовується авіакомпаніями

ТЕМА EQPSB 4 - ВСТУП ДО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Підтема EQPSB 4.1 - Концепція спостереження при ОПР

ТЕМА EQPSB 5 - РАДІОЛОКАТОР

Підтема EQPSB 5.1 - Принципи роботи радіолокатора

Підтема EQPSB 5.2 - Первинний радіолокатор

Підтема EQPSB 5.3 - Вторинний радіолокатор

Підтема EQPSB 5.4 - Використання радіолокаторів

Підтема EQPSB 5.5 - Режим "S"

ТЕМА EQPSB 6 - АВТОМАТИЧНЕ ЗАЛЕЖНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Підтема EQPSB 6.1 - Принципи роботи автоматичного залежного спостереження

Підтема EQPSB 6.2 - Використання автоматичного залежного спостереження

ТЕМА EQPSB 7 - Багатопозиційна система спостереження (MLAT)

Підтема EQPSB 7.1 - Принципи роботи багатопозиційної системи спостереження

Підтема EQPSB 7.2 - Використання багатопозиційної системи спостереження

ТЕМА EQPSB 8 - ОБРОБКА ДАНИХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Підтема EQPSB 8.1 - Мережа передачі даних спостереження

Підтема EQPSB 8.2 - Принципи роботи мережі передачі даних спостереження

ТЕМА EQPSB 9 - ОБЛАДНАННЯ МАЙБУТНЬОГО

Підтема EQPSB 9.1 - Нові розробки

ТЕМА EQPSB 10 - АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПР

Підтема EQPSB 10.1 - Принципи автоматизації

Підтема EQPSB 10.2 - Мережа авіаційного фіксованого електрозв'язку (АФТН)

Підтема EQPSB 10.3 - Автоматичний обмін польотними даними за протоколом OLDI

Підтема EQPSB 10.4 - Системи автоматичного розповсюдження інформації

ТЕМА EQPSB 11 - РОБОЧІ МІСЦЯ

Підтема EQPSB 11.1 - Обладнання робочих місць

Підтема EQPSB 11.2 - Контроль аеродрому

Підтема EQPSB 11.3 - Контроль підходу

Підтема EQPSB 11.4 - Контроль району

ДИСЦИПЛІНА 9: ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ТЕМА PENB 1 - ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Підтема PENB 1.1 - Засоби ОПР та аеродрому

ТЕМА PENB 2 - КОРИСТУВАЧІ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

Підтема PENB 2.1 - Цивільна авіація

Підтема PENB 2.2 - Військові

Підтема PENB 2.3 - Очікування та вимоги пілотів

ТЕМА PENB 3 - ВІДНОСИНИ З КОРИСТУВАЧАМИ

Підтема PENB 3.1 - Відносини з користувачами

ТЕМА PENB 4 - ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Підтема PENB 4.1 - Захист навколишнього середовища

 

Доповнення 3 до додатка 1
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМИ ТА ПІДТЕМИ
за етапами початкової підготовки диспетчерів УПР

РЕЙТИНГОВА ПІДГОТОВКА

РЕЙТИНГ ADV

ЗМІСТ

ДИСЦИПЛІНА 1: ВСТУП ДО КУРСУ

ДИСЦИПЛІНА 2: АВІАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ДИСЦИПЛІНА 3: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

ДИСЦИПЛІНА 4: МЕТЕОРОЛОГІЯ

ДИСЦИПЛІНА 5: НАВІГАЦІЯ

ДИСЦИПЛІНА 6: ПОВІТРЯНЕ СУДНО

ДИСЦИПЛІНА 7: ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР

ДИСЦИПЛІНА 8: СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ДИСЦИПЛІНА 9: ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ДИСЦИПЛІНА 10: АВАРІЙНІ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

ДИСЦИПЛІНА 11: АЕРОДРОМИ

ДИСЦИПЛІНА 1: ВСТУП ДО КУРСУ

ТЕМА INTR 1 - ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

Підтема INTR 1.1 - Вступ до курсу

Підтема INTR 1.2 - Адміністрування курсу

Підтема INTR 1.3 - Навчальні матеріали та навчальна документація

ТЕМА INTR 2 - ВСТУП ДО КУРСУ

Підтема INTR 2.1 - Зміст курсу та організація

Підтема INTR 2.2 - Характерні особливості підготовки

Підтема INTR 2.3 - Процес оцінювання

ДИСЦИПЛІНА 2: АВІАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ТЕМА LAW 1 - ВИДАЧА СВІДОЦТВ ДИСПЕТЧЕРА УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ / ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЇХ КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Підтема LAW 1.1 - Права та умови

ТЕМА LAW 2 - ПРАВИЛА ТА РЕГЛАМЕНТИ

Підтема LAW 2.1 - Доповіді

Підтема LAW 2.2 - Повітряний простір

ТЕМА LAW 3 - УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ ПРИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

Підтема LAW 3.1 - Процес надання зворотного зв'язку

Підтема LAW 3.2 - Проведення розслідувань з безпеки польотів

ДИСЦИПЛІНА 3: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

ТЕМА ATM 1 - НАДАННЯ ПОСЛУГ

Підтема АТМ 1.1 - Аеродромне диспетчерське обслуговування (ATC)

Підтема ATM 1.2 - Польотно-інформаційне обслуговування (FIS)

Підтема ATM 1.3 - Аварійне обслуговування/сповіщення (ALRS)

Підтема ATM 1.4 - Організація потоків повітряного руху та пропускна спроможність системи ОПР

ТЕМА ATM 2 - КОМУНІКАЦІЯ

Підтема ATM 2 - Ефективне ведення комунікації

ТЕМА ATM 3 - ДИСПЕТЧЕРСЬКІ ДОЗВОЛИ ТА ВКАЗІВКИ

Підтема ATM 3.1 - Диспетчерські дозволи

Підтема ATM 3.2 - Диспетчерські вказівки

ТЕМА ATM 4 - КООРДИНАЦІЯ

Підтема ATM 4.1 - Необхідність координації

Підтема ATM 4.2 - Засоби та методи координації

Підтема ATM 4.3 - Процедури координації

ТЕМА ATM 5 - АЛЬТИМЕТРІЯ ТА РОЗПОДІЛ РІВНІВ ПОЛЬОТУ

Підтема ATM 5.1 - Альтиметрія

ТЕМА ATM 6 - ЕШЕЛОНУВАННЯ

Підтема ATM 6.1 - Ешелонування між повітряними суднами, що вилітають

Підтема ATM 6.2 - Ешелонування між повітряними суднами, що прибувають, або між ПС, що прибувають та вилітають

Підтема ATM 6.3 - Повздовжнє ешелонування, що базується на часі з урахуванням турбулентності сліду

Підтема ATM 6.4 - Скорочені мінімуми ешелонування

ТЕМА ATM 7 - БОРТОВІ СИСТЕМИ ПОПЕРДЖЕННЯ ЗІТКНЕНЬ ТА НАЗЕМНІ МЕРЕЖІ БЕЗПЕКИ

Підтема ATM 7.1 - Бортові системи попередження зіткнень

Підтема ATM 7.2 - Наземні мережі безпеки

ТЕМА ATM 8 - ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ

Підтема ATM 8.1 - Управління даними

ТЕМА ATM 9 - ОПЕРАЦІЙНЕ (ЗМОДЕЛЬОВАНЕ) СЕРЕДОВИЩЕ

Підтема ATM 9.1 - Цілісність операційного середовища

Підтема ATM 9.2 - Перевірка чинності робочих процедур

Підтема ATM 9.3 - Передавання та приймання чергування

ТЕМА ATM 10 - НАДАННЯ АЕРОДРОМНОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Підтема ATM 10.1 - Відповідальність за надання послуг

Підтема ATM 10.2 - Функції аеродромної диспетчерської вишки

Підтема ATM 10.3 - Процес організації руху

Підтема ATM 10.4 - Наземні аеронавігаційні вогні

Підтема ATM 10.5 - Надання аеродромною диспетчерською вишкою інформації повітряному судну

Підтема ATM 10.6 - Диспетчерське обслуговування аеродромного руху

Підтема ATM 10.7 - Контроль за рухом повітряних суден в аеродромному колі польотів

Підтема ATM 10.8 - Робоча злітно-посадкова смуга

ДИСЦИПЛІНА 4: МЕТЕОРОЛОГІЯ

ТЕМА MET 1 - МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА

Підтема MET 1.1 - Метеорологічні явища

ТЕМА MET 2 - ДЖЕРЕЛА МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДАНИХ

Підтема MET 2.1 - Метеорологічні прилади

Підтема MET 2.2 - Інші джерела метеорологічних даних

ДИСЦИПЛІНА 5: НАВІГАЦІЯ

ТЕМА NAV 1 - АЕРОНАВІГАЦІЙНІ КАРТИ ТА МАПИ

Підтема NAV 1.1 - Мапи та карти

ТЕМА NAV 2 - НАВІГАЦІЯ ЗА ПРИЛАДАМИ

Підтема NAV 2.1 - Навігаційні системи

Підтема NAV 2.2 - Стабілізоване заходження на посадку

ДИСЦИПЛІНА 6: ПОВІТРЯНЕ СУДНО

ТЕМА ACFT 1 - ПРИЛАДИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFT 1 - Прилади повітряного судна

ТЕМА ACFT 2 - Категорії повітряних суден

Підтема ACFT 2.1 - Турбулентність супутнього сліду

ТЕМА ACFT 3 - ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЛЬОТНО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFT 3.1 - Фактори на етапі зльоту

Підтема ACFT 3.2 - Фактори на етапі набирання висоти

Підтема ACFT 3.3 - Фактори на кінцевому заходженні на посадку та при посадці

Підтема ACFT 3.4 - Економічні фактори

Підтема ACFT 3.5 - Фактори навколишнього середовища

ТЕМА ACFT 4 - ДАНІ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFT 4.1 - Розпізнавання типів повітряних суден

Підтема ACFT 4.2 - Дані льотно-технічних характеристик ПС

ДИСЦИПЛІНА 7: ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР

ТЕМА HUM 1 - ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

Підтема HUM 1.1 - Когнітивні фактори

ТЕМА HUM 2 - МЕДИЧНІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

Підтема HUM 2.1 - Втома

Підтема HUM 2.2 - Працездатність

ТЕМА HUM 3 - СОЦІАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ

Підтема HUM 3.1 - Управління ресурсами команди (TRM)

Підтема HUM 3.2 - Командна робота та командні ролі

Підтема HUM 3.3 - Відповідальна поведінка

ТЕМА HUM 4 - СТРЕС

Підтема HUM 4.1 - Стрес

Підтема HUM 4.2 - Управління стресом

ТЕМА HUM 5 - ЛЮДСЬКІ ПОМИЛКИ

Підтема HUM 5.1 - Людські помилки

Підтема HUM 5.2 - Порушення правил

ТЕМА HUM 6 - СПІЛЬНА РОБОТА

Підтема HUM 6.1 - Спілкування

Підтема HUM 6.2 - Спільна робота в межах одного району відповідальності

Підтема HUM 6.3 - Спільна робота між різними районами відповідальності

Підтема HUM 6.4 - Взаємодія між диспетчером УПР та пілотом

ДИСЦИПЛІНА 8: СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ТЕМА EQPS 1 - АВІАЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК

Підтема EQPS 1.1 - Авіаційний повітряний радіозв'язок

Підтема EQPS 1.2 - Інші види авіаційного електрозв'язку

ТЕМА EQPS 2 - АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПР

Підтема EQPS 2.1 - Мережа авіаційного фіксованого електрозв'язку (АФТН)

Підтема EQPS 2.2 - Автоматичний обмін даними

ТЕМА EQPS 3 - РОБОЧІ МІСЦЯ ДИСПЕТЧЕРІВ УПР

Підтема EQPS 3.1 - Експлуатація та моніторинг обладнання

Підтема EQPS 3.2 - Дисплеї повітряної обстановки та інформаційні системи

Підтема EQPS 3.3 - Системи польотних даних

ТЕМА EQPS 4 - ОБЛАДНАННЯ МАЙБУТНЬОГО

Підтема EQPS 4.1 - Нові розробки

ТЕМА EQPS 5 - ОБМЕЖЕННЯ СИСТЕМ / ОБЛАДНАННЯ ТА ПОГІРШЕННЯ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК

Підтема EQPS 5.1 - Реакція на обмеження

Підтема EQPS 5.2 - Погіршення характеристик обладнання електрозв'язку

Підтема EQPS 5.3 - Погіршення характеристик навігаційного обладнання

ДИСЦИПЛІНА 9: ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ТЕМА PEN 1 - ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Підтема PEN 1.1 - Відвідування аеродрому в навчальних цілях

ТЕМА PEN 2 - КОРИСТУВАЧІ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

Підтема PEN 2.1 - Співпраця, пов'язана з цивільною діяльністю щодо обслуговування повітряного руху

Підтема PEN 2.2 - Співпраця, пов'язана з військовою діяльністю щодо обслуговування повітряного руху

ТЕМА PEN 3 - ВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ

Підтема PEN 3.1 - Надання послуг та вимоги користувачів

ТЕМА PEN 4 - ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Підтема PEN 4.1 - Захист навколишнього середовища

ДИСЦИПЛІНА 10: АВАРІЙНІ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

ТЕМА ABES 1 - АВАРІЙНІ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ (ABES)

Підтема ABES 1.1 - Огляд аварійних та позаштатних ситуацій

ТЕМА ABES 2 - УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК

Підтема ABES 2.1 - Ефективність комунікації

Підтема ABES 2.2 - Уникнення ментальних перевантажень

Підтема ABES 2.3 - Взаємодія повітря/земля

ТЕМА ABES 3 - ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВИНИКНЕННІ АВАРІЙНИХ ТА ПОЗАШТАТНИХ СИТУАЦІЙ

Підтема ABES 3.1 - Застосування процедур при виникненні аварійних та позаштатних ситуацій

Підтема ABES 3.2 - Відмова радіозв'язку

Підтема ABES 3.3 - Незаконне втручання в діяльність цивільної авіації та загроза вибуху повітряного судна

Підтема ABES 3.4 - Значне відхилення повітряного судна від заданого маршруту (втрата орієнтування) або наявність неідентифікованого повітряного судна

Підтема ABES 3.5 - Несанкціонований виїзд на злітно-посадкову смугу

ДИСЦИПЛІНА 11: АЕРОДРОМИ

ТЕМА AGA 1 - ДАНІ ТА ПЛАН АЕРОДРОМУ, КООРДИНАЦІЯ

Підтема AGA 1.1 - Визначення

Підтема AGA 1.2 - Координація

ТЕМА AGA 2 - РОБОЧА ПЛОЩА

Підтема AGA 2.1 - Робоча площа

Підтема AGA 2.2 - Площа маневрування

Підтема AGA 2.3 - Злітно-посадкові смуги

ТЕМА AGA 3 - ПЕРЕШКОДИ

Підтема AGA 3.1 - Вільний від перешкод повітряний простір навколо аеродрому

ТЕМА AGA 4 - РІЗНЕ ОБЛАДНАННЯ

Підтема AGA 4.1 - Місця розташування

 

Доповнення 4 до додатка 1
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМИ ТА ПІДТЕМИ
за етапами початкової підготовки диспетчерів УПР

РЕЙТИНГОВА ПІДГОТОВКА

РЕЙТИНГ ADI (TWR)

ЗМІСТ

ДИСЦИПЛІНА 1: ВСТУП ДО КУРСУ

ДИСЦИПЛІНА 2: АВІАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ДИСЦИПЛІНА 3: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

ДИСЦИПЛІНА 4: МЕТЕОРОЛОГІЯ

ДИСЦИПЛІНА 5: НАВІГАЦІЯ

ДИСЦИПЛІНА 6: ПОВІТРЯНЕ СУДНО

ДИСЦИПЛІНА 7: ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР

ДИСЦИПЛІНА 8: СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ДИСЦИПЛІНА 9: ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ДИСЦИПЛІНА 10: АВАРІЙНІ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

ДИСЦИПЛІНА 11: АЕРОДРОМИ

ДИСЦИПЛІНА 1: ВСТУП ДО КУРСУ

ТЕМА INTR 1 - ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

Підтема INTR 1.1 - Вступ до курсу

Підтема INTR 1.2 - Адміністрування курсу

Підтема INTR 1.3 - Навчальні матеріали та навчальна документація

ТЕМА INTR 2 - ВСТУП ДО КУРСУ

Підтема INTR 2.1 - Зміст та структура курсу

Підтема INTR 2.2 - Характерні особливості підготовки

Підтема INTR 2.3 - Процес оцінювання

ДИСЦИПЛІНА 2: АВІАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ТЕМА LAW 1 - ВИДАЧА СВІДОЦТВ ДИСПЕТЧЕРА УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ / ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЇХ КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Підтема LAW 1.1 - Права та умови

ТЕМА LAW 2 - ПРАВИЛА ТА РЕГЛАМЕНТИ

Підтема LAW 2.1 - Доповіді

Підтема LAW 2.2 - Повітряний простір

ТЕМА LAW 3 - УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ ПРИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

Підтема LAW 3.1 - Процес надання зворотного зв'язку

Підтема LAW 3.2 - Проведення розслідувань з безпеки польотів

ДИСЦИПЛІНА 3: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

ТЕМА ATM 1 - НАДАННЯ ПОСЛУГ

Підтема ATM 1.1 - Аеродромне диспетчерське обслуговування (ATC)

Підтема ATM 1.2 - Польотно-інформаційне обслуговування (FIS)

Підтема ATM 1.3 - Аварійне обслуговування/сповіщення (ALRS)

Підтема ATM 1.4 - Організація потоків повітряного руху та пропускна спроможність системи ОПР

ТЕМА ATM 2 - КОМУНІКАЦІЯ

Підтема ATM 2 - Ефективне ведення комунікації

ТЕМА ATM 3 - ДИСПЕТЧЕРСЬКІ ДОЗВОЛИ ТА ВКАЗІВКИ

Підтема ATM 3.1 - Диспетчерські дозволи

Підтема ATM 3.2 - Диспетчерські вказівки

ТЕМА ATM 4 - КООРДИНАЦІЯ

Підтема ATM 4.1 - Необхідність координації

Підтема ATM 4.2 - Засоби та методи координації

Підтема ATM 4.3 - Процедури координації

ТЕМА ATM 5 - АЛЬТИМЕТРІЯ ТА РОЗПОДІЛ РІВНІВ ПОЛЬОТУ

Підтема ATM 5.1 - Альтиметрія

Підтема ATM 5.2 - Запас висоти над місцевістю

ТЕМА ATM 6 - ЕШЕЛОНУВАННЯ

Підтема ATM 6.1 - Ешелонування між повітряними суднами, що вилітають

Підтема ATM 6.2 - Ешелонування між повітряними суднами, що вилітають та прибувають

Підтема ATM 6.3 - Ешелонування між повітряними суднами, що прибувають, або між повітряними суднами, що прибувають та вилітають

Підтема ATM 6.4 - Подовжнє ешелонування, що базується на часі з урахуванням турбулентності сліду

Підтема ATM 6.5 - Скорочені мінімуми ешелонування

ТЕМА ATM 7 - БОРТОВІ СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕНЬ ТА НАЗЕМНІ МЕРЕЖІ БЕЗПЕКИ

Підтема ATM 7.1 - Бортові системи попередження зіткнень

Підтема ATM 7.2 - Наземні мережі безпеки

ТЕМА ATM 8 - ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ

Підтема ATM 8.1 - Управління даними

ТЕМА ATM 9 - ОПЕРАЦІЙНЕ (ЗМОДЕЛЬОВАНЕ) СЕРЕДОВИЩЕ

Підтема ATM 9.1 - Цілісність операційного середовища

Підтема ATM 9.2 - Перевірка чинності робочих процедур

Підтема ATM 9.3 - Передавання та приймання чергування

ТЕМА ATM 10 - НАДАННЯ АЕРОДРОМНОГО ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Підтема ATM 10.1 - Відповідальність за надання послуг

Підтема ATM 10.2 - Функції аеродромної диспетчерської вишки

Підтема ATM 10.3 - Процес організації руху

Підтема ATM 10.4 - Наземні аеронавігаційні вогні

Підтема ATM 10.5 - Надання аеродромною диспетчерською вишкою інформації повітряному судну

Підтема ATM 10.6 - Диспетчерське обслуговування аеродромного руху

Підтема ATM 10.7 - Контроль аеродромного руху

Підтема ATM 10.8 - Робоча злітно-посадкова смуга

ТЕМА ATM 11 - ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ АЕРОДРОМУ ЗА ПРИЛАДАМИ

Підтема ATM 11.1 - Виконання польотів в умовах низької видимості та спеціальних польотів за ПВП

Підтема ATM 11.2 - Повітряний рух, що вилітає

Підтема ATM 11.3 - Повітряний рух, що прибуває

Підтема ATM 11.4 - Удосконалені системи підтримки аеродромного диспетчерського обслуговування

ДИСЦИПЛІНА 4: МЕТЕОРОЛОГІЯ

ТЕМА MET 1 - МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА

Підтема MET 1.1 - Метеорологічні явища

ТЕМА MET 2 - ДЖЕРЕЛА МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДАНИХ

Підтема MET 2.1 - Метеорологічні прилади

Підтема MET 2.2 - Інші джерела метеорологічних даних

ДИСЦИПЛІНА 5: НАВІГАЦІЯ

ТЕМА NAV 1 - АЕРОНАВІГАЦІЙНІ КАРТИ ТА МАПИ

Підтема NAV 1.1 - Мапи та карти

ТЕМА NAV 2 - НАВІГАЦІЯ ЗА ПРИЛАДАМИ

Підтема NAV 2.1 - Навігаційні системи

Підтема NAV 2.2 - Стабілізоване заходження на посадку

Підтема NAV 2.3 - Виліт та прибуття за приладами

Підтема NAV 2.4 - Супутникові системи навігації

Підтема NAV 2.5 - Застосування навігації, що базується на експлуатаційних характеристиках

ДИСЦИПЛІНА 6: ПОВІТРЯНЕ СУДНО

ТЕМА ACFT 1 - ПРИЛАДИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFT 1 - Прилади повітряного судна

ТЕМА ACFT 2 - Категорії повітряних суден

Підтема ACFT 2.1 - Турбулентність супутнього сліду

Підтема ACFT 2.2 - Застосування класифікації ICAO повітряних суден за швидкостями при заходженні на посадку

ТЕМА ACFT 3 - ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЛЬОТНО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFT 3.1 - Фактори на етапі зльоту

Підтема ACFT 3.2 - Фактори на етапі набирання висоти

Підтема ACFT 3.3 - Фактори на кінцевому заходженні на посадку та при посадці

Підтема ACFT 3.4 - Економічні фактори

Підтема ACFT 3.5 - Фактори навколишнього середовища

ТЕМА ACFT 4 - ДАНІ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFT 4.1 - Розпізнавання типів повітряних суден

Підтема ACFT 4.2 - Дані льотно-технічних характеристик

ДИСЦИПЛІНА 7: ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР

ТЕМА HUM 1 - ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

Підтема HUM 1.1 - Когнітивні фактори

ТЕМА HUM 2 - МЕДИЧНІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

Підтема HUM 2.1 - Втома

Підтема HUM 2.2 - Працездатність

ТЕМА HUM 3 - СОЦІАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ

Підтема HUM 3.1 - Управління ресурсами команди (TRM)

Підтема HUM 3.2 - Командна робота та командні ролі

Підтема HUM 3.3 - Відповідальна поведінка

ТЕМА HUM 4 - СТРЕС

Підтема HUM 4.1 - Стрес

Підтема HUM 4.2 - Управління стресом

ТЕМА HUM 5 - ЛЮДСЬКІ ПОМИЛКИ

Підтема HUM 5.1 - Людські помилки

Підтема HUM 5.2 - Порушення правил

ТЕМА HUM 6 - СПІЛЬНА РОБОТА

Підтема HUM 6.1 - Комунікація

Підтема HUM 6.2 - Спільна робота в межах одного району відповідальності

Підтема HUM 6.3 - Спільна робота між різними районами відповідальності

Підтема HUM 6.4 - Взаємодія між диспетчером УПР та пілотом

ДИСЦИПЛІНА 8: СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ТЕМА EQPS 1 - АВІАЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК

Підтема EQPS 1.1 - Авіаційний повітряний радіозв'язок

Підтема EQPS 1.2 - Інші види авіаційного електрозв'язку

ТЕМА EQPS 2 - АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПР

Підтема EQPS 2.1 - Мережа авіаційного фіксованого електрозв'язку (АФТН)

Підтема EQPS 2.2 - Автоматичний обмін даними

ТЕМА EQPS 3 - РОБОЧІ МІСЦЯ ДИСПЕТЧЕРІВ УПР

Підтема EQPS 3.1 - Експлуатація та моніторинг обладнання

Підтема EQPS 3.2 - Дисплеї повітряної обстановки та інформаційні системи

Підтема EQPS 3.3 - Системи польотних даних

ТЕМА EQPS 4 - ОБЛАДНАННЯ МАЙБУТНЬОГО

Підтема EQPS 4.1 - Нові розробки

ТЕМА EQPS 5 - ОБМЕЖЕННЯ СИСТЕМ / ОБЛАДНАННЯ ТА ПОГІРШЕННЯ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК

Підтема EQPS 5.1 - Реакція на обмеження

Підтема EQPS 5.2 - Погіршення характеристик обладнання електрозв'язку

Підтема EQPS 5.3 - Погіршення характеристик навігаційного обладнання

ДИСЦИПЛІНА 9: ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ТЕМА PEN 1 - ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Підтема PEN 1.1 - Відвідування аеродрому в навчальних цілях

ТЕМА PEN 2 - КОРИСТУВАЧІ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

Підтема PEN 2.1 - Співпраця, пов'язана з цивільною діяльністю щодо обслуговування повітряного руху

Підтема PEN 2.2 - Співпраця, пов'язана з військовою діяльністю щодо обслуговування повітряного руху

ТЕМА PEN 3 - ВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ

Підтема PEN 3.1 - Надання послуг та вимоги користувачів

ТЕМА PEN 4 - ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Підтема PEN 4.1 - Захист навколишнього середовища

ДИСЦИПЛІНА 10: АВАРІЙНІ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

ТЕМА ABES 1 -АВАРІЙНІ СУТУАЦІЇ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ (ABES)

Підтема ABES 1.1 - Огляд аварійних та позаштатних ситуацій

ТЕМА ABES 2 - УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК

Підтема ABES 2.1 - Ефективність комунікації

Підтема ABES 2.2 - Уникнення ментальних перевантажень

Підтема ABES 2.3 - Взаємодія повітря/земля

ТЕМА ABES 3 - ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВИНИКНЕННІ АВАРІЙНИХ ТА ПОЗАШТАТНИХ СИТУАЦІЙ

Підтема ABES 3.1 - Застосування процедур при виникненні аварійних та позаштатних ситуацій

Підтема ABES 3.2 - Відмова радіозв'язку

Підтема ABES 3.3 - Незаконне втручання в діяльність цивільної авіації та загроза вибуху повітряного судна

Підтема ABES 3.4 - Значне відхилення повітряного судна від заданого маршруту (втрата орієнтування) або наявність неідентифікованого повітряного судна

Підтема ABES 3.5 - Несанкціонований виїзд на злітно-посадкову смугу

ДИСЦИПЛІНА 11: АЕРОДРОМИ

ТЕМА AGA 1 - ДАНІ ТА ПЛАН АЕРОДРОМУ, КООРДИНАЦІЯ

Підтема AGA 1.1 - Визначення

Підтема AGA 1.2 - Координація

ТЕМА AGA 2 - РОБОЧА ПЛОЩА

Підтема AGA 2.1 - Робоча площа

Підтема AGA 2.2 - Площа маневрування

Підтема AGA 2.3 - Злітно-посадкові смуги

ТЕМА AGA 3 - ПЕРЕШКОДИ

Підтема AGA 3.1 - Вільний від перешкод повітряний простір навколо аеродрому

ТЕМА AGA 4 - РІЗНЕ ОБЛАДНАННЯ

Підтема AGA 4.1 - Місця розташування

 

Доповнення 5 до додатка 1
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМИ ТА ПІДТЕМИ
за етапами початкової підготовки диспетчерів УПР

РЕЙТИНГОВА ПІДГОТОВКА

РЕЙТИНГ APP

ЗМІСТ

ДИСЦИПЛІНА 1: ВСТУП ДО КУРСУ

ДИСЦИПЛІНА 2: АВІАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ДИСЦИПЛІНА 3: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

ДИСЦИПЛІНА 4: МЕТЕОРОЛОГІЯ

ДИСЦИПЛІНА 5: НАВІГАЦІЯ

ДИСЦИПЛІНА 6: ПОВІТРЯНЕ СУДНО

ДИСЦИПЛІНА 7: ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР

ДИСЦИПЛІНА 8: СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ДИСЦИПЛІНА 9: ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ДИСЦИПЛІНА 10: АВАРІЙНІ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

ДИСЦИПЛІНА 11: АЕРОДРОМИ

ДИСЦИПЛІНА 1: ВСТУП ДО КУРСУ

ТЕМА INTR 1 - ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

Підтема INTR 1.1 - Вступ до курсу

Підтема INTR 1.2 - Адміністрування курсу

Підтема INTR 1.3 - Навчальні матеріали та навчальна документація

ТЕМА INTR 2 - ВСТУП ДО КУРСУ

Підтема INTR 2.1 - Зміст курсу та організація

Підтема INTR 2.2 - Характерні особливості підготовки

Підтема INTR 2.3 - Процес оцінювання

ДИСЦИПЛІНА 2: АВІАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ТЕМА LAW 1 - ВИДАЧА СВІДОЦТВ ДИСПЕТЧЕРА УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ /  ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЇХ КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Підтема LAW 1.1 - Права та умови

ТЕМА LAW 2 - ПРАВИЛА ТА РЕГЛАМЕНТИ

Підтема LAW 2.1 - Доповіді

Підтема LAW 2.2 - Повітряний простір

ТЕМА LAW 3 - УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ ПРИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

Підтема LAW 3.1 - Процес надання зворотного зв'язку

Підтема LAW 3.2 - Проведення розслідувань з безпеки польотів

ДИСЦИПЛІНА 3: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

ТЕМА ATM 1 - НАДАННЯ ПОСЛУГ

Підтема ATM 1.1 - Диспетчерське обслуговування повітряного руху (ATC)

Підтема ATM 1.2 - Польотно-інформаційне обслуговування (FIS)

Підтема ATM 1.3 - Аварійне обслуговування/сповіщення (ALRS)

Підтема ATM 1.4 - Організація потоків повітряного руху та пропускна спроможність системи ОПР

Підтема ATM 1.5 - Управління використанням повітряного простору (УВПП)

ТЕМА ATM 2 - КОМУНІКАЦІЯ

Підтема ATM 2 - Ефективне ведення комунікації

ТЕМА ATM 3 - ДИСПЕТЧЕРСЬКІ ДОЗВОЛИ ТА ВКАЗІВКИ

Підтема ATM 3.1 - Диспетчерські дозволи

Підтема ATM 3.2 - Диспетчерські вказівки

ТЕМА ATM 4 - КООРДИНАЦІЯ

Підтема ATM 4.1 - Необхідність координації

Підтема ATM 4.2 - Засоби та методи координації

Підтема ATM 4.3 - Процедури координації

ТЕМА ATM 5 - АЛЬТИМЕТРІЯ ТА РОЗПОДІЛ РІВНІВ ПОЛЬОТУ

Підтема ATM 5.1 - Альтиметрія

Підтема ATM 5.2 - Запас висоти над місцевістю

ТЕМА ATM 6 - ЕШЕЛОНУВАННЯ

Підтема ATM 6.1 - Вертикальне ешелонування

Підтема ATM 6.2 - Горизонтальне ешелонування

Підтема ATM 6.3 - Делегування ешелонування

ТЕМА ATM 7 - БОРТОВІ СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕНЬ ТА НАЗЕМНІ МЕРЕЖІ БЕЗПЕКИ

Підтема ATM 7.1 - Бортові системи попередження зіткнень

ТЕМА ATM 8 - ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ

Підтема ATM 8.1 - Управління даними

ТЕМА ATM 9 - ОПЕРАЦІЙНЕ (ЗМОДЕЛЬОВАНЕ) СЕРЕДОВИЩЕ

Підтема ATM 9.1 - Цілісність операційного середовища

Підтема ATM 9.2 - Перевірка чинності робочих процедур

Підтема ATM 9.3 - Передавання та приймання чергування

ТЕМА ATM 10 - НАДАННЯ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Підтема ATM 10.1 - Відповідальність та обробка інформації

Підтема ATM 10.2 - Диспетчерське обслуговування підходу

Підтема ATM 10.3 - Процес організації руху

Підтема ATM 10.4 - Регулювання повітряного руху

ТЕМА ATM 11 - ЗОНИ ОЧІКУВАННЯ

Підтема ATM 11.1 - Загальні процедури виконання польотів у зоні очікування

Підтема ATM 11.2 - Повітряні судна, що прибувають

ДИСЦИПЛІНА 4: МЕТЕОРОЛОГІЯ

ТЕМА MET 1 - МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА

Підтема MET 1.1 - Метеорологічні явища

ТЕМА MET 2 - ДЖЕРЕЛА МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДАНИХ

Підтема MET 2.1 - Джерела метеорологічних даних

ДИСЦИПЛІНА 5: НАВІГАЦІЯ

ТЕМА NAV 1 - АЕРОНАВІГАЦІЙНІ КАРТИ ТА МАПИ

Підтема NAV 1.1 - Мапи та карти

ТЕМА NAV 2 - НАВІГАЦІЯ ЗА ПРИЛАДАМИ

Підтема NAV 2.1 - Навігаційні системи

Підтема NAV 2.2 - Стабілізоване заходження на посадку

Підтема NAV 2.3 - Виліт та прибуття за приладами

Підтема NAV 2.4 - Навігаційна допомога

Підтема NAV 2.5 - Супутникові системи навігації

Підтема NAV 2.6 - Застосування навігації, що базується на експлуатаційних характеристиках

ДИСЦИПЛІНА 6: ПОВІТРЯНЕ СУДНО

ТЕМА ACFT 1 - ПРИЛАДИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFT 1 - Прилади повітряного судна

ТЕМА ACFT 2 - Категорії повітряних суден

Підтема ACFT 2.1 - Турбулентність супутнього сліду

Підтема ACFT 2.2 - Застосування класифікації ICAO повітряних суден за швидкостями при заходженні на посадку

ТЕМА ACFT 3 - ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЛЬОТНО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFT 3.1 - Фактори на етапі набирання висоти

Підтема ACFT 3.2 - Фактори на етапі крейсерського польоту

Підтема ACFT 3.3 - Фактори на етапі зниження та початкового заходження на посадку

Підтема ACFT 3.4 - Фактори на кінцевому заходженні на посадку та при посадці

Підтема ACFT 3.5 - Економічні фактори

Підтема ACFT 3.6 - Фактори навколишнього середовища

ТЕМА ACFT 4 - ДАНІ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFT 4.1 - Розпізнавання типів повітряного судна

ДИСЦИПЛІНА 7: ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР

ТЕМА HUM 1 - ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

Підтема HUM 1.1 - Когнітивний підхід

ТЕМА HUM 2 - МЕДИЧНІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

Підтема HUM 2.1 - Втома

Підтема HUM 2.2 - Працездатність

ТЕМА HUM 3 - СОЦІАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ

Підтема HUM 3.1 - Управління ресурсами команди (TRM)

Підтема HUM 3.2 - Командна робота та командні ролі

Підтема HUM 3.3 - Відповідальна поведінка

ТЕМА HUM 4 - СТРЕС

Підтема HUM 4.1 - Стрес

Підтема HUM 4.2 - Управління стресом

ТЕМА HUM 5 - ЛЮДСЬКІ ПОМИЛКИ

Підтема HUM 5.1 - Людські помилки

Підтема HUM 5.2 - Порушення правил

ТЕМА HUM 6 - СПІЛЬНА РОБОТА

Підтема HUM 6.1 - Комунікація

Підтема HUM 6.2 - Спільна робота в межах одного району відповідальності

Підтема HUM 6.3 - Спільна робота між різними районами відповідальності

Підтема HUM 6.4 - Взаємодія між диспетчером УПР та пілотом

ДИСЦИПЛІНА 8: СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ТЕМА EQPS 1 - АВІАЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК

Підтема EQPS 1.1 - Авіаційний повітряний радіозв'язок

Підтема EQPS 1.2 - Інші види авіаційного електрозв'язку

ТЕМА EQPS 2 - АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПР

Підтема EQPS 2.1 - Мережа авіаційного фіксованого електрозв'язку (АФТН)

Підтема EQPS 2.2 - Автоматичний обмін даними

ТЕМА EQPS 3 - РОБОЧЕ МІСЦЕ ДИСПЕТЧЕРА УПР

Підтема EQPS 3.1 - Експлуатація та моніторинг обладнання

Підтема EQPS 3.2 - Дисплеї повітряної обстановки та інформаційні системи

Підтема EQPS 3.3 - Системи польотних даних

ТЕМА EQPS 4 - ОБЛАДНАННЯ МАЙБУТНЬОГО

Підтема EQPS 4.1 - Нові розробки

ТЕМА EQPS 5 - ОБМЕЖЕННЯ СИСТЕМ / ОБЛАДНАННЯ ТА ПОГІРШЕННЯ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК

Підтема EQPS 5.1 - Реакція на обмеження

Підтема EQPS 5.2 - Погіршення характеристик обладнання електрозв'язку

Підтема EQPS 5.3 - Погіршення характеристик навігаційного обладнання

ДИСЦИПЛІНА 9: ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ТЕМА PEN 1 - ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Підтема PEN 1.1 - Відвідування органу диспетчерського обслуговування підходу в навчальних цілях

ТЕМА PEN 2 - КОРИСТУВАЧІ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

Підтема PEN 2.1 - Співпраця, пов'язана з цивільною діяльністю щодо обслуговування повітряного руху

Підтема PEN 2.2 - Співпраця, пов'язана з військовою діяльністю щодо обслуговування повітряного руху

ТЕМА PEN 3 - ВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ

Підтема PEN 3.1 - Надання послуг та вимоги користувачів

ТЕМА PEN 4 - ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Підтема PEN 4.1 - Захист навколишнього середовища

ДИСЦИПЛІНА 10: АВАРІЙНІ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

ТЕМА ABES 1 - АВАРІЙНІ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ (ABES)

Підтема ABES 1.1 - Огляд аварійних та позаштатних ситуацій

ТЕМА ABES 2 - УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК

Підтема ABES 2.1 - Ефективність комунікації

Підтема ABES 2.2 - Уникнення ментальних перевантажень

Підтема ABES 2.3 - Взаємодія повітря/земля

ТЕМА ABES 3 - ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОЗАШТАТНИХ ТА АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ

Підтема ABES 3.1 - Застосування процедур при виникненні позаштатних та аварійних ситуацій

Підтема ABES 3.2 - Відмова радіозв'язку

Підтема ABES 3.3 - Незаконне втручання в діяльність цивільної авіації та загроза вибуху повітряного судна

Підтема ABES 3.4 - Значне відхилення повітряного судна від зазначеного маршруту (втрата орієнтування) або наявність неідентифікованого повітряного судна

Підтема ABES 3.5 - Відхилення

ДИСЦИПЛІНА 11: АЕРОДРОМИ

ТЕМА AGA 1 - ДАНІ ТА ПЛАН АЕРОДРОМУ, КООРДИНАЦІЯ

Підтема AGA 1.1 - Визначення

Підтема AGA 1.2 - Координація

ТЕМА AGA 2 - РОБОЧА ПЛОЩА

Підтема AGA 2.1 - Робоча площа

Підтема AGA 2.2 - Площа маневрування

Підтема AGA 2.3 - Злітно-посадкові смуги

ТЕМА AGA 3 - ПЕРЕШКОДИ

Підтема AGA 3.1 - Вільний від перешкод повітряний простір навколо аеродрому

ТЕМА AGA 4 - РІЗНЕ ОБЛАДНАННЯ

Підтема AGA 4.1 - Місця розташування

 

Доповнення 6 до додатка 1
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМИ ТА ПІДТЕМИ
за етапами початкової підготовки диспетчерів УПР

РЕЙТИНГОВА ПІДГОТОВКА

РЕЙТИНГ ACP

ЗМІСТ

ДИСЦИПЛІНА 1: ВСТУП ДО КУРСУ

ДИСЦИПЛІНА 2: АВІАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ДИСЦИПЛІНА 3: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

ДИСЦИПЛІНА 4: МЕТЕОРОЛОГІЯ

ДИСЦИПЛІНА 5: НАВІГАЦІЯ

ДИСЦИПЛІНА 6: ПОВІТРЯНЕ СУДНО

ДИСЦИПЛІНА 7: ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР

ДИСЦИПЛІНА 8: СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ДИСЦИПЛІНА 9: ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ДИСЦИПЛІНА 10: АВАРІЙНІ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

ДИСЦИПЛІНА 1: ВСТУП ДО КУРСУ

ТЕМА INTR 1 - ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

Підтема INTR 1.1 - Вступ до курсу

Підтема INTR 1.2 - Адміністрування курсу

Підтема INTR 1.3 - Навчальні матеріали та навчальна документація

ТЕМА INTR 2 - ВСТУП ДО КУРСУ

Підтема INTR 2.1 - Зміст курсу та організація

Підтема INTR 2.2 - Характерні особливості підготовки

Підтема INTR 2.3 - Процес оцінювання

ДИСЦИПЛІНА 2: АВІАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ТЕМА LAW 1 - ВИДАЧА СВІДОЦТВ ДИСПЕТЧЕРА УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ /  ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЇХ КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Підтема LAW 1.1 - Права та умови

ТЕМА LAW 2 - ПРАВИЛА ТА РЕГЛАМЕНТИ

Підтема LAW 2.1 - Доповіді

Підтема LAW 2.2 - Повітряний простір

ТЕМА LAW 3 - УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ ПРИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

Підтема LAW 3.1 - Процес надання зворотного зв'язку

Підтема LAW 3.2 - Проведення розслідувань з безпеки польотів

ДИСЦИПЛІНА 3: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

ТЕМА ATM 1 - НАДАННЯ ПОСЛУГ

Підтема ATM 1.1 - Диспетчерське обслуговування повітряного руху (ATC)

Підтема ATM 1.2 - Польотно-інформаційне обслуговування (FIS)

Підтема ATM 1.3 - Аварійне обслуговування/сповіщення (ALRS)

Підтема ATM 1.4 - Організація потоків повітряного руху та пропускна спроможність системи ОПР

Підтема ATM 1.5 - Управління використанням повітряного простору (УВПП)

ТЕМА ATM 2 - КОМУНІКАЦІЯ

Підтема ATM 2 - Ефективне ведення комунікації

ТЕМА ATM 3 - ДИСПЕТЧЕРСЬКІ ДОЗВОЛИ ТА ВКАЗІВКИ

Підтема ATM 3.1 - Диспетчерські дозволи

Підтема ATM 3.2 - Диспетчерські вказівки

ТЕМА ATM 4 - КООРДИНАЦІЯ

Підтема ATM 4.1 - Необхідність координації

Підтема ATM 4.2 - Засоби та методи координації

Підтема ATM 4.3 - Процедури координації

ТЕМА ATM 5 - АЛЬТИМЕТРІЯ ТА РОЗПОДІЛ РІВНІВ ПОЛЬОТУ

Підтема ATM 5.1 - Альтиметрія

Підтема ATM 5.2 - Запас висоти над місцевістю

ТЕМА ATM 6 - ЕШЕЛОНУВАННЯ

Підтема ATM 6.1 - Вертикальне ешелонування

Підтема ATM 6.2 - Горизонтальне ешелонування

ТЕМА ATM 7 - БОРТОВІ СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕНЬ ТА НАЗЕМНІ МЕРЕЖІ БЕЗПЕКИ

Підтема ATM 7.1 - Бортові системи попередження зіткнень

ТЕМА ATM 8 - ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ

Підтема ATM 8.1 - Управління даними

ТЕМА ATM 9 - ОПЕРАЦІЙНЕ (ЗМОДЕЛЬОВАНЕ) СЕРЕДОВИЩЕ

Підтема ATM 9.1 - Цілісність операційного середовища

Підтема ATM 9.2 - Перевірка чинності робочих процедур

Підтема ATM 9.3 - Передавання та приймання чергування

ТЕМА ATM 10 - НАДАННЯ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Підтема ATM 10.1 - Відповідальність та обробка інформації

Підтема ATM 10.2 - Районне диспетчерське обслуговування

Підтема ATM 10.3 - Процес організації руху

Підтема ATM 10.4 - Регулювання повітряного руху

ТЕМА ATM 11 - ЗОНИ ОЧІКУВАННЯ

Підтема ATM 11.1 - Загальні процедури виконання польотів у зоні очікування

Підтема ATM 11.2 - Знаходження повітряних суден в зоні очікування

ДИСЦИПЛІНА 4: МЕТЕОРОЛОГІЯ

ТЕМА MET 1 - МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА

Підтема MET 1.1 - Метеорологічні явища

ТЕМА MET 2 - ДЖЕРЕЛА МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДАНИХ

Підтема MET 2.1 - Джерела метеорологічних даних

ДИСЦИПЛІНА 5: НАВІГАЦІЯ

ТЕМА NAV 1 - АЕРОНАВІГАЦІЙНІ КАРТИ ТА МАПИ

Підтема NAV 1.1 - Мапи та карти

ТЕМА NAV 2 - НАВІГАЦІЯ ЗА ПРИЛАДАМИ

Підтема NAV 2.1 - Навігаційні системи

Підтема NAV 2.2 - Навігаційна допомога

Підтема NAV 2.3 - Застосування навігації, що базується на експлуатаційних характеристиках

ДИСЦИПЛІНА 6: ПОВІТРЯНЕ СУДНО

ТЕМА ACFT 1 - ПРИЛАДИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFT 1 - Прилади повітряного судна

ТЕМА ACFT 2 - Категорії повітряних суден

Підтема ACFT 2.1 - Турбулентність супутнього сліду

ТЕМА ACFT 3 - ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЛЬОТНО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFT 3.1 - Фактори на етапі набирання висоти

Підтема ACFT 3.2 - Фактори на етапі крейсерського польоту

Підтема ACFT 3.3 - Фактори на етапі зниження

Підтема ACFT 3.4 - Економічні фактори

Підтема ACFT 3.5 - Фактори навколишнього середовища

ТЕМА ACFT 4 - ДАНІ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFT 4.1 - Розпізнавання типів повітряного судна

ДИСЦИПЛІНА 7: ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР

ТЕМА HUM 1 - ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

Підтема HUM 1.1 - Когнітивні фактори

ТЕМА HUM 2 - МЕДИЧНІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

Підтема HUM 2.1 - Втома

Підтема HUM 2.2 - Працездатність

ТЕМА HUM 3 - СОЦІАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ

Підтема HUM 3.1 - Управління ресурсами команди (TRM)

Підтема HUM 3.2 - Командна робота та командні ролі

Підтема HUM 3.3 - Відповідальна поведінка

ТЕМА HUM 4 - СТРЕС

Підтема HUM 4.1 - Стрес

Підтема HUM 4.2 - Управління стресом

ТЕМА HUM 5 - ЛЮДСЬКІ ПОМИЛКИ

Підтема HUM 5.1 - Людські помилки

Підтема HUM 5.2 - Порушення правил

ТЕМА HUM 6 - СПІЛЬНА РОБОТА

Підтема HUM 6.1 - Комунікація

Підтема HUM 6.2 - Спільна робота в межах одного району відповідальності

Підтема HUM 6.3 - Спільна робота між різними районами відповідальності

Підтема HUM 6.4 - Взаємодія між диспетчером УПР та пілотом

ДИСЦИПЛІНА 8: СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ТЕМА EQPS 1 - АВІАЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК

Підтема EQPS 1.1 - Авіаційний повітряний радіозв'язок

Підтема EQPS 1.2 - Інші види авіаційного електрозв'язку

ТЕМА EQPS 2 - АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПР

Підтема EQPS 2.1 - Мережа авіаційного фіксованого електрозв'язку (АФТН)

Підтема EQPS 2.2 - Автоматичний обмін даними

ТЕМА EQPS 3 - РОБОЧЕ МІСЦЕ ДИСПЕТЧЕРА УПР

Підтема EQPS 3.1 - Експлуатація та моніторинг обладнання

Підтема EQPS 3.2 - Дисплеї повітряної обстановки та інформаційні системи

Підтема EQPS 3.3 - Системи польотних даних

ТЕМА EQPS 4 - ОБЛАДНАННЯ МАЙБУТНЬОГО

Підтема EQPS 4.1 - Нові розробки

ТЕМА EQPS 5 - ОБМЕЖЕННЯ СИСТЕМ / ОБЛАДНАННЯ ТА ПОГІРШЕННЯ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК

Підтема EQPS 5.1 - Реакція на обмеження

Підтема EQPS 5.2 - Погіршення характеристик обладнання електрозв'язку

Підтема EQPS 5.3 - Погіршення характеристик навігаційного обладнання

ДИСЦИПЛІНА 9: ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ТЕМА PEN 1 - ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Підтема PEN 1.1 - Відвідування районного диспетчерського центру в навчальних цілях

ТЕМА PEN 2 - КОРИСТУВАЧІ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

Підтема PEN 2.1 - Співпраця, пов'язана з цивільною діяльністю щодо обслуговування повітряного руху

Підтема PEN 2.2 - Співпраця, пов'язана з військовою діяльністю щодо обслуговування повітряного руху

ТЕМА PEN 3 - ВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ

Підтема PEN 3.1 - Надання послуг та вимоги користувачів

ТЕМА PEN 4 - ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Підтема PEN 4.1 - Захист навколишнього середовища

ДИСЦИПЛІНА 10: АВАРІЙНІ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

ТЕМА ABES 1 - АВАРІЙНІ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ (ABES)

Підтема ABES 1.1 - Огляд аварійних та позаштатних ситуацій

ТЕМА ABES 2 - УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК

Підтема ABES 2.1 - Ефективність комунікації

Підтема ABES 2.2 - Уникнення ментальних перевантажень

Підтема ABES 2.3 - Взаємодія повітря/земля

ТЕМА ABES 3 - ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВИНИКНЕННІ АВАРІЙНИХ ТА ПОЗАШТАТНИХ СИТУАЦІЙ

Підтема ABES 3.1 - Застосування процедур при виникненні аварійних та позаштатних ситуацій

Підтема ABES 3.2 - Відмова радіозв'язку

Підтема ABES 3.3 - Незаконне втручання в діяльність цивільної авіації та загроза вибуху повітряного судна

Підтема ABES 3.4 - Значне відхилення повітряного судна від заданого маршруту (втрата орієнтування) або наявність неідентифікованого повітряного судна

Підтема ABES 3.5 - Відхилення

 

Доповнення 7 до додатка 1
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМИ ТА ПІДТЕМИ
за етапами початкової підготовки диспетчерів УПР

РЕЙТИНГОВА ПІДГОТОВКА

РЕЙТИНГ APS

ЗМІСТ

ДИСЦИПЛІНА 1: ВСТУП ДО КУРСУ

ДИСЦИПЛІНА 2: АВІАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ДИСЦИПЛІНА 3: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

ДИСЦИПЛІНА 4: МЕТЕОРОЛОГІЯ

ДИСЦИПЛІНА 5: НАВІГАЦІЯ

ДИСЦИПЛІНА 6: ПОВІТРЯНЕ СУДНО

ДИСЦИПЛІНА 7: ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР

ДИСЦИПЛІНА 8: СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ДИСЦИПЛІНА 9: ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ДИСЦИПЛІНА 10: АВАРІЙНІ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

ДИСЦИПЛІНА 11: АЕРОДРОМИ

ДИСЦИПЛІНА 1: ВСТУП ДО КУРСУ

ТЕМА INTR 1 - ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

Підтема INTR 1.1 - Вступ до курсу

Підтема INTR 1.2 - Адміністрування курсу

Підтема INTR 1.3 - Навчальні матеріали та навчальна документація

ТЕМА INTR 2 - ВСТУП ДО КУРСУ

Підтема INTR 2.1 - Зміст курсу та організація

Підтема INTR 2.2 - Характерні особливості підготовки

Підтема INTR 2.3 - Процес оцінювання

ДИСЦИПЛІНА 2: АВІАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ТЕМА LAW 1 - ВИДАЧА СВІДОЦТВ ДИСПЕТЧЕРА УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ / ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЇХ КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Підтема LAW 1.1 - Права та умови

ТЕМА LAW 2 - ПРАВИЛА ТА РЕГЛАМЕНТИ

Підтема LAW 2.1 - Доповіді

Підтема LAW 2.2 - Повітряний простір

ТЕМА LAW 3 - УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ ПРИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

Підтема LAW 3.1 - Процес надання зворотного зв'язку

Підтема LAW 3.2 - Проведення розслідувань з безпеки польотів

ДИСЦИПЛІНА 3: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

ТЕМА ATM 1 - НАДАННЯ ПОСЛУГ

Підтема ATM 1.1 - Диспетчерське обслуговування повітряного руху (ATC)

Підтема ATM 1.2 - Польотно-інформаційне обслуговування (FIS)

Підтема ATM 1.3 - Аварійне обслуговування/сповіщення (ALRS)

Підтема ATM 1.4 - Організація потоків повітряного руху та пропускна спроможність системи ОПР

Підтема ATM 1.5 - Управління використанням повітряного простору (УВПП

ТЕМА ATM 2 - КОМУНІКАЦІЯ

Підтема ATM 2 - Ефективне ведення комунікації

ТЕМА ATM 3 - ДИСПЕТЧЕРСЬКІ ДОЗВОЛИ ТА ВКАЗІВКИ

Підтема ATM 3.1 - Диспетчерські дозволи

Підтема ATM 3.2 - Диспетчерські вказівки

ТЕМА ATM 4 - КООРДИНАЦІЯ

Підтема ATM 4.1 - Необхідність координації

Підтема ATM 4.2 - Засоби та методи координації

Підтема ATM 4.3 - Процедури координації

ТЕМА ATM 5 - АЛЬТИМЕТРІЯ ТА РОЗПОДІЛ РІВНІВ ПОЛЬОТУ

Підтема ATM 5.1 - Альтиметрія

Підтема ATM 5.2 - Запас висоти над місцевістю

ТЕМА ATM 6 - ЕШЕЛОНУВАННЯ

Підтема ATM 6.1 - Вертикальне ешелонування

Підтема ATM 6.2 - Повздовжнє ешелонування в середовищі спостереження

Підтема ATM 6.3 - Делегування ешелонування

Підтема ATM 6.4 - Ешелонування, що базується на відстані з урахуванням турбулентності сліду

Підтема ATM 6.5 - Ешелонування з використанням засобів спостереження ОПР

ТЕМА ATM 7 - БОРТОВІ СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕНЬ ТА НАЗЕМНІ МЕРЕЖІ БЕЗПЕКИ

Підтема ATM 7.1 - Бортові системи попередження зіткнень

Підтема ATM 7.2 - Наземні мережі безпеки

ТЕМА ATM 8 - ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ

Підтема ATM 8.1 - Управління даними

ТЕМА ATM 9 - ОПЕРАЦІЙНЕ (ЗМОДЕЛЬОВАНЕ) СЕРЕДОВИЩЕ

Підтема ATM 9.1 - Цілісність операційного середовища

Підтема ATM 9.2 - Перевірка чинності робочих процедур

Підтема ATM 9.3 - Передавання та приймання чергування

ТЕМА ATM 10 - НАДАННЯ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Підтема ATM 10.1 - Відповідальність та обробка інформації

Підтема ATM 10.2 - Диспетчерське обслуговування підходу

Підтема ATM 10.3 - Процес організації руху

Підтема ATM 10.4 - Регулювання повітряного руху

Підтема ATM 10.5 - Удосконалені системи підтримки диспетчерського обслуговування повітряного руху

ТЕМА ATM 11 - ЗОНИ ОЧІКУВАННЯ

Підтема ATM 11.1 - Загальні процедури виконання польотів у зоні очікування

Підтема ATM 11.2 - Повітряні судна, що прибувають

Підтема ATM 11.3 - Процедури очікування в середовищі спостереження

ТЕМА ATM 12 - ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Підтема ATM 12.1 - Встановлення ідентифікації

Підтема ATM 12.2 - Підтримка ідентифікації

Підтема ATM 12.3 - Втрата ідентифікації

Підтема ATM 12.4 - Інформація про місцезнаходження повітряного судна

Підтема ATM 12.5 - Передання ідентифікації

ДИСЦИПЛІНА 4: МЕТЕОРОЛОГІЯ

ТЕМА MET 1 - МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА

Підтема MET 1.1 - Метеорологічні явища

ТЕМА MET 2 - ДЖЕРЕЛА МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДАНИХ

Підтема MET 2.1 - Джерела метеорологічних даних

ДИСЦИПЛІНА 5: НАВІГАЦІЯ

ТЕМА NAV 1 - АЕРОНАВІГАЦІЙНІ КАРТИ ТА МАПИ

Підтема NAV 1.1 - Мапи та карти

ТЕМА NAV 2 - НАВІГАЦІЯ ЗА ПРИЛАДАМИ

Підтема NAV 2.1 - Навігаційні системи

Підтема NAV 2.2 - Стабілізоване заходження на посадку

Підтема NAV 2.3 - Виліт та прибуття за приладами

Підтема NAV 2.4 - Навігаційна допомога

Підтема NAV 2.5 - Супутникові системи навігації

Підтема NAV 2.6 - Застосування навігації, що базується на експлуатаційних характеристиках

ДИСЦИПЛІНА 6: ПОВІТРЯНЕ СУДНО

ТЕМА ACFT 1 - ПРИЛАДИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFT 1 - Прилади повітряного судна

ТЕМА ACFT 2 - Категорії повітряних суден

Підтема ACFT 2.1 - Турбулентність у супутньому сліді

Підтема ACFT 2.2 - Застосування класифікації ICAO повітряних суден за швидкостями при заходженні на посадку

ТЕМА ACFT 3 - ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЛЬОТНО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFT 3.1 - Фактори на етапі набирання висоти

Підтема ACFT 3.2 - Фактори на етапі крейсерського польоту

Підтема ACFT 3.3 - Фактори на етапі зниження та початкового заходження на посадку

Підтема ACFT 3.4 - Фактори на кінцевому заходженні на посадку та при посадці

Підтема ACFT 3.5 - Економічні фактори

Підтема ACFT 3.6 - Фактори навколишнього середовища

ТЕМА ACFT 4 - ДАНІ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFT 4.1 - Дані льотно-технічних характеристик

ДИСЦИПЛІНА 7: ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР

ТЕМА HUM 1 - ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

Підтема HUM 1.1 - Когнітивні фактори

ТЕМА HUM 2 - МЕДИЧНІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

Підтема HUM 2.1 - Втома

Підтема HUM 2.2 - Працездатність

ТЕМА HUM 3 - СОЦІАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ

Підтема HUM 3.1 - Управління ресурсами команди (TRM)

Підтема HUM 3.2 - Командна робота та командні ролі

Підтема HUM 3.3 - Відповідальна поведінка

ТЕМА HUM 4 - СТРЕС

Підтема HUM 4.1 - Стрес

Підтема HUM 4.2 - Управління стресом

ТЕМА HUM 5 - ЛЮДСЬКІ ПОМИЛКИ

Підтема HUM 5.1 - Людські помилки

Підтема HUM 5.2 - Порушення правил

ТЕМА HUM 6 - СПІЛЬНА РОБОТА

Підтема HUM 6.1 - Комунікація

Підтема HUM 6.2 - Спільна робота в межах одного району відповідальності

Підтема HUM 6.3 - Спільна робота між різними районами відповідальності

Підтема HUM 6.4 - Взаємодія між диспетчером УПР та пілотом

ДИСЦИПЛІНА 8: СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ТЕМА EQPS 1 - АВІАЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК

Підтема EQPS 1.1 - Авіаційний повітряний радіозв'язок

Підтема EQPS 1.2 - Інші види авіаційного електрозв'язку

ТЕМА EQPS 2 - АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПР

Підтема EQPS 2.1 - Мережа авіаційного фіксованого електрозв'язку (АФТН)

Підтема EQPS 2.2 - Автоматичний обмін даними

ТЕМА EQPS 3 - РОБОЧЕ МІСЦЕ ДИСПЕТЧЕРА УПР

Підтема EQPS 3.1 - Експлуатація та моніторинг обладнання

Підтема EQPS 3.2 - Дисплеї повітряної обстановки та інформаційні системи

Підтема EQPS 3.3 - Системи польотних даних

Підтема EQPS 3.4 - Використання систем спостереження ОПР

Підтема EQPS 3.5 - Удосконалені системи

ТЕМА EQPS 4 - ОБЛАДНАННЯ МАЙБУТНЬОГО

Підтема EQPS 4.1 - Нові розробки

ТЕМА EQPS 5 - ОБМЕЖЕННЯ СИСТЕМ / ОБЛАДНАННЯ ТА ПОГІРШЕННЯ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК

Підтема EQPS 5.1 - Реакція на обмеження

Підтема EQPS 5.2 - Погіршення характеристик обладнання електрозв'язку

Підтема EQPS 5.3 - Погіршення характеристик навігаційного обладнання

Підтема EQPS 5.4 - Погіршення характеристик обладнання систем спостереження

Підтема EQPS 5.5 - Погіршення характеристик систем керування повітряним рухом

ДИСЦИПЛІНА 9: ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ТЕМА PEN 1 - ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Підтема PEN 1.1 - Відвідування органу диспетчерського обслуговування підходу в навчальних цілях

ТЕМА PEN 2 - КОРИСТУВАЧІ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

Підтема PEN 2.1 - Співпраця, пов'язана з цивільною діяльністю щодо обслуговування повітряного руху

Підтема PEN 2.2 - Співпраця, пов'язана з військовою діяльністю щодо обслуговування повітряного руху

ТЕМА PEN 3 - ВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ

Підтема PEN 3.1 - Надання послуг та вимоги користувачів

ТЕМА PEN 4 - ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Підтема PEN 4.1 - Захист навколишнього середовища

ДИСЦИПЛІНА 10: АВАРІЙНІ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

ТЕМА ABES 1 - АВАРІЙНІ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ (ABES)

Підтема ABES 1.1 - Огляд аварійних та позаштатних ситуацій

ТЕМА ABES 2 - УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК

Підтема ABES 2.1 - Ефективність комунікації

Підтема ABES 2.2 - Уникнення ментальних перевантажень

Підтема ABES 2.3 - Взаємодія повітря/земля

ТЕМА ABES 3 - ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВИНИКНЕННІ АВАРІЙНИХ ТА ПОЗАШТАТНИХ СИТУАЦІЙ

Підтема ABES 3.1 - Застосування процедур при виникненні аварійних та позаштатних ситуацій

Підтема ABES 3.2 - Відмова радіозв'язку

Підтема ABES 3.3 - Незаконне втручання в діяльність цивільної авіації та загроза вибуху повітряного судна

Підтема ABES 3.4 - Значне відхилення повітряного судна від заданого маршруту (втрата орієнтування) або наявність неідентифікованого повітряного судна

Підтема ABES 3.5 - Відхилення

Підтема ABES 3.6 - Відмова бортового відповідача ВОРЛ

ДИСЦИПЛІНА 11: АЕРОДРОМИ

ТЕМА AGA 1 - ДАНІ ТА ПЛАН АЕРОДРОМУ, КООРДИНАЦІЯ

Підтема AGA 1.1 - Визначення

Підтема AGA 1.2 - Координація

ТЕМА AGA 2 - РОБОЧА ПЛОЩА

Підтема AGA 2.1 - Робоча площа

Підтема AGA 2.2 - Площа маневрування

Підтема AGA 2.3 - Злітно-посадкові смуги

ТЕМА AGA 3 - ПЕРЕШКОДИ

Підтема AGA 3.1 - Вільний від перешкод повітряний простір навколо аеродрому

ТЕМА AGA 4 - РІЗНЕ ОБЛАДНАННЯ

Підтема AGA 4.1 - Місця розташування

 

Доповнення 8 до додатка 1
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ТЕМИ ТА ПІДТЕМИ
за етапами початкової підготовки диспетчерів УПР

РЕЙТИНГОВА ПІДГОТОВКА

РЕЙТИНГ ACS

ЗМІСТ

ДИСЦИПЛІНА 1: ВСТУП ДО КУРСУ

ДИСЦИПЛІНА 2: АВІАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ДИСЦИПЛІНА 3: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

ДИСЦИПЛІНА 4: МЕТЕОРОЛОГІЯ

ДИСЦИПЛІНА 5: НАВІГАЦІЯ

ДИСЦИПЛІНА 6: ПОВІТРЯНЕ СУДНО

ДИСЦИПЛІНА 7: ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР

ДИСЦИПЛІНА 8: СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ДИСЦИПЛІНА 9: ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ДИСЦИПЛІНА 10: АВАРІЙНІ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

ДИСЦИПЛІНА 1: ВСТУП ДО КУРСУ

ТЕМА INTR 1 - ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

Підтема INTR 1.1 - Вступ до курсу

Підтема INTR 1.2 - Адміністрування курсу

Підтема INTR 1.3 - Навчальні матеріали та навчальна документація

ТЕМА INTR 2 - ВСТУП ДО КУРСУ

Підтема INTR 2.1 - Зміст курсу та організація

Підтема INTR 2.2 - Характерні особливості підготовки

Підтема INTR 2.3 - Процес оцінювання

ДИСЦИПЛІНА 2: АВІАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ТЕМА LAW 1 - ВИДАЧА СВІДОЦТВ ДИСПЕТЧЕРА УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ / ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЇХ КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Підтема LAW 1.1 - Права та умови

ТЕМА LAW 2 - ПРАВИЛА ТА РЕГЛАМЕНТИ

Підтема LAW 2.1 - Доповіді

Підтема LAW 2.2 - Повітряний простір

ТЕМА LAW 3 - УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ ПРИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

Підтема LAW 3.1 - Процес надання зворотного зв'язку

Підтема LAW 3.2 - Проведення розслідувань з безпеки польотів

ДИСЦИПЛІНА 3: ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

ТЕМА ATM 1 - НАДАННЯ ПОСЛУГ

Підтема ATM 1.1 - Диспетчерське обслуговування повітряного руху

Підтема ATM 1.2 - Польотно-інформаційне обслуговування (FIS)

Підтема ATM 1.3 - Аварійне обслуговування/сповіщення (ALRS)

Підтема ATM 1.4 - Організація потоків повітряного руху та пропускна спроможність системи ОПР

Підтема ATM 1.5 - Управління використанням повітряного простору (УВПП

ТЕМА ATM 2 - КОМУНІКАЦІЯ

Підтема ATM 2 - Ефективне ведення комунікації

ТЕМА ATM 3 - ДИСПЕТЧЕРСЬКІ ДОЗВОЛИ ТА ВКАЗІВКИ

Підтема ATM 3.1 - Диспетчерські дозволи

Підтема ATM 3.2 - Диспетчерські вказівки

ТЕМА ATM 4 - КООРДИНАЦІЯ

Підтема ATM 4.1 - Необхідність у координації

Підтема ATM 4.2 - Засоби та методи координації

Підтема ATM 4.3 - Процедури координації

ТЕМА ATM 5 - АЛЬТИМЕТРІЯ ТА РОЗПОДІЛ РІВНІВ ПОЛЬОТУ

Підтема ATM 5.1 - Альтиметрія

Підтема ATM 5.2 - Запас висоти над місцевістю

ТЕМА ATM 6 - ЕШЕЛОНУВАННЯ

Підтема ATM 6.1 - Вертикальне ешелонування

Підтема ATM 6.2 - Повздовжнє ешелонування в середовищі спостереження

Підтема ATM 6.3 - Ешелонування, що базується на відстані з урахуванням турбулентності сліду

Підтема ATM 6.4 - Ешелонування з використанням засобів спостереження ОПР

ТЕМА ATM 7 - БОРТОВІ СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕНЬ ТА НАЗЕМНІ МЕРЕЖІ БЕЗПЕКИ

Підтема ATM 7.1 - Бортові системи попередження зіткнень

Підтема ATM 7.2 - Наземні мережі безпеки

ТЕМА ATM 8 - ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ

Підтема ATM 8.1 - Управління даними

ТЕМА ATM 9 - ОПЕРАЦІЙНЕ (ЗМОДЕЛЬОВАНЕ) СЕРЕДОВИЩЕ

Підтема ATM 9.1 - Цілісність операційного середовища

Підтема ATM 9.2 - Перевірка чинності робочих процедур

Підтема ATM 9.3 - Передавання та приймання чергування

ТЕМА ATM 10 - НАДАННЯ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Підтема ATM 10.1 - Відповідальність та обробка інформації

Підтема ATM 10.2 - Обслуговування повітряного руху за засобами спостереження

Підтема ATM 10.3 - Процес організації руху

Підтема ATM 10.4 - Регулювання повітряного руху

Підтема ATM 10.5 - Удосконалені системи підтримки диспетчерського обслуговування повітряного руху

ТЕМА ATM 11 - ЗОНИ ОЧІКУВАННЯ

Підтема ATM 11.1 - Загальні процедури виконання польотів в зоні очікування

Підтема ATM 11.2 - Знаходження повітряних суден в зоні очікування

Підтема ATM 11.3 - Процедури очікування в середовищі спостереження

ТЕМА ATM 12 - ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Підтема ATM 12.1 - Встановлення ідентифікації

Підтема ATM 12.2 - Підтримка ідентифікації

Підтема ATM 12.3 - Втрата ідентифікації

Підтема ATM 12.4 - Інформація про місцезнаходження повітряних суден

Підтема ATM 12.5 - Передання ідентифікації

ДИСЦИПЛІНА 4: МЕТЕОРОЛОГІЯ

ТЕМА MET 1 - МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ЯВИЩА

Підтема MET 1.1 - Метеорологічні явища

ТЕМА MET 2 - ДЖЕРЕЛА МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ДАНИХ

Підтема MET 2.1 - Джерела метеорологічних даних

ДИСЦИПЛІНА 5: НАВІГАЦІЯ

ТЕМА NAV 1 - АЕРОНАВІГАЦІЙНІ КАРТИ ТА МАПИ

Підтема NAV 1.1 - Мапи та карти

ТЕМА NAV 2 - НАВІГАЦІЯ ЗА ПРИЛАДАМИ

Підтема NAV 2.1 - Навігаційні системи

Підтема NAV 2.2 - Навігаційна допомога

Підтема NAV 2.3 - Застосування навігації, що базується на експлуатаційних характеристиках

ДИСЦИПЛІНА 6: ПОВІТРЯНЕ СУДНО

ТЕМА ACFT 1 - ПРИЛАДИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFT 1 - Прилади повітряного судна

ТЕМА ACFT 2 - Категорії повітряних суден

Підтема ACFT 2.1 - Турбулентність супутнього сліду

ТЕМА ACFT 3 - ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЛЬОТНО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFT 3.1 - Фактори на етапі набирання висоти

Підтема ACFT 3.2 - Фактори на етапі крейсерського польоту

Підтема ACFT 3.3 - Фактори на етапі зниження

Підтема ACFT 3.4 - Економічні фактори

Підтема ACFT 3.5 - Фактори навколишнього середовища

ТЕМА ACFT 4 - ДАНІ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

Підтема ACFT 4.1 - Дані льотно-технічних характеристик

ДИСЦИПЛІНА 7: ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР

ТЕМА HUM 1 - ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

Підтема HUM 1.1 - Когнітивні фактори

ТЕМА HUM 2 - МЕДИЧНІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ

Підтема HUM 2.1 - Втома

Підтема HUM 2.2 - Працездатність

ТЕМА HUM 3 - СОЦІАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ

Підтема HUM 3.1 - Управління ресурсами команди (TRM)

Підтема HUM 3.2 - Командна робота та командні ролі

Підтема HUM 3.3 - Відповідальна поведінка

ТЕМА HUM 4 - СТРЕС

Підтема HUM 4.1 - Стрес

Підтема HUM 4.2 - Управління стресом

ТЕМА HUM 5 - ЛЮДСЬКІ ПОМИЛКИ

Підтема HUM 5.1 - Людські помилки

Підтема HUM 5.2 - Порушення правил

ТЕМА HUM 6 - СПІЛЬНА РОБОТА

Підтема HUM 6.1 - Комунікація

Підтема HUM 6.2 - Спільна робота в межах одного району відповідальності

Підтема HUM 6.3 - Спільна робота між різними районами відповідальності

Підтема HUM 6.4 - Взаємодія між диспетчером УПР та пілотом

ДИСЦИПЛІНА 8: СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ТЕМА EQPS 1 - АВІАЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК

Підтема EQPS 1.1 - Авіаційний повітряний радіозв'язок

Підтема EQPS 1.2 - Інші види авіаційного електрозв'язку

ТЕМА EQPS 2 - АВТОМАТИЗАЦІЯ ОПР

Підтема EQPS 2.1 - Мережа авіаційного фіксованого електрозв'язку (АФТН)

Підтема EQPS 2.2 - Автоматичний обмін даними

ТЕМА EQPS 3 - РОБОЧЕ МІСЦЕ ДИСПЕТЧЕРА УПР

Підтема EQPS 3.1 - Експлуатація та моніторинг обладнання

Підтема EQPS 3.2 - Дисплеї повітряної обстановки та інформаційні системи

Підтема EQPS 3.3 - Системи польотних даних

Підтема EQPS 3.4 - Використання систем спостереження ОПР

Підтема EQPS 3.5 - Удосконалені системи

ТЕМА EQPS 4 - ОБЛАДНАННЯ МАЙБУТНЬОГО

Підтема EQPS 4.1 - Нові розробки

ТЕМА EQPS 5 - ОБМЕЖЕННЯ СИСТЕМ / ОБЛАДНАННЯ ТА ПОГІРШЕННЯ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК

Підтема EQPS 5.1 - Реакція на обмеження

Підтема EQPS 5.2 - Погіршення характеристик обладнання електрозв'язку

Підтема EQPS 5.3 - Погіршення характеристик навігаційного обладнання

Підтема EQPS 5.4 - Погіршення характеристик обладнання систем спостереження

Підтема EQPS 5.5 - Погіршення характеристик системи керування повітряним рухом

ДИСЦИПЛІНА 9: ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ТЕМА PEN 1 - ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Підтема PEN 1.1 - Відвідування районного диспетчерського центру в навчальних цілях

ТЕМА PEN 2 - КОРИСТУВАЧІ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

Підтема PEN 2.1 - Співпраця, пов'язана з цивільною діяльністю щодо обслуговування повітряного руху

Підтема PEN 2.2 - Співпраця, пов'язана з військовою діяльністю щодо обслуговування повітряного руху

ТЕМА PEN 3 - ВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ

Підтема PEN 3.1 - Надання послуг та вимоги користувачів

ТЕМА PEN 4 - ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Підтема PEN 4.1 - Захист навколишнього середовища

ДИСЦИПЛІНА 10: АВАРІЙНІ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ

ТЕМА ABES 1 - АВАРІЙНІ ТА ПОЗАШТАТНІ СИТУАЦІЇ (ABES)

Підтема ABES 1.1 - Огляд аварійних та позаштатних ситуацій

ТЕМА ABES 2 - УДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК

Підтема ABES 2.1 - Ефективність комунікації

Підтема ABES 2.2 - Уникнення ментальних перевантажень

Підтема ABES 2.3 - Взаємодія повітря/земля

ТЕМА ABES 3 - ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВИНИКНЕННІ АВАРІЙНИХ ТА ПОЗАШТАТНИХ СИТУАЦІЙ

Підтема ABES 3.1 - Застосування процедур при виникненні аварійних та позаштатних ситуацій

Підтема ABES 3.2 - Відмова радіозв'язку

Підтема ABES 3.3 - Незаконне втручання в діяльність цивільної авіації та загроза вибуху повітряного судна

Підтема ABES 3.4 - Значне відхилення повітряного судна від заданого маршруту (втрата орієнтування) або наявність неідентифікованого повітряного судна

Підтема ABES 3.5 - Відхилення

Підтема ABES 3.6 - Відмова бортового відповідача ВОРЛ

 

ДОДАТОК 2 (ANNEX 2)
УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН

ЧАСТИНА ATCO.AR - PART ATCO.AR

ПІДЧАСТИНА A (SUBPART A)
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ATCO.AR.A.001 Сфера застосування

У цьому додатку встановлюються адміністративні вимоги до уповноваженого органу, відповідального за видачу, продовження, призупинення та анулювання свідоцтв, рейтингів, доповнень до рейтингів, допусків та медичних сертифікатів власників свідоцтва диспетчера УПР, а також за сертифікацію та нагляд за організаціями з підготовки та авіаційними медичними центрами.

ATCO.AR.A.005 Персонал

(a) Уповноважений орган кожні два роки здійснює оцінку людських ресурсів, необхідних для здійснення його наглядових функцій, заснованих на аналізі процесів, які вимагаються цими Авіаційними правилами та їхнім застосуванням.

(b) Персонал уповноваженого органу, який здійснює сертифікацію та/або нагляд, повинен мати повноваження здійснювати такі завдання:

1) перевіряти документи, у тому числі свідоцтва, сертифікати, протоколи, дані, процедури та будь-які інші матеріали, які стосуються виконання необхідних завдань;

2) робити копії або витяги із протоколів, даних, процедур та інших матеріалів;

3) робити запити щодо роз'яснень;

4) відвідувати відповідні структурні підрозділи та робочі місця;

5) здійснювати аудити та перевірки, у тому числі позапланові аудити та перевірки;

6) за потреби вживати або ініціювати примусові заходи.

(c) Уповноважений орган може надати цьому персоналу та персоналу провайдера аеронавігаційного обслуговування чи організації з підготовки повноваження здійснювати оцінювання, результатом яких є видача, продовження строку дії та відновлення допуску органу ОПР за умови, що вони відповідають вимогам, визначеним в ATCO.C.045 додатка 1 до цих Авіаційних правил, за винятком підпункту (1) пункту (d) ATCO.C.045 додатка 1 до цих Авіаційних правил. При цьому має бути забезпечено обізнаність персоналу, який здійснює оцінювання, із існуючими експлуатаційними нормами та процедурами органу ОПР, в якому відбувається оцінювання.

ATCO.AR.A.010 Завдання уповноваженого органу

(a) Завдання уповноваженого органу:

(1) видача, призупинення та анулювання свідоцтв, рейтингів, доповнень до рейтингу, допусків та медичних сертифікатів;

(2) надання тимчасових повноважень власникам допуску OJTI відповідно до ATCO.C.025 додатка 1 до цих Авіаційних правил;

(3) надання тимчасових повноважень власникам допуску експерта відповідно до ATCO.C.065 додатка 1 до цих Авіаційних правил;

(4) продовження строку дії та відновлення допусків;

(5) продовження строку дії, відновлення та обмеження медичних сертифікатів після отримання направлення від авіаційних медичних експертів або авіаційних медичних центрів;

(6) видача, продовження строку дії, відновлення, призупинення, анулювання, обмеження та заміна сертифікатів авіаційних медичних експертів;

(7) видача, призупинення, анулювання та обмеження сертифікатів організацій з підготовки та сертифікатів авіаційних медичних центрів;

(8) погодження навчальних курсів, планів та схем компетентності органу ОПР, а також методів оцінювання;

(9) схвалення методів оцінювання рівня володіння мовою та встановлення вимог до органів оцінювання мовної підготовки відповідно до ATCO.B.040 додатка 1 до цих Авіаційних правил;

(10) погодження необхідності високого рівня (п'ятого рівня) володіння мовою відповідно до пункту (d) ATCO.B.030 додатка 1 до цих Авіаційних правил;

(11) сертифікація та нагляд за організаціями з підготовки, у тому числі за їхніми навчальними курсами та планами;

(12) погодження та нагляд за схемами компетентності органів ОПР;

(13) встановлення відповідних процедур оскарження та механізмів сповіщення;

(14) спрощення процедур визнання і обміну свідоцтв диспетчера УПР та повернення старих свідоцтв, виданих згідно з ATCO.A.010 додатка 1 до цих Авіаційних правил, до уповноваженого органу;

(15) спрощення процедур визнання сертифікатів організацій з підготовки та дозвільної документації щодо курсів.

ATCO.AR.A.015 Методи визначення відповідності

(a) Уповноважений орган розробляє прийнятні методи визначення відповідності (AMC), які можуть бути використані для встановлення факту відповідності цим Авіаційним правилам. У разі виконання положень AMC виконуються вимоги цих Авіаційних правил.

(b) Для встановлення факту відповідності цим Авіаційним правилам можуть використовуватися альтернативні методи визначення відповідності.

(c) Уповноважений орган створює систему постійної оцінки альтернативних методів визначення відповідності, що використовуються уповноваженим органом або організаціями та особами під його наглядом, щоб оцінити можливість встановлення за їх допомогою факту відповідності цим Авіаційним правилам.

(d) Уповноважений орган проводить оцінку всіх альтернативних методів визначення відповідності, які пропонуються організацією згідно з положеннями ATCO.OR.B.005 додатка 3 до цих Авіаційних правил, шляхом аналізу наданої документації, а також, якщо це вважається доцільним, шляхом проведення перевірки організації.

Якщо за результатами оцінки встановлено, що альтернативні методи визначення відповідності не суперечать цим Авіаційним правилам, уповноважений орган повинен невідкладно:

(1) повідомити заявника про те, що імплементація альтернативних методів визначення відповідності дозволяється, і за потреби внести відповідні зміни до сертифіката заявника;

(2) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

(3) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

(e) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

ATCO.AR.A.020 НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

ATCO.AR.A.025 Негайне реагування на проблеми безпеки

(a) Без будь-якого обмеження положень цих Авіаційних правил уповноважений орган обов'язково створює та впроваджує системи належного збирання, аналізу та розповсюдження інформації з питань безпеки.

(b) Після одержання інформації, про яку йдеться в пункті (a) ATCO.AR.A.025 цього додатка, уповноважений орган вживає адекватних заходів для вирішення проблем безпеки.

(c) Про заходи, вжиті відповідно до пунктів (a) та (b) ATCO.AR.A.025 цього додатка, необхідно негайно повідомляти всіх осіб та організації, на яких поширюється дія цих Авіаційних правил.

(d) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

ПІДЧАСТИНА B (SUBPART B)
Управління

ATCO.AR.B.001 Система управління

(a) Уповноважений орган встановлює та підтримує систему управління, у тому числі як мінімум:

1) правила та процедури для опису своєї організації, засобів та методів досягнення відповідності цим Авіаційним правилам. Процедури необхідно періодично поновлювати та використовувати як базові робочі документи для виконання всіх відповідних завдань в межах уповноваженого органу;

2) достатню кількість персоналу для виконання завдань та функцій уповноваженого органу. Такий персонал повинен мати відповідну кваліфікацію для виконання покладених на нього завдань, а також необхідні знання, досвід, початкову підготовку та перепідготовку для підтримання рівня своєї компетенції. Має існувати система планування залучення персоналу для забезпечення належного виконання всіх завдань;

3) відповідні площі та офісні приміщення для виконання поставлених завдань;

4) функцію моніторингу відповідності системи управління вимогам та адекватності встановлених процедур, у тому числі створення процесів внутрішнього аудиту та управління ризиками. Моніторинг нормативної відповідності включає в себе систему зворотного зв'язку для передання керівнику уповноваженого органу висновків аудиту з метою забезпечення за потреби вжиття заходів з усунення недоліків; а також

5) особу або групу осіб, які безпосередньо відповідають перед керівником уповноваженого органу за функціонування моніторингу нормативної відповідності.

(b) Загальні обов'язки за виконання відповідних завдань кожного напряму діяльності, у тому числі систему управління, покладаються на одну або декількох осіб, призначених уповноваженим органом.

(c) Уповноважений орган розробляє процедури участі у взаємному обміні всією необхідною інформацією та допомогою уповноважених органів інших країн, яких це стосується, у тому числі інформацію про всі факти та дії, встановлені за результатами нагляду за діяльністю, яку здійснюють на території України особи та організації, що мають сертифікати, видані уповноваженим органом іншої держави.

ATCO.AR.B.005 НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

ATCO.AR.B.010 Внесення змін до системи управління

(a) Уповноважений орган повинен мати діючу систему визначення змін, які впливають на його спроможність виконувати свої завдання та функції відповідно до вимог цих Авіаційних правил. Така система дає змогу вживати необхідних заходів для забезпечення постійної прийнятності та ефективності своєї системи управління.

(b) Уповноважений орган поновлює свою систему управління таким чином, щоб усі зміни, що вносяться до цих Авіаційних правил, своєчасно відображалися в цій системі, забезпечуючи їх ефективну реалізацію.

(c) НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

ATCO.AR.B.015 Ведення документації

(a) Уповноважений орган повинен вести реєстр всіх сертифікатів організацій та свідоцтв персоналу, а також сертифікатів, які він видає.

(b) Уповноважений орган створює належну систему, яка забезпечує ведення, зберігання та надійний контроль обігу документації та доступу до неї:

(1) документально оформлені правила та процедури системи управління;

(2) підготовка, атестація та надання дозволів персоналу на виконання робіт;

(3) розподіл та деталізація завдань;

(4) процеси проведення сертифікації та постійного нагляду за сертифікованими організаціями;

(5) дані курсів, які проводяться організаціями з підготовки;

(6) процеси отримання свідоцтв, рейтингів, доповнень до рейтингів, допусків і сертифікатів, а також постійного нагляду за діяльністю власників таких свідоцтв, рейтингів, доповнень до рейтингів, допусків і сертифікатів;

(7) нагляд за особами та організаціями, які сертифіковані уповноваженим органом іншої держави, що провадять діяльність на території України, здійснюється відповідно до угод між цими уповноваженими органами;

(8) висновки, коригуючі заходи та дати завершення коригуючого заходу;

(9) вжиті примусові заходи;

(10) інформація з питань безпеки та щодо подальших відповідних заходів;

(11) використання положень про гнучкі підходи; а також

(12) оцінка альтернативних засобів нормативної відповідності, запропонованих організаціями, а також оцінка альтернативних методів визначення відповідності, які використовує уповноважений орган.

(c) Документи повинні зберігатися не менше ніж 5 років, а свідоцтва персоналу - не менше ніж 10 років після закінчення строку дії останнього допуску за свідоцтвом.

ПІДЧАСТИНА C (SUBPARTC)
Нагляд та правозастосування

ATCO.AR.C.001. Нагляд

(a) Уповноважений орган перевіряє:

1) дотримання вимог, що застосовуються до організацій або осіб, щодо видачі сертифіката організації або свідоцтв та медичних сертифікатів диспетчерів УПР, а також надання рейтингів, доповнень до рейтингів або допусків;

2) постійне дотримання відповідних вимог та умов, зазначених в сертифікаті організації з підготовки, вимог до схвалених ним навчальних курсів, планів та схем, а також вимог до персоналу організації з підготовки;

3) стан реалізації належних заходів безпеки, встановлених уповноваженим органом, як це визначено в пункті (b) ATCO.AR.A.025 цього додатка.

(b) Така перевірка передбачає:

1) забезпечення документацією, яка спеціально розроблена для того, щоб надати персоналу, якому доручено нагляд за дотриманням правил безпеки, інструкції щодо виконання його функцій;

2) передання особам та організаціям, яких це стосується, результатів здійснення заходів з нагляду за дотриманням правил безпеки;

3) базування на аудитах та перевірках, у тому числі (у відповідних випадках) на позапланових перевірках;

4) надання уповноваженому органу необхідного фактичного матеріалу, якщо ситуація вимагає подальшого втручання, у тому числі заходи, передбачені положеннями ATCO.AR.C.010 та ATCO.AR.E.015 цього додатка.

(c) Обсяг наглядових заходів визначається з урахуванням результатів попередніх наглядових заходів та пріоритетів безпеки.

(d) Без будь-якого обмеження повноважень уповноваженого органу та його обов'язків обсяг нагляду за заходами, що здійснюються на території України, особами або організаціями, сертифікованими уповноваженим органом іншої держави, визначається на основі пріоритетів безпеки, а також результатів попередніх наглядових заходів.

(e) Якщо діяльність особи або організації стосується декількох держав, уповноважений орган, якому доручено нагляд відповідно до пунктів (a) - (c) ATCO.AR.C.001 цього додатка, може дати згоду на здійснення нагляду уповноваженим органом (органами) тих держав, де провадиться зазначена діяльність, або самим уповноваженим органом шляхом укладання угоди. Усі особи або організації, на які поширюється дія такої угоди, повинні бути поінформовані про її існування та сферу застосування.

ATCO.AR.C.005 Програма нагляду

(a) Уповноважений орган зобов'язаний розробити та підтримувати програму нагляду, яка передбачає наглядові заходи, встановлені положеннями ATCO.AR.C.001 цього додатка.

(b) Для організацій, сертифікованих уповноваженим органом, положення наглядової програми розробляються з урахуванням специфіки організації, складності її діяльності, результатів попередніх сертифікаційних та/або наглядових заходів, а також на основі оцінки пов'язаних з цим ризиків. У рамках кожного циклу планування наглядових заходів така програма повинна включати:

1) аудити та перевірки, а також за необхідності позапланові перевірки; та

2) наради за участю відповідального керівника та представників уповноваженого органу з метою забезпечення поінформованості обох сторін про всі значні проблемні питання.

(c) Для організацій, сертифікованих уповноваженим органом, застосовується цикл планування наглядових заходів тривалістю не більше ніж 24 місяці.

Допускається скорочення циклу планування наглядових заходів, якщо виявлено факти, що вказують на погіршення якості роботи організації.

Допускається продовження циклу планування наглядових заходів не більше ніж до 36 місяців, якщо уповноваженим органом було встановлено, що протягом попередніх 24 місяців:

(1) організація продемонструвала свою спроможність виявляти загрози безпеці та управляти пов'язаними з цим ризиками;

(2) організація постійно доводить, що вона повністю контролює всі зміни відповідно до положень ATCO.OR.B.015 додатка 3 до цих Авіаційних правил;

(3) у ході перевірок не мали місце недоліки рівня 1 відповідно до пункту (b) ATCO.AR.E.015 цього додатка;

(4) усі заходи з усунення недоліків були реалізовані протягом прийнятного або продовженого уповноваженим органом періоду часу відповідно до положень ATCO.AR.E.015 цього додатка.

Допускається подальше продовження циклу планування наглядових заходів не більше ніж до 48 місяців, якщо на додаток до визначеного в цьому пункті організація запровадила систему звітування перед уповноваженим органом щодо своїх параметрів безпеки та нормативної відповідності і така система була затверджена уповноваженим органом.

(d) Для організацій з підготовки програма нагляду повинна включати навчальні стандарти, у тому числі за потреби вибіркові приклади проведення навчання.

(e) Для власників свідоцтв, рейтингів, доповнень до рейтингів, допусків та сертифікатів, наданих уповноваженим органом, програма нагляду повинна включати перевірки, у тому числі позапланові, якщо необхідно.

ATCO.AR.C.010 Висновки та примусові заходи для персоналу

(a) Якщо в результаті нагляду або будь-якими іншими засобами уповноваженим органом, відповідальним за нагляд відповідно до ATCO.AR.C.001 цього додатка, встановлено, що власник свідоцтва, виданого згідно з цими Авіаційними правилами, не відповідає чинним вимогам, уповноважений орган повинен підготувати висновок, зафіксувати його і направити в письмовій формі власнику свідоцтва, а також за потреби направити висновок організації, в якій цей власник свідоцтва працює.

(b) Уповноважений орган:

1) за потреби може призупинити або анулювати свідоцтво, рейтинг або допуск, якщо це стосується питань безпеки польотів;

2) вживає необхідних примусових заходів для запобігання подальшому недотриманню вимог.

ПІДЧАСТИНА D (SUBPART D)
ВИДАЧА, ПРОДОВЖЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ, ПРИЗУПИНЕННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ СВІДОЦТВ, РЕЙТИНГІВ, ДОПОВНЕНЬ ДО РЕЙТИНГІВ ТА ДОПУСКІВ

ATCO.AR.D.001 Процедура видачі, продовження та відновлення свідоцтв, рейтингів, доповнень до рейтингів та допусків

(a) Уповноважений орган встановлює процедури подання заявки на видачу, заміну свідоцтв, надання рейтингів, доповнень до рейтингів та допусків, а також продовження та відновлення допусків. Ці процедури мають включати:

(1) надання тимчасових повноважень OJTI та експертам; та

(2) надання експертам (за потреби) повноважень продовжувати та відновлювати допуски органу ОПР, які передбачають надання уповноваженому органу всіх протоколів, звітів та будь-якої іншої інформації експертами, як це передбачають зазначені процедури.

(b) Після отримання заявки та документів, які додаються до заявки, уповноважений орган перевіряє правильність і повну комплектність заявки та відповідність кандидата вимогам, викладеним у додатку 1 до цих Авіаційних правил.

(c) Якщо кандидат відповідає діючим вимогам, уповноважений орган видає, продовжує або відновлює за потреби відповідне свідоцтво, рейтинг(и), доповнення до рейтингів та допуск(и) у форматі, встановленому в доповненні 1 до цього додатка. Тимчасові повноваження OJTI, зазначені в ATCO.C.025 додатка 1 до цих Авіаційних правил, та тимчасові повноваження експерта, зазначені в ATCO.C.065 додатка 1 до цих Авіаційних правил, надаються у вигляді окремого документа, в якому зазначаються права власника та строк дії.

(d) З метою зменшення кількості адміністративних дій уповноважений орган може запроваджувати процедури встановлення єдиного строку дії для декількох допусків. У будь-якому разі періоди строку дії допусків не повинні збільшуватися.

(e) Уповноважений орган може замінити свідоцтво диспетчера УПР з адміністративних причин та у разі повного заповнення пункту XIIа свідоцтва (якщо немає більше місця). Дата першого надання рейтингів, доповнення до рейтингу та допусків переноситься до нового свідоцтва.

ATCO.AR.D.005 Анулювання та призупинення дії свідоцтв, рейтингів, доповнень до рейтингів та допусків

(a) На виконання ATCO.A.020 додатка 1 до цих Авіаційних правил уповноважений орган може анулювати та призупинити дію свідоцтв, рейтингів, доповнень до рейтингів та допусків.

(b) Уповноважений орган може призупинити дію свідоцтва у разі тимчасової нездатності згідно з ATCO.A.015 додатка 1 до цих Авіаційних правил.

(c) Уповноважений орган призупиняє або анулює свідоцтво, рейтинг, доповнення до рейтингу або допуск згідно з ATCO.AR.C.010 цього додатка за таких обставин:

(1) якщо власник свідоцтва більше не відповідає діючим вимогам цих Авіаційних правил;

(2) отримання свідоцтва студента-диспетчера УПР або диспетчера УПР, рейтингу, доповнення до рейтингу, допуску або сертифіката відбулося шляхом фальсифікації відповідних документальних доказів;

(3) фальсифікація записів у свідоцтві або сертифікаті;

(4) здійснення діяльності відповідно до чинного свідоцтва, рейтингу(ів), доповнення(ь) до рейтингу(ів) або допуску(ів) під впливом психоактивних речовин.

(d) У разі призупинення або анулювання дії свідоцтв, рейтингів, доповнень до рейтингів та допусків уповноважений орган має у письмовій формі сповістити власника свідоцтва про таке рішення та про його право на оскарження такого рішення згідно з процедурами підпункту (13) пункту (a) ATCO.AR.А.010 цього додатка. Про призупинення або анулювання дії допуску експерта має також інформуватися відповідний провайдер аеронавігаційного обслуговування.

(e) Також уповноважений орган має призупинити або анулювати дію свідоцтва, рейтингу, доповнення до рейтингу або допуску у разі письмового звернення власника свідоцтва.

ПІДЧАСТИНА E (SUBPART E)
ПРОЦЕДУРА СЕРТИФІКАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПІДГОТОВКИ ДИСПЕТЧЕРІВ УПР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ КУРСІВ З ПІДГОТОВКИ

ATCO.AR.E.001 Подання заявки та процедура сертифікації організацій з підготовки

(a) Після отримання заявки на видачу сертифіката організації з підготовки уповноважений орган має перевірити відповідність цієї організації з підготовки вимогам додатка 3 до цих Авіаційних правил.

(b) Якщо організація з підготовки відповідає діючим вимогам, уповноважений орган має видати сертифікат у форматі, встановленому в доповненні 2 до цього додатка.

(c) З метою надання організації можливості впровадити зміни без попереднього схвалення уповноваженим органом згідно з ATCO.OR.B.015 додатка 3 до цих Авіаційних правил і пунктом (c) ATCO.AR.E.010 цього додатка уповноважений орган має затвердити подану організацією з підготовки процедуру, визначивши сферу застосування цих змін, шляхи їх впровадження та процедури сповіщення уповноваженого органу.

ATCO.AR.E.005 Затвердження навчальних курсів та планів

(a) Уповноважений орган затверджує навчальні курси та плани, розроблені відповідно до вимог ATCO.OR.D.001 додатка 3 до цих Авіаційних правил.

(b) Після обміну свідоцтва диспетчера УПР згідно з ATCO.A.010 додатка 1 до цих Авіаційних правил уповноважений орган схвалює або не схвалює проходження курсу з отримання допуску органу ОПР відповідно до пунктів (b) і (c) ATCO.B.020 додатка 1 до цих Авіаційних правил не пізніше ніж через шість тижнів після подання заявки на проходження курсу, гарантуючи дотримання принципів недискримінації та відповідності.

ATCO.AR.E.010 Внесення змін у сертифікат або додаток до сертифіката організації з підготовки

(a) Після отримання заявки на внесення змін, що вимагає попереднього схвалення згідно з ATCO.OR.B.015 додатка 3 до цих Авіаційних правил, уповноважений орган спочатку має перевірити відповідність організації з підготовки вимогам додатка 3 до цих Авіаційних правил.

Уповноважений орган схвалює умови, за яких на період дії змін працюватиме організація, якщо уповноважений орган зробить висновок, що впровадження таких змін неможливе.

Встановивши, що організація з підготовки відповідає діючим вимогам, уповноважений орган вносить зміни у сертифікат або додаток до сертифіката організації з підготовки.

(b) Беручи до уваги будь-які заходи з усунення недоліків згідно з ATCO.AR.E.015 цього додатка, якщо організація впроваджує зміни, які потребують попереднього схвалення уповноваженим органом, не отримавши такого схвалення згідно з пунктом (a) ATCO.OR.B.015 додатка 3 до цих Авіаційних правил, уповноважений орган має вжити негайних заходів.

(c) Якщо зміни не потребують попереднього схвалення, уповноважений орган має затвердити процедуру, розроблену організацією з підготовки відповідно до ATCO.OR.B.015 додатка 3 до цих Авіаційних правил, визначивши сферу застосування цих змін, механізми впровадження та сповіщення. Завдяки постійному контролю уповноважений орган оцінює інформацію, надану у повідомленні, перевіряючи, наскільки вжиті заходи відповідають затвердженим процедурам та діючим вимогам.

ATCO.AR.E.015 Висновки та заходи з усунення недоліків

(a) Уповноважений орган повинен мати систему аналізу недоліків стосовно питань безпеки.

(b) Недолік рівня 1 визначається уповноваженим органом у разі виявлення будь-яких значних невідповідностей вимогам цих Авіаційних правил, процедур, викладених у керівництві організації, або порушень дозволів та видів підготовки, зазначених у сертифікаті, внаслідок чого понижується рівень безпеки або виникають серйозні загрози для безпеки польотів.

Недоліки рівня 1 включають (але не обмежуються):

(1) відмову надати уповноваженому органу доступ до приміщень організації згідно з ATCO.OR.B.025 додатка 3 до цих Авіаційних правил протягом робочого часу або після двох наданих з цього приводу письмових запитів;

(2) факт отримання сертифіката організації або подовження його дії шляхом фальсифікації документальних доказів;

(3) факти порушень вимог цих Авіаційних правил або використання сертифіката організації в злочинних цілях; а також

(4) відсутність відповідального керівника.

(c) Недолік рівня 2 визначається уповноваженим органом у разі виявлення будь-яких невідповідностей вимогам цих Авіаційних правил, процедур, викладених у керівництві організації, або порушень дозволів та видів підготовки, зазначених у сертифікаті, внаслідок чого понижується рівень безпеки або виникають загрози для безпеки польотів.

(d) У разі якщо недоліки виявлено під час перебігу заходів з нагляду або будь-яких інших заходів, уповноважений орган без застосування інших примусових заходів, передбачених цими Авіаційними правилами, має повідомити організацію в письмовій формі про такий недолік та зробити запит коригувальних дій щодо встановленого недоліку.

(1) У разі виявлення недоліку рівня 1 уповноважений орган зобов'язаний вжити негайних та необхідних заходів для заборони або обмеження відповідної діяльності, а за потреби - для призупинення дії сертифіката або його повного чи часткового обмеження залежно від ступеня серйозності виявлених недоліків рівня 1, поки організація не здійснить успішних коригуючих дій щодо усунення недоліків.

(2) У разі виявлення недоліків рівня 2 уповноважений орган повинен:

(i) установити строк усунення недоліків залежно від їх характеру;

(ii) провести оцінку заходів з усунення недоліків та плану їх реалізації, запропонованого організацією. Якщо за результатами такої оцінки ці заходи є достатніми для усунення порушення, прийняти цей план.

(3) У разі якщо організація не подає задовільний план усунення недоліків або не виконує заходів з їх усунення протягом погодженого або продовженого уповноваженим органом строку, статус висновку змінюється на рівень недоліків 1 та вживаються заходи, визначені в підпункті (1) пункту (d) ATCO.AR.E.015 цього додатка.

(e) Уповноважений орган має фіксувати всі виявлені недоліки та вжиті примусові заходи (за потреби), а також всі коригувальні дії та дату припинення вживання заходів залежно від висновку.

ПІДЧАСТИНА F (SUBPART F)
СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО АВІАЦІЙНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

РОЗДІЛ 1
Загальні вимоги

ATCO.AR.F.001 Авіаційні медичні центри та авіаційна медична сертифікація

Відступаючи від підчастин A, B і C додатка 2 до цих Авіаційних правил щодо авіаційних медичних центрів (AeMC) та медичного огляду, уповноважений орган повинен застосовувати такі положення додатка VI до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року N 565, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за N 1056/30924, за винятком всіх посилань на лікарів загальної практики - сімейних лікарів (GMP):

Підчастина ARA.GEN;

Підчастина ARA.AeMC;

ARA.MED.120 Медичні експерти уповноваженого органу;

ARA.MED.125 Надання на розгляд уповноваженому органу;

ARA.MED.150 Ведення документації;

ARA.MED.200 Процедура видачі, продовження строку дії, поновлення дії або зміни сертифіката АМЕ;

ARA.MED.245 Процес безперервного контролю за діяльністю АМЕ та GMPs;

ARA.MED.250 Обмеження, призупинення дії або анулювання сертифіката АМЕ;

ARA.MED.255 Заходи забезпечення нормативної відповідності;

ARA.MED.315 Розгляд звіту про проведення медичного огляду;

ARA.MED.325 Порядок повторного розгляду.

РОЗДІЛ 2
Документація

ACTO.AR.F.005 Медичний сертифікат

Форма медичного сертифіката наведена в доповненні 6 до додатка VI до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року N 565, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за N 1056/30924.

Медичний сертифікат повинен відповідати таким специфікаціям:

(a) Зміст:

(1) держава, яка видала свідоцтво диспетчера УПР або в якій було подано заявку про його отримання (I);

(2) клас медичного сертифіката (II);

(3) номер сертифіката (III);

(4) прізвище, ім'я, по батькові власника (IV);

(5) громадянство власника (VI);

(6) дата народження власника (день/місяць/рік) (XIV);

(7) підпис власника (VII);

(8) обмеження (XIII);

(9) строк дії медичного сертифіката (IX);

(10) дата огляду;

(11) медичний огляд: останній, наступний;

(12) дата останньої та наступної електрокардіограми;

(13) дата останньої та наступної аудіограми;

(14) розширений офтальмологічний огляд: останній та наступний;

(15) дата видачі та підпис АМЕ або медичного експерта уповноваженого органу, який видав медичний сертифікат (X);

(16) печатка або штамп (за наявності) (XI).

(b) Матеріал медичного сертифіката. Папір або інший матеріал, на якому виготовлено медичний сертифікат, повинен перешкоджати внесенню змін до нього або підробок, а також робити такі зміни одразу помітними. Усі записи, що робляться в сертифікаті або видаляються з нього, повинні здійснюватися з дозволу уповноваженого органу.

(c) Мова: медичні сертифікати оформлюються українською та англійською мовами, а також іншими мовами, якщо уповноважений орган вважає це необхідним.

(d) Усі дати в медичному сертифікаті мають вноситися у форматі день/місяць/рік.

ATCO.AR.F.010 Сертифікат АМЕ

Перевіривши відповідність АМЕ діючим вимогам, уповноважений орган видає, продовжує, відновлює або замінює сертифікат АМЕ у форматі, зазначеному в доповненні 3 до цього додатка.

ATCO.AR.F.015 Сертифікат AeMC

Перевіривши відповідність AeMC діючим вимогам, уповноважений орган видає або замінює сертифікат AeMC у форматі, зазначеному в доповненні 4 до цього додатка.

ATCO.AR.F.020 Авіаційні медичні бланки

Уповноважений орган має забезпечити АМЕ та AeMC відповідними бланками:

(a) заявок на отримання медичного сертифіката;

(b) звітів про проведений медичний огляд.

 

Заступник директора
департаменту аеронавігації

В. Сімак

 

Доповнення 1 до додатка 2
Формат свідоцтва

СВІДОЦТВО (СТУДЕНТА -) ДИСПЕТЧЕРА УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

Свідоцтво (студента -) диспетчера УПР, видане згідно з цими Авіаційними правилами, відповідає таким вимогам:

(a) Зміст. Номер пункту, що зазначається, має бути опублікований разом з пунктом заголовка. Пункти I - XI є "постійними", пункти XII - XIV є змінюваними.

1. Постійні пункти:

(I) держава, що видала свідоцтво;

(II) найменування свідоцтва;

(III) серійний номер свідоцтва, що починається з установленого коду держави, що видала свідоцтво, за яким зазначаються слова "(Student) ATCO Licence" та кодовий набір арабських цифр і латинських літер;

(IV) прізвище власника свідоцтва (латинськими літерами);

(IVa) дата народження;

(V) адреса місця проживання власника свідоцтва;

(VI) громадянство власника свідоцтва;

(VII) підпис власника свідоцтва;

(VIII) уповноважений орган, що видав свідоцтво;

(IX) строк дії наданих прав та дозвіл на використання прав, зазначених у свідоцтві, із зазначенням дат першого їх надання;

(X) підпис особи, яка видала свідоцтво, дата його видачі;

(XI) печатка або штамп уповноваженого органу.

2. Пункти, які можуть змінюватися:

(XII) рейтинги, доповнення до рейтингів та допуски з датами строку дії;

(XIII) відмітки: допуск володіння мовою; та

(XIV) усі інші відомості, які вимагає уповноважений орган.

(b) Свідоцтво має супроводжуватися діючим медичним сертифікатом, крім випадків, коли здійснюються тільки права STDI.

(c) Матеріал свідоцтва. Папір або інший матеріал, на якому друкується свідоцтво, повинен перешкоджати внесенню до нього змін або підробок, а також робити такі зміни одразу помітними. Усі записи, що робляться у свідоцтві або видаляються з нього, повинні здійснюватися з дозволу уповноваженого органу.

(d) Мова. Свідоцтва оформлюються українською та англійською мовами.

Титульна сторінка

  
УКРАЇНА UKRAINE

 
 
СВІДОЦТВО (СТУДЕНТА-) ДИСПЕТЧЕРА УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ
(STUDENT) AIR TRAFFIC CONTROLLER LICENCE

 

   

 
   

Видано відповідно до Part ATCO
Свідоцтво відповідає вимогам стандартів ICAO
Issued in accordance with Part ATCO
This licence complies with ICAO standards  

 

 

Вимоги
 
 
Розмір кожної сторінки - 1/8 формату А4

Вимоги:

сторінки, на яких зазначається, як мають заповнюватися свідоцтво (студента-) диспетчера УПР, призначені для використання уповноваженим органом або експертом, уповноваженим продовжувати або відновлювати допуски органу ОПР. Перші рейтинги, доповнення до рейтингів, допуск володіння мовою, допуск інструктора та експерта мають вписуватися уповноваженим органом. Продовження або відновлення допусків органу ОПР має вписуватися уповноваженим органом або уповноваженими експертами.

Сторінка 2

I

Держава, що видала свідоцтво/State of issue
Україна/UKRAINE

 

Вимоги

II

Найменування свідоцтва/Title of licence

 

III

Номер свідоцтва/Licence number UA (ST-)ATCO 00001

Серійний номер свідоцтва завжди починається з встановленого ООН коду держави, яка видала свідоцтво, за яким слідує: "(ST-)ATCO".

IV

П. І. Б.власника/Last and first name of holder

 

IVa

Дата народження/Date of birth

Має використовувати стандартний формат дати, тобто день/місяць/рік (наприклад, 12.03.2017)

XIV

Місце народження/Place of birth

 

V

Місце проживання власника (вулиця, місто, область, поштовий код
/Address of holder (street, town, area, postal code)

 

VI

Громадянство/Nationality

Зазначається в ООН коді держави

VII

Підпис власника/Signature of holder

 

VIII

Уповноважений орган/Issuing competent authority

 

X

Підпис особи, яка видала свідоцтво, дата/
Signature of issuing officer and date

 

XI

Печатка або штамп уповноваженого органу/
Seal or stamp of issuing competent authority

 

Сторінка 3

IX

Чинністьнаданихправ:/Validity of privileges:

Власник свідоцтва уповноважений здійснювати діяльність відповідно до наданого(их) діючого(их) рейтингу(ів), доповнення(ь) до рейтингу та допуску(ів):
/The holder of entitled to exercise the privileges of the following rating(s) and rating endorsement(s), when validated:

Рейтинг(и)
/Ratings

Дата першої видачі
/Date of first issue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Доповнення до рейтингу
/Rating endorsements

Дата першої видачі
/Date of first issue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Вимоги:

(Англійська та українська мови)

Дата першої видачі рейтингу або допуску має співпадати з датою успішного завершення навчання

Сторінка 4

Xlla Строк дії рейтингів, доповнень до рейтингу та допусків/ Ratings and endorsements with expiry dates

Власник свідоцтва уповноважений здійснювати діяльність відповідно до наданого(их) діючого(их) рейтингу(ів), доповнення(ь) до рейтингу та допуску(ів), зазначених нижче, за умови наявності діючого медичного сертифіката/ The holder is entitled to exercise the privileges of the following rating(s) and rating endorsement(s) is (are) held as detailed below, only if the holder has a valid medical certificate

Орган ОПР (код ICAO) (*)
/ Unit (ICAO indicator) (*)

Сектор/Робоче місце (*)
Sector/Position (*)

Рейтинг/ Допуск
/Rating/ Endorsement

Дата закінчення строку дії(*)
/Expiry date (*)

Підпис/печатка уповноваженого органу чи номер сертифіката/свідоцтва та підпис експерта
/Signature/stamp of the authority or licence number and signature of the assessor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

(*) Не застосовується до свідоцтва студента-диспетчера управління повітряним рухом / Not applicable for Student ATCO Licence.

Сторінка 5

Xllb

Інші допуски:
/Other endorsements:

Власник уповноважений здійснювати діяльність згідно з наступним(и) допуском(ами)
/The holder is entitled to exercise the privileges of the following endorsement(s)

OJTI /STDI / допуск експерта/Assessor endorsement

Дата закінчення строку дії
/Expiry date

 

 

 

 

 

 


Вимоги: не застосовуються

XIII

Відмітки:
/Remarks

Допуск володіння мовою:

[мова(и)/рівень/дата закінчення строку дії]:

/Language proficiency endorsement(s):

[language(s)/level/expire date]:

Мають включатися: допуск(и) володіння мовою (ами), рівень та дата закінчення строку дії.

Заноситися будь-яка інша додаткова інформація щодо свідоцтва.

Сторінка 6

Скорочення

Рейтинги диспетчера УПР/ Air traffic controller rating

Вимоги: не застосовуються

ADV

Рейтинг контролю аеродрому візуального/ Aerodrome Control Visual

 

ADI

Рейтинг контролю аеродрому інструментального/ Aerodrome Control Instrument

 

APP

Рейтинг процедурного контролю підходу/ Approach Control Procedural

 

APS

Рейтинг контролю підходу за засобами спостереження/ Approach Control Surveillance

 

ACP

Рейтинг процедурного контролю району/ Area Control Procedural

 

ACS

Рейтинг контролю району за засобами спостереження/ Area Control Surveillance

 

Доповнення до рейтингу/ Rating endorsements

 

AIR

Доповнення до рейтингу контролю за рухом у повітрі / Air Control

 

GMC

Доповнення до рейтингу контролю за наземним рухом / Ground Movement Control

 

TWR

Доповнення до рейтингу контролю за аеродромним рухом / Tower Control

 

GMS

Доповнення до рейтингу контролю за наземним рухом за засобами спостереження / Ground Movement Surveillance

 

RAD

Доповнення до рейтингу контролю за аеродромним рухом за радіолокатором / Aerodrome Radar Control

 

PAR

Доповнення до рейтингу контролю підходу за радіолокатором точного заходження на посадку/ Precision Approach Radar

 

SRA

Доповнення до рейтингу контролю підходу за оглядовим радіолокатором / Surveillance Radar Approach

 

TCL

Доповнення до рейтингу термінального контролю/ Terminal Control

 

Допуски за свідоцтвом/ Licence endorsements

 

OJTI

Допуск інструктора з підготовки на робочому місці/ On-the-job training instructor

 

STDI

Допуск інструктора синтетичного засобу підготовки/ Syntetic training device instructor

 

Assessor

Допуск експерта/ Assessor

 

 

Доповнення 2 до додатка 2
СЕРТИФІКАТ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПІДГОТОВКИ ДИСПЕТЧЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ (ATCO TOs)
CERTIFICATE FOR AIR TRAFFIC CONTROLLERS TRAINING ORGANISATIONS (ATCO TOs)

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
СЛУЖБА
УКРАЇНИ

  

UKRAINE
STATE AVIATION
ADMINISTRATION
OF UKRAINE

СЕРТИФІКАТ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДИСПЕТЧЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ
AIR TRAFFIC CONTROLLERS TRAINING ORGANISATION CERTIFICATE

UA.ATCOTO.000X

Відповідно до положень Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом", а також до наведених далі умов, Державна авіаційна служба України засвідчує, що

Pursuant to the Aviation Rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures related to air traffic controllers' licences and certificates" and subject to the conditions specified below, the State Aviation Administration of Ukraine hereby certifies

[НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ]
[NAME OF THE TRAINING ORGANISATION]

[АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ]
[ADDRESS OF THE TRAINING ORGANISATION]

є сертифікованою організацією з підготовки згідно з додатком 3 до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом" з правом здійснювати підготовку відповідно до додатка 1 до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом", як зазначено у додатку до цього сертифіката.

as a Annex 3 to the Aviation Rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures related to air traffic controllers' licences and certificates" certified training organization with the privilege to provide Annex 1 to the Aviation Rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures related to air traffic controllers' licences and certificates" training as listed in the attached training approval.

Умови дії дозволу та прав:
Terms of approval and privileges:

Цей сертифікат обмежується переважними правами та змістом затверджених видів підготовки, перелік яких наведений у додатку до цього сертифіката.

This certificate is limited to the privileges and the scope of providing the training as listed in the attached training approval.

Цей сертифікат залишається дійсним за умови дотримання сертифікованою організацією вимог відповідно до додатків 1 та 3 Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом" та інших нормативно-правових актів.

This certificate is valid whilst the certified organisation remains in compliance with Annex 1, Annex 3 to the Aviation Rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures related to air traffic controllers' licences and certificates" and other applicable regulations.

За виконання наведених вище умов цей сертифікат залишається чинним, за винятком випадків, коли його повернуто, замінено, обмежено або призупинено.

Subject to compliance with the foregoing terms of approval and privileges, this certificate shall remain valid unless the certificate has been surrendered, superseded, limited or suspended.

Дата видачі:
Date of Issue:

Підпис:
Signature:

П. І. Б.

Голова Державної авіаційної служби України
Chairman of the State Aviation Administration of Ukraine

СЕРТИФІКАТ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДИСПЕТЧЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ
AIR TRAFFIC CONTROLLERS TRAINING ORGANISATION CERTIFICATE

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ
TRAINING APPROVAL

Додаток до сертифіката ATCO TO номер:
Attachment to ATCO TO Certificate Number:

UA.ATCOTO.000X

[НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ]
[NAME OF THE TRAINING ORGANISATION]

отримала переважне право організовувати та проводити такі види підготовки відповідно до додатка 1 до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом":

has obtained the privilege to provide and conduct the following training in accordance with Annex 1 to the Aviation Rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures related to air traffic controllers' licences and certificates":

Вид(и) підготовки

Вид підготовки

Курс

Доповнення до рейтингу відповідно до ATCO.B.015 додатка 1 до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом"

Примітки (зазначаються за потреби)

   ПОЧАТКОВА ПІДГОТОВКА

   Базова підготовка

не застосовується

 

 

   Рейтингова підготовка (зазначається рейтинг відповідно до ATCO.B.010 додатка 1 до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом")

 

 

  ПІДГОТОВКА В ОРГАНІ ОПР

(Зазначається доповнення до рейтингу, згідно з яким дозволяється проводити стажування на робочому місці)

 

 

  Безперервна професійна підготовка

  Відновлювана підготовка

не застосовується

 

 

  Перепідготовка

не застосовується

 

  Підготовка диспетчерів-інструкторів з практичної підготовки

не застосовується

не застосовується

 

не застосовується

 

  Підготовка експертів

не застосовується

не застосовується

 

не застосовується

 

Цей затверджений курс підготовки залишається чинним за таких умов:
This training course approval is valid as long as:

(a) сертифікат ATCO TO не було повернуто, замінено, обмежено або призупинено; а також

the ATCO TO certificate has not been surrendered, superseded, limited or suspended; and

(b) Підготовка виконується відповідно до вимог додатків 1 та 3 до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом" та інших нормативно-правових актів.

all operations are conducted in compliance with Annex 1, Annex 3 to the Aviation Rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures related to air traffic controllers' licences and certificates" and other applicable regulations.

Дата видачі:
Date of Issue:

Підпис:
Signature:

П. І. Б.

Голова Державної авіаційної служби України
Chairman of the State Aviation Administration of Ukraine

 

Доповнення 3 до додатка 2
СЕРТИФІКАТ АВІАЦІЙНОГО МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА
CERTIFICATE FOR AERO-MEDICAL EXAMINERS (AMEs)

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
СЛУЖБА
УКРАЇНИ

  

UKRAINE
STATE AVIATION
ADMINISTRATION
OF UKRAINE

СЕРТИФІКАТ АВІАЦІЙНОГО МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА
 AERO-MEDICAL EXAMINER CERTIFICATE

НОМЕР/ПОСИЛАННЯ СЕРТИФІКАТА
[NUMBER/ REFERENCE]

Відповідно до положень Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року N 565, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за N 1056/30924, та Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом", а також до наведених далі умов Державна авіаційна служба України засвідчує, що

Pursuant to the Aviation Rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew", approved by the order of the State Aviation Administration dated on 20.07.2017 N 565, registered in the Ministry of Justice of Ukraine 28.08.2017 for N 1056/30924, and the Aviation Rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures related to air traffic controllers' licences and certificates" and subject to the conditions specified below, the State Aviation Administration of Ukraine hereby certifies

[ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ'Я АВІАЦІЙНОГО МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА]
[NAME OF THE AERO-MEDICAL EXAMINER]

[АДРЕСА АВІАЦІЙНОГО МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА]
[ADDRESS OF THE AERO-MEDICAL EXAMINER]

є авіаційним медичним експертом
as aero-medical examiner

УМОВИ:
CONDITIONS:

1. Дія цього сертифіката обмежена переважними правами, зазначеними в додатку до цього сертифіката авіаційного медичного експерта.

This certificate is limited to the privileges specified in the attachment to this aero-medical examiner certificate.

2. Цей сертифікат вимагає дотримання його власником правил та процедур, визначених в додатку IV до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року N 565, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за N 1056/30924, та додатку 4 до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом".

This certificate requires compliance with the implementing rules and procedures specified in Annex IV to the Aviation Rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew", approved by the order of the State Aviation Administration dated on 20.07.2017 N 565, registered in the Ministry of Justice of Ukraine 28.08.2017 for N 1056/30924, and Annex 4 to the Aviation Rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures related to air traffic controllers' licences and certificates".

3. Цей сертифікат залишається чинним протягом трьох років до [день/місяць/рік] за умови дотримання вимог додатка IV до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року N 565, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за N 1056/30924, та додатка 4 до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом", за винятком випадків, коли його повернуто, замінено, обмежено або призупинено.

This certificate shall remain valid for a period of three years until [day/month/year] subject to compliance with the requirements of Annex IV to the Aviation Rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew", approved by the order of the State Aviation Administration dated on 20.07.2017 N 565, registered in the Ministry of Justice of Ukraine 28.08.2017 for N 1056/30924, and Annex 4 to the Aviation Rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures related to air traffic controllers' licences and certificates" as appropriate unless it has been surrendered, superseded, limited or suspended.

Дата видачі:
Date of issue:

Підпис: [уповноважений орган]
Signature: [Competent authority]

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА АВІАЦІЙНОГО МЕДИЧНОГО ЕКСПЕРТА НОМЕР:
ATTACHMENT TO AERO-MEDICAL AXAMINER CERTIFICATE NUMBER:

ПЕРЕВАЖНІ ПРАВА ТА ОБСЯГ ДІЯЛЬНОСТІ
PRIVILEGES AND SCOPE

[Прізвище та наукове звання авіаційного медичного експерта] отримав право проводити авіаційні медичні обстеження та огляди з метою надання медичних сертифікатів відповідно до змісту поданої далі таблиці, а також видавати такі медичні сертифікати зазначеним нижче особам:

[Name and academic title of the aero-medical examiner] has obtained the privilege(s) to undertake aero-medical examinations and assessments for the issuance of medical certificates as stated in the table below and to issue these medical certificates for:

Бортпровідники
Cabin crew

(так/дата)
(yes/date)

LAPL

(так/дата)
(yes/date)

Клас 2
Class 2

(так/дата)
(yes/date)

Клас 1 підтвердження чинності/відновлення
Class 1 revalidation/ renewal

(так/дата)/ (ні)
(yes/date)/ (no)

Клас 3 підтвердження чинності/відновлення
Class 3 revalidation/ renewal

(так/дата)/ (ні)
(yes/date)/ (no)

Дата видачі:
Date of issue:

Підпис: [уповноважений орган]
Signature: [Competent authority]

 

 

Доповнення 4 до додатка 2
СЕРТИФІКАТ ДЛЯ АВІАЦІЙНИХ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ (AeMCs)
CERTIFICATE FOR AERO-MEDICAL CENTRES (AeMCs)

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА
СЛУЖБА
УКРАЇНИ

  

UKRAINE
STATE AVIATION
ADMINISTRATION
OF UKRAINE

СЕРТИФІКАТ АВІАЦІЙНОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ (AeMC)
AERO-MEDICAL CENTRE CERTIFICATE

Відповідно до положень Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо свідоцтв та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом" та Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року N 565, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за N 1056/30924, а також до наведених далі умов Державна авіаційна служба України засвідчує, що

Pursuant to the Aviation Rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures relating to air traffic controllers" and the Aviation Rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew", approved by the order of the State Aviation Administration dated on 20.07.2017 N 565, registered in the Ministry of Justice of Ukraine 28.08.2017 for N 1056/30924, and subject to the conditions specified below, the State Aviation Administration of Ukraine hereby certifies

[НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ]
[NAME OF THE ORGANISATION]

[МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ]
[ADDRESS OF THE ORGANISATION]

атестований відповідно до вимог додатка VII до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року N 565, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за N 1056/30924, як авіаційний медичний центр, який має переважні права та види діяльності згідно з переліком за затвердженими позиціями:

as a Annex VII to the Aviation Rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew", approved by the order of the State Aviation Administration dated on 20.07.2017 N 565, registered in the Ministry of Justice of Ukraine 28.08.2017 for N 1056/30924, certified aero-medical centre with the privileges and the scope of activities as listed in the terms of approval:

УМОВИ:
CONDITIONS:

1. Дія цього сертифіката обмежується обсягом, зазначеним в затвердженому та погодженому Положенні про авіаційний медичний центр.

This certificate is limited to that specified in the scope of approval section of the approved organisation manual.

2. Цей сертифікат вимагає дотримання порядку, встановленого в документації організації, відповідно до вимог додатка VII до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року N 565, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за N 1056/30924.

This certificate requires compliance with the procedures specified in the organisation documentation as required by Annex VII to the Aviation Rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew", approved by the order of the State Aviation Administration dated on 20.07.2017 N 565, registered in the Ministry of Justice of Ukraine 28.08.2017 for N 1056/30924.

3. Цей сертифікат залишається чинним за умови виконання вимог, встановлених у додатку VII до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року N 565, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за N 1056/30924, за винятком випадків, коли його було повернуто, замінено або призупинено його дію.

This certificate shall remain valid subject to compliance with the requirements of Annex VII to the Aviation Rules of Ukraine "Technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew", approved by the order of the State Aviation Administration dated on 20.07.2017 N 565, registered in the Ministry of Justice of Ukraine 28.08.2017 for N 1056/30924, unless it has been surrendered, superseded or suspended.

Дата видачі:
Date of issue:

Підпис:
Signature:

Голова:
Chairman:

 

 

ДОДАТОК 3 (ANNEX 3)
ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ З ПІДГОТОВКИ ДИСПЕТЧЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ ТА АВІАЦІЙНИХ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ

ЧАСТИНА ATCO.OR - PART ATCO.OR

ПІДЧАСТИНА A (SUBPART A)
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ATCO.OR.A.001 Сфера застосування

У цьому додатку встановлюються вимоги до організацій з підготовки диспетчерів УПР та авіаційних медичних центрів для отримання сертифікатів організації з підготовки та авіаційного медичного центру та умови їх чинності відповідно до вимог цих Авіаційних правил.

ПІДЧАСТИНА B (SUBPART B)
ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ З ПІДГОТОВКИ ДИСПЕТЧЕРІВ УПР

ATCO.OR.B.001 Подання заявки на отримання сертифіката організації з підготовки

(a) Заявки на отримання сертифіката організації з підготовки подаються до уповноваженого органу за три місяці до запланованої дати початку діяльності, щоб у уповноваженого органу була можливість детально її розглянути. Заявка подається згідно з процедурою, встановленою цим органом.

(b) Заявники на первинне отримання такого сертифіката мають продемонструвати уповноваженому органу, як вони будуть виконувати вимоги, встановлені цими Авіаційними правилами.

(c) Заявка на отримання сертифіката організації з підготовки має містити таку інформацію:

(1) назва та адреса організації з підготовки;

(2) адреса місця роботи із зазначенням (за потреби) списку органів диспетчерського обслуговування повітряного руху, якщо відрізняється від адреси, зазначеної в підпункті (1) пункту (c) ATCO.OR.B.001 цього додатка;

(3) П. І. Б. та контактна інформація:

(i) відповідального керівника;

(ii) директора організації з підготовки, якщо відрізняється від підпункту (i) підпункту (3) пункту (c) ATCO.OR.B.001 цього додатка;

(iii) особи (осіб), призначеної(их) організацією з підготовки відповідальною(ими) за координацію з уповноваженим органом;

(4) запланована дата початку діяльності або її зміна;

(5) список запропонованих видів навчання/підготовки та принаймні один курс запланованого навчання/підготовки;

(6) декларація про відповідність діючим вимогам, підписана відповідальним керівником;

(7) процеси системи управління; та

(8) дата заявки.

ATCO.OR.B.005 Методи визначення відповідності

(a) Альтернативні методи визначення відповідності до AMC, розроблених уповноваженим органом, можуть використовуватися організацією для встановлення відповідності цим Авіаційним правилам.

(b) Коли організація бажає використовувати альтернативні методи визначення відповідності, перед їх впровадженням організація надає уповноваженому органу повний опис цих альтернативних методів. Опис включає будь-які зміни в статутах або процедурах, а також оцінку відповідності цим Авіаційним правилам.

(c) Організація може впроваджувати ці альтернативні методи визначення відповідності, що підлягають попередньому схваленню уповноваженим органом, після отримання повідомлення, як це передбачено в пункті (d) ATCO.AR.A.015 додатка 2 до цих Авіаційних правил.

ATCO.OR.B.010 Умови видачі сертифіката організації з підготовки

(a) Організації з підготовки мають діяти згідно зі сферою діяльності та прав, визначених в додатку до сертифіката.

(b) З метою забезпечення виконання діючих вимог підчастини D додатка 1 до цих Авіаційних правил право здійснювати підготовку в органі ОПР та подальшу професійну підготовку надається лише організаціям з підготовки, які:

(1) мають сертифікат забезпечення диспетчерського обслуговування повітряного руху; або

(2) уклали відповідну угоду з провайдером аеронавігаційного обслуговування.

ATCO.OR.B.015 Внесення змін у діяльність організації з підготовки

(a) Будь-які зміни у діяльність організації з підготовки, які впливають на процедуру видачі сертифіката або надання дозволу, або на будь-який елемент системи управління організації з підготовки, мають бути попередньо схваленими уповноваженим органом.

(b) Крім зазначеного у пункті (a) ATCO.OR.B.015 цього додатка, організації з підготовки мають погодити з уповноваженим органом зміни, які потребують попереднього схвалення.

(c) У разі внесення будь-яких змін відповідно до пунктів (a) та (b) ATCO.OR.B.015 цього додатка організація з підготовки має звернутися та отримати дозвіл уповноваженого органу. Заявка на внесення будь-яких змін має подаватися за 3 місяці до початку впровадження змін, щоб уповноважений орган міг визначити відповідність цим Авіаційним правилам та за потреби внести зміни до сертифіката та додатка до сертифіката організації з підготовки.

Організації з підготовки мають надати уповноваженому органу всю необхідну документацію.

Впровадження змін можливе лише після отримання офіційного дозволу уповноваженого органу згідно з ATCO.AR.E.010 додатка 2 до цих Авіаційних правил.

За потреби під час впровадження таких змін організації з підготовки мають здійснювати діяльність відповідно до умов, встановлених уповноваженим органом.

(d) З метою отримання необхідного дозволу уповноважений орган має бути протягом доби повідомлений про внесення змін до елементів, зазначених у пункті (a) ATCO.OR.B.015 цього додатка, через непередбачувані обставини.

(e) Всі зміни, які не потребують отримання попереднього дозволу, мають впроваджуватися, про них доповідається уповноваженому органу згідно з встановленою уповноваженим органом процедурою відповідно до ATCO.AR.E.010 додатка 2 до цих Авіаційних правил.

(f) Організації з підготовки мають доповідати уповноваженому органу про припинення своєї діяльності.

ATCO.OR.B.020 Продовження строку дії

(a) Сертифікація організації з підготовки залишається чинною за умов, якщо не було відмови у видачі сертифіката або його анулювання, а також за умови відповідності нормативно-правовим актам та цим Авіаційним правилам, враховуючи положення щодо недоліків згідно з ATCO.OR.B.030 цього додатка.

(b) Сертифікат має бути повернений уповноваженому органу у місячний строк з дати анулювання сертифіката або припинення діяльності організації з підготовки.

ATCO.OR.B.025 Доступ до засобів та інформації організацій з підготовки

Організації з підготовки та кандидати на отримання сертифікатів організації з підготовки мають надавати доступ до відповідних приміщень уповноваженій особі або особі, діючій від імені уповноваженого органу, для перевірки необхідної документації, даних, процедур та будь-якого іншого матеріалу для виконання поставлених завдань.

ATCO.OR.B.030 Недоліки

Після отримання повідомлення про знайдені уповноваженим органом недоліки згідно з ATCO.AR.E.015 додатка 2 до цих Авіаційних правил організація з підготовки має:

(a) встановити першопричину недоліку;

(b) визначити план коригувальних дій; та

(c) продемонструвати, що впровадження коригувальних дій відповідає вимогам уповноваженого органу у погоджений період згідно з ATCO.AR.E.015 додатка 2 до цих Авіаційних правил.

ATCO.OR.B.035 Негайне урегулювання проблем, пов'язаних з безпекою польотів

Організація з підготовки у своїй діяльності має виконувати будь-які встановлені уповноваженим органом заходи з безпеки польотів згідно з підпунктом (3) пункту (a) ATCO.AR.C.001 додатка 2 до цих Авіаційних правил.

ATCO.OR.B.040 Повідомлення про події

(a) Організації, які здійснюють підготовку на робочому місці, мають повідомляти уповноважений орган та будь-яку іншу уповноважену організацію про всі події з безпеки польотів, які мали місце під час їхньої діяльності.

(b) Такі звіти мають готуватися якнайшвидше, але не пізніше ніж через 72 години після виявлення такої події, крім виняткових обставин.

(c) У разі доцільності організації з підготовки мають у місячний строк готувати додатковий звіт, зазначивши в ньому деталізовану інформацію щодо заходів, яких вона планує вжити для запобігання таким подіям у майбутньому.

(d) Звіти, зазначені в пунктах (a), (b) та (c) ATCO.OR.B.040 цього додатка, мають готуватися за формою, встановленою уповноваженим органом, та містити всю необхідну інформацію щодо відомих умов виникнення тієї чи іншої події.

ПІДЧАСТИНА C (SUBPART C)
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ З ПІДГОТОВКИ ДИСПЕТЧЕРІВ УПР

ATCO.OR.C.001 Система управління організацій з підготовки

Організації з підготовки мають встановлювати, впроваджувати та підтримувати систему управління, яка передбачає:

(a) чітко визначені межі відповідальності, у тому числі безпосередню відповідальність керівника;

(b) опис загальних принципів організації щодо безпеки польотів, складової частини політики безпеки польотів;

(c) визначення загроз, пов'язаних з безпекою польотів внаслідок діяльності організації з підготовки, їх оцінки та управління ризиками, у тому числі заходи, спрямовані на зменшення таких ризиків та визначення їх ефективності;

(d) підтримання компетентності персоналу для успішного виконання поставлених завдань;

(e) документування всіх ключових процесів системи управління, у тому числі процес ознайомлення персоналу з їх обов'язками та відповідальністю і процедуру внесення змін до відповідної документації, та процеси системи управління якості;

(f) функцію моніторингу відповідності організації діючим вимогам. Такий моніторинг має включати систему зворотного зв'язку з відповідальним керівником з метою ефективного впровадження коригувальних заходів;

(g) система управління має відповідати обсягу організації та її діяльності, враховуючи небезпеки та ризики, пов'язані з такою діяльністю.

ATCO.OR.C.005 Діяльність за контрактом

(a) Організації з підготовки мають гарантувати, що будь-яка їх договірна або закупівельна діяльність відповідає нормативним вимогам.

(b) Якщо організація з підготовки укладає договір з іншою організацією, яка не сертифікована згідно з цими Авіаційними правилами, делегуючи їй право здійснювати той чи інший вид діяльності, така організація має здійснювати діяльність відповідно до умов додатка до сертифіката, виданого організації з підготовки. Організація з підготовки має гарантувати уповноваженому органу доступ до організації, з якою було укладено договір, для визначення відповідності цієї організації нормативним вимогам.

ATCO.OR.C.010 Вимоги до персоналу

(a) Організації з підготовки призначають відповідального керівника.

(b) Організація з підготовки призначає особу або осіб, які відповідають за підготовку. Така особа або особи безпосередньо підпорядковуються відповідальному керівнику.

(c) Організації з підготовки повинні мати кваліфікований персонал для виконання визначених завдань та здійснення діяльності згідно з нормативними вимогами.

(d) Організації з підготовки мають вести реєстр викладачів/інструкторів з теоретичної підготовки, враховуючи їх фахову кваліфікацію, знання, досвід, методику оцінювання та предмети, які вони викладають.

(e) Організації з підготовки мають встановити процедуру підтримки компетентності викладачів/інструкторів з теоретичної підготовки.

(f) Організації з підготовки мають гарантувати, що викладачі/інструктори з практичної підготовки та експерти успішно пройшли підвищення кваліфікації для продовження строку дії відповідного допуску.

(g) Організації з підготовки мають вести реєстр осіб, які оцінюють компетентність викладачів/інструкторів з практичної підготовки та експертів, згідно з ATCO.C.045 додатка 1 до цих Авіаційних правил відповідно до їх допусків.

ATCO.OR.C.015 Приміщення та обладнання

(a) Організації з підготовки повинні мати устаткування, яке дозволяє виконувати поставлені завдання та здійснювати діяльність згідно з цими Авіаційними правилами.

(b) Організації з підготовки мають гарантувати, що синтетичні засоби підготовки відповідають встановленим технічним характеристикам та вимогам.

(c) Під час здійснення підготовки на робочому місці організація з підготовки має гарантувати, що власник допуску OJTI володіє тією самою інформацією, що і особа, яка проходить підготовку на робочому місці, та має необхідні засоби для негайного втручання.

ATCO.OR.C.020 Ведення документації

(a) Організації з підготовки мають вести деталізований реєстр осіб, які проходять підготовку або пройшли підготовку, для контролю виконання вимог навчальних курсів.

(b) Організації з підготовки мають встановити та вести систему реєстру фахової кваліфікації, методики оцінювання інструкторів та експертів, а також (за потреби) предметів, які вони викладають.

(c) Зазначені у пункті (g) ATCO.OR.C.010 та пунктах (a) і (b) ATCO.OR.C.020 цього додатка реєстри, мають зберігатися щонайменше п'ять років після того, як:

(1) особа, яка проходить підготовку, пройшла відповідний курс підготовки; та

(2) інструктор або експерт припиняє здійснювати діяльність в організації з підготовки.

(d) Передання до архіву даних з реєстрів має визначатися системою управління організації з підготовки.

(e) Реєстри мають бути надійно захищеними.

ATCO.OR.C.025 Фінансування та страхування

Організації з підготовки мають довести, що у них є достатнє фінансування для здійснення підготовки згідно з вимогами цих Авіаційних правил та що їх діяльність має достатній обсяг страхової відповідальності відповідно до характеру запропонованої підготовки та будь-якої діяльності, що здійснюється згідно з цими Авіаційними правилами.

ПІДЧАСТИНА D (SUBPART D)
ВИМОГИ ДО КУРСІВ ПІДГОТОВКИ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ

ATCO.OR.D.001 Вимоги до курсів підготовки та навчальних планів

Організації з підготовки мають розробляти та готувати:

(a) навчальні плани та курси з підготовки відповідно до виду/видів підготовки згідно з вимогами підчастини D додатка 1 до цих Авіаційних правил;

(b) предмети, тематичні завдання, теми та підтеми для безперервної підготовки згідно з вимогами додатка 1 до цих Авіаційних правил;

(c) методику оцінювання згідно з підпунктом (3) пункту (a) ATCO.D.090 та підпункту (3) пункту (a) ATCO.D.095 додатка 1 до цих Авіаційних правил.

ATCO.OR.D.005 Результати іспитів (екзаменів), оцінювання та видача сертифікатів

(a) Організація з підготовки має надавати кандидату результати іспитів (екзаменів) та оцінювання і видавати (на запит) сертифікат з результатом іспитів (екзаменів) та оцінювання.

(b) Після успішного проходження первинної підготовки або підготовки за рейтингом для отримання додаткового рейтингу організація з підготовки зобов'язана видати сертифікат.

(c) Водночас на запит кандидата організація з підготовки зобов'язана видати сертифікат після успішного проходження базової підготовки за умови вивчення кандидатом всіх предметів, тем та підтем, зазначених у доповненні 2 до додатка 1 до цих Авіаційних правил, та успішного складання іспитів.

ПІДЧАСТИНА E (SUBPART E)
ВИМОГИ ДО АВІАЦІЙНИХ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ

ATCO.OR.E.001 Авіаційні медичні центри

До авіаційних медичних центрів (AeMC) застосовуються вимоги, встановлені у підчастинах ORA.GEN та ORA.AeMC додатка VII до Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року N 565, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за N 1056/30924, у тому числі таке:

(a) всі посилання на клас 1 повинні бути замінені на клас 3;

(b) у випадках посилання на частину MED повинні застосовуватись вимоги додатка 4 до цих Авіаційних правил.

 

Заступник директора
департаменту аеронавігації

В. Сімак

 

ДОДАТОК 4 (ANNEX 4)
МЕДИЧНІ ВИМОГИ ДО ДИСПЕТЧЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ

ЧАСТИНА ATCO.MED - PART ATCO.MED

ПІДЧАСТИНА A (SUBPART A)
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

РОЗДІЛ 1
Загальна інформація

ATCO.MED.A.001 Уповноважений орган

У цьому додатку уповноваженим органом вважається:

(a) для авіаційних медичних центрів (AeMC):

(1) орган, призначений державою, на території якої розміщується основне місце діяльності AeMC;

(2) не застосовується;

(b) для авіаційних медичних експертів (АМЕ):

(1) орган, призначений державою, на території якої розміщується основне місце діяльності AeMC;

(2) у разі якщо АМЕ здійснює діяльність у іншій країні, - орган, призначений іншою країною, до якої АМЕ звертається для отримання посвідчення АМЕ.

ATCO.MED.A.005 Сфера застосування

У цьому додатку встановлюються вимоги щодо:

(a) видачі, набуття чинності (валідації), підтвердження чинності (ревалідації), відновлення медичних сертифікатів для використання прав свідоцтва диспетчера УПР або студента-диспетчера УПР, за винятком власників допуску STDI; та

(b) сертифікації АМЕ для видачі медичних сертифікатів третього класу.

ATCO.MED.A.010 Визначення

У цьому додатку застосовуються такі значення:

авіаційне медичне обстеження (aero-medical examination) - огляд, пальпація, перкусія, аускультація та інші методи обстеження для визначення медичного стану особи виконувати права, зазначені в свідоцтві;

авіаційне медичне оцінювання (aero-medical assessment) - висновок щодо придатності особи за станом здоров'я, зроблений на підставі історії медичних оглядів, зазначеної в медичній карті, та на підставі результатів авіаційних медичних оглядів, що вимагаються цим додатком, та подальших оглядів і медичних тестів, які проводяться за потреби;

аномалія рефракції (refractive error) - відхилення від нормального зору, що вимірюється в діоптріях для найбільш аметропічного меридіана, виявленого стандартними методами;

обмеження (limitation) - стан, що фіксується у медичному сертифікаті, якого необхідно дотримуватися під час користування правами, що надані свідоцтвом;

обстеження (investigation) - оцінювання стану здоров'я особи шляхом проведення обстеження та тестів які проводяться з метою підтвердження відповідного стану здоров'я;

окуліст (eye specialist) - офтальмолог або фахівець з питань зору, кваліфікований для проведення офтальмометрії та виявлення патологічних станів;

офіційний медичний висновок (accredited medical conclusion) - висновок, зроблений одним або більше медичними експертами, прийнятий для уповноваженого органу, складений на основі об'єктивних та недискримінаційних критеріїв для конкретного випадку з урахуванням особливостей роботи диспетчера УПР і консультацій з іншими експертами (за потреби), у тому числі оцінювання операційного ризику;

серйозний (significant) - ступінь медичного стану, наслідки якого можуть перешкоджати безпечно використовувати права свідоцтва диспетчера УПР;

уповноважений орган (licensing authority) - орган, призначений державою для видачі свідоцтв, або орган, до якого звертається кандидат для отримання свідоцтва.

ATCO.MED.A.015 Конфіденційність медичної інформації

Усі особи, задіяні в процесі медичного огляду, оцінки та сертифікації, забезпечують постійне дотримання конфіденційності медичної інформації.

ATCO.MED.A.020 Погіршення стану здоров'я

(a) Власникам свідоцтв диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР не дозволяється використовувати права, надані такими свідоцтвами, якщо вони:

(1) знають про будь-які погіршення стану свого здоров'я, які можуть зашкодити безпечному використанню ними своїх прав;

(2) вживають або використовують будь-які ліки, призначені лікарем або без призначення, що можуть зашкодити безпечному використанню прав свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР;

(3) проходять будь-яке медичне, хірургічне або інше лікування, що може вплинути на безпеку польотів.

(b) Власники свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР невідкладно звертаються до АМЕ, якщо вони:

(1) були прооперовані або пройшли інвазивне лікування;

(2) почали вживати лікарські засоби на регулярній основі;

(3) отримали будь-яку суттєву травму, що перешкоджає виконанню функцій диспетчера УПР;

(4) мають серйозне захворювання, що перешкоджає застосуванню прав, визначених свідоцтвом;

(5) вагітні;

(6) лікуються у закладі охорони здоров'я;

(7) вперше потребують корегувальних лінз.

У таких випадках власники медичних сертифікатів третього класу звертаються за консультацією до AeMC або АМЕ. AeMC або АМЕ оцінює стан здоров'я власника свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР та приймає рішення щодо його придатності виконувати надані свідоцтвом права.

ATCO.MED.A.025 Обов'язки AeMC та АМЕ

(a) Під час проведення авіаційного медичного обстеження та оцінювання AeMC або АМЕ:

(1) забезпечують відсутність мовних бар'єрів у спілкуванні з особою;

(2) попереджають особу про наслідки надання неповної, неточної або неправдивої інформації про історію своїх захворювань;

(3) інформують уповноважений орган про надання заявником неповної, неточної або невірної інформації щодо історії хвороби;

(4) інформують уповноважений орган, якщо на будь-якій стадії заявник відкликає заявку на отримання медичного сертифіката.

(b) Після завершення авіаційного медичного обстеження та оцінювання AeMC або АМЕ:

(1) інформують особу про її придатність, непридатність або необхідність звернення до уповноваженого органу;

(2) повідомляють особі про будь-які обмеження, що можуть вплинути на використання прав, визначених свідоцтвом диспетчера УПР;

(3) якщо особу визнано непридатною, повідомляють її про право повторного огляду;

(4) протягом доби подають до уповноваженого органу підписаний або завірений електронними засобами звіт, що включає результати авіаційного медичного обстеження і оцінювання, та копії таких документів: заява, протоколи авіаційних медичних обстежень, медичний сертифікат;

(5) інформують кандидата про відповідальність у разі погіршення медичного стану згідно з ATCO.MED.A.020 цього додатка.

(c) AeMC та АМЕ зберігають документи з відомостями про авіаційні медичні обстеження та оцінювання, виконані згідно з вимогами цього додатка, їх результати відповідно до вимог законодавства України.

(d) AeMC і АМЕ надають на запит медичних експертів всі документи та звіти щодо проведених авіаційних медичних записів та звітів, а також будь-яку іншу необхідну інформацію у разі, якщо це вимагається для:

(1) медичної сертифікації;

(2) здійснення наглядових функцій.

РОЗДІЛ 2
Вимоги до медичних сертифікатів

ATCO.MED.A.030 Медичні сертифікати

(a) Кандидати та власники свідоцтва диспетчера УПР або свідоцтва студента-диспетчера УПР повинні мати медичний сертифікат третього класу.

(b) Власник відповідного свідоцтва не може мати більше одного медичного сертифіката, виданого згідно з цим додатком.

ATCO.MED.A.035 Заявка на отримання медичного сертифіката

(a) Особа подає заявку на отримання медичного сертифіката за процедурою, встановленою уповноваженим органом.

(b) Заявник на отримання медичного сертифіката надає AeMC або АМЕ:

(1) документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;

(2) підписаний документ із зазначенням:

(i) медичних фактів з його медичної історії;

(ii) проходження попередніх авіаційних медичних обстежень і оцінювань для отримання медичного сертифіката та у разі проходження таких обстежень і оцінювань інформацію про те, хто їх проводив, та результати;

(iii) випадків визнання їх непридатними або призупинення чи скасування дії їхнього медичного сертифіката.

(c) Під час звернення для підтвердження чинності (ревалідації) або відновлення дії медичного сертифіката заявники перед проходженням авіаційного медичного обстеження надають AeMC або АМЕ попередній медичний сертифікат.

ATCO.MED.A.040 Видача, підтвердження чинності (ревалідація) та відновлення медичних сертифікатів

(a) Видача, підтвердження чинності (ревалідація) та відновлення медичного сертифіката здійснюється лише після завершення необхідного авіаційного медичного обстеження та оцінювання щодо визначення стану здоров'я.

(b) Перша видача медичного сертифіката:

перша видача медичного сертифіката третього класу здійснюється авіаційним медичним експертом в авіаційному медичному центрі.

(c) Підтвердження чинності (ревалідація) та відновлення медичного сертифіката третього класу здійснюється AeMC або АМЕ.

(d) AeMC або АМЕ видає, підтверджує чинність або відновлює медичні сертифікати лише за таких умов:

(1) заявник надав їм комплект своєї медичної історії та, якщо вимагається AeMC або АМЕ, результати авіаційних медичних обстежень і аналізів;

(2) AeMC або АМЕ було проведено авіаційне медичне оцінювання на підставі авіаційного медичного обстеження та аналізів, що вимагаються для отримання відповідного медичного сертифіката, щоб підтвердити відповідність заявника вимогам, встановленим цим додатком.

(e) Перед видачею, підтвердженням чинності або відновленням дії медичного сертифіката AeMC, АМЕ чи у разі направлення уповноважений орган може вимагати від заявника проходження додаткових медичних обстежень за наявності клінічних показань.

(f) Уповноважений орган може видавати, у тому числі повторно, медичний сертифікат (за потреби), якщо:

(1) справу було передано до його компетенції;

(2) він вважає за необхідне внести виправлення до інформації, зазначеної в медичному сертифікаті.

ATCO.MED.A.045 Набуття чинності (валідація), підтвердження чинності (ревалідація) медичних сертифікатів

(a) Чинність:

(1) чинність медичних сертифікатів третього класу становить 24 місяці;

(2) чинність медичних сертифікатів третього класу зменшується до 12 місяців, якщо заявники свідоцтва диспетчера УПР досягли 40-річного віку. Медичний сертифікат, який видано перед досягненням 40-річного віку, втрачає свою чинність, коли заявникові виповнюється 41 рік.

(3) Період чинності медичного сертифіката, у тому числі будь-яких відповідних та спеціальних обстежень:

(i) визначається віком заявника на момент проходження авіаційного медичного обстеження;

(ii) розраховується з дати авіаційного медичного обстеження у разі первинної видачі або відновлення медичного сертифіката та з дати завершення періоду чинності попереднього медичного сертифіката при підтвердженні його чинності (ревалідації).

(b) Підтвердження чинності (ревалідація):

Авіаційні медичні обстеження для підтвердження чинності (ревалідації) медичного сертифіката виконуються не раніше ніж чи протягом 45 днів до закінчення строку чинності медичного сертифіката.

(c) Відновлення:

(1) У разі якщо заявник не відповідає вимогам підпункту (b) ATCO.MED.A.045 цього додатка, йому потрібно пройти авіаційне медичне обстеження та оцінювання для відновлення дії медичного сертифіката.

(2) Якщо з дати проведення підтвердження чинності (ревалідації) або втрати чинності медичного сертифіката:

(i) минуло менше ніж два роки - AeMC або АМЕ виконують стандартне авіаційне медичне обстеження при підтвердженні чинності медичного сертифіката;

(ii) минуло понад два роки - AeMC або АМЕ виконують авіаційне медичне обстеження для відновлення чинності медичного сертифіката лише після оцінювання медичних записів заявника;

(iii) минуло понад 5 років - авіаційне медичне обстеження проводиться відповідно до вимог авіаційного медичного обстеження при першій видачі медичного сертифіката у той час, як авіаційне медичне оцінювання проводиться на підставі вимог для підтвердженні чинності (ревалідації) медичного сертифіката.

ATCO.MED.A.046 Призупинення або анулювання медичного сертифіката

(a) У разі анулювання медичного сертифіката заявник повинен повернути його AeMC або АМЕ, де отримав.

(b) У разі призупинення медичного сертифіката заявник повинен повернути його AeMC або АМЕ, де отримав, лише за запитом.

ATCO.MED.A.050 Направлення до іншого медичного закладу

Якщо заявник на отримання медичного сертифіката третього класу направляється до уповноваженого органу, згідно з ATCO.MED.B.001 цього додатка, AeMC або АМЕ повинен передати до цього органу відповідну медичну документацію.

ПІДЧАСТИНА B (SUBPART B)
ВИМОГИ ДО МЕДИЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ КАНДИДАТІВ НА ОТРИМАННЯ ТА ВЛАСНИКІВ СВІДОЦТВ ДИСПЕТЧЕРА УПР/СТУДЕНТА-ДИСПЕТЧЕРА УПР

РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ATCO.MED.B.001 Обмеження медичного сертифіката

(a) Обмеження медичного сертифіката третього класу:

(1) Якщо заявник не повністю відповідає вимогам медичного сертифіката третього класу, але ймовірність виникнення загрози для безпеки польотів через нього вважається низькою, AeMC або АМЕ повинен:

(i) передати прийняття рішення про придатність такого заявника уповноваженому органу відповідно до цього додатка; або

(ii) оцінити здатність заявника безпечно виконувати його обов'язки з обмеженнями, зазначеними у медичному сертифікаті, та видати (за потреби) медичний сертифікат з обмеженням(и), якщо направлення до уповноваженого органу не передбачено вимогами цього додатка.

(2) AeMC або АМЕ може підтвердити чинність або відновити медичний сертифікат з тими самими обмеженнями без направлення заявника до уповноваженого органу.

(b) Під час визначення необхідності встановлення обмеження медичного сертифіката враховуються:

(1) наявність у медичному висновку інформації про те, що за певних обставин нездатність заявника відповідати будь-яким вимогам не призведе до серйозної загрози для безпеки польоту під час використання прав свідоцтва диспетчера УПР, за отриманням якого звертається заявник;

(2) досвід заявника стосовно роботи, яку він виконуватиме.

(c) Операційні обмеження

(1) Уповноважений орган спільно з провайдером аеронавігаційного обслуговування має визначати операційні обмеження щодо конкретного операційного середовища.

(2) Відповідні операційні обмеження в медичному сертифікаті вносяться лише уповноваженим органом.

(d) До власника медичного сертифіката можуть встановлюватися будь-які інші обмеження для гарантування безпечного використання прав свідоцтва диспетчера УПР.

(e) Будь-які обмеження, встановлені для власника медичного сертифіката, фіксуються в спеціальній графі медичного сертифіката.

РОЗДІЛ 2
Медичні вимоги до заявників на отримання медичного сертифіката третього класу

ATCO.MED.B.005 Загальна інформація

(a) Заявники на отримання медичного сертифіката не повинні мати:

(1) аномалій (вроджених або набутих);

(2) активних, прихованих, гострих чи хронічних захворювань або порушень;

(3) ран, травм або ускладнень від операцій;

(4) наслідків або побічних наслідків терапевтичних, діагностичних або профілактичних ліків, призначених або таких, що не були призначені лікарем, які могли б спричинити функціональні обмеження працездатності через ймовірність впливу на безпечне використання прав, наданих відповідним свідоцтвом.

ATCO.MED.B.010 Серцево-судинна система

(a) Обстеження:

(1) Під час обстеження для першої видачі медичного сертифіката виконується стандартна електрокардіограма (ЕКГ) в стані спокою та складається звіт.

ЕКГ повторюється:

(i) кожні чотири роки до досягнення 30-річного віку;

(ii) при продовженні (ревалідації) або відновленні дії медичного сертифіката;

(iii) у разі виявлення захворювання.

(2) Розширений огляд серцево-судинної системи проводиться:

(i) після 65 років у разі продовження або поновлення дії медичного сертифіката;

(ii) кожні чотири роки після цього;

(iii) у разі виявлення захворювання.

(3) Оцінка кількості ліпідів сироватки крові, у тому числі холестерину, вимагається під час огляду для першого отримання медичного сертифіката та під час першого обстеження після досягнення заявником 40-річного віку.

(b) Серцево-судинна система - загальна інформація:

(1) Заявники на отримання медичного сертифіката третього класу визнаються непридатними, якщо мають будь-який із таких станів:

(i) аневризму грудної та надниркової черевної аорти перед хірургічною операцією або після неї;

(ii) серйозну функціональну аномалію будь-якого із серцевих клапанів;

(iii) перенесли трансплантацію серця або легенів.

(2) Документи заявника на отримання медичного сертифіката третього класу з встановленою медичною історією або діагнозом захворювання передаються до уповноваженого органу:

(i) захворювання периферичних артерій до або після хірургічного втручання;

(ii) аневризми грудної або надниркової черевної аорти перед хірургічною операцію або після неї;

(iii) аневризми черевного відділу аорти до або після хірургічної операції;

(iv) функціонально несуттєвих аномалій клапанів серця;

(v) після операції на клапані серця;

(vi) аномалії перикарда, міокарда або ендокарда;

(vii) вродженої аномалії серця перед пластичною хірургією або після неї;

(viii) парасимпатичної судинної непритомності;

(ix) артеріального або венозного тромбозу;

(x) емболії легеневої артерії;

(xi) стан серцево-судинної системи, що потребує системної антикоагуляційної терапії.

(c) Кров'яний тиск:

(1) Кров'яний тиск вимірюється під час кожного обстеження.

(2) Кров'яний тиск заявника повинен бути в межах норми.

(3) Заявники на отримання медичного сертифіката третього класу визнаються непридатними:

(i) з клінічними симптомами гіпотензії; або

(ii) з кров'яним тиском, який під час огляду постійно перевищує 160 мм рт. ст. для систолічного тиску та/або 95 мм рт. ст. для діастолічного тиску (з або без лікування).

(4) Початок приймання медикаментів для регулювання кров'яного тиску вимагає тимчасового призупинення дії медичного сертифіката для встановлення відсутності суттєвих побічних ефектів.

(d) Ішемічна хвороба серця:

(1) Заявники визнаються непридатними, якщо мають будь-який із таких станів:

(i) ішемію міокарда;

(ii) клінічні прояви ішемічної хвороби серця, що регулюються медикаментами.

(2) Для вирішення питання про придатність заявника АМЕ подає до уповноваженого органу результати кардіологічних обстежень, які проводяться з метою виключення діагнозу ішемії міокарда у заявників, в яких виявили наступні відхилення:

(i) підозру на ішемію міокарда;

(ii) безсимптомне незначне захворювання коронарної артерії, яке не потребує антиангінального лікування.

(3) Перед встановленням придатності заявники проходять кардіологічне обстеження та направляються до уповноваженого органу з такими відхиленнями:

(i) ішемією міокарда;

(ii) інфарктом міокарда;

(iii) реваскуляризацією (відновлення кровотку у судинах) та ендопротезуванням через ішемічну хворобу серця.

(e) Порушення ритму / проведення імпульсів

(1) АМЕ подає медичні документи заявників на отримання медичного сертифіката третього класу до уповноваженого органу для вирішення питання відповідно до цього додатка щодо їх придатності, якщо вони мають будь-яке суттєве порушення серцевої провідності або ритму, у тому числі такі стани:

(i) порушення надшлуночкового ритму, зокрема тимчасову або постійну синоатріальну дисфункцію, атріальну фібриляцію та/або тріпотіння або асимптомні синусні паузи;

(ii) повну блокаду лівої ніжки пучка Гіса;

(iii) атріовентрикулярну блокаду II ступеню Мобітц 2;

(iv) тахікардію з вузьким та/або широким комплексом QRS;

(v) передчасне збудження шлуночків;

(vi) асимптомне подовження інтервалу QT;

(vii) синдром Бругада на кардіограмі.

(2) Заявники, що мають будь-який із станів, перелічених у підпунктах (i) - (viii) цього підпункту, можуть визнаватись придатними за відсутності будь-яких інших аномалій та після проведення належного кардіологічного обстеження:

(i) неповна блокада пучка Гіса;

(ii) повна блокада правої ніжки пучка Гіса;

(iii) стабільне лівостороннє відхилення електричної осі серця;

(iv) асимптомна синусова брадикардія;

(v) асимптомна синусова тахікардія;

(vi) асимптомні ізольовані однорідні надшлуночкові або шлуночкові ектопії;

(vii) атріовентрикулярна блокада I ступеню;

(viii) атріовентрикулярна блокада II ступеню - Мобітц 1.

(3) Перед наданням висновку про придатність заявників за певних умов після кардіологічного обстеження направляють до уповноваженого органу. Такими умовами є:

(i) абляція серця;

(ii) імплантація кардіостимулятора.

(4) Заявники визнаються непридатними, якщо мають будь-який із станів:

(i) симптоматичну синоатріальну хворобу;

(ii) повну атріовентрикулярну блокаду;

(iii) симптоматичне продовження інтервалу QT;

(iv) імплантовану автоматичну дефібриляційну систему;

(v) антиаритмічний вентрикулярний кардіостимулятор.

ATCO.MED.B.015 Респіраторна система

(a) Заявники із значним порушенням функції легень визнаються непридатними. Висновок про придатність може бути надано у разі відновлення задовільної функції легень.

(b) Обстеження:

Заявники повинні пройти обстеження функції легень під час першого авіаційного медичного оцінювання та за наявності клінічних показань.

(c) Заявники, які перенесли астму, що потребує медикаментозного лікування, мають пройти обстеження дихальної системи. Оцінювання придатності може проводитися, якщо у заявника не проявляються симптоми астми, а відповідне лікування не впливає на безпечне виконання ним своїх обов'язків.

(d) Заявники, у яких було виявлено будь-яке з нижченаведених відхилень, направляються до відповідного підрозділу уповноваженого органу. Перед висновком про придатність повинні пройти обстеження дихальної системи з позитивними результатами. Заявники, у яких діагностуються стани, описані у підпунктах (3) та (5) цього пункту, проходять належне кардіологічне дослідження:

(1) гостре запалення дихальної системи;

(2) активний саркоїдоз;

(3) пневмоторакс;

(4) синдром апное під час сну;

(5) значні операції на грудній клітці;

(6) хронічна обструкційна хвороба легень;

(7) пульмонектомія.

ATCO.MED.B.020 Система травлення

(a) Заявники, що мають наслідки перенесеної хвороби або хірургічного втручання у будь-якій частині травного тракту або його придатків, які можуть спричинити втрату працездатності, зокрема непрохідність тракту через звуження або здавлення, визнаються непридатними.

(b) Заявники не повинні мати гриж, які можуть призвести до симптомів, які обмежують працездатність.

Заявники з розладами кишково-шлункової системи, зазначеними у підпунктах (1) - (5) цього пункту, можуть вважатися придатними за умови задовільного проходження гастроентерологічного обстеження після успішного завершення лікування або повного одужання після операції:

(1) з рекурентним диспепсичним розладом, що потребують лікування;

(2) з панкреатитом;

(3) з камінням в жовчному міхурі, що проявляється симптоматично;

(4) з хронічним запаленням кишківника;

(5) після операції на травному тракті або його придатках, у тому числі операції, що передбачає повне або часткове видалення або відведення будь-якого з таких органів.

ATCO.MED.B.025 Метаболічна та ендокринна системи

(a) Заявники з порушенням функціонування ендокринної системи, харчування та обміну речовин можуть визнаватися придатними за умови стабільного стану та задовільного проходження авіаційного медичного обстеження.

(b) Цукровий діабет

(1) Заявники, хворі на цукровий діабет, що потребують приймання інсуліну, визнаються непридатними.

(2) Заявники, які для нормалізації цукру крові вживають інші лікарські засоби, направляються до уповноваженого органу. Оцінка придатності таких заявників можлива лише у разі нормалізації та стабільності показників цукру.

ATCO.MED.B.030 Гематологія

(a) Аналіз крові проводиться АМЕ або AeMC, враховуючи історію хвороби з подальшим медичним обстеженням.

(b) Заявники з такими гематологічними станами, як:

(1) порушення коагуляції, геморагічні хвороби та тромбози;

(2) хронічна лейкемія;

(3) низький рівень гемоглобіну, який спричиняє анемію, еритроцитоз або гемоглобінопатію;

(4) значне збільшення лімфатичних вузлів;

(5) збільшення селезінки

направляються до уповноваженого органу.

Оцінка придатності можлива за умови задовільних результатів авіаційного медичного обстеження.

(c) Заявники з гострою лейкемією повинні вважатися непридатними.

ATCO.MED.B.035 Сечостатева система

(a) Аналіз сечі повинен проводитися під час кожного авіаційного медичного обстеження. Сеча не повинна містити аномальних елементів, що вважаються ознакою патологій.

(b) Заявники, що мають будь-які наслідки захворювання або хірургічних операцій на нирках або сечовидільних шляхах, які можуть спричинити втрату працездатності, зокрема непрохідність у результаті стриктури або стискання, визнаються непридатними.

(c) Заявники з такими розладами сечостатевої системи, як:

(1) ниркова хвороба;

(2) один або більше сечових конкрементів можуть визнаватись придатними за умови проведення належного нефрологічно/урологічного обстеження.

(d) Заявники, що перенесли:

(1) значну операцію на органах сечової системи або її придатках, у тому числі повне або часткове видалення або заміну будь-якого з органів; або

(2) значну урологічну операцію;

після повного одужання, проходження авіаційного медичного оцінювання та з результатами медичного обстеження направляються до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності.

ATCO.MED.B.040 Інфекційні хвороби

(a) ВІЛ-позитивні заявники можуть визнаватись придатними за умови проведення належного медичного обстеження. Результати медичних обстежень заявників AeMC або АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності.

(b) Заявники з діагнозом або симптомами інфекційного захворювання, такого як:

(1) гостра стадія сифілісу;

(2) гостра форма туберкульозу;

(3) інфекційного гепатиту;

(4) тропічних захворювань направляються до уповноваженого органу.

Оцінка щодо придатності можлива після повного одужання, проведення належного авіаційного медичного оцінювання та лікування.

ATCO.MED.B.045 Акушерство та гінекологія

(a) Заявники, що перенесли серйозну гінекологічну операцію, визнаються непридатними до повного одужання.

(b) Вагітність:

У разі вагітності заявника, якщо AeMC або АМЕ вважає, що власник медичного сертифіката придатний для використання своїх прав, чинність медичного сертифіката обмежується 34 тижнем вагітності. Після закінчення вагітності та повної реабілітації при підтвердженні чинності медичного сертифіката власник повинен пройти авіаційне медичне обстеження та оцінювання.

ATCO.MED.B.050 Опорно-рухова система

(a) Заявник повинен мати достатню функціональність опорно-рухової системи для гарантування безпечного використання прав свідоцтва диспетчера УПР або студента-диспетчера УПР.

(b) У разі статичних або прогресуючих опорно-рухових або ревматологічних захворювань, які можуть вплинути на безпечне виконання заявниками своїх обов'язків, їх направляють до уповноваженого органу. Висновок щодо придатності таких заявників можливий після проведення належного медичного обстеження.

ATCO.MED.B.055 Психіатрія

(a) Заявники з порушенням психіки або поведінки через вживання алкоголю або зловживання психотропними речовинами визнаються непридатними до відновлення та звільнення від залежності за умови проведення належного психіатричного обстеження після успішного лікування. Результати медичних обстежень заявників AeMC або АМЕ подає до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності.

(b) Заявники з такими психіатричними станами, як:

(1) афективний розлад;

(2) невротичний розлад;

(3) розлад особистості;

(4) розлад психіки або поведінки;

мають пройти психіатричне обстеження перед наданням висновку про придатність. Таких заявників направляють до уповноваженого органу.

Заявники, у яких спостерігалися одноразові або повторювані спроби заподіяння собі шкоди, визнаються непридатними. Оцінка щодо придатності можлива після проходження належного психіатричного обстеження та направлення їх до уповноваженого органу.

(c) Заявники, що хворіли або в яких встановлено клінічний діагноз шизофренії, шизотипічного розладу або маячного розладу, визнаються непридатними.

ATCO.MED.B.060 Психологія

(a) Заявники, у яких спостерігаються симптоми стресу, що можуть вплинути на безпечне виконання ними обов'язків, направляються до уповноваженого органу. Оцінка придатності таких заявників можлива лише за умови проходження психологічного обстеження, за висновками якого заявник є придатним за станом здоров'я.

(b) Проходження психолога може вимагатись як частина психіатричного або неврологічного обстеження.

ATCO.MED.B.065 Неврологія

(a) Заявники, що мають встановлене історією хвороби захворювання або клінічний діагноз:

(1) епілепсії, крім випадків, описаних у підпунктах (1) і (2) пункту (b) ATCO.MED.B.065 цього додатка;

(2) повторювані випадки помутніння свідомості через нез'ясовані причини;

(3) схильності до церебрального паралічу

визнаються непридатними.

(b) Заявники, що мають встановлене історією хвороби захворювання або клінічний діагноз:

(1) епілепсії, що не проявлялася після п'ятирічного віку;

(2) епілепсії, що не проявлялася протягом 10 років без будь-якого лікування;

(3) епілептиформних аномалій ЕЕГ та осередкових повільних хвиль;

(4) хвороби нервової системи, що прогресує або не прогресує;

(5) одноразового помутніння свідомості через нез'ясовані причини;

(6) втрати свідомості після черепно-мозкової травми;

(7) травми спинного або периферійного нерва;

(8) розлади нервової системи через хворобу судин, у тому числі випадки крововиливу та ішемії

проходять подальше обстеження перед наданням висновку про придатність. Результати медичних обстежень заявників подаються до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності.

ATCO.MED.B.070 Зорова система

(a) Обстеження:

(1) розширене офтальмологічне обстеження проводиться під час першого обстеження та періодично залежно від рефракційних та функціональних характеристик очей;

(2) звичайне офтальмологічне обстеження проводиться при підтвердженні чинності (ревалідації) або відновленні медичного сертифіката;

(3) заявники повинні проходити тонометрію під час першого обстеження при підтвердженні чинності (ревалідації) медичного сертифіката після виповнення заявнику 40 років у разі виявлення хвороби та наявності проблем зору у когось з членів родини;

(4) заявники надають AeMC/АМЕ звіт офтальмологічного обстеження у разі:

(i) значних змін у функціональних показниках;

(ii) використання лінз;

(5) заявники з аномалією рефракції направляються до уповноваженого органу для рішення щодо придатності.

(b) Гострота дальнього зору (з корекцією або без неї) повинна бути 6/9 (0,7) або кращою для кожного ока окремо, а гострота бінокулярного зору повинна бути 6/6 (1,0) або кращою.

(c) Заявники, які мають звичайну або функціональну одноокість, у тому числі проблеми з балансом очного м'яза, визнаються непридатними. Під час проходження обстеження при підтвердженні чинності (ревалідації) або відновленні медичного сертифіката заявник може визнаватися придатним лише у разі задовільних результатів офтальмологічного обстеження. Таких заявників направляють до уповноваженого органу.

(d) Заявники, у яких одне око має недостатню гостроту зору, визнаються непридатними. Під час проходження обстеження при підтвердженні чинності (ревалідації) або відновленні дії медичного сертифіката таких заявників направляють до уповноваженого органу. Оцінка їх придатності можлива лише у разі задовільних результатів офтальмологічного обстеження.

(e) Заявник повинен читати шрифт N 5 (або його еквівалент) на відстані 30 - 50 см та шрифт N 14 (або його еквівалент) на відстані 100 см з корекцією, якщо призначено.

(f) Заявники повинні мати нормальні поля зору та бінокулярний зір.

(g) Заявники, що перенесли операцію на оці, можуть бути визнані придатними за умови проходження належного офтальмологічного обстеження.

(h) Заявники з клінічним діагнозом кератоконуса можуть бути визнані придатними за умови проходження належного обстеження в офтальмолога. Для вирішення питання щодо придатності заявники направляються до уповноваженого органу.

(i) Заявники з диплопією визнаються непридатними.

(j) Окуляри та контактні лінзи:

(1) У разі якщо задовільна функція зору забезпечується лише з використанням корекції за допомогою окулярів або контактних лінз, заявник вважається придатним для використання прав відповідного свідоцтва.

(2) Відповідність вимогам щодо зору забезпечується не більше ніж однією парою окулярів.

(3) Запасна однотипна пара окулярів має бути завжди під рукою.

(4) Контактні лінзи мають бути монофокусні, незабарвлені та неортокератологічні. Використання контактних лінз для корекції зору одного ока не допускається.

(5) Заявники зі значною аномалією рефракції використовують контактні лінзи або окуляри з високим коефіцієнтом заломлення.

ATCO.MED.B.075 Розпізнавання кольорів

Заявники повинні мати нормальне трьохколірне розпізнавання.

ATCO.MED.B.080 Оториноларингологія

(a) Обстеження:

(1) Звичайне оториноларингологічне обстеження повинно проводитися при первинному обстеженні, при підтвердженні чинності (ревалідації) та відновленні медичних сертифікатів.

(2) Слух перевіряється під час кожного обстеження. Під час тесту заявник повинен розуміти розмовну мову, слухаючи кожним вухом, на відстані 2 м, повернувшись спиною до АМЕ.

(3) Слух повинен перевірятися за допомогою тональної аудіометрії під час першого та подальших обстежень при підтвердженні чинності (ревалідації) або відновлення медичного сертифіката кожні 4 роки до досягнення сорокарічного віку та кожні 2 роки після цього.

(4) Тональна аудіометрія

(i) Під час перевірки на аудіометрі чистих тонів заявники не повинні мати похибок слуху більше 35 дБ на частотах 500, 1000 або 2000 Гц або більше 50 дБ на частоті 3000 Гц для кожного вуха окремо.

(ii) Заявники при підтвердженні чинності (ревалідації) або відновленні медичного сертифіката, що мають більші похибки слуху, проходять оцінювання у спеціаліста та для оцінки їх придатності направляються до уповноваженого органу. Заявники повинні проходити тест на розбірливість мови та тест на перевірку слуху в операційному середовищі.

(5) Допоміжні слухові засоби

(i) Якщо заявник при першому обстеженні використовує допоміжні слухові засоби, він визнається непридатним.

(ii) При підтвердженні чинності (ревалідації) та відновленні медичного сертифіката заявники повинні пройти тест на перевірку слуху в операційному середовищі.

(iii) Заявники, які використовують допоміжні протезні засоби, повинні мати під рукою під час виконання своїх обов'язків запасний допоміжний засіб та його компоненти такі, як батарейки.

(b) Заявники, що мають:

(1) активний хронічний патологічний процес внутрішнього або середнього вуха;

(2) невиліковні перфорації або порушення функції барабанної перетинки;

(3) порушення вестибулярної функції;

(4) суттєвий дефект або інфекцію (гостру або хронічну) ротової порожнини або верхніх дихальних шляхів;

(5) суттєве порушення мовлення або голосу

направляються до уповноваженого органу і проходять подальше авіаційне медичне обстеження та оцінювання для підтвердження того, що стан заявника не зашкоджує безпечному використанню прав, визначених свідоцтвом.

ATCO.MED.B.085 Дерматологія

Дерматологічний стан заявників не повинен шкодити безпечному використанню прав відповідного свідоцтва.

ATCO.MED.B.090 Онкологія

(a) Після лікування злоякісного новоутворення заявники проходять належне онкологічне обстеження перед наданням висновку про придатність. Результати авіаційного медичного оцінювання заявників на отримання медичного сертифіката третього класу подаються до уповноваженого органу для вирішення питання щодо придатності.

(b) Заявники, що мають інтрацеребральну злоякісну пухлину, вважаються непридатними.

ПІДЧАСТИНА C (SUBPART C)
АВІАЦІЙНІ МЕДИЧНІ ЕКСПЕРТИ (АМЕ)

ATCO.MED.C.001 Права

(a) Згідно з цим додатком права АМЕ включають першу видачу, підтвердження чинності (ревалідацію) та відновлення дії медичних сертифікатів диспетчерів УПР, а також проведення відповідних авіаційних медичних обстежень та авіаційних медичних оцінювань.

(b) Обсяг прав АМЕ та будь-які умови, що його стосуються, зазначаються у сертифікатах АМЕ.

(c) Власники сертифікатів АМЕ не проводять авіаційні медичні обстеження та оцінювання АМЕ за межами території держави, що видала сертифікат, якщо вони не:

(1) одержали допуск на територію приймаючої держави для здійснення професійної діяльності як лікар-фахівець;

(2) повідомили уповноважений орган приймаючої держави про свій намір проводити авіаційні медичні обстеження і оцінювання та видавати медичні сертифікати в межах своїх прав як АМЕ;

(3) пройшли інструктаж в уповноваженому органі цієї держави.

ATCO.MED.C.005 Заявки

(a) Заявка на отримання сертифіката АМЕ подається за формою, визначеною уповноваженим органом.

(b) Заявники на отримання сертифіката АМЕ надають уповноваженому органу:

(1) особисті дані та адресу місця здійснення професійної діяльності;

(2) документи, що підтверджують їх відповідність вимогам, визначеним у ATCO.MED.C.010 цього додатка, у тому числі сертифікат про закінчення відповідного курсу підготовки з авіаційної медицини;

(3) письмову декларацію про те, що АМЕ видаватиме медичні сертифікати відповідно до вимог цих Авіаційних правил.

(c) У разі якщо АМЕ проводить авіаційні медичні обстеження більше ніж за однією адресою, він надає уповноваженому органу відповідну інформацію про всі місця здійснення професійної діяльності.

ATCO.MED.C.010. Вимоги щодо видачі сертифіката АМЕ

Заявники на отримання сертифіката АМЕ з правами щодо першої видачі, підтвердження чинності (ревалідації) та відновлення медичних сертифікатів третього класу повинні:

(a) мати необхідну кваліфікацію та ліцензію на право здійснення медичної практики, диплом про професійну підготовку;

(b) пройти курси базової підготовки та підвищення кваліфікації в сфері авіаційної медицини, у тому числі відповідні модулі авіаційного медичного обстеження диспетчерів УПР та оцінки відповідного операційного середовища в системі диспетчерського обслуговування повітряного руху;

(c) надати підтвердження уповноваженому органу наявності:

(1) відповідних засобів, процедур, документів та робочого обладнання, необхідного для проведення авіаційного медичного обстеження; та

(2) необхідних процедур та умов для забезпечення конфіденційності медичної інформації.

ATCO.MED.C.015 Курси підготовки з авіаційної медицини

(a) Уповноважений орган погоджує програми навчальних закладів, на базі яких проводять курси підготовки з авіаційної медицини. Такий навчальний заклад підтверджує відповідність навчальної програми курсу, наявність достатніх знань та досвіду в осіб, що відповідають за проведення підготовки.

(b) Крім випадків відновлювальної підготовки, після завершення курсів складається письмовий іспит з навчальних дисциплін, що входили до курсу підготовки.

(c) Організація, що проводить підготовку, видає заявникам, які склали іспит, сертифікат про закінчення курсу.

ATCO.MED.C.020 Внесення змін до сертифіката АМЕ

(a) АМЕ повідомляють уповноважений орган про такі зміни, що можуть вплинути на використання прав, наданих сертифікатом:

(1) щодо АМЕ розпочато дисциплінарний процес або розслідування, яке проводить уповноважений орган;

(2) відбулися зміни в умовах надання сертифіката, зокрема у змісті заяви, яка подається під час звернення;

(3) АМЕ не відповідає вимогам для отримання сертифіката;

(4) відбулася зміна адреси місця практичного проведення авіаційного медичного обстеження або поштової адреси.

(b) Ненадання уповноваженому органу інформації, зазначеної в пункті (a) ATCO.MED.C.020 цього додатка, призводить до призупинення або анулювання сертифіката на розсуд уповноваженого органу.

ATCO.MED.C.025 Чинність сертифіката АМЕ

Сертифікат АМЕ видається на період, що не перевищує трьох років. Підтвердження чинності (ревалідація) сертифіката здійснюється, якщо власник:

(a) забезпечує повноцінні умови проведення медичної практики та має чинну реєстрацію медичного фахівця згідно з законодавством України;

(b) пройшов підвищення кваліфікації з авіаційної медицини та в робочому середовищі диспетчерів УПР протягом останніх трьох років;

(c) виконував не менше десяти авіаційних медичних обстежень на рік. Зазначена кількість авіаційних медичних обстежень може бути зменшена уповноваженим органом лише за наявності особливих обставин;

(d) відповідає вимогам свого сертифіката АМЕ;

(e) використовує свої права відповідно до цього додатка.

 

Заступник директора
департаменту аеронавігації

В. Сімак

Опрос