Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 24 апреля 2015 года N 80

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Приказ от 11.09.2018 № 238
действует с 12.10.2018

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2018

м. Київ

N 238

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 вересня 2018 р. за N 1088/32540

Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року N 80

Відповідно до пунктів 3, 5 та 9 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року N 196, абзацу сьомого підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197, та з метою ефективного використання коштів державного фонду регіонального розвитку

НАКАЗУЮ:

1. Унести до пункту 2 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року N 80 "Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за N 488/26933, такі зміни:

1) після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

"оголошення про проведення відбору на наступний плановий рік розміщується регіональною комісією на офіційному веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону не пізніше ніж 15 січня року, що передує плановому. Подання на конкурсний відбір проектів закінчується не пізніше 01 березня року, що передує плановому. Відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку закінчується не пізніше 01 травня року, що передує плановому;".

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами третім - шістнадцятим;

2) абзац четвертий викласти у такій редакції:

"членство у регіональній комісії не має створювати потенційного чи реального конфлікту інтересів членів цієї комісії, який може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - проекти). Голова та секретар регіональної комісії забезпечують об'єктивність та неупередженість оцінювання проектів членами комісії;";

3) абзац восьмий після слова "здійснюється" доповнити словами "на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону (htpp://dfrr.minregion.gov.ua)";

4) абзаци дев'ятий, десятий викласти у такій редакції:

"до оцінювання не допускаються проекти, заявники яких не надали на розгляд регіональної комісії необхідних документів, визначених цим наказом, які подаються для участі у конкурсному відборі. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації забезпечують розміщення заявниками інформації щодо проекту, оновлення її стосовно стану реалізації проекту до повного його завершення на сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону (htpp://dfrr.minregion.gov.ua);

переможцями попереднього конкурсного відбору проектів є проекти, які за результатами проведеної оцінки мають найбільшу кількість балів за рейтингом проектів, окремо за кожним технічним завданням на інвестиційні програми і проекти, розробленим на виконання стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку відповідно до плану заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку, та набрали не менше 30 відсотків максимально можливої кількості балів;";

5) абзац п'ятнадцятий викласти у такій редакції:

"оцінювальний лист інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що пройшли попередній конкурсний відбір та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, а також рейтингові списки проектів, складені окремо за кожним технічним завданням на інвестиційні програми і проекти, розробленим на виконання стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку відповідно до плану заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку, та загальний рейтинговий список оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу, що утворив регіональну комісію, та сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону у 5-денний строк. Голова регіональної комісії забезпечує своєчасне оприлюднення відповідної інформації;".

2. Унести до Переліку документів, які подаються Мінрегіону для оцінки відповідності вимогам законодавства інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року N 80, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за N 488/26933, такі зміни:

1) пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Рейтингові списки окремо за кожним технічним завданням на інвестиційні програми і проекти, розробленим на виконання стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку відповідно до плану заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку, що брали участь у попередньому конкурсному відборі, а також загальний рейтинговий список, підписані головою регіональної комісії.";

2) пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Для проектів, що впроваджуються в поточному році, - копії рішень органів місцевого самоврядування про співфінансування проектів з місцевого бюджету, завірені в установленому порядку, а для перехідних проектів та проектів, що впроваджуватимуться у наступному році, - гарантійний лист органу місцевого самоврядування (спільний гарантійний лист у разі співфінансування проектів з різних місцевих бюджетів) про передбачення співфінансування проектів з місцевого бюджету.";

3) абзац перший пункту 9 після слів "(у разі наявності)" доповнити словами "копії таких документів".

3. Департаменту впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку (Бондарчук Н. Л.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконавчий директор
Асоціації міст України

О. В. Слобожан

Опрос