Идет загрузка документа (167 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил спортивных соревнований по панкратиону

Министерство молодежи и спорта Украины
Приказ, Правила от 27.08.2018 № 3906
действует с 19.10.2018

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2018

м. Київ

N 3906

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 вересня 2018 р. за N 1084/32536

Про затвердження Правил спортивних змагань з панкратіону

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", абзацу п'ятого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 220, з метою забезпечення належної організації та проведення в Україні всеукраїнських змагань з панкратіону

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила спортивних змагань з панкратіону, що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр молоді
та спорту України

І. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент Федерації
панкратіону України

О. П. Мандрік

 

ПРАВИЛА
спортивних змагань з панкратіону

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення спортивних змагань з панкратіону, що проводяться на території України.

2. Ці Правила розроблено та складено з урахуванням вимог Міжнародної федерації боротьби "Об'єднаний світ боротьби" (UWW) і Міжнародної Федерації панкратіону (IFPA). Ці Правила є головним документом для організацій, що проводять змагання з панкратіону на всій території України.

3. Правила змагань з панкратіону складаються з п'яти видів програми:

полідамас;

палезмата;

сабмішн;

традішн;

фул.

II. Особливості проведення змагань

1. Змагання з панкратіону поділяються на:

особисті;

особисто-командні;

командні;

кваліфікаційні.

2. В особистих змаганнях визначаються лише особисті результати й місця учасників.

3. В командних змаганнях визначаються результати й місця команд.

4. Кількісний склад команди та вагові категорії визначаються Регламентом змагань (далі - Регламент).

5. До участі у командних змаганнях допускаються лише учасники (основні та запасні), зазначені у заявці.

6. У разі нічиєї проводиться додаткове жеребкування для визначення вагової категорії, в якій проводитиметься додатковий поєдинок. Представник команди може обрати одного спортсмена зі своєї команди для поєдинку з учасником, якого обрали з команди суперників з метою визначення переможців командної першості.

7. Заборонено проводити заміну учасників після оголошення порядку виступу учасників для визначеного кола змагань згідно із заявкою на участь кожної команди.

8. В особисто-командних змаганнях визначаються як особисті, так і командні результати.

9. Особливості проведення змагань у кожному окремому випадку визначаються Регламентом.

III. Системи проведення змагань

1. Змагання можуть проводитися за такими системами:

система кола;

з вибуванням після поразки (першої, двох, за результатами додаткових поєдинків за третє місце);

змішана.

2. Проведення змагань за системою кола передбачає зустріч кожного(ї) учасника (команди) з кожним(ою) учасником (командою) у визначеній ваговій категорії.

Якщо у змаганнях бере участь велика кількість учасників (команд), дозволяється розподіляти учасників (команди) на підгрупи (додаток 1).

3. За системою з вибуванням після поразки учасник (команда) вибуває зі змагань після зазнання встановленої Регламентом кількості поразок або після поразки в додаткових поєдинках за третє місце (додатки 2 - 4).

4. Система проведення змагань має бути зазначена у Регламенті.

IV. Організація змагань

1. Змагання з панкратіону мають проводитися згідно з цими Правилами та Регламентом.

2. Організатор змагань зобов'язаний:

розробити та затвердити Регламент;

створити організаційний комітет з підготовки та проведення змагань;

сформувати й затвердити головну суддівську колегію;

вирішити питання матеріально-технічного та медичного забезпечення;

організувати розміщення і харчування учасників, представників, суддів, а також роботу транспорту та обслуговуючого персоналу;

підготувати місця проведення змагань.

V. Регламент змагань

1. Регламент є основним документом, яким керуються суддівська колегія та учасники змагань.

2. Регламент не має суперечити цим Правилам. В інакшому випадку суддівська колегія повинна керуватися цими Правилами.

3. Регламент має бути розісланий:

для районних і міських змагань - не пізніше ніж за один місяць до їх початку;

для зональних, національних змагань - не пізніше ніж за два місяці до їх початку;

для міжнародних змагань - не пізніше ніж за шість місяців до їх початку.

4. Регламент має містити такі розділи:

цілі і завдання заходу;

строки і місце проведення заходу;

організація та керівництво проведення заходу;

учасники заходу;

особливості заходу (змагання особисті, командні, особисто-командні);

програма проведення змагань;

безпека та підготовка місць для проведення заходу;

умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;

умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників;

строки та порядок подання заявок на участь у заході;

інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного заходу.

5. Пункти Регламенту мають бути точними для запобігання різному їх тлумаченню.

6. Зміни і доповнення до Регламенту має право вносити лише організація, яка його затвердила, не пізніше дати початку жеребкування цих змагань.

VI. Заявки на участь у змаганнях

1. Іменну заявку на участь у змаганнях подає організатор і приймає секретаріат (додаток 5).

2. Заявка має бути підписана керівництвом організації, яка відряджає команду на змагання.

3. Заявка має бути завірена лікарем, печатками медичного закладу, навпроти прізвища кожного спортсмена має бути віза лікаря - "допущений".

4. Перезаявка (додаток 6) подається головному секретареві не пізніше проведення жеребкування.

5. У разі проведення онлайн-реєстрації оригінал заявки подається головному секретарю змагань у день приїзду команди.

VII. Жеребкування

1. Черговість виступів учасників (команд) у змаганнях визначається жеребкуванням. Жеребкування проводить головний секретар змагань.

2. Жеребкування особистих та особисто-командних змагань проводиться у кожній ваговій категорії окремо.

3. У командних змаганнях порядок виступу учасників визначає представник (капітан) команди.

VIII. Протест

1. У разі незгоди з рішенням окремих суддів дозволяється звертатися до суддівської колегії із заявою або протестом через представника своєї команди.

2. До розгляду приймаються протести, які стосуються технічних дій, присудження залікових балів. Протести на зауваження за пасивність і грубу поведінку не приймаються.

3. Заява або протест висловлюється в усній формі безпосередньо під час поєдинку впродовж десяти секунд після проведення технічної дії. Протести або заяви, подані після закінчення поєдинку (оголошення переможця), до розгляду не приймаються.

4. Представник команди подає протест шляхом викидання губки та піднімає вгору руку, не залишаючи свого місця.

Заступник головного судді зупиняє поєдинок одразу, як тільки це стає можливим (технічні дії, які почалися під час подання протесту, мають бути завершені).

Якщо учасник після запитання судді не згоден з поданим протестом, поєдинок продовжується.

5. Рішення головної суддівської колегії щодо протестів є остаточним і перегляду не підлягає.

6. При розгляді протесту дозволяється використання якісного професійного відеозапису конкретного змагального поєдинку.

7. Протест подається представником. У разі задоволення протесту представник зберігає право подавати протест вдруге під час цього поєдинку. У разі незадоволення протесту представник втрачає право подавати протест під час цього поєдинку, супротивнику присуджуються п'ять балів.

IX. Паспорт учасника змагань

1. Паспорт учасника змагань розробляється, затверджується та надається Федерацією панкратіону України.

2. Будь-який учасник змагань (юнаки, юніори, молодь, дорослі чи ветерани) повинен мати паспорт учасника змагань.

3. Учасник повинен подати паспорт учасника змагань головному секретарю на перевірку перед кожним змаганням.

X. Учасники змагань

1. Вікові групи учасників

1. Змагання з панкратіону проводяться за віковими групами:

діти - хлопчики та дівчата

від 8 до 9 років;

діти - хлопчики та дівчата

від 10 до 11 років;

молодші юнаки - юнаки та дівчата

від 12 до 13 років;

юнаки - юнаки та дівчата

від 14 до 15 років;

кадети - юнаки та дівчата

від 16 до 17 років;

юніори - юніори та юніорки

від 18 до 19 років;

дорослі - чоловіки та жінки

від 20 років і старші;

ветерани - чоловіки та жінки

35 років і старші.

2. До змагань в одній віковій групі допускаються учасники одного року народження.

3. Учасник змагань зобов'язаний мати при собі паспорт учасника змагань і документ, що посвідчує особу, відповідно до законодавства.

4. Умови допуску учасників до змагань визначаються Регламентом.

5. Учасники віком 8 - 9 років беруть участь тільки у видах програми полідамас і палізмата, учасники віком 10 - 13 років - полідамас, палізмата, традішн, сабмішн, учасники віком 14 років і старші - у всіх розділах змагань з панкратіону.

6. Кожен учасник допускається до змагань тільки в одній ваговій категорії, що відповідає його вазі в момент офіційного зважування.

2. Вагові категорії

1. Учасники змагань розподіляються на вагові категорії:

1) діти:

хлопці та дівчата: 24 - 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 67 кг;

2) молодші юнаки:

хлопці та дівчата: 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 72, 72+ кг;

3) юнаки:

хлопці: 29 - 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 73+ кг;

дівчата: 28 - 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 57+ кг;

4) кадети:

хлопці: 39 - 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100+ кг;

дівчата: 36 - 39, 43, 47, 52, 57, 62, 66, 71, 76, 88, 88+ кг;

5) юніори:

чоловіки: 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 92+ кг;

жінки: 49, 53, 58, 64, 71, 71+ кг;

6) дорослі:

чоловіки: 57, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ кг;

жінки: 53, 58, 64, 71, 71+ кг;

7) ветерани (35 - 60 років):

чоловіки: 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ кг;

жінки: 53, 58, 64, 71, 71+ кг.

2. Перелік вагових категорій визначається кожним Регламентом.

3. Юніори мають право брати участь у змаганнях з дорослими, якщо це визначено Регламентом.

4. В абсолютній ваговій категорії виступають спортсмени віком 18 років і старші, які заявлені в одній із чотирьох найважчих вагових категорій.

3. Зважування учасників

1. Зважування учасників усіх вагових категорій проводиться напередодні або у день змагань, починається не раніше ніж за дві години до початку змагань і триває не більше двох годин.

Для зважування дозволяється використовувати декілька ваг, при цьому учасники однієї вагової категорії повинні зважуватися на одних вагах. Протягом однієї години до початку зважування учаснику надається право попереднього зважування на вагах, на яких проводитиметься офіційне зважування.

2. Учасник, який спізнився або не прибув на зважування, вибуває зі змагань.

3. Перед зважуванням учасник зобов'язаний пред'явити документ, що посвідчує його особу.

4. Учасники зважуються: чоловіки - у плавках, жінки - у купальниках.

5. Зважування проводить бригада суддів, яку призначає головний суддя, що складається із:

заступника головного судді;

секретаря;

двох суддів;

лікаря.

Результати зважування заносяться до протоколу зважування та жеребкування (додаток 7).

6. В особистих та особисто-командних змаганнях учасник повинен виступати у ваговій категорії, встановленій під час зважування.

7. У командних змаганнях учасник може виступати на одну вагову категорію вище.

4. Обов'язки та права учасників

1. Учасники змагань зобов'язані:

знати ці Правила і неухильно їх дотримуватися;

своєчасно прибувати на змагання у зазначений час. Учасник викликається голосно і чітко тричі з інтервалом у тридцять секунд. Якщо учасник не з'являється після третього виклику, йому зараховується поразка;

під час проведення змагань перебувати у відведених для них місцях, дотримуватися тиші й порядку;

виконувати вимоги суддів;

бути тактовними у ставленні до всіх учасників, суддів, осіб, які проводять та обслуговують змагання, а також у ставленні до глядачів;

виступати в охайному костюмі єдиного зразка для команди;

негайно виходити на майданчик за викликом суддівської колегії;

привітати суддів і суперника перед початком поєдинку;

через неможливість з якихось причин продовжувати змагання негайно через представника або секунданта повідомити про це суддівську колегію.

2. Учасник має право:

за одну годину до початку зважування проводити контроль ваги свого тіла на вагах офіційного зважування;

через представника отримувати необхідну інформацію про перебіг змагань, склад пар чергового кола, зміни у програмі змагань;

використовувати під час поєдинку не більше ніж дві хвилини за весь поєдинок на отримання медичної допомоги, якщо виникає потреба. Після закінчення часу учаснику, який не вклався у цей час, зараховується поразка, супернику присуджується чиста перемога.

5. Екіпіровка та індивідуальні засоби захисту

1. Учасник виступає у спортивних шортах та футболці - рашгард.

2. Рашгард червоного або синього кольору з короткими або довгими рукавами має щільно облягати тіло, містити не менше ніж 60 % відповідного кольору. Змішування червоного або синього кольорів заборонено.

3. Шорти мають бути або одного із зазначених кольорів, або нейтрального кольору (чорного, білого чи сірого), не занадто широкими, без кишень, шнурків, застібок, ґудзиків. Краї шортів можуть бути обшиті стрічкою з орнаментом, ширина стрічки - 4 см (за бажанням).

4. Для міжнародних змагань літери коду країни (UKR) наносяться на спинку рашгарду. Розмір літер: 20 х 15 см. Прізвище учасника наноситься латинськими літерами у формі півкола під або над кодом країни. Розмір літер: від 4 до 7 см. Малий герб країни розміром не більше 4 х 8 см може бути розміщений на рашгарді та шортах.

5. Учаснику забороняється змагатися в екіпіровці з будь-якими написами, крім логотипів, затверджених Федерацією панкратіону України.

6. Учасники зобов'язані мати захисне спорядження:

у розділі традішн:

рукавички з відкритими пальцями - не менше 4 унцій;

захисну раковину для чоловіків, спеціальний бандаж для жінок;

протектор на груди для жінок;

захисні накладки на гомілку та стопу;

захисну капу.

У розділі фул:

захисний шолом;

рукавички з відкритими пальцями - вагою не менше 6 унцій;

раковину для чоловіків, спеціальний бандаж для жінок;

протектор на груди для жінок;

захисні накладки на гомілку та стопу;

захисну капу.

7. Учасникам забороняється одягати взуття під час поєдинків, бинтувати зап'ястя, руки чи щиколотки, за винятком випадків травмування чи за дозволом лікаря, носити будь-які предмети, які могли б спричинити травму супернику, такі, як намиста, браслети, каблучки, будь-який пірсинг, протези тощо.

8. Учасники повинні мати коротко підстрижені нігті на руках і ногах.

Довге волосся має бути зібраним та зафіксованим резинкою. Заборонено покривати шкіру учасника засобами маслянистого походження. Захисне спорядження має бути без металевих або інших частин, які можуть спричинити травмування або будь-яке інше пошкодження.

9. Під час проведення командних змагань учасники команди повинні виступати у єдиній екіпіровці. Допускається емблема клубу, товариства, міста на лівому рукаві рашгарду. За необхідності учаснику може видаватися номер встановленого зразка, що прикріплюється на спині. На комерційних турнірах допускається наявність реклами на одязі учасника.

10. Якщо екіпіровка та індивідуальні засоби захисту не відповідають вимогам цих Правил, суддя надає учаснику дві хвилини для усунення недоліків.

Після закінчення часу учаснику, який не вклався у цей час, зараховується поразка, супернику присуджується чиста перемога.

6. Представники (капітани) команд, їхні обов'язки і права

1. Команда, що бере участь у змаганнях, має свого представника, який є керівником команди та забезпечує організованість і дисципліну учасників. У разі відсутності представника його обов'язки виконує капітан команди.

2. Представник (капітан) команди зобов'язаний:

знати ці Правила та Регламент;

своєчасно подати заявку та інші документи на участь у змаганнях;

бути присутнім на спільних засіданнях суддівської колегії з представниками інших команд;

інформувати учасників своєї команди про рішення суддівської колегії;

забезпечувати своєчасне прибуття учасників на змагання;

перебувати на місці проведення змагань до закінчення участі у них членів команди і залишати його тільки з дозволу головного судді змагань.

3. Представник (капітан) команди має право:

бути присутнім під час жеребкування;

одержувати довідки з усіх питань проведення і результатів змагань у членів головної суддівської колегії і секретаріаті;

подавати перезаявки;

подавати обґрунтовані протести з посиланням на пункти цих Правил.

4. Представнику (капітану) команди забороняється втручатися у роботу суддів та організаторів змагань.

5. Представник (капітан) не може бути водночас суддею цього змагання.

6. Представник (капітан) не має права перебувати біля суддівського столу.

7. Секундант

1. Секундант зобов'язаний під час поєдинку перебувати біля майданчика-килима в спортивному одязі та взутті, не залишати свого місця й асистувати учаснику в неконтактний час.

2. Секундант зобов'язаний надати необхідну допомогу учаснику під час проведення поєдинку на майданчику-килимі за вказівкою судді.

3. Секундант має право перебувати на майданчику-килимі в неконтактний час до команди судді "Секунданти - з майданчика!".

4. Секунданту забороняється надавати поради, допомагати або підбадьорювати учасника під час сутички. За порушення цього пункту секунданту може бути зроблено зауваження шляхом пред'явлення жовтої картки, при повторному порушенні йому показується червона картка, після чого він усувається від своїх обов'язків.

5. Секундант, усунений від майданчика-килима, не допускається до виконання своїх обов'язків протягом змагального дня. Якщо секундант усувається від майданчика-килима повторно, він дискваліфікується на період змагань.

XI. Суддівська колегія

1. Склад суддівської колегії

1. Склад головної суддівської колегії змагань (головний суддя, його заступники, головний секретар) затверджується організатором, який проводить змагання, не пізніше ніж за 20 днів до початку змагань.

2. До складу суддівської колегії входять заступники головного судді (на одного більше ніж кількість майданчиків-килимів), секретарі, суддівські бригади усіх розділів, суддя-інформатор, суддя при учасниках, лікар.

3. У суддівську бригаду входять суддя, арбітр, секретар, суддя-секундометрист, суддя при учасниках.

4. Головний суддя, його заступники, головний секретар та комендант змагань повинні завчасно підготувати необхідну документацію, перевірити необхідне обладнання, стан місць змагань і провести семінар або практичний інструктаж суддів.

5. Головний суддя і лікар змагань повинні скласти акт приймання місця змагань із панкратіону (додаток 8).

6. Суддя повинен знати ці Правила та мати їх роздрукований примірник.

2. Форма суддів

1. Суддя зобов'язаний мати таку суддівську форму:

чорні штани (з чорним ременем);

чорну футболку-поло з короткими рукавами;

м'яке спортивне взуття темного кольору;

чорні шкарпетки.

2. Суддя повинен мати суддівський свисток, червону стрічку на лівому зап'ясті та синю стрічку - на правому.

3. Головний суддя

1. Головний суддя зобов'язаний:

перевірити готовність місця проведення змагань, обладнання, інвентар, їх відповідність вимогам цих Правил;

призначити бригади суддів на зважування;

розподілити суддів за бригадами відповідно до розділів змагань;

вжити заходів щодо недопущення суддівських помилок, а за необхідності своєчасно їх виправити;

проводити засідання суддівської колегії за участю представників команд перед початком змагань (для оголошення програми і порядку роботи суддівської колегії) і щодня після їх закінчення (для обговорення перебігу змагань і затвердження результатів змагального дня);

дати оцінку суддівства кожного члена суддівської колегії;

винести рішення відповідно до поданого протесту;

здати звіт організатору, який проводив змагання, в установлений термін (додаток 9).

2. Головний суддя має право:

відкласти змагання, якщо до їх початку місця проведення, обладнання або інвентар не відповідатимуть цим Правилам;

зупинити змагання, оголосити перерву або припинити змагання у випадку несприятливих умов, що заважають якісному проведенню змагань;

змінити обов'язки суддів під час змагань;

відсторонити суддів, які допустили грубі помилки або які не справляються з виконанням покладених на них обов'язків;

зняти з поєдинку або відсторонити учасника від змагань за грубе порушення цих Правил;

робити зауваження, попередження представникам (капітанам) команд, відсторонити їх від виконання обов'язків, якщо вони вступають у суперечку із суддями;

затримати оголошення результату для додаткового обговорення із суддівською бригадою результатів, якщо головний суддя не згоден із рішенням суддів, а також якщо думки суддів в оцінці технічних дій учасників не збігаються. Головний суддя після обговорення й аналізу ситуації приймає остаточне рішення;

змінити черговість розділів, якщо у цьому виникла необхідність;

виносити шляхом пред'явлення жовтої або червоної картки відповідно попередження або дискваліфікацію секундантові або представникові у разі некоректної поведінки або інших дій, які перешкоджають проведенню змагань.
 
3. Головний суддя не має права змінити Регламент, відсторонити або замінити суддів під час поєдинку.

4. Виконання розпорядження головного судді обов'язкове для учасників, суддів, секундантів, представників (капітанів) команд.

4. Заступники головного судді

1. Заступники головного судді разом із головним суддею здійснюють безпосереднє керівництво під час змагань і забезпечують їх проведення.

2. Якщо змагання проводяться на двох і більше майданчиках, обов'язки головного судді на кожному майданчику виконує його заступник.

3. Заступник головного судді:

надає безпосередньо допомогу суддям та контролює їх роботу;

стежить за тим, щоб зовнішній вигляд учасників і суддів відповідав цим Правилам;

контролює появу суддів на змаганнях та оцінює їх роботу наприкінці кожного дня змагань (за п'ятибальною системою);

доповідає після закінчення змагань головному судді про результати змагань;

робить зауваження, попередження представникам (капітанам) команд, відстороняє їх від виконання обов'язків, якщо вони вступають у суперечку із суддями, пред'являючи порушнику жовту (попередження) або червону (дискваліфікація) картку.

5. Головний секретар і секретарі

1. Головний секретар працює під керівництвом головного судді змагань. Він забезпечує підготовку та оформлення документації для проведення змагань, приймає і перевіряє заявки, проводить жеребкування учасників (команд), веде протокол засідання головної суддівської колегії, оформлює розпорядження головного судді, контролює правильність ведення протоколів змагань (додаток 10), підбиває підсумки і готує статистичні дані для звіту про змагання.

2. Секретарі працюють під керівництвом головного секретаря.

3. Секретарі у суддівських бригадах підбивають підсумки виступу учасників і здають головному секретареві оформлені матеріали.

4. Головний секретар оцінює роботу секретарів за п'ятибальною системою.

6. Арбітр

1. Арбітр слідкує за місцем проведення змагань та навколишньою територією.

2. Арбітр:

підтверджує рішення суддівської бригади;

підтверджує дії або висловлює власне рішення судді;

повідомляє суддю про будь-які нарахування балів, порушення, удушливі чи больові прийоми;

має право зупинити поєдинок, якщо суддя порушує ці Правила, піднявши руку або використовуючи свисток;

фіксує всі відповідні бали в оціночному листі (суддівській записці);

оголошує овертайм у разі нічиєї;

після закінчення змагань оцінює роботу судді та бокових суддів;

оголошує переможця.

7. Суддя на майданчику

1. Перед початком поєдинку суддя займає позицію обличчям до столу суддівської колегії, перевіряє костюм та екіпіровку учасників. За потреби надає дві хвилини на усунення виявлених недоліків. Тисне руку учасникам перед початком і після поєдинку.

2. Суддя використовує відповідні жести для оголошення початку та кінця поєдинку, користується командами, керує поєдинком, а також стежить, щоб перебіг поєдинку суворо відповідав цим Правилами.

3. Суддя оголошує про:

початок і закінчення поєдинку;

порушення цих Правил, зауваження, попередження та інші дисциплінарні заходи;

штрафні бали у разі порушення цих Правил;

залікові бали;

про рішення за результатами поєдинку.

4. Суддя зупиняє поєдинок у разі:

закінчення часу поєдинку;

одержання одним із учасників чистої перемоги;

перебування учасника (у стійці), учасників у позиції лежачи за межами майданчика;

порушення цих Правил (крім випадків пасивності);

необхідності упорядкування форми, але не більше ніж на одну хвилину кожен раз, якщо виникає потреба. Після закінчення часу учаснику, який не вклався у цей час, зараховується поразка, супернику присуджується чиста перемога;

потреби надання учасникам необхідної медичної допомоги, але не більше ніж на дві хвилини за весь поєдинок;

подання учасником сигналу про зупинку поєдинку;

подання секундантом сигналу про відмову продовжувати поєдинок;

досягнення різниці у дванадцять балів (технічна перевага);

суддівського обговорення;

вимоги арбітра;

інших випадків для запобігання травмувань, якщо визначить, що учасник не в змозі чинити опір больовим чи задушливим прийомам, навіть якщо учасник не сигналізує про поразку, але йому загрожує серйозна травма.

8. Бокові судді

1. У виді програми полідамас і палезмата бокові судді розміщуються по колу майданчика під кутом 120°. За сигналом судді бокові судді одночасно показують оцінку.

2. У виді програми традішн, фул бокові судді стають на майданчику-килимі праворуч та ліворуч від суддівського столу. Бокові судді самостійно рухаються вздовж свого боку килима та оцінюють дії учасників поєдинку шляхом підняття прапорця (руки).

3. У виді програми сабмішн боковий суддя фіксує у суддівській записці залікові бали та попередження, оголошені суддею.

4. Боковий суддя жестом або сигналом свистка може вимагати зупинку поєдинку від судді, якщо були порушені ці Правила.

9. Суддя-секундометрист

1. Суддя-секундометрист перебуває за столом поруч з арбітром. Ударом у гонг або іншим звуковим сигналом подає сигнал про початок та закінчення поєдинку.

2. Суддя-секундометрист фіксує за секундоміром:

початок і закінчення поєдинку;

спізнення на майданчик-килим після першого виклику та оголошує час;

звернення через травму учасника до лікаря або усунення недоліків у його костюмі та оголошує про час, який використав учасник після кожної хвилини.

3. Під час перерви у поєдинку суддя-секундометрист за вказівкою арбітра або судді зупиняє секундомір і запускає його знову, ведучи відлік часу поєдинку.

10. Суддя при учасниках

Суддя при учасниках організовує вихід учасників до місця змагань і нагородження, шикує учасників для параду, своєчасно попереджає про час виходу на майданчик-килим, перевіряє прізвища учасників за протоколом і відповідність форми одягу вимогам цих Правил, повідомляє головному секретареві про нез'явлення та відмову учасників від змагань.

11. Суддя біля табло

1. Суддя біля табло фіксує на табло усі технічні дії, занесені до протоколу поєдинку.

2. Результати на табло знімаються виключно за вказівкою заступника головного судді.

12. Суддя-інформатор

1. Суддя-інформатор забезпечує організацію надання інформації для учасників, представників та глядачів про перебіг проведення та попередні результати змагань.

2. Суддя-інформатор зобов'язаний:

знати ці Правила та Регламент, командні та особисті спортивні досягнення команд і учасників;

оголошувати інформацію під час змагання, своєчасно сповіщати про кращі результати під час спортивної боротьби;

оголошувати розпорядження та вказівки суддівської колегії під час змагань.

3. Суддя-інформатор зобов'язаний подавати підсумкові (офіційні) результати змагань виключно з дозволу головного судді.

13. Комендант змагань

1. Комендант змагань зобов'язаний:

підготувати та обладнати місця проведення змагань згідно з цими Правилами;

підтримувати необхідний порядок у місцях проведення змагань;

за вказівкою головного судді організовувати телефонний або радіозв'язок у місцях проведення змагань.

2. У розпорядження коменданта надається необхідна кількість обслуговуючого персоналу та транспорту.

14. Лікар

1. Лікар входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді з медичної роботи та бере участь у її роботі.

2. Лікар:

перевіряє наявність у заявках візи лікаря про допуск учасників до змагань і правильність їх оформлення;

слідкує за виконанням санітарно-гігієнічних вимог у місцях проведення змагань, проживання та харчування учасників;

надає за потреби медичну допомогу учасникам змагань;

надає дозвіл учасникам накладати пов'язки;

після закінчення змагань надає головному судді звіт про медичне забезпечення та травми під час змагань (додаток 11).

3. Лікарі та місце їх перебування повинні мати явні ознаки.

4. Лікар бере участь у проведенні допінг-контролю відповідно до вимог Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА).

15. Інспектор змагань

1. Інспектор змагань є офіційним представником організатора, який проводить змагання, персонально призначається із числа її членів і працює під його керівництвом.

2. Інспектор здійснює нагляд за роботою суддівської колегії, членами організаційного комітету і дає їм оцінку у своєму звіті організації, яка проводить змагання.

3. Інспектор змагань зобов'язаний:

контролювати виконання суддівською колегією цих Правил та умов проведення змагань, установлених Регламентом, не допускати їх порушення;

брати участь у засіданні головної суддівської колегії;

контролювати виконання своїх обов'язків всіма учасниками змагань.

4. Інспектор не має права відміняти рішення головного судді, прийняті відповідно до цих Правил.

XII. Правила суддівства

1. Умови та порядок проведення змагань за розділом "полідамас"

1. За розділом програми "полідамас" учасники демонструють техніку, яка складається з комбінації прийомів, що виконуються один за одним без зупинки проти трьох супротивників.

2. Змагання з полідамасу проводяться згідно з Регламентом. Команди формуються незалежно від статі.

3. Поєдинки з полідамасу мають тривати без зупинки, виконання прийомів має бути ефективним та видовищним, з бойовим духом; прийоми слід виконувати швидко та чітко, демонструючи перевагу над супротивником.

4. Під час демонстрації прийомів учасники показують удари руками і ногами, захвати, больові та задушливі прийоми, кидки, варіанти добивання та сковування.

5. При виконанні комплексу проти трьох супротивників прийоми, які демонструє учасник, мають бути різноманітними (не однаковими).

6. Уся техніка контролюється страхуванням та самострахуванням. Удари контролюються до легкого контакту, ступінь зусилля при захватах, больових та задушливих прийомах контролюється до першої ознаки ефективності або сигналу судді.

7. Тривалість виступу має бути не менше однієї хвилини та не має перевищувати двох хвилин.

8. Учасник повинен продемонструвати не менше шести комбінацій самозахисту в кожному турі змагань.

9. Кожній команді дозволяється скласти та хореографічно оформити свій особистий порядок комбінацій атаки та захисту. Виконуючий захист відбиває напад кожного супротивника (одного за одним) та без зупинки переходить до другого порядку, де він знову захищається від трьох супротивників, обеззброює супротивників, переводить у партер кожного супротивника і робить їх небоєздатними.

10. У першому порядку атак захисник виконує виключно прийоми самозахисту без зброї, у другому порядку атак захиснику дозволяється обеззброїти супротивників та використати зброю одного з супротивників, щоб захистити себе від наступних супротивників.

11. Для виконання нападу супротивникам дозволяється використовувати макет будь-якої зброї.

12. Змагання з полідамасу проводяться у три тури:

відбірковий;

напівфінальний;

фінальний.

13. У першому турі беруть участь всі команди. До півфіналу допускаються вісім команд, які набрали найбільшу суму балів. У фіналі виступають чотири команди, які набрали найбільшу суму балів у півфіналі.

14. Виступ команди оцінюють три судді за десятибальною системою.

15. Сума балів заноситься до протоколу за кожний тур змагань.

16. Критерії виконання прийомів:

динаміка використання сили;

правильний розрахунок часу проведення технічних дій;

належна дистанція для виконання прийомів;

послідовність у виконанні прийомів нападу та захисту без зупинок;

різноманітність та складність використаної техніки.

2. Визначення переможців змагань за розділом "вільна програма"

1. Особисті місця визначаються за більшістю набраних балів учасником у трьох турах змагань.

2. Командні місця визначаються за особистими результатами учасників.

3. Вимоги щодо виконання ударів

1. Ефективні удари у поєдинках, які дозволені цими Правилами, - точні, контрольовані удари з повним контактом ногами, руками, нанесені у залікові зони тіла суперника.

2. Критеріями ефективних атакуючих дій є:

чітке, потужне виконання;

точність, правильний вибір часу та дистанції;

бойовий дух і необхідний рівень психологічної мобілізації.

3. Критеріями чіткості атакуючих дій є:

правильне виконання техніки удару;

стійке положення.

4. Заліковими зонами тіла для атакуючих дій є:

голова (крім потилиці);

передня і бокова поверхні грудної клітки;

живіт;

зовнішня поверхня стегна.

5. Критеріями правильного вибору часу проведення атакуючих дій є:

точний вибір моменту проведення атаки;

відсутність реакції захисту у суперника.

6. Критеріями правильного вибору дистанції при проведенні атакуючих дій є:

контроль дистанції - проведення удару з дистанції, яка в умовах реального бою дозволяє нанести чіткий удар;

проведення ефективного удару у повному контакті.

7. Нокдаун - стан учасника, який після проведеної технічної дії суперником тимчасово втрачає можливість захищатися.

Якщо учасник перебуває у нокдауні, суддя подає команду "Стоп!" і відкриває рахунок. Між командою "Стоп!" і рахунком "один" має пройти одна секунда. Команда "Бій!" не може бути подана раніше рахунку "вісім". Якщо після рахунку "вісім" учасник не може продовжувати поєдинок, суддя продовжує рахунок до "десяти" і командою "Аут!" фіксує, що поєдинок закінчився нокаутом.

4. Умови виконання кидків

1. Кидком вважається прийом, у результаті якого суперник позбавляється опори і, падаючи, торкається майданчика будь-якою частиною тіла, крім ступнів.

2. Кидки виконуються без падіння і з падінням учасника, який виконує прийом.

3. Кидок може бути наслідком відповідної дії на спробу суперника провести технічні дії.

4. Під час проведення кидка виконуючий повинен здійснювати страхування суперника.

5. Під час оцінювання кидка насамперед враховуються ефективність та амплітуда його виконання незалежно від того, виконується він з падінням чи без падіння виконуючого.

5. Умови виконання больових, задушливих прийомів та утримань

1. Больовим прийомом вважається захват руки або ноги суперника в боротьбі, який дозволяє провести такі дії: перегинання (важіль), обертання у суглобі (вузол), защемлення сухожиль чи м'язів, що змушує суперника здатися.

2. Больові прийоми проводяться плавно, без ривків.

3. Задушливими прийомами вважаються дії здавлювання сонних артерій супротивника, у результаті чого супротивник подає сигнал про поразку або втрачає свідомість.

4. Щоб не одержати травму, учасник сигналізує про свою поразку постукуванням рукою або ногою по майданчику чи тілу суперника не менше двох разів.

Будь-який вигук учасника, якого атакують у боротьбі, є сигналом про поразку, якщо під час виконання прийому не порушуються ці Правила.

5. Больовий або задушливий прийом дозволяється виконувати як у стійці, так і у партері.

6. Якщо у стійці учасник витісняється за межі майданчика-килима і торкається однією стопою зони захисту (заступ за червоне коло на майданчику-килимі) без спроби задушливого чи больового прийому, учасників повертають на середину майданчика-килима. Під час боротьби у партері виходом за межі майданчика-килима вважається, якщо жодна частина тіла будь-якого з учасників не торкається кола або коли будь-яка частина тіла одного з учасників виходить за межі зони безпеки. У цьому разі вимагається відповідна рестарт-позиція. У разі зарахування технічної дії (тейкдаун, реверсал чи утримання в домінантній позиції), де жодна частина голови будь-якого учасника не знаходиться у зоні захисту, суддя чекає відлік у три секунди перед зупинкою дії, відновлює поєдинок у центрі та зараховує бали за дію, якщо вона була успішно завершена (зафіксований контроль зверху після тейкдауна чи утримання в домінантній позиції). Проведення больового та задушливого прийомів має бути припинено, якщо голова одного з учасників не знаходиться у зоні захисту. При цьому суддя зупиняє поєдинок, зараховує один бал атакуючому учаснику за спробу виконання задушливого чи больового прийому і відновлює поєдинок у центрі відповідно до критеріїв рестарт-позицій. Якщо вихід за межі майданчика-килима був супроводжений виконанням амплітудного тейкдауна (кидок на три бали) без фіксації в три секунди, учаснику зараховується один бал за спробу виконання атакуючої дії.

7. Під час проведення поєдинків серед учасників у вікових групах до 14 років суддя зараховує больовий і задушливий прийоми, якщо один з учасників при проведенні захвату руки, ноги або шиї дозволеним способом подає сигнал про поразку або суддя вважає, що захват зроблений правильно, звільнитися від захвату неможливо і проведення прийому стає неминучим.

8. У вікових категоріях до 18 років проведення задушливого прийому спереду (гільйотина) виконується лише через руку.

9. Проведення утримання у домінантних позиціях:

1) "бек маунт" - учасник контролює супротивника зі спини, знаходячись своїми грудьми на спині суперника, зачіпає із внутрішнього боку п'ятки між стегнами супротивника без схрещення ніг чи стоп та при положенні захвату таким чином, що руки з'єднуються у так званий "контроль ременя безпеки" (одна рука проходить над плечем опонента, з'єднуючись із другою рукою, що проходить під протилежною пахвою). "Бек маунт" також зараховується в положенні стійки. Утримання виконується протягом трьох секунд;

2) "фул маунт" - учасник контролює супротивника зверху, сидячи на тулубі опонента обличчям до його голови та у положенні, коли коліна торкаються килима з обох боків суперника (аж до захвату однієї руки під коліном, яка не виходить за лінію пахви суперника) протягом трьох секунд;

3) "сайд маунт" - проведення утримання зверху, учасник повернутий грудьми до суперника чи торкається ними його тіла, знаходиться поза контролем ніг суперника під час його захисту (гард), водночас утримуючи супротивника спиною на килимі (спина повинна мати кут, менший за 45 градусів від килима) впродовж трьох секунд (бокове утримання включає положення "північ-південь" та в позиції коліном на животі).

10. Залікові бали за утримання у домінантних позиціях нараховуються за прогресивною системою. Наприклад, учасник отримав чотири бали за "фул маунт". Якщо він перейшов на "сайд маунт", три бали не зараховуються, учасник може отримати тільки чотири бали за "бек маунт". Позиція має бути покращена. Ця система оновлюється, якщо учасник вийшов з незручного положення в нейтральне положення лежачи або у стійку й утримався не менше ніж три секунди (тільки "клоуз гард" визнається нейтральною позицією в положенні лежачи).

11. Залікові бали в домінантних позиціях зараховуються, якщо утримання здійснено протягом трьох секунд.

6. Медична заборона

1. Учаснику, який втратив свідомість при проведенні супротивником задушливого прийому, заборонено змагатися протягом цих змагань.

2. У паспорті учасника змагань Федерації панкратіону України заступник головного судді, на майданчику-килимі якого відбулась технічна дія (задушливий прийом), робить відповідний запис.

7. Умови проведення змагань

1. Поєдинки проводяться на майданчику-килимі (мал. 1).

  

мал. 1

2. У традішні дозволяється виконання кидків, больових та задушливих прийомів, нанесення ударів з повним контактом:

кулаком та ліктем у тулуб;

підйомом стопи у голову - захищеною частиною ноги;

стопою, підйомом стопи, гомілкою, коліном у тулуб;

гомілкою, підйомом стопи у внутрішню та зовнішню частини стегна.

3. У фулі дозволяється виконання кидків, больових та задушливих прийомів, нанесення ударів з повним контактом:

кулаком у голову і тулуб;

ліктем у тулуб;

стопою, підйомом стопи у голову;

стопою, підйомом стопи, гомілкою, коліном у тулуб;

гомілкою, підйомом стопи у внутрішню та зовнішню частини стегна.

4. У сабмішні дозволяється:

виконання кидків, больових та задушливих прийомів;

утримання.

5. Удари по гомілці дозволяються як частина комбінації з проведення кидка або підсікання.

Удари, проведені під час проведення кидка, не оцінюються.

Удари або кидки, проведені одночасно, не оцінюються.

У разі проведення захвату двома руками залікові бали за нанесені удари не зараховуються.

6. Технічні дії, проведені під час свистка, оцінюються відповідно до цих Правил.

7. Поєдинок починається на майданчику-килимі за командою (свистком) судді і закінчується командою (свистком) судді.

8. Тривалість поєдинку у дітей та молодших юнаків - дві хвилини, у юнаків - три хвилини, кадетів - чотири хвилини, юніорів та дорослих - п'ять хвилин.

9. Овертайм. У разі нічиєї за результатами поєдинку надається додаткова хвилина, протягом якої той учасник, який отримав найбільшу суму балів (оцінки та попередження підраховуються за весь поєдинок), є переможцем. Якщо протягом цієї хвилини не визначається переможець, ним стає учасник, який отримав останній заліковий бал. У разі якщо не було отримано жодного балу, переможця визначають судді.

10. Поєдинок проводиться без зупинки часу для присудження оцінок за технічні дії.

11. Якщо учасник знаходиться у нокдауні чи нокауті, суддя на майданчику-килимі відкриває рахунок.

12. Поєдинок закінчується достроково у разі чистої перемоги одного із учасників, дискваліфікації одного або двох учасників за порушення цих Правил або травми учасника.

13. Перед початком поєдинку судді займають позиції, позначені на майданчику-килимі.

Після команди судді учасники займають вихідне положення. Учасник у футболці синього кольору стає праворуч від судді, учасник у футболці червоного кольору - ліворуч від судді.

14. Зупинка поєдинку:

1) якщо поєдинок був призупинений з причин, зазначених у цих Правилах (наприклад, травми, кров, консультації суддів, розгляд протесту тощо), учасники повинні сісти у центрі килима обличчям до суддівського столу. Учасникам забороняється говорити з кимось і вживати рідину, вони повинні чекати команди судді для продовження поєдинку;

2) у разі порушення екіпіровки під час поєдинку у партері суддя торкається учасників і дає команду "Стоп, не рухатись!". Учасники зупиняються і залишаються в положенні доти, доки суддя не дасть команду.

15. Присудження оцінок за технічні дії:

1) у розділі сабмішн:

залікові бали за утримання у домінантних позиціях нараховуються за прогресивною системою. Учасник отримує три бали за "фул маунт", якщо він перейшов на "сайд маунт", два бали не зараховуються, учасник може отримати тільки чотири бали за "бек маунт". Позиція має бути покращена. Ця система оновлюється, якщо учасник вийшов із незручного положення в нейтральне положення лежачи або у стійку й утримався не менше ніж три секунди, у положенні лежачи тільки "клоуз гард" визначається нейтральною позицією;

залікові бали в домінантних позиціях зараховуються, якщо утримання здійснено протягом трьох секунд;

чиста перемога "ЧП" за:

проведення больового або задушливого прийому;

ситуації, коли учасник навмисно виходить з больового або задушливого прийому за межі майданчика або використовує заборонені дії і йому зараховується поразка - "кеч";

досягнення різниці у дванадцять балів (технічна перевага);

нез'явлення, дискваліфікацію, зняття суперника лікарем;

відмову від поєдинку;

чотири бали за:

проведення утримання - учасник контролює супротивника зі спини, знаходячись своїми грудьми на спині суперника, зачіпає із внутрішнього боку обидві ноги супротивника;

три бали за:

проведення утримання зверху - обидва коліна мають бути на майданчику;

проведення кидка з великою амплітудою (будь-яка частина тіла того, кого атакують, проходить вище голови атакуючого);

два бали за:

"сайд маунт" - проведення утримання збоку, поперек (у цих позиціях із коліном на животі);

проведення будь-якого дозволеного цими Правилами кидка;

один бал за:

"тейкдаун" - переведення зі стійки у партер";

"ріверсал" - вихід з незручного положення знизу;

2) у розділі традішн:

чиста перемога "ЧП" за:

нокаут або два нокдауни;

один нокдаун у вікових категоріях до 16 років;

проведення больового або задушливого прийому;

ситуації, коли учасник навмисно виходить з больового або задушливого прийому за межі майданчика або використовує заборонені дії і йому зараховується поразка - "кеч";

досягнення різниці у дванадцять балів;

нез'явлення, дискваліфікацію, зняття суперника лікарем;

відмову від поєдинку;

чотири бали за:

нокдаун;

три бали за:

проведення удару ногою (стопою) у голову (стійка);

проведення кидка з великою амплітудою (будь-яка частина тіла того, кого атакують, проходить вище голови атакуючого);

два бали за:

проведення удару ногою (стопою, коліном) у тулуб (стійка);

проведення будь-якого дозволеного цими Правилами кидка;

один бал за:

проведення удару рукою (кулаком) у тулуб (у стійці);

проведення удару ногою (гомілкою, підйомом стопи) у зовнішню частину стегна;

"тейкдаун" - переведення зі стійки у партер та контроль протягом трьох секунд;

проведення удару рукою (кулаком) або коліном у партері з однієї позиції;

3) у розділі фул:

чиста перемога "ЧП" за:

нокаут або два нокдауни;

проведення больового або задушливого прийому;

ситуації, коли учасник навмисно виходить з больового або задушливого прийому за межі майданчика або використовує заборонені дії і йому зараховується поразка - "кеч";

досягнення різниці у дванадцять балів;

нез'явлення, дискваліфікацію, зняття суперника лікарем;

відмову від поєдинку;

чотири бали за:

нокдаун;

три бали за:

проведення удару ногою (гомілкою, стопою) у голову (стійка);

проведення кидка з великою амплітудою (будь-яка частина тіла того, кого атакують, проходить вище голови атакуючого);

два бали за:

проведення удару у стійці ногою (підйомом стопи, коліном) у тулуб;

проведення будь-якого дозволеного цими Правилами кидка;

4) один бал за:

проведення удару у стійці рукою (кулаком) у голову, тулуб;

проведення удару ногою (гомілкою, підйомом стопи) у зовнішню частину стегна;

"тейкдаун" - переведення зі стійки у партер;

проведення удару рукою (кулаком) або коліном у партері з однієї позиції.

16. Під час поєдинків забороняється виконувати такі дії:

1) удари;

2) навмисно наносити травми, що не дає можливості супернику здатися при проведенні больового або задушливого прийому;

3) спайкс (кидки, що є небезпечними для здоров'я та життя суперника і можуть призвести до травм та пошкодження);

4) захвати статевих органів, вух, носа;

5) надавлювати на очі, горло, шию, пах, за вухами;

6) впиратися в обличчя;

7) захвати шкіри та волосся;

8) викручувати пальці рук і ніг;

9) падати на суперника;

10) захоплювати менше ніж 4 пальці;

11) щипати та кусати;

12) захоплювати голову двома руками, що може призвести до травмування шийних хребців;

13) больові прийоми на кисті рук або пальці при захваті двома руками;

14) больові прийоми на хребет і шию;

15) захват п'яти зі скручуванням у колінному суглобі;

16) фул нельсон;

17) кен опенер;

18) ударяти суперника об килим у спробі запобігти больовому або задушливому прийому;

19) задушливі та больові прийоми під час проведення кидка;

20) проведення задушливих прийомів за допомогою пальців;

21) захват одягу;

22) спізнюватися з виходом на майданчик;

23) сперечатися із суддями;

24) ухилятися від поєдинку;

25) переходити у партер без контакту;

26) некоректно поводитись відносно суддів, суперників, глядачів;

27) вести будь-які розмови, вживати будь-яку рідину під час поєдинку;

28) у вікових категоріях до 14 років забороняється:

проведення задушливого прийому спереду (гільйотина);

проведення задушливого прийому на діафрагму;

проведення больового прийому на стопу, що може призвести до скручування у колінному суглобі (крім "ахіллеса");

проведення задушливого прийому двома ногами за голову;

29) у вікових категоріях до 16 років забороняються удари коліном в положенні лежачи;

30) у вікових категоріях до 18 років забороняється проведення задушливого прийому спереду (гільйотина) без захвату руки суперника.

17. Травми та кровотечі:

1) у разі отримання одним з учасників травми (наприклад, травма ока, зіткнення головами та інше) суддя повинен негайно зупинити поєдинок. Якщо на думку судді учасник симулює отримання травми, щоб уникнути поразки та/або атаки з боку супротивника, такого учасника потрібно покарати згідно з пунктом 9 глави 8 цього розділу. Аналогічним чином, якщо ушкодження відбувається в результаті порушення правил змагань, суддя повинен покарати винного учасника відповідно до пункту 6 глави 8 цього розділу;

2) у разі кровотечі суддя повинен зупинити поєдинок для того, щоб втрутився лікар. Для обробки отриманих травм лікар повинен мати відповідні інструменти і медичні розчини. Лікар повинен визначити, чи було зупинено кровотечу і чи були усунені наслідки такої кровотечі, а також з'ясувати, чи може учасник продовжувати свою участь у змаганнях;

3) при кровотечі поєдинок поновлюється тільки після того, як всі засоби зупинки крові будуть видалені з майданчика-килима, а медичний розчин, використаний для очищення килима, повністю висохне. Також підлягає заміні частина амуніції, пошкоджена або скривавлена під час поєдинку. В усіх учасників має бути запасний комплект уніформи;

4) у разі одночасного отримання обома суперниками травм, що не дозволяють продовжувати поєдинок, переможець визначається за кількістю набраних під час поєдинку балів. Якщо суперники набрали рівну кількість очок, судді повинні обговорити це питання і визначити переможця;

5) якщо в результаті заборонених дій учасника його суперник не може продовжувати поєдинок, порушник повинен бути дискваліфікований.

18. Результати поєдинку:

1) учаснику, який отримав чисту перемогу, нараховується 5 балів, а тому, який програв, - 0 балів;

2) учаснику, який отримав перемогу за технічною перевагою, нараховується 4 бали, а тому, який програв, - 0 балів;

3) учаснику, який отримав перемогу за балами, нараховується 4 бали, а тому, який програв, - 1 бал. Перемога за балами присуджується учаснику, який набрав найбільшу суму балів;

4) учаснику, який отримав незначну перемогу, нараховується 3 бали, а тому, який програв, - 2 бали. Перемога з незначною перевагою віддається учаснику, який переміг за балами у додатковий час.

8. Попередження і дискваліфікація за порушення правил проведення змагань

1. Виходами за межі майданчика-килима вважаються:

положення одного із учасників поєдинку, коли його обидві ступні (у стійці) перетинають зовнішню лінію;

у положенні лежачи, коли тіла обох учасників знаходяться за межами майданчика.

Технічна дія, у результаті якої учасник або обидва учасники одночасно вийшли за межі майданчика-килима, не розцінюється як вихід. Вихід за межі майданчика-килима після команди (свистка) не розцінюється як вихід. Ефективні атакуючі дії, проведені за межами майданчика-килима, не оцінюються.

2. Порушення правил змагань:

здійснення заборонених дій;

небезпечна техніка;

спізнення з виходом на майданчик-килим більше ніж на одну хвилину після першого виклику;

перехід у захисне положення зі стійки у партер без проведення технічних дій, без контакту.

3. До дій, що завдають шкоди престижу панкратіону, належать:

симуляція одержання травми будь-яким способом, спроби перебільшити ступінь тяжкості травми з метою одержання переваги над суперником;

навмисне нанесення або спроби нанесення травми супернику;

груба, неетична і недисциплінована поведінка.

4. Пасивність - ухилення від проведення поєдинку, ознаками якого є:

постійний відступ, що не дає змоги супернику провести атакуючі дії;

відсутність проведення атакуючих, контратакуючих дій;

надмірне затягування часу до початку поєдинку, проведення атаки;

навмисне введення в оману судді (симуляція);

припинення бою без команди судді;

розмови на майданчику.

Пасивність включає:

навмисне утримання у спробі нейтралізувати чи не допустити дій суперника (утримання суперника у положенні "клоуз гард" знизу без атакуючих спроб лише з метою запобігання підняття суперника та його виходу з положення та з верхнього положення "клоуз гард", тримаючи суперника і не намагаючись відкрити гард та вийти з положення);

затримання дій, розмовляючи з тренером/секундантом;

залишення майданчика-килима без дозволу;

використання тривалого часу для повернення в центр килима для рестарт-позицій;

неправильне виконання рестарт-позицій;

нераціональне використання часу (зловживання);

вибігання за майданчик-килим (навмисний вихід за килим обома стопами з метою втечі від тейкдауна чи іншої дії, постійне перебування біля краю робочої зони килима у спробі використати вихід для уникнення зарахування балів супернику тощо);

вихід з положення для уникнення боротьби в стійці чи партері (наприклад, якщо учасник сідає в "гард" без контакту, коли суперник знаходиться в стійці, або якщо учасник з верхньої позиції встає під час боротьби в партері без спроби досягти утримання в домінантній позиції чи виконання больового або задушливого прийому);

завчасний початок поєдинку (тобто початок боротьби до свистка судді).

5. Відсутність власної безпеки:

учасник виконує атаку без захисних дій;

розвертається спиною до суперника;

виконує обхвати суперника, нехтує особистою безпекою;

відсутня власна страховка під час падіння.

6. Порушення правил змагань та покарання:

Порушення

Покарання

пасивність

зауваження

небезпечна техніка
неспортивна поведінка
відсутність власної безпеки
навмисний вихід за межі майданчика-килима

перше порушення -
перше попередження -
супернику зараховується один бал;
друге порушення -
друге попередження -
супернику зараховується один бал;
третє порушення -
третє попередження -
супернику зараховується один бал;
четверте порушення -
дискваліфікація на один поєдинок -
супернику зараховується чиста перемога

навмисний вихід з больового або задушливого прийому за межі майданчика-килима

"кеч" (дискваліфікація на один поєдинок)

неповага до усіх учасників змагань

дискваліфікація на одне змагання

За пасивність учаснику оголошується зауваження без зупинки поєдинку. Друге попередження щодо пасивності розглядається як наступне порушення.

За грубі порушення правил учаснику може бути відразу оголошено друге попередження або дискваліфікація (залежно від ступеня спричиненої небезпеки супернику або собі):

здійснення заборонених дій, за які учасник уже одержав перше попередження;

здійснення заборонених дій, у результаті яких сам учасник або його суперник одержали травму середньої тяжкості;

здійснення заборонених дій, у результаті яких потенційна можливість суперника виграти бій звелась до нуля.

Коли суддя бачить, що учасник пасивний або навмисно утримує стійку, він командує в усній формі ("червоний/синій, активніше/дія!") без зупинки поєдинку. Якщо після п'ятнадцяти секунд учасник продовжує залишатися пасивним після усних вказівок судді, він отримує попередження, а його суперник - один бал. Якщо після наступних п'ятнадцяти секунд учасник продовжує демонструвати пасивність, йому надається друге попередження і т.д.

Після четвертого попередження учасника дискваліфікують.

7. Учасник може бути дискваліфікований, якщо він:

або його тренер (представник, секундант), або члени команди намагаються будь-яким способом вплинути на прийняття суддями рішення щодо оцінки дій або результату поєдинку;

або його тренер (представник, секундант), або члени його команди вступають у суперечку із суддями, погрожують їм, вживають нецензурні слова;

або його тренер (представник, секундант), або члени його команди ображають власною поведінкою суддів, учасників та інших;

припиняє поєдинок або залишає майданчик-килим без дозволу судді;

свідомо порушує ці Правила.

8. Залежно від серйозності порушення учаснику може бути оголошено відразу перше, друге попередження або дискваліфікація на один поєдинок чи на весь період змагань.

9. За грубу поведінку головний суддя або його заступник можуть дискваліфікувати учасника зі змагань.

10. Дискваліфікованому учаснику на весь період змагань місце не визначається.

11. Факт дискваліфікації учасника на весь період змагань заноситься із зазначенням причини до протоколу змагань і звіту головного судді змагань. Рішення про застосування дисциплінарних заходів щодо дискваліфікованого учасника приймає суддівська колегія змагань (у межах своїх повноважень). Про це також повідомляється в організацію, яка направила учасника на змагання і яка у свою чергу може накласти додаткові дисциплінарні санкції на учасника (представника, тренера, секунданта). На організацію, що направляє учасника на змагання, також можуть накладатись дисциплінарні або штрафні санкції Федерацією панкратіону України.

12. За грубу поведінку головний суддя або його заступник можуть покарати тренера (представника, секунданта). Перше порушення: попередження - пред'являється жовта картка; друге порушення: дискваліфікація - червона картка. Дискваліфікація поширюється залежно від важкості ступеня порушення: на день змагань, на змагання в цілому. Розмір картки - 10 х 15 см.

9. Визначення переможців поєдинку

1. В особисто-командних змаганнях особисті місця визначаються в кожній ваговій категорії згідно з видами змагань.

2. В особисто-командних змаганнях командні місця визначаються за найбільшою сумою балів, набраних учасниками, які посіли з 1 по 28 місце, за принципом вище місце - більше очок. За кожну отриману жовту картку знімається один бал, за кожну червону картку - два бали з команди.

Місце

Бали

Місце

Бали

1

31

15

15

2

29

16

14

3

27

17

13

4

26

18

12

5

25

19

11

6

24

20

10

7

23

21

9

8

22

22

7

9

21

23

6

10

20

24

5

11

19

25

4

12

18

26

3

13

17

27

2

14

16

28

1

3. У разі рівності балів у двох, трьох і більше команд перевага надається команді, яка має більше перших, других, третіх і т. д. місць.

4. Якщо у ваговій категорії зважився один учасник, першість у цій ваговій категорії не розігрується, але у командному заліку учасник приносить бали відповідно до першого місця.

5. Командні змагання проводяться за одним із визначених способів. Системи і способи проведення змагань, кількість учасників, вагові категорії, можливість зміни учасників під час змагань визначаються Регламентом.

6. У командній зустрічі за кожну перемогу учасника команда отримує один бал, за поразку - 0 балів. У зустрічі перемогу отримує команда, яка набрала більше балів. У змаганнях місця поділяються за кількістю перемог командою.
Якщо кількість перемог рівна, перевага надається команді за результатами особистої зустрічі команд або тій команді, яка має:

більше перемог кожного учасника;

більше перемог кожного учасника з рахунком 5:0;

більше перемог кожного учасника з рахунком 4:0;

менше часу, витраченого на ці поєдинки;

більше перемог кожного учасника з рахунком 4:1;

більше перемог кожного учасника з рахунком 3:2;

менше поразок з рахунком 0:5;

менше поразок з рахунком 0:4;

менше поразок з рахунком 2:3;

більше набраних балів за поєдинки кожного учасника команди;

більше технічних дій на оцінки 4, 3, 2, 1 бали;

менше попереджень.

XIII. Обладнання місць змагань

1. Місце змагань

1. Місцем змагань є майданчик-килим для спортивної боротьби. Розмір: 12 х 12 м, вписане коло 10 м або 10 х 10 м, вписане коло 8 м, 2 м - зона безпеки.

2. Майданчик-килим має рівне покриття, що унеможливлює одержання травми під час змагань. На майданчик-килим укладаються мати.

3. Поруч, але не ближче 1,5 м від майданчика, встановлюється стіл для суддівської колегії. На столі мають розміщуватись гонг або прилад для подання звукового сигналу, два секундоміри. Крім того, біля кожного майданчика-килима обладнується місце для лікаря.

2. Звуковий сигнал, ваги, секундоміри, демонстраційне табло

1. Звуковий сигнал (гонг) може бути будь-якої системи.

2. Ваги для зважування учасників мають бути налагоджені та точно вивірені, їх кількість визначається суддівською колегією.

3. Прилади для вимірювання часу мають бути оснащені відповідними функціями, які дозволяють зупиняти прилад та продовжувати його роботу з вимірювання часу без анулювання показників до закінчення поєдинку.

4. Для глядачів і учасників перед поєдинком поруч зі столом суддівської колегії встановлюється демонстраційне табло, на якому відображаються оцінки, які отримують учасники.

3. Вимоги щодо місць змагань

1. Коефіцієнт природного освітлення зали має бути 1:5, 1:6, штучне освітлення - не менше 600 люксів. Майданчик-килим має бути освітлений зверху світильниками відбитого або розсіяного світла із захисною сіткою.

2. За умови проведення змагань у приміщенні температура має бути від +15° C до +25° C, вологість повітря - не менше 600 %. Вентиляція має забезпечувати трикратний обмін повітря на годину.

3. За умови проведення змагань на відкритому повітрі температура має бути до +25° C. Майданчик-килим має бути захищений від прямих сонячних променів.

4. Глядачі повинні перебувати не ближче трьох метрів від майданчика-килима.

 

Директор департаменту
фізичної культури та неолімпійських
видів спорту

М. В. Бідний

 

Система проведення змагань по колу

1. Особливості проведення змагань:

1) якщо у змаганнях однієї вагової категорії бере участь велика кількість учасників, дозволяється розділяти учасників на дві, чотири, вісім та шістнадцять підгруп (для розміщення більш сильніших учасників у різних підгрупах);

2) при розподілі учасників на дві підгрупи проводяться фінали. З кожної підгрупи у фінал виходять по два учасники, які посіли перше та друге місця у підгрупі;

3) при розподілі учасників на чотири підгрупи між учасниками (командами), які посіли перше або друге місце у підгрупі, проводяться півфінальні змагання. З переможців першої та другої підгруп складається перша півфінальна група, а з переможців третьої та четвертої підгруп - друга півфінальна група. Учасники, які посіли перше та друге місця у півфінальних групах, виходять до фіналу. Цей порядок зберігається й при розподілі учасників (команд) на вісім та шістнадцять підгруп;

4) у підгрупах учасники (команди), які увійшли у півфінал (фінал) однієї з підгруп, вважаються півфінальними (фінальними), а їх результати заносяться до протоколу півфінальних (фінальних) змагань;

5) учасник, який посів перше місце у першій півфінальній групі, заноситься до протоколу фінальних змагань під номером 1, який посів друге місце, - під номером 4, який посів перше місце у другій півфінальній групі, - під номером 2, який посів друге місце, - під номером 3. Такий порядок зберігається і при розподілі проміжків ступенів змагань під час розподілу учасників на чотири, вісім, шістнадцять підгруп;

6) учасник, який не увійшов у фінальну або півфінальну групу, закінчує змагання;

7) змагання у фіналі, півфіналі або інші проміжки ступенів змагань проводяться у два кола. Перше коло: 1 - 3, 2 - 4, друге коло: 1 - 2, 4 - 3. При проведенні другого кола фіналу дозволяється спочатку проводити поєдинки за третє і четверте місця, після чого - за перше і друге місця;

8) зазначений порядок повністю зберігається при проведенні командних змагань способом "по колу".

2. Особливості складання пар:

1) у підгрупах, на які розбиваються учасники (команди) з початку змагань, може бути не більше 6 осіб чи команд;

2) у кожному колі, підгрупі з непарною кількістю учасників (команд) один (одна) учасник (команда) вільний (вільна);

3) визначення місць учасників:

Кількість учасників команд

КОЛА

I

II

III

IV

V

3

1 - 2
0 - 3

1 - 3
2 - 0

1 - 0
3 - 2

 

 

4

1 - 2
4 - 3

1 - 3
2 - 4

1 - 4
3 - 2

 

 

5

1 - 2
0 - 3
5 - 4

1 - 3
2 - 4
0 - 5

1 - 4
3 - 5
2 - 0

1 - 5
4 - 0
3 - 2

1 - 0
5 - 2
4 - 3

6

1 - 2
6 - 3
5 - 4

1 - 3
2 - 4
6 - 5

1 - 4
3 - 5
2 - 6

1 - 5
4 - 6
3 - 2

1 - 6
5 - 2
4 - 3

4) в особистих змаганнях учасник (команда), який (яка) отримав(ла) найбільшу суму балів у результаті всіх проведених ним (нею) поєдинків у підгрупі (фіналі, півфіналі), посідає перше місце. Подальші місця розподіляються за найбільшою сумою балів, отриманих учасниками;

5) за рівних балів у двох і більше учасників місця між ними розподіляються за найбільшою кількістю перемог у взаємних зустрічах;

6) за однакової кількості балів і однакової кількості перемог кращі місця визначаються з огляду на те, який (яка) учасник (команда) має:

більше перемог учасника з рахунком 5:0;

менше часу, витраченого на ці поєдинки;

більше перемог кожного учасника з рахунком 4:0;

більше перемог кожного учасника з рахунком 3:2;

менше поразок з рахунком 0:5;

менше поразок з рахунком 0:4;

менше поразок з рахунком 2:3;

більше технічних дій на оцінки 4, 3, 2, 1 бали;

менше попереджень;

більше набраних балів за поєдинки кожного учасника команди;

менше зауважень.

Якщо учасник вибув зі змагань унаслідок травми й провів не менше 50 % поєдинків, йому зараховується місце, але за умови, що він у всіх пропущених поєдинках отримав чисту поразку, а його суперник - чисту перемогу за часом 0 хв 00 с. Та навпаки, якщо учасник провів менше 50 % поєдинків змагань, місце йому не визначається.

У разі якщо при розподілі в одній підгрупі на одного учасника більше, учасник, що посів у цій підгрупі останнє місце, отримує останнє місце у загальному заліку в цій ваговій категорії.

 

Система з вибуванням після першої поразки

1. Особливості проведення змагань:

1) учасники (команди) поділяються на дві підгрупи, за парними та непарними номерами. Порядковий номер кожного учасника визначається жеребкуванням і залишається за ним протягом усього часу змагань:

підгрупа A

підгрупа B

  

2) учасник (команда), який (яка) отримав(ла) поразку, припиняє участь у змаганнях.

2. Особливості складання пар:

якщо кількість учасників в одній ваговій категорії більше восьми або шістнадцяти, проводиться "коло приведення" до восьми або шістнадцяти учасників.

3. Визначення переможців:

1) переможці півфінальних пар розігрують перше й друге місця;

2) наступні місця розподіляються:

за більшістю набраних балів у змаганнях;

за однакової кількості балів кращі місця визначаються з огляду на те, який (яка) учасник (команда) має:

більше перемог учасника з рахунком 5:0;

менше часу, витраченого на ці поєдинки;

більше перемог учасника з рахунком 4:0;

більше перемог учасника з рахунком 3:2;

менше поразок з рахунком 0:5;

менше поразок з рахунком 0:4;

менше поразок з рахунком 2:3;

більше технічних дій на оцінки 4, 3, 2, 1 бали;

менше попереджень;

більше набраних балів за поєдинки кожного учасника команди;

менше зауважень.

 

Система з вибуванням після додаткових поєдинків за третє місце

1. Особливості складання пар:

підгрупа A

підгрупа B

  

2. Особливості проведення змагань:

1) учасники (команди) поділяються на дві підгрупи за парними та непарними номерами. Порядковий номер кожного учасника визначається жеребкуванням і залишається за ним протягом усього часу змагань;

2) учасник, який отримав перемогу, виходить у наступне коло змагань;

3) якщо кількість учасників в одній ваговій категорії більше восьми або шістнадцяти, проводиться "коло приведення" до восьми або шістнадцяти учасників;

4) додаткові поєдинки проводяться лише для тих учасників, які програли двом фіналістам. Учасник, який програв фіналісту у першому колі, зустрічається з учасником, який програв фіналісту в другому колі. Потім переможець цього поєдинку зустрічається з учасником, який програв фіналісту в третьому колі

додаткові поєдинки

підгрупа A

підгрупа B

  

5) переможці додаткових поєдинків зустрічаються за третє місце, а два фіналісти зустрічаються між собою за перше та друге місця.

3. Визначення переможців:

1) переможець фінальної зустрічі посідає перше місце, а переможений - друге;

2) переможець додаткових поєдинків посідає третє місце, переможений - четверте;

3) далі місця поділяються:

серед учасників, які брали участь у додаткових поєдинках:

за колом вибування;

за більшістю набраних балів.

Якщо кількість балів збігається, місця визначаються за результатом взаємної зустрічі або з огляду на те, який (яка) учасник (команда) має:

більше перемог учасника з рахунком 5:0;

менше часу, витраченого на ці поєдинки;

більше перемог учасника з рахунком 4:0;

більше перемог учасника з рахунком 3:2;

менше поразок з рахунком 0:5;

менше поразок з рахунком 0:4;

менше поразок з рахунком 2:3;

більше технічних дій на оцінки 4, 3, 2, 1 бали;

менше попереджень;

більше набраних балів за поєдинки кожного учасника команди;

менше зауважень.

Далі місця розподіляються серед інших учасників:

за колом вибування;

за більшістю набраних балів.

Якщо кількість балів збігається, місця визначаються за результатом взаємної зустрічі або з огляду на те, який (яка) учасник (команда) має:

більше перемог учасника з рахунком 5:0;

менше часу, витраченого на ці поєдинки;

більше перемог учасника з рахунком 4:1;

більше перемог учасника з рахунком 3:2;

менше поразок з рахунком 0:5;

менше поразок з рахунком 1:4;

менше поразок з рахунком 2:3;

більше технічних дій на оцінки 4, 3, 2, 1 бали;

менше попереджень;

більше набраних балів за поєдинки кожного учасника команди;

менше зауважень.

 

Система з вибуванням після двох поразок

1. Особливості проведення змагань:

1) порядковий номер кожного учасника визначається жеребкуванням і залишається за ним на весь час змагань;

2) усі учасники вагової категорії виступають в одній групі, розділеній на дві підгрупи:

A - учасники з непарними номерами (1, 3, 5, 7...);

B - учасники з парними номерами (2, 4, 6, 8...).

У підгрупі A може бути непарна кількість учасників.

Сильніші учасники можуть розподілятися;

3) учасник, який отримав дві поразки у попередній частині змагань у підгрупі, закінчує змагання.

Змагання з вибуванням продовжуються доти, поки у кожній підгрупі не залишиться по два учасники. Якщо учасники зустрічалися, останній поєдинок між ними не проводиться.

2. Особливості складання пар:

1) пари першого кола складаються таким чином: A 1 - 3, 5 - 7, 9 - 11 і т. д.; B 2 - 4, 6 - 8, 10 - 12 і т. д. Пари наступних кіл складаються: менший з більшим ближнім номером, з яким він не зустрічався;

2) якщо у підгрупі непарна кількість учасників, учасник з більшим номером визначається вільним і виходить у наступне коло. Складати пари необхідно так, щоб один і той самий учасник не був вільним два і більше разів поспіль;

3) до наступного кола не допускаються учасники, які мають дві поразки, не допущені лікарем, були зняті зі змагань рішенням головного судді;

4) переможці підгруп створюють дві пари півфіналу. Переможець підгрупи A зустрічається з учасником, який посів друге місце у підгрупі B, а переможець підгрупи B зустрічається з учасником, який посів друге місце у підгрупі A. Переможці півфіналу зустрічаються за перше місце, учасники, які програли, - за третє місце.

3. Визначення місць учасників:

1) переможцем вагової категорії є учасник, який виграв фінальний поєдинок, учасник, який програв, посідає друге місце. Третє місце посідає учасник, який виграв поєдинок за третє місце, учасник, який програв, - четверте місце;

2) далі місця поділяються:

за колом вибування;

за більшістю набраних балів.

Якщо кількість балів збігається, місця визначаються за результатом взаємної зустрічі або з огляду на те, який (яка) учасник (команда) має:

більше перемог учасника з рахунком 5:0;

менше часу, витраченого на ці поєдинки;

більше перемог учасника з рахунком 4:0;

більше перемог учасника з рахунком 3:2;

менше поразок з рахунком 0:5;

менше поразок з рахунком 0:4;

менше поразок з рахунком 2:3;

більше технічних дій на оцінки 4, 3, 2, 1 бали;

менше попереджень;

більше набраних балів за поєдинки кожного учасника команди;

менше зауважень.

 

ЗАЯВКА
На участь у _______________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник
_______________ 20__ року

Місце проведення ______________________

Дата ________________________

N
з/п

Прізвище,
ім'я, по батькові
 учасника

Рік, місяць, день народження

Вагова категорія

Звання, розряд

Вид програми

Регіон (область, АР Крим, м. Київ, м. Севастополь)

Назва організації

Тренер

Підпис та печатка лікаря

фул

традішн, сабмішн

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представник команди ______________________
                                                                    (П. І. Б.)

До змагань допущено ______________ осіб. Лікар ____________________________
                                                                                                                                            (П. І. Б.)

 

_____________________________________________________________________________________
(організатор змагань)

_____________________________________________________________________________________
(назва змагань)

Головному судді _______________________________
від команди ___________________________________

ПЕРЕЗАЯВКА

Прошу допустити до участі у змаганнях

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Вид програми

Замість

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

Представник команди

______________________________
                                  (П. І. Б.)

___ ____________ 20__ року

 

_____________________________________________________________________________________
(організатор змагань)

_____________________________________________________________________________________
(назва змагань)

ПРОТОКОЛ ЗВАЖУВАННЯ І ЖЕРЕБКУВАННЯ

Місце проведення ________________________

___ ____________ 20__ року

Вид програми ___________________________

Вага _________________

N
з/п

N за жеребкуванням

Прізвище, ім'я учасника

Вага

Команда

Розряд

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Головний суддя

________________
(П. І. Б.)

 

Головний секретар

_________________
(П. І. Б.)

 

 

АКТ
приймання місця змагань із панкратіону

___ ____________ 20__ року

_____________________________
(найменування населеного пункту)

Цей акт складено головним суддею, представником спортивних споруд та лікарем про те, що обладнання місць змагань відповідає (не відповідає) Правилам змагань з панкратіону.

Пояснення ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Адреса місця проведення змагань ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Головний суддя _______________________________________________________________________
                                                                                                        (П. І. Б., підпис)

Представник спортивних споруд _________________________________________________________
                                                                                                       (П. І. Б., підпис)

Лікар ________________________________________________________________________________
                                                                                                       (П. І. Б., підпис)

 

ЗВІТ
ГОЛОВНОГО СУДДІ

про проведення змагань ________________________________________________________________
                                                                                                   (назва змагань)

1. Організатор змагань _________________________________________________________________

2. Місце проведення ___________________________________________________________________

3. Кількість команд, що брали участь _____________________________________________________

4. Кількість учасників _____, із них: Заслужених Майстрів спорту України _____, Майстрів спорту України міжнародного класу ______, Майстрів спорту України _____, кандидатів у Майстри спорту України ____, I розряд ______

5. Підготовка місць змагань _____________________________________________________________

6. Забезпечення інвентарем та його якість _________________________________________________

7. Забезпечення медично-санітарним обслуговуванням _____________________________________,
кількість травм: тяжкі _______, середні _________, легкі ____________________________________

8. Кількість поданих апеляцій _______________, із них: відмовлено __________________________

9. Кількість учасників, що виконали вимоги: Майстра спорту України __________, кандидата у Майстри спорту України _______________________________________________________________.

10. Результати змагань _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11. Склад суддівської колегії, що проводила змагання
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Характеристика роботи суддівської колегії
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Головний суддя

________________
(П. І. Б., підпис)

 

Головний секретар

_________________
(П. І. Б., підпис)

 

 

_____________________________________________________________________________________
(організатор змагань)

_____________________________________________________________________________________
(назва змагань)

ПРОТОКОЛ
результатів командних змагань

___ ____________ 20__ року

Місце проведення ______________________

Місце

Команда/учасники

Бали за ваговими категоріями

Сума
балів

Вагові категорії

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний суддя

________________
(П. І. Б., підпис)

 

Головний секретар

_________________
(П. І. Б., підпис)

 

_____________________________________________________________________________________
(організатор змагань)

_____________________________________________________________________________________
(назва змагань)

ПРОТОКОЛ
результатів командної зустрічі

___ ____________ 20__ року

 

Команда _____________

Команда ____________

Вага

Прізвище, ім'я, бали

Результат

Результат, час

Результат

Прізвище, ім'я, бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний рахунок зустрічі ____________________________________________________ на користь команди ___________________________________________________

Головний суддя

________________
(П. І. Б., підпис)

 

Головний секретар

_________________
(П. І. Б., підпис)

 

_____________________________________________________________________________________
(організатор змагань)

_____________________________________________________________________________________
(назва змагань)

ПРОТОКОЛ
проведення особистих змагань

Вагова категорія ____________ кг

___ ____________ 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я

Команда

Зустрічі за колами

Кількість

Бали

Місце

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Головний суддя

________________
(П. І. Б., підпис)

 

Головний секретар

_________________
(П. І. Б., підпис)

 

_____________________________________________________________________________________
(організатор змагань)

_____________________________________________________________________________________
(назва змагань)

ПРОТОКОЛ
проведення змагань за системою кола

Вагова категорія ____________ кг

___ ____________ 20__ року

Група 1

N
з/п

П. І. Б.

Команда

1

2

3

4

5

6

Бали

Місця

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 2

N
з/п

П. І. Б.

Команда

1

2

3

4

5

6

Бали

Місця

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група 3

N
з/п

П. І. Б.

Команда

1

2

3

4

5

6

Бали

Місця

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний суддя

________________
(П. І. Б., підпис)

 

Головний секретар

_________________
(П. І. Б., підпис)

 

 

_____________________________________________________________________________________
(організатор змагань)

_____________________________________________________________________________________
(назва змагань)

ЗВІТ
лікаря про травми, одержані учасниками змагань

___ ____________ 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я

Команда

Вагова категорія

N майданчика

Опис травми

Яку надано медичну допомогу

Зняття з поєдинку
(так, ні)

Підпис лікаря

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Лікар ____________________________________________________________________________
(П. І. Б., підпис)

____________

Опрос