Идет загрузка документа (95 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 20 марта 2018 года N 148

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ от 01.08.2018 № 365
действует с 02.10.2018

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.2018

м. Київ

N 365

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 вересня 2018 р. за N 1073/32525

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року N 148

Відповідно до пунктів 5, 9, 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (із змінами), та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Пункт 1 наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року N 148 "Про затвердження Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва та форм відповідних документів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року за N 374/31826, доповнити новим підпунктом такого змісту:

"23) форму Інформації від суб'єкта господарювання про створення робочих місць.".

2. У пунктах 9, 14 Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року N 148, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року за N 374/31826, слово "квітня" замінити словом "травня".

3. Унести зміни до форм, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року N 148 "Про затвердження Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва та форм відповідних документів", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року за N 374/31826, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

4. Департаменту аграрної політики та сільського господарства забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

 

 

Голові правління банківської установи
________________________________

ЗАЯВКА
для отримання компенсації відсотків

у 20___ році

у _________________________________ за рахунок коштів державного бюджету
                   (найменування кредитора)

Прошу розглянути документи ___________________________________________________________
                                                                                                          (повне найменування позичальника)
для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов'язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура, за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва"

Відомості про суб'єкта господарювання

1. Найменування:

повне________________________________________________________________________________

скорочене (за наявності)_________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

Телефон __________________Факс_____________E-mail______________________________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб - підприємців)_________________________________

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців)_______________________________________

Телефон __________________Факс_____________E-mail______________________________________

5. Види діяльності за КВЕД______________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ_________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті) (для фізичних осіб - підприємців)__________________________________

8. Номер поточного рахунку, на який спрямовуватиметься компенсація відсотків_______________________________________________________________________________

9. Цільове призначення кредиту___________________________________________________________

10. Термін дії кредитного договору з ___________________по__________________________________
                                                                                         (число, місяць, рік)                                 (число, місяць, рік)

11. Сума кредиту, гривень _______________________________________________________________

Додатки (документи, зазначені у пункті 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107):

   копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів для покриття виробничих витрат та витрат капітального характеру, пов'язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура, на ___ арк.;

   витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на ___ арк.;

   довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів (у паперовому вигляді або сформована в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС), на ___ арк.;

   згода щодо надання Мінагрополітики інформації про суб'єкта господарювання, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком, на ___ арк.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, та з умовами отримання компенсації відсотків ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

 

Голові правління банківської установи
_______________________________

ЗАЯВКА
для отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

у 20___ році

у ________________________________________________ за рахунок коштів державного бюджету
                             (найменування кредитора)

Прошу розглянути документи ____________________________________________________________
                                                                                  (повне найменування позичальника)
для отримання часткової компенсації вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва"

Відомості про суб'єкта господарювання

1. Найменування:

повне_________________________________________________________________________________

скорочене (за наявності)_________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

Телефон __________________Факс_____________E-mail______________________________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб - підприємців)_________________________________

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців)_______________________________________

Телефон __________________Факс_____________E-mail______________________________________

5. Види діяльності за КВЕД_______________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ_________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті) (для фізичних осіб - підприємців)___________________________________

8. Номер поточного рахунку, на який спрямовуватиметься компенсація відсотків______________________________________________________________________________

9. Цільове призначення кредиту __________________________________________________________

10. Термін дії кредитного договору з ___________________по_________________________________
                                                                                             (число, місяць, рік)                                     (число, місяць, рік)

11. Сума кредиту, гривень ______________________________________________________________

Додатки (документи, зазначені у пункті 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107):

   документи, що підтверджують використання кредитних коштів, залучених для здійснення будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм та комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м'яса, побічних продуктів тваринного походження, що належать до II категорії), відповідно до умов кредитного договору, на ___ арк.;

   витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на ___ арк.;

   довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів (у паперовому вигляді або сформована в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС), на ___ арк.;

   згода щодо надання Мінагрополітики інформації про суб'єкта господарювання, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком, на ___ арк.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, та з умовами отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

 

Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва

ЗАЯВКА
для отримання дотації за утримання корів

Прошу розглянути подані документи для отримання спеціальної бюджетної дотації за утримання корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напряму продуктивності за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва"

Поголів'я корів станом на 01 січня / 01 липня*: ______________________________________________

Відомості про суб'єкта господарювання, який є юридичною особою

1. Найменування:

повне ________________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) ________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

3. Місце провадження господарської діяльності _____________________________________________
                                                                                                                                        (поштовий індекс, адреса)

Телефон_____________ Факс________________ E-mail _______________________________________

4. Форма власності _____________________________________________________________________

5. Види діяльності за КВЕД ______________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

7. Банківські реквізити _________________________________________________________________

Додатки (документи, зазначені у пункті 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107):

   заявка (в електронному та паперовому вигляді) на ___ арк.;

   довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком, на ___ арк.;

   копія звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 01 січня та 01 липня поточного року з підтвердженням про прийняття органом державної статистичної служби на ___ арк.;

   довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів (у паперовому вигляді або сформована в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС), на ___ арк.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, та з умовами отримання дотації за утримання корів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________
* Зазначається дата на момент подання.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

 

Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва

ЗАЯВКА
для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів

Прошу розглянути подані документи для отримання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва"

Вид племінних (генетичних) ресурсів та статево-вікові групи за видами тварин:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________

Відомості про суб'єкта господарювання, який є юридичною особою

1. Найменування:

повне ________________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) ________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

3. Місце провадження господарської діяльності _____________________________________________
                                                                                                                        (поштовий індекс, адреса)

Телефон_______________ Факс__________________ E-mail ___________________________________

4. Форма власності _____________________________________________________________________

5. Види діяльності за КВЕД ______________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

7. Банківські реквізити __________________________________________________________________

Додатки (документи, зазначені у пункті 10 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107):

   заявка (в електронному та паперовому вигляді) на ___ арк.;

   довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів (у паперовому вигляді або сформована в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС), на ___ арк.;

   довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком, на ___ арк.;

   засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, копії відповідних платіжних документів на ___ арк.;

   акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені у режимі імпорту) на ___ арк.;

   копія звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на момент подання документів) на ___ арк.;

   витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на ___ арк.;

   копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, на ___ арк.;

   довідка про плідну пересадку ембріонів, видана підприємством (лабораторією) з трансплантації ембріонів, - для часткового відшкодування вартості ембріонів великої рогатої худоби на ___ арк.;

   відомість проведення штучного осіменіння (парування) маточного поголів'я, яка складається на підставі даних журналів штучного осіменіння (форми N 3-врх, визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку), засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, - для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв на ___ арк.;

   письмове зобов'язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів'я станом на 01 січня двох наступних років на ___ арк.

Для виплати часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів, що були ввезені у режимі імпорту, копії:

   відповідного контракту на ___ арк.;

   рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів на ___ арк.;

   митної декларації на ___ арк.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, та з умовами отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

 

Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва

ЗАЯВКА
для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів

Прошу розглянути документи для нарахування часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільскогосподарської продукції за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва"

Відомості про суб'єкта господарювання

1. Найменування:

повне________________________________________________________________________________

скорочене (за наявності)________________________________________________________________

2. Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон __________________Факс_____________E-mail_____________________________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб - підприємців)_______________________________

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців)______________________________________

Телефон __________________Факс_____________E-mail_____________________________________

5. Назва та місце розташування об'єкта будівництва (реконструкції)___________________________

6. Форма власності_____________________________________________________________________

7. Види діяльності за КВЕД______________________________________________________________

8. Код згідно з ЄДРПОУ________________________________________________________________

9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті) (для фізичних осіб - підприємців) _____________________________________________________________________________________

10. Банківські реквізити_________________________________________________________________

11. Орган управління майном____________________________________________________________

12. Вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість), тис. гривень_______________________________________________________________________________

Додатки (документи, зазначені у пункті 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107):

   заявка (в електронному та паперовому вигляді) на __ арк.;

   витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на ___ арк.;

   довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком, на __ арк.;

   засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, на __ арк.;

   типова форма N ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (для об'єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році) на __ арк.;

   довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів (у паперовому вигляді або сформована в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС), на __ арк.;

   копія звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 01 число останнього звітного місяця на момент подання документів з позначкою про прийняття органом державної статистичної служби на __ арк.;

   інформація суб'єкта господарювання про створення робочих місць (для об'єктів вартістю 500 і більше млн гривень (без урахування податку на додану вартість)) на ___ арк.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

Журнал обліку
фізичних осіб - власників тварин для отримання дотації за молодняк

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті)

Місце проживання

Номер поточного рахунку, відкритого у банку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер молодняка великої рогатої худоби, серія і номер паспорта тварини

Дата народження тварини

Вік тварини (повних місяців)

Дата прийняття документів

Дата першого подання документів

Підпис фізичної особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків

              за ________________ 20___ року
 (місяць)

____________________________________________________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

МФО__________

рахунок банку __________________

 

(грн)

N
з/п

Найменування позичальника

Цільове призначення кредиту

Номер, дата, термін дії кредитного договору, міс.

Початкова сума кредиту

Сума кредиту, використаного
 за цільовим призначенням

Відсоткова ставка за користування
 кредитом

Ставка НБУ

Сума сплачених відсотків за
користування кредитом

Сума компенсації

найменування / прізвище, ім'я, по батькові

код згідно з ЄДРПОУ / серія та номер паспорта

індивідуальний податковий номер

попередній Реєстр

цей Реєстр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________
(П. І. Б. уповноваженої особи банківської установи)

___________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

                                                                                               за ________________ 20___ року
                                                                                                                                                   (місяць)

______________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

МФО__________

рахунок банку __________________

 

(грн)

N
з/п

Найменування позичальника

Цільове призначення кредиту (назва проекту згідно з проектно-кошторисною
 документацією)

Сума кредиту

Номер, дата, термін дії кредитного
 договору, міс.

Обсяг використаних коштів за кредитним договором (без урахування податку на додану вартість)

Сума нарахованої компенсації

Сума компенсації

найменування / прізвище, ім'я, по батькові

код згідно з ЄДРПОУ / серія та номер паспорта

індивідуа-льний податковий номер

за весь період

у т.ч. за звітний період

усього

у т.ч. за звітний період

сплачено згідно з попереднім
 Реєстром

підлягає сплаті за цим Реєстром

усього

з них на обладнання

усього

з них на обладнання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________
(П. І. Б. уповноваженої особи банківської установи)

___________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

Примітка. У разі використання кредиту на рівні 25 відсотків і більше проводиться перевірка цільового використання кредиту.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків

  за ________________ 20___року
місяць)

_________________________________________________________________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

МФО__________

рахунок банку __________________

 

(грн)

N
з/п

Найменування позичальника

Цільове призначення
 кредиту

Номер, дата, термін дії кредитного
 договору

Початкова
 сума кредиту

Сума кредиту, використаного
 за цільовим призначенням

Відсоткова ставка за користування
 кредитом

Ставка НБУ

Сума сплачених відсотків за користуваня
 кредитом

Сума компенсації

найменування / прізвище, ім'я, по батькові

код згідно з ЄДРПОУ / серія та номер паспорта

індивідуальний податковий номер

попередній
 Реєстр

цей Реєстр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом*

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________
(П. І. Б. уповноваженої особи Мінагрополітики)

___________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Зазначається у розрізі банків та щодо всіх банків разом.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

           за ________________ 20___ року
       (місяць)

______________________________________________________________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

МФО__________

рахунок банку __________________

 

(грн)

N
з/п

Найменування позичальника

Цільове призначення кредиту (назва проекту згідно з проектно-
кошторисною документацією)

Сума кредиту

Номер, дата, термін дії кредитного
 договору, міс.

Обсяг використаних коштів за кредитним договором (без урахування податку на додану вартість)

Сума нарахованої компенсації

Сума компенсації

найменування
 / прізвище, ім'я, по батькові

од згідно з ЄДРПОУ / серія та номер паспорта

індивідуальний
 податковий номер

за весь період

у т. ч. за звітний період

усього

у т. ч. за звітний період

сплачено згідно з попереднім
 Реєстром

підлягає сплаті за цим Реєстром

усього

з них на обладнання

усього

з них на обладнання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________
(П. І. Б. уповноваженої особи Мінагрополітики)

___________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Інформація зазначається в розрізі банків та щодо всіх банків разом.

Примітка. У разі використання кредиту на рівні 25 відсотків і більше проводиться перевірка цільового використання кредиту.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

ВІДОМІСТЬ
фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк

на ___________________20____ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті), номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер тварини

Дата народження тварини

Нарахована дотація у період утримання

Сума нарахованої дотації, грн

від 1 до 5 місяців, грн

від 5 до 9 місяців, грн

від 9 до 13 місяців, грн

усього

згідно із попередньою Відомістю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади

___________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів

(за закуплені племінні (генетичні) ресурси у період з 01 жовтня 20__ року до 30 вересня 20__ року)

N
з/п

Найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Код згідно з ЄДРПОУ

Кількість закуплених племінних (генетичних) ресурсів, голів, доз, штук

Вартість закуплених племінних (генетичних) ресурсів (без податку на додану вартість), тис. грн

Нараховано коштів, тис. грн

Закуплені в Україні племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності вітчизняного походження з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені у режимі імпорту

 

 

 

 

 

 

Закуплені в Україні племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені у режимі імпорту

 

 

 

 

 

 

Закуплені в Україні племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені в режимі імпорту

 

 

 

 

 

 

Закуплена в Україні ідентифікована сперма бугаїв вітчизняного походження або ввезена в режимі імпорту за умови внесення плідників до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м'ясних порід / Каталогу бугаїв м'ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю

 

 

 

 

 

 

Ембріони великої рогатої худоби

 

 

 

 

 

 

Разом *

 

 

 

 

Голова Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва

___________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________
* Зазначається у розрізі регіонів та по Україні.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів

станом на "___"__________________ 20__ року

N
з/п

Найменування та місцезнаходження
 (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання,
 номер поточного рахунку, найменування відділення банку.
Назва та місце розташування об'єкта будівництва (реконструкції)

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний
 номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
 від прийняття реєстраційного
 номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця)

Вид та кількість тварин згідно з проектом, голів / Потужність доїльного залу, голів / Потужність підприємств з переробки сільськогосопдарської
 продукції, тонн/доба

Кількість створених робочих місць відповідно до акта готовності об'єкта до експлуатації, осіб

Вид будівництва (Б - будівництво, Р - реконструкція)

Рік початку будівництва та реконструкції

Рік завершення етапів будівництва та реконструкції

Вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість), тис. грн

Розмір часткового відшкодування вартості об'єктів,
тис. грн

усього

у тому числі обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва

___________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________
* Зазначається у розрізі регіонів та по Україні.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

Інформація
від суб'єкта господарювання про створення робочих місць

N
з/п

Найменування суб'єкта господарювання,
код ЄДРПОУ

Види діяльності за КВЕД

Вид будівництва (Б - нове будівництво, Р - реконструкція)

Кількість створених робочих місць відповідно до акта готовності об'єкта до експлуатації, осіб

Середньооблікова кількість штатних працівників, яка обліковується в установленому порядку, осіб

за минулий рік

на останню звітну дату поточного року

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

____________

Опрос