Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования сумм пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и/или государственной социальной помощи, начисленных в соответствии с законодательством детям-сиротам, детям, лишенным родительского попечения, недееспособным лицам и лицам, гражданская дееспособность которых ограничена, являющимся воспитанниками/подопечными детских домов-интернатов, психоневрологических интернатов

Министерство социальной политики Украины
Порядок, Приказ от 17.08.2018 № 1173
действует с 12.10.2018

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2018

м. Київ

N 1173

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 вересня 2018 р. за N 1055/32507

Про затвердження Порядку використання сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державних соціальних допомог, нарахованих відповідно до законодавства дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, недієздатним особам та особам, цивільна дієздатність яких обмежена, які є вихованцями/підопічними дитячих будинків-інтернатів, психоневрологічних інтернатів

Відповідно до пункту 41 Типового положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року N 957, пункту 60 Типового положення про дитячий будинок-інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року N 978, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державних соціальних допомог, нарахованих відповідно до законодавства дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, недієздатним особам та особам, цивільна дієздатність яких обмежена, які є вихованцями/підопічними дитячих будинків-інтернатів, психоневрологічних інтернатів, що додається.

2. Управлінню інтегрованих соціальних послуг (І. Пінчук) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції О. Чуркіну.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

О. Данилюк

Голова Правління
Пенсійного фонду України

О. Зарудний

Голова Національного
банку України

Я. В. Смолій

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Голова виконавчого комітету
Всеукраїнської спілки громадських
організацій "Конфедерація громадських
організацій інвалідів України"

В. В. Карпенко

Генеральний секретар Громадської
спілки "Всеукраїнське громадське
об'єднання "Національна Асамблея
людей з інвалідністю України"

В. Назаренко

 

Порядок
використання сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державних соціальних допомог, нарахованих відповідно до законодавства дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, недієздатним особам та особам, цивільна дієздатність яких обмежена, які є вихованцями підопічними дитячих будинків-інтернатів, психоневрологічних інтернатів

1. Цей Порядок визначає механізм використання сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та державних соціальних допомог (далі - кошти), нарахованих відповідно до законодавства дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, недієздатним особам та особам, цивільна дієздатність яких обмежена, які є вихованцями/підопічними дитячих будинків-інтернатів, психоневрологічних інтернатів (далі - установи/заклади) та опіку або піклування над якими здійснюють ці установи/заклади, для придбання товарів, робіт та послуг в інтересах вихованців/підопічних.

2. Цей Порядок не застосовується щодо коштів осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, піклування над якими здійснює установа/заклад, у разі, якщо директором установи/закладу надано письмовий дозвіл такій особі самостійно одержувати кошти та розпоряджатися ними відповідно до частини четвертої статті 37 Цивільного кодексу України.

3. У разі призначення вихованцям/підопічним у встановленому порядку опікуна, піклувальника, у тому числі з числа працівників установи/закладу, використання коштів здійснюється їхніми опікунами, піклувальниками відповідно до законодавства.

4. Для отримання коштів через поточні рахунки в банках установа/заклад відкриває поточні рахунки на користь вихованців/підопічних, уклавши з банком договір про відкриття поточних рахунків на користь вихованців/підопічних, відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року N 1596 (зі змінами), Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493.

5. Грошові кошти та інші цінні речі приймає на зберігання директор установи/закладу або уповноважена ним відповідальна особа з числа працівників установи/закладу зі складанням акта про приймання грошових коштів та інших цінних речей на зберігання за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

6. Питання використання коштів вихованців/підопічних в установі/закладі вирішується комісією, що утворюється у складі не менше п'яти осіб.

Склад комісії (голова, його заступник, секретар, члени комісії) обирається на загальних зборах трудового колективу за участю громадської ради при установі/закладі строком на один рік.

До складу комісії можуть входити працівники установи/закладу, представники органу опіки та піклування, у тому числі служби у справах дітей (за згодою), громадських організацій (за згодою), дієздатні підопічні, законні представники інших вихованців/підопічних установи/закладу.

Головою комісії не може бути директор установи/закладу.

Положення про комісію та склад комісії затверджуються наказом установи/закладу.

7. Основними завданнями комісії є:

розгляд один раз на місяць (за потреби - частіше) письмових звернень вихованців старше 14 років і підопічних, цивільна дієздатність яких обмежена, що подаються особисто за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, та звернень про потребу вихованців до 14 років і повнолітніх недієздатних осіб, що подаються персоналом, який безпосередньо їх обслуговує, в тому числі медичними, педагогічними, соціальними працівниками, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, з урахуванням побажань, потреби та інтересів вихованців/підопічних;

прийняття рішення про використання коштів (далі - рішення);

розгляд щокварталу інформації про облік та рух коштів вихованців/підопічних;

підготовка пропозицій директору установи/закладу про покращення організації з використання коштів вихованців/підопічних.

8. Формою роботи комісії є засідання, що проводиться за ініціативою її голови.

Засідання комісії веде голова, за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні комісії забезпечує секретар.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення комісії оформлюються протоколом.

9. Облік та рух коштів фіксується у журналі обліку та руху коштів за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку, який заповнюється на кожного вихованця/підопічного окремо в день надходження інформації про нарахування, отримання, використання та залишок коштів вихованців/підопічних.

10. На кожного підопічного/вихованця установою/закладом формується справа щодо використання коштів, яка містить облікову документацію, звернення, акти, квитанції, товарні та касові чеки, копії виписок із банківського рахунку, відкритого на користь вихованця/підопічного, про рух коштів за звітний період тощо.

Справи щодо використання коштів зберігаються у замкненій на замок шафі, готівка - у сейфі спеціально обладнаного приміщення. Вікна такого приміщення мають бути заґратовані, двері - металеві або обладнані ґратами, що замикаються.

11. Директор установи/закладу або уповноважена ним відповідальна особа забезпечує:

збереження безпосередньо або опосередковано отриманої в установленому законом порядку інформації, що містить банківську таємницю, недопущення використання її на свою користь чи користь третіх осіб;

отримання коштів у готівковій формі з поточних банківських рахунків вихованців/підопічних. Разом із готівкою отримується один примірник видаткового касового документа (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер тощо);

отримання один раз на місяць виписки із банківського рахунку, відкритого на користь вихованця/підопічного, про рух коштів за звітний період;

придбання за отримані кошти товарів, робіт та послуг, зокрема шляхом відвідування підприємств, установ, організацій всіх форм власності, у тому числі разом з вихованцями/підопічними або членами комісії;

надання інформації з журналу обліку та руху коштів вихованців/підопічних про надходження, використання та залишок коштів (на вимогу вихованця/підопічного, але не частіше ніж два рази на місяць).

12. Придбаний товар видається вихованцям/підопічним відповідно до акта видачі за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

13. Інформація про використання коштів вихованців/підопічних відображається у звіті про діяльність установи/закладу щодо захисту прав та інтересів вихованців/підопічних, у тому числі щодо збереження належного їм майна та житла, що подається директором установи/закладу щороку не пізніше 01 лютого до органу опіки та піклування за місцем перебування вихованців/підопічних на обліку.

У разі проведення оплати придбаних товарів, робіт, послуг коштами вихованця/підопічного з рахунку, відкритого в установі банку, до зазначеної інформації додається виписка з банківського рахунку, відкритого на користь вихованця/підопічного, про рух коштів за звітний період.

14. Внутрішній контроль за використанням коштів здійснює директор установи/закладу із залученням представників органів опіки та піклування, представників громадських організацій.

15. Зовнішній контроль за дотриманням норм законодавства щодо організації використання коштів здійснюється спеціально уповноваженими органами, у тому числі із залученням представників громадських організацій.

 

Начальник Управління
інтегрованих соціальних послуг

І. Пінчук

 

__________________________________
(найменування інтернатної установи/закладу)

 

АКТ N ______
про приймання грошових коштів та інших цінних речей на зберігання

 

_____________________
         (число, місяць, рік)

Директор установи/закладу або
уповноважена відповідальна особа _______________________________________________________
                                                                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Прийняв(ла) на зберігання грошові кошти, інші цінні речі (непотрібне викреслити)
____________________________________________________________________________________ -
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, недієздатної особи, особи, дієздатність якої обмежена (непотрібне викреслити).

N

Найменування (грошові кошти, інші цінні речі)

Відмінні або інші ознаки цінних речей

Кількість
(вага)

Вартість

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти у сумі ____________________________________________________ грн ______ коп.
                                                                                                 (цифрами та словами)

Інші цінні речі _________________________________________________________________________
                                                                                                            (кількість словами)

Усього предметів ______________________________________________________________________
                                                                                              (кількість цінних речей словами)

Голова комісії _________________________________________________________________________
                                                                                           (посада, підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (посади, підписи, прізвища, ініціали)

Прийняв на зберігання _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
              (посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові матеріально відповідальної особи інтернатної установи/закладу)

 

 

Голові комісії
_____________________________________
                        (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові вихованця(ки) /
                                      підопічного(ї))

Звернення

Прошу придбати мені ____________________
                                                        (товар, роботу, послугу) 

____________
(дата)

 

______________________
(підпис)

 

 

Голові комісії
_____________________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові працівника) 

Звернення

Прошу придбати ________________________________________ вихованцю(і) / підопічному(ій)
                                                                    (товар, роботу, послугу)
____________________________________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
____________________________________________________________________________________
                                                                                           (підстава)

____________
(дата)

 

______________________
(підпис)

 

ЖУРНАЛ
обліку та руху коштів

___________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові вихованця(ки) / підопічного(ї), дата народження)

N
з/п

Дата надходження коштів на рахунок

Сума надходження коштів на рахунок, грн

Дата отримання грошових коштів (готівки) у банку

Сума отримання грошових коштів (готівки) у банку, грн

Дата придбання товарів, робіт, послуг

Сума витрат на придбання товарів, робіт, послуг, грн

Документи, що підтверджують оплату, із зазначенням номера документа, отримувача платежу, найменування товарів, робіт, послуг

Залишок грошових коштів (готівки), грн

Залишок коштів на рахунку, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ ВИДАЧІ

Придбаний товар, зокрема ______________________________________________________________,
                                                                                                        (перелік придбаного товару)
видано вихованцю(і)/підопічному(ій) ____________________________________________________
                                                                                                                          (прізвище, ініціали)
у присутності членів комісії (не менше трьох осіб).

__________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________
(посада)

_______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________

Опрос