Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок согласования и оформления маршрута движения транспортного средства во время дорожной перевозки опасных грузов

МВД
Порядок, Приказ от 04.08.2018 № 656
действует с 05.10.2018

ПОРЯДОК
погодження та оформлення маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

2. Вимоги цього Порядку є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та фізичних осіб, які є учасниками дорожнього перевезення небезпечних вантажів, крім Збройних Сил України.

II. Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

1. Перевезення небезпечних вантажів, які згідно з ДОПНВ належать до вантажів підвищеної небезпеки, територією України здійснюються за наявності погодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, виданого Національною поліцією України (далі - поліція).

2. Перевезення небезпечних вантажів, які належать до вантажів підвищеної небезпеки, без погодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, виданого поліцією, здійснюється:

у міжнародному сполученні на маршрутах, перелік яких затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства інфраструктури України від 02 березня 2016 року N 151/89 "Про затвердження Переліку маршрутів міжнародного дорожнього перевезення небезпечних вантажів, рух за якими здійснюється без погодження з уповноваженими підрозділами Національної поліції України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 березня 2016 року за N 421/28551 (зі змінами);

якщо перевезення вантажу частково або повністю звільняється від необхідності дотримання вимог та положень розділу 1.1.3 додатка A до ДОПНВ.

3. Для отримання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів перевізник (суб'єкт перевезення небезпечних вантажів) або уповноважена ним особа подає до центру надання адміністративних послуг:

1) заяву (у заяві зазначаються маршрут руху, місцезнаходження і телефони відправника, перевізника та одержувача небезпечного вантажу, відомості про транспортні засоби, кількість небезпечного вантажу, строк перевезення та прізвище уповноваженого (відповідальної за перевезення особи));

2) інформацію щодо ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (далі - свідоцтво ДОПНВ про підготовку водія) (номер, ким видане, дата видачі, строк дії);

3) інформацію щодо свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, якщо таке свідоцтво передбачено вимогами глави 9.1 додатка B до ДОПНВ (номер, ким видане, дата видачі, строк дії);

4) інформацію щодо свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами (номер, ким видане, дата видачі, строк дії) та копію наказу (договору) щодо його призначення;

5) копію чинного договору обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;

6) у разі перевезення вибухових матеріалів і речовин, бойових припасів до вогнепальної зброї - інформацію про дозвіл на перевезення вибухових матеріалів і речовин або бойових припасів до вогнепальної зброї, виданий поліцією;

7) документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи, у разі подання заяви представником перевізника;

8) копію квитанції щодо оплати адміністративної послуги за оформлення погодження.

За оформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів справляється плата, розмір якої визначається законодавством у сфері надання адміністративних послуг.

Переоформлення, видача дубліката та анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів здійснюються на безоплатній основі.

Рішення про видачу або відмову у видачі погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів приймається підрозділами поліції в десятиденний строк з дати подання заяви до центру надання адміністративних послуг.

4. Підставами для відмови у видачі погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів є:

1) подання перевізником або уповноваженою ним особою не в повному обсязі або прострочених документів, необхідних для одержання погодження;

2) виявлення в документах, поданих перевізником, недостовірних відомостей.

У разі відмови у видачі погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів плата за його оформлення повертається.

5. Підставами для переоформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів є:

1) зміна найменування перевізника, а в разі, якщо перевізником є фізична особа - підприємець, - прізвища, імені, по батькові;

2) зміна місцезнаходження перевізника;

3) зміни в маршруті руху транспортного засобу, що перевозить небезпечний вантаж;

4) заміна транспортного засобу або водія, що здійснює перевезення небезпечного вантажу.

6. Підставою для видачі дубліката погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів є його втрата або пошкодження.

7. Підставами для анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів є:

1) звернення перевізника із заявою про анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

2) припинення юридичної особи перевізника;

3) припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем;

4) установлення факту зазначення в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

5) настання надзвичайної ситуації (несприятливі погодні умови, землетруси, дорожньо-транспортні пригоди, техногенні аварії, страйки, здійснення виробничої діяльності на вулично-дорожній мережі тощо), що створює загрозу безпеці дорожнього руху за маршрутом руху, визначеним у погодженні.

8. Підрозділу поліції забороняється вимагати від перевізників або їх уповноважених осіб інші документи, крім документів, передбачених пунктом 3 цього розділу.

9. У разі відповідності документів, наданих перевізником або його уповноваженою особою для отримання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, вимогам Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 серпня 2018 року N 656, та внесення перевізником плати за оформлення такого погодження підрозділ поліції видає погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви та документів, що додаються до заяви.

10. Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів видається на одноразовий проїзд. У разі здійснення постійних проїздів за однаковим маршрутом тим самим транспортним засобом з тими самими вантажами погодження може видаватися на кілька проїздів.

Строк дії погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів не має перевищувати терміну дії свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, чинного договору обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів у разі настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів та свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія.

11. Якщо на маршруті перевезення небезпечних вантажів виникає підвищена небезпека для учасників дорожнього руху (несприятливі погодні умови, землетруси, дорожньо-транспортні пригоди, техногенні аварії, страйки, громадські заворушення, бойові дії або інші надзвичайні події), працівниками підрозділів поліції, на території обслуговування яких виникли такі ситуації, до маршруту руху можуть уноситися зміни з обов'язковим зазначенням дати внесення змін, ділянки, виключеної з маршруту, ділянки, якою рух дозволено, строку дії змін, посади та прізвища уповноваженого працівника поліції, який вніс зміни та особисто їх підписав (підпис має бути скріплений печаткою).

Під час внесення змін до маршруту руху відповідний підрозділ поліції інформує перевізника про причини такого рішення.

12. Підрозділи поліції формують погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів в інформаційній підсистемі "Дозвіл БДР" інформаційного порталу Національної поліції України.

III. Оформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

1. Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів складається за інформацією, наданою перевізником небезпечного вантажу або його уповноваженою особою.

2. Погодження оформлюється на перевезення вантажу за одним маршрутом.

3. На небезпечні вантажі, що не можуть завантажуватися сумісно в один транспортний засіб, обов'язково оформлюються окремі погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

4. Порядок оформлення погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу:

1) у графі "Строк дії" цифрами зазначається строк дії погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

2) у пункті 1 зазначається маршрут перевезення небезпечного вантажу. Маршрут перевезення складається з урахуванням установлених на ділянках автомобільних доріг та вулиць обмежень на рух транспортних засобів так, щоб за можливості виключати проїзд транспортних засобів із небезпечними вантажами через комерційні або житлові райони, екологічно чутливі райони, промислові зони з небезпечними об'єктами або дорогами, які становлять істотну фізичну небезпеку;

3) у пункті 2 зазначаються відомості про вантаж, на перевезення якого видається погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів:

відповідне відвантажувальне найменування, визначене відповідно до розділу 3.1.2 додатка A до ДОПНВ (транспортна назва);

номер ООН;

клас (у випадку вантажів 1 класу небезпеки - підклас);

група упакування, якщо така визначена;

загальна кількість небезпечного вантажу, що перевозиться (об'єм, маса брутто чи маса нетто залежно від конкретного випадку);

4) у пункті 3 зазначаються марка та реєстраційний номер транспортних засобів, що входять до складу транспортної одиниці, яка перевозить небезпечні вантажі;

5) у пункті 4 зазначаються особливі умови перевезення небезпечного вантажу. Додаткові умови визначаються для конкретного перевезення та залежать від ступеня небезпеки вантажів, що перевозяться, дорожніх умов, маршруту перевезення, установлених на ділянках маршруту обмежень на рух транспорту, погодних умов;

6) у пунктах 5 - 7 відповідно зазначаються найменування перевізника, вантажовідправника та вантажоодержувача (вантажоодержувачів), а також їх місцезнаходження та номер телефону;

7) якщо рух за зазначеним у пункті 1 маршрутом (погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів) неможливий, у пункті 8 зазначаються зміни маршруту руху.

5. Погодження дорожнього перевезення небезпечного вантажу обов'язково підписує посадова особа перевізника, відповідальна за перевезення небезпечних вантажів.

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові органів
влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

Опрос