Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления Министерством внутренних дел Украины информации из Единого государственного реестра о зарегистрированных транспортных средствах и их владельцах Национальному агентству по вопросам предупреждения коррупции

МВД, Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции
Порядок, Приказ, Решение от 21.08.2018 № 1843, 689
действует с 02.10.2018

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

21.08.2018

м. Київ

N 1843

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2018 р. за N 1038/32490

Про затвердження Порядку надання Міністерством внутрішніх справ України інформації з Єдиного державного реєстру про зареєстровані транспортні засоби та їх власників Національному агентству з питань запобігання корупції

Відповідно до статей 8, 12 Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про захист персональних даних", пункту 6 Плану заходів з впровадження системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій та модернізації програмно-апаратного комплексу інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року N 787-р, Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Порядок надання Міністерством внутрішніх справ України інформації з Єдиного державного реєстру про зареєстровані транспортні засоби та їх власників Національному агентству з питань запобігання корупції, що додається.

2. Управлінню інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації забезпечити подання цього рішення в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Мангула О. А.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

С. С. Патюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.08.2018

м. Київ

N 689

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 вересня 2018 р. за N 1038/32490

Про затвердження Порядку надання Міністерством внутрішніх справ України інформації з Єдиного державного реєстру про зареєстровані транспортні засоби та їх власників Національному агентству з питань запобігання корупції

На виконання пункту 6 Плану заходів з впровадження системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій та модернізації програмно-апаратного комплексу інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року N 787-р, відповідно до підпункту 18 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання Міністерством внутрішніх справ України інформації з Єдиного державного реєстру про зареєстровані транспортні засоби та їх власників Національному агентству з питань запобігання корупції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

 

ПОРЯДОК
надання Міністерством внутрішніх справ України інформації з Єдиного державного реєстру про зареєстровані транспортні засоби та їх власників Національному агентству з питань запобігання корупції

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм надання Міністерством внутрішніх справ України інформації з Єдиного державного реєстру (далі - ЄДР) про зареєстровані транспортні засоби та їх власників Національному агентству з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство), необхідної для реалізації ним повноважень та прав, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".

2. Суб'єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є МВС та Національне агентство.

3. Структура та формати запитів Національного агентства на отримання інформації з ЄДР про транспортні засоби та їх власників (далі - запити) та відповідей МВС на запити, які передаються та приймаються під час автоматизованого обміну інформацією, форма журналу їх обліку, параметри обміну інформацією в електронній формі, вимоги щодо захисту інформації визначаються суб'єктами інформаційних відносин спільно та відповідно до цього Порядку оформлюються окремими протоколами.

II. Регламент автоматизованого обміну інформацією між МВС та Національним агентством

1. Відповідальними структурними підрозділами з питань автоматизованого обміну інформацією, які забезпечують та здійснюють технічне супроводження подання запитів та отримання відповідей, є Департамент інформатизації Міністерства внутрішніх справ України та Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації апарату Національного агентства (далі - відповідальні підрозділи).

2. Автоматизований обмін інформацією забезпечується відповідальними підрозділами на центральному рівні засобами телекомунікаційного зв'язку з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних".

3. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення таких обставин.

III. Порядок формування запитів та надання відповідей на запити

1. Національне агентство формує та передає до МВС запити щодо:

належності транспортного засобу особі;

прав власності особи на транспортний засіб;

реєстраційних операцій, здійснених особою за період, зазначений у запиті;

реєстраційних операцій з транспортним засобом за період, зазначений у запиті.

2. МВС забезпечує автоматизовану обробку отриманих запитів і залежно від результату їх обробки формує та передає до Національного агентства в електронному вигляді:

відповідь на запит;

повідомлення про відсутність інформації в ЄДР;

повідомлення про наявність інформації тільки в паперовому вигляді.

3. Запити та відповіді на запити надсилаються в паперовому вигляді на поштові адреси суб'єктів інформаційних відносин у разі:

наявності в них інформації з обмеженим доступом;

наявності запитуваної інформації тільки в паперовій формі.

IV. Захист інформації під час автоматизованого обміну інформацією

1. При автоматизованому обміні інформацією відповідно до цього Порядку суб'єкти інформаційних відносин упроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації.

2. Для захисту інформації застосовуються засоби технічного захисту інформації, що мають експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації та засоби криптографічного захисту інформації, допущені до експлуатації.

3. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується Національним агентством виключно з метою реалізації ним повноважень та прав, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

 

Керівник Управління
інформаційно-аналітичних систем
та захисту інформації апарату
Національного агентства
з питань запобігання корупції

А. Г. Ковтуненко

Директор Департаменту
інформатизації Міністерства
внутрішніх справ України

І. П. Бондаренко

Опрос