Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок возврата и списания технических и прочих средств реабилитации

Министерство социальной политики Украины
Порядок, Приказ от 10.08.2018 № 1138
действует с 05.10.2018

Порядок
повернення та списання технічних та інших засобів реабілітації

1. Цей Порядок визначає процедуру повернення виданих безоплатно технічних та інших засобів реабілітації (далі - ТЗР), строк експлуатації яких не закінчився, членами сім'ї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю чи інших окремих категорій населення (далі - інша особа) у разі їхньої смерті та з інших причин і списання повернутих ТЗР у разі неможливості їх подальшого використання.

2. Повернення ТЗР, якими були забезпечені одинокі особи з інвалідністю та інші особи, які померли, організовують структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах рад (далі - органи соціального захисту населення) та сервісні центри із забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування таких засобів (далі - сервісний центр).

3. У разі відмови членів сім'ї померлої особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи повернути ТЗР їх повернення проводиться в установленому законодавством порядку.

4. Для визначення придатності або непридатності повернутих ТЗР до подальшого використання, доцільності чи недоцільності їх відновлення з метою подальшого використання згідно з наказом керівника органу соціального захисту населення утворюється постійно діюча комісія (далі - Комісія) у такому складі:

керівник органу соціального захисту населення або його заступник (голова Комісії);

головний бухгалтер органу соціального захисту населення або його заступник (в установах та організаціях, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, - особа, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку);

керівники груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інші працівники бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

працівники органу соціального захисту населення, які виконують функції щодо організації та забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації;

фахівці протезно-ортопедичних підприємств чи сервісних центрів, які проводять ремонт ТЗР і мають відповідні кваліфікацію, знання та досвід.

5. Керівник органу соціального захисту населення організовує та забезпечує дотримання процедури повернення та списання ТЗР відповідно до вимог цього Порядку.

6. Працівник органу соціального захисту населення приймає повернутий ТЗР і складає акт приймання-передавання повернутого технічного та іншого засобу реабілітації, яким було безоплатно забезпечено особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу, за формою згідно з додатком до цього Порядку, та передає його на розгляд Комісії.

7. Комісія протягом 15 робочих днів з дати повернення ТЗР:

проводить огляд повернутого ТЗР із використанням необхідної документації (технічного паспорта, відомостей про дефекти тощо);

складає письмовий висновок про придатність або непридатність ТЗР до подальшого використання, доцільність чи недоцільність ремонту ТЗР з метою подальшого використання із зазначенням причини неможливості подальшого використання повернутого ТЗР (моральна застарілість, фізична зношеність тощо) (далі - Висновок).

Ремонт ТЗР вважається недоцільним, якщо його сукупна вартість перевищує 70 відсотків граничної ціни ТЗР, установленої Мінсоцполітики на відповідний рік.

Висновок підписується усіма членами Комісії, присутніми на засіданні.

8. ТЗР, які за Висновком недоцільно ремонтувати та які непридатні для подальшого використання, підлягають списанню.

9. Списання ТЗР проводиться відповідно до Висновку. Списанню підлягають:

ТЗР, вартість яких на дату видачі становила до 10000 гривень за одиницю (комплект);

ТЗР, вартість яких на дату видачі становила 10000 гривень і більше за одиницю (комплект), - за погодженням із керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення).

10. Для погодження списання ТЗР, вартість яких становить 10000 гривень і більше за одиницю (комплект), Комісія подає до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення такі документи:

копію технічного паспорта ТЗР (за наявності);

Висновок, складений Комісією.

11. При списанні ТЗР складається відповідний акт у встановленому законодавством порядку.

12. Списані з обліку ТЗР підлягають утилізації.

Представник органу соціального захисту населення здає списані ТЗР підприємству, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту.

Отримані кошти перераховуються до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України.

13. Складання і подання фінансової та бюджетної звітності про операції з обліку та передання ТЗР до інших підприємств, установ, організацій, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Директор Департаменту реалізації
державних соціальних програм

М. Вишневська

 

АКТ
приймання-передавання повернутого технічного та іншого засобу реабілітації, яким було безоплатно забезпечено особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу

_________________________
(населений пункт)

 

__________________
(число, місяць, рік)

Цей акт складено на виконання пунктів 27, 28 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року N 321 (зі змінами).

Я, ___________________________________________________________________________________
                   (П. І. Б., посада спеціаліста структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних,
            районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
склав(ла) цей акт про те, що _____________________________________________________________
                                                                                  (П. І. Б. особи з інвалідністю, іншої особи, її законного представника,
                                                                                    члена сім'ї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи)
_____________________________________________________________________________________
повернуто ___________________________________________________________________________,
                                                                                                        (найменування виробу)
яким було забезпечено _________________________________________________________________
                                                                            (П. І. Б. особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи)
_____________________________________________________________________________________,
у зв'язку з ____________________________________________________________________________.
                                                                                         (причина повернення засобу реабілітації)

Під час прийняття засобу реабілітації встановлено, що ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (найменування виробу)
повернуто у повному / у неповному комплекті _____________________________________________
                                                                                                                                                  (потрібне зазначити)
_____________________________________________________________________________________
                     (опис попереднього огляду засобу реабілітації із зазначенням виявлених пошкоджень і неполадок)
_____________________________________________________________________________________

Зворотний бік акта

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Акт складено у трьох автентичних примірниках, перший з яких зберігається в особи, яка повернула засіб реабілітації, другий - в особовій справі особи з інвалідністю, або дитини з інвалідністю, або іншої особи, яка користувалася повернутим засобом реабілітації, третій - передається Комісії для прийняття відповідного рішення.

Засіб реабілітації здав

        Засіб реабілітації прийняв

_____________________
(П. І. Б.)

__________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

__________
(підпис)

Один примірник акта отримав

____________
(число, місяць, рік)

___________________
(П. І. Б.)

____________
(підпис)

 

Директор Департаменту реалізації
державних соціальних програм

М. Вишневська

Опрос