Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об объединениях профессиональных участников фондового рынка

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 03.08.2018 № 545
действует с 02.10.2018

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.08.2018

м. Київ

N 545

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2018 р. за N 1002/32454

Про затвердження Змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", з метою приведення нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до Закону України від 23 березня 2017 року N 1982-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями" та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 року N 1925, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за N 182/22714 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзаців шостого, сьомого підпункту 1, підпункту 2 пункту 2, абзаців сьомого, восьмого підпункту 1, підпункту 2 пункту 3, абзаців п'ятого, сьомого пункту 4 Змін, що затверджуються цим рішенням, які набирають чинності з дати введення в дію Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

 

Зміни
до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку

1. Пункт 6 розділу I виключити.

2. У розділі II:

1) у главі 1:

у пункті 4:

підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3 - 15 вважати відповідно підпунктами 2 - 14;

підпункти 2, 3 викласти в такій редакції:

"2) фінансова звітність за останній квартал, що передує даті подання документів, разом із звітом аудитора (звітом незалежного аудитора) щодо огляду проміжної фінансової звітності з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів заявника (крім останнього кварталу звітного року у випадках, коли такий квартал є останнім кварталом, що передує даті подання документів, у разі подання річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) за цей рік) та відомості про аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) (додаток 13);

3) річна фінансова звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за попередній рік, що передує даті подання документів, з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів заявника (крім об'єднань, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав, та випадків, коли річна фінансова звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) була подана до НКЦПФР відповідно до підпункту 9 пункту 4 глави 2 цього розділу) та відомості про аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) (додаток 13);";

у підпунктах 4, 5 слова "та печаткою" виключити;

підпункт 14 після слів "видом професійної діяльності" доповнити словами ", подаються в електронному вигляді у форматі PDF на електронному носії (USB-флеш-накопичувач)";

у пункті 5 слова "та печаткою" виключити;

пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. У разі анулювання реєстрації ОПУ у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 14 цієї глави 1 цього розділу, заявник може подати заяву на видачу свідоцтва про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку (додаток 1) не раніше ніж через один рік від дати анулювання.";

2) пункт 4 глави 2 доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:

"9) до 01 червня року, що настає за звітним періодом, подавати до НКЦПФР у паперовій формі річну фінансову звітність, засвідчену уповноваженою особою ОПУ (крім ОПУ, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав, та ОПУ, які зареєстровані як СРО за одним або декількома видами професійної діяльності, яку провадять члени такого об'єднання), разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів ОПУ).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності можуть надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", в частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.";

3) абзац четвертий пункту 1 глави 5 викласти в такій редакції:

"Кожен документ, наданий ОПУ, має бути засвідчений підписом керівника ОПУ. Документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника ОПУ.".

3. У розділі III:

1) у главі 1:

у пункті 5:

підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3 - 18 вважати відповідно підпунктами 2 - 17;

у підпунктах 3, 4 слова "та печаткою" виключити;

підпункти 6, 7 викласти в такій редакції:

"6) річна фінансова звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за попередній рік, що передує даті подання документів, з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів заявника (крім об'єднань, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав, та випадків, коли річна фінансова звітність разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) була подана до НКЦПФР відповідно до підпункту 11 пункту 4 глави 2 цього розділу або відповідно до підпункту 9 пункту 4 глави 2 розділу II цього Положення) та відомості про аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) (додаток 13);

7) фінансова звітність за останній квартал, що передує даті подання документів, разом із звітом аудитора (звітом незалежного аудитора) щодо огляду проміжної фінансової звітності з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів заявника (крім останнього кварталу звітного року у випадках, коли такий квартал є останнім кварталом, що передує даті подання документів, у разі подання річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) за цей рік) та відомості про аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) (додаток 13);";

підпункт 16 після слів "вступ до об'єднання" доповнити словами ", подаються в електронному вигляді у форматі PDF на електронному носії (USB-флеш-накопичувач)";

у підпункті 17 слова "та печаткою" виключити;

у пункті 6 слова "та печаткою" виключити;

2) пункт 4 глави 2 доповнити новим підпунктом 11 такого місту:

"11) до 01 червня року, що настає за звітним періодом, подавати до НКЦПФР у паперовій формі річну фінансову звітність, засвідчену уповноваженою особою СРО (крім СРО, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (з розкриттям інформації щодо розміру та складу активів СРО).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності можуть надавати тільки аудитор або аудиторська фірма, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", в частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.";

3) абзац четвертий пункту 1 глави 5 викласти в такій редакції:

"Кожен документ, наданий ОПУ, має бути засвідчений підписом керівника ОПУ, а ті документи, які займають більше ніж один аркуш, мають бути додатково прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника ОПУ.".

4. У додатках до Положення:

у додатках 5, 6, 11, 12 літери "М. П." та слова "(за наявності)" виключити;

у додатку 13:

назву додатка викласти в такій редакції:

"Відомості про аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора)";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"Дата аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора)".

 

Т. в. о. директора департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

І. Омельченко

Опрос