Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оснащения зданий узлами коммерческого учета и оборудованием инженерных систем для обеспечения такого учета

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 09.08.2018 № 206
действует с 18.09.2018

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2018

м. Київ

N 206

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 серпня 2018 р. за N 990/32442

Про затвердження Порядку оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" та пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку, що додається.

2. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Токаренко В. В.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Кругляка Е. Б.

 

Перший заступник Міністра

В. А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. Загородній

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

В. Лапа

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Н. Сидоренко

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

І. Насалик

 

ПОРЯДОК
оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку

1. Цей Порядок визначає процедуру оснащення будівель вузлами комерційного обліку оператором зовнішніх інженерних мереж та власником (співвласниками) будівлі, узгодження умов такого оснащення та вимоги до місць встановлення.

2. У цьому Порядку термін "межа майнової належності" означає точки розмежування зовнішніх теплових мереж (крім мереж систем автономного теплопостачання), зовнішніх мереж гарячого водопостачання (крім мереж систем автономного гарячого водопостачання), зовнішніх водопровідних мереж (крім мереж систем автономного водопостачання) від приєднаних до них відповідних мереж будівлі за ознаками права власності або іншого речового права.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", "Про житлово-комунальні послуги", "Про теплопостачання", "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про метрологію та метрологічну діяльність", Правилах користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року N 1198.

3. Оператор зовнішніх інженерних мереж повідомляє про намір встановити вузол (вузли) комерційного обліку відповідно до абзацу першого частини третьої статті 3 Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

4. Власник (співвласники) будівлі протягом двох місяців з дня отримання повідомлення про намір встановити вузол (вузли) комерційного обліку має право повідомити оператора зовнішніх інженерних мереж у спосіб, зазначений в повідомленні про намір встановити вузол (вузли) комерційного обліку, про (за своїм вибором):

згоду на встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку на запропонованих оператором зовнішніх інженерних мереж умовах;

намір погодити з оператором зовнішніх інженерних мереж відмінні від запропонованих умови встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку, у тому числі встановити вузол (вузли) комерційного обліку, придбаний(і) власником (співвласниками);

намір самостійно обладнати будівлю вузлом (вузлами) комерційного обліку в установленому законодавством порядку.

5. Рішення співвласників багатоквартирного будинку, яке надається оператору зовнішніх інженерних мереж, приймається відповідно до вимог Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

6. У разі отримання оператором зовнішніх інженерних мереж повідомлення власника (співвласників) будівлі про згоду на встановлення вузла комерційного обліку оператор зовнішніх інженерних мереж установлює вузол комерційного обліку на умовах, зазначених у повідомленні про намір встановити вузол (вузли) комерційного обліку.

7. У повідомленні про намір погодити відмінні від запропонованих оператором зовнішніх інженерних мереж умови оснащення будівлі вузлом комерційного обліку власник (співвласники) будівлі вказує(ють) запропоновані умови встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку, відомості про уповноважену особу та поштову та/або електронну адреси для зв'язку з ним (ними).

Протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення про намір погодити відмінні від запропонованих умови оператор зовнішніх інженерних мереж зобов'язаний надіслати власнику (співвласникам) будівлі згоду про погодження або вмотивовану відмову від погодження запропонованих умов.

Для погодження умов оснащення вузлом комерційного обліку будівлі власник (співвласники) будівлі складає(ють) з оператором зовнішніх інженерних мереж протокол узгодження умов встановлення вузла комерційного обліку, у якому зазначається місце встановлення вузла комерційного обліку.

8. На вимогу власника (співвласників) будівлі оператор зовнішніх інженерних мереж встановлює вузол комерційного обліку, придбаний власником (співвласниками).

Для встановлення оператором зовнішніх інженерних мереж вузла (вузлів) комерційного обліку, придбаного(их) власником (співвласниками) будівлі самостійно, власник (співвласники) будівлі повідомляє(ють) письмово оператора зовнішніх інженерних мереж про тип засобу вимірювальної техніки вузла комерційного обліку, перелік та характеристики складових частин вузла комерційного обліку, відомості про уповноваженого представника власників (співвласників) будівлі, засоби зв'язку з ним та надає(ють) копію супровідної документації до засобу вимірювальної техніки.

Протягом п'яти робочих днів з дня отримання такого повідомлення оператор зовнішніх інженерних мереж повідомляє дату огляду місця встановлення вузла комерційного обліку.

Після огляду місця встановлення вузла комерційного обліку оператор зовнішніх інженерних мереж та власник (співвласники) будівлі визначають дату встановлення вузла комерційного обліку, про що складають протокол узгодження умов встановлення. У разі виявлення невідповідності вузла комерційного обліку (його складових) характеристикам, зазначеним у повідомленні про намір встановити вузол (вузли) комерційного обліку, зокрема невідповідності засобу вимірювальної техніки вузла комерційного обліку вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 163, у тому числі щодо класу точності, оператор зовнішніх інженерних мереж має право відмовити в установленні такого вузла комерційного обліку.

9. Власник (співвласники) будівлі може(уть) самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку, про що письмово повідомляє(ють) оператора зовнішніх інженерних мереж.

У разі повідомлення власником (співвласниками) будівлі оператора зовнішніх інженерних мереж про намір самостійно обладнати будівлю вузлом комерційного обліку оператор зовнішніх інженерних мереж не перешкоджає власнику (співвласникам) будівлі в оснащенні її вузлом комерційного обліку.

10. У разі якщо протягом двох місяців з дня отримання повідомлення оператора зовнішніх інженерних мереж про намір встановити вузол комерційного обліку власник (співвласники) будівлі не повідомив(ли) оператора зовнішніх інженерних мереж про намір погодити з ним відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку або про намір самостійно обладнати будівлю вузлом комерційного обліку, а також у разі, якщо власник (співвласники) повідомив(ли) про намір погодити відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку або про намір самостійно обладнати будівлю вузлом комерційного обліку, але не зробив(ли) цього протягом чотирьох місяців з дня отримання повідомлення оператора зовнішніх інженерних мереж про намір встановити вузол комерційного обліку, оснащення будівлі вузлом комерційного обліку здійснює оператор зовнішніх інженерних мереж.

11. Оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем для забезпечення такого обліку здійснюється відповідно до проектної документації з дотриманням будівельних норм і правил та з урахуванням Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" і не потребує видачі технічних умов та інших вимог до встановлення вузла комерційного обліку, а також погодження з державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, операторами зовнішніх інженерних мереж, виконавцями комунальних послуг.

12. Для оснащення будівель вузлами комерційного обліку та обладнанням інженерних систем оператор зовнішніх інженерних мереж надає за зверненням власника (співвласників) безкоштовно таку інформацію:

1) для встановлення вузла комерційного обліку послуги з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання:

номінальне та максимальне теплове навантаження систем опалення (постачання гарячої води);

тиск теплоносія в мережі опалення (постачання гарячої води);

температурний графік внутрішньобудинкової системи опалення;

місце розташування та діаметр вводу мережі;

місце розташування вузла комерційного обліку;

2) для встановлення вузла комерційного обліку питної води:

тиск в мережі водопостачання;

місце розташування та діаметр вводу мережі;

місце розташування вузла комерційного обліку.

13. Вузлами комерційного обліку обладнуються усі вводи зовнішніх інженерних мереж у житлових та нежитлових будівлях.

Вузол комерційного обліку встановлюється на стороні споживача на межі майнової належності у точці приєднання (вводу) до зовнішніх інженерних мереж відповідних внутрішньобудинкових інженерних систем будівлі, а в разі неможливості встановлення - в іншому місці якомога ближче до точки приєднання.

Для споживача комунальних послуг, якому послуга з постачання теплової енергії та/або гарячої води постачається зовнішніми інженерними мережами для групи нежитлових будівель та/або споруд, що є єдиним майновим комплексом, зовнішніми інженерними мережами, що належать споживачу, вузол комерційного обліку встановлюється на межі майнової належності на стороні споживача в кожній точці приєднання (вводу) до зовнішніх інженерних мереж. У разі неможливості встановлення вузла комерційного обліку на межі майнової належності вузол комерційного обліку встановлюється за домовленістю сторін в іншому місці якомога ближче до межі майнової належності.

Вузол комерційного обліку встановлюється в окремому приміщенні, що відповідає вимогам, установленим пунктом 15 цього Порядку, державним будівельним нормам і правилам, вимогам експлуатації засобу вимірювальної техніки, визначеним у супровідній документації до нього (за наявності), а вузол комерційного обліку теплової енергії - в приміщенні індивідуального теплового пункту.

14. Вимоги до приміщення, у якому встановлюється вузол комерційного обліку:

наявність освітлення в приміщенні;

захищеність від несанкціонованого доступу;

відповідність державним санітарним нормам (зокрема, відсутність комах, залишків тварин, витоків каналізаційних стоків, сторонніх предметів, які захаращують приміщення, сміття);

захищеність від підтоплення;

для лінії електроживлення приміщення - наявність окремого автоматичного вимикача.

15. Приміщення, в якому встановлюється вузол комерційного обліку, обстежується представниками оператора зовнішніх інженерних мереж та власником (співвласниками) будівлі або їх уповноваженими представниками, виконавцем комунальної послуги (якщо виконавець комунальної послуги не є оператором зовнішніх інженерних мереж).

За підсумками обстеження складається протокол узгодження місця встановлення вузла комерційного обліку у довільній формі.

16. Вузол комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води складається із:

засобу вимірювальної техніки, призначеного для вимірювання кількості теплоти, що відповідає Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 163, що містить обчислювач, перетворювач(і) витрат, комплект перетворювачів температури;

запірної трубопровідної арматури;

фільтра або іншого обладнання для очищення води (за умови відповідних вимог виробника приладу комерційного обліку);

контрольних засобів вимірювальної техніки тиску і температури;

обладнання для дистанційного передання результатів вимірювання.

У вузлах комерційного обліку має бути передбачено джерело автономного живлення або можливість відокремленого живлення 220 В від щита електроживлення будівлі.

17. Вузол комерційного обліку послуги з централізованого водопостачання складається із:

засобу вимірювальної техніки, призначеного для вимірювання об'єму води, що відповідає Технічному регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 163;

запірної трубопровідної арматури;

фільтра або іншого обладнання для очищення води (за умови відповідних вимог виробника приладу комерційного обліку);

контрольних засобів вимірювальної техніки.

Для вузлів комерційного обліку має бути передбачено джерело автономного живлення або можливість відокремленого живлення 220 В від щита електроживлення будівлі, обладнання для дистанційного передання результатів вимірювання, а також антимагнітний захист та/або датчик використання магніту.

У разі якщо прилад обліку води не розрахований на пропуск води на пожежогасіння, на обвідній лінії передбачають запірну арматуру з електроприводом, яка має бути опломбована в закритому положенні.

18. У разі встановлення вузла комерційного обліку оператором зовнішніх інженерних мереж власник (співвласники) будівлі надає(ють) доступ фахівцям оператора зовнішніх інженерних мереж до місця встановлення вузла комерційного обліку.

19. Після закінчення робіт із встановлення вузла комерційного обліку в присутності працівника оператора зовнішніх інженерних мереж виконуються гідравлічні випробування та промивання теплових мереж, пусконалагоджувальні роботи.

20. У разі неможливості проведення гідравлічних випробувань, промивань та пусконалагоджувальних робіт представник оператора зовнішніх мереж призначає іншу дату перевірки та прийняття робіт із встановлення вузла комерційного обліку у строк не більше 7 календарних днів.

 

Заступник директора Департаменту
систем життєзабезпечення та
житлової політики - начальник
Управління житлової політики

С. Старцева

Опрос