Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым приказам Министерства юстиции Украины

Минюст
Приказ от 21.08.2018 № 2745/5
действует с 31.08.2018

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.08.2018

м. Київ

N 2745/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2018 р. за N 960/32412

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

Відповідно до статті 28 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у відповідність до Закону України від 03 липня 2018 року N 2475-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Бонюк О. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Смачило І. В.

 

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції

С. Петухов

 

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

1. У Положенні про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 02 липня 2012 року N 967/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за N 1091/21403 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 травня 2016 року N 1487/5):

1) у підпункті 15 пункту 8 слова ", у випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 24 Закону" виключити;

2) у пункті 13:

доповнити пункт після підпункту 19 новим підпунктом 20 такого змісту:

"20) уповноважують працівників місцевих центрів для здійснення представництва інтересів осіб, визначених пунктами 1 - 22, 8 - 13 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, в суді у спорах, що виникають з трудових відносин, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також щодо представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, або для складення документів процесуального характеру;".

У зв'язку з цим підпункти 20 - 33 вважати відповідно підпунктами 21 - 34;

у підпункті 21 слово "адвоката" замінити словами "адвоката / працівника місцевого центру, який надає безоплатну вторинну правову допомогу,";

у підпункті 28 слова ", у випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 24 Закону" виключити.

2. У позиції 3 розділу 1 "Загальні стандарти надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі" таблиці Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 25 лютого 2014 року N 386/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2014 року за N 337/25114, у графі "Основні джерела права, на яких ґрунтується стандарт" цифри "24" замінити цифрами "23".

3. Підпункт 3 пункту 6 розділу III Порядку ведення Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 квітня 2015 року N 633/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за N 517/26962, виключити.

У зв'язку з цим підпункти 4, 5 вважати відповідно підпунктами 3, 4.

4. У позиції 9 розділу I "Загальні стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі" таблиці Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 21 грудня 2017 року N 4125/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2017 року за N 1554/31422, графу "Основні джерела інформації для перевірки дотримання стандарту" доповнити словами ", правовий висновок".

 

Директор Координаційного центру
з надання правової допомоги

О. Бонюк

Опрос