Идет загрузка документа (184 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим Государственной пограничной службы Украины

МВД
Перечень, Приказ, Инструкция от 25.06.2018 № 558
редакция действует с 09.08.2019

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2018

м. Київ

N 558

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 липня 2018 р. за N 854/32306

Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 21 червня 2019 року N 518

Відповідно до статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року N 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", з метою визначення порядку та умов виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 20 травня 2008 року N 425 "Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 червня 2008 року за N 537/15228 (зі змінами).

3. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України (Рябий С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 березня 2018 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

О. О. Шубін

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал-лейтенант

П. Цигикал

Голова Профспілки
працівників державних установ України

Ю. М. Піжук

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

 

Інструкція
про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок, умови та розміри виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які проходять військову службу в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону (Адміністрації Державної прикордонної служби України), територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону (регіональних управліннях Державної прикордонної служби України), Морській охороні, яка складається із загонів морської охорони, органах охорони державного кордону (прикордонних загонах, окремих контрольно-пропускних пунктах, авіаційних частинах), розвідувальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, навчальних закладах, підрозділах спеціального призначення та органах забезпечення Державної прикордонної служби України (далі - органи Держприкордонслужби).

Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про Державну прикордонну службу України", постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їх сімей", постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року N 884 "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх", постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року N 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", інших нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, які визначають види та розміри надбавок для виплат військовослужбовцям.

2. У цій Інструкції термін "грошове забезпечення" означає гарантоване державою грошове забезпечення в обсязі, що відповідає умовам проходження військової служби та стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів. Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця.

Грошове забезпечення складається із:

посадового окладу;

окладу за військовим званням;

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії);

одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Місячне грошове забезпечення - грошове забезпечення, на отримання якого у відповідному місяці має право військовослужбовець згідно із чинним законодавством.

Місячне грошове забезпечення складається із:

основних видів грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за військовим званням);

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, премія).

3. Грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується в органах Держприкордонслужби за місцем їх служби або органом, у якому вони перебувають на фінансовому забезпеченні згідно з приміткою до штату.

4. За службу понад установлений службовий час, у дні відпочинку, святкові, вихідні та неробочі дні грошове забезпечення військовослужбовцям додатково не виплачується.

5. Розмір грошового забезпечення, що належить військовослужбовцю не за повний місяць, а за декілька днів, визначається, ураховуючи кількість календарних днів у цьому місяці.

6. Грошове забезпечення, виплачене в розмірах, установлених законодавством, які діяли з дати виплати, поверненню не підлягає, якщо право на нього повністю або частково військовослужбовцем надалі втрачене.

7. Грошове забезпечення, що належить військовослужбовцю і своєчасно не виплачено йому або виплачено в меншому, ніж належало, розмірі, виплачується за весь період, протягом якого військовослужбовець мав право на нього.

8. Військовослужбовцям, відрядженим (прикомандированим) до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ і організацій (далі - державні органи) із залишенням на військовій службі, органи Держприкордонслужби виплачують належне їм грошове забезпечення до дня відрядження (відкомандирування) включно з урахуванням часу, необхідного для проїзду до нового місця служби.

Військовослужбовцям, які за встановленим порядком були відряджені із залишенням на військовій службі до державних органів, установ та організацій з дня їх повернення до Держприкордонслужби, але не раніше дня, до якого їм виплачено грошове забезпечення в зазначених органах, і до дня, з якого військовослужбовці стали до виконання обов'язків за новими посадами, на які призначені, грошове забезпечення виплачується виходячи з посадового окладу за посадою, яку вони займали в державних органах, окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років з урахуванням пункту 1 глави 3 розділу V цієї Інструкції.

9. Індексація грошового забезпечення військовослужбовцям здійснюється в порядку та розмірах, установлених законодавством.

10. Військовослужбовцям, які відповідно до законодавства мають право на відпустки із збереженням грошового забезпечення (щорічні основні відпустки, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки у зв'язку з хворобою для лікування, інші додаткові відпустки, що визначені чинним законодавством України), грошове забезпечення виплачується за весь період цих відпусток.

11. Військовослужбовцям, яких у дисциплінарному порядку чи за вироком суду позбавлено військового звання, з дня підписання наказу про позбавлення військового звання чи з дня набрання законної сили вироком суду про позбавлення військового звання і по день виключення військовослужбовця зі списків особового складу органу Держприкордонслужби включно основні та додаткові види грошового забезпечення не виплачуються.

12. Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, якщо дитині необхідний домашній догляд згідно з медичними висновками, - не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, регулюється відповідно до вимог чинного законодавства.

II. Порядок, умови та розміри виплати основних видів грошового забезпечення

1. Оклади за військовими званнями

1. Розмір окладу за військовим званням військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) визначається шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на відповідний тарифний коефіцієнт, установлений у додатку 14 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року N 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (зі змінами) (далі - постанова N 704).

2. Оклади за військовими званнями виплачуються з дати їх присвоєння, зазначеної в наказі.

3. З дня зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби оклади за військовими званнями виплачуються:

1) особам офіцерського складу, прийнятим на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, а також призваним на військову службу за призовом або на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

2) громадянам, яких прийнято на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, а також призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

4. Військовослужбовцям, які в період проходження строкової військової служби прийняті на посади рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, оклади за військовими званнями виплачуються з дня набрання чинності контрактом, але не раніше дня призначення на відповідні посади.

2. Посадові оклади осіб офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

1. Розміри посадових окладів осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, визначаються шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на відповідний тарифний коефіцієнт, установлений у додатку 1 до постанови N 704.

2. Особам офіцерського складу, призваним на військову службу за призовом або на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також прийнятим у встановленому порядку на військову службу за контрактом до Держприкордонслужби з інших військових формувань та правоохоронних органів, з дня зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби і до дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, виплачується посадовий оклад, визначений за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови N 704.

3. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, прийнятим на військову службу за контрактом, з дня зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби і до дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, виплачується посадовий оклад, визначений за 1 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови N 704.

4. У разі призначення осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, з одних посад на інші посадові оклади за цими посадами виплачуються з дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення.

5. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, з дня присвоєння офіцерського звання, крім окладів за військовими званнями офіцерського складу, виплачуються:

тим, які на день присвоєння офіцерського звання займають посади офіцерського складу, - оклади, установлені за цими посадами для осіб офіцерського складу;

тим, які на день присвоєння офіцерського звання займають посади осіб рядового, сержантського та старшинського складу, що проходять військову службу за контрактом, - посадовий оклад, визначений за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови N 704, а з дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою офіцерського складу, але не раніше дня видання наказу про призначення - оклад за цією посадою.

6. Особам рядового, сержантського та старшинського складу, направленим для проходження строкової військової служби у зв'язку з розірванням контракту, із дня розірвання контракту виплачуються посадові оклади військовослужбовців строкової військової служби за займаними посадами та припиняється виплата грошового забезпечення, установленого для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

3. Посадові оклади курсантів, слухачів, докторантів та ад'юнктів

1. Розміри посадових окладів курсантам Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (далі - академія) визначаються шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на відповідний тарифний коефіцієнт, установлений у додатку 13 до постанови N 704.

2. Курсантам з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, виплачуються посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали до зарахування на навчання, та оклади за військовими званнями.

3. Курсантам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, посадові оклади в збільшених розмірах виплачуються на підставі документів (копій документів), які підтверджують відсутність батьків або позбавлення їх батьківських прав.

4. Курсантам, які залишилися без батьків у період навчання в академії, посадові оклади встановлюються після надходження (подання) до навчального закладу відповідних документів (копій документів) з 01 числа місяця, наступного за місяцем, у якому вони отримали статус дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування.

5. Посадові оклади, передбачені для курсантів з числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, з 01 числа місяця, що настає за екзаменаційною сесією семестру, підвищуються особам:

які мають за результатами чергової екзаменаційної сесії тільки відмінні оцінки, - на 50 відсотків;

які мають за результатами чергової екзаменаційної сесії добрі та відмінні оцінки, - на 25 відсотків.

Диференційовані оцінки за заліки, стажування (практику), курсові роботи (проекти, завдання) під час визначення права курсантів на підвищення посадових окладів на 50 або 25 відсотків ураховуються нарівні з оцінками, отриманими на іспитах.

Курсантам, які з поважних причин повністю або частково не склали заліків та іспитів, підвищені на 50 чи 25 відсотків посадові оклади виплачуються до 01 числа місяця, що настає за місяцем, у якому їм установлені індивідуальні строки складання заліків та іспитів.

Курсантам, залишеним з поважних причин на повторне навчання на цьому самому курсі, посадові оклади на повторному році навчання до результатів чергової іспитової сесії виплачуються з урахуванням оцінок останньої іспитової сесії, яку вони склали.

Підвищені згідно з цим пунктом посадові оклади виплачуються на підставі наказів ректора академії, що видаються за результатами чергової іспитової сесії.

6. Слухачам академії, навчальних закладів інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства, які перед зарахуванням на навчання перебували на військовій службі, за період навчання виплачуються посадові оклади, установлені за останніми штатними посадами, які вони займали до зарахування на навчання, та оклади за військовими званнями.

7. Посадові оклади курсантам і слухачам виплачуються з початку навчального року.

За період з дня зарахування на навчання і до початку навчального року виплачуються:

1) курсантам з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які перед зарахуванням на навчання перебували на військовій службі, - посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали в органах Держприкордонслужби, та оклади за військовими званнями;

2) курсантам із числа військовослужбовців строкової військової служби посадові оклади виплачуються за останніми штатними посадами, які вони займали в органах Держприкордонслужби до зарахування на навчання, але не нижче посадових окладів, передбачених для курсантів із числа осіб, які не перебували перед зарахуванням на навчання на військовій службі;

3) курсантам, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, - посадові оклади за I тарифним розрядом, установленим для військовослужбовців строкової військової служби.

8. Курсантам Головного центру підготовки особового складу імені генерал-майора І. Момота, Кінологічного навчального центру та навчально-тренувального загону Морської охорони з дня зарахування до списків особового складу і по день виключення зі списків особового складу включно виплачуються такі посадові оклади:

1) особам з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали в органах Держприкордонслужби;

2) курсантам, прийнятим на військову службу за контрактом осіб рядового складу або які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, - посадовий оклад за 1 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови N 704;

3) військовослужбовцям строкової військової служби, призначеним на посади курсантів, - посадовий оклад за I тарифним розрядом, установлений тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів посадових окладів військовослужбовців строкової військової служби.

9. Військовослужбовцям, які закінчили академію, за період до дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою, крім окладів за військовими званнями, виплачуються:

1) тим, які мали в період навчання офіцерське звання, - посадові оклади, які вони одержували на день закінчення академії;

2) тим, які не мали в період навчання офіцерських звань, - посадовий оклад, визначений за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови N 704.

Слухачам, які в період навчання замість грошового забезпечення отримували стипендії, за період із дня, що настає за днем видання наказу про закінчення військового навчального закладу, і до дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою, посадові оклади виплачуються за останніми штатними посадами, які вони займали в органах Держприкордонслужби до зарахування на навчання.

10. Особам офіцерського складу, зарахованим до докторантури або ад'юнктури академії, крім окладів за військовими званнями, виплачуються посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали до зарахування на навчання, але не вище:

1) зарахованим до докторантури академії - посадового окладу начальника кафедри, у штат якої його призначено, або начальника кафедри, до якої його прикріплено;

2) зарахованим до ад'юнктури академії - посадового окладу заступника начальника кафедри, у штат якої його призначено, або заступника начальника кафедри, до якої його прикріплено.

11. Військовослужбовцям, відрахованим з військових навчальних закладів, докторантур чи ад'юнктур, з дня відрахування виплачуються:

1) військовослужбовцям, які перед зарахуванням до військових навчальних закладів займали посади в органах Держприкордонслужби (крім військовослужбовців строкової військової служби, відрахованих як таких, що не оволоділи програмою навчання через небажання навчатися або недисциплінованість), - посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали в органах Держприкордонслужби до зарахування на навчання;

2) військовослужбовцям, які не перебували перед зарахуванням до військового навчального закладу на військовій службі, а також військовослужбовцям строкової військової служби, відрахованим як таким, що не оволоділи програмою навчання через небажання навчатися або недисциплінованість, - посадові оклади за I тарифним розрядом, передбачені для військовослужбовців строкової військової служби;

3) особам офіцерського складу, відрахованим з докторантур чи ад'юнктур, - посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали в органах Держприкордонслужби до зарахування на навчання, але не більше посадових окладів, які вони одержували в докторантурі чи ад'юнктурі.

4. Посадові оклади військовослужбовців строкової військової служби

1. Посадові оклади військовослужбовцям строкової військової служби виплачуються залежно від обійманих ними посад, передбачених штатами.

2. Розміри посадових окладів для військовослужбовців строкової військової служби визначаються згідно з додатком 12 до постанови N 704.

3. Особам, призваним на строкову військову службу, із дня відправлення до органу Держприкордонслужби з військового комісаріату і до дня підписання наказу про призначення на посаду виплачуються оклади за I тарифним розрядом, установленим у додатку 12 до постанови N 704.

4. У разі призначення військовослужбовців строкової військової служби з одних посад на інші посадові оклади виплачуються залежно від займаних посад і тарифних розрядів, установлених у штатах.

III. Порядок, умови та розміри виплати щомісячних додаткових видів грошового забезпечення

1. Надбавка за вислугу років

1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, за наявності вислуги років на військовій службі виплачується надбавка за вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням у таких розмірах на місяць:

від 1 до 5 років - 25 %;

від 5 до 10 років - 30 %;

від 10 до 15 років - 35 %;

від 15 до 20 років - 40 %;

від 20 до 25 років - 45 %;

25 і більше років - 50 %.

2. До вислуги років військовослужбовців для виплати їм надбавки за вислугу років зараховуються в календарному обчисленні періоди:

1) військової служби в Збройних Силах України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України, Управлінні державної охорони України, Цивільній обороні України, внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України та інших військових формуваннях, створених Верховною Радою України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державній спеціальній службі транспорту України;

2) служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі України на посадах начальницького і рядового складу, Службі судової охорони на посадах молодшого, середнього і вищого складу з дня призначення на відповідну посаду;

(підпункт 2 пункту 2 глави 1 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518)

3) служби як військових будівельників у військово-будівельних загонах (частинах);

4) роботи в Радах народних депутатів та їх органах, центральних і місцевих органах державної виконавчої влади із залишенням на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ;

5) коли військовослужбовці не перебували на військовій службі внаслідок незаконного звільнення та потім були поновлені на військовій службі;

6) коли військовослужбовці не перебували на військовій службі внаслідок незаконного засудження або незаконного притягнення до кримінальної відповідальності та потім були поновлені на військовій службі;

7) роботи в органах прокуратури і суду осіб, які працювали на посадах суддів, прокурорів, слідчих і перебувають на службі в органах внутрішніх справ на посадах начальницького складу, військовій службі в Збройних Силах України, органах і військових формуваннях Служби безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України;

8) дійсної військової служби у Радянській Армії та Військово-Морському Флоті, прикордонних, внутрішніх, залізничних військах, в органах державної безпеки та інших військових формуваннях колишнього СРСР, а також служби в органах внутрішніх справ колишнього СРСР та інші види служби і періоди роботи, які відповідно до законодавства колишнього СРСР зараховувалися до вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям, а також особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ;

9) військової служби в Збройних Силах України, органах безпеки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав та інших військових формуваннях, створених законодавчими органами цих держав, Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав. Вислуга років у цьому разі обчислюється в порядку, установленому законодавством держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, на території яких військовослужбовці проходили службу, якщо інше не встановлено відповідними міжнародними угодами;

10) служби в органах внутрішніх справ держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, за яку вислуга років обчислюється в порядку, установленому відповідними міжнародними угодами;

11) роботи в державних органах у разі переходу на службу в органи внутрішніх справ на посади начальницького складу, на військову службу в органи і військові формування Служби безпеки України за направленням Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Республіки Крим, Представника Президента України в області, містах Києві та Севастополі згідно з переліками посад і на умовах, затверджуваних відповідно Міністерством внутрішніх справ України і Центральним управлінням Служби безпеки України;

12) роботи в органах державної влади у разі направлення (переведення) для подальшого проходження військової або державної служби до розвідувальних органів на посади, які передбачають використання знань і досвіду, набутих під час роботи в органах державної влади;

13) служби в Національній поліції України;

14) служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпеченні її проведення;

15) служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на посадах рядового і начальницького складу;

16) військової служби (навчання) курсантів (слухачів) у військових навчальних закладах. При цьому період навчання курсантів, відрахованих з військових начальних закладів, а потім поновлених на навчанні, а також переведених з одного військового навчального закладу до іншого військового навчального закладу, ураховується до вислуги років для виплати надбавки, але не більше встановленого терміну навчання у військовому навчальному закладі, який вони закінчили;

17) перебування в розпорядженні;

18) відпустки військовослужбовців-жінок у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, якщо дитині необхідний домашній догляд згідно з медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

3. Днем початку служби для обчислення вислуги років для виплати військовослужбовцям надбавки за вислугу років вважається:

для військовослужбовців строкової військової служби - день прибуття до військового комісаріату для відправлення до органу Держприкордонслужби (військової частини) - до 21 травня 2006 року; день відправлення до органу Держприкордонслужби (військової частини) з районного (міського) військового комісаріату - з 21 травня 2006 року; день відправлення до органу Держприкордонслужби з обласного збірного пункту - з 21 травня 2006 року;

для військовозобов'язаних і жінок - день від'їзду до місця служби, зазначений у розпорядженні, виданому військовим комісаріатом, - до 09 серпня 1999 року, після цієї дати - день зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби;

для осіб офіцерського складу, призваних із запасу, - день прибуття до військового комісаріату для відправлення до органу Держприкордонслужби - до 21 травня 2006 року, після цієї дати - день зарахування до списків особового складу;

для громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, - день зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби;

для курсантів навчальних закладів з числа громадян, які не перебували на військовій службі, та військовозобов'язаних - день призначення на посаду курсанта навчального закладу;

для громадян, призваних під час мобілізації, та військовослужбовців за призовом осіб офіцерського складу - день відправлення з військового комісаріату.

4. Закінченням проходження військової служби вважається день, з якого військовослужбовець виключений наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби зі списків особового складу.

5. Військовослужбовцям, призваним або прийнятим на військову службу, вислуга років обчислюється з урахуванням періодів попередньої служби відповідно до пункту 2 цієї глави.

6. Періоди служби на посадах, зазначених у цьому пункті, при обчисленні вислуги років для виплати відсоткової надбавки зараховуються на пільгових умовах:

1) за два місяці - місяць служби на посадах льотного складу за умови виконання норм нальоту, установлених законодавством для зарахування вислуги років на пенсію на пільгових умовах. При цьому обчислення вислуги років для встановлення розміру відсоткової надбавки за службу на посадах льотного складу в штабах, управліннях авіаційних з'єднань від авіакорпусу, корпусу протиповітряної оборони і вище, військових навчальних закладах провадиться не раніше ніж з 01 січня 1990 року;

2) за півтора місяця - місяць служби осіб офіцерського складу, осіб рядового і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом:

на кораблях, катерах, суднах, на посадах, які визначені в пункті 1 Переліку посад осіб офіцерського, рядового і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом у Морській охороні Державної прикордонної служби України, місяць служби на яких зараховується до вислуги років для виплати відсоткової надбавки за півтора місяця, який наведено в додатку до цієї Інструкції;

(абзац другий підпункту 2 пункту 6 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518)

в управліннях загонів, дивізіонів Морської охорони на посадах, які визначені в пункті 2 Переліку посад осіб офіцерського, рядового і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом у Морській охороні Державної прикордонної служби України, місяць служби на яких зараховується до вислуги років для виплати відсоткової надбавки за півтора місяця, за умови щорічного плавання на кораблях, катерах і суднах, які перебувають у строю не менше 60 днів.

(абзац третій підпункту 2 пункту 6 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518)

7. Якщо військовослужбовець перебував на льотній роботі неповний календарний рік, норма нальоту годин для зарахування цього періоду до вислуги років у пільговому обчисленні визначається пропорційно до часу фактичного перебування на льотній роботі.

8. Військовослужбовцям, які отримали тяжкі травми під час здійснення польотів на літаках, вертольотах, служба на відповідних посадах у році, у якому отримана травма, зараховується до вислуги років у пільговому обчисленні. Підставою для пільгового обчислення вислуги років у зазначених випадках є довідка військово-лікарської комісії.

9. Військовослужбовцям, що займають посади, за якими вислуга років для виплати відсоткової надбавки обчислюється в пільговому порядку, періоди служби протягом року зараховуються до вислуги років у календарному обчисленні.

Після закінчення календарного року вислуга років військовослужбовців за наявності відповідної підстави для обчислення її в пільговому порядку перераховується з урахуванням пільгового обчислення служби в минулому році, про що видається наказ начальника (командира) органу Держприкордонслужби. Вислуга років зазначених військовослужбовців у разі призначення їх до кінця року на посади, за якими пільгове обчислення вислуги років не встановлено, або звільнення з військової служби чи направлення на навчання без збереження посад за місцем служби перераховується безпосередньо після настання таких випадків.

Якщо виявиться, що з урахуванням пільгового обчислення вислуги років надбавка за вислугу років за окремі місяці року підлягає виплаті військовослужбовцю у більшому розмірі, ніж вона фактично виплачувалася, йому виплачується відповідна різниця.

10. Періоди служби, обчислені на пільгових умовах відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цією Інструкцією, перерахунку в бік зменшення не підлягають.

11. Періоди служби, які підлягають зарахуванню до вислуги років згідно з пунктом 6 цієї глави в пільговому порядку, обчислюються з того дня, з якого військовослужбовець приступив до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення і до дня звільнення з посади включно з урахуванням часу перебування в установленій відпустці, на лікуванні, у службовому відрядженні та на навчанні за спеціальністю - у випадках збереження посад за місцем служби.

12. Вислуга років військовослужбовців для виплати відсоткової надбавки визначається кадровим підрозділом станом на 01 січня поточного року на підставі особових справ та інших документів, що підтверджують проходження військової служби.

Про результати обчислення вислуги років військовослужбовців у місячний термін складається протокол у двох примірниках, який затверджується начальником (командиром) органу Держприкордонслужби. Перший примірник протоколу передається до фінансово-економічного підрозділу, другий - підшивається до особової справи військовослужбовця. З протоколом військовослужбовець повинен бути ознайомлений під підпис.

13. Військовослужбовцям, яким у встановленому порядку зараховано до вислуги років раніше не враховані періоди військової служби (роботи), доплата надбавки за вислугу років здійснюється з дня надання військовослужбовцем документів, що підтверджують його період служби.

2. Надбавка за особливості проходження служби військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової військової служби)

1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які проходять військову службу в органах Держприкордонслужби, виплачується надбавка за особливості проходження служби в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

2. Виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Державної прикордонної служби України, щороку Адміністрацією Держприкордонслужби для органів Держприкордонслужби незалежно від покладених на них завдань визначається у відсотках мінімальний розмір надбавки за особливості проходження служби.

3. Адміністрація Держприкордонслужби, крім установлення мінімального розміру надбавки за особливості проходження служби, також відповідним наказом визначає органи Держприкордонслужби, у яких за рішенням начальників (командирів) дозволяється збільшувати мінімальний розмір надбавки за особливості проходження служби військовослужбовцям залежно від якості, складності та важливості виконуваних ними обов'язків за посадами.

4. Розмір надбавки за особливості проходження служби кожному військовослужбовцю встановлюється наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби, начальникам (командирам) органів Держприкордонслужби - наказами вищих начальників (командирів).

5. Надбавка за особливості проходження служби виплачується з того дня, з якого військовослужбовець приступив до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення.

У разі призначення військовослужбовця на іншу посаду за період із дня звільнення його від виконання обов'язків за посадою і до дня, з якого він приступив до виконання обов'язків за новою посадою, за місцем служби виплачується надбавка за особливості проходження служби в розмірі, що встановлений військовослужбовцю за попереднім місцем служби.

За час тимчасового виконання обов'язків за вакантними або невакантними посадами надбавка за особливості проходження служби виплачується з урахуванням посадового окладу за посадою, що тимчасово виконується, в розмірі, установленому в наказі про тимчасове покладання обов'язків за посадою.

(пункт 5 глави 2 розділу ІІІ доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518)

6. Особам офіцерського складу - випускникам академії з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які до зарахування на навчання в академію не перебували на військовій службі або перебували на строковій військовій службі, надбавка за особливості проходження служби виплачується після вступу їх до виконання обов'язків за посадами, на яких їх призначено.

7. Слухачам академії за період навчання та за час перебування у відпустці, що надається після закінчення навчального закладу, надбавка за особливості проходження служби виплачується в розмірі, установленому наказом ректора академії на відповідний рік, і обчислюється із розрахунку посадового окладу за останньою штатною посадою, яку слухачі займали до зарахування на навчання.

8. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення умов несення служби, зниження показників діяльності та зміни умов служби розмір надбавки за особливості проходження служби може зменшуватися на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби з обов'язковим зазначенням конкретних обставин, які є причиною для зменшення розміру зазначеної надбавки.

9. Підставою для порушення питання щодо збільшення або зменшення розміру надбавки за особливості проходження служби є подані за командою рапорти безпосередніх начальників (командирів). У рапортах наводяться обґрунтування необхідності та доцільності прийняття відповідного рішення.

10. Надбавка за особливості проходження служби виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовця з органу Держприкордонслужби зі збереженням посади за місцем служби в щорічну основну відпустку, щорічні додаткові відпустки та інші додаткові відпустки, передбачені законодавством, із збереженням грошового забезпечення, на лікування, навчання, стажування, у службове відрядження. Виплата надбавки зберігається за період щорічної основної відпустки, що надається військовослужбовцю з наступним його звільненням з військової служби та за період перебування його в розпорядженні.

11. У разі звільнення військовослужбовця з військової служби виплата надбавки за особливості проходження служби припиняється з дня, наступного за днем виключення його зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

3. Доплата за науковий ступінь

1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає їх науковому ступеню, виплачується доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) у розмірі 5 відсотків посадового окладу, доктора наук у розмірі 10 відсотків посадового окладу.

За наявності двох наукових ступенів доплата за науковий ступінь встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

2. Військовослужбовцям, які мають науковий ступінь і які одержували доплату за останніми штатними посадами до зарахування на навчання в докторантуру академії, виплата цієї доплати зберігається на весь період навчання в докторантурі.

3. Доплата за науковий ступінь виплачується:

1) військовослужбовцям, які до дня призначення на посаду мають науковий ступінь, - з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, за умови, що вони мають науковий ступінь з відповідної спеціальності і виконання обов'язків за цими посадами за профілем відповідає науковому ступеню, але не раніше дня видання наказу про призначення;

2) військовослужбовцям, яким присуджено науковий ступінь у період виконання обов'язків на посадах, за якими діяльність за профілем відповідає їх науковому ступеню, у тому числі вперше у разі присудження наукового ступеня:

доктора філософії (кандидата наук) - з дати видачі диплома кандидата наук;

доктора наук - з дати видачі диплома доктора наук;

3) військовослужбовцям - докторантам, які мають науковий ступінь та які одержували доплату за останньою штатною посадою до зарахування на навчання, - з дня прибуття до докторантури академії, але не раніше початку навчального року та до дня видання ректором академії наказу про закінчення (відрахування) докторантури.

4. Військовослужбовцям, які мають науковий ступінь, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими діяльність за профілем відповідає їх науковому ступеню, доплата за науковий ступінь виплачується також за період тимчасового виконання обов'язків за посадами.

5. Виплата доплати за науковий ступінь військовослужбовцям, які займають відповідні посади, припиняється з дня, що настає за днем звільнення з посади, а в разі звільнення з військової служби - з дня, що настає за днем виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

6. Доплата за науковий ступінь виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовця з органу Держприкордонслужби зі збереженням посади за місцем служби в щорічну основну відпустку, щорічні додаткові відпустки та інші додаткові відпустки, передбачені законодавством, із збереженням грошового забезпечення, на лікування, навчання, стажування, у службове відрядження. Виплата доплати за науковий ступінь зберігається за період щорічної основної відпустки, що надається військовослужбовцю з наступним його звільненням з військової служби та за період перебування його в розпорядженні.

7. Доплата за науковий ступінь виплачується на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби. Підставами для видання наказу є засвідчені копії документів, що підтверджують присвоєння (наявність) наукового ступеня, та рапорт військовослужбовця.

4. Доплата за вчене звання

1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають вчене звання та займають у навчальних закладах посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю, виплачується доплата за вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) у розмірі 5 відсотків посадового окладу, професора - 10 відсотків посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата за вчене звання встановлюється за одним (вищим) званням.

2. Особам офіцерського складу, які мають вчене звання та які одержували доплату за вчене звання за останніми штатними посадами до зарахування на навчання в докторантуру академії, виплата цієї доплати зберігається на весь період навчання в докторантурі.

3. Доплата за вчене звання виплачується:

1) особам офіцерського складу, які до дня призначення на посади, пов'язані з педагогічною або науковою діяльністю, мають вчене звання, - з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення;

2) особам офіцерського складу, які одержали вчене звання в період виконання обов'язків на посадах, пов'язаних з педагогічною або науковою діяльністю, у тому числі вперше у разі присвоєння вченого звання:

професора - з дати видачі відповідного атестата;

доцента, старшого наукового співробітника - з дати видачі відповідного атестата;

3) особам офіцерського складу - докторантам, які мають вчене звання та які одержували доплату за вчене звання за останньою штатною посадою до зарахування на навчання, - з дня прибуття до докторантури академії, але не раніше початку навчального року та до дня видання ректором академії наказу про закінчення докторантури (відрахування з докторантури).

4. Особам офіцерського складу, які мають вчене звання, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за посадами, пов'язаними з педагогічною або науковою діяльністю, доплата за вчене звання виплачується за весь період тимчасового виконання обов'язків за цими посадами.

5. Доплата за вчене звання виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовця з органу Держприкордонслужби зі збереженням посади за місцем служби в щорічну основну відпустку, щорічні додаткові відпустки та інші додаткові відпустки, передбачені законодавством, із збереженням грошового забезпечення, на лікування, навчання, стажування, у службове відрядження.

Виплата доплати зберігається за період щорічної основної відпустки, що надається військовослужбовцю з наступним його звільненням з військової служби та за період перебування його в розпорядженні.

6. Виплата доплати за вчене звання військовослужбовцям, які обіймають відповідні посади, припиняється з дня, що настає за днем звільнення з посади, а в разі звільнення з військової служби - з дня, що настає за днем виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

7. Доплата за вчене звання виплачується на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби. Підставами для видання наказу є засвідчені копії документів, що підтверджують присвоєння (наявність) вченого звання, та рапорт військовослужбовця.

5. Надбавка за спортивні звання

1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають спортивні звання, виплачується надбавка за спортивні звання в таких розмірах:

"заслужений тренер", "заслужений майстер спорту", "майстер спорту міжнародного класу" - 10 відсотків посадового окладу;

"майстер спорту" - 5 відсотків посадового окладу.

2. Надбавка виплачується на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби про виплату цієї надбавки з того дня, з якого військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) стали до виконання обов'язків за відповідними посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення. Підставами для видання наказу є засвідчена копія посвідчення про наявність спортивного звання та рапорт військовослужбовця.

3. За наявності двох або більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

4. Надбавка за спортивні звання виплачується військовослужбовцям за умови, що діяльність відповідає за профілем спортивним званням, на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби про виплату зазначеної надбавки з дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення і припиняється з дня, що настає за днем звільнення від виконання обов'язків за посадою чи вступу до тимчасового виконання обов'язків за посадою, яка за профілем не збігається з наявним спортивним званням.

5. Військовослужбовцям, які мають спортивні звання, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за посадами, які за профілем відповідають спортивним званням, надбавка виплачується за весь період тимчасового виконання обов'язків за цими посадами.

6. Надбавка за спортивні звання виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовця з органу Держприкордонслужби зі збереженням посади за місцем служби в щорічну основну відпустку, щорічні додаткові відпустки та інші додаткові відпустки, передбачені законодавством, із збереженням грошового забезпечення, на лікування, навчання, стажування, у службове відрядження. Виплата надбавки за спортивні звання зберігається за період щорічної основної відпустки, що надається військовослужбовцю з наступним його звільненням з військової служби та за період перебування його в розпорядженні.

7. Виплата надбавки за спортивні звання військовослужбовцям у разі звільнення їх з військової служби припиняється з дня, що настає за днем виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

6. Надбавка за почесні звання

1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають почесне звання України, СРСР, союзних республік СРСР, якщо виконання ними службових обов'язків за посадами (у тому числі посадами, які виконуються тимчасово) збігається за профілем з наявним почесним званням "заслужений" і "народний", виплачується надбавка в розмірі відповідно 10 і 15 відсотків посадового окладу.

2. Надбавка за почесне звання військовослужбовцям виплачується на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби, начальнику (командиру) - наказу вищого начальника (командира) про її виплату:

1) військовослужбовцям, які до призначення на посади мали почесні звання, за умови виконання обов'язків, за якими діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням, - із дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення;

2) військовослужбовцям, яким присвоєно почесне звання вперше, - з дня набрання чинності Указом Президента про присвоєння почесного звання.

Підставами для видання наказу є засвідчені копії документів, що підтверджують присвоєння (наявність) почесного звання, та рапорт військовослужбовця.

3. Військовослужбовцям, які мають почесні звання та займають посади, які за профілем не збігаються з наявним почесним званням (у тому числі особам, які перебувають у розпорядженні, та тим, які звільнені з посад), допущеним до тимчасового виконання обов'язків за вакантними та невакантними посадами, які за профілем збігаються з наявним почесним званням, ця надбавка виплачується за період тимчасового виконання обов'язків за цими посадами.

4. Виплата надбавки за почесне звання припиняється із дня, наступного за днем звільнення від виконання обов'язків за посадою, або із дня вступу до тимчасового виконання обов'язків за посадами, які за профілем не збігаються з наявним почесним званням.

5. Надбавка за почесне звання виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовця з органу Держприкордонслужби зі збереженням посади за місцем служби в щорічну основну відпустку, щорічні додаткові відпустки та інші додаткові відпустки, передбачені законодавством, із збереженням грошового забезпечення, на лікування, навчання, стажування, у службове відрядження. Виплата надбавки зберігається за період щорічної основної відпустки, що надається військовослужбовцю з наступним його звільненням з військової служби та за період перебування його в розпорядженні.

7. Надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць та фахівцям, які залучаються до підготовки рішень і висновків державних експертів з питань таємниць

1. Надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць виплачується особам офіцерського складу, які займають посади, визначені Переліком посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць, затвердженим Указом Президента України від 01 грудня 2009 року N 987 (далі - Перелік), в розмірі до 20 відсотків посадового окладу.

2. Надбавка виплачується із дня, з якого особи офіцерського складу, які займають посади, визначені Переліком, стали до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня призначення на посаду і припиняється із дня, наступного за днем звільнення з посади чи вступу до тимчасового виконання обов'язків за посадою, яка не визначена Переліком, а в разі звільнення з військової служби - з дня виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

3. Надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць особам офіцерського складу, які займають посади, визначені Переліком, також виплачується в разі тимчасового вибуття з органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби.

4. Військовослужбовцям, які входять до складу експертних комісій при державних експертах з питань таємниць відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року N 939, та залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць, виплачується надбавка до посадового окладу за підсумками фактично виконаної роботи за місяць у розмірі до 20 відсотків від посадового окладу.

Надбавка виплачується у відсотках посадового окладу за основною або тимчасовою посадою пропорційно тривалості роботи з дня фактичного початку до дня її завершення, про що зазначається у відповідних наказах про виплату такої надбавки.

Зазначеним військовослужбовцям надбавка виплачується на підставі наказу Адміністрації Держприкордонслужби в межах фонду грошового забезпечення залежно від обсягу, складності та тривалості роботи.

8. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень

1. Військовослужбовцям, які займають посади в структурних підрозділах органів (підрозділів) Держприкордонслужби, визначених положеннями (наказами) про ці підрозділи як режимно-секретні органи органів (підрозділів) Держприкордонслужби, які є суб'єктами режимно-секретної діяльності та мають отримані відповідно до законодавства спеціальні дозволи на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, виплачується надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації у таких розмірах:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - 60 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно",- 50 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 30 відсотків.

Іншим військовослужбовцям, які виконують обов'язки за посадами в умовах режимних обмежень, виплачується надбавка до посадових окладів залежно від ступеня секретності інформації:

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості", - 20 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком таємно", - 15 відсотків;

відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 10 відсотків.

(пункт 1 глави 8 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518)

2. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень виплачується військовослужбовцям, яким надано доступ до державної таємниці відповідно до затвердженої номенклатури посад працівників органу або підрозділу Держприкордонслужби, перебування на яких передбачає оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

3. Пункт 3 глави 8 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518,
 у зв'язку з цим пункти 4 - 8 вважати пунктами 3 - 7)

3. Надбавка виплачується військовослужбовцю на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби про встановлення надбавки.

4. Військовослужбовцям, звільненим з посад у зв'язку з призначенням на іншу посаду в цьому самому органі Держприкордонслужби, виплата надбавки за службу в умовах режимних обмежень за посадою, з якої його звільнено, проводиться до дня, з якого він приступив до виконання обов'язків за новою посадою.

У разі призначення військовослужбовця на посаду в інший орган Держприкордонслужби надбавка за службу в умовах режимних обмежень за посадою, з якої його звільнено, виплачується до дня припинення доступу до державної таємниці включно, але не пізніше дня виключення його зі списків особового складу цього органу Держприкордонслужби.

5. Військовослужбовцям надбавка виплачується від посадових окладів за основними посадами або посадами, що виконуються тимчасово.

(пункт 5 глави 8 розділу ІІІ у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518)

6. Пункт 6 глави 8 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства
 внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518,
 у зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 6)

6. Виплата надбавки за службу в умовах режимних обмежень військовослужбовцям у разі звільнення з військової служби припиняється з дня, що настає за днем виключення зі списків особового складу органу (підрозділу) Держприкордонслужби.

9. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі

1. Військовослужбовцям, безпосередньо зайнятим на шифрувальній роботі на штатних посадах в органах спеціального зв'язку, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1995 року N 1037 "Про надбавки до посадового окладу працівників, зайнятих на шифрувальній роботі" за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується щомісячна надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі в таких розмірах:

від 1 до 3 років - 10 відсотків посадового окладу;

від 3 до 5 років - 15 відсотків посадового окладу;

понад 5 років - 20 відсотків посадового окладу.

2. Персональні списки військовослужбовців, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі в органах спеціального зв'язку і які мають право на одержання надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі, затверджуються начальниками (командирами) органів Держприкордонслужби.

3. До безпосередньо зайнятих шифрувальною роботою належать військовослужбовці, які за своїми функціональними обов'язками займаються розробленням, виготовленням, обліком, зберіганням, використанням, доставкою шифрів, прирівняних до них документів та засобів криптографічного захисту інформації, здійсненням контролю за забезпеченням безпеки шифрованого зв'язку, веденням діловодства і розмноженням документів з питань шифрувальної роботи.

4. В академії надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується військовослужбовцям, які навчають слухачів і курсантів чи виконують роботи відповідно до пункту 3 цієї глави.

5. Військовослужбовцям надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується від посадового окладу за основною посадою або такою, що виконується тимчасово, за якою передбачена виплата надбавки.

6. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується через рік із дня, з якого військовослужбовець приступив до виконання обов'язків за посадою (після отримання допуску та доступу до державної таємниці відповідної форми), пов'язаною з виконанням робіт згідно з пунктами 3, 4 цієї глави, але не раніше дня видання наказу про виплату надбавки.

7. Військовослужбовцям, які мають до дня призначення на посади або зарахування на навчання відповідний безперервний стаж роботи в органах спеціального зв'язку, надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується з дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами або дня зарахування на навчання, але не раніше дня видання наказу про призначення чи дня, зазначеного в наказі.

8. Військовослужбовцям, які одержують надбавку за безперервний стаж на шифрувальній роботі, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавка не виплачується.

9. Виплата надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі військовослужбовцям зберігається за час перебування на навчанні в навчальних закладах, підрозділах шифрувальної служби із збереженням за ними штатних посад в органах спеціального зв'язку.

10. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується щомісяця за місцем штатної служби одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць.

Виплата надбавки військовослужбовцям, які займають відповідні посади, припиняється з дня, що настає за днем звільнення з посади, а в разі звільнення з військової служби - з дня, що настає за днем виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

11. У безперервний стаж на шифрувальній роботі для виплати надбавки зараховуються періоди:

безперервної шифрувальної роботи на штатних посадах, зазначених у пунктах 3, 4 цієї глави, враховуючи шифрувальну роботу в період проходження строкової військової служби;

безперервної шифрувальної роботи в цивільних установах військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом, а також військовослужбовців, переведених на роботу в органи спеціального зв'язку Держприкордонслужби з інших центральних органів виконавчої влади за умови, що вони призначені на штатні посади в шифрувальні органи і безпосередньо виконують шифрувальну роботу відповідно до пунктів 3, 4 цієї глави або направлені на навчання в навчальні заклади та підрозділи шифрувальної служби.

12. У разі направлення військовослужбовців, які мають право на отримання надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі, на навчання в навчальні заклади без збереження посад за місцем служби або зарахування їх у розпорядження відповідних начальників (командирів) безперервний стаж на шифрувальній роботі не переривається, якщо вони безпосередньо після закінчення навчання або перебування в розпорядженні призначені на посади, за якими встановлена виплата надбавки.

Період перебування військовослужбовців на навчанні без збереження посад за місцем служби та в розпорядженні відповідних начальників (командирів) у безперервний стаж на шифрувальній роботі не зараховується.

13. Безперервний стаж на шифрувальній роботі визначається кадровими та фінансово-економічними підрозділами органів Держприкордонслужби на підставі записів в особових справах та інших документах, що підтверджують службу (роботу) в органах спеціального зв'язку.

Про результати обчислення стажу складається протокол у двох примірниках, який затверджується начальником (командиром) органу Держприкордонслужби. Перший примірник протоколу передається у фінансово-економічний підрозділ, другий - підшивається до особової справи військовослужбовця. З протоколом військовослужбовець повинен бути ознайомлений під підпис.

Про встановлення військовослужбовцям надбавки та зміну її розмірів видається відповідний наказ начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

При переміщенні військовослужбовців до нового місця проходження військової служби за новим місцем служби військовослужбовців провадиться перевірка стажу для виплати надбавки, про що складається протокол у порядку, встановленому цим пунктом.

14. Безперервний стаж на шифрувальній роботі припиняється, якщо військовослужбовець не виконував робіт, зазначених в пунктах 3, 4 цієї глави, більше ніж 6 місяців з дня видання наказу про звільнення або призначення на посаду, не пов'язану з шифрувальною роботою.

15. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовця з органу Держприкордонслужби зі збереженням посади за місцем служби в щорічну основну відпустку, щорічні додаткові відпустки та інші додаткові відпустки, передбачені законодавством, із збереженням грошового забезпечення, на лікування, навчання, стажування, у службове відрядження.

Виплата надбавки зберігається за період щорічної основної відпустки, що надається військовослужбовцю з наступним його звільненням з військової служби та за період перебування його в розпорядженні.

10. Надбавка за кваліфікацію

1. Особам офіцерського складу (крім осіб офіцерського складу, які проходять службу на посадах льотного складу і виконують польоти в складі екіпажів повітряних суден як льотчики і штурмани), особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які мають клас, присвоєний у встановленому порядку, виплачується надбавка за кваліфікацію в таких розмірах:

другий клас - 3 відсотки посадового окладу;

перший клас - 5 відсотків посадового окладу;

клас майстра - 7 відсотків посадового окладу.

Військовослужбовцям строкової військової служби, які мають другий клас, виплачується надбавка за кваліфікацію у розмірі 5 відсотків посадового окладу, перший клас - 10 відсотків посадового окладу.

2. Особам офіцерського складу, які проходять службу на посадах льотного складу і виконують польоти в складі екіпажів повітряних суден як льотчики і штурмани, які мають клас, присвоєний у встановленому порядку, виплачується надбавка за кваліфікацію: другий клас - 5 відсотків посадового окладу, перший клас - 7 відсотків посадового окладу, клас снайпера - 9 відсотків посадового окладу.

Персональні списки льотного складу, який підтвердив кваліфікацію та має право на надбавку, після закінчення календарного року затверджуються наказом відповідних начальників (командирів) із зазначенням посади, військового звання, кваліфікації, дати її присвоєння та даних про виконання перевірок. Також у цьому наказі затверджуються персональні списки льотного складу, який не підтвердив кваліфікації з незалежних від нього причин і має право на виплату надбавки за кваліфікацію до проведення наступних випробовувань.

3. Військовослужбовцям, які мають відповідний клас кваліфікації та які призначені на вищі, рівнозначні або нижчі посади без зміни військово-облікової спеціальності, надбавка за кваліфікацію виплачується з дня видання наказу про призначення на ці посади. Зазначеним військовослужбовцям, призначеним на посади за іншими військово-обліковими спеціальностями, надбавка за кваліфікацію виплачується з дня видання наказу про підтвердження раніше присвоєної кваліфікації за новими військово-обліковими спеціальностями.

Військовослужбовцям, на яких покладено тимчасове виконання обов'язків за вакантними або невакантними посадами, надбавка за кваліфікацію виплачується від посадових окладів, установлених за цими посадами.

(пункт 3 глави 10 розділу III доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518)

4. Військовослужбовцям, які отримали клас кваліфікації в період виконання обов'язків за посадами, надбавка за кваліфікацію виплачується з дня видання наказу про присвоєння кваліфікації.

У разі підвищення або пониження класу кваліфікації надбавка в нових розмірах виплачується з дня видання наказу про присвоєння вищого класу або пониження в класі.

5. Надбавка за кваліфікацію виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовця з органу Держприкордонслужби зі збереженням посади за місцем служби в щорічну основну відпустку, щорічні додаткові відпустки та інші додаткові відпустки, передбачені законодавством, із збереженням грошового забезпечення, на лікування, навчання, стажування, у службове відрядження.

Виплата надбавки зберігається за період щорічної основної відпустки, що надається військовослужбовцю з наступним його звільненням з військової служби та за період перебування його в розпорядженні.

6. Виплата військовослужбовцям надбавки за кваліфікацію припиняється з дня, що настає за днем:

1) видання наказу про позбавлення класу кваліфікації чи пониження кваліфікації до третього класу;

2) закінчення установленого для підтвердження присвоєного класу строку з неповажних причин;

3) виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби в разі звільнення з військової служби.

11. Надбавка за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу

1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, обіймають посади і працюють за спеціальністю, за якою може бути присвоєна (підтверджена) кваліфікаційна категорія, виплачується надбавка за кваліфікаційну категорію в таких розмірах:

1) особам офіцерського складу, які займають посади хірургів, ортопедів-травматологів, урологів, нейрохірургів, акушерів-гінекологів, офтальмологів, оториноларингологів, стоматологів-хірургів, оперують хворих у військово-медичних закладах, частинах, підрозділах-стаціонарах і мають другу, першу, вищу кваліфікаційну категорію, - відповідно 7, 9, 11 відсотків посадового окладу;

2) особам офіцерського складу, які займають посади лікарів (крім тих, які обіймають посади, передбачені в підпункті 1 цього пункту), провізорів і мають другу, першу, вищу кваліфікаційну категорію, - відповідно 3, 5, 7 відсотків посадового окладу;

3) особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, обіймають посади середніх медичних спеціалістів і фармацевтів та мають другу, першу або вищу кваліфікаційну категорію, - відповідно 3, 5, 7 відсотків посадового окладу.

2. Виплата надбавки за кваліфікаційну категорію здійснюється військовослужбовцям, якщо вони займають посади, передбачені Переліком посад і спеціальностей у медичних установах (підрозділах) Державної прикордонної служби України, за якими професіоналам може присвоюватися кваліфікаційна категорія, та Переліком посад і спеціальностей у закладах охорони здоров'я та підрозділах медичного забезпечення, за якими фахівцям може присвоюватися кваліфікаційна категорія, передбачених додатками 1, 2 до Інструкції про порядок присвоєння кваліфікаційних категорій військовослужбовцям, службовцям медичних і фармацевтичних спеціальностей, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 04 вересня 2003 року N 70, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2003 року за N 832/8153.

3. Надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується військовослужбовцям з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, за якими встановлена виплата надбавки, але не раніше дня видання наказу про призначення на ці посади і до дня звільнення від виконання обов'язків за цими посадами чи видання наказу про зняття кваліфікаційної категорії, приступання до виконання обов'язків за посадами, за якими виплата надбавки не встановлена, чи закінчення встановленого строку переатестації.

Військовослужбовцям, які отримали кваліфікаційну категорію в період виконання обов'язків за посадами, за якими може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується з дня видання наказу про присвоєння кваліфікаційної категорії.

У разі підвищення чи пониження кваліфікаційної категорії надбавка за кваліфікаційну категорію в нових розмірах виплачується з дня видання наказу про присвоєння (пониження) кваліфікаційної категорії.

4. Надбавка за кваліфікаційну категорію виплачується в разі тимчасового вибуття військовослужбовця з органу Держприкордонслужби зі збереженням посади за місцем служби в щорічну основну відпустку, щорічні додаткові відпустки та інші додаткові відпустки, передбачені законодавством, із збереженням грошового забезпечення, на лікування, навчання, стажування, у службове відрядження.

Виплата надбавки зберігається за період щорічної основної відпустки, що надається військовослужбовцю з наступним його звільненням з військової служби та за період перебування його в розпорядженні.

5. Виплата надбавки за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям у разі звільнення з військової служби припиняється з дня, що настає за днем виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

12. Курсантська посадова надбавка

1. Курсантам (крім курсантів з числа осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом) академії, призначеним наказом ректора академії за стройовим розподілом на посади чи допущеним до виконання обов'язків за вакантними посадами, із дня видання наказу про призначення на посаду (вступу до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами) виплачується курсантська посадова надбавка в таких розмірах:

командира відділення - 10 відсотків посадового окладу;

головного сержанта взводу (командира групи) - 15 відсотків посадового окладу;

головного старшини (старшини) роти (батареї), курсу, командира взводу - 20 відсотків посадового окладу.

2. Виплата курсантської посадової надбавки припиняється з дня видання наказу про звільнення курсантів від виконання обов'язків за вищезазначеними посадами чи присвоєння курсантам первинного офіцерського звання.

13. Підвищення посадових окладів за військову службу на території гірських населених пунктів та на острові Зміїний

1. Військовослужбовцям, які проходять військову службу у підрозділах органів Держприкордонслужби, розташованих на:

території населених пунктів, яким надано статус гірських, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року N 647 "Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських", посадові оклади підвищуються на 25 відсотків;

острові Зміїний, посадові оклади підвищуються на 50 відсотків.

2. Військовослужбовцям, які прибули для проходження військової служби в підрозділи органів Держприкордонслужби, розташовані на території населених пунктів, яким надано статус гірських, у зв'язку з призначенням на посаду або зі зміною постійної дислокації підрозділу органу Держприкордонслужби, підвищені посадові оклади виплачуються:

1) в одиночному порядку - з дня зарахування до списків особового складу підрозділу органу Держприкордонслужби, розташованого на території населеного пункту, якому надано статус гірського, або вступу до виконання обов'язків за посадою, місце дислокації якої визначено на території населеного пункту, якому надано статус гірського;

2) у складі підрозділу органу Держприкордонслужби - з дня прибуття до пункту постійного місця дислокації, про що видається наказ начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

3. Військовослужбовцям, які прибули для проходження військової служби на острів Зміїний у зв'язку з призначенням на посаду або зі зміною постійної дислокації підрозділу, підвищені посадові оклади виплачуються:

1) в одиночному порядку - з дня зарахування наказом до списків особового складу підрозділу органу Держприкордонслужби, розташованого на острові Зміїний, або вступу до виконання обов'язків за посадою, місце дислокації якої визначено на острові Зміїний;

2) у складі підрозділу органу Держприкордонслужби - з дня прибуття до пункту постійного місця дислокації, про що видається наказ начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

4. Військовослужбовцям, які вибули з підрозділу органу Держприкордонслужби, розташованого на території населеного пункту, якому надано статус гірського, підвищені посадові оклади виплачуються:

1) в одиночному порядку без збереження посад за місцем служби - до дня виключення зі списків особового складу підрозділу органу Держприкордонслужби, розташованого на території населеного пункту, якому надано статус гірського, або звільнення від виконання обов'язків за посадою, місце дислокації якої визначено на території населеного пункту, якому надано статус гірського;

2) у складі підрозділу органу Держприкордонслужби у зв'язку зі зміною постійного місця дислокації - до дня вибуття з пункту постійної дислокації включно, про що оголошується наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

5. Військовослужбовцям, які вибули з підрозділу органу Держприкордонслужби, розташованого на острові Зміїний, підвищені посадові оклади виплачуються:

1) в одиночному порядку - до дня вибуття з підрозділу, розташованого на острові Зміїний включно, про що видається наказ начальника (командира) органу Держприкордонслужби, або звільнення від виконання обов'язків за посадою;

2) у складі підрозділу органу Держприкордонслужби у зв'язку зі зміною постійного місця дислокації - до дня вибуття з пункту постійної дислокації включно, про що видається наказ начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

6. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби з підрозділів органів Держприкордонслужби, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний, підвищені посадові оклади виплачуються до дня виключення зі списків особового складу включно. При цьому військовослужбовцям, яким при звільненні згідно з чинним законодавством надається щорічна основна відпустка, підвищені посадові оклади виплачуються до дня виключення зі списків особового складу органу (підрозділу) Держприкордонслужби включно.

7. За військовослужбовцями, які тимчасово вибули з підрозділів органів Держприкордонслужби, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний, зі збереженням посад за місцем служби зберігається право на отримання підвищених посадових окладів за час перебування в щорічній основній відпустці, щорічній додатковій відпустці та інших додаткових відпустках, передбачених законодавством, із збереженням грошового забезпечення, на лікуванні, навчанні, стажуванні, у службовому відрядженні. Виплата посадових окладів у підвищених розмірах також зберігається за період перебування військовослужбовців у розпорядженні відповідних начальників (командирів), якщо вони продовжують перебувати в підрозділах, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, або на острові Зміїний.

8. При виплаті військовослужбовцям щомісячних та одноразових додаткових видів грошового забезпечення беруться до розрахунку підвищені посадові оклади.

14. Преміювання осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

1. Начальники (командири) органів Держприкордонслужби мають право преміювати військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів з числа осіб, які не проходили до зарахування на навчання військової служби) відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше ніж 10 відсотків посадових окладів, та економії фонду грошового забезпечення.

2. Розміри премії для відповідних категорій військовослужбовців органів Держприкордонслужби щороку встановлюються Адміністрацією Держприкордонслужби виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі.

3. Виплата премій здійснюється щомісяця за місцем штатної служби військовослужбовця або органом, у якому він перебуває на фінансовому забезпеченні, одночасно з виплатою грошового забезпечення.

Розмір премії у відсотках посадового окладу установлюється наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби, начальникам (командирам) - наказами вищих начальників.

(абзац другий пункту 3 глави 14 розділу III у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518)

4. Військовослужбовці преміюються за всі періоди служби, за які їм виплачується грошове забезпечення, у тому числі під час перебування на лікуванні, у відпустці (крім відпусток, під час перебування в яких грошове забезпечення не виплачується згідно із законодавством), у відрядженні, у розпорядженні чи на навчанні.

Начальники (командири) органів Держприкордонслужби в межах економії фонду грошового забезпечення можуть преміювати військовослужбовців, які перебувають у їх розпорядженні.

5. Начальник (командир) органу Держприкордонслужби може позбавляти військовослужбовців премії частково (від установленого Адміністрацією Держприкордонслужби розміру) у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення "догана" або "сувора догана".

Начальник (командир) органу Держприкордонслужби позбавляє премії частково за календарний місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому до органу Держприкордонслужби надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим начальником (командиром).

6. Начальник (командир) органу Держприкордонслужби позбавляє військовослужбовців премії повністю:

за невихід на службу без поважних причин (за місяць, у якому здійснено таке порушення);

за вживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) на території органу Держприкордонслужби як у службовий, так і в позаслужбовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного сп'яніння) (за місяць, у якому здійснено таке порушення);

за упущення, які призвели до поломок військової техніки й озброєння, пошкодження військового майна, інших матеріальних збитків;

за порушення передбачених законодавством вимог щодо забезпечення охорони державної таємниці;

у разі накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді, пониження військового звання на один ступінь, позбавлення військового звання (за місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому до органу Держприкордонслужби надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення начальником (командиром) вищого рівня);

у разі винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією (за місяць, у якому така постанова надійшла до органу Держприкордонслужби);

у разі накладення на військовослужбовця в календарному місяці більше трьох дисциплінарних стягнень, крім дисциплінарного стягнення "зауваження" (за місяць, у якому накладено четверте дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому до органу Держприкордонслужби надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення начальником (командиром) вищого рівня).

7. Військовослужбовці не преміюються за той місяць, у якому вони допустили порушення чи проступок (за винятком випадків, коли таке стягнення знято встановленим порядком у цьому самому місяці), а в разі проведення службового розслідування - за місяць, у якому підтверджено факт правопорушення. Якщо порушення виявлено (або за результатами службового розслідування підтверджено факт порушення) після виплати премії, позбавлення премії проводиться в наступному місяці.

Рішення про виплату премії, зменшення її розміру або позбавлення в повному розмірі оформлюється наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби із зазначенням причин позбавлення на підставі поданих за командою клопотань безпосередніх начальників (командирів) про виплату (позбавлення повністю або частково) премії підлеглим військовослужбовцям.

У рапортах з клопотанням про позбавлення премії (повністю або частково) зазначаються конкретні причини, які стали підставою для цього.

Забороняється позбавляти премії військовослужбовців протягом кількох місяців за одне допущене порушення.

8. Премія військовослужбовцям виплачується з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, і до дня звільнення від виконання обов'язків за посадами, у тому числі й у разі тимчасового виконання обов'язків за посадами, до яких вони допущені наказами відповідних начальників (командирів).

За час тимчасового виконання обов'язків за вакантними або невакантними посадами розмір премії у відсотках визначається від посадових окладів, установлених для цих посад.

(пункт 8 глави 14 розділу III доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518)

9. Особам офіцерського складу - випускникам академії (з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, та курсантам, які до зарахування на навчання в академію не перебували на військовій службі або перебували на строковій військовій службі) премія виплачується за час перебування у відпустці, що надається після закінчення академії.

10. Слухачам академії за період навчання та за час перебування у відпустці, що надається після закінчення навчального закладу, премія виплачується в розмірі, який установлюється наказом Адміністрації Держприкордонслужби для офіцерів академії на відповідний рік і обчислюється із розрахунку посадового окладу за останньою штатною посадою, яку слухачі займали до зарахування на навчання.

11. Премія не виплачується військовослужбовцям, які звільняються з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнено до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем (з місяця, у якому надійшов витяг з наказу про звільнення).

IV. Порядок, умови та розміри виплати одноразових додаткових видів грошового забезпечення

1. Морська винагорода

1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які проходять службу на посадах, передбачених в штатах кораблів (катерів, суден) Морської охорони, що зараховані в кампанію, а також військовослужбовцям, які направлені на кораблі (катери, судна) для виконання службових завдань, виплачується морська винагорода у відсотках від посадового окладу за 13 тарифним розрядом у розмірі 2 відсотків за кожну добу перебування в плаванні, але не більше 20 відсотків за місяць.

2. Для кораблів (катерів, суден) днями плавання вважаються дні, коли вони мали ходові години із дня їх виходу з пункту базування до дня заходу в пункт базування включно. У цей період не включається час підходу корабля, катера або судна до стінки виробничого підприємства для поставлення в доковий, підтримувальний, поточний або середній ремонт незалежно від часу початку ремонту.

Днем виходу з пункту базування вважається поточна доба, а з 00:00 і пізніше - наступна доба.

3. Морська винагорода за встановленими нормами за кожну добу перебування в плаванні виплачується також військовослужбовцям, направленим на кораблі (катери, судна) за час міжбазових переходів, проведення заводських, ходових, державних випробувань.

4. Морська винагорода виплачується за місцем штатної служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказів командирів загонів Морської охорони.

Підставою для видання наказів про виплату морської винагороди військовослужбовцям (у тому числі тим, які направлені на кораблі, катери та судна для несення служби або виконання службових завдань) є витяги з навігаційно-вахтових (вахтових) журналів, засвідчені підписом командира або старшого помічника командира корабля, катера чи судна.

У витягах навігаційно-вахтових (вахтових) журналів зазначаються номер і дата наказу про зарахування корабля, катера чи судна в кампанію, військове звання, посада, прізвище та ініціали військовослужбовця, а також кількість діб перебування в плаванні.

(абзац третій пункту 4 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно
 з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518)

5. Морська винагорода не включається до складу грошового забезпечення, яке військовослужбовці отримують у разі тимчасового вибуття їх із органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби, а також за період перебування в розпорядженні.

6. Військовослужбовцям, що вибувають із загону Морської охорони раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, сума винагороди виплачується при вибутті.

2. Винагорода за стрибки з парашутом

1. Військовослужбовцям, які виконують стрибки з парашутом з літаків і вертольотів за планами парашутної підготовки, виплачується винагорода за стрибки з парашутом (далі - винагорода) у розмірі 3 відсотків посадового окладу, обчисленого в установленому порядку за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови N 704 за кожен стрибок.

2. За кожен ускладнений стрибок з парашутом, але не більше ніж за два фактори ускладнення, а випусковому, який зробив стрибок з парашутом, не більше ніж за три фактори ускладнення розмір винагороди збільшується на 2 відсотки від посадового окладу, обчисленого в установленому порядку за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови N 704 за кожний фактор ускладнення.

(абзац перший пункту 2 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно
 з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518)

До ускладнених належать стрибки:

виконувача обов'язків випускового (під час здійснення стрибка);

із затримкою розкриття парашута не менше ніж на 20 секунд, у тому числі зі стабілізацією падіння;

на обмежений майданчик;

у складних метеоумовах (коли висота нижнього краю хмар нижча заданої висоти викиду);

коли швидкість вітру біля землі перевищує 5 м/с;

на майданчики приземлення (які перевищують рівень моря на 500 м);

уночі, з приземленням на воду (крім стрибків у водолазному спорядженні) або на ліс;

зі зброєю (крім пістолета), з радіостанцією;

з вантажним контейнером вагою понад 4 кг, не враховуючи табельного спорядження;

з висоти менше 500 м і більше 4000 м;

з літака (вертольота) зі швидкістю польоту понад 200 км/год.

3. За стрибки на воду розмір винагороди збільшується на 3 відсотки від посадового окладу, обчисленого в установленому порядку за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови N 704.

4. Винагорода за стрибки з парашутом виплачується органом Держприкордонслужби, у якому здійснені стрибки, на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби із зазначенням у ньому дати здійснення кожного стрибка, факторів ускладнення згідно з пунктом 2 цієї глави.

5. Винагорода не виплачується за стрибки з парашутом, здійснені не за планом парашутної підготовки, під час проведення святкових заходів, та не зберігається за період перебування в розпорядженні.

3. Винагорода за бойове чергування (бойову службу)

1. Військовослужбовцям, які входять за розрахунком до складу прикордонних нарядів, передбачених Інструкцією про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19 жовтня 2015 року N 1261, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за N 1391/27836; екіпажів літаків, вертольотів, кораблів, катерів, що виконують завдання з охорони державного кордону територіального моря та виключної (морської) економічної зони України, за час бойового чергування (бойової служби) виплачується винагорода в розмірі до 20 відсотків посадового окладу, обчисленого в установленому порядку за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови N 704 на місяць.

2. Винагорода виплачується в таких розмірах:

1) військовослужбовцям, які входять до складу екіпажів літаків і вертольотів, - 3 відсотки посадового окладу за кожний здійснений під час чергування виліт, пов'язаний із забезпеченням проведення підрозділами охорони державного кордону, силами Морської охорони заходів для недопущення на територію України диверсійно-розвідувальних груп, збройних формувань та засобів терору, але не більше 20 відсотків на місяць;

2) військовослужбовцям, які входять до складу екіпажів кораблів, катерів, та військовослужбовцям, направленим відповідно до наказу на ці кораблі та катери для виконання обов'язків тимчасово відсутніх членів екіпажу, за час бойового чергування (бойової служби) - 4 відсотки посадового окладу за кожну повну добу чергування (служби), але не більше 20 відсотків на місяць;

(підпункт 2 пункту 2 глави 3 розділу IV у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518)

3) військовослужбовцям, які входять за розрахунком до складу прикордонних нарядів, за час бойового чергування (бойової служби) - 3 відсотки посадового окладу за кожне чергування (несення служби), але не більше 20 відсотків на місяць.

Військовослужбовцям строкової військової служби, які входять за розрахунком до складу прикордонних нарядів, екіпажів кораблів і катерів, винагорода виплачується в розмірі 2 відсотків посадового окладу за кожне чергування (несення служби), але не більше 5 відсотків на місяць.

(підпункт 3 пункту 2 глави 3 розділу IV у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518)

3. Винагорода за бойове чергування (бойову службу) виплачується за місцем штатної служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказів відповідного начальника (командира) органу Держприкордонслужби. Підставою для видання наказу є рапорти відповідних начальників (командирів) підрозділів, у яких зазначаються посада, прізвище та ініціали військовослужбовців, які залучалися до несення бойового чергування (бойової служби), кількість чергувань (вилітів) та загальний відсоток для встановлення розміру винагороди.

4. Військовослужбовцям, які вибувають з органу (підрозділу) Держприкордонслужби раніше дня, установленого для виплати грошового забезпечення, сума винагороди виплачується при вибутті.

5. Винагорода не виплачується військовослужбовцям, які її отримали за попереднім місцем служби, за місяць, у якому вони прибули для подальшого проходження служби в інший орган (підрозділ) Держприкордонслужби, у якому військовослужбовцям установлена виплата цієї винагороди.

6. Винагорода не включається до складу грошового забезпечення, яке військовослужбовці отримують у разі тимчасового вибуття їх із органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби, а також за період перебування в розпорядженні.

4. Порядок виплати винагороди за водолазні роботи

1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які займають штатні посади водолазних спеціальностей та допущені до виконання робіт, пов'язаних з водолазними спусками, виплачується винагорода за водолазні роботи у відсотках до посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови N 704, але не більше 10 відсотків.

2. Винагорода виплачується за місцем штатної служби за минулий місяць, у якому проводилися такі водолазні роботи, та/або перебування під підвищеним тиском у декомпресійних камерах та їм подібних пристроях одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби та витягу з журналу водолазних робіт.

3. Винагорода за водолазні роботи виплачується військовослужбовцям за водолазні спуски та роботи, здійснені методом короткочасних занурень:

Глибина занурення (м)

Розмір винагороди за 1 годину роботи під водою (у відсотках до посадового окладу за 13 тарифним розрядом)

До 10

1

Понад 10 до 40

2

Понад 40 до 60

3

Понад 60 до 100

4

Понад 100 до 160

5

Якщо тривалість водолазних робіт під водою становить менше або більше ніж одну годину розмір винагороди визначається пропорційно часу фактичного виконання робіт.

Тривалість водолазних робіт визначається з моменту занурення водолаза до моменту виходу його на поверхню.

Перебування водолазів під підвищеним тиском у декомпресійних камерах та їм подібних пристроях визначається з моменту початку підвищення тиску до моменту його повного зниження.

4. Порядок допуску до виконання робіт та/або медичного забезпечення водолазних спусків, а також організація та порядок виконання водолазних робіт та медичного забезпечення водолазних спусків визначаються наказами Адміністрації Держприкордонслужби.

5. Винагорода не включається до складу грошового забезпечення, яке військовослужбовці отримують у разі тимчасового вибуття їх з органу Держприкордонслужби зі збереженням посад за місцем служби, а також за період перебування в розпорядженні.

5. Одноразова грошова допомога військовослужбовцям після укладення ними першого контракту

1. Одноразова грошова допомога (далі - грошова допомога) виплачується військовослужбовцям після укладення ними першого контракту з особами:

які приймаються на посади рядового складу;

які приймаються на посади сержантського і старшинського складу;

офіцерського складу.

Грошова допомога виплачується в таких розмірах:

1) особам рядового складу - вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 01 січня календарного року;

2) особам сержантського і старшинського складу - дев'ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 01 січня календарного року;

3) особам офіцерського складу - десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 01 січня календарного року.

2. Грошова допомога виплачується після дня набрання чинності першим контрактом, передбаченим пунктом 23 Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115, на підставі наказів відповідних начальників (командирів) органів Держприкордонслужби про призначення на посаду та вступ до виконання обов'язків за цією посадою.

3. Грошова допомога не виплачується:

особам рядового складу, які проходять військову службу за контрактом та які уклали контракт про проходження військової служби на посадах сержантського та старшинського складу;

особам сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які уклали контракт про проходження військової служби на посадах офіцерського складу;

особам офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу і в добровільному порядку виявили бажання проходити військову службу за контрактом;

військовослужбовцям, з якими укладено контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, переведеним чи звільненим з військової служби за контрактом або кадрової військової служби зі Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту. Зазначене не поширюється на осіб офіцерського складу, з якими укладено контракт для проходження військової служби в Державній прикордонній службі України після закінчення вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу);

(абзац п'ятий пункту 3 глави 5 розділу IV у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518)

у разі повторного прийняття на військову службу за контрактом осіб, звільнених з військової служби за контрактом або кадрової військової служби.

(абзац шостий пункту 3 глави 5 розділу IV у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518)

4. У разі звільнення військовослужбовців, зазначених у пункті 1 цієї глави, з військової служби до закінчення строку служби за першим контрактом у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", через службову невідповідність, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку грошова допомога підлягає стягненню з них у сумі, обчисленій, ураховуючи кількість повних календарних місяців пропорційно часу, який залишився до закінчення дії контракту.

6. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) за рішенням начальника (командира) органу Держприкордонслужби може надаватися у межах фонду грошового забезпечення, затвердженого в кошторисі органу Держприкордонслужби, один раз на рік матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань (далі - матеріальна допомога) в розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення.

Розмір матеріальної допомоги щороку встановлюється Адміністрацією Держприкордонслужби виходячи з наявного фонду грошового забезпечення.

2. Матеріальна допомога надається військовослужбовцю на підставі рапорту, який подається за командою.

Питання щодо виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям розглядаються комісією, склад якої затверджується наказом начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який затверджується начальником (командиром) органу Держприкордонслужби, і разом з рапортами військовослужбовців передається до фінансово-економічного підрозділу для виплати матеріальної допомоги.

Матеріальна допомога військовослужбовцям виплачується за місцем штатної служби або органом, у якому військовослужбовець перебуває на фінансовому забезпеченні.

3. Розмір матеріальної допомоги визначається на день затвердження протоколу.

4. Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників (командирів), розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з грошового забезпечення (без урахування одноразових додаткових видів), яке отримували військовослужбовці за штатними посадами до зарахування в розпорядження, ураховуючи зміни у вислузі років і нормах грошового забезпечення, у тому числі зміни розмірів посадових окладів та окладу за військовим званням.

5. Випускникам навчальних закладів з числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, та військовослужбовцям, прийнятим (призваним) на військову службу за контрактом, перший раз у календарному році матеріальна допомога надається після вступу до виконання обов'язків за посадами, на які їх призначено.

6. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної основної відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, матеріальна допомога в новому році не надається.

7. Військовослужбовцям, які прибули до Держприкордонслужби для подальшого проходження військової служби з інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України, або повернулися до Держприкордонслужби після відрядження до державних органів чи прикомандирування до органів місцевого самоврядування, матеріальна допомога в році їх прибуття виплачується тільки в разі підтвердження факту ненадання її за попереднім місцем служби або за місцем відрядження (прикомандирування).

8. У разі переміщення військовослужбовців по службі до інших органів Держприкордонслужби в грошовому атестаті зазначається, у якому розмірі та за який період військовослужбовцю виплачено матеріальну допомогу.

Якщо матеріальна допомога не надавалася, робиться запис "Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за ______ рік не надавалася".

9. У разі смерті військовослужбовця сума матеріальної допомоги (якщо матеріальна допомога не надавалась військовослужбовцю в рік його смерті) виплачується сім'ї померлого, а у разі її відсутності - його батькам та утриманцям на підставі їх звернення та наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

7. Допомога для оздоровлення

1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) один раз на рік надається допомога для оздоровлення (далі - допомога) в розмірі місячного грошового забезпечення.

2. Допомога надається військовослужбовцям за їх рапортом за місцем штатної служби на підставі наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби, а начальникові (командирові) - на підставі наказу начальника вищого рівня із зазначенням у ньому розміру допомоги.

3. Особам офіцерського складу, прийнятим на військову службу за контрактом, а також призваним на військову службу за призовом або на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, громадянам, яких прийнято на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, а також призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період допомога для оздоровлення надається в разі, якщо в році її отримання військовослужбовець має право на щорічну основну відпустку незалежно від її тривалості.

4. Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, допомога для оздоровлення може надаватися тільки в році вибуття у відпустку та в році, у якому вони стали до виконання обов'язків за посадою після прибуття з цієї відпустки.

5. Розмір допомоги визначається виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім одноразових додаткових видів та винагород), які військовослужбовець отримує за займаною ним штатною посадою на день видання наказу про надання цієї допомоги.

Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, і тим, які на день видання наказу про надання цієї допомоги звільнені з посад, до складу грошового забезпечення, з якого визначається розмір допомоги, включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім одноразових та винагород), які отримували військовослужбовці за штатними посадами до зарахування в розпорядження, ураховуючи зміни у вислузі років і нормах грошового забезпечення, у тому числі зміни розмірів посадових окладів та окладу за військовим званням.

6. Випускникам академії, які до зарахування на навчання не мали військових звань і виявили бажання отримати допомогу безпосередньо після закінчення академії (до вступу до виконання обов'язків за посадою, на яку їх призначено), розмір допомоги визначається виходячи з розміру посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови N 704, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років.

7. У разі переміщення військовослужбовців по службі до інших органів Держприкордонслужби в наказі начальника (командира) органу Держприкордонслужби про виключення зі списків особового складу зазначаються відомості про надання допомоги для оздоровлення.

Відомості про надання допомоги з посиланням на наказ начальника (командира) органу Держприкордонслужби зазначаються в грошовому атестаті, який надсилається до органу Держприкордонслужби за новим місцем служби.

8. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби і зараховані до списків особового складу Держприкордонслужби, допомога в році їх прибуття надається тільки в разі підтвердження факту невиплати її за попереднім місцем служби.

9. Військовослужбовцям, накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним зі списків особового складу органу Держприкордонслужби, допомога за період служби в поточному році не надається.

(пункт 9 глави 7 розділу IV у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518)

10. У разі смерті військовослужбовця сума допомоги для оздоровлення (якщо допомога для оздоровлення не виплачувалась військовослужбовцю в рік його смерті) виплачується сім'ї померлого, а у разі її відсутності - його батькам та утриманцям на підставі їх звернення та наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

V. Порядок, умови та розміри виплати грошового забезпечення військовослужбовцям залежно від умов проходження служби

1. Виплати, що здійснюються військовослужбовцям за час тимчасового виконання обов'язків за посадою

1. Військовослужбовцям, які займають штатні посади та на яких у встановленому порядку наказом начальника (командира) у тому самому органі Держприкордонслужби покладено тимчасове виконання обов'язків за вищою вакантною посадою строком до шести місяців або за невакантною посадою строком до чотирьох місяців, за час виконання обов'язків за цими посадами виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

2. Посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються, також виплачуються військовослужбовцям, на яких покладено виконання обов'язків за невакантною посадою на час перебування військовослужбовця, який її займає, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку - за медичними показниками (з урахуванням термінів, зазначених у пункті 1 цієї глави).

3. За період тимчасового виконання військовослужбовцями обов'язків за іншими посадами щомісячні додаткові види грошового забезпечення обчислюються з посадових окладів, установлених для посад, що тимчасово виконуються.

4. Посадові оклади військовослужбовцям за час тимчасового виконання обов'язків за посадами виплачуються з дотриманням таких умов:

1) військовослужбовцю, на якого покладено тимчасове виконання обов'язків за невакантною посадою, оклад за цією посадою виплачується, якщо військовослужбовець, який постійно займає посаду, а також його заступники-військовослужбовці незалежно від їх функціональних обов'язків у встановленому порядку тимчасово вибули з органу Держприкордонслужби або в установленому порядку звільнені від виконання службових обов'язків;

2) військовослужбовцям, які займають посади заступників начальників (командирів) усіх найменувань незалежно від їх функціональних обов'язків, у разі тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами безпосередніх начальників (командирів) виплачуються оклади за основними штатними посадами. У разі тимчасового виконання зазначеними військовослужбовцями обов'язків за вакантними посадами безпосередніх начальників (командирів) їм виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються, на загальних підставах.

5. Різниця в окладах за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, виплачується за минулий місяць (місяці) одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць, а військовослужбовцям, направленим до нового місця служби (навчання) або звільненим з органу Держприкордонслужби, - під час вибуття з цього органу.

6. Строк тимчасового виконання обов'язків за посадою обчислюється з дня, з якого військовослужбовець приступив до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання начальником (командиром) органу Держприкордонслужби наказу про його допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою і до дня звільнення від виконання обов'язків за посадою включно.

До цього строку не зараховуються періоди перебування військовослужбовця у відпустці, службовому відрядженні (якщо воно не пов'язане з виконанням обов'язків за посадою, що тимчасово виконується), на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування у зв'язку із хворобою.

Строк тимчасового безперервного виконання обов'язків за посадою для військовослужбовця строкової військової служби обчислюється з дня, з якого він призначений до тимчасового виконання обов'язків за посадою включно, і до дня його звільнення з посади включно або до дня призначення на неї, якщо посада вакантна.

7. Військовослужбовцям, крім зазначених у пункті 10 цієї глави, на яких покладено тимчасове виконання обов'язків за посадами в іншому органі Держприкордонслужби, оклади за посадами, що тимчасово виконуються, не виплачуються.

8. За періоди перебування військовослужбовців, на яких покладено тимчасове виконання обов'язків за посадами, у відпустці зі збереженням грошового забезпечення, службовому відрядженні (якщо воно не пов'язане з виконанням обов'язків за посадою, що тимчасово виконується), на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування у зв'язку із хворобою виплачуються оклади за основними посадами.

9. Військовослужбовцям, призначеним на вакантні посади з більшими окладами, які вони тимчасово виконували, оклади за цими посадами виплачуються з того дня, з якого вони приступили до тимчасового виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою.

10. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), які перебувають у розпорядженні та на яких покладено наказом відповідного начальника (командира), у розпорядженні якого вони перебувають, тимчасове виконання обов'язків за вакантними посадами за їх спеціальністю, за час фактичного виконання обов'язків за цими посадами, але не більше ніж за два місяці виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

11. Військовослужбовцям, на яких у період перебування в розпорядженні покладено тимчасове виконання обов'язків за невакантними посадами, посадові оклади за невакантними посадами, що тимчасово виконуються, не виплачуються.

2. Виплати, що здійснюються військовослужбовцям у зв'язку з переходом органу Держприкордонслужби на новий штат

1. У разі переведення органу Держприкордонслужби на новий штат особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, посадові оклади, оклади за військовим званням та щомісячні додаткові види грошового забезпечення за посадами, які вони займають за старими штатами, виплачуються до дня закінчення проведення організаційно-штатних заходів включно. Зазначеним військовослужбовцям за період, що перевищує встановлений термін, грошове забезпечення підлягає виплаті тільки в разі, якщо їх у встановленому порядку зараховано в розпорядження відповідних начальників (командирів).

2. Військовослужбовцям, призначеним на посади, передбачені новим штатом, посадові оклади та додаткові види грошового забезпечення за цими посадами виплачуються з дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня оголошення в наказі начальника (командира) органу Держприкордонслужби про перехід на новий штат і дня отримання цим органом нового штату.

3. Викладений у пункті 1 цієї глави порядок виплати грошового забезпечення застосовується також у разі внесення змін до штату.

3. Виплати, що здійснюються військовослужбовцям за період перебування їх у розпорядженні

1. За військовослужбовцями, зарахованими в розпорядження відповідних начальників (командирів) органів Держприкордонслужби відповідно до підпунктів 1 - 3, 7, 8, 10 - 12, 14, 15 пункту 127 Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115, із дня, що настає за днем звільнення їх від займаних посад (скорочення штатних посад), протягом двох місяців зберігається виплата грошового забезпечення, яке військовослужбовці отримували за останньою посадою на день звільнення з посади (скорочення).

До складу грошового забезпечення включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням та щомісячні додаткові види грошового забезпечення, передбачені для виплати цією Інструкцією, з урахуванням змін у вислузі років і нормах грошового забезпечення, у тому числі зміни розмірів посадових окладів та окладу за військовим званням.

Після закінчення двох місяців безперервного перебування військовослужбовців у розпорядженні виплата збереженого грошового забезпечення може здійснюватися тільки за рішенням Голови Державної прикордонної служби України.

2. Днем звільнення військовослужбовця з посади, яку він займає, вважається день закінчення складання обов'язків за посадою в межах строків, установлених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

Якщо тривалість складання обов'язків за посадою не визначена, вона встановлюється начальником (командиром) органу Держприкордонслужби, але не більше 10 днів. Строки складання обов'язків за посадою та здавання справ новопризначеній посадовій особі обчислюються з дня прибуття її до органу Держприкордонслужби.

До цих строків не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

Днем звільнення від виконання обов'язків за посадою військовослужбовців розформованих органів Держприкордонслужби вважається день закінчення складання обов'язків за посадою в межах установлених строків, але не пізніше дня закінчення розформування органу Держприкордонслужби, визначеного директивою Адміністрації Держприкордонслужби.

3. Днем зарахування в розпорядження військовослужбовців, які закінчили навчальні заклади, докторантуру чи ад'юнктуру академії, вважається:

для військовослужбовців, які не мали в період навчання офіцерських звань, - день, що настає за днем видання наказу Голови Державної прикордонної служби України про присвоєння офіцерських звань;

для осіб офіцерського складу - день, що настає за днем видання наказу про закінчення військового навчального закладу, докторантури чи ад'юнктури.

4. У разі відрахування військовослужбовців з навчальних закладів, докторантури чи ад'юнктури днем зарахування їх у розпорядження вважається день, що настає за днем видання наказу про відрахування.

5. До двомісячного строку перебування військовослужбовців у розпорядженні не зараховуються періоди:

1) перебування на стаціонарному лікуванні у клінічних центрах (госпіталях), клініках, лікарнях;

2) перебування в санаторіях, куди військовослужбовці після перебування на стаціонарному лікуванні в лікарняних закладах направлені згідно з висновком військово-лікарської комісії;

3) перебування у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою згідно з висновком військово-лікарської комісії;

4) виконання обов'язків за вакантними посадами, до яких їх тимчасово допущено, - з дня, з якого вони приступили до тимчасового виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадами і до дня звільнення від виконання цих обов'язків;

5) перебування у щорічній основній та додатковій оплачуваній відпустці;

6. Виплата військовослужбовцям грошового забезпечення, право на одержання якого вони втратили у зв'язку з перебуванням у розпорядженні, поновлюється:

1) призначеним на посади - з дня видання наказу про призначення. При цьому за період із дня видання наказу про призначення і до дня, з якого військовослужбовці приступили до виконання обов'язків за посадою, виплачується грошове забезпечення за основними посадами, які раніше ними займалися;

2) направленим на стаціонарне лікування в лікарняні заклади або санітарно-курортні заклади, зазначені в підпунктах 1 - 3 пункту 5 цієї глави, - з дня направлення і до дня повернення до місця перебування в розпорядженні включно, а тим, хто вибув у відпустку для лікування у зв'язку з хворобою за висновками військово-лікарської комісії, - до дня закінчення відпустки включно;

3) слухачам та курсантам, зарахованим у навчальні заклади на стаціонарне навчання або очну докторантуру чи ад'юнктуру академії, - з дня направлення на навчання;

4) особам, які вибули в щорічну основну та додаткову відпустку, - з дня вибуття у відпустку, зазначеного в наказі начальника (командира) органу Держприкордонслужби, до дня закінчення відпустки включно.

4. Виплати, що здійснюються військовослужбовцям за час хвороби

1. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, у тому числі тим, хто перебуває в розпорядженні, та тим, хто на день вибуття на лікування звільнений від посад, за весь період звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з хворобою, безперервного перебування на лікуванні в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою згідно з висновком військово-лікарської комісії, але не більше чотирьох місяців з дня вибуття з органу Держприкордонслужби (крім випадків, коли законодавством передбачені більш тривалі терміни перебування на лікуванні) виплачується грошове забезпечення за останніми штатними посадами, які вони займали.

Грошове забезпечення в цьому разі обчислюється виходячи з посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, на які військовослужбовці мали право на день звільнення від посад (звільнення від виконання службових обов'язків). У разі якщо в зазначені періоди у військовослужбовців відбулися зміни розмірів посадового окладу, окладу за військовим званням та додаткових видів грошового забезпечення або норм грошового забезпечення, грошове забезпечення перераховується з урахуванням нових розмірів за кожним з видів грошового забезпечення з дня, з якого відбулися відповідні зміни.

2. У разі якщо загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою перевищив чотири місяці поспіль (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні), грошове забезпечення виплачується за умови, що таке перебування продовжене рішенням начальника (командира) органу Держприкордонслужби на підставі висновку закладу охорони здоров'я (військово-лікарської комісії) Держприкордонслужби.

3. Військовослужбовцям строкової військової служби, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, посадові оклади виплачуються за весь період перебування на лікуванні та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою.

4. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, на яких у період їх перебування на лікуванні чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою надійшли накази про звільнення з військової служби, грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому у пункті 2 глави 8 цього розділу.

5. Виплати, що здійснюються військовослужбовцям, усуненим від виконання службових обов'язків чи відстороненим від посад (виконання службових повноважень), а також тим, які перебувають під арештом та в дисциплінарних частинах

1. Військовослужбовцям, які відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України усунені від виконання службових обов'язків, з наступного після усунення від виконання службових обов'язків дня за період, протягом якого вони не виконували обов'язків за посадами, виплачуються посадові оклади, оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

У разі скасування наказів про усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків, якщо за результатами службового розслідування підстави для прийняття такого рішення не підтвердилися, за період, протягом якого вони не виконували обов'язків за посадами, виплачуються щомісячні додаткові види грошового забезпечення, яких вони у зв'язку з усуненням від виконання службових обов'язків не отримували.

2. Військовослужбовцям, відстороненим від посад відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, з наступного після відсторонення від посад дня за період, протягом якого вони не перебували на посаді, виплачуються оклад за військовим званням і надбавка за вислугу років.

У разі скасування постанов про відсторонення від посад за період, протягом якого вони не перебували на посадах унаслідок відсторонення від них, основні та додаткові види грошового забезпечення, яких вони не отримували, військовослужбовцям не виплачуються. При цьому грошове забезпечення, яке втратили військовослужбовці внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду".

3. Військовослужбовцям, відстороненим від виконання службових повноважень у зв'язку зі складенням щодо них протоколу про адміністративне корупційне правопорушення, з наступного після відсторонення від виконання службових повноважень дня за період, протягом якого вони не виконували обов'язків за посадою, виплачуються оклад за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

У разі закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення за період відсторонення військовослужбовців від виконання службових повноважень виплачуються основні та щомісячні додаткові види грошового забезпечення.

4. Військовослужбовцям, стосовно яких у кримінальному провадженні застосовано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту чи тримання під вартою, виплата грошового забезпечення припиняється з дня фактичного направлення під цілодобовий домашній арешт або взяття під варту.

У разі якщо до військовослужбовців, відсторонених від посад, які утримувалися під вартою чи перебували під цілодобовим домашнім арештом, застосовано інший запобіжний захід, з дня прибуття до органу Держприкордонслужби і до дня отримання органом Держприкордонслужби копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, про засудження військовослужбовців до позбавлення волі виплачуються оклад за військовим званням і надбавка за вислугу років.

(пункт 4 глави 5 розділу V у редакції наказу
 Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2019 р. N 518)

5. У разі ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження військовослужбовцям, які були відсторонені від посад, поновлюється виплата посадових окладів і щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, які вони не отримували у зв'язку з відстороненням від посад, з дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою.

6. Грошове забезпечення, яке втратили військовослужбовці внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм відповідно до Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду".

7. У разі винесення судом обвинувального вироку про звільнення від відбування покарання з випробуванням військовослужбовцям, які були відсторонені від посад, з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, поновлюється виплата посадових окладів і щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, які вони не отримували у зв'язку з відстороненням від посад.

8. Військовослужбовцям, засудженим до арешту з відбуванням покарання на гауптвахті, за час відбування арешту виплачуються оклади за військовими званнями. Інші види грошового забезпечення за цей період не виплачуються.

9. Військовослужбовцям строкової військової служби, засудженим до арешту з відбуванням покарання на гауптвахті, за час відбування арешту грошове забезпечення не виплачується.

6. Виплати, що здійснюються сім'ям військовослужбовців, які оголошені померлими (загиблими), захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх

1. У разі смерті (загибелі) військовослужбовця належні, але не отримані ним до дня смерті (загибелі) посадові оклади, оклади за військовими званнями і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (у тому числі за весь місяць, у якому військовослужбовець помер) передаються членам сім'ї померлого, а в разі їх відсутності - входять до складу спадщини.

Зазначеним особам також виплачуються одноразові види грошового забезпечення та інші виплати, право на отримання яких виникло у військовослужбовця до дня його смерті (загибелі).

2. За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими у нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, у тому числі зміни розмірів посадових окладів та окладу за військовим званням.

Грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до законодавства.

3. Виплата грошового забезпечення здійснюється із дня захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, а також інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти членам сімей військовослужбовців за їх заявою на ім'я начальника (командира) органу Держприкордонслужби.

До заяви додаються:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я, по батькові і реєстрацію місця проживання;

довідка про реєстрацію місця проживання членів сім'ї (за відсутності такої інформації в паспорті);

копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);

копія свідоцтва про народження військовослужбовця - для виплати грошового забезпечення батькам;

рішення районної, районної у місті Києві держадміністрацій, виконавчого органу міської, районної в місті, сільської, селищної рад або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця);

копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - копія сторінки паспорта з такою відміткою).

4. Начальник (командир) органу Держприкордонслужби розглядає подані документи протягом 15 днів та приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.

У рішенні про відмову у виплаті грошового забезпечення обов'язково зазначаються підстави для такої відмови.

Начальник (командир) органу Держприкордонслужби приймає рішення про відмову у виплаті в разі:

подання заяви особами, що не зазначені в пункті 6 цієї глави;

подання не в повному обсязі документів, зазначених у пункті 3 цієї глави;

подання заяви з порушенням строків, визначених абзацами шостим, сьомим пункту 5 цієї глави;

з'ясування в установленому законодавством порядку обставин щодо добровільної здачі військовослужбовця в полон, самовільного залишення органу Держприкордонслужби, місця служби або дезертирування.

Прийняття рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення у зв'язку з поданням не в повному обсязі документів не позбавляє заявників права звернутися до начальника (командира) органу Держприкордонслужби повторно після усунення причин, що стали підставою для відмови у виплаті.

Рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення може бути оскаржено в судовому порядку.

5. Виплата грошового забезпечення здійснюється щомісяця на підставі наказів начальників (командирів) органів Держприкордонслужби членам сімей:

військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах, - до дня їх звільнення включно;

військовослужбовців, безвісно відсутніх, - до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.

Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців здійснюється до повного з'ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, їх інтернування або звільнення, або визнання їх у встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців здійснюється в разі, якщо заява про його виплату надійшла до органу Держприкордонслужби:

до дня звільнення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах;

протягом трьох років із дня набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовців безвісно відсутніми або оголошення померлими, але не пізніше дня набрання законної сили рішенням суду про скасування рішення щодо визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.

6. Грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовослужбовців:

дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства - незалежно від їхнього віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі та не мають дітей.

У разі письмової відмови однієї з осіб від отримання грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання.

Заява про відмову від отримання грошового забезпечення має бути нотаріально засвідчена в установленому законодавством порядку.

7. Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили органи Держприкордонслужби, місця служби або дезертирували, не здійснюється.

7. Особливості виплати грошового забезпечення жінкам-військовослужбовцям

1. Жінкам-військовослужбовцям у разі надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується допомога у зв'язку з вагітністю та пологами у розмірі 100 відсотків їх грошового забезпечення. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року N 1751 "Про призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми".

Під час обчислення розміру цієї допомоги враховуються всі види грошового забезпечення (крім одноразових додаткових видів), які вони отримують згідно із законодавством на день надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Жінкам-військовослужбовцям, які на день вибуття у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами перебували в розпорядженні відповідних начальників (командирів), і тим, яких було звільнено з посад (у тому числі у зв'язку зі скороченням штатних посад), виплачуються посадовий оклад, оклад за військовим званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які вони отримували відповідно до законодавства за штатними посадами перед зарахуванням у розпорядження.

2. За бажанням вагітної військовослужбовця-жінки або військовослужбовця-жінки, яка має дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, у тому числі таку, що перебуває під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, начальник (командир) органу Держприкордонслужби зобов'язаний встановити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Виконання обов'язків за посадою на умовах неповного службового часу встановлюється на підставі рапорту військовослужбовця-жінки.

У разі необхідності внесення змін до тривалості службового часу військовослужбовця-жінки рішення про такі зміни оформлюються наказом.

За період виконання жінкою-військовослужбовцем обов'язків за посадою на умовах неповного службового часу їй виплачується грошове забезпечення за нормами, визначеними законодавством, пропорційно відпрацьованому службовому часу.

3. Вагітним жінкам-військовослужбовцям, які відповідно до медичного висновку до вибуття їх у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами призначені на рівнозначні (у тому числі з меншим обсягом роботи) і нижчі посади за станом здоров'я, зберігається виплата грошового забезпечення за попередньою посадою, але не більше ніж до дня прибуття з відпустки. Про таке збереження зазначається в наказах відповідного начальника (командира) органу Держприкордонслужби про призначення.

8. Виплати, що здійснюються військовослужбовцям у разі звільнення їх з військової служби

1. У разі звільнення військовослужбовців з військової служби основні та додаткові види грошового забезпечення виплачуються:

1) військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які займають посади до дня отримання органом Держприкордонслужби повідомлення про звільнення з військової служби, слухачам, курсантам академії з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до дня виключення зі списків особового складу включно, але не більше ніж за один місяць з дня одержання органом Держприкордонслужби наказу чи письмового повідомлення про звільнення з урахуванням пункту 2 цієї глави.

У межах установлених цим підпунктом строків зазначеним військовослужбовцям, які не здали справ і не склали обов'язків за посадою до дня одержання органом Держприкордонслужби повідомлення про звільнення, грошове забезпечення виплачується за період здавання справ і обов'язків за посадою;

2) військовослужбовцям строкової військової служби, курсантам військових навчальних закладів, крім курсантів, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цієї глави, - за весь місяць, у якому вони звільнені, а курсантська посадова надбавка - не більше ніж до дня виключення зі списків особового складу включно;

3) військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які перебувають у розпорядженні до дня одержання органом Держприкордонслужби повідомлення про звільнення, - до дня виключення зі списків особового складу включно, але не більше ніж за п'ять днів із дня одержання органом Держприкордонслужби повідомлення про звільнення (з урахуванням пункту 2 цієї глави). При цьому військовослужбовцям, які тимчасово виконують перед звільненням обов'язки за вакантними посадами, грошове забезпечення виплачується також за час здавання справ за посадою в межах установлених строків.

2. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які перебувають до дня одержання органом Держприкордонслужби повідомлення про звільнення з військової служби на лікуванні, у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою чи в щорічній основній (додатковій) відпустці, грошове забезпечення виплачується до дня повернення їх до місця служби включно. При цьому військовослужбовцям, які не здали до вибуття на лікування або у відпустку справ і не склали обов'язків за посадою, грошове забезпечення виплачується також за період здавання справ і обов'язків за посадою у межах установлених строків, а військовослужбовцям, які не використали до вибуття на лікування щорічну основну відпустку або щорічну додаткову відпустку (на яку вони мали право в році звільнення), - і за час відпустки, що надається за їх бажанням у разі звільнення, у порядку, передбаченому пунктами 3, 4 цієї глави.

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), на яких повідомлення про звільнення надійшло в період, коли вони перебували в щорічній основній відпустці або щорічній додатковій відпустці й у цей період захворіли, у разі продовження відпустки після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки грошове забезпечення також виплачується і за період продовженої відпустки.

3. У разі надання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються з військової служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічної основної відпустки з наступним звільненням зі служби належне їм грошове забезпечення виплачується за весь період такої відпустки. До складу грошового забезпечення включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, що отримував військовослужбовець за останньою штатною посадою на день виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

4. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються з військової служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у разі невикористання ними щорічної основної та додаткової відпусток за поточний рік до одержання військовою частиною наказу (повідомлення) про звільнення з військової служби оплачується тривалість щорічної основної та додаткової відпусток, на які вони мають право в році звільнення.

5. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у разі невикористання ними щорічної основної відпустки за поточний рік до одержання військовою частиною наказу (повідомлення) про звільнення з військової служби оплачується тривалість щорічної основної відпустки, що надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожен повний місяць служби в році звільнення.

6. У рік звільнення зі служби військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), зазначеним у пунктах 4, 5 цієї глави, у разі невикористання ними щорічної основної та додаткової відпусток виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей.

Виплата грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки здійснюється на підставі наказу.

Грошова компенсація за всі невикористані дні відпустки провадиться виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, право на отримання якого має військовослужбовець відповідно до чинного законодавства, на день виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення місячного розміру грошового забезпечення на 30 календарних днів.

7. У разі звільнення військовослужбовців до закінчення календарного року, за який вони вже використали щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу командира (начальника) органу Держприкордонслужби провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця.

Відрахування з грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця, провадиться виходячи з місячного розміру грошового забезпечення, право на отримання якого має військовослужбовець відповідно до законодавства, на день виключення зі списків особового складу. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення місячного розміру грошового забезпечення на 30 календарних днів.

8. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним із списків органу Держприкордонслужби відпустки за період служби в поточному році не надаються. Грошове забезпечення в році звільнення виплачується до дня виключення зі списків особового складу включно.

9. У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не провадяться.

10. Військовослужбовцям, які були звільнені з військової служби, а потім поновлені на службі у зв'язку з визнанням звільнення необґрунтованим, грошове забезпечення за час вимушеного прогулу з дня звільнення виплачується за посадою, з якої вони були звільнені.

Виплачена під час попереднього звільнення зі служби цим військовослужбовцям грошова допомога при звільненні зі служби підлягає заліку за рахунок суми, що належить їм до виплати за вимушений прогул, а в частині, яка перевищує цю суму, - заліку за рахунок суми грошової допомоги, належної до виплати при подальшому звільненні із військової служби.

Про виплати, зазначені в абзацах першому, другому цього пункту, видається наказ командира військової частини. Витяг з наказу зберігається в особовій справі військовослужбовця.

9. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби

1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. У разі звільнення з військової служби за віком, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу жінкою-військовослужбовцем, яка має дитину (дітей) віком до 18 років, грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності вислуги 10 років і більше (у цьому та інших пунктах цієї глави мається на увазі наявність календарної вислуги років).

2. Військовослужбовцям при звільненні з військової служби за власним бажанням, через сімейні обставини та інші поважні причини, визначені Переліком сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року N 413, які мають вислугу 10 років і більше, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

3. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), звільненим з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", а також тим, які станом на 16 березня 2014 року проходили службу на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і в установленому порядку не продовжили її проходження за межами тимчасово окупованої території України, одноразова грошова допомога не виплачується.

4. Військовослужбовцям у разі повторного їх звільнення зі служби грошова допомога, передбачена пунктами 1, 2 цієї глави, виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання такої одноразової грошової допомоги.

До осіб, які при попередньому звільненні з військової служби не набули права на отримання одноразової грошової допомоги, належать військовослужбовці, вислуга років яких на день виключення зі списків особового складає менше 10 років.

5. Строк календарної служби для визначення розміру одноразової грошової допомоги обчислюється згідно з пунктами 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їх сімей".

6. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які в разі звільнення з військової служби мають право на отримання одноразової грошової допомоги, до їх грошового забезпечення, з якого нараховується ця одноразова грошова допомога, включаються:

1) для військовослужбовців, що звільняються з посад, на які вони були призначені, - посадовий оклад, оклад за військовим званням і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород);

2) для військовослужбовців, які на день звільнення з військової служби перебували в розпорядженні відповідних начальників (командирів), і тих, які до дня звільнення з військової служби були звільнені з посад (у тому числі у зв'язку зі скороченням штатних посад), - посадовий оклад, оклад за військовим званням і щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород), які вони отримували відповідно до законодавства за останніми штатними посадами, з урахуванням змін у вислузі років і нормах грошового забезпечення, у тому числі зміни розмірів посадових окладів та окладу за військовим званням;

3) для військовослужбовців, яких відсторонено від посад відповідно до Кримінального процесуального кодексу України або яких відсторонено від виконання службових повноважень у зв'язку зі складанням щодо них протоколу про адміністративне корупційне правопорушення, - оклад за військовим званням і надбавка за вислугу років.

У разі скасування відсторонення від посади, ухвалення виправдувального вироку суду, закриття кримінального провадження (за відсутністю події кримінального правопорушення, відсутністю в діянні складу злочину чи недоведеністю участі обвинуваченого в учиненні злочину чи недоведення винуватості особи в суді) або закриття провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення здійснюється перерахунок раніше виплаченої одноразової грошової допомоги за нормами, визначеними підпунктом 2 цього пункту.

7. Військовослужбовцям строкової військової служби та курсантам військових навчальних закладів, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, звільненим з військової служби (навчання), виплачується одноразова грошова допомога в розмірі восьми посадових окладів. Зазначеним особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, - у розмірі дванадцяти посадових окладів.

8. Військовослужбовцям, які отримують підвищені посадові оклади, грошова допомога в разі звільнення виплачується з урахуванням підвищених окладів.

9. Курсантам, які відраховані з академії до досягнення призовного віку або які проходять підготовку на посади офіцерського складу, у разі дострокового припинення (розірвання) контракту через небажання продовжувати навчання, через недисциплінованість, відмови від подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення навчання, набрання законної сили обвинувальним вироком суду одноразова грошова допомога не виплачується.

10. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які призвані на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, при звільненні зі служби після прийняття рішення про демобілізацію виплачується одноразова грошова допомога в порядку та розмірах, визначених Порядком та умовами виплати одноразової грошової допомоги в разі звільнення військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року N 460.

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною прикордонною
службою України

С. М. Рябий

 

ПЕРЕЛІК
посад осіб офіцерського, рядового і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом у Морській охороні Державної прикордонної служби України, місяць служби на яких зараховується до вислуги років для виплати відсоткової надбавки за півтора місяця

1. Посади військовослужбовців, які передбачені в штатах корабля, катера і судна.

2. Посади в управлінні загону, дивізіону, передбачені штатами:

командир загону (дивізіону);

перший заступник командира загону - начальник штабу, заступники командира загону (дивізіону), крім заступників з тилу, матеріально-технічного забезпечення;

заступники начальника штабу загону, крім заступників із організаційно-мобілізаційної та організаційно-стройової роботи;

флагманський спеціаліст загону та його помічник;

дивізіонний зв'язківець;

дивізіонний спеціаліст РТЗ;

дивізіонний артилерист;

дивізіонний штурман;

спеціаліст дивізіону кораблів (катерів);

інженер-механік.

____________

Опрос