Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка личного приема граждан в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 26.06.2018 № 152
действует с 31.08.2018

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.06.2018

м. Київ

N 152

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 липня 2018 р. за N 836/32288

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197, з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, належної організації особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, заступнику Міністра з питань європейської інтеграції, державному секретарю та керівникам структурних підрозділів у межах компетенції забезпечити організацію та проведення особистого прийому громадян відповідно до вимог цього наказу.

3. Юридичному департаменту (Чепелюк О. В.) разом з Департаментом адміністративно-організаційного забезпечення (Фугель Л. М.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 березня 2012 року N 121 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за N 511/20824.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції відповідно до розподілу обов'язків та повноважень, державного секретаря.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. Зубко

 

Порядок особистого прийому громадян
у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі - Міністерство).

2. Особистий прийом громадян Віце-прем'єр-міністром України - Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України проводиться відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року N 924, у приймальні Кабінету Міністрів України у визначені графіком дні з 15:00 до 17:00.

3. Особистий прийом громадян першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції, державним секретарем, керівниками структурних підрозділів Міністерства здійснюється у спеціально відведених для цього кімнатах (приймальнях), розташованих за адресами: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9 та вул. Ділова, 24, у визначені дні та години згідно з графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Міністерства.

У разі відсутності першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, державного секретаря особистий прийом громадян проводять уповноважені ними посадові особи.

Графік особистого прийому громадян у Міністерстві розміщується на веб-сайті Міністерства та інформаційних стендах в адміністративних будинках Міністерства в доступному для вільного огляду місці.

4. Прийом громадян, яким присвоєно звання Герой Радянського Союзу, Герой України, Герой Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", проводиться першочергово.

5. Особистий прийом першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції відповідно до розподілу обов'язків та повноважень, державним секретарем проводиться за попереднім записом у разі, якщо порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті після особистого прийому керівником структурного підрозділу відповідно до компетенції.

6. Попередній запис громадян на особистий прийом до першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, державного секретаря здійснюється протягом перших десяти днів місяця структурним підрозділом Міністерства, до компетенції якого належать питання організації і проведення особистого прийому громадян (далі - відповідальний структурний підрозділ). Запис може здійснюватись по телефону.

Під час попереднього запису на особистий прийом з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції якої (якого) належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

7. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з підстав, передбачених статтями 5, 8, 17 Закону України "Про звернення громадян".

Повторний прийом громадян з питань, які вже розглядалися посадовими особами Міністерства, проводиться у разі, якщо питання, порушене в першому обґрунтованому зверненні, не було вирішене по суті.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз'яснення.

8. Відповідальний структурний підрозділ складає списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом до першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, державного секретаря, та подає матеріали, викладені у зверненнях громадян, що увійшли до цього списку, для вивчення та опрацювання у структурних підрозділах Міністерства відповідно до компетенції не пізніше ніж за сім днів до прийому.

Структурні підрозділи Міністерства надають довідку за підписом керівника про результати опрацювання наданих матеріалів за зверненнями громадян до відповідального структурного підрозділу не пізніше ніж за три дні до прийому.

За два дні до прийому списки громадян, які виявили бажання потрапити на особистий прийом, та матеріали щодо їх звернень подаються посадовій особі, яка здійснюватиме особистий прийом.

9. Під час особистого прийому громадянин має пред'явити документ, що посвідчує його особу.

Представляти інтереси громадян під час особистого прийому можуть їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

10. Посадова особа Міністерства під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності), заповнює картку обліку особистого прийому громадян, що наведена у додатку до цього Порядку.

У разі якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Міністерства, посадова особа Міністерства, яка проводить особистий прийом, пояснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації необхідно звернутися для його вирішення, і надає необхідну інформацію щодо місцезнаходження, номерів телефонів тощо.

11. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розв'язання поставлених відвідувачем питань може залучити до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Міністерства або одержати від них потрібну інформацію.

12. Якщо вирішити порушене у зверненні питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова відповідь.

13. Відповідь на звернення, що подане під час особистого прийому громадян першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції, державним секретарем, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, а у разі її відсутності - посадовою особою, яка виконує її обов'язки.

14. Картки обліку особистого прийому громадян, письмові звернення, подані під час особистого прийому, передаються до відповідального структурного підрозділу, яким на першому аркуші звернень проставляється штамп "Особистий прийом".

15. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються структурним підрозділом Міністерства, до компетенції якого належать питання організації і проведення особистого прийому громадян.

16. Облік громадян, що звернулися на особистий прийом до керівників структурних підрозділів Міністерства, та контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються працівником, на якого покладено обов'язки з ведення діловодства у відповідному структурному підрозділі.

 

Директор Департаменту
адміністративно-організаційного
забезпечення

Л. Фугель

 

КАРТКА
обліку особистого прийому громадян

Хто приймає

 

Дата прийому

 

Відмітка про контроль

Автор звернення

Адреса чи місце проживання

 

 

 

Пропозиція, заява, скарга

 

Колективна

 

Реєстраційний індекс

 

Попередні звернення

Категорія (соціальний стан) заявника

Повторне

 

 

 

Короткий зміст

N питання

 

Індекси

1

 

2

 

 

Резолюція

N питання

Виконавець

Зміст доручення

1

 

 

2

 

 

Автор резолюції

 

Дата

 

Термін виконання

 

Результат розгляду (дата одержання відповіді від виконавця)

 

Індекс

 

____________

Опрос