Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка действий уполномоченных служебных лиц органов Государственной пограничной службы Украины при задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления, без определения следственного судьи или суда

МВД
Порядок, Приказ от 10.05.2018 № 386
действует с 10.08.2018

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2018

м. Київ

N 386

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 липня 2018 р. за N 834/32286

Про затвердження Порядку дій уповноважених службових осіб органів Державної прикордонної служби України під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду

Відповідно до статей 208 - 213 Кримінального процесуального кодексу України, статті 2, пунктів 5, 17 частини першої статті 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", пункту 5 частини першої статті 28 Закону України "Про державний кордон України", пункту 5 частини першої статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок дій уповноважених службових осіб органів Державної прикордонної служби під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14 листопада 2012 року N 931 "Про затвердження Інструкції про порядок дій посадових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду та порядок подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами досудового розслідування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2012 року за N 2033/22345.

3. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України (Рябий С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
прикордонної служби України

П. Цигикал

Перший заступник Голови
Служби безпеки України
генерал-лейтенант

П. Демчина

 

ПОРЯДОК
дій уповноважених службових осіб органів Державної прикордонної служби України під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 208 - 213 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), статті 2, пунктів 5, 17 частини першої статті 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", пункту 5 частини першої статті 28 Закону України "Про державний кордон України", пункту 5 частини першої статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" з метою визначення порядку дій уповноважених службових осіб органів Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба) під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду.

2. У цьому Порядку термін "уповноважена службова особа" означає військовослужбовця регіонального управління Держприкордонслужби, загону морської охорони, прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, Департаменту оперативної діяльності та розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби, підрозділів спеціального призначення (оперативного документування, оперативно-технічних, забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки), який безпосередньо виконує завдання з оперативно-службової діяльності Держприкордонслужби.

II. Порядок затримання особи

1. Уповноважена службова особа без ухвали слідчого судді або суду має право затримати особу, підозрювану в учиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі, за умови, якщо:

особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;

безпосередньо після вчинення злочину очевидець, у тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин;

є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

Особливості порядку затримання державних, приватних виконавців, суддів, народних депутатів України та неповнолітніх визначаються статтями 213, 482, 492 КПК України.

Затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним своїх службових обов'язків і пов'язані з цим особистий обшук та огляд його речей застосовуються тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Момент затримання визначається статтею 209 КПК України.

2. У разі наявності очевидних ознак злочину на тілі, одязі чи місці події уповноважена службова особа зобов'язана вжити заходів щодо їх збереження.

Уповноважена службова особа, яка безпосередньо застала підозрюваного під час вчинення злочину чи замаху на його вчинення, або якій очевидець вказав на цю особу, або яка виявила на тілі, одязі чи місці події очевидні ознаки, що вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин, складає протокол про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду (додаток 1).

3. Протокол про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду відповідно до вимог статті 104 та частини п'ятої статті 208 КПК України складає уповноважена службова особа протягом однієї години з моменту доставлення особи до найближчого підрозділу органу Держприкордонслужби.

Затримана особа має бути негайно доставлена до найближчого підрозділу органу Держприкордонслужби.

Одна із копій протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду негайно після складання під підпис вручається затриманому, а інша - надсилається прокурору.

Якщо затримана особа відмовилася підписати протокол, про це зазначається в протоколі. Такій особі надається право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання, які заносяться до протоколу. Факт відмови особи від підписання протоколу, а також факт надання письмових пояснень особи щодо причин такої відмови засвідчується підписом її захисника (законного представника), а у разі його відсутності - двох понятих.

4. Уповноважена службова особа, яка здійснила затримання, зобов'язана надати затриманій особі можливість негайно повідомити про своє затримання та місцеперебування близьких родичів, членів сім'ї чи інших осіб на вибір цієї особи.

За наявності підстав для обґрунтованої підозри, що повідомлення про затримання особи може зашкодити досудовому розслідуванню, уповноважена службова особа може здійснити таке повідомлення самостійно, але без порушення вимог щодо його негайності.

5. Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, уповноважена службова особа негайно після фактичного затримання інформує відповідний регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги із зазначенням часу і обставин затримання та згідно з Порядком інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1363 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року N 110), та центр управління службою відповідного органу Держприкордонслужби.

6. Після затримання особи уповноважена службова особа зобов'язана негайно повідомити затриманій особі зрозумілою для неї мовою підстави її затримання та у вчиненні якого злочину її підозрюють, а також роз'яснити права мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри проти неї, вимагати перевірки обґрунтованості затримання, а також інші права, передбачені законодавством.

7. Під час затримання уповноважена службова особа може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 КПК України.

Обшук проводиться в окремому приміщенні особами однієї статі із затриманою особою у присутності не менше двох понятих тієї ж статі.

Забороняється проводити обшук з приниженням людської гідності.

Під час проведення обшуку за затриманою особою здійснюється постійний нагляд з метою недопущення знищення або приховування нею речовин, предметів чи документів, які можуть мати важливе (доказове) значення.

Після виведення затриманої особи з приміщення, де здійснювався обшук, воно підлягає ретельній перевірці на предмет виявлення речовин (предметів, документів), які були відсутні в приміщенні до початку здійснення обшуку.

8. У разі неможливості негайного доставлення затриманої особи до найближчого підрозділу органу досудового розслідування, вона поміщується і утримується в місцях тимчасового тримання затриманих осіб Держприкордонслужби в порядку, визначеному Інструкцією про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони державного кордону, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 березня 2015 року N 352, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за N 462/26907.

III. Інформування про затримання

1. Центр управління службою органу Держприкордонслужби України про затримання особи, час, обставини, виявлені ознаки злочину негайно, але не пізніше ніж через 30 хвилин з моменту виявлення особи здійснює реєстрацію інформації та доповідає начальнику органу Держприкордонслужби про факт та обставини затримання особи.

Уповноважена службова особа інформує про затримання за допомогою технічних засобів відповідальних осіб у підрозділі органу досудового розслідування з урахуванням підслідності.

2. Інформування здійснюється за допомогою електронних та інших засобів зв'язку з подальшим надсиланням письмового повідомлення.

3. Уповноважена службова особа зобов'язана негайно після складання протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду доставити затриману особу до найближчого підрозділу органу досудового розслідування, у якому негайно реєструються дата, точний час (година і хвилини) доставлення затриманого та інші відомості, передбачені законодавством.

4. Затримана в установленому КПК України порядку особа, складені протоколи та інші документи щодо неї, речі (документи), вилучені в неї, передаються до підрозділу органу досудового розслідування, про що складається протокол про передавання речей (документів), затриманої особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду (додаток 2).

 

Начальник Управління
взаємодії з Державною
прикордонною службою України

С. М. Рябий

 

 

Копія: прокурору ___________________
__________________________________
              (найменування органу прокуратури)

ПРОТОКОЛ
про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду

"___" ____________ 20__ року

                 _________________________
                       (найменування населеного пункту)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                     (посада, найменування органу, прізвище, ініціали уповноваженої службової особи)
"___" ____________ 20__ року о ____ год ____ хв _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                                      (місце затримання)

у присутності осіб:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                               (технічні засоби фіксації, носії інформації, які застосовуються
_______________________________________________________________________________________
                                                                       під час проведення процесуальної дії, підписи осіб)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
відповідно до статей 40, 104, 131, 132, 208 - 211, 213 КПК України затримав особу, підозрювану в учиненні злочину
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                        (прізвище, ім'я, по батькові, місце, дата народження, громадянство, сімейний стан, місце роботи, посада,
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                                         відомості про судимість)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Підстави затримання:

1) цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;

2) безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин;

3) є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України (необхідне підкреслити)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                                        (конкретні факти, відомості)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Затриманому
_______________________________________________________________________________________
                                                                                                    (прізвище, ініціали)
згідно з частиною четвертою статті 208 КПК України повідомлено зрозумілою для нього (неї) мовою підстави затримання та у вчиненні якого злочину він (вона) підозрюється, а також роз'яснено, що він (вона) має такі права: отримувати медичну допомогу, негайно повідомити близьких родичів, членів сім'ї чи інших осіб (за вибором) про своє затримання і місце перебування відповідно до положень статті 213 КПК України та інші процесуальні права, передбачені КПК України.

Батькам, усиновителям, опікунам, піклувальникам, органам опіки та піклування (необхідне підкреслити) повідомлено про затримання неповнолітньої особи
_______________________________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)
_______________________________________________________________________________________
                                                                                     (час, дата, спосіб повідомлення)

Органу (установі), уповноваженому(ій) законом на надання безоплатної правової допомоги, повідомлено про затримання
_______________________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)

Крім того, згідно з частиною третьою статті 42 КПК України затриманому
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ініціали)
роз'яснено, що він має такі права:

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;

2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені КПК України, а також отримати їх роз'яснення;

3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених КПК України та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання - на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 КПК України;

8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

11) застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби під час проведення процесуальних дій, у яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування технічних засобів під час проведення окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 КПК України;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому КПК України;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра не підтвердилась;

18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, в разі потреби користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Згідно з частиною сьомою статті 42 КПК України затриманий

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ініціали)
зобов'язаний:

1) прибувати за викликом до слідчого, прокурора, суду, в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це суд;

2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Ознайомившись із підставами затримання, правами і обов'язками затриманого, підозрюваний _______________________________________________________________________________________
                                                                                                 (прізвище, ініціали)
пояснив _______________________________________________________________________________
                                                                          (клопотання, заяви, скарги, підпис затриманого)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Уповноважена службова особа __________________________________________________ на підставі
                                                                                                              (прізвище, ініціали)
частини третьої статті 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223, статтею 236 КПК України, у присутності понятих:

1) _____________________________________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання)

2) _____________________________________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання)
_______________________________________________________________________________________
здійснив обшук затриманої особи _________________________________________________________,
                                                                                                                                (прізвище, ініціали)
під час якого було виявлено та вилучено: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                          (вилучені предмети, речі, документи, цінності з описом їх індивідуальних ознак,
                                                             а за потреби - місце та інші обставини їх вилучення)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Зауваження і доповнення до протоколу _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                   (спосіб ознайомлення, зауваження, доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

З протоколом ознайомлені поняті, яким відповідно до вимог статті 66 КПК України роз'яснено обов'язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії:

1)    _____________________________
                      (прізвище, ім'я, по батькові)

________________
(підпис)

2)    _____________________________
                     (прізвище, ім'я, по батькові)

________________
(підпис)

У разі якщо затримана особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії, відмовилася підписати протокол, їй надано право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання. Особа пояснила, що
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                                                 (пояснення, підпис)

Факт надання письмових пояснень особи щодо причин відмови підписати протокол засвідчує підписом її захисник (законний представник)
_______________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ініціали, підпис)

Поняті (у разі відсутності захисника):

1) ______________________
2) ______________________

У зв'язку з тим, що особа через фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, ознайомлення її з протоколом здійснюється у присутності захисника (законного представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання такою особою

___________________
               (підпис)

                       ______________________________
                             (прізвище, ініціали затриманої особи)

Протокол склав
_______________________________________________________________________________________
                                     (посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали уповноваженої службової особи)
_______________________________________________________________________________________

Копію протоколу отримав

____________________________
                             (підпис)

___________________________________
(прізвище, ініціали затриманої особи)

 

ПРОТОКОЛ
про передавання речей (документів), затриманої особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду

"___" ____________ 20__ року

                     _________________________
                           (назва населеного пункту)

Я, _____________________________________________________________________________________
                                                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол)
_______________________________________________________________________________________
у період часу з ___ год ___ хв до ___ год ___ хв у приміщенні ___________________________________
_______________________________________________________________________________________,
розташованому за адресою: _______________________________________________________________,
керуючись статтями 103 - 107, 167 - 168, 210 КПК України, у присутності
_______________________________________________________________________________________
                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здійснила затримання в порядку, передбаченому
                                                                                   
статтею 208 КПК України, доставила
_______________________________________________________________________________________
                                          затриману особу до слідчого, прокурора, передає йому тимчасово вилучене майно)
________________________________________________________________________________________
передає _________________________________________________________________________________
                                   (опис тимчасово вилученого майна, що передається слідчому, прокурору, спосіб його ідентифікації)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
що "___" ____________ 20__ року о ___ год ___ хв було тимчасово вилучено у
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання затриманого)
під час його затримання ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
                                                                       (кримінальне правопорушення, його кваліфікація)

Передане майно _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
                                                        (спосіб його упакування для надійного збереження; підписи понятих)

З протоколом ознайомлені: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
                                                    (спосіб ознайомлення, зауваження, доповнення, прізвище, ініціали, підпис)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Підпис затриманого ___________

У разі, якщо затримана особа, яка брала участь у проведенні обшуку та тимчасового вилучення майна, відмовилась підписувати протокол, їй надано право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання. Така особа пояснила, що _____________________________________________________
                                                                                                                                             (пояснення, підпис)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Передав _________________________
                            (прізвище, ініціали, підпис)

Прийняв _________________________________
                                         (прізвище, ініціали, підпис)

____________

Опрос